Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2022/2705(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0307/2022

Podneseni tekstovi :

B9-0307/2022

Rasprave :

PV 09/06/2022 - 3
CRE 09/06/2022 - 3

Glasovanja :

PV 09/06/2022 - 6.8
CRE 09/06/2022 - 6.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2022)0244

Usvojeni tekstovi
PDF 156kWORD 45k
Četvrtak, 9. lipnja 2022. - Strasbourg
Poziv na sazivanje konvencije radi revizije Ugovorâ
P9_TA(2022)0244B9-0307/2022

Rezolucija Europskog parlamenta od 9. lipnja 2022. o pozivu na sazivanje konvencije radi revizije Ugovorâ (2022/2705(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 48. Ugovora o Europskoj uniji,

⎯  uzimajući u obzir izvješće od 9. svibnja 2022. o konačnim rezultatima Konferencije o budućnosti Europe („Konferencija”),

⎯  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. svibnja 2022. o daljnjem postupanju nakon zaključaka Konferencije o budućnosti Europe(1),

⎯  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. veljače 2017. o mogućim promjenama i prilagodbama aktualnog institucijskog ustroja Europske unije(2), kao i svoju Rezoluciju od 13. veljače 2019. o stanju rasprave o budućnosti Europe(3),

–  uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je trenutačna verzija Ugovorâ stupila na snagu 1. prosinca 2009. i budući da se Europska unija od tada suočila s više kriza i dosad nezabilježenih izazova;

B.  budući da je 9. svibnja 2022. Konferencija završila s radom i predstavila svoje zaključke, koji sadrže 49 prijedloga i 326 mjera;

C.  budući da je uz zakonodavne prijedloge potrebno i pokretanje procesa institucionalnih reformi kako bi se provele preporuke i ispunila očekivanja od spomenutog postupka u kojem su sudjelovali građani;

D.  budući da nove javne politike i, u nekim slučajevima, izmjene Ugovorâ nisu sami sebi svrha, nego su u interesu svih građana EU-a jer im je cilj preoblikovati EU na način kojim će se poboljšati njegova sposobnost djelovanja, kao i njegov demokratski legitimitet i odgovornost;

1.  pozdravlja zaključke Konferencije od 9. svibnja 2022.;

2.  ističe da su se u skladu s osnivačkim tekstom Konferencije Europski parlament, Vijeće i Komisija obvezali na učinkovito daljnje postupanje nakon zaključaka Konferencije, svatko u okviru svojih nadležnosti i u skladu s Ugovorima;

3.  napominje da su za nekoliko prijedloga Konferencije potrebne izmjene Ugovorâ te da Odbor za ustavna pitanja Parlamenta u skladu s time priprema prijedloge za izmjene Ugovorâ;

4.  ističe, osobito u svjetlu najnovijih kriza, da je potrebno hitno izmijeniti Ugovore kako bi se osiguralo da Unija ima nadležnost za učinkovitije djelovanje tijekom budućih kriza;

5.  iz tih razloga podnosi Vijeću, u okviru redovnog postupka revizije utvrđenog u članku 48. UEU-a, sljedeće prijedloge za izmjenu Ugovorâ, među ostalim:

   povećati kapacitete Unije za djelovanje putem reforme postupaka glasovanja, uključujući dopuštanje odluka u Vijeću glasovanjem kvalificiranom većinom umjesto jednoglasnog odlučivanja u relevantnim područjima, kao što je donošenje sankcija i takozvanih prijelaznih klauzula, te u hitnim slučajevima
   prilagoditi nadležnosti koje su Uniji dodijeljene Ugovorima, posebno u područjima zdravstva i prekograničnih zdravstvenih prijetnji, dovršenju energetske unije na temelju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, osmišljene u skladu s međunarodnim sporazumima za ublažavanje klimatskih promjena, kao i u područjima obrambene, socijalne i gospodarske politike; osigurati cjelovitu provedbu europskog stupa socijalnih prava te uvrstiti socijalni napredak u članak 9. UFEU-a, povezan s protokolom o socijalnom napretku u Ugovorima; podržati jačanje konkurentnosti i otpornosti gospodarstva EU-a, s posebnim naglaskom na malim i srednjim poduzećima i provjerama konkurentnosti, te promicati ulaganja usmjerena na budućnost i usredotočena na pravednu, zelenu i digitalnu tranziciju;
   dodijeliti Parlamentu puno pravo suodlučivanja o proračunu EU-a kao i pravo zakonodavne inicijative te izmjene ili stavljanja izvan snage zakonodavnih akata
   osnažiti postupak zaštite vrijednosti na kojima se temelji EU i razjasniti utvrđivanje i posljedice kršenja temeljnih vrijednosti (članak 7. UEU-a i Povelja Europske unije o temeljnim pravima)

6.  konkretnije, predlaže da se sljedeći članci Ugovorâ izmijene kako slijedi:

   Članak 29. UEU-a
"„Vijeće donosi odluke koje utvrđuju pristup Unije pojedinom pitanju zemljopisne ili tematske naravi. Ako se odlukom predviđaju djelomičan ili potpun prekid ili smanjenje gospodarskih i financijskih odnosa s jednom trećom zemljom ili više njih, Vijeće o tome odlučuje kvalificiranom većinom. Države članice osiguravaju da njihove nacionalne politike budu u skladu sa stajalištima Unije.”"
   Članak 48. stavak 7. četvrti podstavak UEU-a
"„Europsko vijeće spomenute odluke donosi kvalificiranom većinom, kako je definirana u članku 238. stavku 3. točki (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta koju je dala većina njegovih članova.”"

7.  poziva Vijeće da te prijedloge podnese izravno Europskom vijeću na razmatranje u cilju sazivanja konvencije sastavljene od predstavnika nacionalnih parlamenata, čelnika država ili vlada država članica, Parlamenta i Komisije;

8.  smatra da bi na spomenutu konvenciju kao promatrače trebalo pozvati predstavnike socijalnih partnera EU-a, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, Europskog odbora regija, civilnog društva EU-a i zemalja kandidatkinja;

9.  nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju pošalje Vijeću te da je proslijedi Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0141.
(2) SL C 252, 18.7.2018., str. 201.
(3) SL C 449, 23.12.2020., str. 90.

Posljednje ažuriranje: 27. rujna 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti