Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Četrtek, 17. februar 2022 - Strasbourg
 Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo 2021
 Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo 2021
 Človekove pravice in demokracija v svetu – letno poročilo za leto 2021
 Korupcija in človekove pravice
 Odprava netarifnih in nedavčnih ovir na enotnem trgu
 Statut za evropska čezmejna združenja in neprofitne organizacije
 Krepitev vloge mladih v Evropi: zaposlovanje in socialno okrevanje po pandemiji
 Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim in reprotoksičnim snovem pri delu ***I
 Zaračunavanje pristojbin vozilom za uporabo določene infrastrukture ***II
 Prednostne naloge EU za 66. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk
 Nedavni dogodki na področju človekovih pravic na Filipinih
 Smrtna kazen v Iranu
 Politična kriza v Burkini Faso
Besedila (720 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov