Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2022/2701(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B9-0293/2022

Debates :

Balsojumi :

CRE 08/06/2022 - 16.4
PV 09/06/2022 - 6.2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2022)0238

Pieņemtie teksti
PDF 145kWORD 48k
Ceturtdiena, 2022. gada 9. jūnijs - Strasbūra
Tiesu sistēmas kā represīva instrumenta izmantošana Nikaragvā
P9_TA(2022)0238RC-B9-0293/2022

Eiropas Parlamenta 2022. gada 9. jūnija rezolūcija par tiesu sistēmas kā represīva instrumenta izmantošanu Nikaragvā (2022/2701(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Nikaragvu, jo īpaši 2021. gada 16. decembra(1), 2021. gada 8. jūlija(2), 2020. gada 8. oktobra, 2019. gada 19. decembra(3), 2019. gada 14. marta(4) un 2018. gada 31. maija rezolūcijas(5),

–  ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētājas vietnieka 2021. gada 15. augusta, 2021. gada 8. novembra un 2022. gada 14. marta paziņojumus, kas sniegti ES vārdā,

–  ņemot vērā ANO augstās cilvēktiesību komisāres paziņojumus Cilvēktiesību padomes 48. un 49. sesijā un 2022. gada 7. marta ikgadējo ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli Nikaragvā,

–  ņemot vērā Amerikas Cilvēktiesību komisijas 2021. gada 23. jūnija, 2021. gada 20. novembra un 2022. gada 11. februāra paziņojumus,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 2004. gada jūnijā pieņemtās un 2008. gadā atjauninātās ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (“Asociācijas nolīgums starp ES un Centrālameriku”),

–  ņemot vērā Padomes regulējumus un lēmumus par pasākumiem, ar ko ierobežo nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus un aizskārumus |Nikaragvā,

–  ņemot vērā 1969. gada Amerikas Cilvēktiesību konvenciju (“Sanhosē pakts”),

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ANO Standartnoteikumus par izturēšanos pret ieslodzītajiem (“Nelsona Mandelas noteikumi”), ANO Noteikumus par izturēšanos pret ieslodzītām sievietēm un par sievietēm likumpārkāpējām paredzētiem ar brīvības atņemšanu nesaistītiem pasākumiem (“Bangkokas noteikumi”) un Vīnes konvenciju,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2022. gada 31. marta Rezolūciju A/HRC/49/L.20 par cilvēktiesību veicināšanu un aizsardzību Nikaragvā,

–  ņemot vērā Nikaragvas Republikas Konstitūciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu,

A.  tā kā kopš 2018. gada aprīļa Ortega–Murillo režīms Nikaragvā ir ieviesis valsts represiju satvaru, ko raksturo sistēmiska nesodāmība par cilvēktiesību pārkāpumiem, iestāžu un tiesiskuma stāvokļa pasliktināšanās un pasūtītas stratēģijas īstenošana ar skaidru tiesu iestāžu atbalstu un mērķi apklusināt jebkādus atšķirīgus viedokļus;

B.  tā kā kopš 2018. gada Nikaragvas iestādes sistemātiski un mērķēti veikušas politisko oponentu, opozīcijas, studentu un lauku līderu, žurnālistu, cilvēktiesību aizstāvju, uzņēmējdarbības pārstāvju un mākslinieku ieslodzīšanu, vajāšanu un iebiedēšanu, un viņi vairākkārt saskārušies ar nāves draudiem, iebiedēšanu, neslavas celšanas kampaņām tiešsaistē, vajāšanu, novērošanu, uzbrukumiem, saukšanu pie tiesas un patvaļīgu brīvības atņemšanu; tā kā, neraugoties uz daudzajiem apdraudējumiem, žurnālisti un citi cilvēktiesību aizstāvji joprojām būtiski piedalās cilvēktiesību un brīvību stāvokļa uzraudzībā Nikaragvā;

C.  tā kā iepriekšējos gados Ortega–Murillo režīms ir pieņēmis un piemēro aizvien represīvāku tiesisko regulējumu;

D.  tā kā saskaņā ar īpašo kontroles mehānismu Nikaragvai (MESENI) pašlaik vismaz 182 politiskie oponenti atrodas cietumā necilvēcīgos apstākļos, kas ir pretrunā starptautiskajām cilvēktiesību saistībām, piemēram, Nelsona Mandelas noteikumiem; tā kā septiņi no šiem politieslodzītajiem bija prezidenta kandidāti 2021. gada vēlēšanām; tā kā Nikaragvas režīma kritiķi aizturēšanas laikā sistemātiski cietuši no aizskaršanas, tostarp no necilvēcīgas, pazemojošas un aizvainojošas attieksmes un pat spīdzināšanas, kā rezultātā cita starpā gājis bojā politieslodzītais un bijušais nemiernieku līderis Hugo Torres; tā kā Nikaragvas iestādes vajājušas arī politieslodzīto ģimenes un radiniekus, kuri tikuši pakļauti aizskaršanai un draudiem;

E.  tā kā Nikaragvā nepastāv varas nošķiršana un režīms pilnībā kontrolē iestādes, un līdz ar to tiesu iestādes un prokuratūra ir pakļautas režīma gribai, kas izslēdz tiesiskumu, tiesu iestāžu neatkarību un pilsoniskās sabiedrības organizācijas un attiecīgi arī demokrātiju, un šādas rīcības mērķis ir izveidot diktatūru Nikaragvā;

F.  tā kā Nikaragvas tiesu tiesvedībās aiz slēgtām durvīm, kurās nav ievērotas taisnīgas tiesas pamatgarantijas, par vainīgu tiek atzīta un ar bargu sodu notiesāta ikviena persona, kura uzdrošinājusies paust pretēju viedokli;

G.  tā kā tiesneši un prokurori šajos tiesu procesos pastāvīgi pārkāpj taisnīga procesa prasības; tā kā prokuratūra ar publisku paziņojumu pārkāpusi nevainīguma prezumpciju;

H.  tā kā nepārtrauktās vajāšanas un represijas likušas tūkstošiem Nikaragvas iedzīvotāju bēgt no valsts; tā kā līdzīgi represiju modeļi ir novēroti gadījumos, kad pieaug uzbrukumi vārda brīvībai; tā kā prokuratūras draudi vairākiem žurnālistiem un mediju darbiniekiem likuši daudziem no viņiem pamest Nikaragvu un meklēt aizsardzību;

I.  tā kā 2022. gadā Ortega–Murillo režīms aizliedza gandrīz 400 bezpeļņas organizāciju un atņēma tām juridisko statusu; tā kā no Ortega–Murillo režīma cietusi arī katoļu baznīca, kā arī Nikaragvas Valodu akadēmija, pirmiedzīvotāju kopienas un citu mazākumtautību pārstāvji;

J.  tā kā Ortega–Murillo režīms pārkāpis starptautiskās tiesības, jo īpaši Vīnes konvenciju, jo ieņēmis Amerikas valstu organizācijas galveno mītni un okupējis tās telpas, un 2022. gada 25. aprīlī šī organizācija tika izraidīta no Nikaragvas;

K.  tā kā atbilstīgi stingri atbalstītai pilsoniskās sabiedrības iniciatīvai ANO Cilvēktiesību padome izveidoja Cilvēktiesību ekspertu grupu, lai rūpīgi un neatkarīgi izmeklētu visus iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus un aizskārumus, kas pastrādāti kopš 2018. gada aprīļa, ietverot dzimuma dimensiju; tā kā gan ES, gan ASV ir noteikušas sankcijas pret Nikaragvu,

1.  kategoriski nosoda sistemātiskās represijas pret politiskās opozīcijas partijām, pilsoniskās sabiedrības rīcībspēku, cilvēktiesību aizstāvju un plašsaziņas līdzekļu, citu mediju darbinieku, žurnālistu, kā arī viņu ģimenes locekļu, studentu un arī katoļu baznīcas locekļu apspiešanu, un nosoda Nikaragvas režīma amatpersonu pastāvīgo korumpētību;

2.  pauž stingru nosodījumu par Hugo Torres nāvi apcietinājumā;

3.  pauž nosodījumu par 2022. gada 1. jūnijā notikušo priestera Manuel Salvador García arestu un to, ka viņš joprojām atrodas pirmstiesas apcietinājumā, un aicina viņu nekavējoties atbrīvot;

4.  atkārtoti aicina nekavējoties izdot Itālijai Alessio Casimirri;

5.  nosoda politieslodzīto ļaunprātīgu turēšanu apcietinājumā, tiesas garantiju trūkumu un nelikumīgos notiesājošos spriedumus Nikaragvā; mudina Nikaragvas iestādes atjaunot garantijas visu Nikaragvas iedzīvotāju pilsonisko un politisko tiesību pilnīgai īstenošanai, izbeigt demokrātiskās opozīcijas, preses un pilsoniskās sabiedrības vajāšanu, nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot personas, kas aizturētas kopš 2018. gada aprīļa, atcelt pret viņiem vērsto tiesvedību un ļaut visiem bēgļiem un personām, kas devušās trimdā, droši atgriezties mājās;

6.  prasa atjaunot tiesiskumu, varas dalīšanu un tiesu iestāžu neatkarību un objektivitāti un prasa, lai valsts iestādes ievērotu kriminālkodeksu un nevainīguma prezumpciju un izbeigtu kriminalizēt opozīciju;

7.  nosoda nelikumīgos tiesu nolēmumus, kas tikai apstiprina Nikaragvas režīma represīvās tendences un to, ka tiesneši ir kļuvuši par represiju instrumentu, kas tiek izmantots cilvēktiesību pārkāpumos;

8.  mudina Eiropas Savienību saukt pie atbildības Nikaragvas režīmu, jo īpaši tā tiesnešus, par valstī izdarītajām represijām un tiesvedību pret opozīcijas pārstāvjiem un citiem kritiķiem; aicina Padomi nekavējoties sākt procedūru, lai to personu sarakstā, kurām ES piemēro sankcijas, iekļautu šādus tiesnešus: Nadia Camila Tardencilla, Angel Jeancarlos Fernández González, Ulisa Yaoska Tapia Silva, Rosa Velia Baca Cardoza, Veronica Fiallos Moncada, Luden Martin Quiroz García, Karen Vanesa Chavarría, Felix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, William Irving Howard López, Erick Ramón Laguna Averruz, Melvin Leopoldo Vargas García, Irma Oralia Laguna Cruz un Rolando Sanarrusia, kā arī Managvas apelācijas tiesas tiesneši, kuri arī bija iesaistīti procesuālo un materiālo tiesību liegšanā nelikumīgi notiesātajiem Octavio Rothschuh Andino, Ángela Dávila un Argentina Solís;

9.  aicina dalībvalstis un ANO Drošības padomi saskaņā ar Romas statūtu 13. un 14. pantu ar Starptautiskās Krimināltiesas starpniecību sākt oficiālu izmeklēšanu par situāciju Nikaragvā un saskaņā ar Romas statūtu 7. pantu — par Daniel Ortega izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci;

10.  pauž atbalstu Nikaragvas iedzīvotājiem, kas miermīlīgi protestē pret D. Ortega - R. Murillo režīmu; pauž dziļu nožēlu par to, ka kopš 2018. gada represijām nav veikta nekāda tiesvedība, lai nodrošinātu taisnīgumu un kompensāciju personām, kas cietušas smagos cilvēktiesību pārkāpumos;

11.  mudina Nikaragvu atcelt kopš 2018. gada pieņemtos tiesību aktus, kas nepamatoti ierobežo pilsonisko un demokrātisko telpu, it sevišķi Īpašo likumu par kibernoziegumiem (Likums Nr. 1042), Likumu Nr. 1040 par ārvalstu aģentu regulējumu un Likumu Nr. 1055 par cilvēku tiesību uz neatkarību, suverenitāti un pašnoteikšanos mieram aizsardzību, kā arī Kriminālprocesa kodeksa reformu; atgādina, ka, ņemot vērā asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Centrālamerikas valstīm, Nikaragvai ir jāievēro un jānostiprina tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību principi; atkārtoti prasa, lai, ņemot vērā pašreizējos apstākļus, tiktu iedarbināta asociācijas nolīguma demokrātijas klauzula;

12.  uzsver, ka ir jāatļauj Nikaragvā atgriezties starptautiskajām cilvēktiesību struktūrām, tostarp Augstā cilvēktiesību komisāra birojam un Amerikas Cilvēktiesību komisijai; pauž nožēlu par to, ka Nikaragvas iestādes nesadarbojas ar reģionālajiem un starptautiskajiem cilvēktiesību mehānismiem; aicina ES atbalstīt ANO Cilvēktiesību padomes nesen izveidotās Cilvēktiesību ekspertu grupas Nikaragvas jautājumos trīs neatkarīgo locekļu pilnvaras un cieši sadarboties ar viņiem, lai veicinātu saukšanu pie atbildības par cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem Nikaragvā;

13.  nosoda to, ka gandrīz 400 NVO, tostarp Nikaragvas Valodu akadēmija, ir bijušas spiestas pārtraukt darbu Nikaragvā; aicina Nikaragvas iestādes pārtraukt nepamatoto NVO slēgšanu un atjaunot juridiskās personas statusu visām patvaļīgi slēgtajām organizācijām, politiskajām partijām, universitātēm un medijiem, kā arī atdot visus nelikumīgi konfiscētos līdzekļus, dokumentus un aprīkojumu;

14.  pauž dziļas bažas par to, ka valstī ir notikušas represijas pret brīviem un neatkarīgiem medijiem, kuru dēļ vairāk nekā 100 žurnālistu bija spiesti doties trimdā;

15.  aicina ES un tās dalībvalstis cieši uzraudzīt situāciju uz vietas, izmantojot savus vietējos pārstāvjus un vēstniecības Nikaragvā; aicina ES delegāciju un dalībvalstis, kurām ir diplomātiskās misijas valstī, pilnībā īstenot ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, sniegt visu vajadzīgo atbalstu aizturētajiem cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp cietumu apmeklējumus un tiesu uzraudzību, publiski paziņot par cilvēktiesību aizstāvju un neatkarīgo mediju pārkāpumiem un atbalstīt viņu darbu; aicina ES delegāciju un dalībvalstis izmantot visus pieejamos instrumentus, lai palielinātu atbalstu cilvēktiesību aizstāvju darbam, vajadzības gadījumā atvieglotu ārkārtas vīzu izsniegšanu un humānu apsvērumu dēļ nodrošinātu pagaidu patvērumu ES dalībvalstīs;

16.  pauž dziļu nožēlu par to, ka Nikaragvas pārstāvji balsoja pret Krievijas izraidīšanu no ANO Cilvēktiesību padomes par nežēlīgajiem noziegumiem, ko tās bruņotie spēki ir pastrādājuši karā pret Ukrainu, un ka Nikaragva atturējās no ANO Ģenerālās asamblejas 2022. gada 2. marta rezolūcijas ES-11/1, kurā tika pausta nožēla par Krievijas iebrukumu Ukrainā un pieprasīta Krievijas spēku pilnīga izvešana;

17.  uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretāram, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai, Centrālamerikas parlamentam, Limas grupai un Nikaragvas Republikas valdībai un parlamentam.

(1) Pieņemtie teksti, P9_TA(2021)0513.
(2) OV C 99, 1.3.2022., 204. lpp.
(3) OV C 255, 29.6.2021., 65. lpp.
(4) OV C 23, 21.1.2021., 126. lpp.
(5) OV C 76, 9.3.2020., 164. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 27. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika