Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2643(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0223/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0223/2022

Keskustelut :

PV 03/05/2022 - 15
CRE 03/05/2022 - 15

Äänestykset :

PV 05/05/2022 - 7.12
CRE 05/05/2022 - 7.12

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0207

Hyväksytyt tekstit
PDF 155kWORD 51k
Torstai 5. toukokuuta 2022 - Strasbourg
Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman hyökkäyssodan vaikutukset EU:n liikenne- ja matkailualaan
P9_TA(2022)0207B9-0223/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2022 Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman hyökkäyssodan vaikutuksista EU:n liikenne- ja matkailualaan (2022/2643(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 28. helmikuuta 2022 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2022/334(1),

–  ottaa huomioon neuvoston istunnossaan 21. maaliskuuta 2022 ja Eurooppa-neuvoston 25. maaliskuuta 2022 hyväksymän toimintasuunnitelman ”Turvallisuus- ja puolustusalan strateginen kompassi – Euroopan unioni, joka suojaa kansalaisiaan, arvojaan ja etujaan sekä edistää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta”,

–  ottaa huomioon liikenneministerien epävirallisen kokouksen 8. huhtikuuta 2022,

–  ottaa huomioon pakolaisia koskevan YK:n vuoden 2018 Global Compact -aloitteen,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2022 annetun valtion- ja hallitusten johtajien Versailles’n julistuksen,

–  ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2022 antamansa päätöslauselman Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan(2),

–  ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2022 antamansa päätöslauselman EU:n kiireellisen toimintasuunnitelman tarpeesta elintarviketurvan varmistamiseksi EU:ssa ja sen ulkopuolella Venäjän hyökättyä Ukrainaan(3),

–  ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2022 antamansa päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 24.–25. maaliskuuta 2022 pidetyn kokouksen päätelmistä, mukaan lukien Ukrainaa vastaan käytävän sodan viimeisin kehitys ja EU:n pakotteet Venäjälle ja niiden täytäntöönpano(4),

–  ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2022 antamansa päätöslauselman EU:n tarjoamasta suojelusta Ukrainan sotaa pakeneville lapsille ja nuorille(5),

–  ottaa huomioon Kansainvälisen energiajärjestön kymmenkohtaisen suunnitelman öljyn käytön vähentämiseksi (A 10-Point Plan to Cut Oil Use),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

A.  ottaa huomioon, että EU on hyväksynyt viisi pakotepakettia vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistamaan laittomaan, provosoimattomaan ja perusteettomaan hyökkäyssotaan;

B.  ottaa huomioon, että uuden pakotteiden aallon odotetaan koettelevan Venäjää voimakkaammin maantie- ja meriliikennealoilla;

C.  ottaa huomioon, että Venäjä ilmoitti 28. helmikuuta 2022 vastatoimena Venäjän ilmatilan käyttökielloista, jotka vaikuttavat 36 maan, mukaan lukien EU:n jäsenvaltiot, ilma-aluksiin;

D.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto leikkasi Verkkojen Eurooppa -välineen sotilaallisen liikkuvuuden budjettikohtaa 6,5 miljardista eurosta 1,69 miljardiin euroon osana monivuotista rahoituskehystä 2021–2027;

E.  ottaa huomioon, että Ukrainan ilmatilan ollessa suljettu noin 3,3 prosenttia matkustajalentoliikenteestä Euroopassa on lakannut Venäjän ja Euroopan välisten matkustajalentojen lisäksi, joiden osuus Euroopan kokonaisliikenteestä oli 5,7 prosenttia vuonna 2021;

F.  ottaa huomioon, että vuonna 2020 noin 535 Venäjän lipun alla purjehtivaa alusta teki noin 8 848 satamakäyntiä EU:n jäsenvaltioiden satamissa;

G.  ottaa huomioon, että tilanne Mustallamerellä ja Asovanmerellä on huonontunut, sillä Venäjän merivoimat saartavat aluetta, ja osa näistä merialueista on julistettu sotavyöhykkeeksi, koska ne muodostavat turvallisuusriskin niiden läpi kulkevalle meriliikenteelle;

H.  ottaa huomioon, että Venäjän merivoimat ovat hyökänneet tällä alueella aluksiin, joiden omistajat tai liikenteenharjoittajat ovat peräisin EU:sta;

I.  ottaa huomioon, että ukrainalaisten ja venäläisten merenkulkijoiden osuus maailman merenkulkualan työvoimasta on 14,5 prosenttia ja että EU:n laivastot ovat erittäin riippuvaisia heistä;

J.  ottaa huomioon, että Ukrainaan ja Ukrainasta suuntautuvan rautatie- ja meriliikenteen yleinen turvallisuus ja toimivuus herättävät yhä enemmän huolta;

K.  ottaa huomioon, että polttoaineen hintakehitys on ollut viime kuukausina noususuuntainen ja että tilanne on pahentunut Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman hyökkäyssodan vuoksi ja että polttoaine on yksi liikenteenharjoittajille ja käyttäjille aiheutuvista korkeimmista kustannuksista;

L.  ottaa huomioon, että monissa EU-maissa matkailukohteisiin kohdistuu uusi ankara isku kaksi vuotta kestäneen pandemian jälkeen, jolla on jo ollut tuhoisa vaikutus alaan;

1.  muistuttaa tuomitsevansa mitä jyrkimmin Venäjän federaation Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan ja Valko-Venäjän osallistumisen tähän sotaan ja vaatii Venäjää lopettamaan välittömästi kaikki sotatoimet Ukrainassa ja vetämään ehdoitta kaikki joukot ja sotilastarvikkeet Ukrainan koko kansainvälisesti tunnustetulta alueelta;

2.  pitää myönteisinä EU:n ennennäkemättömiä ja kehittyviä Venäjän vastaisia pakotteita vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen ja kehottaa EU:ta edelleen arvioimaan ja hyväksymään lisää tehokkaita pakotteita liikennealalla Putinin sotakoneiston rahoituspohjan heikentämiseksi; korostaa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun EU:n Venäjän vastaisia pakotteita on nimenomaisesti kohdistettu liikennealaan;

3.  muistuttaa, että liikenne on EU:n strateginen väline solidaarisuuden osoittamiseksi ja tuen tarjoamiseksi Ukrainalle ja sen kärsivälle kansalle logistiikan, humanitaarisen avun, pakolaisten evakuoinnin ja liikkumisen osalta;

4.  tuomitsee jyrkästi Ukrainan liikenneinfrastruktuuriin kohdistetut Venäjän joukkojen tahalliset iskut, mikä estää Ukrainan viranomaisia evakuoimasta siviilejä ja kuljettamasta välttämättömiä tavaroita ja tarvikkeita niitä tarvitseville ihmisille; kehottaa EU:ta antamaan Ukrainalle taloudellista tukea, jotta se voi rakentaa uudelleen liikenneinfrastruktuurinsa;

5.  pitää myönteisinä komission hyväksymiä toimenpiteitä, joilla autetaan jäsenvaltioita, liikenteenharjoittajia ja työntekijöitä jatkamaan kuljetustoimintaa ja tuetaan Ukrainasta tulevien pakolaisten ja humanitaarisen avun kuljetuksia; panee merkille kuljetustyöntekijöiden rohkeuden Ukrainassa, sillä he vaarantavat henkensä jatkaessaan työtään ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseksi;

6.  pitää myönteisinä komission hyväksymiä toimintaohjeita, joilla varmistetaan ukrainalaisten kauttakulku ilman voimassa olevia asiakirjoja EU:n liikenteenharjoittajien kulkuvälineissä;

7.  kiittää eurooppalaisia liikenteenharjoittajia siitä, että ne tarjoavat Ukrainan kansalaisille ilmaisia juna-, linja-auto-, laiva- ja lentomatkoja; ilmaisee tyytyväisyytensä niiden yhdistysten ja yksityishenkilöiden lukemattomiin aloitteisiin kaikkialla EU:ssa, jotka tarjoavat ilmaiseksi tavaroiden ja henkilöiden kuljetuksia Ukrainan rajalle ja pois sieltä; korostaa, että monilla ukrainalaisilla, jotka haluavat palata maahansa tai jotka yrittävät päästä majoituspaikkaan toisessa jäsenvaltiossa, ei ole varaa lipun hintaan; kehottaa rautatieliikenteen harjoittajia sallimaan edelleen ukrainalaisten vapaan pääsyn juniin ilman varausta ja sallimaan heidän käyttää vapaana olevia istumapaikkoja;

8.  huomauttaa, että meneillään oleva konflikti ja Venäjän vastatoimet EU:n pakotteita vastaan vaikuttavat myös EU:n liikennealaan, joka on vakavasti häiriintynyt liikennemuodosta riippumatta;

9.  korostaa, että polttoaineiden hintojen nousu ja logistiikka- ja toimitusketjujen häiriöt ovat tärkeimpiä seurauksia, jotka vaikuttavat kaikkiin liikennemuotoihin ja aiheuttavat suurta epävarmuutta markkinoilla;

10.  katsoo, että liikenteenharjoittajia, jotka ovat sijoittautuneita EU:hun ja tai joiden omistajat ovat peräisin EU:sta ja joilla on yhteyksiä Venäjän markkinoille, olisi tuettava, kun ne suuntaavat kuljetustoimintansa pois Venäjältä;

11.  kehottaa komissiota tekemään kiireellisesti taloudellisen ja sosiaalisen arvioinnin sodan seurauksista kaikkiin liikennemuotoihin EU:n markkinoilla ja esittämään tarvittaessa nopeasti tukea, myös uusien lainsäädäntö- ja/tai rahoitustoimenpiteiden avulla, kielteisten vaikutusten lieventämiseksi ja Euroopan liikennealojen moitteettoman toiminnan, tasapuolisten toimintaedellytysten ja oikeudenmukaisen kilpailun varmistamiseksi;

12.  korostaa, että kriisi ei saisi johtaa kuljetustyöntekijöiden oikeuksien tilapäiseen tai pysyvään heikentämiseen;

Lentoliikenne

13.  ilmaisee huolensa konfliktin vakavista vaikutuksista ilmailualan toimintakustannuksiin, sillä se tekee sekä matkustaja- että rahtiliikenteestä kalliimpaa; korostaa, että pakotteiden ja lentokieltojen yhdistelmä on pakottanut lentoyhtiöt keskeyttämään lentonsa tai muuttamaan niiden reititystä; huomauttaa lisäksi, että enimmillään tarvittava reitin pidennys, jotta lentokoneet välttävät Venäjän ja Valko-Venäjän ilmatilan, on kolmesta neljään tuntia kumpaankin suuntaan, mikä johtaa tankkausongelmiin (ylimääräiset välilaskut ja sen vuoksi lisäkustannukset) ja EU:n lainsäädännössä säädettyä pitempään miehistön työaikaan;

14.  huomauttaa, että Ukraina ja Venäjä ovat johtavia titaanin tuottajia; toteaa, että titaani on lentokoneiden valmistuksessa käytetty keskeinen metalli ja katsoo, että meneillään oleva konflikti voisi vaikuttaa tarjontaan lähitulevaisuudessa;

15.  kehottaa komissiota arvioimaan ja tarvittaessa esittämään tukistrategian EU:n lentoyhtiöille ja niiden työntekijöille, jotka ovat kärsineet pahasti ensin covid-19-pandemiasta ja nyt Venäjän ja Valko-Venäjän ylilentokielloista, korkeista polttoainehinnoista ja kysynnän laskusta; korostaa kuitenkin tarvetta varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset ja tasapuolinen kilpailu lentoyhtiöiden välillä erityisesti taloudellista tukea myönnettäessä;

16.  pitää valitettavana, että Venäjä on kansainvälisten siviili-ilmailusääntöjen (Chicagon yleissopimuksen) vastaisesti hyväksynyt lain, jolla ulkomaisilta yrityksiltä vuokratut lentokoneet rekisteröidään uudelleen Venäjän ilma-alusrekisteriin; korostaa, että tällaista varkautta ei voida hyväksyä, ja vaatii palauttamaan välittömästi kyseiset lentokoneet niiden laillisille omistajille; pitää myönteisenä komission päätöstä sisällyttää EU:ssa toimintakieltoon asetettujen lentoyhtiöiden luetteloon venäläiset lentoliikenteen harjoittajat, jotka käyttävät uudelleenrekisteröityjä ilma-aluksia, kun otetaan huomioon, että Venäjän viranomaisilla ei ole lentokelpoisuuden turvallisuusvalvontavalmiuksia satojen uudelleenrekisteröityjen ilma-alusten osalta; korostaa, että Venäjän viranomaiset ovat yksin vastuussa omien kansalaistensa hengen vaarantamisesta, kun nämä varastetut ilma-alukset otetaan käyttöön Venäjän ilmatilassa, ilman että pystytään täyttämään tarvittavat turvallisuusvaatimukset;

17.  kehottaa jatkamaan EU:n toimia, joilla pyritään pysäyttämään Wagner-ryhmän palkkasotilaiden ja esimerkiksi Syyriasta tulevien ulkomaalaisten taistelijoiden käytännön pääsy taistelukentälle Ukrainaan tekemään julmuuksia siviiliväestöä vastaan; pyytää siksi korkeaa edustajaa erityisesti vaatimaan Turkin, Georgian, Azerbaidžanin ja Irakin hallituksia sekä Keski-Aasian tasavaltojen hallituksia sulkemaan ilmatilansa venäläisiltä, iranilaisilta tai syyrialaisilta sotilas- tai tilauslentokoneilta tai tavallisilta lentoyhtiöiltä, jotka kuljettavat tällaisia palkkasotilaita; pyytää EU:ta kirjaamaan mustalle listalle lentoyhtiöt, jotka saattavat osallistua tällaisiin kuljetuksiin;

Meriliikenne

18.  suhtautuu myönteisesti komission Venäjään kohdistaman viidennen pakotepaketin kolmanteen pilariin, joka liittyy Venäjän lipun alla purjehtivien alusten ja venäläisten liikennöimien alusten EU:n satamiin pääsyn kieltämiseen; katsoo, että Euroopan meriturvallisuusvirastolla voisi olla tässä yhteydessä tärkeä rooli, jos se laatisi selkeän luettelon venäläisistä aluksista, joiden pääsy EU:n satamiin on kiellettävä, ottaen huomioon alukset, joiden lippuvaltiota on vaihdettu tai jotka on rekisteröity uudelleen 24. helmikuuta 2022 jälkeen;

19.  pyytää kuitenkin menemään näitä toimenpiteitä pidemmälle, jotta estetään niiden kiertäminen, ja kieltämään EU:n satamissa käynnin kaikilta aluksilta riippumatta siitä, kuka ne omistaa tai kuka niitä liikennöi, jos ne käyvät myös Venäjän satamissa reittinsä varrella, paitsi jos satamassa käynti on tarpeen perustelluista humanitaarisista syistä; pitää jo myönteisenä useiden maailman suurimpien Eurooppaan sijoittautuneiden varustamojen vapaaehtoista päätöstä keskeyttää toistaiseksi kaikki rahtivaraukset Venäjälle ja Venäjältä;

20.  pyytää, että kaikilta aluksilta, jotka haluavat käydä EU:n satamassa, kielletään polttoaineen tankkaus Venäjän satamissa tai venäläisistä tankkausaluksista merellä;

21.  katsoo, että Euroopan meriturvallisuusviraston olisi tältä osin annettava ohjeita tällaisten pakotteiden yhdenmukaisesta soveltamisesta ja säilytettävä EU:n satamien tasapuoliset toimintaedellytykset;

22.  pyytää hallituksia ja toimivaltaisia viranomaisia sekä kansallisella että EU:n tasolla kantamaan vastuunsa ja varaamaan riittävästi henkilöstöä ja resursseja, jotta voidaan varmistaa toimenpiteiden sujuva soveltaminen ja välttää lisäviivästyksiä jo ennestään häiriintyneessä toimitusketjussa;

23.  panee merkille, että erinäisiä aluksia on tällä hetkellä pysäytettynä tällä alueella; yhtyy komission ja jäsenvaltioiden kehotuksiin varmistaa kiireellisesti kansainvälisen merenkulun turvallisuus alueella ja erityisesti merenkulkijoiden turvallisuus; kehottaa toimittamaan kyseisille aluksille kiireellisesti uudelleen niiden merenkulkijoiden tarvitsemia elintärkeitä tarvikkeita ja ottamaan käyttöön turvallisen sinisen merikäytävän, jotta merenkulkijat ja alukset voidaan evakuoida turvallisesti Mustanmeren ja Asovanmeren asianomaisilta suuririskisiltä alueilta;

24.  pitää valitettavana, että erinäiset vapaasti ajelehtivat merimiinat ovat viime aikoina vaarantaneet merenkulkijoiden ja matkustajien hengen sekä kansainväliset kauppavirrat Mustallamerellä, ja pyytää kansainvälistä tukea rannikkovaltioiden miinanraivaustoimille;

25.  on huolissaan kansainvälisen merenkulun, logistiikan, toimitusketjujen ja polttoaineiden hintojen vaikutuksesta erityisesti rahtimaksuihin meriliikennealalla;

Rautatieliikenne

26.  pitää valitettavana, että Venäjän rautateiden kanssa harjoitettavaa rautatieliikennettä ei toistaiseksi ole kielletty suoraan; panee kuitenkin merkille, että Venäjän rautatiet on lisätty luetteloon oikeushenkilöistä ja elimistä, joihin sovelletaan taloudellisia rajoituksia;

27.  huomauttaa, että junat, erityisesti Euroopan ja Kiinan välillä liikennöivät tavarajunat, voivat edelleen kulkea Venäjän kautta; toteaa kuitenkin, että konfliktilla on dramaattinen vaikutus rautateiden rahtivirtoihin Aasian ja Euroopan välillä, mikä aiheuttaa epävarmuutta juna- ja rahtiliikenneyrityksille;

28.  korostaa, että tavarajuniin kohdistuu fyysisiä esteitä ja että tuhannet vaunut ovat juuttuneet jonoihin Ukrainan ja EU:n jäsenvaltioiden rajalla; kehottaa komissiota tukemaan Ukrainaa sen pyrkimyksissä muuttaa liikennevirtoja, luoda uusia yhteyksiä ja luoda nopeutettuja kauppareittejä, mikä on erityisen kiireellistä vehnän kaltaisten pilaantuvien tavaroiden kuljetukselle; pitää tässä yhteydessä myönteisenä ”Getreidebrücke”-aloitetta, jossa Ukrainan ja EU:n rautatieliikenteen harjoittajat tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että maataloustuotteita ja -koneita voidaan viedä Ukrainaan ja tuoda Ukrainasta; suhtautuu myönteisesti myös Romanian pyrkimyksiin elvyttää käytöstä poistettuja rautateitä, jotka yhdistävät Romanian Ukrainaan ja jotka voisivat vähentää entisestään Ukrainaan johtaviin ja sieltä lähteviin liikennereitteihin kohdistuvaa painetta; katsoo, että EU:n olisi tuettava ja helpotettava tällaisia aloitteita;

29.  kehottaa komissiota tukemaan Ukrainaa ja sen pyrkimyksiä lujittaa rautatieyhteyksiä Ukrainan ja EU:n välillä;

30.  antaa tunnustusta ukrainalaisten rautatiealan työntekijöiden urheudelle, sillä he ovat jatkuvasta hengenvaarasta huolimatta sitoutuneet evakuoimaan Ukrainan väestöä sota-alueilta, toimittamaan edelleen postilähetyksiä, eläkkeitä, lääkkeitä sekä humanitaarisia tavaroita ja elintarvikkeita, kuljettamaan kansallisten yritysten, instituutioiden ja järjestöjen omaisuutta Ukrainan turvallisille alueille ja varmistamaan, että kansainvälistä kauppaa ja aktiivisia diplomaattisia yhteyksiä voidaan jatkaa korkeimmalla tasolla;

31.  katsoo, että Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys ja siitä johtuvat liikennetarpeet EU:ssa ovat korostaneet, että EU:n rautatiejärjestelmän on mukauduttava suurempiin matkustaja- ja rahtimääriin; kehottaa siksi jäsenvaltioita nopeuttamaan rautatiejärjestelmien standardointia, yhdenmukaistamista ja yhteentoimivuutta kaikissa jäsenvaltioissa ja komissiota jatkamaan täytäntöönpanon ja jäljellä olevien puutteiden seurantaa;

32.  kehottaa komissiota käynnistämään välittömästi Ukrainan kanssa neuvottelut rautateiden ja sisävesien kansainvälisen tavaraliikenteen vapauttamisesta, jotta voidaan turvata kuljetusreitit ja taata maataloustuotteiden ja muiden hyödykkeiden keskeytymättömät toimitusketjut Eurooppaan ja muuhun maailmaan;

33.  korostaa niiden valkovenäläisten rautatiealan työntekijöiden urheutta, jotka ovat sabotoineet Ukrainaan hyökkäävien venäläisten joukkojen lähettämistä, ja kehottaa kaikkia Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisia seuraamaan heidän esimerkkiään siviilivastarinnasta tätä hirvittävää hyökkäyssotaa vastaan;

Maantieliikenne

34.  suhtautuu myönteisesti komission toimiin, joilla varmistetaan eurooppalaisten kuorma‑autonkuljettajien paluu konfliktialueelta ja maanteiden tavaraliikenne Ukrainaan ja Moldovaan;

35.  suhtautuu myönteisesti äskettäisiin pakotteisiin, joilla Venäjälle ja Valko-Venäjälle sijoittautuneita maantiekuljetusyrityksiä kielletään kuljettamasta tavaroita maanteitse Euroopan unionin alueella, koska ne rajoittavat jyrkästi Venäjän teollisuuden mahdollisuuksia hankkia keskeisiä tavaroita;

36.  huomauttaa, että tavarakuljetukset Ukrainaan ja sen rajanaapureina oleviin jäsenvaltioihin, joihin on saapunut merkittäviä pakolaisvirtoja, uhkaavat törmätä sääntelyesteisiin; suhtautuu myönteisesti komission toteuttamiin toimiin, joilla selkeytetään ja kannustetaan jäsenvaltioita soveltamaan tiettyjä toimenpiteitä, joilla helpotetaan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa harjoitettavaa maantieliikennettä, kuten tilapäisten kuljettajakorttien myöntäminen EU:ssa toimiville ukrainalaisille kuljettajille, jotka eivät pysty palaamaan Ukrainaan uusimaan korttiaan, tilapäisten vapautusten käyttöönotto ajo- ja lepoaikoja koskevista säännöistä samalla kun varmistetaan kuljettajien hyvinvointi ja turvallisuus, vapautus hätäpalveluksi katsottavien kuljetusten tietullien maksamisesta ja vapautus kuljetusluvasta kaikkien lääketieteellisessä hoidossa tarvittavien tuotteiden osalta; korostaa, että ukrainalaiset kuorma-autonkuljettajat ovat Euroopassa suuren paineen alla maassaan käytävän sodan vuoksi; kehottaa komissiota panemaan täytäntöön strategian, jolla autetaan Ukrainasta tulevia kuorma-autonkuljettajia palaamaan Euroopan unioniin siirtymään joutuneiden perheidensä luo, ja varmistamaan, että jäsenvaltiot tarjoavat apua sitä tarvitseville kuljettajille;

37.  kehottaa komissiota edelleen tutkimaan keinoja, joilla voidaan tukea Ukrainaan ja sen naapurimaihin suuntautuvaa tai niistä lähtevää matkustajaliikennettä tai kaikenlaista tavaraliikennettä humanitaarisena apuna ja tarjota tarvittavaa apua muun muassa tiemaksujen, infrastruktuurimaksujen, viikonloppuun osuvan maahanpääsyn ja verotuksen osalta;

38.  kannattaa Euroopan unionin ja Ukrainan välisen maanteiden tavaraliikennettä koskevan sopimuksen välitöntä tekemistä ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita aloittamaan välittömästi sopimuksen väliaikaisen soveltamisen;

39.  tukee komission ehdotusta liikennesopimusten tekemisestä Ukrainan ja Moldovan kanssa vapauttamalla osittain niiden liikenteenharjoittajien maantiekuljetukset, mikä mahdollistaa tärkeiden vientitavaroiden siirtämisen merireiteiltä, jotka eivät ole tällä hetkellä käytettävissä Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi, ja EU:n merisatamien käytön lisäämisen tavaroiden viemiseksi Ukrainaan ja tuomiseksi Ukrainasta; tukee tässä yhteydessä voimakkaasti aiemmin hylättyjen rautatie- ja vesiliikenneyhteyksien nopeaa kunnostamista erityisesti Ukrainan ja Romanian välillä;

40.  korostaa, että on erittäin tärkeää avata vihreitä liikennekäytäviä Ukrainaan ja Ukrainasta, jotta Ukrainalle voidaan tarjota kaikki tarvittavat tuotantopanokset maataloustuotannon lisäämiseksi (esimerkiksi torjunta-aineet, lannoitteet ja siemenet) ja jotta maataloustuotteiden kauppaa Ukrainan kanssa voidaan jatkaa;

TEN-T ja sotilaallinen liikkuvuus

41.  suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) laajentamisesta naapureina oleviin kolmansiin maihin ja kehottaa hyödyntämään meneillään olevaa TEN-T-tarkistusta, jotta voidaan keskittyä huomattavasti suurempiin liikenneinfrastruktuuri-investointeihin Länsi-Balkanin, Moldovan, Georgian ja Ukrainan kanssa; pyytää lisäksi komissiota, neuvostoa ja parlamenttia käyttämään yhdessä meneillään olevaa TEN-T-tarkistusta tilaisuutena tarkastella uudelleen joulukuussa 2021 ehdotettuja uusia TEN-T-karttoja ja ehdottaa Ukrainaa, Moldovaa ja Georgiaa koskevaa lisäystä erityisesti, jotta voidaan mukautua täysin uusiin liikennetarpeisiin, joita Venäjän Ukrainaan kohdistama laiton hyökkäyssota aiheuttaa; pyytää lisäksi komissiota ehdottamaan EU:n ja Itä-Euroopan liikenneyhteisöä tai itäisen kumppanuuden liikenneyhteisöä, mukaan lukien Itä-Euroopan investointikehys, jonka mallina voisi olla osittain Länsi-Balkanin liikenneyhteisö;

42.  korostaa, että EU:n sotilaallista liikkuvuutta koskevalle hankkeelle on asetettava paljon kunnianhimoisempi tavoite, ja suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti EU:n jäsenvaltioiden sitoumukseen nopeuttaa käynnissä olevia toimia EU:n sotilaallisen liikkuvuuden lisäämiseksi;

43.  toistaa pitävänsä erittäin valitettavana Eurooppa-neuvoston päätöstä leikata jyrkästi Verkkojen Eurooppa II -välineen kauden 2021–2027 vastikään luodun sotilaallisen liikkuvuuden budjettikohdan lopullisia määrärahoja, kun se hyväksyi monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 määrät, ja pitää valitettavana, että tämä virhe heikentää nyt yhteistä eurooppalaista turvallisuuttamme; kehottaa komissiota etsimään ja esittämään ratkaisuja, joilla lisätään merkittävästi Verkkojen Eurooppa II -välineen sotilaallisen liikkuvuuden budjettikohtaa, ja ehdottaa, että elpymis- ja palautumistukivälineen käyttämättömiä varoja otetaan käyttöön tätä varten; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyviä näkökohtia arvioidaan perusteellisesti ja että niitä käsitellään sekä infrastruktuurin että rahoituksen osalta, jotta voidaan varmistaa optimaalinen rajat ylittävä yhteistyö ja liikkuvuus unionissa; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ehdottamaan kohdennettua tukea suurille infrastruktuurihankkeille, jotka yhdistävät paremmin kaikki jäsenvaltiot, ja lisäämään liikenneinfrastruktuuriyhteyksiä Länsi-Balkanin, Moldovan, Georgian ja Ukrainan kanssa; pyytää erityisesti vahvistamaan kaikkea merkittävää kaksikäyttöinfrastruktuuria, joka johtaa unionin itärajalle;

44.  kehottaa komissiota tarjoamaan EU:n jäsenvaltioissa tarvittavaa rahoitusta sellaisen kaksikäyttöinfrastruktuurin kehittämiseen, jolla on strateginen rooli nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämisessä; korostaa tarvetta parantaa EU:n valmiuksia arvioida ja valvoa strategisen infrastruktuurin omistajuutta ja siihen tehtäviä investointeja, sillä se on keskeinen tekijä EU:n ja sen kansalaisten turvallisuuden takaamisessa;

45.  kehottaa komissiota täsmentämään ”Global Gateway” -aloitetta yhteisten infrastruktuuri-investointien edistämiseksi erityisesti niissä maissa, jotka jakavat yleismaailmallisia arvoja kanssamme; toteaa, että sen sijaan, että Eurooppa väistyy autokratioiden tieltä, sen on tarjottava sekä taloudellisesti houkutteleva että arvoihin perustuva vaihtoehto infrastruktuuri-investoinneille köyhemmissä kolmansissa maissa; katsoo, että tässä pyrkimyksessä Euroopan olisi yhdistettävä voimansa muiden merkittävien demokratioiden, kuten Yhdysvaltojen, Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanadan, Australian, Japanin ja Etelä-Korean, kanssa;

Energian hintojen nousu liikenteessä

46.  korostaa, että korkeampien energian ja kuljetusten hintojen yhdistelmä vaikuttaisi kaikkiin kansalaisiin ja erityisesti pienituloisiin kotitalouksiin ja lisäisi liikenneköyhyyden riskiä; korostaa lisäksi, että lento-, maantie- ja meriliikenteen korkeammat polttoainekustannukset vaikuttavat suoraan tavaroiden ja palvelujen loppuhintoihin ja että polttoaineiden hinnannousu vaikuttaa matkailun elpymiseen pandemiasta;

47.  suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon ”REPowerEU: Kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa koskevat yhteiset eurooppalaiset toimet” ja tukee tarvetta tehdä Euroopasta nopeasti riippumaton Venäjän energialähteistä, mikä voi tarjota samalla tilaisuuden nopeuttaa energiasiirtymää; pitää kuitenkin valitettavana, että komissio ei ole vielä puuttunut polttoainehintojen nousuun liikenteenharjoittajien kannalta; kehottaa komissiota analysoimaan perusteellisesti polttoaineiden hintojen taloudellisia vaikutuksia EU:n liikenteeseen ja liikkumiseen ja hyväksymään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisia lisätoimenpiteitä, joilla vastataan kuljetusten hintojen nousuun;

48.  suhtautuu myönteisesti useiden jäsenvaltioiden hyväksymiin poikkeustoimenpiteisiin, joilla pyritään hillitsemään polttoaineiden hintojen nousua, kuten tilapäisiin veronalennuksiin, ja kehottaa komissiota laatimaan EU:n koordinoidut ja yhteiset kriteerit ja helpottamaan näiden toimenpiteiden hyväksymistä kansallisissa viranomaisissa;

49.  kehottaa komissiota ja erityisesti kansallisia, alueellisia ja paikallisia hallintoja toteuttamaan Kansainvälisen energiajärjestön kymmenkohtaisen suunnitelman mukaisia toimenpiteitä öljyn käytön vähentämiseksi, mukaan lukien kotietätyömahdollisuuksien käytön laajentaminen, autottomat sunnuntait kaupungeissa, julkisen liikenteen, mikroliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, autojen yhteiskäytön lisääminen, kuorma-autojen tehokkaan ajamisen ja tavaroiden toimittamisen edistäminen, suurnopeusjunien ja yöjunien käyttö lentokoneiden sijasta mahdollisuuksien mukaan, liikelentoliikenteen välttäminen, jos vaihtoehtoja on tarjolla, sekä sähköisten ja tehokkaampien ajoneuvojen käyttöönoton tehostaminen;

50.  korostaa, että on kiireellisesti lisättävä merkittävästi unionin omaa uusiutuvien polttoaineiden tai uusiutuvan energian tuotantoa, tarjontaa ja varastointia ja tehostettava edelleen EU:n energiatoimitusten monipuolistamista, myös tuomalla vaihtoehtoisia polttoaineita lyhyellä aikavälillä, mukaan lukien siirtymäkauden polttoaineena käytettävän nesteytetyn maakaasun tuonti EU:n satamaterminaalien kautta, välttäen samalla huolellisesti lukkiutumista ja hukkainvestointeja ja ottaen huomioon EU:n ilmastotavoitteet; korostaa lisäksi tarvetta vahvistaa energiaverkkojen yhteenliittämistä jäsenvaltioiden välillä, erityisesti Pyreneiden niemimaan ja muun Euroopan välillä;

51.  katsoo, että TEN-T:n ja TEN-E:n synergioita ja täydentävyyttä olisi edistettävä varmistaen samalla täysin nykyiset ja tulevat rahoitusmahdollisuudet ja -tasot TEN-T:n kehittämiselle;

Matkailu

52.  korostaa, että Venäjän Ukrainaan kohdistama meneillään oleva rikollinen hyökkäys on jättänyt valtavan jälkensä matkailualalle erityisesti raja-alueilla; toteaa, että matkailijat kieltäytyvät matkustamasta tiettyihin EU:n jäsenvaltioihin, kuten Puolaan, Romaniaan, Slovakiaan, Bulgariaan tai Baltian maihin, Ukrainan rajan läheisyyden vuoksi ja sodan pelossa; toteaa, että omista ongelmistaan huolimatta edellä mainittujen maiden matkailuteollisuus auttaa Ukrainasta tulevia pakolaisia; kehottaa siksi laatimaan yhteisen eurooppalaisen matkailupolitiikan ja erityisesti toimintasuunnitelman, johon sisältyy tehokasta taloudellista tukea, jotta voidaan auttaa alaa ja kohteita, joihin on kohdistunut eniten vaikutuksia, selviytymään viimeaikaisesta covid-19-kriisistä ja Venäjän Ukrainaan kohdistamasta rikollisesta hyökkäyksestä;

53.  muistuttaa voimakkaasta tuestaan eurooppalaisen kriisinhallintamekanismin perustamiselle EU:n matkailualaa varten, jotta voidaan reagoida asianmukaisesti ja nopeasti mittaviin kriiseihin, kuten pandemioihin, sotiin ja ilmastonmuutoksesta aiheutuviin humanitaarisiin kriiseihin; korostaa, että on tärkeää sisällyttää siihen rahoitusratkaisuja lyhytaikaisia rahoitusvajeita varten, joita tällaisista kriiseistä aiheutuu, ja säätää myös keskipitkän ja pitkän aikavälin kehyksistä ja strategioista;

54.  korostaa, että energia- ja elintarvikekustannusten nousu, jota sota pahentaa, moninkertaistaa matkailuyrityksille ja koko arvoketjulle ja erityisesti pk-yrityksille, joilla on jo nyt vaikeuksia selviytyä kahden pandemiavuoden jälkeen, aiheutuvat kustannukset; kehottaa siksi jäsenvaltioita tarjoamaan tarvittavat helpotukset veropolitiikan ja erityisesti verohelpotusten avulla sekä komissiota käyttämään EU:n varoja pk-yritysten maksuvalmiuden parantamiseksi; korostaa tässä yhteydessä, että alan elpyminen viivästyy entisestään, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita säilyttämään nykyisen julkisen tuen, myös lykkäämällä syntyvien velvoitteiden takaisinmaksua;

55.  korostaa, että covid-19-pandemia ja Ukrainassa meneillään oleva sotakriisi ovat osoittaneet, että on kiireellisesti perustettava ”EU:n matkailuvirasto”; katsoo, että koordinointi on välttämätöntä lyhyen aikavälin ratkaisuna, jotta EU:n matkailuala voi elpyä, ja että jonkin nykyisen viraston yhteyteen olisi perustettava nopeasti matkailusta vastaava erityisosasto ja sen vastuulla olisi oltava luoda uusi ”EU:n matkailubrändi”, jolla edistetään Eurooppaa turvallisena, kestävänä ja älykkäänä matkailukohteena kaikille; kehottaa toteuttamaan EU:n yhteisen kampanjan, jolla Eurooppaa markkinoidaan matkakohteena, jotta matkailijoita voidaan houkutella kohteisiin, jotka ovat voimakkaasti riippuvaisia venäläisistä ja ukrainalaisista matkailijoista;

56.  kehottaa jäsenvaltioita tukemaan ukrainalaisia pakolaisia vastaanottavia EU:n hotelleja ja lyhytaikaisia vuokrauspalveluja;

57.  pitää myönteisenä, että matkailualan yritykset palkkaavat jo ukrainalaisia pakolaisia, ja pyytää komissiota tukemaan näitä toimia perustamalla EU:n väliaikaisen rahoitusohjelman, jolla vastataan matkailualan työvoimapulaan, joka on merkittävä ongelma matkailualalla pandemian jälkeen;

o
o   o

58.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 57, 28.2.2022, s. 1.
(2) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0052.
(3) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0099.
(4) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0121.
(5) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0120.

Päivitetty viimeksi: 26. elokuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö