Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2022/2702(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B9-0300/2022

Viták :

Szavazatok :

CRE 08/06/2022 - 16.5
PV 09/06/2022 - 6.3

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2022)0239

Elfogadott szövegek
PDF 136kWORD 50k
2022. június 9., Csütörtök - Strasbourg
A tömegtájékoztatás szabadságának megsértése és az újságírók biztonsága Grúziában
P9_TA(2022)0239RC-B9-0300/2022

Az Európai Parlament 2022. június 9-i állásfoglalása a média szabadságának megsértéséről és az újságírók biztonságáról Georgiában (2022/2702(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Georgiáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az EU és Georgia közötti társulási megállapodás végrehajtásáról szóló 2020. szeptember 16-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az EBESZ médiaszabadsággal foglalkozó képviselőjének közelmúltbeli, 2022. április 28–29-i georgiai látogatására,

–  tekintettel a georgiai politikai erők között 2021. április 19-én az Európai Tanács elnöke közvetítésével létrejött megállapodásra,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Georgia közötti társulási megállapodásra, amely 2016. július 1-jén lépett teljes mértékben hatályba(2),

–  tekintettel a Riporterek Határok Nélkül 2021. és 2022. évi sajtószabadság-indexére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a 2016. július 1-jén hatályba lépett társulási megállapodásukban Georgia és az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy politikai párbeszédet alakítanak ki a demokratikus elvek, a jogállamiság és a jó kormányzás, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok, köztük a médiaszabadság tiszteletben tartásának megerősítése céljából;

B.  mivel Georgia 2022. március 3-án benyújtotta az uniós tagság iránti kérelmét, ezzel is bizonyítva Georgia európai törekvéseit, amelyek széles körű támogatást élveznek a lakosság és a politikai spektrum egészében, az ellenzéket is beleértve;

C.  mivel a véleménynyilvánítás szabadsága, a média szabadsága és az újságírók biztonsága az élénk demokrácia alapvető elemei, és a hatóságok általi védelmük a demokrácia megszilárdulásának fontos mutatója; mivel a pluralista, szabad és független média a demokrácia alapvető sarokköve és a dezinformáció elleni küzdelem egyik fő pillére;

D.  mivel az Európai Tanács elnöke, Charles Michel közvetítésével létrejött 2021. április 19-i megállapodás hangsúlyozta, hogy foglalkozni kell az igazságszolgáltatás átpolitizáltságát illető vélekedésekkel, többek között az igazságszolgáltatás ambiciózus reformjának elfogadásával és végrehajtásával az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségének, átláthatóságának és elszámoltathatóságának növelése érdekében;

E.  mivel a 2021. július 5-én a tbiliszi Pride felvonuláson („Méltóság menete)” – amelyet az erőszak hatására kénytelenek voltak lemondani – több mint 50 tudósító újságírót, médiaképviselőt és békés tüntetőt támadtak meg erőszakosan főként szélsőjobboldali aktivisták; mivel Alexander Lashkarava, a TV Pirveli operatőre nem sokkal a támadás után belehalt az elszenvedett sérülésekbe;

F.  mivel Georgia médiakörnyezete több évnyi javulás után az elmúlt néhány évben rohamosan romlott, és 2021. július 5-én a tbiliszi Pride-felvonulással szembeni tömeges erőszak óta Georgiában példátlanul magas az újságírók elleni erőszakos fizikai támadások száma, aminek következtében több nemzetközi szervezet is aggodalmát fejezte ki a média szabadságának védelme terén, és Georgia jelentős mértékben visszaszorult a sajtószabadság-indexen (180 ország közül a 2021. évi 71,36 pontról és a 60. helyről 2022-ben 59,9 pontra, a 89. helyre csúszva le);

G.  mivel nőtt az újságírók ellen elkövetett verbális támadások és a rágalmazási perek száma, beleértve a kormánytisztviselők és a kormánypárttal kapcsolatban álló személyek által a kritikus média képviselői és vállalatai ellen indított pereket is; mivel – amint azt a Transparency International Georgia is megjegyezte – az igazságszolgáltatási gyakorlat megváltozása az újságírókra hárítja a bizonyítási terhet, annak ellenére, hogy a georgiai törvények egyértelműen ennek ellenkezőjét írják elő; mivel az újságírók, különösen a kormánykritikus médiacsatornák újságírói nehezen jutnak hozzá olyan információkhoz, amelyeknek nyilvánosan hozzáférhetőnek kellene lenniük;

H.  mivel a nyomozások nem voltak átláthatóak és nem voltak hatékonyak, ami az újságírók elleni bűncselekményeket elkövetők büntetlenségének széles körben elterjedt benyomását keltette;

I.  mivel 2022. április 4-én a tbiliszi városi bíróság hat személyt öt év börtönbüntetésre ítélt a 2021. július 5-i tbiliszi Pride felvonulás elleni erőszakos támadások során két operatőr és egy újságíró megtámadása miatt;

J.  mivel 2022. május 16-án Nika Gvaramiát, a Mtavari televíziós csatorna igazgatóját a Rustavi 2 TV igazgatójaként folytatott korábbi tevékenységével kapcsolatosan a büntető törvénykönyv 220. cikke alapján három és fél év börtönbüntetésre ítélték pénzmosás, vesztegetés és okirat-hamisítás kétes vádjai alapján, amely ítéletet Georgiában széles körben a jelenlegi kormányt bíráló hang elhallgattatásának kísérleteként értékelték; mivel ezt az ügyet a georgiai ombudsman már 2019-ben negatívan értékelte;

K.  mivel a jelenlegi kormánnyal szemben állókat célzó szelektív nyomozások és büntetőeljárások aláássák a közvélemény nemcsak az igazságszolgáltatási intézményekbe, hanem magába a kormányba is vetett bizalmát, miközben az ellenzékhez kötődő médiatulajdonosok ellen indított hasonló ügyek megismétlődése aláássa az igazságszolgáltatás függetlenségének növelésére irányuló erőfeszítéseket;

L.  mivel Miheil Szaakasvili volt elnököt – akinek az egészségi állapota folyamatosan romlik – végül egy civil kórházba szállították, miután független orvosok véleménye szerint állapota máskülönben nem javulna;

M.  mivel az elektronikus hírközlésről szóló törvény reformja feljogosítja a Georgiai Nemzeti Hírközlési Bizottságot (GNCC) arra, hogy a GNCC határozatait végrehajtó távközlési vállalatoknál rendkívüli ügyvezetőket nevezzen ki;

N.  mivel bírósági eljárások indultak más jelentős kritikus médiaorgánumok tulajdonosai vagy közeli hozzátartozóik – nevezetesen David Kezerashvili, a Formula TV és Vahtang Csereteli, a TV Pirveli független csatorna alapítója – ellen; mivel 2022 januárjában a tbiliszi városi bíróság csalás elkövetésében bűnösnek ítélte a TBC Bank és a Lelo Georgiáért politikai párt alapítóit, Mamuka Khazaradzét és Badri Japaridzét, valamint Avtandil Cseretelit – Vakhtang Cseretelit apját –, és hét év börtönbüntetésre ítélte őket; mivel azonban büntetésüket megváltoztatták, mivel a csalásra vonatkozó elévülési idő lejárt;

O.  mivel Georgiában az elmúlt években és különösen Ukrajna orosz megszállása óta megugrott az orosz dezinformáció és az EU-ellenes propaganda, amely különösen a nőket, az LMBTQI+ közösséget, az emberi jogi aktivistákat és az etnikai kisebbségeket célozza;

P.  mivel számos újságíróról bebizonyosodott, hogy a georgiai társadalom azon tagjai közé tartozik, akiknek beszélgetéseit rögzítették, amint azt a 2021 szeptemberében a széles körű illegális lehallgatásokról szóló leleplezések is mutatják;

Q.  mivel a 2017 májusában Georgiában elrabolt és az azerbajdzsáni határon illegálisan átszállított, majd állítólag a georgiai biztonsági tisztviselők összejátszásával Bakuban bíróság elé állított Afgan Mukhtarli azerbajdzsáni újságíró ügyében folytatott vizsgálatok még nem vezettek kézzelfogható eredményre;

1.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Georgiában az elmúlt években jelentősen romlott a média helyzete és az újságírók biztonsága, annak ellenére, hogy Georgia szilárd jogi keretet biztosít a szólásszabadság és a média szabadságának garantálására;

2.  elítéli az újságírók elleni megfélemlítés, fenyegetés és erőszak egyre növekvő számát, valamint az újságírók üldözését, beleértve a médiában dolgozók és médiatulajdonosok elleni büntetőeljárások növekvő számát; felszólítja a georgiai hatóságokat, hogy alaposan vizsgáljanak ki minden erőszakos esetet, és vonják felelősségre az újságírók és a médiában dolgozók elleni erőszakos támadások felbujtóit és végrehajtóit, ami orvosolná az ilyen bűncselekmények büntetlenségének látszatát; felszólítja Georgiát, hogy korlátozza a nyilvánosság részvétele elleni stratégiai perek alkalmazását, amelyek az emberi jogok védelmezői és a média képviselői ellen irányulnak, és amelyek akadályozzák kritikus és független munkájukat;

3.  felszólítja Georgiát, hogy biztosítsa a média szabadságát, amelynek magában kell foglalnia a szerkesztői függetlenséget, az átlátható médiatulajdon-viszonyokat és a politikai nézetek pluralista, pártatlan és megkülönböztetésmentes közvetítését a magán- és különösen a közszolgálati műsorszolgáltatók műsoraiban, különösen a választási kampányok idején; felszólítja Georgiát, hogy garantálja a nyilvánosan elérhető információkhoz való akadálytalan hozzáférést, valamint biztosítsa az újságírók és más médiaszakemberek biztonságát, védelmét és szerepvállalását;

4.  elítéli Nika Gvaramia, a Mtavari – fő ellenzéki televíziós csatorna – igazgatójának 2022. május 16-i elítélését, amely rávilágított a georgiai igazságszolgáltatási rendszerrel szembeni tartós bizalmatlanságra; támogatja a Riporterek Határok Nélkül azon felhívását, hogy vizsgálják felül Nika Gvaramia elítélését; ismételten hangsúlyozza, hogy a kormánynak sürgősen elő kell mozdítania az igazságszolgáltatás reformját egy széles körű és inkluzív, pártokon átívelő folyamat révén, amelynek célja – összhangban az EU társult partnereként vállalt kötelezettségekkel – az igazságszolgáltatás függetlenségének és pártatlanságának növelése;

5.  felszólítja a georgiai kormány valamennyi képviselőjét, hogy tartózkodjanak az agresszív retorikától és a georgiai média képviselőivel szembeni diszkriminatív bánásmódtól, és nyilatkozataikban az emberi jogokat tiszteletben tartó, toleráns megközelítés mellett foglaljanak állást;

6.  határozottan elítéli, hogy továbbra sem folyik alapos nyomozás és büntetőeljárás a 2021. július 5-i tbiliszi Pride felvonuláson az újságírók és békés tüntetők elleni erőszakért felelős személyekkel szemben; kitart amellett, hogy az ilyen cselekmények elkövetőinek büntetlenségét semmilyen körülmények között nem lehet eltűrni, mivel azok Georgia nemzeti jogszabályait, valamint a nemzetközi és európai kötelezettségvállalásokat egyaránt sértik, és felszólít a 2021. július 5-i incidensek hatékony kivizsgálására; elítéli az LMBTQI+ személyekkel szembeni folyamatos megkülönböztetést; sürgeti a georgiai hatóságokat, hogy a gyakorlatban is maradéktalanul hajtsák végre az emberi jogokra és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó jogszabályokat;

7.  felhívja a georgiai hatóságokat, hogy folytassanak hatékony vizsgálatokat a lehallgatási botrány ügyében, és vezessenek be megfelelő mechanizmusokat az állami intézmények által végzett felügyelet és adatgyűjtés demokratikus felügyeletére;

8.  hangsúlyozza, hogy a jogalkotásban és a gyakorlatban egyaránt garantálni kell az újságírók, a médiában dolgozók és a médiaorgánumok számára a biztonságos és kedvező munkakörnyezetet, beleértve az Oroszországból, Belaruszból és más önkényuralmi rendszerekből menedéket kereső újságírókat is; ezért arra ösztönzi Georgiát, hogy használja ki a nemzetközi együttműködést a médiakörnyezet és a vonatkozó jogszabályok javítására, a bevált nemzetközi gyakorlatokkal összhangban;

9.  elismerését fejezi ki Nino Lomjaria georgiai ombudsmannak a kormány rendszeres támadásai ellenére a sajtószabadság védelmében kifejtett tevékenységéért;

10.  elismeri a georgiai médiakörnyezet sokszínű és pluralista jellegét, de sajnálatosnak tartja, hogy a kormánypárt és a kritikus médiumok között, valamint az ellenzéki pártok és a kormánypárti média között rendkívül feszült a viszony; mélységesen sajnálja a médiakörnyezet polarizációját, amely tükrözi a politikai környezet növekvő és káros polarizálódását;

11.  ismételten felszólítja a georgiai hatóságokat, hogy tartózkodjanak a média szabadságát érintő beavatkozástól, illetve a médiatulajdonosokkal vagy a média képviselőivel szembeni politikai indíttatású bírósági ügyek lefolytatásától;

12.  felszólítja a georgiai hatóságokat, hogy humanitárius okokból bocsássák szabadon Mihail Szaakasvili volt elnököt a börtönből annak érdekében, hogy külföldön megfelelő orvosi kezelésben részesülhessen;

13.  aggodalmát fejezi ki az ukrajnai orosz invázióval összefüggésben az orosz dezinformáció és információs manipuláció folyamatos növekedése miatt Georgiában, és sürgeti a georgiai kormányt, hogy dolgozzon ki médiaműveltséget oktató programokat polgárai számára, támogassa a civil társadalmat a tényellenőrző mechanizmusok létrehozásában, és tegyen aktív lépéseket annak érdekében, hogy megakadályozza a külföldi vagy hazai szereplők által az ország, a kiszolgáltatott csoportok vagy személyek, például az etnikai kisebbségi közösségekben vagy a konfliktus sújtotta területeken élők, valamint a politikai pártok ellen irányuló dezinformációs kampányokat;

14.  sürgeti a georgiai politikai szereplőket, hogy tartózkodjanak attól, hogy politikai ellenfeleikkel szemben vetik be az orosz dezinformációs kísérleteket, mivel ez csak hozzájárul a dezinformáció további terjedéséhez, és veszélyezteti a társadalmi kohéziót és a demokráciát;

15.  arra ösztönzi Georgiát, hogy a lehető legjobban használja ki a keleti partnerség keretében az ellenálló képesség megerősítésére szolgáló valamennyi eszközt és kezdeményezést, és felszólítja a Bizottságot és az EU tagállamait, hogy nyújtsanak politikai, technikai és pénzügyi támogatást a georgiai független médiának és civil társadalomnak;

16.  hangot ad aggodalmának az egyetlen oligarcha, Bidzina Ivanisvili Georgia politikai és gazdasági életében betöltött pusztító szerepe, valamint a kormány és annak döntései felett gyakorolt ellenőrzésének mélysége miatt, beleértve az újságírók és politikai ellenfelek politikai indíttatású üldözését is; mélyen aggasztják Ivanisvili lelepleződött személyes és üzleti kapcsolatai a Kremllel, amelyek meghatározzák Georgia jelenlegi kormányának álláspontját az Oroszországgal szembeni szankciókkal kapcsolatban; felhívja a Tanácsot és a demokratikus partnereket, hogy fontolják meg személyre szóló szankciók kivetését Ivanisvili ellen a georgiai politikai folyamat romlásában játszott szerepe miatt;

17.  üdvözli Georgia részvételét a 2021–2027-es Kreatív Európa programban; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák azokat az intézkedéseket, amelyek figyelemmel kísérik és értékelik a médiapluralizmust és -szabadságot fenyegető kockázatokat, védik a veszélyben lévő újságírókat, és elősegítik a georgiai hírmédia-ágazat átalakulását és versenyképességét;

18.  felhívja a georgiai hatóságokat, hogy határozottan tartsák fenn a demokrácia, a jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlensége, a tisztességes tárgyalások és az alapvető szabadságok legmagasabb szintű normáit, többek között a médiaszabadság területén is, és ezáltal egyértelműen bizonyítsák a georgiai nép ambiciózus európai törekvéseinek megvalósítása iránti politikai elkötelezettségüket, amint azt az ország 2022. március 3-i uniós tagság iránti kérelme is tanúsítja; hangot ad azon meggyőződésének, hogy a georgiai nép jogos törekvéseit teljesíteni kell, és ezért felszólítja az uniós intézményeket, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban törekedjenek Georgia tagjelölti státuszának megadására, érdemeik alapján és azzal a feltétellel, hogy a georgiai hatóságok megfelelnek valamennyi kritériumnak;

19.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, valamint Georgia elnökének, kormányának és parlamentjének.

(1) HL C 385., 2021.9.22., 40. o.
(2) HL L 261., 2014.8.30., 4. o.

Utolsó frissítés: 2022. szeptember 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat