Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2701(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0293/2022

Разисквания :

Гласувания :

CRE 08/06/2022 - 16.4
PV 09/06/2022 - 6.2

Приети текстове :

P9_TA(2022)0238

Приети текстове
PDF 138kWORD 50k
Четвъртък, 9 юни 2022 г. - Страсбург
Инструментализирането на правосъдието за репресивни цели в Никарагуа
P9_TA(2022)0238RC-B9-0293/2022

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2022 г. относно инструментализирането на правосъдието за репресивни цели в Никарагуа (2022/2701(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Никарагуа, и по-специално резолюциите, приети на 16 декември 2021 г.(1), 8 юли 2021 г.(2), 8 октомври 2020 г., 19 декември 2019 г.(3), 14 март 2019 г.(4) и 31 май 2018 г.(5),

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от името на ЕС от 15 август 2021 г., 8 ноември 2021 г. и 14 март 2022 г.,

–  като взе предвид изявленията на върховния комисар на ООН по правата на човека г-жа Мишел Башле по време на 48-ата и 49-ата сесия на Съвета по правата на човека и нейния годишен доклад относно положението с правата на човека в Никарагуа от 7 март 2022 г.,

–  като взе предвид изявленията на Междуамериканската комисия по правата на човека от 23 юни 2021 г., 20 ноември 2021 г. и 11 февруари 2022 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от юни 2004 г., актуализирани през 2008 г.,

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (Споразумение за асоцииране между ЕС и Централна Америка),

–  като взе предвид регламентите и решенията на Съвета за въвеждането на ограничителни мерки във връзка с тежките нарушения на правата на човека в Никарагуа,

–  като взе предвид Американската конвенция за правата на човека от 1969 г. (Пакт от Сан Хосе),

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, правилата на ООН за минималните стандарти за третиране на лишените от свобода лица (правила „Нелсън Мандела“), правилата на ООН за третиране на лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жените правонарушители (Правила от Банкок) и Виенската конвенция,

–  като взе предвид Резолюция A/HRC/49/L.20 относно насърчаването и защитата на правата на човека в Никарагуа, приета на 31 март 2022 г. от Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид Конституцията на Република Никарагуа,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че от април 2018 г. насам режимът на Ортега и Мурильо въведе рамка за държавни репресии в Никарагуа, белязана от системна безнаказаност на нарушенията на правата на човека и влошаване на положението на институциите и принципите на правовата държава, както и от прилагането на оркестрирана стратегия с явното съгласие на съдебната система, която има за цел да заглуши всички критични гласове;

Б.  като има предвид, че от 2018 г. насам никарагуанските органи подлагат на системно и целенасочено лишаване от свобода, тормоз и сплашване политически опоненти, опозицията, студентски лидери и лидери в селските райони, журналисти, защитници на правата на човека, представители на бизнеса и хора на изкуството, които многократно са били обект на смъртни заплахи, сплашване, кампании за оклеветяване онлайн, тормоз, наблюдение, нападения, съдебно преследване и произволно лишаване от свобода; като има предвид, че въпреки тези многобройни рискове журналистите и други защитници на правата на човека продължават да играят съществена роля в наблюдението на положението с правата на човека и свободите в Никарагуа;

В.  като има предвид, че през последните години режимът на Ортега и Мурильо прие и прилага все по-репресивна регулаторна рамка;

Г.  като има предвид, че по данни на Специалния механизъм за проследяване на положението в Никарагуа (MESENI) поне 182 политически опоненти са задържани до момента в затвор при нечовешки условия, които не съответстват на международните задължения в областта на правата на човека, например правилата „Нелсън Мандела“; като има предвид, че седем от тези политически затворници бяха кандидати на президентските избори през 2021 г.; като има предвид, че критиците на режима в Никарагуа са подлагани по време на задържането си на системни злоупотреби, включително нечовешко, унизително и подронващо достойнството отношение, равносилно на изтезания, което доведе, наред с другото, до смъртта на политическия затворник и бивш бунтовнически лидер Уго Торес; като има предвид, че никарагуанските органи са упражнявали тормоз и върху семействата и роднините на политическите затворници, подлагайки ги на преследване и заплахи;

Д.  като има предвид, че липсата на разделение на властите и пълният контрол върху институциите от страна на режима в Никарагуа доведоха до подчиняването на съдебната власт и прокуратурата на волята на режима, като премахнаха върховенството на закона, независимостта на съдебната власт и организациите на гражданското общество и следователно демокрацията, с цел в Никарагуа да се установи диктатура;

Е.  като има предвид, че никарагуанските съдилища произнесоха осъдителни присъди с тежки условия за всички лица, изразяващи несъгласие, след провеждането на съдебни процеси при закрити врата, при които не бяха спазени основните гаранции за справедлив съдебен процес;

Ж.  като има предвид, че съдиите и прокурорите по тези дела системно нарушават правото на справедлив процес; като има предвид, че прокуратурата публично наруши презумпцията за невиновност;

З.  като има предвид, че продължаващите репресии и насилие принудиха хиляди никарагуанци да избягат от страната; като има предвид, че се наблюдават сходни форми на репресии и че същевременно се засилват атаките срещу свободата на изразяване на мнение; като има предвид, че заплахите на прокуратурата срещу няколко журналисти и работещи в медиите лица накараха много от тях да напуснат Никарагуа, за да потърсят закрила;

И.  като има предвид, че през 2022 г. режимът на Ортега и Мурильо забрани близо 400 организации с нестопанска цел, като ги лиши от правния им статут; като има предвид, че католическата църква също е жертва на режима на Ортега и Мурильо, както и Езиковата академия на Никарагуа, членовете на коренните общности и други малцинствени групи, наред с други;

Й.  като има предвид, че режимът на Ортега и Мурильо наруши международното право, и по-конкретно Виенската конвенция, като нападна седалището и окупира помещенията на Организацията на американските държави, която беше експулсирана от Никарагуа на 25 април 2022 г.;

К.  като има предвид, че след широко подкрепяна инициатива, организирана от гражданското общество, Съветът на ООН по правата на човека създаде група от експерти, която да проведе задълбочени и независими разследвания на всички предполагаеми нарушения и злоупотреби с правата на човека, извършени от април 2018 г. насам, включително на тяхното измерение, свързано с пола; като има предвид, че и ЕС и САЩ наложиха санкции срещу Никарагуа;

1.  осъжда най-категорично систематичните репресии срещу политическите опозиционни партии, потискането на представители на гражданското общество, защитници на правата на човека и медии, други медийни работници, журналисти, както и членове на техните семейства, студенти и членове на католическата църква, наред с другото, и продължаващата корупция на служителите на режима в Никарагуа;

2.  решително осъжда смъртта на г-н Уго Торес по време на задържането му;

3.  осъжда задържането на 1 юни 2022 г. на отец Мануел Салвадор Гарсия, който продължава да бъде задържан под стража в досъдебното производство, и призовава за незабавното му освобождаване;

4.  отново отправя призив за незабавната екстрадиция на Алесио Казимири в Италия;

5.  осъжда неправомерното задържане, липсата на гаранции за справедлив съдебен процес и незаконните осъдителни присъди на политическите затворници в Никарагуа; настоятелно призовава никарагуанските органи да възстановят гаранциите за пълноценното упражняване на гражданските и политическите права от всички граждани на Никарагуа, да прекратят преследването на демократичната опозиция, пресата и гражданското общество, незабавно и безусловно да освободят лицата, задържани от април 2018 г. насам, да отменят съдебните производства срещу тях и да позволят безопасното завръщане на всички бежанци и изгнаници по домовете им;

6.  призовава за възстановяване на върховенството на закона, разделението на властите и независимостта и безпристрастността на съдебната власт, както и за това публичните органи да спазват Наказателния кодекс и презумпцията за невиновност и да спрат инкриминирането на опозицията;

7.  осъжда незаконните съдебни решения, които са свидетелство за репресивните тенденции на никарагуанския режим, както и факта, че съдиите са се превърнали в репресивен инструмент, отговорен за нарушения на правата на човека;

8.  настоятелно призовава Европейския съюз да потърси отговорност от никарагуанския режим, по-специално от неговите съдии, за репресиите в страната и за съдебните производства, образувани срещу фигури от опозицията и други критично настроени лица; призовава Съвета незабавно да започне производство за включване на следните съдии в списъка на лицата, санкционирани от ЕС: Надя Камила Тарденсиля, Анхел Жанкарлос Фернандес Гонсалес, Улиса Яоска Силва, Роса Веля Бака Кардоса, Вероника Фиальос Монкада, Луден Мартин Кирос Гарсия, Карен Ванеса Чавария, Феликс Ернесто Салмерон Морено, Нанси Агире Гудиел, Уилям Ървинг Хауърд Лопес, Ерик Рамон Лагуна Аверус, Мелвин Леополдо Варгас Гарсия, Ирма Оралия Лагуна Крус и Роландо Санарусия, наред с други, както и съдиите от Апелативния съд в Манагуа Октавио Ротшу Андино, Анхела Давила и Архентина Солис, които също са участвали в лишаването от процесуални и материални права на незаконно осъдените лица;

9.  призовава държавите членки и Съвета за сигурност на ООН в съответствие с членове 13 и 14 от Римския статут да започнат официално разследване чрез Международния наказателен съд срещу Никарагуа и Даниел Ортега за престъпления против човечеството съгласно член 7 от Римския статут;

10.  изразява подкрепата си за гражданите на Никарагуа, които протестират мирно срещу режима на Ортега и Мурильо; изразява дълбоко съжаление, че не са предприети съдебни действия, за да се гарантира справедливост и обезщетение за жертвите на тежки нарушения на правата на човека след репресиите през 2018 г.;

11.  настоятелно призовава Никарагуа да отмени законодателството, прието от 2018 г. насам, което неправомерно ограничава гражданското и демократичното пространство, по-специално Специалния закон за престъпленията в кибернетичното пространство (Закон 1042), Закон 1040 за регулиране на чуждестранните агенти и Закон 1055 за защита на правата на народа на независимост, суверенитет и самоопределение за мир, както и реформата на Наказателно-процесуалния кодекс; припомня, че с оглед на Споразумението за асоцииране между ЕС и страните от Централна Америка Никарагуа трябва да зачита и консолидира принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека; отново отправя искането си да бъде задействана „демократичната клауза“ от Споразумението за асоцииране с оглед на настоящите обстоятелства;

12.  подчертава, че на международните правозащитни органи, включително Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН и Междуамериканската комисия по правата на човека, трябва да бъде разрешено да се върнат и подновят дейността си в Никарагуа; изразява съжаление относно липсата на сътрудничество с регионалните и международните механизми за правата на човека от страна на никарагуанските органи; призовава ЕС да подкрепи мандата на тримата независими членове на Групата от експерти по правата на човека за Никарагуа, създадена наскоро от Съвета на ООН по правата на човека, и да си сътрудничи тясно с тях с цел насърчаване на търсенето на отговорност за нарушения и злоупотреби с правата на човека в Никарагуа;

13.  осъжда факта, че почти 400 неправителствени организации, включително Езиковата академия на Никарагуа, са били принудени да спрат работата си в Никарагуа; призовава никарагуанските органи да прекратят неправомерното закриване на НПО и да възстановят юридическата правосубектност на всички организации, политически партии, университети и медии, които са били произволно закрити, както и да върнат всички незаконно иззети активи, документи и оборудване;

14.  изразява дълбоката си загриженост относно репресиите срещу свободните и независими медии в страната, които принудиха над 100 журналисти да живеят в изгнание;

15.  призовава ЕС и неговите държави членки да следят отблизо положението на място чрез своите местни представители и посолства в Никарагуа; призовава делегацията на ЕС и държавите членки с дипломатически мисии в страната да прилагат изцяло Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, да предоставят цялата подходяща подкрепа на задържаните защитници на правата на човека, включително чрез посещения в затворите и наблюдение на съдебните процеси, да осъждат публично злоупотребите срещу защитниците на правата на човека и независимите медии и да подкрепят тяхната работа; призовава делегацията на ЕС и държавите членки да използват всички налични инструменти, за да увеличат подкрепата си за работата на защитниците на правата на човека, да улеснят издаването на спешни визи, когато това е целесъобразно, и да предоставят временен подслон по хуманитарни причини в държавите – членки на ЕС;

16.  изразява дълбоко съжаление, че представителите на Никарагуа гласуваха срещу изключването на Русия от Съвета на ООН по правата на човека във връзка с жестокостите, извършени от нейните сили по време на войната в Украйна, и че Никарагуа се въздържа да гласува по Резолюция ES-11/1 на Общото събрание на ООН от 2 март 2022 г., в която се осъжда руската нахлуване в Украйна и се отправя искане за пълното оттегляне на руските сили;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на Организацията на американските държави, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, Централноамериканския парламент, Групата от Лима и правителството и парламента на Република Никарагуа.

(1) Приети текстове, P9_TA(2021)0513.
(2) ОВ C 99, 1.3.2022 г., стр. 204.
(3) OВ C 255, 29.6.2021 г., стp. 65.
(4) ОВ C 23, 21.1.2021 г., стр. 126.
(5) OВ C 76, 9.3.2020 г., стp. 164.

Последно осъвременяване: 27 септември 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност