Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2022/2700(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0310/2022

Debatai :

Balsavimas :

CRE 08/06/2022 - 16.3
PV 09/06/2022 - 6.1

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0237

Priimti tekstai
PDF 141kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2022 m. birželio 9 d. - Strasbūras
Žmogaus teisių padėtis Sindziange, įskaitant Sindziango policijos bylas
P9_TA(2022)0237RC-B9-0310/2022

2022 m. birželio 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Sindziange, įskaitant Sindziango policijos bylas (2022/2700(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir pranešimus dėl padėties Kinijoje, ypač į 2020 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl priverstinio darbo ir uigūrų padėties Sindziango uigūrų autonominiame regione(1) ir 2019 m. gruodžio 19 d. rezoliuciją dėl uigūrų padėties Kinijoje („China Cables“)(2),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą (ES) 2020/1998(3) ir į 2020 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/1999(4) dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. JT vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Kinijos Liaudies Respublikos Konstitucijos 36 straipsnį, kuriuo visiems piliečiams užtikrinama religijos laisvė, ir jos 4 straipsnį, kuriuo remiamos etninių mažumų teisės,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės skatinimas ir pagarba joms yra pagrindinis ES santykių su Kinija principas, laikantis ES įsipareigojimo remti šias vertybes vykdant savo išorės veiksmus ir Kinijos įsipareigojimo jų laikytis jos pačios vystymosi procese ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje;

B.  kadangi Tarptautinis tiriamosios žurnalistikos konsorciumas ir keletas tarptautinių žiniasklaidos priemonių, įskaitant BBC, Ispanijos „El Pais“, Prancūzijos „Le Monde“ ir Vokietijos „Der Spiegel“, galėjo išnagrinėti Sindziango policijos bylas;

C.  kadangi atsakingos Kinijos valdžios institucijos paneigė įtarimus dėl masinių ir struktūrinių žmogaus teisių pažeidimų Sindziange;

D.  kadangi Sindziango policijos bylose išsamiai ir pirmą kartą su daugybe nuotraukų dokumentuojamas sistemingų, žiaurių ir savavališkų represijų mastas Sindziango uigūrų autonominiame regione;

E.  kadangi ši medžiaga rodo Pekino centrinės vyriausybės, įskaitant Xi Jinpingą ir Li Keqiangą, taip pat pagrindinių Sindziango uigūrų autonominio regiono pareigūnų sąmoningą vaidmenį, aktyvią paramą ir tiesioginį dalyvavimą vadovaujant masinio internavimo politikai Sindziange; kadangi dokumentuose taip pat nurodoma, kad prezidentas Xi Jinping informuotas ir aktyviai remia Sindziango „perauklėjimo“, „aktyvios kovos“ ir „kovos su ekstremizmu“ kampanijas, taip pat toliau skiria lėšų papildomoms sulaikymo įstaigoms ir darbuotojams, kad būtų galima valdyti sulaikytųjų srautą;

F.  kadangi Uigūrų tribunolas ir kitos patikimos, nepriklausomos tyrimo įstaigos ir mokslinių tyrimų organizacijos padarė išvadą, kad sunkūs ir sistemingi Kinijos uigūrų ir kitų etninių tiurkų tautų žmogaus teisių pažeidimai prilygsta kankinimui, nusikaltimams žmoniškumui ir genocidui(5); kadangi JAV vyriausybė ir teisėkūros institucijos JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Belgijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje, Čekijoje ir Airijoje priėmė panašius sprendimus;

G.  kadangi nuo 2017 m. įvairios NVO ne kartą pranešė, kad Kinija Sindziange vykdo masinį uigūrų, kazachų ir kitų daugiausia musulmonų etninių grupių sulaikymą;

H.  kadangi žiaurus elgesys su uigūrais turi būti vertinamas platesniame Kinijos represinės ir agresyvios vidaus ir išorės politikos kontekste;

1.  kuo griežčiausiai smerkia tai, kad prieš uigūrų bendruomenę Kinijos Liaudies Respublikoje sistemingai taikomos brutalios priemonės, įskaitant masinį deportavimą, politinę indoktrinaciją, šeimos atskyrimą, religijos laisvės apribojimus, kultūros naikinimą ir visuotinį sekimą;

2.  teigia, kad patikimi duomenys apie gimstamumo prevencijos priemones ir uigūrų vaikų atskyrimą nuo šeimų prilygsta nusikaltimams žmoniškumui ir tai reiškia, kad kyla didelė genocido rizika; ragina Kinijos valdžios institucijas nutraukti visas vyriausybės remiamas priverstinio darbo ir masinės priverstinės sterilizacijos programas ir nedelsiant nutraukti bet kokias priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią uigūrų gimstamumui, įskaitant priverstinius abortus arba sankcijas už gimstamumo kontrolės pažeidimus;

3.  reiškia didelį susirūpinimą dėl pernelyg didelių ir savavališkų laisvės atėmimo bausmių, skiriamų pateikus kaltinimus terorizmu ar ekstremizmu, kurių pagrindu, remiantis Sindziango policijos registro duomenimis, 2018 m. buvo sulaikyta 22 000 asmenų, t. y. 12 proc. Konašeherio apygardos suaugusių uigūrų gyventojų(6); reiškia susirūpinimą dėl tariamų kaltinimų sistemingai vykdant moterų žaginimą, naudojant seksualinę prievartą ir kankinimą Kinijos perauklėjimo stovyklose;

4.  primygtinai ragina Kinijos vyriausybę nedelsiant nutraukti uigūrų ir kitų etninių turkų tautų savavališko sulaikymo praktiką, nepateikus jiems kaltinimų, be teismo ar apkaltinamojo nuosprendžio, uždaryti visas stovyklas ir sulaikymo centrus, nedelsiant ir besąlygiškai paleisti sulaikytus asmenis ir sujungti uigūrų vaikus, kurie prievarta perkeliami į valstybines internatines įstaigas, su savo tėvais;

5.  primena, kad Kinija ratifikavo JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, kurioje nustatytas visiškas ir nekeičiamas kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo draudimas;

6.  ragina Kinijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti uigūrų mokslininką ir 2019 m. Sacharovo premijos laureatą Ilhamą Tohti ir tuo tarpu užtikrinti, kad jis galėtų reguliariai ir nevaržomai bendrauti su savo šeima ir pasirinktais advokatais;

7.  pakartoja savo raginimą Kinijos valdžios institucijoms leisti nepriklausomiems žurnalistams, tarptautiniams stebėtojams ir tyrimo įstaigoms, įskaitant visų pirma JT Žmogaus teisių tarybos specialiosiomis procedūromis įgaliotuosius asmenis ir ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais, laisvai, prasmingai ir nekliudomai patekti į Sindziango uigūrų autonominį regioną ir neriboti patekimo į internavimo stovyklas, taip pat leisti patekti į sulaikymo centrus, siekiant įvertinti Kinijos tvirtinimus, kad jie nebeveikia;

8.  primena pasiūlymus surengti JT Žmogaus teisių tarybos specialiąją sesiją arba skubias diskusijas apie blogėjančią žmogaus teisių padėtį Kinijoje ir rezoliucijos, kuria siekiama sukurti stebėsenos ir ataskaitų teikimo mechanizmą, priėmimą, atsižvelgiant į visuotinį šimtų pilietinės visuomenės organizacijų iš visų regionų raginimą;

9.  apgailestauja dėl to, kad per vizitą Kinijoje ir Sindziango uigūrų autonominiame regione Kinijos valdžios institucijos neleido JT vyriausiajai žmogaus teisių komisarei nevaržomai susitikti su nepriklausomomis pilietinės visuomenės organizacijomis, žmogaus teisių gynėjais ir sulaikymo centrais, todėl ji negalėjo pamatyti bendro šių politinio perauklėjimo stovyklų Sindziange masto; apgailestauja dėl to, kad JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet savo vizito metu aiškiai nepareikalavo Kinijos vyriausybės atsakomybės už uigūrų atžvilgiu vykdomus žmogaus teisių pažeidimus;

10.  primygtinai ragina vyriausiąją komisarę nedelsiant paskelbti ilgai lauktą ataskaitą dėl žmogaus teisių pažeidimų Sindziange, pagrįstą turimais, aiškiais ir vis gausėjančiais įrodymais apie Kinijos valdžios institucijų vykdomų žmogaus teisių pažeidimų mastą ir sunkumą;

11.  primygtinai ragina valstybes nares ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai skubiai patvirtinti papildomas sankcijas aukšto rango Kinijos pareigūnams, pvz., Chen Quanguo, Zhao Kezhi, Guo Shengkun ir Hu Lianhe, ir kitiems Sindziango policijos registre nurodytiems asmenims, taip pat kitiems asmenims ir subjektams, dalyvaujantiems Sindziango uigūrų autonominiame regione sistemingai vykdant žmogaus teisių pažeidimus;

12.  ragina Tarybą kitame Europos Vadovų Tarybos susitikime spręsti žmogaus teisių pažeidimų Sindziange klausimą ir primygtinai paraginti G 7 ir G 20 valstybes nares taip pat spręsti šį klausimą;

13.  ragina ES ir jos valstybes nares, laikantis JT konvencijos dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį, imtis visų reikiamų veiksmų siekiant nutraukti šiuos žiaurumus ir užtikrinti atsakomybę už įvykdytus nusikaltimus, be kita ko, taikant tarptautinius atskaitomybės mechanizmus;

14.  pripažįsta, kad ES ir Kinijos santykiams vis dažniau būdinga ekonominė konkurencija ir nuolatinis varžymasis; pripažįsta, kad ES vadovai atkreipė dėmesį į Sindziange vykdomus sunkius pažeidimus neseniai vykusiame ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikime, ir pabrėžia, kad svarbu toliau kelti šį klausimą kiekvieną proga ir aukščiausiu lygmeniu;

15.  ragina ES ir valstybes nares skubiai nustatyti ir sumažinti riziką, susijusią su Kinijos kišimusi į užsienio reikalus; griežtai smerkia visų formų tarpvalstybines represijas arba bandymus numalšinti kinų disidentus ar uigūrų bendruomenės atstovus, gyvenančius užsienyje;

16.  ragina ES ir valstybes nares sustabdyti savo ekstradicijos sutarčių su Kinija ir Honkongu galiojimą;

17.  ragina Kinijos valdžios institucijas leisti visiems uigūrams išvykti iš Kinijos Liaudies Respublikos, jei jie nori;

18.  ragina Komisiją pasiūlyti nustatyti importo draudimą visiems produktams, pagamintiems naudojant priverstinį darbą, ir produktams, pagamintiems visų Kinijos bendrovių, kurios įtrauktos į sąrašą kaip naudojančios priverstinį darbą; pakartoja savo poziciją, kad reikia pritarti plataus užmojo direktyvai dėl įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo;

19.  pakartoja savo raginimą ES ir valstybėms narėms patikrinti, ar ES vidaus rinkoje veiklą vykdantys subjektai tiesiogiai ar netiesiogiai nedalyvauja Sindziange kuriant masinio sekimo sistemas, statant ar eksploatuojant mažumų grupėms skirtus sulaikymo centrus Sindziange ar atliekant sandorius su bet kokiais asmenimis, kuriems taikomos sankcijos dėl uigūrų ir kitų mažumų grupių išnaudojimo Sindziange; pabrėžia, kad nustačius tokius faktus turėtų būti pritaikytos su prekyba susijusios priemonės, pašalinama iš viešųjų pirkimų procedūrų ir nustatomos sankcijos;

20.  paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų vyriausiajai žmogaus teisių komisarei ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 445, 2021 10 29, p. 114.
(2) OL C 255, 2021 6 29, p. 60.
(3) OL L 410 I, 2020 12 7, p. 1.
(4) OL L 410 I, 2020 12 7, p. 13.
(5) https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/12/Uyghur-Tribunal-Summary-Judgment-9th-Dec-21.pdf;https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf; https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/ https://www.ushmm.org/genocide-prevention/reports-and-resources/the-chinese-governments-assault-on-the-uyghurs
(6) https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/xinjiang-michelle-bachelet-china-uyghur/

Atnaujinta: 2022 m. rugsėjo 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika