Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2248(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0133/2022

Předložené texty :

A9-0133/2022

Rozpravy :

PV 18/05/2022 - 22
CRE 18/05/2022 - 22

Hlasování :

PV 19/05/2022 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0213

Přijaté texty
PDF 193kWORD 63k
Čtvrtek, 19. května 2022 - Brusel
Zpráva o Severní Makedonii za rok 2021
P9_TA(2022)0213A9-0133/2022

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2022 o zprávě Komise o Severní Makedonii za rok 2021 (2021/2248(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Severní Makedonie na straně druhé(1),

–  s ohledem na žádost Severní Makedonie o členství v Evropské unii ze dne 22. března 2004,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1529 ze dne 15. září 2021, kterým se zřizuje Nástroj předvstupní pomoci (NPP III)(2),

–  s ohledem na závěry přijaté Evropskou radou ve dnech 19.–20. června 2003 a na  Soluňskou agendu pro země západního Balkánu,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. prosince 2005 udělit Severní Makedonii status kandidátské země pro členství v EU,

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 28. června 2018,

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 17.–18. října 2019,

–  s ohledem na Smlouvu o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci mezi Bulharskem a Severní Makedonií, podepsanou dne 1. srpna 2017 a ratifikovanou v lednu 2018,

–  s ohledem na Konečnou dohodu o urovnání neshod popsaných v rezolucích Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 817 (1993) a 845 (1993), ukončení prozatímní dohody z roku 1995 a vytvoření strategického partnerství mezi Řeckem a Severní Makedonií ze dne 17. června 2018, rovněž známou jako Prespanská dohoda,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 5. června 2020 o posílení spolupráce s partnery ze západního Balkánu v oblasti migrace a bezpečnosti,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 18. června 2019, 25. března 2020 a 14. prosince 2021 o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. února 2020 s názvem „Posílení procesu přistoupení – přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán“ (COM(2020)0057),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. dubna 2020 nazvané „Podpora západního Balkánu v boji s pandemií COVID-19 a při obnově po ní“ (COM(2020)0315),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. července 2020 nazvané „Akční plán EU proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na období 2020–2025“ (COM(2020)0608),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2020 nazvané „Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán“ (COM(2020)0641),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. dubna 2021 o strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2021–2025 (COM(2021)0170),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2021 nazvané „Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2021“ (COM(2021)0644) doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise nazvaným „Zpráva o Severní Makedonii za rok 2021“ (SWD(2021)0294),

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a o financování terorismu,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ze dne 2. října 2020 o předčasných parlamentních volbách v Severní Makedonii, které se konaly dne 15. července 2020, a na závěrečnou zprávu ze dne 25. března 2022 o místních volbách konaných ve dnech 17. a 31. října 2021,

–  s ohledem na stanovisko Benátské komise ze dne 18. října 2021 k návrhu zákona o výjimečném stavu a na její předchozí stanoviska,

–  s ohledem na summity EU – západní Balkán konané v Sofii, Záhřebu a Brdu pri Kranju v letech 2018, 2020 a 2021 a na příslušná prohlášení z těchto summitů,

–  s ohledem na summit v Sofii konaný dne 10. listopadu 2020, včetně prohlášení o společném regionálním trhu a prohlášení o zelené agendě pro západní Balkán,

–  s ohledem na Sofijské prohlášení ze summitu EU – západní Balkán ze dne 17. května 2018 a na Sofijský program priorit, který je jeho přílohou,

–  s ohledem na 8. summit berlínského procesu ze dne 5. července 2021,

–  s ohledem na závěrečné prohlášení 8. fóra občanské společnosti zemí západního Balkánu ze dne 1. října 2021,

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora 01/2022 ze dne 10. ledna 2022 nazvanou „Podpora EU určená na posilování právního státu na západním Balkáně: navzdory úsilí přetrvávají zásadní problémy“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2019 o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií(3),

–  s ohledem na své doporučení ze dne 19. června 2020 Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k západnímu Balkánu v návaznosti na summit konaný v roce 2020(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2020 o posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné projevy, dezinformace a úloha platforem(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2021 o spolupráci v boji proti organizované trestné činnosti na západním Balkáně(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2022 o zahraničním vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací(7),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Severní Makedonii,

–  s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9–0133/2022),

A.  vzhledem k tomu, že integrace do EU odráží snahy občanů Severní Makedonie o demokracii a prosperitu a je silným motorem pro provádění reforem, které zlepšují kvalitu života a fungování státních institucí a přispívají k hospodářskému růstu a regionální spolupráci; vzhledem k tomu, že vyhlídka členství Severní Makedonie na základě zásluh je v politickém, bezpečnostním a hospodářském zájmu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Severní Makedonie je důvěryhodným partnerem, který soustavně dosahuje pokroku na své cestě ke členství v EU a plní a zachovává podmínky požadované pro zahájení přístupových jednání, přičemž se rovněž plně připojuje k zahraniční a bezpečnostní politice EU, včetně sankcí vůči Rusku;

C.  vzhledem k tomu, že EU musí zemím usilujícím o vstup do EU poskytnout jasnou cestu;

D.  vzhledem k tomu, že Severní Makedonie je od roku 2005 kandidátskou zemí; vzhledem k tomu, že Komise nepřetržitě od roku 2009 doporučuje zahájit přístupová jednání a země prokázala odhodlání na své cestě ke vstupu do EU, což vedlo k rozhodnutí Rady ze dne 26. března 2020 zahájit přístupová jednání;

E.  vzhledem k tomu, že Prespanská dohoda a Smlouva o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci jsou zásadními dohodami, které jsou vzorem pro stabilitu a usmíření v celém západním Balkánu a zlepšily ducha dobrých sousedských vztahů a regionální spolupráce;

F.  vzhledem k tomu, že Severní Makedonie udržuje stabilní a rozhodné tempo při provádění reforem požadovaných EU, zejména v základních oblastech, a měla by nadále udržovat toto tempo reforem a dosáhnout nejlepších výsledků v procesu přechodu k demokracii v celém regionu západního Balkánu;

G.  vzhledem k tomu, že zneužívání procesu přistoupení k řešení kulturních a historických sporů vytváří nebezpečný precedens pro budoucí procesy přistoupení a ohrožuje důvěryhodnost, dopad a transformační sílu Unie;

H.  vzhledem k tomu, že členství v NATO je jasným krokem k větší stabilitě, interoperabilitě a obranné integraci do euroatlantického společenství;

I.  vzhledem k tomu, že EU je i nadále plně odhodlána podporovat strategický cíl Severní Makedonie, jímž je integrace do EU, a to na základě právního státu a dobrých sousedských vztahů, a nadále zůstává nesporně největším obchodním a investičním partnerem Severní Makedonie a největším poskytovatelem finanční pomoci, zejména prostřednictvím NPP III, hospodářského a investičního plánu pro západní Balkán a makrofinanční pomoci, včetně zásadní podpory v boji proti pandemii COVID-19;

J.  vzhledem k tomu, že evropská integrace je účinným nástrojem zahraniční politiky, který přispívá k prosazování míru a šíření základních hodnot EU, jimiž jsou úcta k demokracii, lidským právům, právnímu státu a svobodě projevu;

K.  vzhledem k tomu, že cílem nepřátelského zahraničního přímého a zástupného vměšování a dezinformací je vyvolávat konflikty, násilí, napětí mezi etniky a destabilizovat celý region;

1.  znovu zdůrazňuje svou jasnou podporu závazku Severní Makedonie k demokracii a právnímu státu na základě její strategické proevropské orientace, neochvějné oddanosti evropským hodnotám, reformám souvisejícím s EU a procesu integrace do EU a dobrým sousedským vztahům a inkluzivní regionální spolupráci;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada oficiálně nezahájila dlouho odkládaná přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií; zdůrazňuje svou plnou solidaritu a soucítění s občany těchto zemí a domnívá se, že toto rozhodnutí, které podkopává postoj veřejnosti k EU a představuje vážné nebezpečí pro celou politiku rozšiřování, poškozuje pověst EU jako spolehlivého partnera a významného geopolitického aktéra; vybízí Bulharsko a Severní Makedonii, aby vyřešily svůj kulturně-historický spor odděleně od procesu přistoupení Severní Makedonie a aby okamžitě umožnily uspořádání první mezivládní konference, protože Severní Makedonie splnila všechna oficiální kritéria;

3.  znovu potvrzuje geostrategický význam Severní Makedonie a celého regionu západního Balkánu a jejich budoucnosti jako součásti EU; připomíná členským státům, že politika rozšiřování se musí řídit objektivními kritérii; opakuje, že politika rozšiřování EU je nejúčinnějším nástrojem zahraniční politiky Unie a že plná integrace západního Balkánu je v politickém, bezpečnostním a hospodářském zájmu EU coby geostrategická investice do stabilní a prosperující Unie; zdůrazňuje, že oficiální zahájení přístupových jednání bude investicí do důvěryhodnosti EU, jakož i do stability, prosperity a probíhajících procesů usmíření v regionu;

4.  vyzývá EU, aby přijala konkrétní kroky k integraci západního Balkánu do širšího strategického a bezpečnostního kontextu, včetně bezpečnostních důsledků ruské agrese proti Ukrajině, možného ruského vlivu v regionu a nepřátelských činností usilujících o oslabení politické stability a integrace zemí západního Balkánu do EU; připomíná transformační povahu přístupových jednání, která mají být vedena v rámci revidované metodiky rozšiřování;

5.  připomíná, že EU je založena na překonávání regionálních sporů a složité minulosti v zájmu lepší, mírové a prosperující budoucnosti; vyzývá Bulharsko a Severní Makedonii, aby urychleně dospěly k dohodě, kterou se vyřeší dvoustranné problémy, aby se zabránilo dalším prodlevám a překážkám bránícím pokroku v přistoupení;

6.  naléhavě vyzývá Radu, aby prokázala plné politické odhodlání k rozšíření a zrychlila tempo a posílila důvěryhodnost integrace do EU oficiálním zahájením přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií, zejména v geostrategickém kontextu vztahů s Ruskem a jeho agrese vůči Ukrajině, jelikož obě země splnily nezbytné podmínky a dosáhly udržitelných výsledků, a to i v různých základních oblastech;

7.  vyjadřuje uznání Severní Makedonii za její stabilní pokrok na cestě k členství v EU, její závazek k provádění rámcové dohody z Ochridu při zajišťování multikulturalismu a harmonického soužití etnik a její pokračující pozitivní a soudržné úsilí o vyřešení přetrvávajících dvoustranných problémů; vítá strategický přístup k reformám souvisejícím s EU, a to i v rámci programu „Evropa doma“ a národního plánu přebírání acquis;

8.  zdůrazňuje, že tempo přistoupení k EU by mělo být určeno pokrokem v řádném fungování demokratických institucí založených na právním státu, řádné správě věcí veřejných a základních právech; vyjadřuje uznání Severní Makedonii za její trvalé úsilí o posílení právního státu, nezávislosti soudnictví a práv menšin, boj proti korupci a organizované trestné činnosti, reformu veřejné správy a konsolidaci svobody sdělovacích prostředků; vybízí ji, aby toto úsilí zachovala a zintenzivnila;

Fungování demokratických institucí

9.  vítá skutečnost, že Severní Makedonie nadále vykazuje nejlepší výsledky, pokud jde o přechod k demokracii, v celém regionu západního Balkánu, a to s výrazným zlepšením transparentnosti, politického dialogu a voleb založených na principu konkurence;

10.  vítá veškeré úsilí o snížení polarizace a posílení konstruktivního politického dialogu a naléhavě vyzývá politické strany, aby v tomto ohledu hrály konstruktivnější úlohu, což pomůže posílit demokratické instituce dalším zlepšováním jejich správy, integrity a odpovědnosti;

11.  znovu potvrzuje, že pokud jde o reformy související s EU, je třeba zachovat konstruktivní spolupráci mezi vládou a opozicí a široký konsensus napříč stranami dalším posilováním legislativních, kontrolních a rozpočtových kapacit parlamentu Severní Makedonie (Sobranie); vítá pokračující politický závazek Severní Makedonie napříč politickými stranami k procesu dialogu Jeana Monneta, který spočívá v posilování schopnosti politických představitelů rozvíjet skutečný dialog mezi stranami a vytvářet konsensus nezbytný pro budování demokratické parlamentní kultury a důvěry; naléhavě vyzývá zákonodárce, aby urychleně splnili závazek přijatý v rámci dialogu Jeana Monneta týkající se revize jejich jednacího řádu a aby zintenzivnili dialog s Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty;

12.  vítá zvyšující se transparentnost a odpovědnost Sobrania a naléhavě jej vyzývá, aby zlepšilo kvalitu právních předpisů, mimo jiné prováděním řádných konzultací a posouzení dopadů klíčových právních předpisů, snížilo využívání zrychlených řízení na nezbytné minimum a omezilo polarizaci v parlamentu; vítá podporu napříč politickými stranami pro přijetí právních předpisů o prevenci a ochraně před diskriminací, násilím na ženách a domácím násilím a novely zákona o právech dítěte;

13.  zdůrazňuje, že je třeba dokončit volební reformy včas, transparentně a inkluzivně v souladu se zbývajícími doporučeními Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) a Benátské komise; vítá hladký průběh komunálních místních voleb umožňujících soutěž mezi kandidáty, které se uskutečnily ve dnech 17. a 31. října 2021 a byly zorganizovány svobodným a spravedlivým způsobem;

14.  vyzývá politické strany Severní Makedonie, aby zlepšovaly transparentnost financování politických stran a aby posílily vnitrostranickou demokracii na principu konkurence i integritu;

15.  vyzývá k pokračování reformy směřující k odpovědné veřejné správě založené na zásluhách, větší odborné nezávislosti a odpovědnosti, k efektivnějšímu institucionálnímu rámci a koordinaci v rámci útvarů v oblasti integrace do EU a souvisejících reforem, ke zjednodušeným administrativním postupům a lepší místní správě; oceňuje kroky přijaté ke zvýšení účinnosti a kvality služeb a odstranění korupce prostřednictvím digitalizace;

16.  vítá provedení sčítání lidu v roce 2021 v souladu s příslušnými normami OSN a právními předpisy EU v oblasti statistiky, což by mělo vést k lepšímu rozhodování založenému na faktech; vítá zveřejnění výsledků sčítání a očekává jejich uplatnění při vypracovávání politických opatření;

17.  vyzývá k dalším opatřením k zajištění systémové odpovědnosti veřejných orgánů prostřednictvím smysluplných veřejných konzultací zúčastněných stran a vítá pokrok, jehož bylo v této oblasti dosud dosaženo;

18.  naléhavě vyzývá vládu Severní Makedonie, aby zajistila přiměřené financování a důsledné provádění rozhodnutí a doporučení nezávislých orgánů a agentur, jako je veřejný ochránce práv;

19.  vítá zřízení Komise pro prevenci a ochranu před diskriminací a její probíhající činnost; naléhavě vyzývá vládu k vyčlenění nezbytných zdrojů, aby se komise stala plně funkční;

Sdělovací prostředky a občanská společnost

20.  připomíná, že ve spolupráci s profesními sdruženími, občanskou společností a odborníky je třeba inkluzivním a transparentním způsobem dále sladit právní rámec pro on-line a off-line média v souladu s acquis EU a normami EU s cílem posílit jejich nezávislost na politickém, soukromém a jiném vnějším vměšování, zajistit transparentnost vlastnictví, finanční udržitelnost a samoregulaci; vyzývá vládu Severní Makedonie, aby vyčlenila dostatečné zdroje na zajištění profesionalizace a nezávislosti veřejnoprávního vysílání;

21.  znovu vyzývá k tomu, aby byla přepracována pravidla, jimiž se řídí státní financování a propagace politických stran ve sdělovacích prostředcích v zájmu zajištění konkurenceschopného a spravedlivého rozdělování veřejných financí a zaručení spravedlivé hospodářské soutěže a redakční nezávislosti;

22.  vyzývá k zavedení rychlých opatření k posílení redakční a finanční nezávislosti, nestrannosti a profesionality veřejnoprávních vysílacích organizací a regulačních orgánů pro sdělovací prostředky a vítá pokračující modernizaci těchto dvou subjektů;

23.  vyzývá k provádění opatření, která zvýší bezpečnost pracovníků sdělovacích prostředků a budou bojovat proti pokusům o jejich zastrašování; zdůrazňuje, že je důležité prosazovat nulovou toleranci vůči zastrašování, hrozbám a násilným činům namířeným proti novinářům; konstatuje, že je třeba vyšetřovat a stíhat všechny takové pokusy a zlepšit pracovní podmínky novinářů, aby byla zajištěna kvalitní žurnalistika;

24.  připomíná, že je třeba posílit nezávislou investigativní žurnalistiku, nezaujaté ověřování faktů a mediální gramotnost jako prostředky v boji proti nenávistným verbálním projevům, dezinformacím a kampaním zahraničního vměšování, jejichž intenzita během mimořádné situace způsobené onemocněním COVID-19 a ruské války proti Ukrajině vzrostla; zdůrazňuje význam institucionální spolupráce při vytváření účinného rámce pro boj proti manipulativním dezinformacím; požaduje větší úsilí o zajištění plurality a nezávislosti sdělovacích prostředků a o podporu mediálního prostředí bez vnějších vlivů a vedoucího k profesionálnímu chování sdělovacích prostředků v Severní Makedonii; vyjadřuje podporu zlepšování plurality sdělovacích prostředků a kultury s cílem posílit kulturní povědomí a výměnu a zlepšit vzájemné porozumění;

25.  oceňuje úsilí vlády o zlepšení spolupráce s občanskou společností a vyzývá k vytvoření rámce pro zajištění finanční udržitelnosti organizací občanské společnosti, včetně těch, které zastupují různé etnické menšiny a hájí jejich práva; připomíná, že je třeba vyvinout další úsilí na zajištění včasnějšího, smysluplnějšího a transparentnějšího procesu konzultací s občanskou společností v této souvislosti; vítá pozitivní příklady součinnosti mezi občanskou společností a institucemi, jako je vytvoření parlamentní skupiny pro práva LGBTI+ osob složené z členů různých stran;

Základní práva

26.  bere na vědomí zlepšení v oblasti zajišťování práv žen a politik zohledňujících genderové hledisko; vítá přijetí zákona zaměřeného na prevenci násilí páchaného na ženách a domácího násilí, a vybízí zemi, aby posílila provádění národního akčního plánu pro provádění ustanovení Istanbulské úmluvy; vyzývá Severní Makedonii, aby dále vyvíjela veškeré úsilí zaměřené na rovnost žen a mužů a práva žen, mimo jiné upřednostňováním začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a posílením spolupráce s občanskou společností, zejména s ženskými organizacemi;

27.  vyzývá Severní Makedonii, aby přijala opatření k zajištění odpovídajícího zastoupení žen na všech rozhodovacích pozicích a aby se dále zabývala nedostatečným uplatňováním práv pracujících žen, genderovými stereotypy, genderovou nerovnováhou a rozdíly v odměňování žen a mužů na trhu práce; poukazuje na významné rozdíly mezi ženami a muži v účasti a kvalitě práce, nedostatečná opatření týkající se sexuálního obtěžování na pracovišti, diskriminaci v právních předpisech týkajících se mateřské dovolené a nedostatečné kapacity v oblasti péče o děti a předškolního vzdělávání; bere na vědomí novely zákona o právech dítěte a dokončení procesu deinstitucionalizace;

28.  podporuje probíhající kroky s cílem budovat větší důvěru mezi komunitami a ve fungování multietnické společnosti a demokracie, přičemž připomíná význam dodržování práv všech komunit a účinného boje proti všem případům diskriminace; vybízí vládu, aby zajistila stejnou ústavní ochranu práv všech etnických komunit, v případě potřeby prostřednictvím legislativních změn, a aby chránila a podporovala jejich kulturní dědictví, jazyky a tradice prostřednictvím rovného, inkluzivního a nediskriminačního přístupu ke vzdělávání a sdělovacím prostředkům;

29.  vyzývá orgány, aby vypracovaly novou strategii pro řešení problémů, s nimiž se potýká romská komunita, která nahradí předchozí strategii, jejíž platnost skončila v roce 2020, a aby přehodnotily rozhodnutí snížit rozpočet na začleňování Romů, který by měl být ve skutečnosti navýšen;

30.  vítá úspěch druhého pochodu Pride ve Skopje roce 2021; vyzývá parlament Severní Makedonie, aby urychleně přijal národní akční plán pro záležitosti LGBTI osob a zajistil vyčlenění dostatečných zdrojů na jeho provádění; naléhavě vyzývá všechny politické aktéry, aby novelizovali zákon o evidenci obyvatel a zajistili rychlé a bezproblémové právní uznání pohlaví na základě sebeurčení;

31.  požaduje další zlepšení v oblasti prosazování práv příslušníků menšin, včetně sebeurčení a inkluzivního mezikulturního vzdělávání; zdůrazňuje, že je důležité aktualizovat a přijmout právní předpisy v oblasti vzdělávání, které odstraní diskriminační a stigmatizující obsah a které budou v souladu se zákonem o prevenci a ochraně před diskriminací;

32.  zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout dalšího pokroku s cílem zajistit dodržování práv osob se zdravotním postižením; vítá mechanismus pro sledování provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, který byl zaveden v rámci úřadu veřejného ochránce práv; zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti přímé i nepřímé diskriminaci osob se zdravotním postižením kvůli překážkám souvisejícím s infrastrukturou, nedostatku informací a služeb, diskriminačním postojům a sociálnímu vyloučení; naléhavě vyzývá orgány, aby urychleně dokončily proces deinstitucionalizace; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí odpovídající zdroje a infrastruktura, aby byla zachována nezbytná sociální ochrana a zajištěny důstojné životní podmínky pro osoby se zdravotním postižením v Severní Makedonii;

33.  naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby proaktivně předcházely všem případům nenávistných verbálních projevů, trestných činů z nenávisti a zastrašování a systematicky je stíhaly, aby důkladně šetřily související útoky a aby zajistily bezpečnost a ochranu všech cílů těchto činů, jako jsou novináři a příslušníci menšin nebo jiných zranitelných skupin; znovu vyzývá příslušné orgány, aby zlepšily institucionální kapacity pro prevenci nenávistných verbálních projevů, trestných činů z nenávisti a diskriminace z jakýchkoliv důvodů a boj proti nim v souladu s mezinárodními normami;

34.  naléhavě vyzývá všechny politické aktéry, aby zastavili a odsoudili nenávistné verbální projevy, očerňující kampaně a pronásledování nezávislých organizací občanské společnosti, a vyzývá příslušné orgány, aby prosazovaly přístup nulové tolerance, pokud jde o zastrašování, hrozby a násilné činy vůči novinářům a obráncům lidských práv, a zajistily, aby pachatelé byli postaveni před soud;

35.  je znepokojen prudkým nárůstem dezinformací a diskriminačních projevů vůči osobám LGBTI+ a obráncům lidských práv ve sdělovacích prostředcích a v politické diskuzi; odsuzuje šikanování, nenávistné verbální projevy, trestné činy z nenávisti a vyhrožování smrtí namířené proti osobám LGBTI+ a obráncům práv a naléhavě žádá, aby bylo provedeno důkladné vyšetřování těchto případů a aby za ně byly uloženy tresty;

36.  připomíná, že je třeba posílit nezávislý dohled nad policií, předcházet beztrestnosti chování policie vůči marginalizovaným komunitám, jako jsou Romové, a zajistit odpovědnost za takovéto činy a zlepšit zacházení se zadrženými osobami a podmínky ve vězeních díky úplnému uplatnění příslušných doporučení;

37.  vítá probíhající snahy orgánů Bulharska a Severní Makedonie o vybudování respektujících vztahů založených na vzájemné důvěře, sbližování a užších mezilidských kontaktech; důrazně odsuzuje štvavou rétoriku a naléhavě vyzývá k posílení vzájemných snah o předcházení nenávistným verbálním projevům a trestným činům z nenávisti na základě národnostního nebo etnického původu a o stíhání těchto případů;

38.  vítá členství Severní Makedonie v Mezinárodním společenství paměti holokaustu;

39.  připomíná, že je třeba otevřít archivy jugoslávských tajných služeb (UBDA) a tajných služeb jugoslávské lidové armády (KOS) v celém regionu, aby bylo možné důkladně prozkoumat a řešit zločiny a zločinecké organizace z komunistické éry; je toho názoru, že transparentní nakládání s totalitními zločiny, včetně otevření těchto archivů, je krokem na cestě k další demokratizaci, odpovědnosti a silným institucím;

40.  vyzývá EU, aby zvýšila svou podporu humanitární pomoci a řízení hranic v regionu, které musí být prováděny při plném dodržování základních práv; chválí snahu Severní Makedonie přijmout uprchlíky a trvale konstruktivní úlohu, kterou tato země hraje při řízení nelegální migrace; znovu ji vyzývá, aby zlepšila přístup k azylu a podmínky v přijímacích zařízeních a aby zavedla řádný systém řízení migrace a registrace; připomíná, že je třeba zaujmout systematický přístup k boji proti převaděčství osob a řešení nelegální migrace, vítá mezinárodní spolupráci v tomto ohledu a bere na vědomí, že v důsledku oboustranných problémů dosud nebyla podepsána dohoda o postavení jednotek s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex);

Právní stát

41.  zdůrazňuje, že ačkoliv uznává dosažený pokrok, je třeba pokročit v reformě právního státu jakožto páteře demokratické transformace, která zajistí právní jistotu, transparentnost, přístup ke spravedlnosti a zákaz diskriminace;

42.  naléhavě žádá Komisi, aby provedla doporučení uvedená ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 01/2022 a zajistila účinný dopad finanční pomoci na právní stát na západním Balkánu, včetně Severní Makedonie;

43.  vítá další kroky ke konsolidaci výsledků v oblasti vyšetřování, stíhání a souzení případů korupce a organizované trestné činnosti, a to i na vysoké úrovni, a posílení nezávislých orgánů dohledu a soudních systémů;

44.  připomíná, že aktualizace trestního zákoníku by měly zahrnovat mimo jiné ustanovení týkající se násilí páchaného na ženách, hospodářské trestné činnosti, praní peněz, korupce, konfiskace majetku a šíření dezinformací, a měly by posílit boj proti organizované trestné činnosti, včetně nezákonné těžby dřeva;

45.  zdůrazňuje, že je třeba dále pokročit v reformě soudnictví, a tím posílit institucionální nezávislost, financování, kvalitu, koordinaci a transparentnost soudnictví a fungování jeho samosprávných orgánů; naléhavě vyzývá politické síly, aby se urychleně dohodly na jmenování soudců Ústavního soudu s cílem zajistit jeho řádné fungování;

46.  vítá značný pokrok, jehož bylo dosaženo, a podporuje opatření vymáhaná v boji proti korupci a organizované trestné činnosti, např. v rámci protikorupčního plánu „Akce 21“, včetně prostřednictvím proaktivních vyšetřování prováděných státní komisí pro prevenci korupce a státním zástupcem pro organizovanou trestnou činnost a korupci, jež se prioritně zaměřují na odsouzení a konfiskaci majetku pocházejícího z trestné činnosti v případech na vysoké úrovni; vyzývá členské státy, aby posílily přeshraniční justiční spolupráci se zeměmi západního Balkánu v trestních věcech, ovšem v plném souladu s acquis EU v oblasti ochrany údajů;

47.  vybízí k dokončení reformních opatření v oblasti bezpečnosti a zpravodajských služeb, která zajistí nezávislost tohoto odvětví a smysluplný parlamentní dohled; vyzývá k modernizaci mechanismu na ochranu oznamovatelů, zlepšení dodržování a provádění směrnice EU o oznamovatelích(8) a doporučení Rady Evropy CM/Rec(2014)7 o ochraně oznamovatelů a k zajištění účinného provádění nově pozměněného zákona o lobbování;

48.  zdůrazňuje, že je důležité pokračovat v zavádění právní odpovědnosti, a to i ve všech důležitých soudních případech souvisejících se zneužíváním úředních pravomocí, beztrestností policie, korupcí, útoky v parlamentu Severní Makedonie v roce 2017, nezákonným odposlechem a vydíráním;

49.  zdůrazňuje význam důsledného a proaktivního vyšetřování, stíhání a pravomocných rozsudků v případech korupce na vysoké úrovni;

50.  požaduje rozhodná opatření proti praní peněz a finančním trestným činům přijatá prostřednictvím posílené koordinace, a to i s Europolem, a zároveň v plném souladu s acquis EU pro ochranu údajů a jeho dodržování; naléhavě vyzývá k posílení kapacity donucovacích orgánů v boji proti organizovanému zločinu, terorismu a radikalizaci; vyzývá dané orgány, aby přijaly a provedly nezbytné právní předpisy upravující činnost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a zvyšující účinnost vnitrostátního systému pro vyhledávání majetku z trestné činnosti;

51.  vítá dosud dosažený trvalý pokrok, který by měl vést k systémovým zlepšením v boji proti obchodování s lidmi, drogami, střelnými zbraněmi a zbožím, jakož i kybernetické kriminalitě a sledování, násilným trestným činům, extremismu a teroristickým hrozbám; oceňuje vyšetřování a probíhající dvoustrannou a mezinárodní spolupráci při rozbíjení nadnárodních zločineckých sítí, mimo jiné společně s mezinárodními agenturami a agenturami EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, jako je Eurojust, Europol a Frontex, které zavedly intenzivnější opatření proti obchodování s lidmi, drogami a nelegálními zbraněmi a nebezpečí radikalizace; bere na vědomí politickou, operační a logistickou podporu Severní Makedonie pro agenturu Frontex a útvary pohraniční a pobřežní stráže členských států; naléhavě vyzývá Severní Makedonii, aby posílila svou odolnost vůči hybridním hrozbám, dezinformacím a falešným zprávám; vyjadřuje politování nad kybernetickými útoky na instituce země;

Sociálně-ekonomické reformy

52.  bere na vědomí závažný hospodářský a sociální dopad krize způsobené onemocněním COVID-19 a vyjadřuje podporu řadě opatření, která orgány přijaly na ochranu veřejného zdraví a zmírnění socioekonomického dopadu krize, včetně náležitého využívání značné podpory poskytované EU v oblasti finanční pomoci, zdravotnického vybavení a očkovacích látek; vítá, že Severní Makedonie se v roce 2021 ekonomicky zotavila rychleji, než se očekávalo, a zvýšila hospodářský růst;

53.  doporučuje, aby Severní Makedonie pokračovala v krocích směrem ke zlepšování podnikatelského prostředí a infrastruktury v rámci plánu financování urychlení růstu, boji proti daňovým podvodům, modernizaci vzdělávání, rozšiřování sociálního zabezpečení, pokroku v digitální transformaci, reformovala trhy s energií a dopravou a aby vedle krátkodobých opatření zmírnila dopady pandemie a rostoucích cen energie a potravin;

54.  vítá kroky podniknuté s cílem zavést systém přímého zdanění osob založený na progresivních sazbách; bere na vědomí návrat k modelu paušální daně; vybízí vládu, aby modernizovala daňový zákoník a kladla větší důraz na progresivní sazby daně z příjmů, z nemovitostí a environmentálních faktorů, s cílem vytvořit dostatečnou hodnotu pro provádění sociálních reforem a boj proti nerovnosti;

55.  vybízí dané orgány, aby snížily chudobu a sociální vyloučení tím, že zlepší všeobecný přístup k sociálním, vzdělávacím a zdravotnickým službám, zejména pro znevýhodněné obyvatelstvo a zranitelné skupiny;

56.  vybízí Severní Makedonii, aby i nadále dosahovala pokroku při provádění reforem týkajících se mládeže a vzdělávání; vyzývá k revizi zákona o sekundárním vzdělávání prostřednictvím inkluzivního procesu, do něhož budou zapojeni odborníci, pracovníci z praxe a občanská společnost, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat právům studentů se zdravotním postižením;

57.  vybízí Severní Makedonii, aby pokračovala ve využívání potenciálu, jenž nabízí digitalizace, pokud jde o modernizaci správních, volebních, soudních, sociálních, zdravotních, fiskálních a hospodářských procesů, zvyšování transparentnosti a odpovědnosti a boj proti korupci a neformální ekonomice v souladu s acquis EU; zdůrazňuje, že je třeba zvýšit podporu EU pro právní stát, udržitelný zelený růst, biologickou rozmanitost, inovace, konkurenceschopnost, vlastnická práva a zvrácení odlivu mozků a demografického poklesu; zdůrazňuje, že je třeba zvýšit investice do posílení postavení mladých lidí a jejich začlenění, jakož i opatření ke snížení vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí;

58.  vítá zavedení záruk pro mladé lidi v Severní Makedonii jako programu na snížení nezaměstnanosti mladých lidí, zejména s ohledem na ekonomickou nestabilitu a omezené pracovní příležitosti pro mladé lidi v důsledku pandemie COVID-19; opakuje, že je důležité, aby byly prostřednictvím hospodářského a investičního plánu pro země západního Balkánu uvolněny finanční prostředky na stěžejní projekty, jako je záruka pro mladé lidi v Severní Makedonii;

59.  připomíná, že financování EU v rámci předvstupního nástroje (NPP III) a hospodářského a investičního plánu pro západní Balkán, což jsou nástroje, které vítá, je založeno na přísné podmíněnosti; zdůrazňuje, že NPP III předpokládá, že financování musí být upraveno nebo dokonce pozastaveno v případě výrazného zpomalení nebo přetrvávajícího nedostatečného pokroku v oblasti „základních zásad“, zejména v oblasti právního státu a základních práv, včetně boje proti korupci a organizované trestné činnosti, jakož i svobody sdělovacích prostředků; zdůrazňuje, že je v zájmu bezpečnosti EU a její odpovědností zajistit, aby finanční prostředky EU nepřispívaly ke korupci; vyzývá v této souvislosti EU a země západního Balkánu, aby posílily přeshraniční justiční spolupráci a vytvořily rámec pro účinnou spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce, zejména v oblasti prostředků nástroje NPP III; zdůrazňuje, že je třeba zvýšit viditelnost financování EU a zajistit, aby veškeré investice byly v souladu s cíli Pařížské dohody a cíli EU v oblasti dekarbonizace;

60.  vítá přijetí hospodářského a investičního plánu pro západní Balkán a Zelené agendy, jejichž cílem je podpořit dlouhodobou hospodářskou obnovu regionu, podpořit ekologickou a digitální transformaci, posílit regionální propojenost a integraci a konvergenci s Evropskou unií; připomíná potenciál pro evropskou spolupráci v oblastech, jako je vodohospodářství, technologie nakládání s odpadními vodami a odpady, obnovitelná energie, zemědělské technologie a technologie zpracování potravin, informační a komunikační technologie, léčiva a zdravotnické vybavení; zdůrazňuje význam posílené koordinace s mezinárodními organizacemi, jako je Program OSN pro životní prostředí, při řešení změny klimatu a plnění cílů udržitelného rozvoje;

Životní prostředí, energetika a doprava

61.  naléhavě vyzývá vládu, aby výrazně zvýšila své ambice a posílila politickou vůli provést doporučení z loňského roku v oblasti ekologické transformace, zejména v souvislosti se Zelenou agendou pro západní Balkán, a využila v tomto ohledu potenciál hospodářského a investičního plánu pro západní Balkán;

62.  vítá aktualizované závazky Severní Makedonie v oblasti klimatu, pokud jde o čisté snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 82 %, a zároveň vyzývá k provádění Pařížské dohody, mimo jiné přijetím komplexní strategie v oblasti klimatu a právního předpisu v souladu s rámcem politiky EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030; připomíná, že ke splnění cílů v oblasti energetické účinnosti, obnovitelné energie, bezpečnosti dodávek a snižování emisí je zapotřebí dalšího úsilí; naléhavě vyzývá EU, aby zintenzívnila svou podporu v boji proti zvrácení udržitelného přechodu od uhlí a postupného vyřazení fosilních zdrojů energie tváří v tvář celosvětové energetické krizi; naléhavě vyzývá orgány, aby uvedly právní předpisy v oblasti životního prostředí a změny klimatu do souladu s acquis EU a aby zajistily jejich prosazování;

63.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zlepšit kvalitu ovzduší, zejména v městských oblastech; důrazně vyzývá orgány, aby posílily opatření v oblasti biologické rozmanitosti, ochrany vody, ovzduší a klimatu, recyklace i regionálního nakládání s odpady, a to mimo jiné prostřednictvím komplexních posouzení dopadu, řádných veřejných konzultací, lepší meziodvětvové koordinace, zvýšení finančních zdrojů a přísného stíhání trestné činnosti proti životnímu prostředí;

64.  naléhavě vyzývá dané orgány, aby výrazně zlepšily kvalitu svých strategických posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) a aby prováděly a prosazovaly směrnici SEA(9) s cílem účinně předejít negativnímu ekologickému dopadu a vymýtit korupci v tomto odvětví; vyzývá dané orgány, aby plně zohlednily doporučení organizací na ochranu životního prostředí a nezávislých odborníků k navrhovaným změnám zákona o urbanizaci;

65.  vybízí Komisi, aby Severní Makedonii nabídla plnou podporu při přípravě a provádění akčního plánu zaměřeného na snížení závislosti na zdrojích energie dovážených z Ruska s cílem zvýšit odolnost a energetickou bezpečnost a umožnit jí splnění cílů EU v oblasti klimatické neutrality; bere na vědomí zvyšující se soulad této země s třetím energetickým balíčkem EU a naléhavě vyzývá k dokončení oddělení přepravy plynu a k provedení právních předpisů v oblasti energetické účinnosti;

66.  naléhavě vyzývá zemi, aby zvýšila úsilí o modernizaci dopravní a energetické infrastruktury i regionálního propojení; znovu opakuje, že je důležité urychleně dokončit velké projekty regionální infrastruktury, a přitom plně dodržet řádné postupy pro požadované komplexní posouzení dopadů, včetně železničního a silničního koridoru VIII a X, propojovacího plynovodu s Bulharskem, Řeckem, Kosovem a Srbskem a elektrického propojovacího vedení s Albánií;

67.  vítá otevření leteckého spojení mezi Skopje a Sofií a vybízí ke zlepšení dalších dopravních spojení a otevření nových hraničních přechodů se sousedními zeměmi;

68.  vítá zrušení roamingových poplatků mezi Severní Makedonií a pěti dalšími státy západního Balkánu od 1. července 2021; v tomto ohledu naléhavě vyzývá k vytvoření zrychleného plánu na snížení a odstranění poplatků za roaming ve všech členských státech;

Regionální spolupráce a zahraniční politika

69.  vyzývá EU, aby kriticky posoudila historicky významné bezpečnostní důsledky pro stabilitu a jednotu na evropském kontinentu a na západním Balkáně v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině; naléhavě vyzývá členské státy, aby prokázaly evropskou jednotu tím, že oficiálně zahájí přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií, a to s ohledem jak na geopolitické důsledky, tak na splnění oficiálních kritérií, jako investici do důvěry, stability, prosperity a probíhajícího procesu usmiřování v tomto regionu;

70.  vítá závazek Severní Makedonie, pokud jde o solidaritu, multilateralismus a dobré sousedské vztahy; vyjadřuje podporu integraci do EU a pokračujícím krokům na podporu mezilidských kontaktů v jihovýchodní Evropě a inkluzivní regionální integrace, která celý tento region přiblíží EU prostřednictvím rozvoje společného regionálního trhu; vyjadřuje podporu programům inkluzivní regionální hospodářské spolupráce, které zavádí spolupráci mezi všemi šesti zeměmi na rovnoprávném základě, posilují sbližování s normami a acquis EU a přispívají k procesu integrace do EU;

71.  těší se na předsednictví Severní Makedonie v OBSE v roce 2023 jako projev její mezinárodní odpovědnosti a spolehlivosti jakožto člena NATO a budoucího členského státu EU a jako příspěvek k prosazování základních zásad OBSE v oblasti bezpečnosti, lidských práv a demokracie; oceňuje příkladně rychlou integraci Severní Makedonie do struktur NATO, která podtrhuje její strategickou bezpečnostní volbu, a tím přispívá ke stabilitě na západním Balkáně a zajistí na něm stabilitu;

72.  vítá trvalý závazek Severní Makedonie, pokud jde o rámec euroatlantické bezpečnosti; oceňuje plný soulad země se společnou zahraniční, bezpečnostní a obrannou politikou EU; vítá její pokračující příspěvky k misím a operacím EU vedeným NATO pro řešení krizí; chválí její rychlé sladění se sankcemi uloženými v souvislosti s ruskou agresí zaměřenou na narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, čímž Severní Makedonie zvýšila soulad své zahraniční politiky na 100 %;

73.  bere na vědomí rizika zvyšující se ekonomické a energetické závislosti na Číně a Rusku v celém tomto regionu; je znepokojen zranitelností a závislostí, které vyplývají z investičních úvěrů financovaných Čínou; vítá závazek Severní Makedonie k zajištění pohraniční bezpečnosti a také soukromí a bezpečnosti údajů v rámci iniciativy „Čistá síť“;

74.  vítá probíhající proces posilování dobrých sousedských vztahů se sousedními zeměmi a vylepšené regionální spolupráce, který zosobňuje Prespanská dohoda s Řeckem a Smlouva o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci s Bulharskem; vyzývá všechny strany, aby pokračovaly v konstruktivním dialogu, a zajistily tak úplné a konzistentní provádění těchto dohod v dobré víře, a aby nepřijímaly opatření, která by mohla ohrozit integraci do EU a širší zájmy EU z hlediska zahraničního vměšování; žádá Komisi, aby posílila své snahy o usnadnění dialogu, a připravila tak cestu k životaschopné a udržitelné dohodě;

75.  vybízí Bulharsko a Severní Makedonii, aby hledaly oboustranně přijatelné řešení nevyřešených dvoustranných otázek; vřele vítá politický impuls pro širokou, konstruktivní spolupráci mezi oběma stranami, která usiluje o nový společný základ v mnoha oblastech společného zájmu, namísto toho, aby nastolovala další hranice rozdělení; vybízí partnery, aby urychlili tuto spolupráci v dobré víře a v souladu se Smlouvou o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci a aby zahájili přístupová jednání, a přitom vyřešili nevyřešené dvoustranné otázky obsažené v tzv. opatřeních 4 + 1, které mají být dostatečně pokryty a postupně řešeny během procesu integrace do EU; naléhavě žádá partnery, aby se upřímně snažili dosáhnout vzájemně přijatelných, vyvážených a udržitelných řešení pro dosud nevyřešené dvoustranné otázky, a to co nejrychleji; vítá opětovné zahájení činnosti společné multidisciplinární odborné komise pro historické a vzdělávací otázky Bulharska a Severní Makedonie, která sbližuje obě společnosti tím, že umožňuje společnou budoucnost v EU, ačkoliv na proces přistoupení Severní Makedonie nemá žádný vliv;

76.  opakuje svou výzvu k historickému usmíření založenému na definovaných společných dějinách, jak je stanoveno ve Smlouvě o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci;

77.  znovu vyjadřuje plnou podporu důsledného a urychleného vzájemného provádění Prespanské dohody s Řeckem, která je důležitým prvkem dvoustranných vztahů, včetně budoucí ratifikace memoranda podepsaného oběma zeměmi;

78.  blahopřeje Severní Makedonii k zahájení dialogu prespanského fóra jako regionální platformy pro inspiraci a podporu dialogu, usmíření, dobrých sousedských vztahů a regionální spolupráce v duchu evropské integrace;

79.  opět vyzývá všechny regionální politické představitele, aby zřídili regionální komisi pro zjišťování skutečností o válečných zločinech a dalších případech závažného porušování lidských práv spáchaných na území bývalé Jugoslávie (RECOM), a to na základě důležité činnosti odvedené koalicí pro RECOM;

80.  důrazně vyzývá k obnovení práce na školních učebnicích o historii v Bulharsku a Severní Makedonii; zdůrazňuje, že tyto texty by měly odrážet výklad historických skutečností a údajů ze společné historie obou národů na základě autentických historických dokumentů/zdrojů; domnívá se, že to je základ, na kterém by obě země měly budovat své vztahy, a že vztah mezi budoucími generacemi v Severní Makedonii a Bulharsku bude odrazem vzdělávacích procesů v obou zemích;

81.  odsuzuje veškeré pokusy o nahrazení historických památek nebo artefaktů, včetně ničení autentického kulturního dědictví a pokusů o přepis dějin; zdůrazňuje, že tyto incidenty vzbuzují vážné obavy, a to i v souvislosti s nedostatečným prováděním Smlouvy o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci z roku 2017;

o
o   o

82.  pověřuje svou předsedkyni, aby toto usnesení předala předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a prezidentovi, vládě a Shromáždění Republiky Severní Makedonie.

(1) Úř. věst L 84, 20.3.2004, s. 13.
(2) Úř. věst. L 330, 20.9.2021, s. 1.
(3) Úř. věst. C 202, 28.5.2021, s. 86.
(4) Úř. věst. C 362, 8.9.2021, s. 129.
(5) Úř. věst. C 425, 20.10.2021, s. 28.
(6) Přijaté texty, P9_TA(2021)0506.
(7) Přijaté texty, P9_TA(2022)0064.
(8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17).
(9) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30).

Poslední aktualizace: 30. srpna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí