Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2022/2648(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0228/2022

Podneseni tekstovi :

B9-0228/2022

Rasprave :

PV 03/05/2022 - 12
CRE 03/05/2022 - 12

Glasovanja :

PV 04/05/2022 - 8.1

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2022)0141

Usvojeni tekstovi
PDF 132kWORD 46k
Srijeda, 4. svibnja 2022. - Strasbourg
Daljnje postupanje nakon Konferencije o budućnosti Europe
P9_TA(2022)0141B9-0228/2022

Rezolucija Europskog parlamenta od 4. svibnja 2022. o daljnjem postupanju nakon zaključaka Konferencije o budućnosti Europe (2022/2648(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Poslovnik Konferencije o budućnosti Europe („Konferencija”), koji je odobrio Izvršni odbor i koji je objavljen na višejezičnoj digitalnoj platformi Konferencije,

–  uzimajući u obzir zaključke devet tematskih radnih skupina Konferencije koje je 30. travnja 2022. podržala plenarna skupština Konferencije,

–  uzimajući u obzir izvješće o radu višejezične digitalne platforme Konferencije o budućnosti Europe objavljeno u veljači 2022.,

–  uzimajući u obzir doprinose po državama članicama na višejezičnoj digitalnoj platformi Konferencije o budućnosti Europe objavljene u veljači 2022.,

–  uzimajući u obzir izvješća nacionalnih panela građana i građanki te nacionalna događanja objavljena na višejezičnoj digitalnoj platformi Konferencije,

–  uzimajući u obzir Izvješće o idejama mladih za Konferenciju o budućnosti Europe s Europskog skupa mladih održanog 8. i 9. listopada 2021.,

–  uzimajući u obzir preporuke prvog panela europskih građana i građanki „Snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta / Obrazovanje, kultura, mladi i sport / Digitalna transformacija”,

–  uzimajući u obzir preporuke drugog panela europskih građana i građanki „Europska demokracija / vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost”,

–  uzimajući u obzir preporuke trećeg panela europskih građana i građanki „Klimatske promjene, okoliš / zdravlje”,

–  uzimajući u obzir preporuke četvrtog panela europskih građana i građanki „EU u svijetu / migracije”,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2020. o stajalištu Europskog parlamenta o Konferenciji o budućnosti Europe(1),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 16. veljače 2017. o poboljšanju funkcioniranja Europske unije korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona(2), od 16. veljače 2017. o mogućim promjenama i prilagodbama aktualnog institucijskog ustroja Europske unije(3), od 13. veljače 2019. o stanju rasprave o budućnosti Europe(4) i od 26. studenoga 2020. o analizi europskih izbora(5),

–  uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija nalazi u dosad nezabilježenoj situaciji, drugačijoj od one u trenutku pokretanja Konferencije, što zahtijeva novi poticaj za europsku integraciju, uz potrebu za još snažnijim zajedničkim djelovanjem i solidarnošću, s obzirom na to da se rat vraća na europski kontinent;

B.  budući da će se EU prosuđivati prema njegovoj sposobnosti da savlada trenutačne krize te da bi stoga trebao težiti svom jačanju;

C.  budući da se Europski parlament u potpunosti obvezao poštovati Konferenciju i čvrsto vjeruje da EU treba reformirati kako bi se mogao suočiti ne samo s trenutačnim, već i s budućim izazovima;

D.  budući da će se zaključci Konferencije trebati odnositi i na sve posljedice ruske invazije na Ukrajinu u ionako vrlo zahtjevnom kontekstu nakon pandemije;

E.  budući da se prijedlozima koji su dobiveni sudjelovanjem građana, kako su preneseni u konačne zaključke Konferencije, zahtijeva da Europska unija postane demokratskija, sigurnija, učinkovitija, prosperitetnija, pravednija, održivija, sposobnija za djelovanje i utjecajniji akter u svijetu;

F.  budući da bi EU trebao raspolagati dostatnim i primjerenim sredstvima za postizanje navedenih ciljeva, što još jednom naglašava potrebu za poboljšanjem načina na koji institucije funkcioniraju;

G.  budući da bi EU stoga trebao biti osnažen alatima koji će mu omogućiti da se suoči s važnim transnacionalnim izazovima u području sigurnosti, zdravlja, klimatskih promjena i okoliša, migracija, digitalizacije, obrane, oporezivanja, borbe protiv nejednakosti, gospodarskih i socijalnih politika te geopolitike;

H.  budući da je uz zakonodavne prijedloge potrebno i pokretanje procesa institucionalnih reformi kako bi se provele preporuke i očekivanja koja su rezultat postupka sudjelovanja građana;

I.  budući da nove politike, a u nekim slučajevima i izmjene Ugovora, nisu potrebne kao sredstvo same po sebi, nego su potrebne u interesu svih Europljana i Europljanki jer se njima nastoji preoblikovati EU na način kojim će se zajamčiti njegova otvorena strateška autonomija, sigurnost, održivost i konkurentnost, poboljšanje životnih i radnih uvjeta te poštovanje vladavine prava i temeljnih prava;

J.  budući da Konferencija još jednom pokazuje da svaka reforma Unije zahtijeva potpunu uključenost Parlamenta, Komisije, Vijeća i relevantnih dionika, kao i izravnu suradnju s građanima;

K.  budući da iskustvo Konferencije potvrđuje važnost jačanja svih mogućih načina dijaloga i suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata;

1.  pozdravlja zaključke Konferencije koje je podržala plenarna skupština Konferencije 30. travnja 2022.;

2.  izražava zadovoljstvo ambicioznim i konstruktivnim prijedlozima Konferencije koji se temelje na preporukama i idejama proizašlima iz europskih i nacionalnih panela građana i građanki, Europskog skupa mladih i internetske platforme; pozdravlja činjenicu da su zaključci Konferencije sastavljeni u procesu predvođenom građanima i naglašava važnost sudjelovanja građana u europskoj demokraciji;

3.  smatra da je Konferencija dovela do inovativnog i uspješnog sudjelovanja europskih građana i da je pružila dodatnu priliku europskim institucijama, što je dovelo do sveobuhvatnog dijaloga između građana, nacionalnih parlamenata, regionalnih i lokalnih vlasti, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva o budućnosti Unije;

4.  ističe važnost parlamentarne dimenzije procesa u okviru Konferencije i izražava želju za poticanjem i jačanjem dijaloga i suradnje između nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta;

5.  smatra da povećana uloga u postupku donošenja odluka EU-a ide ruku pod ruku s demokratičnijim, transparentnijim i odgovornijim institucijama EU-a; nadalje, podržava kontinuirano sudjelovanje građana i savjetovanje s njima u tom postupku;

6.  ističe da najnovije krize zahtijevaju zajednička europska rješenja; smatra da je u tom pogledu Konferencija bila jedinstvena prilika da EU dobije prijedloge usmjerene na budućnost;

7.  smatra da ruska agresija na Ukrajinu dokazuje potrebu za geopolitički snažnijim EU-om koji nastupa jedinstveno u svijetu i provodi zajedničke politike u području sigurnosti, obrane, energetike i migracija, na temelju zajedničkog djelovanja i potpune solidarnosti;

8.  podsjeća da je EU kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 pokazao svoju sposobnost djelovanja i promicanja inovativnih i zajedničkih rješenja u vezi sa zdravljem, gospodarskim rastom i socijalnom kohezijom; smatra da se te pozitivne mjere trebaju pretvoriti u novi trajni institucionalni i politički okvir;

9.  naglašava da zaključci Konferencije pokazuju hitnu potrebu da EU preuzme vodeću ulogu u borbi protiv klimatskih promjena, zaštiti biološke raznolikosti i promicanju održivosti;

10.  ističe da je potrebno ostvariti rezultate u pogledu zaključaka Konferencije i očekivanja građana radom na ambicioznim promjenama u nekima od naših najvažnijih politika;

11.  smatra da se dublja politička integracija i istinska demokracija, kao što je istaknuto u zaključcima Konferencije, mogu postići pravom Europskog parlamenta na zakonodavnu inicijativu i ukidanjem jednoglasnosti u Vijeću;

12.  potvrđuje da zaključci Konferencije zahtijevaju izmjene Ugovora, među ostalim u pogledu pojednostavnjenja institucionalne strukture EU-a, veće transparentnosti i odgovornosti u postupku donošenja odluka te novog promišljanja o nadležnostima EU-a;

13.  podržava, kako je istaknuto u zaključcima radnih skupina Konferencije, pomak prema održivom, uključivom i otpornom modelu rasta; jačanje konkurentnosti i otpornosti gospodarstva EU-a, s posebnim naglaskom na MSP-ove kao okosnicu našega gospodarstva, te provjeru konkurentnosti; potpunu provedbu europskog stupa socijalnih prava, uključujući njegove relevantne glavne ciljeve za 2030.; Protokol o socijalnom napretku; te promicanje ulaganja okrenutih budućnosti i usmjerenih na pravednu, zelenu i digitalnu tranziciju, sa snažnom socijalnom dimenzijom, uključujući rodnu ravnopravnost, pri čemu bi se također uzeli u obzir primjeri instrumenta NextGenerationEU i Europskog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE);

14.  smatra da je ključno usredotočiti se na daljnje postupanje u vezi s prijedlozima Konferencije kako bi se ispunili zahtjevi građana; očekuje od svih europskih institucija da se u svakoj fazi daljnjeg postupanja obvežu na konstruktivan i ambiciozan pristup u skladu sa svojim ulogama i nadležnostima, među ostalim podnošenjem zakonodavnih prijedloga;

15.  spreman je odigrati svoju ulogu i osigurati odgovarajuće daljnje postupanje u vezi s ishodom Konferencije; stoga poziva na sazivanje konvencije aktiviranjem postupka revizije Ugovora predviđenog člankom 48. Ugovora o Europskoj uniji te poziva Odbor za ustavna pitanja da u skladu s time pokrene potreban postupak;

16.  nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL C 270, 7.7.2021., str. 71.
(2) SL C 252, 18.7.2018., str. 215.
(3) SL C 252, 18.7.2018., str. 201.
(4) SL C 449, 28.10.2020., str. 90.
(5) SL C 425, 20.10.2021., str. 98.

Posljednje ažuriranje: 6. svibnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti