Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2700(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0310/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

CRE 08/06/2022 - 16.3
PV 09/06/2022 - 6.1

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0237

Hyväksytyt tekstit
PDF 129kWORD 45k
Torstai 9. kesäkuuta 2022 - Strasbourg
Xinjiangin ihmisoikeustilanne, mukaan lukien Xinjiangin poliisirekisteriin kerätyt tiedot
P9_TA(2022)0237RC-B9-0310/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. kesäkuuta 2022 Xinjiangin ihmisoikeustilanteesta, mukaan lukien Xinjiangin poliisirekisteriin kerätyt tiedot (2022/2700(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja mietintönsä Kiinan tilanteesta, erityisesti 17. joulukuuta 2020 antamansa päätöslauselman uiguurien tilanteesta ja pakkotyöstä Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella(1) ja 19. joulukuuta 2019 antamansa päätöslauselman uiguurien tilanteesta Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto)(2),

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä vakavien ihmisoikeusloukkausten ja ‑rikkomusten torjumiseksi 7. joulukuuta annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/1998(3) ja samasta aiheesta 7. joulukuuta annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2020/1999(4),

–  ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–  ottaa huomioon Kiinan kansantasavallan perustuslain 36 pykälän, jossa taataan kaikille kansalaisille oikeus uskonnonvapauteen, sekä 4 pykälän, jolla suojellaan etnisten vähemmistöjen oikeuksia,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  katsoo, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämisen ja kunnioittamisen olisi oltava EU:n Kiinan-suhteiden keskiössä, sillä EU on sitoutunut ylläpitämään näitä arvoja ulkoisessa toiminnassaan ja Kiina on sitoutunut noudattamaan niitä omassa kehitysyhteistyössään ja kansainvälisessä yhteistyössään;

B.  ottaa huomioon, että tutkivien journalistien kansainvälinen yhteenliittymä ja useat kansainväliset tiedotusvälineet, kuten BBC, espanjalainen El Pais, ranskalainen Le Monde ja saksalainen Der Spiegel, pystyivät tutkimaan Xinjiangin poliisirekisteriin kerättyjä tietoja;

C.  ottaa huomioon, että asiasta vastaavat Kiinan viranomaiset ovat kiistäneet väitteet laajamittaisista ja rakenteellisista ihmisoikeusloukkauksista Xinjiangissa;

D.  ottaa huomioon, että Xinjiangin poliisirekisteriin kerätyissä tiedoissa dokumentoidaan yksityiskohtaisesti – ja ensimmäistä kertaa lukuisin valokuvin – järjestelmällisen, raa’an ja mielivaltaisen sorron laajuutta Xinjiangin uiguurien autonomisen alueella;

E.  ottaa huomioon aineiston osoittavan, että Pekingin keskushallituksella, mukaan lukien Xi Jinping ja Li Keqiang, ja Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen johtavilla virkamiehillä on ollut tietoinen rooli laajamittaisen laitoksiin sulkemista koskevan politiikan johtamisessa, he ovat antaneet sille aktiivisen tukensa ja osallistuneet siihen suoraan; ottaa huomioon, että asiakirjoista käy ilmi myös presidentti Xi Jinpingin tietoinen ja aktiivinen tuki Xinjiangin ”uudelleenkoulutusta”, ”säälimätöntä iskua” ja ”ääriainesten kitkemistä” koskeville kampanjoille ja hänen tukensa rahoituksen jatkamiselle uusien säilöönottolaitosten rakentamiseksi ja henkilöstön palkkaamiseksi hallitsemaan sisään tuotavien pidätettyjen suurta määrää;

F.  ottaa huomioon, että uiguurituomioistuin ja muut uskottavat, riippumattomat tutkintaelimet ja tutkimusorganisaatiot ovat todenneet, että Kiinan uiguureihin ja muihin etnisiin turkkilaiskansoihin kohdistuvat vakavat ja järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset merkitsevät kidutusta, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhaa(5); ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen hallitus ja lainsäädäntöelimet Yhdysvalloissa, Kanadassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Liettuassa, Tšekissä ja Irlannissa ovat tehneet vastaavia päätelmiä;

G.  ottaa huomioon, että vuodesta 2017 lähtien useat kansalaisjärjestöt ovat toistuvasti raportoineet Kiinan jatkaneen uiguurien, kazakkien ja muiden pääasiassa islaminuskoisten etnisten ryhmien joukkopidätyksiä Xinjiangissa;

H.  katsoo, että uiguurien vastaisia julmuuksia on tarkasteltava osana Kiinan laajempaa sortavaa ja aggressiivista sisä- ja ulkopolitiikkaa;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin sen, että Kiinan kansantasavallan uiguuriyhteisöä on sorrettu järjestelmällisesti raaoilla toimenpiteillä, kuten joukkokarkotuksilla, poliittisella indoktrinoinnilla, perheenjäsenten erottamisella toisistaan, uskonnonvapauden rajoituksilla, kulttuurin tuhoamisella ja laajamittaisella valvonnalla;

2.  toteaa, että uskottava näyttö lasten syntymistä estävistä toimista ja uiguurilasten erottamisesta perheistään kertoo rikoksista ihmisyyttä vastaan ja merkitsee vakavaa joukkotuhonnan riskiä; kehottaa Kiinan viranomaisia lopettamaan kaikki hallituksen tukemat pakkotyötä ja laajoja pakkosterilisaatioita koskevat ohjelmat ja lopettamaan välittömästi kaikki toimenpiteet, joilla pyritään estämään uiguuriväestöä saamasta lapsia, mukaan lukien pakkoabortit tai seuraamukset syntyvyyden säännöstelyyn liittyvistä rikkomuksista;

3.  ilmaisee vakavan huolensa terrorismia tai ääriliikkeitä koskevien syytösten johdosta annetuista kohtuuttomista ja mielivaltaisista vankeusrangaistuksista, jotka Xinjiangin poliisirekisteriin kerättyjen tietojen mukaan merkitsevät sitä, että vuonna 2018 pidätettiin 22 000 henkilöä, mikä on 12 prosenttia Konasheherin läänin uiguurien aikuisväestöstä(6); on huolissaan väitetyistä syytöksistä, jotka koskevat naisten järjestelmällisiä raiskauksia, seksuaalista hyväksikäyttöä ja kidutusta Kiinan uudelleenkoulutusleireillä;

4.  kehottaa Kiinan hallitusta lopettamaan välittömästi uiguurien ja muihin etnisiin turkkilaiskansoihin kuuluvien mielivaltaiset vangitsemiset ilman syytettä, oikeudenkäyntiä tai tuomiota rikoksista, sulkemaan kaikki leirit ja pidätyskeskukset ja vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta pidätetyt henkilöt ja palauttamaan vanhemmilleen uiguurilapset, jotka on väkisin sijoitettu valtion johtamiin laitoksiin;

5.  muistuttaa, että Kiina on ratifioinut kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, jossa määrätään kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rankaisemisen ehdottomasta ja poikkeuksettomasta kieltämisestä;

6.  kehottaa Kiinan viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta uiguuritutkijan ja vuoden 2019 Saharov-palkinnon saajan Ilham Tohtin ja varmistamaan, että hänellä on tällä välin säännöllisesti ja rajoituksetta mahdollisuus olla yhteydessä perheeseensä ja valitsemiinsa asianajajiin;

7.  kehottaa jälleen Kiinan viranomaisia sallimaan vapaan, merkityksellisen ja esteettömän pääsyn Xinjiangin uiguurien autonomiselle alueelle ja esteettömän pääsyn internointileireille riippumattomille toimittajille, kansainvälisille tarkkailijoille ja tutkintaelimille, mukaan lukien erityisesti YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen toimeksiannon haltijat ja ihmisoikeuksista vastaava EU:n erityisedustaja, sekä säilöönottokeskuksiin, jotta voidaan arvioida Kiinan väitteitä, joiden mukaan kyseiset laitokset eivät ole enää toiminnassa;

8.  palauttaa mieliin ehdotukset järjestää YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisistunto tai kiireellinen keskustelu Kiinan heikkenevästä ihmisoikeustilanteesta ja päätöslauselman hyväksymisestä seuranta- ja raportointimekanismin perustamiseksi, kuten sadat kansalaisyhteiskunnan järjestöt eri alueilta ovat maailmanlaajuisesti pyytäneet;

9.  pitää valitettavana, että kun YK:n ihmisoikeusvaltuutettu vieraili Kiinassa ja Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella, Kiinan viranomaiset eivät sallineet hänelle täyttä pääsyä riippumattomien kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien luokse tai pidätyskeskuksiin, mikä esti häntä näkemästä Xinjiangin poliittisten uudelleenkoulutusleirien koko laajuutta; pitää valitettavana, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Bachelet ei asettanut Kiinan hallitusta selvästi vastuuseen uiguurien ihmisoikeusloukkauksista vierailunsa aikana;

10.  kehottaa YK:n ihmisoikeusvaltuutettua julkaisemaan välittömästi pitkään odotetun ihmisoikeusloukkauksia Xinjiangissa koskevan raportin, joka perustuu saatavilla olevaan, laajaan ja jatkuvasti lisääntyvään näyttöön Kiinan viranomaisten tekemien ihmisoikeusloukkausten laajuudesta ja vakavuudesta;

11.  kehottaa jäsenvaltioita ja komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa hyväksymään pikaisesti lisäpakotteita korkea-arvoisille Kiinan virkamiehille, kuten Chen Quanguolle, Zhao Kezhille, Guo Shengkunille ja Hu Lianhelle, sekä muille Xinjiangin poliisiasiakirjoissa yksilöidyille henkilöille ja muille henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat osallisina Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen järjestelmällisissä ihmisoikeusloukkauksissa;

12.  kehottaa neuvostoa käsittelemään Xinjiangissa tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia seuraavassa Eurooppa-neuvostossa ja kehottamaan myös G7- ja G20-maita käsittelemään asiaa;

13.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti, jotta nämä julmuudet saadaan loppumaan ja varmistetaan vastuu tehdyistä rikoksista, myös kansainvälisten vastuumekanismien avulla;

14.  toteaa, että EU:n ja Kiinan suhteille on lisääntyvässä määrin tyypillistä taloudellinen ja järjestelmällinen kilpailu; panee merkille, että äskettäisessä EU:n ja Kiinan huippukokouksessa EU:n johtajat toivat esiin törkeät rikkomukset Xinjiangissa, ja korostaa, että on tärkeää jatkaa asian käsittelyä kaikissa tilanteissa ja korkeimmalla tasolla;

15.  kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita kiireellisesti tunnistamaan Kiinan ulkomaiseen sekaantumiseen liittyvät riskit ja lieventämään niitä; tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen rajat ylittävän sorron tai yritykset tukahduttaa ulkomailla oleskelevia kiinalaisia toisinajattelijoita tai uiguuriyhteisön edustajia;

16.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita keskeyttämään Kiinan ja Hongkongin kanssa tehtyjen luovutussopimusten soveltamisen;

17.  kehottaa Kiinan viranomaisia sallimaan sen, että kaikki uiguurit, jotka niin haluavat, voivat lähteä Kiinan kansantasavallasta;

18.  kehottaa komissiota ehdottamaan tuontikieltoa kaikille pakkotyöllä tuotetuille tuotteille ja kaikkien pakkotyötä hyväksikäyttäviksi lueteltujen kiinalaisten yritysten tuottamille tuotteille; toistaa kannattavansa kunnianhimoista direktiiviä yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta;

19.  kehottaa jälleen EU:ta ja jäsenvaltioita tarkistamaan, osallistuvatko EU:n sisämarkkinoilla toimivat yhteisöt suoraan tai epäsuorasti joukkovalvontajärjestelmien luomiseen Xinjiangissa, vähemmistöryhmille tarkoitettujen säilöönottolaitosten toimintaan tai rakentamiseen Xinjiangissa tai liiketoiminnan harjoittamiseen sellaisten henkilöiden kanssa, joille on asetettu pakotteita uiguurien tai muiden vähemmistöryhmien oikeuksien loukkaamisesta; korostaa, että jos tällaisia seikkoja saadaan selville, olisi käynnistettävä kauppaan liittyviä toimia, suljettava kyseiset yhteisöt julkisten hankintamenettelyjen ulkopuolelle ja määrättävä seuraamuksia;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 445, 29.10.2021, s. 114.
(2) EUVL C 255, 29.6.2021, s. 60.
(3) EUVL L 410 I, 7.12.2020, s. 1.
(4) EUVL L 410 I, 7.12.2020, s. 13.
(5) https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/12/Uyghur-Tribunal-Summary-Judgment-9th-Dec-21.pdf;https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf; https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/ https://www.ushmm.org/genocide-prevention/reports-and-resources/the-chinese-governments-assault-on-the-uyghurs
(6) https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/xinjiang-michelle-bachelet-china-uyghur/

Päivitetty viimeksi: 27. syyskuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö