Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 17. veebruar 2022 - Strasbourg
 Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev 2021. aasta aruanne
 Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev 2021. aasta aruanne
 Inimõigusi ja demokraatiat maailmas käsitlev 2021. aasta aruanne
 Korruptsioon ja inimõigused
 Mittetariifsete ja maksuväliste tõkete kõrvaldamine ühtsel turul
 Euroopa piiriüleste mittetulundusühingute ja mittetulundusorganisatsioonide põhikiri
 Euroopa noorte võimestamine: pandeemiajärgne tööhõive ja sotsiaalne taaste
 Töötajate kaitse tööl kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I
 Sõidukite maksustamine teatavate taristute kasutamise eest ***II
 ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 66. istungjärguks
 Hiljutised inimõigustealased arengud Filipiinidel
 Surmanuhtlus Iraanis
 Poliitiline kriis Burkina Fasos
Tekstid (756 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika