Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/2665(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0299/2022

Texte depuse :

B9-0299/2022

Dezbateri :

PV 08/06/2022 - 17
CRE 08/06/2022 - 17

Voturi :

PV 09/06/2022 - 6.7

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0243

Texte adoptate
PDF 225kWORD 60k
Joi, 9 iunie 2022 - Strasbourg
Amenințările globale la adresa drepturilor în materie de avort: posibila revocare a drepturilor în materie de avort în SUA de către Curtea Supremă
P9_TA(2022)0243B9-0299/2022

Rezoluția Parlamentului European din 9 iunie 2022 referitoare la amenințările globale la adresa drepturilor în materie de avort posibila anulare a dreptului de avort în SUA de către Curtea Supremă (2022/2665(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Pactul internațional din 1966 cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale din 1966,

–  având în vedere Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei din 1979,

–  având în vedere Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială din 1965,

–  având în vedere Convenția ONU din 1989 cu privire la drepturile copilului,

–  având în vedere Convenția ONU din 1984 împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante,

–  având în vedere Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap din 2006,

–  având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU convenite în 2015 și, în special, obiectivele 1, 3 și 5 privind eradicarea sărăciei, sănătatea și bunăstarea și, respectiv, egalitatea de gen,

–  având în vedere Platforma de acțiune de la Beijing din 1995 și rezultatele conferințelor sale de revizuire,

–  având în vedere Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare (CIPD), care a avut loc la Cairo în 1994, programul său de acțiune, precum și rezultatele conferințelor sale de revizuire,

–  având în vedere Summitul de la Nairobi din 2019 privind CIPD+25 – Accelerarea promisiunii și angajamentele părților interesate în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR),

–  având în vedere Seria de informații privind sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente emisă de Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) din 2020,

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului din 1950,

–  având în vedere orientările emise de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) din 2015, intitulate „Avortul în condiții de siguranță: orientări tehnice și politice pentru sistemele de sănătate”,

–  având în vedere orientările OMS din 8 martie 2022, privind îngrijirea pacienților pentru avort,

–  având în vedere declarația OHCHR din 14 septembrie 2021 intitulată „Experții ONU denunță noi atacuri împotriva dreptului la avort în condiții de siguranță și complicitatea Curții Supreme”,

–  având în vedere raportul privind situația populației mondiale emis de Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) în martie 2022 și intitulat „Văzând nevăzutul: trebuie luate măsuri în criza neglijată a sarcinii nedorite”,

–  având în vedere raportul Centrului de cercetare Pew din 6 mai 2022 intitulat „Dilema Americii în materie de avort”,

–  având în vedere Constituția Statelor Unite ale Americii,

–  având în vedere hotărârea în cauza Roe/Wade, 410 U.S. 113 (1973),

–  având în vedere proiectul inițial de aviz majoritar al Curții Supreme a Statelor Unite nr. 19-1392(1), redactat de judecătorul Samuel Alito cu privire la Thomas E. Dobbs, responsabil cu sănătatea al Departamentului de sănătate din Mississippi, et al. / Jackson Women’s Health Organisation, et al., din februarie 2022, care a fost divulgat presei în mai 2022,

–  având în vedere proiectul de lege nr. 8 a Senatului (SB 8) și proiectul de lege al Camerei 1515 (HB 1515) din Texas privind avortul, inclusiv avorturile după detectarea bătăilor inimii unui copil nenăscut, autorizarea dreptului civil privat la acțiune” din septembrie 2021,

–  având în vedere Convenția Consiliului Europei din 2014 privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice,

–  având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 2009 (denumită în continuare „carta”),

–  având în vedere rezoluția sa din 7 octombrie 2021 referitoare la legea privind avortul din statul Texas, SUA(2),

–  având în vedere rezoluția sa din 24 iunie 2021 referitoare la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor(3),

–  având în vedere rezoluția sa din 11 noiembrie 2021 referitoare la împlinirea unui an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia(4),

–  având în vedere rezoluția sa din 13 februarie 2019 referitoare la regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE(5),

–  având în vedere noul Plan de acțiune al UE privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor pentru perioada 2021-2025 (GAP III),

–  având în vedere rezoluția sa din 11 februarie 2021 referitoare la provocările viitoare legate de drepturile femeilor în Europa: mai mult de 25 de ani de la Declarația și Platforma de acțiune de la Beijing(6),

–  având în vedere rezoluția sa din 5 mai 2022 referitoare la impactul războiului împotriva Ucrainei asupra femeilor(7),

–  având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit OMS, avortul este un element esențial în serviciile de asistență medicală și aproximativ 45 % din totalul avorturilor sunt nesigure, dintre care 97 % au loc în țările în curs de dezvoltare(8); întrucât, potrivit UNFPA(9), în fiecare an se înregistrează aproximativ 121 de milioane de sarcini nedorite, iar peste 60 % din aceste sarcini se încheie cu avort; întrucât, în ultimii ani, oponenții SRHR și ai autonomiei femeilor au avut o influență semnificativă asupra legislației și politicilor naționale, cu inițiative luate la nivel mondial, inclusiv în mai multe state membre de reducere a acestei autonomii; întrucât ascensiunea extremei drepte contribuie și ea la acest regres al dreptului femeilor la avort, care se manifestă în întreaga lume;

B.  întrucât Comitetul pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor a observat că incriminarea prestării de servicii pentru avorturi nu are nicio valoare disuasivă; întrucât, astfel cum a remarcat Grupul de lucru al ONU privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor, unde avortul este incriminat și supus unor restricții legale, încetarea sarcinii în condiții de siguranță nu este posibilă pentru toate femeile, din cauza situației lor socioeconomice, devenind astfel un privilegiu al femeilor avantajate din punct de vedere socioeconomic, în timp ce femeile cu resurse limitate sunt obligate să recurgă la avorturi nesigure și clandestine care le pun în pericol viața și sănătatea; întrucât, potrivit OMS, „proporția avorturilor nesigure este semnificativ mai mare în țările cu legi foarte restrictive privind avortul decât în țările cu legi mai puțin restrictive”(10);

C.  întrucât avortul în condiții nesigure este principala cauză, dar care poate fi prevenită, a deceselor materne și a bolilor în rândul femeilor; întrucât lipsa accesului la servicii sigure și legale de avort reprezintă o problemă critică de sănătate publică și de drepturi ale omului; întrucât interzicerea avortului și, prin urmare, forțarea femeilor să caute soluții nesigure și clandestine duce la creșterea mortalității materne și a bolilor în rândul femeilor;

D.  întrucât Curtea Supremă a Statelor Unite a stabilit un precedent în cauza de referință Roe/Wade (1973), ulterior reafirmat în hotărârea în cauza Planned Parenthood/Casey (1992) și în hotărârea în cauza Whole Women’s Health/Hellerstedt (2016), garantând dreptul constituțional în SUA la avort legal înainte de viabilitatea extrauterine a fătului; întrucât recenta dezvăluire în presă a unui proiect inițial de aviz al majorității Curții Supreme, elaborat de judecătorul Samuel Alito în cauza Thomas E. Dobbs, ofițer de stat pentru sănătate al Departamentului pentru Sănătate din Mississippi/Jackson Women’s Health Organization ar revoca hotărârea în cauza Roe/Wade și ar retrage drepturile constituționale consacrate în SUA; întrucât se preconizează că Curtea Supremă va pronunța o hotărâre definitivă înainte de sfârșitul lunii iunie 2022; întrucât proiectul de aviz divulgat reprezintă opțiunea cea mai negativă în termeni de drepturi de avort pe care ar putea-o lua Curtea Supremă, permițând statelor să interzică avortul în orice moment al sarcinii și deschizând posibilitatea unor interdicții complete privind avortul, ceea ce, la rândul său, ar elimina protecția de care femeile și fetele din SUA se bucură în temeiul drepturilor lor actuale;

E.  întrucât viețile femeilor și fetelor din SUA ar fi afectate de o hotărâre a Curții Supreme care ar putea revoca hotărârea în cauza Roe/Wade, iar consecințele negative ar fi resimțite cel mai acut de persoanele aflate în situații vulnerabile; întrucât și alte SRHR ar putea fi afectate negativ de această revocare; întrucât restricționarea sau interzicerea dreptului la avort în SUA ar avea un efect disproporționat asupra femeilor aflate în sărăcie, în special asupra acelora aparținând unor minorități rasiale, cum ar fi femeile negre, femeile hispanice și femeile indigene, dar și femeile din zonele rurale, persoanele LGBTIQ, femeile cu dizabilități, adolescente, femeile migrante, inclusiv migranții în situație neregulamentară și familiile monoparentale conduse de femei; întrucât serviciile publice de avort pot oferi acces universal la avort legal și în condiții de siguranță pentru toate femeile, inclusiv pentru cele aflate în situații socioeconomice vulnerabile;

F.  întrucât proiectul de aviz al Curții a fost emis în urma recentelor eforturi neîntrerupte depuse la nivel de stat pentru a limita și a interzice drepturile de avort în SUA și întrucât, începând din 2011, statele SUA au adoptat aproape 500 de legi care restricționează accesul la avort; întrucât restricțiile privind accesul la avort vor obliga mai ales pe cei care nu dispun de resurse sau de informații să călătorească pe distanțe lungi, să suporte o naștere împotriva voinței lor sau să recurgă la avorturi nesigure la domiciliu, făcându-le, de asemenea, vulnerabile la anchete și urmăriri penale;

G.  întrucât Texas a adoptat recent așa-numita lege a Senatului 8 (SB 8), care interzice avortul după constatarea bătăilor cardiace ale fătului, adică după aproximativ șase săptămâni de sarcină, fără excepție pentru viol, incest sau boli fetale care sunt incompatibile cu viața normală după naștere; întrucât Curtea Supremă a SUA a permis intrarea în vigoare a legii, iar statul Texas a fost în măsură să se sustragă controlului jurisdicțional al constituționalității legii prin scutirea funcționarilor guvernamentali de la aplicarea legii și prin crearea unei căi legale pentru cetățeni, contra unei recompense de 10 000 USD, de a acționa în justiție orice persoană care oferă servicii de avort sau asistă pe cineva în realizarea unui avort care încalcă interdicția, deoarece, în lipsa unei entități clar responsabile de aplicarea acesteia, legea este mai dificil de contestat; întrucât dispoziția care permite cetățenilor să acționeze în justiție orice persoană care furnizează servicii de avort deschide calea pentru numeroase moduri de hărțuire;

H.  întrucât cel puțin 12 state au adoptat, au introdus sau au notificat intenția de a introduce legi care se inspiră din legea texană SB 8; întrucât legiuitorii din Idaho și Oklahoma au adoptat recent legi de interzicere a avortului, după modelul SB 8, inclusiv din momentul fertilizării în cazul statului Oklahoma;

I.  întrucât, în cazul în care Curtea Supremă ar decide să revoce hotărârea în cauza Roe/Wade, decizia privind legalitatea avorturilor ar reveni la nivelul statelor federale; întrucât 13 state au adoptat deja inițiative legislative care interzic avortul, menite să interzică sau să limiteze imediat accesul la avort în cazul în care hotărârea Roe/Wade va fi revocată; întrucât este foarte probabil ca, în ansamblu, 26 de state (inclusiv cele 13 citate) să restricționeze sau să interzică avortul în cazul în care protecția constituțională este anulată, dat fiind că alte state ar putea încerca fie să reintroducă legi adoptate înainte de 1973, cum ar fi Michigan, Wisconsin și Virginia de Vest, fie să aplice restricții privind avortul recent adoptate, dar care au fost blocate de instanțe, cum ar fi Alabama, Georgia, Iowa, Ohio și Carolina de Sud;

J.  întrucât aproape toate decesele cauzate de avorturile nesigure au loc în țări în care avortul este sever restricționat; întrucât se estimează că numărul anual de decese în rândul femeilor însărcinate în SUA din cauza avorturilor nesigure ar crește cu 21 %(11) în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a unei eventuale interdicții; întrucât astfel de decese pot fi prevenite în totalitate;

K.  întrucât, în rândul adolescentelor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, complicațiile legate de sarcină și naștere sunt principala cauză de deces la nivel mondial; întrucât Comitetul ONU pentru drepturile copilului(12) îndeamnă țările să dezincrimineze avortul și să se asigure că fetele au acces la servicii de avort legal în condiții de siguranță; întrucât posibilele interdicții privind avortul ar putea inversa scăderea numărului de sarcini în rândul adolescentelor din SUA; întrucât mamele adolescente sunt mult mai predispuse să își întrerupă studiile și să se confrunte cu șomajul, exacerbând astfel ciclul sărăciei;

L.  întrucât există o preocupare din ce în ce mai mare cu privire la protecția datelor în contextul în care hotărârea în cauza Roe/Wade ar putea fi răsturnată; întrucât, prin intermediul aplicațiilor de urmărire menstruală sau al instrumentelor de geolocalizare și al motoarelor de căutare, se pot colecta date cu privire la persoanele care s-au apropiat de o clinică de avort, au achiziționat medicamente care provoacă avortul sau au căutat informații despre avorturi; întrucât persoanele pot fi urmărite în acest sens sau informațiile astfel colectate pot fi utilizate împotriva lor(13);

M.  întrucât organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) și grupurile de reflecție cu orientare conservatoare care aparțin filonului creștin de dreapta din SUA au finanțat această mișcare împotriva avortului la nivel mondial; întrucât nivelul finanțării a fost ridicat; întrucât, dacă este revocată hotărârea Roe/Wade, aceasta ar putea însemna o creștere a fluxului de fonduri, cu o presiune înnoită din partea grupurilor anti-avort din întreaga lume;

N.  întrucât, dacă Curtea Supremă o revocă hotărârea Roe/Wade, mișcările anti-avort vor fi încurajate sau stimulate să exercite presiuni asupra guvernelor și instanțelor din afara SUA pentru a revoca dreptul la avort și a pune în pericol progresele importante înregistrate în ultimele decenii, prin care peste 60 de țări(14) și-au reformat legislația și politicile privind avortul pentru a elimina restricțiile și barierele;

O.  întrucât, în pofida progreselor generale înregistrate în ceea ce privește protecția SRHR în întreaga lume, inclusiv în Europa, regresul în ceea ce privește dreptul de acces la avort legal și în condiții de siguranță reprezintă o preocupare gravă; întrucât anularea deciziei în cauza Roe/Wade ar putea încuraja mișcarea anti-avort din Uniunea Europeană; întrucât Polonia este singurul stat membru al UE care a eliminat din legislația sa un motiv de avort, deoarece Curtea Constituțională nelegitimă a hotărât la 22 octombrie 2020 să anuleze drepturile consacrate de mult timp ale femeilor poloneze, ceea ce implică o interdicție de facto a avortului; întrucât avortul este interzis în Malta; întrucât avortul medical la începutul sarcinii nu este legal în Slovacia și nu este disponibil în Ungaria; întrucât accesul la avort este, de asemenea, subminat în Italia(15); întrucât accesul la servicii de avort este refuzat în alte state membre ale UE, cum ar fi recent în Croația(16);; întrucât este imperativ ca UE și statele sale membre să apere SRHR și să sublinieze că drepturile femeilor sunt inalienabile și că acestea nu pot fi eliminate și nici reduse; întrucât este esențial ca UE și statele sale membre să continue să facă progrese în ceea ce privește garantarea accesului la servicii de avort sigure, legale și în timp util, în conformitate cu recomandările și dovezile OMS;

P.  întrucât drepturile sexuale și reproductive (SRR), inclusiv avortul legal și în condiții de siguranță, constituie un drept fundamental; întrucât incriminarea, întârzierea și refuzarea accesului la servicii sigure și legale de avort constituie o formă de violență împotriva femeilor și fetelor; întrucât mai multe organisme din domeniul drepturilor omului au afirmat că refuzul avortului legal și în condiții de siguranță poate constitui tortură sau tratamente crude, inumane și degradante; întrucât avorturile nesigure care cauzează decese în contextul interzicerii avortului ar trebui înțelese ca „asasinate arbitrare din punctul de vedere al genului, suferite doar de femei, ca urmare a discriminării consacrate prin lege”(17);

Q.  întrucât organismele internaționale pentru drepturile omului au afirmat în mod repetat și constant că incriminarea și restricționarea avortului sunt contrare obligațiilor internaționale ale statelor în domeniul drepturilor omului, care sunt protejate în dreptul internațional și european al drepturilor omului, cum ar fi Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei și Convenția europeană a drepturilor omului; întrucât obligarea femeilor să facă avorturi clandestine, să călătorească în alte țări pentru această procedură sau să își ducă sarcina la termen împotriva voinței lor reprezintă o încălcare a drepturilor omului ale femeilor și fetelor la viață, integritate fizică și mentală, egalitate, nediscriminare și sănătate; întrucât principiul de drept internațional al non-regresului interzice statelor să ia măsuri care subminează, restricționează sau elimină drepturile existente în domeniul egalității de gen și al SRHR;

R.  întrucât declarația experților ONU publicată în septembrie 2021(18) subliniază că „drepturile femeilor sunt drepturi fundamentale care nu pot fi subordonate considerentelor culturale, religioase sau politice”, adăugând că „influența ingerințelor motivate ideologic și religios în chestiunile de sănătate publică a fost deosebit de dăunătoare pentru sănătatea și bunăstarea femeilor și a fetelor”;

S.  întrucât garantarea accesului la servicii cuprinzătoare în materie de SRHR, la educație și la servicii cuprinzătoare și adecvate vârstei în materie de sexualitate și relații, inclusiv planificare familială, metode contraceptive și avort sigur, legal și liber, precum și respectarea autonomiei și a capacității fiecărei persoane de a lua decizii libere și în cunoștință de cauză cu privire la propriul corp și la viața sa sunt condiții prealabile pentru realizarea egalității de gen, sociale și economice; întrucât accesul echitabil la serviciile de avort le permite femeilor să aibă mai multă libertate de alegere cu privire la corpul lor și le mărește capacitatea de a-și îmbunătăți bunăstarea economică;

T.  întrucât egalitatea de gen, eradicarea sărăciei și a exploatării pretutindeni și asigurarea unei vieți sănătoase și a bunăstării tuturor sunt obiective fundamentale stabilite în ODD 5, 1 și, respectiv, 3; întrucât, mai specific, asigurarea accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și eliminarea tuturor formelor de violență și a practicilor dăunătoare împotriva femeilor și fetelor sunt ținte ale ODD 3 și 5; întrucât toate statele membre ale ONU, inclusiv SUA și statele membre ale UE, și-au asumat îndatoriri, angajamente și obligații de a respecta și promova aceste ODD și țintele lor,

1.  condamnă cu fermitate regresul înregistrat la nivel mondial în ceea ce privește drepturile femeilor și SRHR, inclusiv în SUA și în unele state membre ale UE; reamintește că SRHR sunt drepturi fundamentale ale omului care ar trebui protejate și consolidate și nu pot fi în niciun caz slăbite sau retrase; este profund îngrijorat în special de măsura în care aceste interdicții vor contribui la trauma suferită de victimele violurilor și ale incesturilor;

2.  își exprimă solidaritatea fermă și sprijinul față de femeile și fetele din SUA, precum și față de cele implicate atât în furnizarea, cât și în promovarea dreptului și accesului la servicii legale și sigure de avort în astfel de circumstanțe dificile;

3.  reamintește Curții Supreme a Statelor Unite importanța susținerii cauzei de referință Roe/Wade (1973) și protecția constituțională rezultată a dreptului la avort în SUA;

4.  condamnă cu fermitate orice regres în ceea ce privește drepturile omului și drepturile constituționale; solicită să se ia măsuri pentru a garanta dreptul la avort legal și în condiții de siguranță în SUA și ca SUA să se abțină de la orice regres; invită autoritățile relevante din SUA de la toate nivelurile, în conformitate cu Orientările OMS privind îngrijirile legate de avort, să dezincrimineze pe deplin accesul la serviciile de avort și furnizarea acestora, să garanteze servicii de sănătate sexuală și reproductivă sigure, legale, gratuite și de înaltă calitate pe teritoriul lor, și să le facă ușor accesibile tuturor femeilor și fetelor;

5.  invită guvernul statului Texas să abroge rapid proiectul de lege nr. 8 al Senatului; invită guvernele statelor Idaho și Oklahoma să abroge legile lor similare, inclusiv proiectul de lege HB 4327 (Oklahoma); invită toate cele 26 de state din SUA care au legi declanșatoare, drept scris și alte măsuri ce conțin interdicții și restricții privind avortul să le abroge și să se asigure că legislația lor este în conformitate cu drepturile femeilor protejate la nivel internațional și cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului;

6.  este profund îngrijorat de faptul că interdicțiile și alte restricții privind avortul afectează în mod disproporționat femeile aflate în sărăcie, în special femeile rasializate, inclusiv femeile negre, femeile hispanice și femeile indigene, precum și femeile din zonele rurale, persoanele LGBTIQ, femeile cu dizabilități, adolescenții, femeile migrante, inclusiv migranții în situație neregulamentară și familiile monoparentale conduse de femei; subliniază că femeile care, din cauza barierelor financiare sau logistice, nu își pot permite să se deplaseze la clinici de sănătate reproductivă în statele sau țările învecinate sunt expuse unui risc mai mare de a fi supuse unor proceduri nesigure și care pun viața în pericol și de a fi obligate să își ducă sarcina la termen împotriva voinței lor, ceea ce reprezintă o încălcare a drepturilor omului și o formă de violență de gen(19);

7.  salută faptul că legislația federală privind sănătatea și protecția femeilor (WHPA), care vizează protejarea dreptului la servicii de avort în SUA, a fost adoptată în Camera Reprezentanților, dar regretă profund că aceasta nu a fost adoptată în Senat; invită guvernul SUA și/sau alte autorități relevante ale SUA să respecte, să aplice și să protejeze drepturile omului în cazul femeilor și fetelor, inclusiv drepturile lor la viață, viață privată, sănătate și egalitate, precum și dreptul lor la nediscriminare, lipsă de violență și tortură sau tratamente crude, inumane și degradante, prin instituirea și sprijinirea unor protecții juridice federale pentru accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă sigure, legale și de înaltă calitate, inclusiv la avort pentru toate femeile și fetele;

8.  îl încurajează pe președintele Joe Biden și administrația sa să își intensifice eforturile și să continue să sprijine drepturile la avort și îl îndeamnă să asigure accesul la avort legal și în condiții de siguranță; încurajează guvernul SUA să depună eforturi suplimentare pentru a se asigura că avortul și contracepția sunt integrate în furnizarea de informații, educație și servicii SRHR adecvate vârstei și cuprinzătoare și că acestea sunt accesibile tuturor; salută faptul că finanțarea SUA a fost restabilită pentru UNFPA, agenția ONU pentru sănătate sexuală și reproductivă și invită guvernul SUA și/sau alte autorități relevante ale SUA să continue să sprijine SRHR și să facă acest lucru în cadrul ONU și al altor foruri multilaterale;

9.  îndeamnă guvernul SUA și/sau alte autorități relevante din SUA să asigure protecția constituțională și statutară federală adecvată a dreptului de a pune capăt unei sarcini, și îndeamnă în continuare guvernul SUA să dezincrimineze complet avortul, ceea ce necesită nu numai încetarea penalizării femeilor și a fetelor și a altor persoane însărcinate, a furnizorilor de servicii medicale și a altor persoane care oferă asistență pentru serviciile de avort, ci și eliminarea avortului din dreptul penal al statului și abolirea tuturor celorlalte legi, politici și practici punitive;

10.  încurajează ferm guvernul SUA și/sau alte autorități relevante ale SUA să elimine, de asemenea, toate barierele din calea serviciilor de avort, inclusiv consimțământul sau notificarea terților, perioadele de așteptare obligatorii și autorizarea de către judecători sau comisii medicale, și să garanteze accesul în timp util la servicii de avort în întreaga țară; invită guvernul SUA să se asigure că serviciul este furnizat fără discriminare, hărțuire, constrângere, teamă sau intimidare, cu respectarea vieții private și a confidențialității femeilor și cu protecția și respectul cuvenit pentru furnizorii de asistență medicală;

11.  invită guvernul SUA și/sau alte autorități relevante din SUA să reglementeze refuzurile de a furniza servicii legale de avort de către furnizorii de servicii medicale, inclusiv pe baza clauzei de „conștiință”, într-un mod care să nu împiedice accesul femeilor la avort;

12.  își exprimă îngrijorarea cu privire la colectarea și utilizarea abuzivă a datelor împotriva persoanelor care solicită servicii de avort; invită guvernul SUA să se asigure că legile și politicile privind protecția datelor sunt conforme cu standardele internaționale privind drepturile omului și să garanteze că prelucrarea informațiilor sensibile cu caracter personal, cum ar fi datele și informațiile legate de sănătate, respectă drepturile persoanelor și se bazează pe consimțământul liber, specific, în cunoștință de cauză și explicit al acestora pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal; solicită serviciilor de distribuție digitală să se asigure că toate aplicațiile respectă legislația privind utilizarea și protecția datelor;

13.  recunoaște rolul jucat de ONG-uri în calitate de furnizori de servicii și de susținători ai SRHR în SUA și le încurajează să își continue activitatea; afirmă că aceste ONG-uri au nevoie de un nivel adecvat de finanțare pentru a funcționa; subliniază că serviciile furnizate de aceste ONG-uri răspund nevoilor și drepturilor omului ale femeilor și fetelor; subliniază că activitatea lor nu poate înlocui responsabilitatea statului de a garanta accesul la servicii publice, legale și sigure de avort;

14.  invită guvernul SUA să ia măsurile necesare pentru a asigura sprijinul social, în special în cazul gospodăriilor monoparentale și al sarcinilor în timpul adolescenței, inclusiv prin îngrijirea universală a copiilor și asistența medicală;

15.  invită guvernul SUA să semneze și să ratifice toate celelalte(20) convenții și protocoale ale ONU și regionale privind drepturile omului, inclusiv Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (1979);

16.  este profund îngrijorat de posibilele consecințe asupra drepturilor femeilor în întreaga lume în cazul în care Curtea Supremă a SUA ar anula hotărârea Roe/Wade; este profund îngrijorat de posibilitatea unui efect disuasiv asupra prioritizării și finanțării serviciilor SRHR, care deja nu constituie o prioritate și sunt subfinanțate atât în SUA, cât și la nivel mondial; subliniază cu îngrijorare că, în țările care depind în mare măsură de ajutorul acordat de SUA pentru programele de sănătate publică, această anulare ar putea avea un impact asupra angajamentului acestor guverne față de furnizarea de servicii de avort și asigurarea altor drepturi reproductive;

17.  salută recentele evoluții pozitive ale drepturilor în materie de avort în Argentina, Mexic, Ecuador, Columbia și Chile, care marchează progrese importante în America de Sud în ceea ce privește drepturile femeilor, precum și în alte țări din întreaga lume, cum ar fi Angola, India, Kenya, Noua Zeelandă, Irlanda de Nord, Coreea de Sud și Thailanda;

18.  subliniază că este important să se asigure participarea femeilor și a fetelor la elaborarea legilor și a politicilor care le afectează și sunt legate de drepturile omului în cazul acestora, inclusiv SRHR, în special în ceea ce privește avortul, și că li se acordă justiție și dispun de căi judiciare de atac atunci când le sunt încălcate drepturile;

19.  subliniază lipsa accesului la contracepție și nevoile nesatisfăcute existente(21); subliniază că femeile poartă o responsabilitate disproporționată în ceea ce privește contracepția, care ar trebui să fie împărțită cu bărbații; subliniază, în acest sens, necesitatea dezvoltării și promovării contraceptivelor pentru bărbați în vederea reducerii numărului de sarcini nedorite; subliniază că ar trebui să se acorde prioritate combaterii violenței sexuale și educației cuprinzătoare, adaptate vârstei și bazate pe dovezi privind sexualitatea și relațiile pentru toți, unei game de metode și materiale contraceptive de înaltă calitate, accesibile, sigure și, după caz, gratuite, precum și consilierii în materie de planificare familială, precum și serviciilor de sănătate;

20.  solicită UE și statelor membre să ofere tot sprijinul posibil, inclusiv sprijin financiar, organizațiilor societății civile cu sediul în SUA care protejează, promovează și furnizează SRHR în țară, ca expresie a angajamentului lor universal față de aceste drepturi; invită, de asemenea, statele membre să ofere un refugiu sigur tuturor profesioniștilor din domeniul medical care ar putea fi expuși riscului de persecuție legală sau de alte forme de hărțuire ca urmare a activității lor legitime de acordare a îngrijirilor legate de avort;

21.  invită Serviciul European de Acțiune Externă, Comisia și toate statele membre ale UE să utilizeze toate instrumentele de care dispun pentru a-și consolida acțiunile de contracarare a regresului în ceea ce privește drepturile femeilor și SRHR, inclusiv prin compensarea oricărei posibile reduceri a finanțării SRHR de către SUA la nivel mondial și prin susținerea fermă și prioritizarea accesului universal la avort legal și în condiții de siguranță și la alte SRHR în relațiile lor externe;

22.  invită UE și statele sale membre să îndemne guvernul SUA să instituie măsuri de protecție juridică federală pentru dreptul la avort și să ridice aceste probleme legate de drepturile omului în relațiile lor cu SUA la toate nivelurile și în toate forurile internaționale relevante, subliniind că ele constituie o formă de violență împotriva femeilor și fetelor; invită, de asemenea, delegația UE în SUA să acorde prioritate SRHR în colaborarea sa cu autoritățile americane relevante și în punerea în aplicare la nivel local a GAP III;

23.  invită UE și statele sale membre să sprijine cu fermitate SRHR pentru toți, inclusiv prin promovarea unei protecții juridice consolidate în interiorul frontierelor UE și prin eliminarea barierelor din calea exercitării acestor drepturi;

24.  invită UE și statele sale membre să includă dreptul la avort în Cartă;

25.  invită Serviciul European de Acțiune Externă, delegațiile UE și ambasadele statelor membre din întreaga lume să contacteze și să protejeze în mod proactiv apărătorii drepturilor omului care lucrează în domeniul SRHR, în special în țările în care sunt impuse restricții în ceea ce privește dreptul și accesul la avort;

26.  invită Vicepreședintele Comisiei / Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, reprezentantul special al UE pentru drepturile omului, precum și comisarul responsabil cu egalitatea de gen să aibă în vedere, în cazul unei anulări a hotărârii Roe/Wade, să condamne și să denunțe această încălcare a SRHR ale femeilor și a dreptului lor la asistență medicală, precum și incertitudinea juridică pe care aceasta o va cauza în schimburile lor cu funcționarii SUA;

27.  subliniază că, în conformitate cu Platforma de acțiune de la Beijing și cu Programul de acțiune al CIPD, trebuie protejat dreptul tuturor persoanelor la integritatea și autonomia corporală și trebuie garantat accesul la servicii esențiale care fac posibilă exercitarea acestui drept; subliniază că accesul la asistență medicală este un drept fundamental al omului și că statul are obligația de a oferi asistență medicală garantată tuturor; solicită o abordare cuprinzătoare globală în pachetul esențial privind sănătatea sexuală și reproductivă, inclusiv măsuri de prevenire și evitare a avorturilor nesigure și clandestine, precum și furnizarea de servicii de îngrijire post-avort, care să fie integrate în strategiile, politicile și programele legate de asigurarea universală de sănătate; regretă că asistența medicală nu este accesibilă tuturor cetățenilor din SUA; reamintește că sărăcia este strâns legată de continuarea forțată și constrânsă a sarcinii și de lipsa unor servicii de efectuare a unui avort legal și în condiții de siguranță;

28.  reafirmă că avortul trebuie să fie întotdeauna o decizie voluntară, bazată pe cererea unei persoane, și luată în mod liber, în conformitate cu standardele medicale și cu disponibilitatea, accesibilitatea, prețul abordabil și siguranța, pe baza orientărilor OMS; invită statele membre să asigure accesul universal la avort legal și în condiții de siguranță și respectarea dreptului la libertate, la viață privată și la cea mai bună asistență medicală posibilă;

29.  îndeamnă statele membre să dezincrimineze avortul și să elimine și să combată obstacolele din calea avortului sigur și legal și a accesului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă; invită statele membre să garanteze accesul la servicii sigure, legale și gratuite de avort, la servicii și bunuri legate de asistența medicală prenatală și maternă, planificare familială voluntară, contracepție, servicii adaptate tinerilor, precum și servicii legate de prevenirea, tratamentul, îngrijirea și sprijinul HIV, fără discriminare;

30.  condamnă faptul că femeile nu pot avea acces la servicii de avort din cauza practicii obișnuite din unele state membre ca medicii și, în unele cazuri, instituțiile medicale în ansamblu, să refuze furnizarea de servicii de sănătate pe baza clauzei de „conștiință”, care conduce la refuzul acordării de îngrijiri pentru avort pe motive de religie sau de conștiință și care pune în pericol viața și drepturile femeilor; ia act de faptul că această clauză este utilizată adesea și în situațiile în care orice întârziere ar putea pune în pericol viața sau sănătatea pacientei;

31.  îndeamnă Comisia să își utilizeze pe deplin competența în politica de sănătate și să sprijine statele membre în garantarea accesului universal la SRHR în cadrul programului „UE pentru sănătate” pentru perioada 2021-2027; în promovarea informării și a educației în domeniul sănătății; în consolidarea sistemelor naționale de sănătate și a convergenței ascendente a standardelor de asistență medicală pentru a reduce inegalitățile în materie de sănătate în interiorul statelor membre și între acestea și în facilitarea schimbului de bune practici între statele membre în ceea ce privește SRHR; invită statele membre să facă progrese în direcția asigurării universale de sănătate, pentru care SRHR sunt esențiale;

32.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, președintelui Statelor Unite ale Americii și administrației acestuia, Congresului SUA și Curții Supreme a SUA.

(1) https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473
(2) JO C 132, 24.3.2022, p. 189.
(3) JO C 81, 18.2.2022, p. 43.
(4) JO C 205, 20.5.2022, p. 44.
(5) JO C 449, 23.12.2020, p. 102.
(6) JO C 465, 17.11.2021, p. 160.
(7) Texte adoptate, P9_TA(2022)0206.
(8) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion
(9) Raportul UNFPA privind situația populației mondiale, Văzând nevăzutul: trebuie luate măsuri în criza neglijată a sarcinii neintenționate”, martie 2022,
(10) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion
(11)1 https://ncpolicywatch.com/2022/05/05/study-shows-an-abortion-ban-may-lead-to-a-21-increase-in-pregnancy-related-deaths/
(12) Comitetul ONU pentru drepturile copilului, Comentariul general nr. 20 din 6 decembrie 2016 privind punerea în aplicare a drepturilor copilului în timpul adolescenței, articolul 60.
(13)  https://www.vice.com/en/article/m7vzjb/location-data-abortion-clinics-safegraph-planned-parenthood
(14) https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/
(15) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680687bdc; http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608853/IPOL_BRI(2018)608853_EN.pdf
(16) https://www.roda.hr/en/news/support-for-accessible-safe-and-legal-termination-of-pregnancy-in-croatia.html
(17)  https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession35%2FDocuments%2FA_HRC_35_23_AUV.docx&wdOrigin=BROWSELINK
(18) https://www.ohchr.org/en/statements/2021/09/united-states-un-experts-denounce-further-attacks-against-right-safe-abortion
(19) https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf
(20) Inclusiv, printre altele, Protocolul opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (1999), Convenția americană privind drepturile omului (1969), Protocolul adițional la Convenția americană a drepturilor omului în domeniul drepturilor economice, sociale și culturale (1988), Protocolul la Convenția americană privind drepturile omului referitor la abolirea pedepsei cu moartea (1990), primul și al doilea Protocol opțional la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (1966 și, respectiv, 1989), Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (1966), Protocolul opțional la Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (2008), Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (2002), Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (1989), Protocolul opțional la Convenția cu privire la drepturile copilului, referitor la o procedură de comunicare (2011), Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migrați și ale membrilor familiilor acestora (1990), Convenția privind statutul refugiaților (1951), Convenția internațională pentru protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate (2006), Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap (2006) și Protocolul opțional la Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap (2006).
(21) Raportul UNFPA privind situația populației mondiale, Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy, 30 martie 2022.

Ultima actualizare: 10 iunie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate