Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 17 februari 2022 - Strasbourg
 Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2021
 Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2021
 Mänskliga rättigheter och demokrati i världen – årsrapport 2021
 Korruption och mänskliga rättigheter
 Undanröjande av icke-tariffära och icke-skattemässiga hinder på den inre marknaden
 En stadga för europeiska gränsöverskridande sammanslutningar och ideella organisationer
 Ge unga människor i EU makt över sina liv: sysselsättning och social återhämtning efter pandemin
 Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet ***I
 Avgifter på fordon för användningen av vissa infrastrukturer ***II
 EU:s prioriteringar inför det 66:e mötet i FN:s kvinnokommission
 Den senaste utvecklingen på människorättsområdet i Filippinerna
 Dödsstraffet i Iran
 Den politiska krisen i Burkina Faso
Texter (805 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy