Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2700(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0310/2022

Разисквания :

Гласувания :

CRE 08/06/2022 - 16.3
PV 09/06/2022 - 6.1

Приети текстове :

P9_TA(2022)0237

Приети текстове
PDF 158kWORD 50k
Четвъртък, 9 юни 2022 г. - Страсбург
Положението с правата на човека в Синцзян, включително полицейските досиета в Синцзян
P9_TA(2022)0237RC-B9-0310/2022

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2022 г. относно положението с правата на човека в Синцзян, включително полицейските досиета от Синцзян (2022/2700(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции и доклади относно положението в Китай, и по-специално от 17 декември 2020 г. относно принудителния труд и положението на уйгурите в Синдзян-уйгурския автономен регион(1) и от 19 декември 2019 г. относно положението на уйгурите в Китай (аферата Чайна кейбълс)(2),

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/1998 на Съвета(3) и Решение (ОВППС) 2020/1999 на Съвета от 7 декември 2020 г.(4) относно ограничителни мерки срещу тежките нарушения на правата на човека,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,

–  като взе предвид член 36 от Конституцията на Китайската народна република, който гарантира правото на всички граждани на свобода на религията, и член 4 от нея, който защитава правата на етническите малцинства,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава следва да заемат централно място в отношенията на ЕС с Китай, в съответствие с ангажимента на ЕС да се застъпва за тези ценности в своята външна дейност и в съответствие с ангажимента на Китай да се придържа към тях в рамките на собственото си сътрудничество за развитие и международно сътрудничество;

Б.  като има предвид, че Международният консорциум на разследващите журналисти и редица международни медии, включително BBC, испанският вестник El País, френският вестник Le Monde и германското списание Der Spiegel, можаха да разгледат полицейските досиета от Синцзян;

В.  като има предвид, че компетентните китайски органи отхвърлиха твърденията за масови и структурни нарушения на правата на човека в Синцзян;

Г.  като има предвид, че полицията в Синцзян документира подробно — и за първи път с многобройни снимки — обхвата на систематичните, брутални и произволни репресии в Синцзян-уйгурския автономен регион;

Д.  като има предвид, че тези материали показват съзнателната роля, активната подкрепа и прякото участие на централното правителство в Пекин, включително Си Дзинпин и Ли Къцян, както и на водещи длъжностни лица от Синцзян-уйгурския автономен регион, в ръководенето на политиката за масово интерниране в Синцзян; като има предвид, че в документите се посочва също така съзнателната и активна подкрепа на президента Си Дзинпин за кампаниите за „превъзпитание“, „силен удар“ и „борба с екстремизма“ в Синцзян, както и за продължаване на разходите за нови места за задържане и персонал за управление на притока на задържани лица;

Е.  като има предвид, че уйгурският съд и други надеждни, независими разследващи органи и организации за научни изследвания стигнаха до заключението, че сериозните и системни нарушения на правата на човека от страна на Китай срещу уйгурите и други етнически тюркски общности представляват изтезания, престъпления срещу човечеството и геноцид(5); като има предвид, че правителството на САЩ и законодателните органи на САЩ, Канада, Обединеното кралство, Нидерландия, Белгия, Франция, Литва, Чехия и Ирландия дадоха сходни определения;

Ж.  като има предвид, че от 2017 г. насам различни НПО многократно докладваха, че Китай продължава масовото задържане на уйгури, казахи и други предимно мюсюлмански етнически групи в Синцзян;

З.  като има предвид, че жестокостите срещу уйгурите трябва да се разглеждат в контекста на по-широките репресивни и агресивни вътрешни и външни политики на Китай;

1.  осъжда възможно най-категорично факта, че уйгурската общност в Китайската народна република е систематично потискана чрез брутални мерки, включително масово депортиране, политическо индоктриниране, разделяне на семействата, ограничения на свободата на вероизповедание, унищожаване на културата и широко използване на наблюдение;

2.  заявява, че достоверните доказателства за мерките за предотвратяване на ражданията и за отделянето на уйгурските деца от техните семейства ги определят като престъпления срещу човечеството и като сериозен риск от геноцид; призовава китайските органи да прекратят всички финансирани от правителството програми за принудителен труд и масова принудителна стерилизация и да прекратят незабавно всички мерки, насочени към предотвратяване на ражданията сред уйгурското население, включително принудителните аборти и санкциите за нарушения на мерките за контрол на раждаемостта;

3.  изразява сериозна загриженост относно прекомерните и произволни присъди за лишаване от свобода, постановени в резултат на твърдения за тероризъм или екстремизъм, което според полицейските досиета от Синцзян означава, че през 2018 г. са били задържани 22 000 души, съставляващи 12% от пълнолетното уйгурско население в окръг Конашехер(6); изразява загриженост относно твърденията за системни изнасилвания, сексуално насилие и изтезания на жени в лагерите за превъзпитание в Китай;

4.  настоятелно призовава китайското правителство да прекрати незабавно практиката на произволно задържане без повдигане на обвинение, съдебен процес или присъда за престъпления, насочени срещу уйгури и други етнически тюркски общности, да закрие всички лагери и центрове за задържане и незабавно и безусловно да освободи задържаните, както и да върне при родителите им уйгурските деца, които са били настанени принудително в държавни интернати;

5.  припомня, че Китай ратифицира Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, с която се налага абсолютна и неотменима забрана на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

6.  призовава китайските органи незабавно и безусловно да освободят уйгурския професор и лауреат на наградата „Сахаров“ за 2019 г. Илхам Тохти и междувременно да му осигурят редовен и неограничен достъп до семейството му и до адвокати по негов избор;

7.  отново призовава китайските органи да създадат условия за свободен, съдържателен и безпрепятствен достъп до Синцзян-уйгурския автономен регион и неограничен достъп до лагерите за интерниране за независими журналисти, международни наблюдатели и разследващи органи, включително по-специално мандатоносителите по специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека и специалния представител на ЕС за правата на човека, както и до центровете за задържане, за да се оценят твърденията на Китай, че те вече са закрити;

8.  припомня предложенията за провеждане на специална сесия на Съвета на ООН по правата на човека или неотложни разисквания относно влошаващото се положение с правата на човека в Китай и относно приемането на резолюция за създаване на механизъм за наблюдение и докладване в съответствие с всеобщия призив на стотици организации на гражданското общество от всички региони;

9.  изразява съжаление поради факта, че при посещението си в Китай и в Синцзян-уйгурския автономен регион Върховният комисар по правата на човека на ООН не получи от китайските органи пълен достъп до независими организации на гражданското общество, защитници на правата на човека и до центровете за задържане, което ѝ попречи да придобие пълноценна представа за политическите превъзпитателни лагери в Синцзян; изразява съжаление поради факта, че Върховният комисар по правата на човека на ООН Бачелет не успя ясно да подведе китайското правителство под отговорност за нарушенията на правата на човека срещу уйгурите по време на посещението си;

10.  настоятелно призовава Върховния комисар незабавно да публикува дългоочаквания доклад относно нарушенията на правата на човека в Синцзян въз основа на наличния, широк и все по-голям брой доказателства за мащаба и сериозността на нарушенията на правата на човека, извършвани от китайските органи;

11.  настоятелно призовава държавите членки и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност бързо да приемат допълнителни санкции срещу високопоставени китайски длъжностни лица, като Чън Цуанго, Чжао Къчжъ, Го Шънкун и Ху Лянхъ, както и срещу други лица, посочени в полицейските досиета от Синцзян, и други физически и юридически лица, които участват в систематичните нарушения на правата на човека в Синцзян-уйгурския автономен регион;

12.  призовава Съвета да разгледа нарушенията на правата на човека в Синцзян на следващото заседание на Европейския съвет и настоятелно да призове държавите членки на Г-7 и Г-20 също да разгледат този въпрос;

13.  призовава ЕС и неговите държави членки да предприемат всички необходими стъпки, в съответствие с Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид, за прекратяването на тези жестокости и за подвеждане под отговорност за извършените престъпления, включително чрез международни механизми за търсене на отговорност;

14.  признава, че отношенията между ЕС и Китай все повече се характеризират с икономическа конкуренция и системно съперничество; признава факта, че лидерите на ЕС повдигнаха въпроса за тежките нарушения в Синцзян на неотдавнашната среща на високо равнище между ЕС и Китай, и подчертава, че е важно въпросът да продължи да бъде повдиган всеки път и на най-високо равнище;

15.  насърчава ЕС и държавите членки спешно да идентифицират и смекчават рисковете, свързани с чужда намеса от страна на Китай; решително осъжда всички форми на транснационални репресии или опити за потискане на китайски дисиденти или представители на уйгурската общност, пребиваващи в чужбина;

16.  призовава ЕС и държавите членки да суспендират своите договори за екстрадиция с Китай и Хонконг;

17.  призовава китайските органи да позволят на всички уйгури, които желаят да напуснат Китайската народна република, да направят това;

18.  призовава Комисията да предложи забрана върху вноса на всички продукти, произведени чрез принудителен труд, и върху продуктите, произведени от китайските дружества, които са регистрирани като използващи принудителен труд; отново заявява своята позиция в полза на амбициозна директива за корпоративна надлежна проверка на устойчивостта;

19.  отново призовава ЕС и държавите членки да проверяват дали субектите, извършващи дейност на вътрешния пазар на ЕС, участват пряко или косвено в създаването на системи за масово наблюдение в Синцзян, в управлението или изграждането на места за задържане на малцинствени групи в Синцзян или в извършването на сделки с лица, санкционирани за малтретиране на уйгури и други малцинствени групи в Синцзян; подчертава, че установяването на подобни факти следва да води до свързани с търговията мерки, изключване от процедурите за възлагане на обществени поръчки и санкции;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, Върховния комисар по правата на човека на ООН и на правителството и парламента на Китайската народна република.

(1) OВ C 445, 29.10.2021 г., стp. 114.
(2) OВ C 255, 29.6.2021 г., стp. 60.
(3) ОВ L 410 I, 7.12.2020 г., стр. 1.
(4) ОВ L 410 I, 7.12.2020 г., стр. 13.
(5) https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/12/Uyghur-Tribunal-Summary-Judgment-9th-Dec-21.pdf;https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf; https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/; https://www.ushmm.org/genocide-prevention/reports-and-resources/the-chinese-governments-assault-on-the-uyghurs.
(6) https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/xinjiang-michelle-bachelet-china-uyghur/.

Последно осъвременяване: 27 септември 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност