Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2022/2643(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0223/2022

Pateikti tekstai :

B9-0223/2022

Debatai :

PV 03/05/2022 - 15
CRE 03/05/2022 - 15

Balsavimas :

PV 05/05/2022 - 7.12
CRE 05/05/2022 - 7.12

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0207

Priimti tekstai
PDF 167kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2022 m. gegužės 5 d. - Strasbūras
Rusijos neteisėto agresijos karo prieš Ukrainą poveikis ES transporto ir turizmo sektoriams
P9_TA(2022)0207B9-0223/2022

2022 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos neteisėto agresijos karo prieš Ukrainą poveikio ES transporto ir turizmo sektoriams (2022/2643(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2022 m. vasario 28 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/334(1),

–  atsižvelgdamas į veiksmų planą „Saugumo ir gynybos strateginis kelrodis – Europos Sąjungai, kuri gina savo piliečius, vertybes bei interesus ir prisideda prie tarptautinės taikos ir saugumo“, kuriam Taryba pritarė 2022 m. kovo 21 d. ir kurį Europos Vadovų Taryba patvirtino 2022 m. kovo 25 d.,

–  atsižvelgdamas į 2022 m. balandžio 8 d. neformalų transporto ministrų susitikimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių,

–  atsižvelgdamas į 2022 m. kovo 11 d. ES valstybių ir vyriausybių vadovų Versalio deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į savo 2022 m. kovo 1 d. rezoliuciją dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2022 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl poreikio skubiai parengti ES veiksmų planą siekiant užtikrinti aprūpinimą maistu ES viduje ir už jos ribų, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2022 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl 2022 m. kovo 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų, įskaitant naujausius pokyčius, susijusius su karu Ukrainoje ir ES sankcijomis Rusijai bei jų įgyvendinimu(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2022 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl karo Ukrainoje bėgančių vaikų ir jaunuolių apsaugos ES(5),

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės energetikos agentūros 10 punktų naftos naudojimo mažinimo planą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

A.  kadangi ES priėmė penkis sankcijų paketus reaguodama į Rusijos neteisėtą, neišprovokuotą ir nepateisinamą agresijos karą prieš Ukrainą;

B.  kadangi tikimasi, kad naujas sankcijų paketas dar labiau paveiks Rusiją kelių ir jūrų transporto sektoriuose;

C.  kadangi 2022 m. vasario 28 d. Rusija kaip atsakomuosius veiksmus paskelbė draudimą naudotis Rusijos oro erdve, kuris daro poveikį 36 šalių, įskaitant ES valstybes, orlaiviams;

D.  kadangi Europos Vadovų Taryba pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą sumažino Europos infrastruktūros tinklų priemonės kariniam mobilumui skirtą biudžeto eilutę nuo 6,5 iki 1,69 mlrd. EUR;

E.  kadangi uždarius Ukrainos oro erdvę, be keleivinių skrydžių tarp Rusijos ir Europos, kurie 2021 m. sudarė 5,7 proc. viso Europos eismo, sustojo ir maždaug 3,3 proc. keleivių srauto oro transportu Europoje;

F.  kadangi 2020 m. maždaug 535 su Rusijos vėliava plaukiojantys laivai į ES valstybių narių uostus įplaukė apie 8 848 kartus;

G.  kadangi padėtis Juodojoje ir Azovo jūrose pablogėjo, nes Rusijos karinis jūrų laivynas užblokavo regioną ir kai kurios šių jūrų dalys buvo paskelbtos karo zona, pripažįstant pavojų jūrų eismo saugumui;

H.  kadangi šioje zonoje Rusijos karinis jūrų laivynas užpuolė ES savininkų arba ES veiklos vykdytojų laivus;

I.  kadangi Ukrainos ir Rusijos jūreiviai sudaro 14,5 proc. pasaulinės laivybos darbo jėgos ir ES laivynai nuo jų labai priklauso;

J.  kadangi didėja susirūpinimas dėl bendro geležinkelių ir jūrų transporto į Ukrainą ir iš jos saugumo ir veikimo;

K.  kadangi pastaraisiais mėnesiais dėl neteisėto Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą augo kuro kainos ir ši padėtis blogėjo, ir kadangi degalai sudaro vieną didžiausių transporto operatorių ir naudotojų išlaidų dalį;

L.  kadangi turizmo vietovės daugelyje ES šalių patirs dar vieną žiaurų sukrėtimą po dvejų metų pandemijos, kuri jau turėjo žalingą poveikį sektoriui;

1.  kuo griežčiausiai smerkia Rusijos Federacijos agresijos karą prieš Ukrainą, taip pat Baltarusijos dalyvavimą šiame kare ir reikalauja, kad Rusija nedelsdama nutrauktų visus karinius veiksmus Ukrainoje ir besąlygiškai išvestų visas pajėgas ir atitrauktų karinę techniką iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos;

2.  palankiai vertina precedento neturinčias ir stiprėjančias ES sankcijas Rusijai reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir ragina ES toliau nuolat vertinti ir tvirtinti papildomas veiksmingas sankcijas transporto sektoriuje, kad būtų pakenkta Putino karo mašinos finansavimui; pabrėžia, kad tai pirmas kartas, kai ES sankcijos Rusijai buvo konkrečiai nukreiptos į transporto sektorių;

3.  primena, kad transportas yra strateginė ES solidarumo ir paramos Ukrainai ir jos kenčiantiems žmonėms priemonė logistikos, humanitarinės pagalbos, pabėgėlių evakuacijos ir judumo srityse;

4.  griežtai smerkia Rusijos pajėgų tyčinius išpuolius prieš transporto infrastruktūrą Ukrainoje, nes tai trukdo Ukrainos valdžios institucijoms evakuoti civilius gyventojus ir vežti būtiniausias prekes ir išteklius žmonėms, kuriems jų reikia; primygtinai ragina ES teikti finansinę pagalbą Ukrainai siekiant padėti jai atkurti savo transporto infrastruktūrą;

5.  palankiai vertina Komisijos patvirtintas priemones, kuriomis siekiama padėti valstybėms narėms, vežėjams ir darbuotojams tęsti transporto paslaugas ir remti pabėgėlių iš Ukrainos vežimą ir humanitarinę pagalbą; pripažįsta Ukrainos transporto darbuotojų drąsą, kurie rizikuoja savo gyvybe toliau dirbdami, kad galėtų vežti žmones ir prekes;

6.  palankiai vertina Komisijos priimtas veiklos gaires, kuriomis siekiama užtikrinti Ukrainos žmonių tranzitą be galiojančių dokumentų ES vežėjų transporto priemonėse;

7.  palankiai vertina tai, kad Europos transporto operatoriai Ukrainos piliečiams siūlo nemokamas keliones traukiniais, autobusais, laivais ir lėktuvais, ir sveikina daugybę bendruomeninių ir asmeninių iniciatyvų visoje ES, kuriomis užtikrinamas nemokamas prekių ir asmenų vežimas link Ukrainos sienos ir nuo jos; pabrėžia, kad daugeliui ukrainiečių, norinčių grįžti į savo šalį arba bandančių pasiekti būstą kitoje valstybėje narėje, bilietai nėra įperkami; ragina geležinkelių įmones ir toliau leisti ukrainiečiams nemokamai važiuoti traukiniais, kuriuose nereikalingas vietos rezervavimas, taip pat užimti nerezervuotas vietas;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad besitęsiantis konfliktas ir Rusijos atsakomieji veiksmai prieš ES sankcijas taip pat daro poveikį ES transporto sektoriui, kuris nepriklausomai nuo transporto rūšies labai sutrikdomas;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad augančios kuro kainos ir logistikos bei tiekimo grandinių sutrikimai turi didžiausių padarinių, darančių poveikį visoms transporto rūšims ir lemiančių didelį netikrumą rinkose;

10.  mano, kad reikėtų remti ES įsisteigusius ir ES priklausančius vežėjus, kurie yra susiję su Rusijos rinka, nes jie perorientuoja savo transporto paslaugas pasitraukdami iš Rusijos;

11.  ragina Komisiją skubiai atlikti ekonominį ir socialinį karo pasekmių visų rūšių transportui ES rinkoje vertinimą ir prireikus skubiai teikti paramą, be kita ko, taikant papildomas teisėkūros ir (arba) finansines priemones, siekiant sušvelninti neigiamą poveikį ir užtikrinti gerai veikiančias, vienodas sąlygas ir sąžiningą Europos transporto sektoriaus veikimą;

12.  pabrėžia, kad dėl krizės neturėtų būti laikinai ar visam laikui pažeidžiamos transporto darbuotojų teisės;

Aviacija

13.  reiškia susirūpinimą dėl didelio konflikto poveikio aviacijos sektoriui, susijusio su veiklos išlaidomis, dėl kurio keleivių ir krovinių vežimo paslaugos yra brangesnės; pabrėžia, kad derindamos sankcijas ir oro transporto draudimus oro transporto bendrovės buvo priverstos sustabdyti skrydžius arba juos nukreipti kitu maršrutu; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad maksimalus būtinas maršruto pailgėjimas, kad orlaiviai išvengtų Rusijos ir Baltarusijos oro erdvės, svyruoja nuo trijų iki keturių valandų, dėl to kyla degalų papildymo problemų (papildomi tūpimai, taigi papildomos išlaidos), ir įgulos darbo valandos yra ilgesnės, nei numatyta ES reglamentuose;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad Ukraina ir Rusija yra vienos iš didžiausių titano, kuris yra pagrindinis orlaivių gamybai naudojamas metalas, gamintojų ir kad besitęsiantis konfliktas artimiausiu metu gali turėti įtakos tiekimui;

15.  ragina Komisiją įvertinti ir prireikus pateikti paramos strategiją ES oro transporto bendrovėms ir jų darbuotojams, kuriuos smarkiai paveikė iš pradžių COVID-19 pandemija, o dabar tai, kad Rusijai ir Baltarusijai uždrausta naudotis oro erdve, išaugo kuro kainos ir sumažėjo paklausa; vis dėlto pabrėžia, kad reikia sudaryti vienodas sąlygas ir užtikrinti sąžiningą oro transporto bendrovių konkurenciją, ypač teikiant finansinę paramą;

16.  apgailestauja dėl to, kad Rusija, akivaizdžiai pažeisdama tarptautines civilinės aviacijos taisykles (Čikagos konvenciją), patvirtino įstatymą, pagal kurį Rusijos orlaivių registre reikalaujama perregistruoti iš užsienio bendrovių išsinuomotus lėktuvus; primygtinai reikalauja, kad tokia vagystė nebūtų toleruojama, ir reikalauja nedelsiant grąžinti atitinkamus lėktuvus teisėtiems savininkams; palankiai vertina Komisijos sprendimą į uždraustų oro bendrovių sąrašą įtraukti Rusijos vežėjus, eksploatuojančius perregistruotus orlaivius, atsižvelgiant į tai, kad Rusijos valdžios institucijoms trūksta pajėgumų vykdyti šimtų perregistruotų orlaivių tinkamumo skraidyti saugos priežiūrą; pabrėžia, kad tik Rusijos valdžios institucijos bus atsakingos už pavojų, sukeltą savo piliečių gyvybei, jei šie vogti orlaiviai bus pradėti eksploatuoti Rusijos erdvėje nesugebant užtikrinti būtinų saugumo reikalavimų;

17.  prašo, kad ES toliau imtųsi veiksmų, kad Vagnerio grupuotės samdiniai, užsienio kovotojai iš Sirijos ir kiti negalėtų iš tikrųjų įsijungti į mūšio lauką Ukrainoje ir negalėtų vykdyti žiaurumų prieš civilius gyventojus; todėl prašo vyriausiojo įgaliotinio visų pirma reikalauti, kad Turkijos, Gruzijos, Azerbaidžano ir Irako vyriausybės, taip pat Vidurinės Azijos respublikų vyriausybės uždarytų savo oro erdvę bet kokiems Rusijos, Irano ar Sirijos kariniams ar užsakomųjų skrydžių lėktuvams arba bet kokioms reguliarioms oro transporto bendrovėms, vežančioms tokius samdinius; prašo, kad ES į juodąjį sąrašą įtrauktų visas oro transporto bendroves, kurios dalyvautų tokiose transporto operacijose;

Jūrų transportas

18.  palankiai vertina Komisijos penktojo sankcijų paketo Rusijai trečiąjį ramstį, susijusį su draudimu su Rusijos vėliava plaukiojantiems laivams ir Rusijos naudojamiems laivams įplaukti į ES uostus; mano, kad šiuo atžvilgiu Europos jūrų saugumo agentūra galėtų atlikti svarbų vaidmenį pateikiant aiškų Rusijos laivų, kuriems draudžiama įplaukti į ES uostus, sąrašą, atsižvelgiant į tuos laivus, kurie nuo 2022 m. vasario 24 d. pakeitė vėliavą arba perregistravo laivus;

19.  vis dėlto prašo imtis griežtesnių priemonių, kad būtų pažabotas taisyklių apėjimas, ir neleisti į ES uostus įplaukti visiems laivams, nepriklausomai nuo to, kam jie priklauso ar kas juos eksploatuoja, jei jie pagal maršrutą taip pat įplaukia į Rusijos uostus, išskyrus atvejus, kai dėl būtinų humanitarinių priežasčių reikia įplaukti į uostą; palankiai vertina savanorišką kelių didžiausių Europoje įsikūrusių pasaulio laivybos bendrovių sprendimą sustabdyti visus krovinių užsakymus į Rusiją ir iš jos iki tol, kol nebus nurodyta kitaip;

20.  prašo uždrausti visiems laivams, kurie nori įplaukti į ES uostus, bunkeriuoti kurą Rusijos uostuose arba iš Rusijos bunkeriavimo laivų jūroje;

21.  mano, kad šiuo atžvilgiu Europos jūrų saugumo agentūra turėtų pateikti gaires dėl vienodo tokių sankcijų taikymo, išlaikant vienodas sąlygas ES uostams;

22.  ragina vyriausybes ir kompetentingas valdžios institucijas tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu vykdyti savo pareigas ir planuoti pakankamai darbuotojų ir išteklių, kad būtų užtikrintas sklandus priemonių taikymas, vengiant dar didesnio vėlavimo ir taip sutrikusioje tiekimo grandinėje;

23.  atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu regionuose blokuojama daug laivų; pakartoja Komisijos ir valstybių narių raginimus skubiai užtikrinti tarptautinės laivybos saugą ir saugumą šioje zonoje ir ypač užtikrinti jūreivių saugą; ragina skubiai aprūpinti tuos laivus gyvybiškai svarbiomis atsargomis, kurių reikia jų jūrininkams, ir sukurti mėlynąjį saugų jūrų koridorių, kad jūreiviai ir laivai galėtų saugiai evakuotis iš didelės rizikos apimtų ir nukentėjusių Juodosios ir Azovo jūros zonų;

24.  apgailestauja dėl to, kad pastaruoju metu nemažai laisvai plūduriuojančių jūrų minų kelia grėsmę jūreivių ir keleivių gyvybei, taip pat tarptautiniams prekybos srautams Juodojoje jūroje, ir prašo pakrančių šalims teikti tarptautinę paramą išminavimo darbams atlikti;

25.  reiškia susirūpinimą dėl tarptautinės laivybos, logistikos, tiekimo grandinių ir kuro kainų, ypač atsiliepiančių krovinių vežimo tarifams, poveikio jūrų sektoriuje;

Geležinkeliai

26.  apgailestauja, kad šiuo metu nėra tiesioginio draudimo vykdyti geležinkelių transporto operacijas su Rusijos geležinkeliais; vis dėlto pažymi, kad Rusijos geležinkeliai buvo įtraukti į juridinių asmenų ir organizacijų, kuriems taikomi finansiniai apribojimai, sąrašą;

27.  atkreipia dėmesį į tai, kad traukiniai, ypač krovininiai traukiniai tarp Europos ir Kinijos, vis dar gali keliauti per Rusiją; vis dėlto pažymi, kad konfliktas daro didžiulį poveikį krovinių vežimo geležinkeliais srautams tarp Azijos ir Europos ir dėl to atsiranda netikrumas traukinius eksploatuojančioms ir krovinius gabenančioms įmonėms;

28.  pabrėžia, kad krovinių traukinių grūstis greitai pasieks fizinę ribą, tūkstančiai vagonų įstrigę eilėse prie Ukrainos ir ES šalių sienos; ragina Komisiją remti Ukrainos pastangas išskirti eismo srautus, sukurti naujas jungtis ir nustatyti greituosius prekybos maršrutus, kurie yra ypač svarbūs greitai gendančių prekių, pvz., kviečių, vežimui; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina iniciatyvą „Getreidebrücke“, pagal kurią Ukrainos ir ES geležinkelių vežėjai bendradarbiauja siekdami užtikrinti, kad žemės ūkio prekės ir mašinos galėtų patekti į Ukrainą ir iš jos išvykti; taip pat palankiai vertina Rumunijos pastangas atgaivinti nebenaudojamas geležinkelio linijas, kurios jungia Rumuniją su Ukrainą ir kurios galėtų dar labiau sumažinti spaudimą transporto maršrutams į Ukrainą ir iš jos; mano, kad ES turėtų skatinti ir palengvinti tokias iniciatyvas;

29.  ragina Komisiją remti Ukrainą ir jos pastangas stiprinti geležinkelių jungtis tarp Ukrainos ir ES;

30.  laiko didvyriais Ukrainos geležinkelių darbuotojus, kurie, nepaisant nuolatinės grėsmės jų gyvybei, yra įsipareigoję evakuoti Ukrainos gyventojus iš karo zonų, toliau pristatyti paštą, pensijas, medicinos ir maisto prekes, vežti nacionalinių įmonių, institucijų ir organizacijų nuosavybę į saugius Ukrainos regionus ir užtikrinti, kad būtų tęsiami tarptautinės prekybos ir aktyvūs diplomatiniai ryšiai aukščiausiu lygmeniu;

31.  mano, kad Rusijos išpuolis prieš Ukrainą ir su tuo susiję transporto poreikiai ES parodė, kad ES geležinkelių sistemą būtina pritaikyti didesniam didesnį keleivių ir krovinių kiekiui; todėl ragina valstybes nares paspartinti geležinkelių sistemų standartizavimą, derinimą ir sąveiką visose valstybėse narėse ir ragina Komisiją toliau stebėti įgyvendinimą ir pašalinti likusius trūkumus;

32.  ragina Komisiją nedelsiant pradėti derybas su Ukraina dėl tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais liberalizavimo siekiant užtikrinti saugius transporto maršrutus ir nuolatinį žemės ūkio produktų ir kitų prekių tiekimo į Europą ir kitas pasaulio šalis grandines;

33.  pabrėžia kai kurių Baltarusijos geležinkelių darbuotojų, kurie sabotavo Rusijos pajėgų dislokavimą prieš Ukrainą, heroizmą ir ragina visus Rusijos ir Baltarusijos piliečius sekti jų pilietinio pasipriešinimo šiam žiauriam agresijos karui pavyzdžiu;

Keliai

34.  palankiai vertina Komisijos veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti Europos sunkvežimių vairuotojų grįžimą iš konflikto zonos ir krovinių vežimą keliais į Ukrainą ir Moldovą;

35.  palankiai vertina neseniai nustatytas sankcijas, kuriomis Rusijoje ir Baltarusijoje įsisteigusioms kelių transporto įmonėms draudžiama vežti krovinius keliais Europos Sąjungos teritorijoje, nes jomis bus drastiškai apribotos Rusijos pramonės galimybės įsigyti pagrindinių prekių;

36.  atkreipia dėmesį į tai, kad prekių vežimas į Ukrainą ir kaimynines valstybes nares, per kurias eina dideli pabėgėlių srautai, gali susidurti su reguliavimo kliūtimis; palankiai vertina Komisijos veiksmus, kurių ji ėmėsi siekdama paaiškinti ir paraginti valstybes nares taikyti tam tikras priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos išimtinėmis aplinkybėmis, kurias sukėlė Rusijos agresija prieš Ukrainą, vykdomoms kelių transporto operacijoms, pvz., laikinųjų vairuotojų kortelių suteikimas ES veiklą vykdantiems Ukrainos vairuotojams, kurie negali grįžti į Ukrainą, kad prasitęstų savo kortelių galiojimą, laikinos vairavimo ir poilsio laiko taisyklių išimtys (tačiau užtikrinant vairuotojų gerovę ir saugumą), atleidimas nuo mokesčių už vežimą, kuris laikomas skubia paslauga, ir atleidimas nuo vežimo leidimo vežant visus medicininei priežiūrai reikalingus produktus; atkreipia dėmesį į tai, kad Ukrainos sunkvežimių vairuotojai Europoje patiria didelę įtampą dėl karo jų šalyje; ragina Komisiją įgyvendinti strategiją, skirtą padėti sunkvežimių vairuotojams iš Ukrainos prisijungti prie savo šeimų, perkeltų Europos Sąjungoje, ir užtikrinti, kad valstybės narės teiktų pagalbą vairuotojams, kuriems jos reikia;

37.  ragina Komisiją toliau ieškoti būdų, kaip remti keleivių ar visų rūšių prekių vežimą į Ukrainą ir jos kaimynines ES šalis ir iš jų kaip humanitarinę pagalbą ir teikti būtiną pagalbą kelių rinkliavų, infrastruktūros mokesčių, prieigos savaitgaliais, apmokestinimo ir kt. srityse;

38.  pritaria tam, kad nedelsiant būtų sudarytas Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas dėl krovinių vežimo keliais, ir ragina Komisiją ir valstybes nares nedelsiant pradėti laikinai taikyti susitarimą;

39.  pritaria Komisijos pasiūlymui sudaryti transporto susitarimus su Ukraina ir Moldova iš dalies liberalizuojant kelių transportą jų vežėjams, nes tai leis perkelti svarbias eksportuojamas prekes iš jūrų maršrutų, kurių šiuo metu negalima naudoti dėl Rusijos karinės agresijos, ir dažniau naudotis ES jūrų uostais eksportuojant ir importuojant prekes į Ukrainą ir iš jos; šiuo atžvilgiu tvirtai remia greitą anksčiau apleistų geležinkelių ir vandens kelių jungčių tarp Ukrainos ir Rumunijos atkūrimą;

40.  pabrėžia, kad itin svarbu atverti žaliuosius transporto koridorius į Ukrainą ir iš jos, kad Ukraina gautų visus reikiamus išteklius (pvz., pesticidus, trąšas ir sėklas) žemės ūkio gamybai didinti ir kad būtų galima tęsti žemės ūkio mainus su Ukraina;

Transeuropiniai tinklai ir karinis mobilumas

41.  palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) išplėtimo į kaimynines trečiąsias šalis ir primygtinai ragina pasinaudoti šiuo metu atliekama TEN-T peržiūra siekiant sutelkti dėmesį į daug didesnes investicijas į transporto infrastruktūrą su Vakarų Balkanais, Moldova, Sakartvelu ir Ukraina; be to, prašo Komisijos, Tarybos ir Parlamento kartu pasinaudoti vykdoma TEN-T peržiūra kaip galimybe peržiūrėti naujus TEN-T žemėlapius, kaip pasiūlyta 2021 m. gruodžio mėn., ir pasiūlyti papildomą jungtį Ukrainai, Moldovai ir Sakartvelui, visų pirma siekiant prisitaikyti prie visiškai naujų transporto poreikių, susidariusių dėl Rusijos neteisėto agresijos karo prieš Ukrainą; taip pat prašo Komisijos pasiūlyti sukurti ES ir Rytų Europos arba Rytų partnerystės transporto bendriją, įskaitant Rytų Europos investicijų programą, kuri galėtų būti iš dalies paremta Vakarų Balkanų transporto bendrijos pavyzdžiu;

42.  pabrėžia, kad reikia daug ambicingiau įgyvendinti ES karinio mobilumo projektą, ir šiuo atžvilgiu palankiai vertina ES valstybių narių įsipareigojimą paspartinti dedamas pastangas stiprinti karinį mobilumą visoje ES;

43.  pakartoja, kad labai apgailestauja dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo tvirtinant 2021–2027 m. Daugiametės finansinės programos sumas smarkiai sumažinti galutinį finansinį paketą, skirtą naujai sukurtai karinio mobilumo biudžeto eilutei pagal 2021–2027 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) programą, ir apgailestauja, kad dėl šios klaidos nukenčia mūsų bendras Europos saugumas; ragina Komisiją rasti ir pateikti sprendimus, kaip gerokai padidinti karinio mobilumo biudžeto eilutę pagal EITP II programą, ir siūlo šiuo atžvilgiu mobilizuoti nepanaudotas lėšas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP); pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad karinio mobilumo aspektai būtų nuodugniai įvertinti ir sprendžiami tiek infrastruktūros, tiek finansavimo požiūriu, siekiant užtikrinti optimalų tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir judumą Sąjungoje; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją pasiūlyti tikslinę paramą dideliems infrastruktūros projektams, kuriais būtų geriau sujungiamos visos valstybės narės, ir padidinti transporto infrastruktūros jungtis su Vakarų Balkanais, Moldova, Sakartvelu ir Ukraina; visų pirma prašo stiprinti visą pagrindinę dvejopo naudojimo infrastruktūrą, kad būtų pasiekta rytinė Sąjungos siena;

44.  ragina Komisiją ES valstybėse narėse suteikti reikiamą finansavimą strateginį vaidmenį atliekančiai dvejopo naudojimo infrastruktūrai plėtoti, siekiant patenkinti dabartinius ir būsimus poreikius; pabrėžia, kad būtina gerinti ES pajėgumus vertinti ir kontroliuoti nuosavybę ir investicijas strateginės infrastruktūros srityje, nes tai yra pagrindinis aspektas siekiant užtikrinti ES ir mūsų piliečių saugumą;

45.  ragina Komisiją detaliau išdėstyti strategiją „Global Gateway“, kad būtų skatinamos bendros investicijos į infrastruktūrą, visų pirma tose šalyse, kurios vadovaujasi tomis pačiomis visuotinėmis vertybėmis; užuot palikusi šią sritį autokratinėms valstybėms, Europa turi pasiūlyti ekonomiškai patrauklią ir verte grindžiamą alternatyvą investicijoms į infrastruktūrą skurdesnėse trečiosiose šalyse; šiuo tikslu Europa turėtų suvienyti jėgas su kitomis pagrindinėmis demokratinėmis valstybėmis, pavyzdžiui, JAV, Jungtine Karalyste, Kanada, Australija, Japonija ar Pietų Korėja;

Energijos kainų transporto sektoriuje padidėjimas

46.  pabrėžia, kad didesnės energijos ir kartu transporto kainos darytų poveikį visiems piliečiams, ypač mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, ir padidėtų su transportu susijusio nepritekliaus rizika; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad didesnės aviacijos, kelių ir jūrų transporto degalų sąnaudos daro tiesioginį poveikį galutinių prekių ir paslaugų kainoms ir kad kuro kainų padidėjimas daro poveikį turizmo atsigavimui po pandemijos;

47.  palankiai vertina Komisijos komunikatą „REPowerEU“: bendri Europos veiksmai įperkamesnei energijai bei saugesnei ir tvaresnei energetikai užtikrinti“ ir pritaria tam, kad Europa turi greitai tapti nepriklausoma nuo Rusijos energijos šaltinių, o tai gali tapti galimybe paspartinti energetikos pertvarką; vis dėlto apgailestauja, kad Komisija dar neišsprendė klausimo, susijusio su degalų kainų padidėjimu transporto operatoriams; ragina Komisiją išsamiai išnagrinėti degalų kainų ekonominį poveikį ES transportui ir judumui ir priimti tolesnes priemones, kuriomis būtų reaguojama į didėjančias transporto kainas, laikantis Europos žaliojo kurso;

48.  palankiai vertina kelių valstybių narių patvirtintas išskirtines priemones, kuriomis siekiama sušvelninti kuro kainų augimą, pvz., laikiną mokesčių sumažinimą, ir ragina Komisiją parengti ES suderintus ir bendrus kriterijus ir sudaryti palankesnes sąlygas nacionalinėms valdžios institucijoms patvirtinti šias priemones;

49.  ragina Komisiją, ypač nacionalines, regionines ir vietos valdžios institucijas, pagal Tarptautinės energetikos agentūros 10 punktų planą įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama sumažinti naftos naudojimą, įskaitant platesnį darbo iš namų galimybių taikymą, sekmadienius be automobilių miestuose, tolesnį viešojo transporto skatinimą, mikromobilumą, ėjimą pėsčiomis ir važiavimą dviračiu, dažnesnį dalijimąsi automobiliais, veiksmingesnį krovininių sunkvežimių vairavimą ir prekių tiekimą, kai įmanoma, keliavimą greitaisiais ir naktiniais traukiniais, o ne lėktuvais, verslo kelionių lėktuvu vengimą, jei yra alternatyvių galimybių, spartesnį elektra varomų ir tausesnių transporto priemonių diegimą;

50.  pabrėžia, kad reikia skubiai gerokai padidinti Sąjungos atsinaujinančiųjų degalų ir (arba) energijos gamybą, tiekimą ir saugojimą ir toliau didinti Europos Sąjungos energijos tiekimo įvairinimą, be kita ko, trumpuoju laikotarpiu importuojant alternatyviuosius degalus, be kita ko, pasitelkiant ES uostų terminalus SGD kaip pereinamojo laikotarpio degalams, kartu atidžiai vengiant susaistymo poveikio ir neišnaudojamo turto, taip pat laikantis ES klimato tikslų; be to, pabrėžia, kad reikia stiprinti valstybių narių energetikos jungtis, visų pirma tarp Iberijos pusiasalio ir likusios Europos;

51.  mano, kad turėtų būti skatinama TEN-T ir TEN-E sinergija ir papildomumas, kartu visapusiškai užtikrinant esamas ir būsimas TEN-T plėtros finansavimo galimybes ir finansavimo lygius;

Turizmas

52.  pabrėžia, kad tebesitęsianti Rusijos nusikalstama agresija prieš Ukrainą ir toliau daro didžiulį poveikį turizmo pramonei, ypač pasienio regionuose: turistai atsisako keliauti į tam tikras ES valstybes nares, pavyzdžiui, Lenkiją, Rumuniją, Slovakiją, Bulgariją ar Baltijos valstybes, dėl artimos sienos su Ukraina ir dėl karo baimės; nepaisydamos savo problemų, minėtų šalių turizmo pramonės įmonės padeda pabėgėliams iš Ukrainos; todėl ragina parengti bendrą Europos turizmo politiką ir visų pirma veiksmų planą, pagal kurį būtų teikiama veiksminga finansinė parama siekiant padėti šiam sektoriui ir turizmo vietovėms, kurios labiausiai nukentėjo, kad įveiktų naujausias COVID-19 ir Rusijos nusikalstamos agresijos prieš Ukrainą krizes;

53.  pakartoja, kad tvirtai remia ES turizmo sektoriui skirto Europos krizių valdymo mechanizmo sukūrimą, kad būtų galima tinkamai ir greitai reaguoti į didelio masto krizes, pvz., pandemijas, karus, humanitarines krizes dėl klimato kaitos poveikio; pažymi, kad svarbu numatyti finansavimo sprendimus trumpalaikiams finansiniams nepritekliams, taip pat numatyti vidutinio laikotarpio ir ilgalaikes sistemas ir strategijas;

54.  pabrėžia, kad augančios energijos ir maisto produktų kainos, kurias dar labiau didina karas, lems didesnes turizmo įmonių ir visos vertės grandinės, ypač MVĮ, kurioms jau dabar sunku išgyventi po dvejus metus trukusios pandemijos, išlaidas; todėl ragina valstybes nares suteikti būtinas lengvatas įgyvendinant mokesčių politiką ir ypač mokesčių lengvatas, taip pat ragina Komisiją panaudoti ES lėšas MVĮ likvidumui padidinti; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad sektoriaus atsigavimas dar labiau atitols, ir ragina Komisiją ir valstybes nares išlaikyti esamą viešąją paramą, be kita ko, atsirandančių įsipareigojimų grąžinimo atidėjimą;

55.  pabrėžia, kad COVID pandemija ir dabartinė karo krizė Ukrainoje parodė, kad skubiai reikia įsteigti ES turizmo agentūrą; mano, kad ES turizmo pramonės atsigavimui, kaip trumpalaikis sprendimas, būtinas koordinavimas ir kad vienoje iš esamų agentūrų turėtų būti skubiai įsteigtas specialus turizmo departamentas, atsakingas už naujo „ES turizmo prekės ženklo“, kuriuo Europa būtų skatinama kaip saugi, tvari ir pažangi vieta visiems, sukūrimą; ragina vykdyti bendrą ES kampaniją, kuria Europa būtų populiarinama kaip lankytina vieta, siekiant pritraukti turistus į vietas, labiausiai priklausomas nuo turistų iš Rusijos ir Ukrainos;

56.  ragina valstybes nares remti Ukrainos pabėgėlius priimančius ES viešbučius ir trumpalaikės nuomos paslaugas teikiančius subjektus;

57.  palankiai vertina tai, kad turizmo įmonės jau samdo Ukrainos pabėgėlius, ir prašo Komisijos remti šiuos veiksmus sukuriant laikiną ES finansinę programą, skirtą darbo jėgos trūkumo turizmo sektoriuje klausimui spręsti, kuri yra aktuali turizmo sektoriaus problema po pandemijos;

o
o   o

58.  paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 57, 2022 2 28, p. 1.
(2) Priimti tekstai, P9_TA(2022)0052.
(3) Priimti tekstai, P9_TA(2022)0099.
(4) Priimti tekstai, P9_TA(2022)0121.
(5) Priimti tekstai, P9_TA(2022)0120.

Atnaujinta: 2022 m. rugpjūčio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika