Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2237(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0143/2022

Pateikti tekstai :

A9-0143/2022

Debatai :

PV 18/05/2022 - 18
CRE 18/05/2022 - 18

Balsavimas :

PV 19/05/2022 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0211

Priimti tekstai
PDF 210kWORD 65k
Ketvirtadienis, 2022 m. gegužės 19 d. - Briuselis
ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimas
P9_TA(2022)0211A9-0143/2022

2022 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo (2021/2237(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 8 straipsnį ir V antraštinę dalį, ypač 21, 22, 36 ir 37 straipsnius, bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) penktąją dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos (toliau – Moldova) asociacijos susitarimą, kuris apima išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę (IVLPE) ir visapusiškai įsigaliojo 2016 m. liepos 1 d.,

–  atsižvelgdamas į tai, kad, 2014 m. kovo mėn. Europos Parlamentui ir Tarybai iš dalies pakeitus Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001(1), buvo įvestas bevizis režimas Moldovos piliečiams,

–  atsižvelgdamas į savo rekomendaciją Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, pateiktą rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. spalio 13 d. Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) bendrą tarnybų darbinį dokumentą dėl Moldovos Respublikos asociacijos įgyvendinimo ataskaitos (SWD(2021)0295),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. spalio 28 d. įvykusio 6-ojo ES ir Moldovos asociacijos tarybos susitikimo rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimų bendras deklaracijas, kurių naujausia buvo paskelbta 2021 m. gruodžio 15 d. Briuselyje,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. liepos 2 d. Komisijos ir EIVT bendrą tarnybų darbinį dokumentą „Ekonomikos atsigavimas, atsparumas ir reformos: Rytų partnerystės prioritetai po 2020 m.“ (SWD(2021)0186),

–  atsižvelgdamas į Sakartvelo užsienio reikalų ministerijos, Moldovos Respublikos užsienio reikalų ir Europos integracijos ministerijos bei Ukrainos užsienio reikalų ministerijos (trijų asocijuotųjų valstybių) 2021 m. gegužės 17 d. pasirašytą susitarimo memorandumą dėl tvirtesnio bendradarbiavimo Europos integracijos srityje užmezgimo,

–  atsižvelgdamas į trijų asocijuotųjų valstybių (Sakartvelo, Moldovos Respublikos ir Ukrainos) ar jų vyriausybių vadovų bendrą pareiškimą po 2021 m. gruodžio 15 d. įvykusio 6-ojo Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo,

–  atsižvelgdamas į Moldovos 2022 m. kovo 3 d. pateiktą paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į 2022 m. kovo 16 d. gautą Moldovos Respublikos Ministrės Pirmininkės laišką Europos Parlamento Pirmininkei, kuriame prašoma padidinti makrofinansinę paramą Moldovai,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 26 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Moldovos Respublikos,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. sausio 26 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją „Lenkijos ir Moldovos Respublikos teisėjai turi likti nepriklausomi“(2),

–  atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) bei Europos Tarybos Venecijos komisijos nuomones ir rekomendacijas, visų pirma į 2018 m. kovo 15 d. nuomonę dėl rinkimų reformos Moldovoje, 2019 m. birželio 24 d. nuomonę dėl konstitucinės padėties, ypač galimybės paleisti parlamentą, 2019 m. spalio 14 d. nuomonę dėl Aukščiausiojo Teisingumo Teismo ir prokuratūros reformos įstatymo projekto bei 2021 m. gruodžio 13 d. nuomonę dėl įstatymo dėl prokuratūros 2021 m. rugpjūčio 24 d. pakeitimų,

–  atsižvelgdamas į Moldovos Respublikos įstatymo dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kodekso pakeitimo teisinę analizę, kurią ESBO atstovas žiniasklaidos laisvės klausimais pristatė 2022 m. sausio 14 d.,

–  atsižvelgdamas į 12-ojo ES ir Moldovos dialogo žmogaus teisių klausimais, 2021 m. rugsėjo 13 d. įvykusio surengus vaizdo konferenciją, rezultatus,

–  atsižvelgdamas į ES ir Moldovos parlamentinio asociacijos komiteto, EURONEST parlamentinės asamblėjos, Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo, ES ir Moldovos pilietinės visuomenės platformos bei kitų Moldovos pilietinės visuomenės atstovų rekomendacijas ir veiklą,

–  atsižvelgdamas į Moldovos vyriausybės priimtą 2022–2028 m. nacionalinę regioninės plėtros strategiją,

–  atsižvelgdamas į naująjį 2020–2023 m. valdžios veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento rinkimų stebėjimo misijos 2021 m. liepos 11 d. vykusiuose išankstiniuose Moldovos parlamento rinkimuose, įtrauktos į tarptautinę rinkimų stebėjimo misiją, kuriai vadovavo ESBO ODIHR, išvadas,

–  atsižvelgdamas į vyriausiojo įgaliotinio Josepo Borrellio ir Komisijos nario Olivério Várhelyi 2021 m. liepos 12 d. pareiškimą dėl parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, susijusias su Moldova, visų pirma į savo ankstesnę 2020 m. spalio 20 d. rezoliuciją dėl ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo(3) ir į 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl politinės krizės Moldovoje, kilusios paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais(4), 2017 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą(5) bei 2016 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl asociacijos susitarimų bei išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos erdvių su Gruzija, Moldova ir Ukraina(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį ir į 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmininkų sueigos sprendimo dėl leidimo rengti pranešimus savo iniciatyva suteikimo tvarkos 1 straipsnio 1 dalies e punktą bei 3 priedą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A9-0143/2022),

A.  kadangi neišprovokuotas, nepagrįstas ir neteisėtas Rusijos karas prieš Ukrainą, paskelbtas 2022 m. vasario 24 d., neproporcingai paveikė kaimyninę Moldovą, per dvi savaites priėmusią virš 360 000 pabėgėlių, daugiau nei 100 000 iš kurių yra pasilikę šalyje, o tai iš jos pareikalavo didžiulių išteklių;

B.  kadangi nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios būta nuogąstavimų dėl galimų „netikros vėliavos“ operacijų Moldovoje;

C.  kadangi 2022 m. balandžio 22 d. Rusijos centrinės karinės apygardos vado pavaduotojas generolas majoras Rustamas Minekajevas (angl. Rustam Minnekayev) pareiškė, kad vienas iš Rusijos vykdomos invazijos į Ukrainą tikslų – sukurti sausumos koridorių į Uždniestrės regioną; kadangi generolas majoras R. Minekajevas taip pat melagingai teigė, kad Padniestrėje užfiksuota rusakalbių gyventojų engimo atvejų;

D.  kadangi Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime buvo pripažinti atitinkamų partnerių europiniai siekiai ir europinis pasirinkimas bei paraginta visapusiškai įgyvendinti asociacijos susitarimus ir jų išsamius ir visapusiškus laisvosios prekybos susitarimus;

E.  kadangi po politinio nestabilumo ir demokratinio nuosmukio laikotarpio 2020 m. lapkričio 15 d. prezidento rinkimus laimėjo Maia Sandu, surinkusi 57,75 proc. balsų, o per pirmalaikius parlamento rinkimus, vykusius 2021 m. liepos 11 d., 52,8 proc. balsų surinkusi partija „Veiksmas ir solidarumas“ (PAS) laimėjo 63 iš 101 vietos Moldovos parlamente: tai parodo tvirtą Moldovos žmonių įsipareigojimą demokratijai, teisinės valstybės principui ir europinei savo šalies ateičiai bei reiškia, kad PAS patikėtas tvirtas įgaliojimas imtis plataus užmojo reformų programos;

F.  kadangi asociacijos susitarimas, apimantis IVLPE, grindžiamas bendromis vertybėmis, kuriomis vadovaujasi ES, t. y. demokratija, pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principu, o šios vertybės yra ir kertiniai politinės asociacijos bei ekonominės integracijos, numatytos asociacijos ir IVLPE susitarime, aspektai;

G.  kadangi, remiantis naujausiomis nuomonės apklausomis, 71,6 proc. Moldovos piliečių palaiko savo šalies Europos integracijos tikslą;

H.  kadangi 2022 m. balandžio 6–7 d. vykusio 11-ojo ES ir Moldovos parlamentinio asociacijos komiteto susitikimo dalyviai atkreipė dėmesį į Moldovos Prezidentės, vyriausybės ir parlamento daugumos ryžtą visapusiškai įgyvendinti ES ir Moldovos asociacijos darbotvarkę bei, savo ruožtu, apčiuopiamai pagerinti Moldovos piliečių gyvenimą;

I.  kadangi konkretūs 6-ojo ES ir Moldovos asociacijos tarybos susitikimo, įvykusio 2021 m. spalio 28 d., rezultatai suteikia naują postūmį imtis glaudesnio ir tvirtesnio bendradarbiavimo svarbiausiose srityse;

J.  kadangi Moldovos ekonomikos gaivinimo planas buvo pasiūlytas įgyvendinant atnaujintą Rytų partnerystės šalių ekonomikos gaivinimo, atsparumo didinimo ir reformų darbotvarkę, pagrįstą Ekonomikos ir investicijų planu, kurio tikslas – socioekonominis atsigavimas ir ilgalaikis atsparumas po COVID-19 pandemijos vadovaujantis šūkiu „atkurti geriau, nei buvo“; kadangi pagal pavyzdines Ekonomikos ir investicijų plano iniciatyvas Moldovai numatytos investicijos į energijos vartojimo efektyvumą, infrastruktūrą ir susisiekimą, tačiau ne į perėjimą prie švarios energijos;

K.  kadangi užbaigta dabartinė skubios ES makrofinansinės paramos Moldovai, susijusios su COVID-19 pandemija, programa, pagal kurią – padarius reikšmingą pažangą vykdant susitarimo memorandumo politikos sąlygas – 2020 m. lapkričio mėn. buvo išmokėta pirmoji 50 mln. EUR dalis, o 2021 m. spalio 7 d. – antroji 50 mln. EUR dalis;

L.  kadangi 2021 m. korupcijos suvokimo indekse Moldova užėmė 105 vietą tarp 180 šalių (pakilusi iš 115 vietos 2020 m.) ir, nepaisant vyriausybės permainų, reikšmingos pažangos kovojant su korupcija nebuvimas kelia didelį susirūpinimą, nes korupcija jau daugybę metų nepaprastai kenkia valdžios aparatui, stabdo ekonomikos augimą ir modernizaciją bei pakerta demokratiją;

M.  kadangi naujajai vyriausybei tebereikia šalinti didžiulius trūkumus, susijusius su teisingumo sektoriumi ir teisinės valstybės principo taikymu, dėl kurių Moldovoje toliau susiduriama su demokratinio valdymo kliūtimis;

N.  kadangi 2021 m. pasaulio spaudos laisvės indekse Moldova užėmė 89 vietą tarp 180 šalių (pakilusi dviem vietomis, palyginti su ankstesniais metais), o klausimai dėl žiniasklaidos nuosavybės koncentracijos, reklamos rinkos monopolizavimo, redakcinės nepriklausomybės stokos bei ūkio subjektų ir politinių grupių kontroliuojamų žiniasklaidos institucijų tebekelia susirūpinimą;

O.  kadangi pilietinės visuomenės organizacijos toliau ragina užtikrinti didesnį sprendimų priėmimo parlamente ir kitose viešojo sektoriaus institucijose skaidrumą, dar kartą atkreipdamos dėmesį į savo 2016 ir 2017 m. pateiktus pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriais būtų reglamentuojama galimybė susipažinti su informacija, sistemos;

P.  kadangi valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas tebėra nereguliarus ir daugeliu atveju neinstitucionalizuotas;

Q.  kadangi Komisija savo naujausioje įgyvendinimo ataskaitoje įvardijo esmines problemas, susijusias su teise gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir viešojo intereso požiūriu svarbią informaciją, su teise į darbą ir deramą gyvenimą bei judėjimo ir saviraiškos laisvėmis;

R.  kadangi dėl lyčių stereotipų ir normų moterys ir toliau susiduria su lyčių nelygybe, o jų dalyvavimas priimant sprendimus yra ribotas;

S.  kadangi pagal teisinę sistemą nebedraudžiama verstis tam tikromis profesijomis, tačiau ji ir toliau įgyvendinama lėtai, o moterys tebesusiduria su tokiomis de facto kliūtimis, kaip nepakankama prieiga prie įperkamų priežiūros paslaugų;

T.  kadangi neapykantos kalba ir toliau kelia susirūpinimą bei dažniausiai būna nukreipta į moteris ir LGBTI asmenis;

U.  kadangi Komisija savo įgyvendinimo ataskaitoje atkreipia dėmesį į tokias rimtas problemas, kaip kūdikių mirtingumas, vaikų darbas, įskaitant sąsajas su prekyba žmonėmis ir seksualiniu išnaudojimu, specifinė romų vaikų ir tėvų paliktų vaikų padėtis, nesikeičiantis kūdikių ir vaikų su negalia skaičius institucinės globos įstaigose bei nepakankama socialinių paslaugų pažeidžiamoje padėtyje esančioms šeimoms paremti kokybė;

V.  kadangi Moldova importuoja apie 80 proc. savo energijos, o vėjo, saulės ir nedidelių hidroelektrinių gaminama energija sudaro tik apie 1 proc. Moldovos energijos rūšių derinio;

W.  kadangi biomasė yra vienintelis reikšmingas Moldovos vidaus energijos šaltinis, sudarantis 19 proc. visos tiekiamos energijos;

X.  kadangi pagal Paryžiaus susitarimą Moldova įsipareigojusi 70 proc. sumažinti išmetamą teršalų kiekį iki 2030 m., palyginti su 1990 m;

Bendros vertybės ir bendri principai

1.  teigiamai vertina istorinius 2020 m. prezidento ir 2021 m. parlamento rinkimų rezultatus, per kuriuos Moldovos gyventojai triuškinama dauguma palaikė reformų siekiančias proeuropietiškas jėgas, kurioms šiuo metu tenka visa atsakomybė už valstybę; ragina ES institucijas ir Moldovos politinę vadovybę pasinaudoti šia unikalia galimybe ir bendradarbiauti, kad būtų įgyvendintos jau seniai būtinos reformos ir skatinama Moldovos europinė integracija, vadovaujantis bendromis demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms vertybėmis bei teisinės valstybės principu;

2.  sveikina Moldovą, 2022 m. kovo 3 d. pateikusią paraišką dėl narystės ES: tai patvirtina, kad šalis pasirinko europinį kelią; pažymi, jog šis žingsnis dar labiau akcentuoja, kad būtinas intensyvesnis aukšto lygio politinis dialogas su Moldovos valdžios institucijomis, siekiant apčiuopiamos ir tvarios pažangos įgyvendinant svarbiausias reformas; ragina ES institucijas suteikti Moldovai, kaip ir Ukrainai bei Sakartvelui, ES šalies kandidatės statusą remiantis ES sutarties 49 straipsniu ir atsižvelgiant į nuopelnus, o kol kas tęsti darbą siekiant Moldovos integracijos į ES bendrąją rinką; ragina Komisiją ir EIVT toliau stiprinti ryšius su kolegomis Moldovoje bei skirti maksimalią politinę, techninę ir finansinę paramą Moldovai šiuo nepaprastai svarbiu laikotarpiu, kad atsirastų papildomas stimulas siekti pažangos ir būtų užtikrintas reikiamas ES pagalbos įsisavinimo pajėgumas; pabrėžia, kad būtina ieškoti būdų Moldovos viešojo sektoriaus institucijų pajėgumams šiuo požiūriu konsoliduoti ir stiprinti, įskaitant bendrą ES ir Moldovos projektą įsteigti aukštojo mokslo įstaigą Moldovos viešojo administravimo srities darbuotojams apmokyti, užtikrinant maksimalų atrankos ir skatinimo procedūros skaidrumą bei skiriant ES pagalbą reikiamam valstybės tarnautojų, kurių darbas Moldovos vyriausybėje apima svarbiausias su Europos integracija susijusių reformų sritis, atlyginimams padidinti;

3.  pažymi, kad Europos Sąjungos parama turėtų būti labiau strategiška, ir ragina Komisijos lygmeniu įsteigti paramos Moldovos Respublikai grupę remiantis paramos Ukrainai grupės pavyzdžiu, kaip numatyta pradiniais pastarosios grupės įgaliojimais; pabrėžia, kad tokia grupė galėtų atlikti esminį vaidmenį labiau racionalizuojant ES finansinę ir techninę paramą bei teikiant daugialypę pagalbą Moldovos valdžios institucijoms siekiant reformų tokiose kertinėse srityse, kaip teisingumas, kova su korupcija ir viešasis administravimas, įgyvendinant Rytų partnerystės ekonomikos ir investicijų planus bei Moldovos ekonomikos gaivinimo planą ir padedant Moldovai pasirengti būsimoms stojimo deryboms;

4.  ragina Komisiją padėti Moldovai parengti tvirtą pasirengimo narystei ES strategiją; pakartoja savo raginimą Komisijai rengti reguliarias išsamias metines ataskaitas, kuriose reformų įgyvendinimas būtų vertinamas remiantis aiškiais kriterijais ir naudojant tokią pat metodiką, kokia buvo taikoma Vakarų Balkanų šalims;

5.  pabrėžia, kad, pateikusios paraiškas dėl narystės ES, Ukraina, Moldova ir Sakartvelas atvertė naują savo Europos integracijos puslapį ir kad ši integracija turėtų pasižymėti tvirtesnėmis pastangomis įgyvendinti atitinkamus asociacijos susitarimus ir išsamius ir visapusiškus laisvosios prekybos susitarimus bei labiau strategišku ES požiūriu į šių šalių rėmimą;

6.  palankiai vertina 2021 m. gruodžio 15 d. surengto 6-ojo Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus, kuriais dar kartą patvirtinti reikšmingi šiuo formatu grindžiamo bendradarbiavimo laimėjimai ir apibrėžta plataus užmojo būsimo bendradarbiavimo kryptis, pagrįsta bendromis vertybėmis, ypatingą dėmesį skiriant ekonomikos gaivinimui, atsparumui bei reformoms;

7.  teigiamai vertina tai, kad aukščiausiojo lygio susitikime buvo įvertinta Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos iniciatyva stiprinti savo – trijų asocijuotųjų ES partnerių (vadinamojo asocijuotojo trejeto) – bendradarbiavimą ir savo europinius siekius bei europinį pasirinkimą; ragina šias tris šalis bendradarbiavimu siekti išsikelto narystės ES tikslo, dar pažangiau įgyvendinant reformų darbotvarkę ir keičiantis geriausia gero valdymo bei asociacijos susitarimų ir išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimo praktika, kas yra nuopelnais pagrįstos būsimos narystės ES pagrindas; ragina Komisiją įvertinti Moldovos paraišką dėl narystės ES, o kol kas – imtis atsakomųjų veiksmų atsižvelgiant į asocijuotųjų šalių norą gilinti sektorinį bendradarbiavimą su ES abipusio intereso srityse, sykiu toliau vadovaujantis įtraukumo principu;

8.  teigiamai vertina konstruktyvų Moldovos indėlį į bendradarbiavimą Rytų partnerystės ir ypač asocijuotųjų šalių veiklos pagrindu, bei viliasi, kad pareiškimai dėl šalies plataus užmojo darbotvarkės ir sektorių integracijos transporto, energetikos ir kitose srityse virs konkrečiais sprendimais bei veiksmais tiek iš Moldovos valdžios, tiek iš Sąjungos pusės;

9.  ragina ES institucijas analizuoti galimybę įtraukti Moldovą stebėtojos teisėmis į komitetų, įsteigtų pagal SESV 291 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. 182/2011, procedūras(7) bei Tarybos darbo grupių ir komitetų posėdžius, siekiant parodyti, kad ES yra įsipareigojusi gilinti integraciją ir stiprinti šalies reformų orientaciją bei administracinę praktinę patirtį;

10.  pripažįsta, kad Moldovos ekonomika neproporcingai nukenčia dėl karo Ukrainoje: netekta importo ir eksporto galimybių, išaugo vežimo išlaidos, sparčiai kyla energijos kainos, be to, dėl daugybės iš Ukrainos atvykstančių pabėgėlių šalyje yra susidariusi kritinė humanitarinė padėtis; nepaprastai vertina išskirtines Moldovos žmonių ir valstybės institucijų pastangas įveikti sunkumus, susijusius su dideliu į šalį atvykstančių pabėgėlių iš Ukrainos skaičiumi, dėl kurio Moldova yra tapusi šalimi, kuriai tenka didžiausias pabėgėlių iš Ukrainos skaičius vienam gyventojui; pabrėžia, jog tai reiškia, kad nepaprastai išaugo ir Moldovos poreikiai, susiję su ekonomine pagalba, įskaitant makrofinansinę paramą; ragina ES ir kitus tarptautinius Moldovos partnerius į tai atsižvelgti ir skubiai peržiūrėti savo politiką bei padidinti savo paramą šaliai, siekiant stabilizuoti jos socioekonominę padėtį ir užtikrinti tolesnį jos vystymąsi;

11.  teigiamai vertina ryžtingus ES ir jos valstybių narių – Europos komandos – veiksmus švelninant COVID-19 pandemijos socioekonominį poveikį: dovanojant vakcinas ir teikiant finansinę paramą; ragina EIVT pasitelkiant Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupę ir Europos Sąjungos delegaciją Moldovos Respublikoje padėti Moldovos valdžios institucijoms kovoti su klaidinga informacija apie COVID-19 vakcinas ir skatinti socialinį dialogą, kad būtų pasiektas tikslas paskiepyti bent 70 proc. gyventojų;

12.  pabrėžia, kad Moldovos Respublikos ekonomikos gaivinimo planas, kurio vertė siekia 600 mln. EUR, yra esminis Moldovos atsigavimo elementas ir suteikia unikalią galimybę paspartinti struktūrines reformas, siekiant restruktūrizuoti ekonomiką, kovoti su skurdu ir socialine nelygybe, skatinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką bei parengti šalį kitiems būsimiems iššūkiams; palankiai vertina tai, kad Moldovai išmokėta pirmoji ekonomikos gaivinimo paketo dotacijos dalis, sudaranti 36,4 mln. EUR, siekiant toliau remti policijos reformą ir šalies kovą su COVID-19 pandemija;

13.  teigiamai vertina naująją Moldovos ekonominių reformų programą, kuriai 2021 m. gruodžio mėn. pritarė Tarptautinis valiutos fondas ir kuri atveria kelią naujajam Komisijos pasiūlymui dėl 150 mln. EUR vertės makrofinansinės paramos paketo Moldovai; teigiamai vertina tai, kad Parlamentas ir Taryba greitai patvirtino naująją makrofinansinę paramą; pabrėžia, kad nepaprastai svarbios griežtos paramos sąlygos, pirmiausia siejamos su demokratinėmis reformomis, o ne ekonominiais rodikliais, kurios taikomos ir viso kito ES finansavimo, teikiamo jos partneriams, atvejais; ragina Komisiją užtikrinti, kad Moldovos valdžios institucijoms būtų teikiama techninė pagalba siekiant tinkamai įgyvendinti reformas, dėl kurių susitarta makrofinansinės paramos kontekste;

Reformos ir institucinė struktūra

14.  palankiai vertina Natalios Gavrilițos vyriausybės beprecedenčio užmojo reformų darbotvarkę ir jau padarytą pradinę pažangą ją įgyvendinant, visų pirma šalies kovos su korupcija, viešojo valdymo skaidrumo stiprinimo, su teisinės valstybės principu susijusių ir skaitmeninimo reformų, pažeidžiamiausių gyventojų grupių gyvenimo lygio ir verslo aplinkos gerinimo srityse; pakartoja, kad pakankama pažanga įgyvendinant reformas, dėl kurių susitarta, yra pagrindinė tolesnės ES finansinės paramos ir principo „parama pagal pažangą“ taikymo sąlyga;

15.  tvirtai ragina Moldovos vyriausybę tęsti darbą, kad šalies standartai visiems laikams būtų suderinti su taikomais Europos Sąjungoje; primygtinai ragina tiek valdžią, tiek opoziciją konstruktyviai bendradarbiauti, kad Moldova taptų funkcionalia valstybe, galinčia pasiūlyti galimybių savo piliečiams ir užtikrinti pažangą visose srityse, už kurias ji atsakinga, nes tai teigiamai paveiks gyvenimo lygį Moldovoje ir padės įtikinti užsienyje gyvenančius tautiečius sugrįžti į tėvynę;

16.  pabrėžia, kad dideli Moldovos gyventojų lūkesčiai turi būti išpildyti apčiuopiamai pagerinant jų pragyvenimo lygį, atkuriant jų pasitikėjimą valstybės institucijomis ir kovojant su korupcija bei oligarchų struktūromis;

17.  pažymi, kad, nors prezidento ir išankstiniams parlamento rinkimams buvo vadovaujama gerai ir jie buvo konkurencingi, rinkimų kampanija buvo poliarizuojanti ir negatyvi, įskaitant netolerantišką retoriką ir asmeninius išpuolius; pažymi, kad užsilikę trūkumai turi būti pašalinti įgyvendinant Europos Tarybos Venecijos komisijos ir ESBO ODIHR rekomendacijas, įskaitant rinkimų teisinės sistemos stiprinimą pagal ESBO įsipareigojimus ir kitus tarptautinius standartus, greitai ir nuodugniai ištiriant tikėtinus įtarimus balsų pirkimu ir neteisėtomis paskatomis rinkėjams, sprendžiant netinkamo valstybės išteklių panaudojimo klausimą, stiprinant kampanijos finansų skaidrumą ir atskaitomybę už juos, griežčiau įgyvendinant esamas Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kodekso nuostatas dėl nešališko kampanijų nušvietimo, suteikiant geresnes garantijas siekiant užtikrinti, kad teismams nebūtų daromas politinis spaudimas ir kad nagrinėdami su rinkimais susijusias bylas jie liktų visiškai nešališki; primygtinai ragina Moldovos vyriausybę imtis visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad už šalies ribų gyvenantys Moldovos piliečiai galėtų dalyvauti rinkimuose įtraukiai, skaidriai, sąžiningai ir be užsienio valstybių kišimosi;

Energetinis saugumas ir atsparumas

18.  palankiai vertina Komisijos sprendimą pagal naują paramos biudžetui programą skirti Moldovai 60 mln. EUR, kad būtų galima įveikti dujų tiekimo krizę, kurią dirbtinai sukėlė „Gazprom“, ir sušvelninti kylančių kainų poveikį pažeidžiamiausiems asmenims; palankiai vertina Lenkijos, Rumunijos ir Ukrainos, be kitų, pastangas greitai užtikrinti alternatyvų dujų tiekimą; atkreipia dėmesį į tai, kad energija yra svarbiausias Rusijos biudžeto, karinių ir socialinių programų išteklius ir kad „Gazprom“ yra naudojama kaip priemonė Kremliaus ekonominiams ir geopolitiniams interesams užsienyje ginti; palankiai vertina tai, kad, papildydama ES jau suteiktą paramą energetikos krizės sąlygomis, ES delegacija Kišiniove sutelkė 5 mln. EUR, kad suteiktų paramą pažeidžiamoms grupėms, kurias labiausiai paveikė energijos kainų kilimas; vis dėlto pripažįsta, kad, atsižvelgiant į nuolat augančias energijos kainas, reikalinga didesnė parama;

19.  pažymi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą ir jos energijos išteklių naudojimas kaip ginklo dar labiau išryškina geostrateginę svarbą vykdant energetikos sektoriaus reformas, kurios padėtų panaikinti priklausomybę nuo Rusijos dujų ir paskatinti energijos tiekimo šaltinių ir maršrutų įvairinimą, užtikrinti ilgalaikį atsparumą pereinant prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir investuoti į esamos infrastruktūros atnaujinimą ir naujos infrastruktūros kūrimą bei energijos vartojimo efektyvumą, be kita ko, energijos gamybos, transporto ir namų ūkių sektoriuose, ir taip pagerintų junglumą, kartu užtikrinant aplinkos tvarumą; pažymi, kad tai taip pat galėtų padėti padidinti atsparumą bet kokioms galimoms trečiųjų šalių pastangoms naudoti energiją kaip geopolitinį svertą;

20.  pabrėžia, kad yra nepriimtinas dujų iš Rusijos tiekimo kaip ginklo naudojimas siekiant daryti politinį spaudimą Moldovos vyriausybei, kad ji pakeistų geopolitinę kryptį ir susilaikytų nuo teisėtų Moldovos rinkėjų norų įgyvendinimo; primygtinai ragina Komisiją ir EIVT įtraukti Moldovą į ES planus siekti energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos ir padidinti ES finansinę ir techninę paramą Moldovai, kurios reikia siekiant užtikrinti jos atsparumą tokiam išorės spaudimui ir sumažinti jos didelę priklausomybę nuo Rusijos energijos; prašo ES, kaip numatyta asociacijos susitarime, parodyti didesnį energetinį solidarumą su Moldova, stiprinant ES ir šio regiono šalių energetikos infrastruktūros tarpusavio jungtis; pabrėžia, jog svarbu nedelsiant įgyvendinti visas būtinas investicijas į Europos energetikos infrastruktūrą ir jos priežiūrą, kad ES valstybių narių energijos kaupimo įrenginiais ir jungtimis būtų galima sudaryti sąlygas tinkamo masto dujų perdavimui iš ES į šalis partneres; ragina Moldovos valdžios institucijas ilgalaikiu laikotarpiu išlaikyti šalies, kaip Energijos bendrijos narės, įsipareigojimą įgyvendinti ES trečiąjį energetikos dokumentų rinkinį, visų pirma dujų ir elektros energijos perdavimo ir paskirstymo atskyrimą;

21.  pabrėžia, kad reikia didinti energijos gamybos pajėgumus Moldovoje, kuri šiuo metu 80 proc. priklauso nuo Padniestrėje pagamintos elektros energijos; palankiai vertina 2022 m. kovo 16 d. sėkmingą Moldovos ir Ukrainos elektros tinklų sinchronizavimą su žemyniniu Europos tinklu, nes tai padės užtikrinti jų stabilumą ir tiekimo saugumą; palankiai vertina Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-E) darbą siekiant šio tikslo ypatingomis aplinkybėmis; prašo Komisijos toliau remti Moldovos ir Ukrainos integraciją į Europos žemyninį elektros energijos tinklą ir šiuo tikslu savo administracijoje skubiai sukurti specialų padalinį; palankiai vertina veiksmus, kurių imtasi siekiant per Rumuniją sujungti Moldovos elektros energijos sistemą su ES; ragina visas valdžios institucijas, padedant ES, iki 2024 m. įgyvendinti tikslą prijungti Moldovą prie Rumunijos elektros energijos tinklo; ragina Komisiją įtraukti Moldovą į nepalankiausiomis sąlygomis atliekamus energijos vidaus rinkos testavimus; pažymi, kad ES glaudesnio bendradarbiavimo su Rytų partnerystės asocijuotosiomis šalimis šiuose sektoriuose parama ir skatinimas taip pat paskatins ekonomikos augimą ir sustiprins regiono energetinį atsparumą;

22.  palankiai vertina tai, kad dėl nepaprastosios padėties Moldovos dujų sektoriuje pradėtas ES ir Moldovos aukšto lygio dialogas energetikos klausimais; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę pradėti panašius aukšto lygio dialogus su ES siekiant stiprinti bendradarbiavimą kitose srityse, pvz., teisingumo sektoriuje, klimato ir žaliojo kurso klausimais, nes jie padėtų siekti asociacijos susitarimo ir išsamaus ir visapusiško LPE tikslų;

23.  ragina Moldovą ir ES pagerinti Moldovos susisiekimą su Juodosios jūros baseinu ir Karpatų regionu, paspartinti darbą transeuropinio išplėstinio Rytų partnerystės transporto tinklo (TEN-T) Moldovos atkarpose, remti geležinkelių sektoriaus reformas ir kartu su valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis finansų įstaigomis išnagrinėti galimybes atnaujinti ES ir Moldovos geležinkelių jungtis, kartu užtikrinant aplinkos tvarumą; skatina Moldovą siekti pažangos įgyvendinant atitinkamą acquis ir ragina stiprinti bendradarbiavimą ir laipsniškai integruoti Moldovą į ES transporto rinką ir Transporto bendriją;

24.  ragina ES suteikti Moldovai investicijų planavimo platformą, kad būtų galima įgyvendinti didelio masto infrastruktūros junglumo darbotvarkę, visų pirma didinant Moldovos gebėjimą įsisavinti ir teikiant reikiamą techninę paramą, kaip tai daroma Vakarų Balkanų šalims pagal Vakarų Balkanų investicijų programą – Europos Komisijos administruojamą gebėjimų stiprinimo pagalbos platformą;

25.  palankiai vertina ir remia Moldovos norą stiprinti bendradarbiavimą su ES skaitmeninimo ir telekomunikacijų srityje; primygtinai ragina ES ir Moldovą abipusiškai panaikinti Moldovos ir ES tarptinklinio ryšio tarifus;

26.  palankiai vertina Moldovos valdžios institucijų pastangas ir nuolatinę pažangą toliau tobulinant saugos priežiūros sistemą ir įgyvendinant tarptautinius aviacijos saugos standartus, dėl kurių visi Moldovoje licencijuoti oro vežėjai buvo išbraukti iš oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo, ir ragina Moldovos valdžios institucijas užtikrinti ES ir Moldovos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo įgyvendinimą;

Bendradarbiavimas bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) srityje ir pažanga sureguliuojant Padniestrės konfliktą

27.  palankiai vertina ES ir Moldovos susitarimą pradėti aukšto lygio politinį ir saugumo dialogą ir atnaujintą bendradarbiavimą saugumo ir BSGP srityse per dvišales politines personalo konsultacijas; ragina EIVT ir Moldovą visapusiškai pasinaudoti šiomis platformomis, kad būtų stiprinamas bendradarbiavimas tokiais klausimais kaip kova su hibridinėmis grėsmėmis, atsparumo didinimas, kibernetinio saugumo stiprinimas, strateginės komunikacijos stiprinimas ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga, bet jais neapsiribojant; ragina Moldovą toliau derinti savo pozicijas su BUSP ir toliau prisidėti prie bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) ir jos misijų ir didinti savo indėlį į jas; ragina ES ir Moldovą rasti būdų, kaip išplėsti šį bendradarbiavimą, ypač atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo padėtį rytinėse kaimyninėse šalyse;

28.  reiškia didelį susirūpinimą dėl pastarojo meto įvykių Uždniestrės regiono teritorijoje ir smerkia juos kaip pavojingą provokaciją, vykdomą itin nestabilios saugumo situacijos aplinkybėmis; ragina išsaugoti rimtį siekiant išlaikyti abipus Dniestro upės ir kaimyninėse šalyse gyvenančių žmonių saugumą bei gerovę; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina ramią ir santūrią Kišiniovo valdžios institucijų reakciją;

29.  nepritaria okupuoto Moldovos Padniestrės regiono valdžios institucijų 2022 m. kovo 3 d. pareiškimui, kuriame skelbiama apie konflikto sprendimo proceso pabaigą ir iš naujo raginama pripažinti vadinamąją Padniestrės nepriklausomybę, ir yra dėl jo susirūpinęs; pakartoja, kad pritaria visapusiškam ir taikiam Padniestrės konflikto sprendimui 5+2 derybų procese, grindžiamam Moldovos suverenitetu ir teritoriniu vientisumu atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažintas jos sienas, kuriuo gyvybingos Moldovos valstybės sudėtyje esančiai Padniestrei būtų suteiktas specialus statusas; pabrėžia, kad bet kokiu Padniestrės problemos sprendimu turi būti paisoma Moldovos suverenios teisės pasirinkti savo gynybos ir užsienio politikos kryptį; remia pastangas išplėsti IVLPE ir bevizio režimo teikiamą naudą į Padniestrės regioną, nes tai leistų žymiai padidinti judumą ir prekybą su regionu;

30.  pažymi, kad ES pasienio pagalbos misija Moldovoje ir Ukrainoje atlieka labai svarbų vaidmenį derinant sienų valdymą ir muitų režimus su Sąjungos sienų valdymu ir muitų režimu, taip pat kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir kontrabanda ir prisidedant prie taikaus Padnestrės klausimo sprendimo taikant pasitikėjimo stiprinimo priemones ir vykdant stebėseną Moldovos ir Ukrainos sienos Padnestrės atkarpoje; ragina Moldovos vyriausybę toliau skatinti aplinkai palankų konfliktų sureguliavimo būdą ir remti veiklą, kuria stiprinamas žmonių pasitikėjimas ir tarpusavio ryšiai konflikto atskirtose bendruomenėse; mano, kad konstruktyvus Padniestrės klausimo sprendimas suteiks stabilumo ir klestėjimo ne tik Moldovai, bet ir platesnei teritorijai;

31.  ragina Moldovą, Rusiją, ES valstybes nares ir kitus tarptautinius partnerius bendradarbiauti siekiant visiškai išvežti ir sunaikinti Kobasnos šaudmenų sandėlyje saugomų apie 20 000 tonų senų sovietmečio laikų šaudmenų, kurie dėl to, kad jau seniai yra pasenę, kelia didelį pavojų abiejuose Dniestro upės krantuose gyvenantiems žmonėms ir aplinkai; išreiškia susirūpinimą dėl Rusijos karinių pajėgų Padniestrėje vykdomų daugybės karinių pratybų ir ragina Rusijos Federaciją besąlygiškai ir tvarkingai išvesti visas savo karines pajėgas ir atitraukti ginkluotę iš Padniestrės, atsižvelgiant į pakartotinius Moldovos valdžios institucijų prašymus ir paisant Moldovos suvereniteto ir teritorinio vientisumo;

32.  išreiškia susirūpinimą dėl pablogėjusios žmogaus teisių padėties Padniestrėje, ypač dėl asmenų, kritikuojančių de facto administraciją ir Rusijos kariuomenės dislokavimą, persekiojimo ir viešųjų susirinkimų ir vietos NVO veiklos apribojimų; primena Rusijos Federacijai jos atsakomybę paisyti žmogaus teisių Padniestrėje, kaip patvirtinta ne viename Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendime; ragina Rusijos valdžios institucijas vykdyti visus EŽTT sprendimus dėl žmogaus teisių ir teisės į laisvę ir saugumą Padniestrėje pažeidimų;

33.  giria Moldovos valdžios institucijas už pagalbą, pasiūlytą Padniestrei per COVID-19 pandemiją, be kita ko, dovanojant 10 proc. turimų vakcinų atsargų, mokant medicinos srities personalą ir atliekant COVID-19 tyrimus;

34.  palankiai vertina Tarybos sprendimą pagal Europos taikos priemonę Moldovos ginkluotosioms pajėgoms skirti 7 mln. EUR paramą medicininei ir sprogmenų nukenksminimui skirtai įrangai įsigyti; ragina EIVT ir Tarybą toliau plėsti bendradarbiavimo su Moldova sritis ir remti gynybos sektoriaus pajėgumų stiprinimą taikant pagalbos priemones pagal šią priemonę;

35.  ragina Moldovos valdžios institucijas tolesnėse metinėse programose daugiau naudotis galima Europos taikos priemonės parama siekiant sustiprinti savo gebėjimus kovoti su kibernetinėmis ir hibridinėmis grėsmėmis; ragina ES institucijas įtraukti Moldovą į naujų formų bendradarbiavimą kibernetinio saugumo, kovos su hibridinėmis grėsmėmis ir kibernetinių nusikaltimų tyrimų klausimais, be kita ko, į šias pastangas įtraukiant naująjį Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centrą;

Teisinė valstybė ir geras valdymas

36.  dar kartą pabrėžia didžiulę teisingumo sektoriaus reformos, visų pirma stiprinant teismų nepriklausomumą ir kompetenciją, ir kovos su korupcija svarbą; pripažįsta problemos, su kuria susiduria valdžios institucijos, mastą ir ragina jas sutelkti dėmesį į nustatytus prioritetus; atkreipia dėmesį į Prezidentės Maios Sandu ir Natalios Gavrilițos vyriausybės įsipareigojimus savo politiką grįsti Moldovos Konstitucinio Teismo nutarimais; ragina paspartinti vykdomą teisingumo sektoriaus reformą, be kita ko, įgyvendinant Konstitucijos pataisas teisingumo srityje, dėl kurių Parlamentas balsavo 2021 m. rugsėjo 23 d., ir 2022–2025 m. teisingumo sektoriaus nepriklausomumo ir sąžiningumo užtikrinimo strategiją;

37.  pabrėžia, kad ES turi pasiūlyti daugiau paramos, įskaitant didesnius finansinius asignavimus, sudėtingai Moldovos teisingumo sistemos reformai įgyvendinti; pripažįsta, kad reikia nuodugniai reformuoti teismų sistemą, siekiant efektyvumo, visiško ir tikro teismų nepriklausomumo, atgauti visuomenės pasitikėjimą teismais ir viešojo administravimo sistema, nutraukti ryšius su pokomunistiniais neoficialiais tinklais ir oligarchais ir kovoti su korupcija ir pinigų plovimu taip pat aukščiausiame politiniame ir verslo lygmenyse; tvirtai remia tikslą pašalinti iš teisingumo sistemos abejotino sąžiningumo asmenis ir įgyvendinti visapusiškus pokyčius, kurie padėtų sukurti tvirtus teisinės valstybės pagrindus šalyje;

38.  pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pasiekimais grindžiamą ir skaidrų atrankos procesą skiriant teisėjus; ragina Moldovos valdžios institucijas toliau bendradarbiauti su Europos Taryba ir Europos Sąjunga teisingumo sistemos reformos srityje, įskaitant iniciatyvas, susijusias su nepaprastu teisėjų ir prokurorų vertinimu (tinkamumo eiti pareigas tikrinimas) ir kandidatų į Vyriausiosios teismų tarybos ir Aukščiausiosios prokurorų tarybos narių pozicijas skaidrumą (išankstinis tikrinimas); primena, kaip svarbu konsultuotis su Venecijos komisija ir įgyvendinti jos rekomendacijas vykdant teismų sistemos reformos procesą;

39.  yra įsitikinęs, kad didelio masto korupcija yra viena iš pagrindinių problemų, trukdančių Moldovos pažangai; ragina Moldovos vyriausybę didinti teisinės ir institucinės kovos su korupcija infrastruktūros veiksmingumą; palankiai vertina Nepriklausomo kovos su korupcija konsultacinio komiteto, kuris tirs korupcijos atvejus šalies finansų ir bankų sektoriuose ir valstybės institucijose, sukūrimą;

40.  ragina Moldovos vyriausybę didinti skaidrumą, demokratinę priežiūrą ir atskaitomybę priimant sprendimus ir glaudžiai bendradarbiauti su pilietine visuomene, kad būtų užtikrinta tinkama visuomenės kontrolė ir įtraukus indėlis į šiuos procesus; pakartoja, kad svarbu užtikrinti tvarų pilietinės visuomenės finansavimą, ypač atsižvelgiant į didelį biudžeto sumažinimą per pandemiją; pabrėžia bendrą aktyvaus atviro vyriausybės dialogo su pilietinės visuomenės organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, verslo asociacijomis ir parlamentine ir neparlamentine opozicija svarbą siekiant užtikrinti įtraukų ir dalyvaujamąjį sprendimų priėmimo procesą;

41.  atkreipia dėmesį į veiksmus, kurių ėmėsi valdžios institucijos, ir primygtinai ragina jas toliau dėti pastangas sprendžiant nepagrįstų prieglobsčio prašymų klausimą ir derinant Moldovos vizų politiką su ES nepriklausančių šalių, kurioms reikia vizų, ES sąrašais;

42.  ragina Moldovos vyriausybę toliau siekti depolitizuoti teisėsaugos institucijas ir valstybės kovos su korupcija institucijas ir investuoti į didesnio piliečių ir teisėsaugos institucijų tarpusavio pasitikėjimo kūrimą;

43.  ragina ryžtingai įgyvendinti policijos reformą; palankiai vertina tai, kad policijos pajėgose daugėja moterų; ragina stiprinti Moldovos ir valstybių narių teisminių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, kad būtų sumažintas tarpvalstybinis nusikalstamumas, visų pirma prekyba neteisėtomis narkotinėmis medžiagomis ir žmonėmis, nes Moldova, deja, tebėra prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo ir darbo tikslais, kurią vykdo Moldovos ir tarptautiniai nusikaltėlių tinklai, šaltinis; palankiai vertina tai, kad pasirašytas ES ir Moldovos susitarimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) Moldovoje vykdomos operatyvinės veiklos ir dislokuoti FRONTEX darbuotojai siekiant padėti Moldovos valdžios institucijoms vykdyti sienų valdymo veiklą; ragina tvirčiau bendradarbiauti su Europolu, Interpolu ir tokiomis muitų organizacijomis kaip Pasaulio muitinių organizacija (PMO) ir EBPO kovos su korupcija tinklai;

44.  ragina Komisiją ir Moldovos valdžios institucijas bendradarbiauti, koordinuoti veiksmus ir imtis skubių priemonių siekiant apsaugoti Moldovoje apgyvendintus ar per ją tranzitu vykstančius pabėgėlius iš Ukrainos, ypač moteris ir vaikus, kuriems gresia prekyba žmonėmis ir kurie sudaro daugumą pabėgėlių iš Ukrainos;

45.  ragina valdžios institucijas užtikrinti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir pagarbą žmogaus teisėms sulaikymo įstaigose, kartu sprendžiant nepakankamų sveikatos priežiūros nuostatų klausimą, taip pat vengti vykdyti selektyvų ir politiškai motyvuotą teisingumą; pabrėžia, kad reikia panaikinti kankinimus ir netinkamą elgesį ir įtarimus dėl policijos ir kitų teisėsaugos pareigūnų įvykdytų kankinimų ir kitų žmogaus teisių pažeidimų;

46.  pabrėžia, kad svarbu kovoti su finansiniu sukčiavimu, pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu priimant išsamius teisės aktus ir veiksmingai juos įgyvendinant; palankiai vertina planus Moldovos parlamente priimti teisinius pakeitimus, kuriais būtų siekiama pagerinti teisinę sistemą, kad būtų galima įgyvendinti išplėstinio korupcijos būdu įgyto turto konfiskavimo mechanizmą;

47.  ragina taikyti aiškią ir veiksmingą politiką pasisavintų lėšų ir apgaule gauto turto susigrąžinimo srityse užmezgant tarptautinį bendradarbiavimą, daugiausia dėmesio skiriant geresniam ryšiui su Europolu ir Eurojustu; ragina Moldovos valdžios institucijas sukurti strateginio bendradarbiavimo su Europos prokuratūra sistemą siekiant geriau administruoti sukčiavimo ir kovos su korupcija atvejų tyrimus;

48.  skatina nuolatinį ir glaudų Kišiniovo generalinės prokuratūros ir Eurojusto biuro bendradarbiavimą, įskaitant reguliarų Moldovos atstovų komandiravimą į Eurojusto biurą, kaip parengiamąją priemonę kuriant darbo grupę, skirtą pasisavintoms lėšoms ir apgaulės būdu gautam turtui susigrąžinti;

49.  pabrėžia, kad reikia skubiai paspartinti 2014 m. atskleisto sukčiavimo bankuose tyrimą, kuris vis dar nedavė reikšmingų rezultatų, t. y. nepasiekta, kad sukčiavimą vykdę asmenys būtų patraukti atsakomybėn, o prarastas turtas susigrąžintas; pabrėžia, kad šis pažangos trūkumas turi didelį neigiamą poveikį Moldovos reputacijai tarptautiniu mastu, ypač teisingumo sistemos patikimumui ne tik Moldovos gyventojų, bet ir tarptautinių partnerių akyse; ragina intensyvinti baudžiamųjų bylų prieš asmenis, dalyvavusius vadinamojoje Rusijos pinigų plovykloje ir sukčiavime bankuose, užbaigimo procesą; šiuo klausimu ragina ES valstybes nares ir Moldovos valdžios institucijas glaudžiau bendradarbiauti tiriant sukčiavimo bankuose atvejus, siekiant užtikrinti, kad pavogtas turtas būtų susigrąžintas laiku;

50.  pakartoja savo raginimą išplėsti ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą (ES Magnitskio aktą) ir į jį kaip nusikalstamą veiką įtraukti korupciją, nes tai leistų nubausti asmenis, vykdžiusius 2014 m. sukčiavimą bankuose, ir atgrasyti nuo panašių korupcinių nusikaltimų;

Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės

51.  palankiai vertina tai, kad 2021 m. spalio 14 d. Moldovos parlamentas ratifikavo Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvenciją); pažymi tai, kad 2021 m. gruodžio 10–11 d. Moldovos Konstitucinio Teismo prašymu Venecijos komisija paskelbė teisinį pranešimą apie Stambulo konvencijos ratifikavimo konstitucinį poveikį; ragina užtikrinti veiksmingą Stambulo konvencijos įgyvendinimą visais lygmenimis siekiant pagerinti moterų ir mergaičių padėtį ir toliau dėti pastangas siekiant lyčių lygybės, visų pirma gerinant moterų galimybes patekti į darbo rinką, kovojant su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu, diskriminavimu amžiaus požiūriu ir siekiant moterų atstovavimo ir užtikrinant vienodą požiūrį visuose politinio ir visuomeninio gyvenimo lygmenyse;

52.  pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti lygybės ir nediskriminavimo teisinę sistemą, visų pirma panaikinant esamas teisės aktų spragas, kad būtų sprendžiama diskriminacijos užimtumo srityje problema, veiksmingai kovojama su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba ir labiau apsaugomos mažumų, įskaitant romus, LGBTI asmenis ir imigrantus, teisės; ragina Moldovą panaikinti nuo 1994 m. galiojantį konstitucinį draudimą tos pačios lyties asmenų santuokoms ir nustatyti kovos su diskriminacija prieš LGBTI asmenis priemones;

53.  prašo Komisijos ir EIVT į visas su Moldova susijusias politines priemones, programas ir veiklą integruoti lyčių lygybės aspektą; ragina Moldovos vyriausybę paspartinti žmogaus teisių ir kovos su diskriminacija teisės aktų, suderintų su ES standartais, priėmimą ir įgyvendinimą ir sudaryti sąlygas įgyvendinti šias teises pasitelkiant tinkamai veikiančius ir nepriklausomus teismus;

54.  ragina Moldovos vyriausybę, reaguojant į COVID-19 pandemiją, ypatingą dėmesį skirti kovai su lyčių nelygybe, smurtu dėl lyties ir marginalizuotų grupių diskriminacija, kurias dar paaštrino pandemija; primygtinai ragina valdžios institucijas spręsti dėl COVID-19 pandemijos didėjančio smurto prieš vaikus ir vaikų skurdo problemas bei apsvarstyti priemones, kurių imtasi joms suvaldyti;

Prekyba ir ekonominis bendradarbiavimas

55.  pakartoja, kad svarbu veiksmingai įgyvendinti reformas, kurių reikia norint visapusiškai pasinaudoti IVLPE, siekti tolesnės ekonominės integracijos į ES vidaus rinką pažangos ir padidinti Moldovos ekonomikos, ypač pridėtinės vertės prekių, įvairinimą ir konkurencingumą; ragina Moldovą visiškai įgyvendinti išsamaus ir visapusiško LPS darnaus vystymosi skyrių ir laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų, ypač Paryžiaus susitarimo ir Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklių; ragina pataisyti vidaus prekybos įstatymą, nes jis prieštarauja Moldovos įsipareigojimams pagal išsamų ir visapusišką LPS ir PPO nuostatoms;

56.  pabrėžia teigiamą ES ir Moldovos išsamaus ir visapusiško LPS poveikį prekybai tarp abiejų šalių, nes 2015–2020 m. bendra prekyba išaugo daugiau nei 33 proc., daugiau kaip 61 proc. Moldovos eksporto keliaujant į ES rinką, ir daugiau kaip 70 proc. Moldovos įmonių, vykdančių eksporto veiklą, eksportuojant į ES rinką; pažymi, kad ES rinka Moldovai neišvengiamai taps dar svarbesnė dėl prekybos sutrikimų, kuriuos sukėlė Rusijos karas prieš Ukrainą; palankiai vertina tai, kad Sąjunga yra didžiausia investuotoja šalyje; skatina siekti tolesnės pažangos tokiose srityse kaip muitinės kodeksas, intelektinės nuosavybės teisių apsauga, sanitarinių ir fitosanitarinių standartų gerinimas, rinkos sąlygų gerinimas energetikos srityje, viešieji pirkimai ir MVĮ galimybės gauti finansavimą;

57.  pabrėžia, kad Moldovos eksportas galėtų padidėti išplėtus gamybą, iš naujo nustatant eksporto prioritetus ir pakoregavus kokybės standartus; pakartoja, kad pagrindinės eksportuojamų prekių kategorijos išlieka gyvūniniai ir augaliniai produktai – mažiausiai pelno atnešantys produktai, kuriuos Moldova gali pasiūlyti valstybėms narėms; ragina Komisiją remti Moldovą siekiant įvairinti jos eksportą į ES, be kita ko, geriau įgyvendinant didelio pelno gaminių tarifines kvotas;

58.  ragina Komisiją pradėti Rytų partnerystės šalių integravimo į Europos bendrąją rinką procesą, žengiant pirmąjį žingsnį analizuojant jų suderinimą teisiniu, ekonominiu ir techniniu požiūriais ir rengiant reglamentus bei standartus, skirtus šalims partnerėms pasirengti ekonominei integracijai į bendrąją rinką;

59.  pažymi didesnį Kinijos susidomėjimą investuoti į Moldovos ekonomiką, inter alia, į energetikos, telekomunikacijų ir farmacijos sektorius; primena Kinijos ketinimą Moldovoje sukurti didelę transporto infrastruktūrą kaip jos iniciatyvos „Viena juosta, vienas kelias“ dalį; pakartoja, kad iniciatyva „Viena juosta, vienas kelias“ yra Kinijos užsienio politikos pagrindas ir kad tai yra geopolitinis projektas;

60.  palankiai vertina Moldovos vyriausybės jau įgyvendintas prodemokratines reformas; ragina Komisiją ir valstybes nares numatyti ir skatinti didesnes ES investicijas Moldovoje remiantis principu „parama pagal pažangą“ ir skatinti Moldovą imtis iniciatyvos ir kreiptis į ES ir Europos finansų įstaigas;

61.  ragina dėti tolesnes pastangas kuriant tikrą skaitmeninę rinkos ekonomiką, įskaitant pažangą, susijusią su atvirųjų duomenų plėtra, prieigos prie skaitmeninės televizijos ir virtualiojo tinklo paslaugų sąlyginės prieigos sistemų išplėtimą, elektroninių ryšių paslaugų piliečiams ir viešiesiems registrams skaičiaus didinimą; remia ekonominių procesų skaitmeninimo procesą ir specialių mechanizmų, skirtų IT įmonėms, ypač inovacijų įmonėms ir startuoliams, kuriems sunku rasti finansavimo šaltinių ir dėl to jiems nepavyksta palaikyti savo perėjimo ir augimo procesų, kūrimą; pabrėžia, kad reikia toliau dirbti siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugotos Moldovos piliečių, kurie naudojasi internetu, teisės ir poreikiai, ir visapusiškai įgyvendinti bendrosios skaitmeninės rinkos reikalavimus;

62.  palankiai vertina tai, kad iš 681 ES acquis aktų 499 (iš jų 152 iš dalies) suderinti su Moldovos nacionaliniais teisės aktais, kaip buvo numatyta pagal asociacijos susitarimą bei išsamų ir visapusišką LPS, ir pabrėžia, jog svarbu tęsti reformas viešojo administravimo ir bankų sistemos srityse bei užtikrinti teismų nepriklausomumą; ragina Moldovą tęsti reglamentavimo derinimą su ES acquis; ragina Komisiją ir valstybes nares remti Moldovos institucijas ir viešojo administravimo tarnybas teikiant reikalingas ekspertines žinias, techninę ir finansinę pagalbą; ragina Moldovos valdžios institucijas daryti spartesnę pažangą derinantis prie asociacijos susitarimo ir išsamaus ir visapusiško LPS;

63.  skatina suderinti nacionalinius kokybės standartus su ES kokybės standartais; pabrėžia, kad Moldovos verslininkai ir įmonės yra nepalankioje padėtyje dėl daugybės skirtingų standartų, kuriuos jie turi atitikti eksportuodami į valstybes nares, ir pabrėžia, kad reikia laikytis politikos, pagal kurią neįtraukiami standartai, kurie nėra suderinti su Europos standartais arba tiesiogiai jiems prieštarauja;

64.  mano, kad užtikrinant vakariniame Dniestro krante registruotoms Padniestrės verslo įmonėms, kurių prekėms taikomos Moldovos pareigūnų atliekamos muitinės patikros, patekimą į ES rinkas be muitų tarifų, IVLPE smarkiai pakeitė prekybos kryptį iš Eurazijos ekonominės sąjungos į ES; ragina Moldovos valdžios institucijas toliau plėtoti prekybą ir bendradarbiavimą, orientuotus į ES rinkas, kad būtų pagerintas patekimas į rinką, skaidrumas ir gera verslo praktika, ir apriboti oligarchų galimybes manipuliuoti rinka ir ją monopolizuoti;

65.  palankiai vertina ES paramą labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MMVĮ) ekonominiam gaivinimui; ragina atsakingas ES ir Moldovos institucijas užtikrinti, kad ši techninė ir finansinė parama būtų pritaikyta Moldovos MMVĮ poreikiams, būtų taikoma visoje šalyje, įskaitant Padniestrės regioną, ir sustiprintų MMVĮ pajėgumus ir jų dalyvavimą ES vidaus rinkoje;

66.  palankiai vertina naujas taisykles viešųjų pirkimų srityje, tačiau pabrėžia viešos viešųjų pirkimų procesų stebėsenos poreikį ir aiškesnių bei nuolatinių ataskaitų plačiajai visuomenei svarbą; ragina supaprastinti mechanizmus, pagal kuriuos pilietinės visuomenės atstovai gali dalyvauti viešųjų pirkimų procesuose, ir pabrėžia, kad biurokratinius procesus reikia pakeisti skaidriais, kurie pašalintų kliūtis ir atkurtų pasitikėjimą viešųjų biudžetų paskirstymu ir naudojimu;

67.  pripažįsta Moldovos įsipareigojimą toliau derinti teisės aktus su ES žemės ūkio teisės aktais, siekiant padidinti eksportą į ES ir atverti naujų komercinių galimybių vietos bendruomenėms; ragina Moldovos valdžios institucijas daryti spartesnę pažangą prisitaikant prie asociacijos susitarimo ir išsamaus ir visapusiško LPS reikalavimų gyvūnų sveikatos ir maisto saugos srityse;

68.  pabrėžia, kad svarbu modernizuoti nacionalines laboratorijas, atsakingas už sanitarinius ir fitosanitarinius reikalavimus, sudaryti sąlygas eksportuoti gyvūninius produktus ir panaikinti kvalifikuotų laboratorijų darbuotojų trūkumą;

69.  pabrėžia, kad reikia didesnio skaidrumo, susijusio su Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato audito misijų rezultatais, ir akcentuoja, kad reikia plėsti ir stiprinti sanitarinės ir fitosanitarinės analizės laboratorijų tinklą, kartu intensyvinant šiose laboratorijose dirbančių inspektorių ir specialistų mokymą siekiant geriau įgyvendinti fitosanitarijos ir maisto saugos sričių reglamentus;

70.  ragina Moldovą visapusiškai išnaudoti lengvatinio eksporto į ES galimybes veiksmingiau ir tvariau dirbant žemės ūkio paskirties žemę, taip pat suteikiant demokratiškesnę prieigą prie žemės ir žemės naudojimą, taip gaminant žemės ūkio produktus, kurie sustiprina Moldovos santykinius žemės ūkio pranašumus;

71.  primygtinai ragina Moldovą stiprinti bendradarbiavimą infrastruktūros srityje su ES ir regiono šalimis ir įgyvendinti išsamias struktūrines energetikos sektoriaus reformas, įskaitant energijos tiekimo įvairinimą, energijos vartojimo efektyvumo didinimą, investicijų į atsinaujinančiųjų išteklių energiją pritraukimą ir junglumo gerinimą, kartu užtikrinant aplinkos tvarumą; ragina Moldovą visapusiškai įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal Energijos bendrijos sutartį;

72.  ragina ES institucijas teikti konkrečią paramą Moldovai, kad ji atitiktų visus būtinus prisijungimo prie bendros mokėjimų eurais erdvės reikalavimus;

73.  ragina Moldovos vyriausybę taip pat atkreipti dėmesį į prekybos socialinį aspektą ir darnų vystymąsi, laikantis darbo standartų ir juos įgyvendinant, ratifikuojant ir visapusiškai įgyvendinant Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos bei šalinant likusius darbo inspekcijų sistemos trūkumus;

74.  atkreipia dėmesį į biomasės ir hidroenergijos naudojimą Moldovos energijos tiekimo įvairinimo pastangose, tačiau primena, kad reikia užtikrinti jų tvarumą, veiksmingumą ir atitiktį atitinkamiems aplinkosaugos reikalavimams; pabrėžia, kad atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtra – nepaprastai svarbus pastangų siekiant pereiti prie švarios energijos ir didinti energetinę nepriklausomybę, kartu prisidedant prie darbo vietų kūrimo vietoje, oro kokybės ir piliečių sveikatos, elementas;

75.  pabrėžia svarbų regioninio bendradarbiavimo vaidmenį modernizuojant šalį ir didinant asociacijos susitarimo įgyvendinimo pastangas; ragina stiprinti regioninį bendradarbiavimą tiek tarp skirtingų Moldovos regionų, tiek tarp Moldovos regionų ir ES regionų; ragina Komisiją ir atitinkamas ES agentūras palengvinti šį procesą glaudžiai bendradarbiaujant su Moldovos vyriausybe;

76.  palankiai vertina 2022–2028 m. nacionalinės regioninės plėtros strategijos patvirtinimą ir ragina vykdyti administracinę ir teritorinę reformą, orientuotą į konkurencingumo ir darnaus vystymosi didinimą; pabrėžia, kad reikia subalansuoto socialinio ir ekonomikos augimo visuose Moldovos regionuose ir tai, kad reikia veiksmingai įgyvendinti nacionalinę regioninės plėtros politiką;

77.  ragina Moldovos valdžios institucijas laikytis vietos demokratijos ir vietos autonomijos principų pagal Europos vietos savivaldos chartiją, suteikiant vietos valdžios institucijoms tinkamus įgaliojimus ir pakankamą finansavimą bei užtikrinant veiksmingą jų veikimą, be kita ko, toliau gerinant teisinės valstybės principų paisymą ir įgyvendinant gero valdymo principą visais lygmenimis;

78.  ragina Moldovos valdžios institucijas dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad asociacijos susitarimo ir IVLPE teikiamos galimybės ir ES parama bei programos būtų pasiekiamos vietos lygmeniu, taip pat atokiuose šalies regionuose ir ypač kaimo vietovėse, kad gyventojai galėtų pasiekti teigiamų pokyčių savo bendruomenėse; ragina didinti ES paramą plėtros projektams Gagauzijos autonominiame teritorijos vienete ir geriau apie ją informuoti;

Sektorių bendradarbiavimas

79.  džiaugiasi Moldovos prisijungimu prie 2021–2027 m. prie ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“, kuri atveria naujų galimybių jos mokslo ir inovacijų bendruomenei užmegzti partnerystes su kolegomis ES, taip pat Moldovos dalyvavimu įgyvendinant Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą;

80.  ragina ES institucijas, valstybes nares ir Moldovos valdžios institucijas geriau bendradarbiauti, kai Moldovos piliečiams pranešama apie asociacijos susitarimo ir IVLPE bei ES teikiamos paramos naudą; pabrėžia institucinės sistemos ir nuoseklaus viešosios politikos priemonių rinkinio svarbą siekiant kovoti su dezinformacija, įskaitant prieš ES nukreiptą dezinformaciją, manipuliavimu informacija, melagingomis naujienomis ir propaganda, taip pat su bet kokiu piktavališku užsienio kišimusi, visų pirma pasitelkiant strateginę komunikaciją ir atsparumą vietos ir užsienio subjektų skleidžiamai dezinformacijai ir vykdomam manipuliavimui informacija tiek internete, tiek ne internete; ragina Moldovos valdžios institucijas ir Komisiją bendradarbiauti vykdant programas ir reformas, kuriomis skatinamas gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir informacinis raštingumas, atsižvelgiant į dabartinį skaitmeninį amžių, taip pat gerinti sektorių bendradarbiavimą skaitmeninės ekonomikos srityje;

81.  pakartoja, kad žiniasklaidos pliuralizmo ir jos nepriklausomumo stiprinimas turėtų būti Sąjungos ir Moldovos prioritetas; ragina Komisiją didinti paramą nepriklausomai žiniasklaidai, taip pat ir už sostinės ribų, ir dėti daugiau pastangų siekiant teikti patikimą informaciją Moldovos piliečiams visose šalies dalyse; ragina Europos demokratijos fondą toliau remti tokias pastangas;

82.  primygtinai ragina Moldovą toliau remti laisvą ir nepriklausomą žiniasklaidą kuriant nacionalinę žiniasklaidos plėtros programą, kuria siekiama atlikti teisinės sistemos peržiūrą sprendžiant žiniasklaidos nuosavybės sutelkimo, reklamos rinkos monopolizavimo, redakcinės nepriklausomybės stokos ir ūkio subjektų ir politinių grupių vykdomos žiniasklaidos kontrolės, kliūčių gauti prieigą prie informacijos, taip pat išpuolių prieš žurnalistus ir jų bauginimo problemas;

83.  ragina Komisiją atidžiai stebėti žiniasklaidos sektorių Moldovoje; tikisi, kad atkurta Televizijos ir radijo transliavimo taryba veiksmingai vykdys savo, kaip nepriklausomos žiniasklaidos sergėtojos, užduotis ir spręs ilgalaikes žiniasklaidos padėties problemas, įskaitant visuomeninio transliuotojo politinio nepriklausomumo klausimą; pakartoja, kad svarbu užtikrinti visapusišką Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kodekso įgyvendinimą;

Institucinės nuostatos

84.  palankiai vertina tai, kad 2021 m. lapkričio 29 d. pasirašytas Europos Parlamento ir Moldovos parlamento susitarimo memorandumas dėl bendros paramos parlamentinei demokratijai sistemos, kuris atveria galimybes stiprinti institucijos pajėgumą, taigi ir parlamentinę demokratiją Moldovoje palaikant glaudesnius dvišalius institucijų ryšius;

85.  ragina Moldovos parlamentą įgyvendinti visą jam prieinamą paramos demokratijai veiklą, įskaitant Jeano Monnet dialogą ir Simone Veil programą, remiantis abipusiai sutartu veiksmų planu;

86.  atkreipia dėmesį į svarbų ES ir Moldovos Respublikos parlamentinio asociacijos komiteto ir EURONEST parlamentinės asamblėjos vaidmenį skatinant dvišalį ir regioninį bendradarbiavimą su ES, taip pat keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika su Moldovos parlamentarais; ragina stiprinti struktūrinį Europos Parlamento narių ir Moldovos parlamento narių bendradarbiavimą siekiant kartu remti reformas ir stebėti jų įgyvendinimą;

87.  pakartoja, kad remia pilietinės visuomenės, įskaitant profesines sąjungas, įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus, siekiant padidinti visuomenės kontrolę dėl reformų ir skatinti jų skaidrumą ir socialinį priimtinumą; pabrėžia įvairių organizacijų teikiamą pridėtinę vertę svarbiais viešojo intereso klausimais Moldovoje; yra susirūpinęs dėl palyginti silpno valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo, nepaisant to, kad parengta pilietinės visuomenės plėtros strategija ir veiksmų planas; taip pat nerimauja dėl 17 proc. sumažėjusių subsidijų, skiriamų pilietinės visuomenės organizacijoms;

88.  ragina ES ir Moldovą toliau gerinti žmonių tarpusavio ryšius ir mainus, kad vykdant bendrus pilietinės visuomenės lygmens projektus, be kita ko, remiant jaunus studentus ir specialistus, kad jie galėtų dalyvauti ES švietimo ir mokymo programose, pvz., „Erasmus+“, būtų kuriamas abipusiškai teigiamas jų gyventojų įvaizdis; prašo Komisijos išnagrinėti galimybę išplėsti tam tikras ES programas įtraukiant Moldovos ir kitų Rytų partnerystės šalių piliečius; pabrėžia, kad tokių programų kaip „DiscoverEU“ išplėtimas į Moldovą galėtų dar labiau sustiprinti proeuropietiškas nuotaikas šalyje;

Socialinės teisės

89.  pažymi, kad Moldovoje vis dar didelis nepakankamo užimtumo ir mažų garantijų darbo lygis, kad darbingo amžiaus gyventojai yra pažeidžiami ekonominių sukrėtimų; ragina priimti gyventojų poreikius atitinkančią ekonomikos gaivinimo strategiją, kurioje būtų atsižvelgiama į žaliąją pertvarką ir darnų vystymąsi;

90.  yra susirūpinęs dėl dideliu mastu vykstančios Moldovos piliečių emigracijos, kuri pabrėžia neigiamas demografines tendencijas ir kelia rimtą grėsmę Moldovos ateičiai; ragina Moldovos vyriausybę imtis tolesnių priemonių siekiant užkirsti kelią šiam reiškiniui ir su juo kovoti, visų pirma suteikiant galimybių ir gerinant sąlygas bei darbo užmokestį jauniems darbuotojams;

91.  prašo vyriausybės kuo daugiau dėmesio skirti Moldovos ombudsmeno prašymams gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, užtikrinti teisę dirbti, judėjimo ir saviraiškos laisvę;

92.  ragina Moldovos vyriausybę stiprinti sveikatos priežiūros sistemą, spręsti darbo jėgos trūkumo problemą, dėl kurios ši sistema silpėja, ir gerinti sanitarijos standartus, ypač ligoninėse; primygtinai ragina Komisiją, valstybes nares bei Moldovą plėsti bendradarbiavimą visuomenės sveikatos atsparumo srityje, keistis geriausia patirtimi ir dirbti kartu su pilietine visuomene kuriant labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms skirtas epidemijų valdymo strategijas;

93.  remia tęsiamą Moldovos ir ES bendradarbiavimą sprendžiant klausimus, susijusius su COVID-19 pandemija ir jos padariniais, taip pat stiprinant ilgalaikį bendradarbiavimą visuomenės sveikatos srityje; primygtinai ragina Moldovos valdžios institucijas pasinaudoti galimybe ir panaudoti ekonomikos gaivinimo po COVID-19 lėšas ligoninėms modernizuoti ir medicinos paslaugų kokybei bei prieinamumui gerinti, ypač regionuose;

94.  palankiai vertina tai, kad Komisija priėmė sprendimą dėl Moldovos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumo ES skaitmeniniam COVID pažymėjimui, ir ragina valstybes nares toliau užtikrinti jo taikymą;

95.  pažymi, kad dėl darbo teisės trūkumų atsiranda piktnaudžiavimo atvejų, visų pirma susijusių su kartais pernelyg ilgomis darbo valandomis, mažu darbo užmokesčiu ir iš dalies neįformintais darbo santykiais; yra susirūpinęs dėl dalinio taisyklių, kuriomis siekiama užkirsti kelią tokiai praktikai, taikymo;

96.  pažymi, kad pastaraisiais metais socialinis dialogas suprastėjo ir per COVID-19 pandemiją buvo visiškai sustabdytas; prašo vyriausybės užtikrinti, kad būtų pradėtas tikras socialinis dialogas ir kad visi socialiniai partneriai dalyvautų gaivinimo po pandemijos procese;

97.  palankiai vertina Moldovos padarytą pažangą vaikų priežiūros sistemos deinstitucionalizavimo procese ir veiksmus, kurių buvo imtasi kuriant naują 2022–2026 m. vaiko apsaugos programą ir veiksmų planą;

98.  palankiai vertina Moldovos įsipareigojimus aplinkos ir klimato kaitos srityje; ragina Moldovą aktyviau dalyvauti kovojant su klimato kaita ir ragina Komisiją sudaryti geresnes sąlygas Moldovai dalyvauti Europos žaliajame kurse bei užtikrinti, kad išsamus ir visapusiškas LPS neprieštarautų pagal šį kursą nustatytiems aplinkos tikslams ir iniciatyvoms;

99.  remia geresnę aplinkos politikos integravimo į įvairius ekonomikos sektorius politiką ir aktyvesnį piliečių dalyvavimą rengiant aplinkos apsaugos politiką; ragina laikytis intensyvesnio požiūrio į partnerystę su pilietine visuomene siekiant užtikrinti geriau veikiančią atliekų surinkimo ir perdirbimo veiklą, taip pat daugiau dėmesio skirti žemės apželdinimui mišku, dirvožemio degradacijos mažinimui ir vandens kokybės gerinimui;

o
o   o

100.  paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Moldovos Respublikos prezidentei, vyriausybei ir parlamentui.

(1) 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, p. 1).
(2) Rezoliucija Nr. 2359 (2021).
(3) OL C 404, 2021 10 6, p. 136.
(4) OL C 118, 2020 4 8, p. 109.
(5) OL C 334, 2018 9 19, p. 199.
(6) OL C 11, 2018 1 12, p. 82.
(7) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Atnaujinta: 2022 m. rugpjūčio 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika