Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2022/2705(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0307/2022

Előterjesztett szövegek :

B9-0307/2022

Viták :

PV 09/06/2022 - 3
CRE 09/06/2022 - 3

Szavazatok :

PV 09/06/2022 - 6.8
CRE 09/06/2022 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2022)0244

Elfogadott szövegek
PDF 155kWORD 46k
2022. június 9., Csütörtök - Strasbourg
Felhívás a Szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívására
P9_TA(2022)0244B9-0307/2022

Az Európai Parlament 2022. június 9-i állásfoglalása a Szerződések felülvizsgálatára irányuló konvent létrehozására irányuló felhívásról (2022/2705(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 48. cikkére,

⎯  tekintettel az Európa jövőjéről szóló, 2022. május 9-i konferencia (a továbbiakban: a konferencia) végeredményéről szóló jelentésre,

⎯  tekintettel az Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseinek nyomon követésére vonatkozó álláspontjáról szóló, 2022. május 4-i állásfoglalására(1),

⎯  tekintettel az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejleményekről és módosításokról szóló, 2017. február 16-i állásfoglalására(2) és az Európa jövőjéről szóló vita állásáról szóló, 2019. február 13-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Szerződések jelenlegi változata 2009. december 1-jén lépett hatályba, és mivel az Európai Unió azóta számos válsággal és példa nélküli kihívással szembesült;

B.  mivel a konferencia 2022. május 9-én befejezte munkáját és ismertette következtetéseit, amelyek 49 javaslatot és 326 intézkedést tartalmaznak;

C.  mivel a jogalkotási javaslatok mellett intézményi reformokra is szükség van az ajánlások végrehajtása és a polgárok részvételi folyamatával kapcsolatos elvárások teljesítése érdekében;

D.  mivel az új politikákra és egyes esetekben a Szerződés módosításaira nem önmagukban, hanem valamennyi uniós polgár érdekében van szükség, mivel céljuk az EU olyan módon történő átalakítása, amely növeli az EU cselekvőképességét, valamint demokratikus legitimitását és elszámoltathatóságát;

1.  üdvözli a konferencia 2022. május 9-i következtetéseit;

2.  rámutat, hogy a konferencia alapító szövegével összhangban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy hatáskörükön belül és a Szerződésekkel összhangban hatékonyan nyomon követik a konferencia következtetéseit;

3.  megjegyzi, hogy a konferencia számos javaslata szükségessé teszi a Szerződések módosítását, és hogy a Parlament Alkotmányügyi Bizottságának ennek megfelelően a Szerződés módosítására irányuló javaslatokat kell kidolgoznia;

4.  rámutat – különösen a legutóbbi válságokat követően –, hogy a Szerződéseket sürgősen módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy a jövőbeli válságok során az Uniónak legyen hatásköre a hatékonyabb fellépésre;

5.  az EUSZ 48. cikkében meghatározott rendes felülvizsgálati eljárás keretében a fenti okok miatt többek között a következő javaslatokat nyújtja be a Tanácsnak a Szerződések módosítására:

   az Unió cselekvőképességének fokozása a szavazási eljárások reformja révén, beleértve annak lehetővé tételét, hogy a Tanácsban a vonatkozó területeken – például szankciók és úgynevezett áthidaló klauzulák elfogadása, valamint vészhelyzet esetén – egyhangúság helyett minősített többségi szavazással lehessen határozni;
   a Szerződésekben az Unióra ruházott hatáskörök kiigazítása, különösen az egészségügy és a határokon átnyúló egészségügyi veszélyek területén, az energiahatékonyságon és a megújuló energiákon alapuló, az éghajlatváltozás mérséklését célzó nemzetközi megállapodásokkal összhangban kialakított energiaunió megvalósítása során, a védelem, valamint a szociál- és gazdaságpolitika területén; a szociális jogok európai pillérének teljes körű végrehajtása, és a társadalmi haladás beépítése az EUMSZ 9. cikkébe, összekapcsolva egy társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyvnek a Szerződésekbe való beépítésével; az uniós gazdaság versenyképessége és ellenálló képessége megerősítésének támogatása, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozásokra és a versenyképességi ellenőrzésekre, valamint az igazságos, zöld és digitális átállást célzó, jövőorientált beruházások előmozdítása;
   az uniós költségvetéssel kapcsolatban teljes körű együttdöntési jog, valamint a jogszabályok kezdeményezésére, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére irányuló jog biztosítása a Parlament számára;
   az EU alapját képező értékek védelmére irányuló eljárás megerősítése, valamint az alapvető értékek megsértése megállapításának és következményeinek tisztázása (az EUSZ 7. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartája);

6.  Konkrétabban javasolja a Szerződés alábbi cikkeinek módosítását az alábbiak szerint:

   Az EUSZ 29. cikke
"„A Tanács határozatokat fogad el, amelyek meghatározzák, hogy az Unió hogyan viszonyul egy adott földrajzi vagy tematikus természetű kérdéshez. Amennyiben egy határozat az egy vagy több harmadik országgal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok részleges vagy teljes megszakításáról vagy korlátozásáról rendelkezik, a Tanács minősített többséggel határoz. A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti politikáik megfeleljenek az uniós álláspontoknak.”"
   Az EUSZ 48. cikke (7) bekezdésének negyedik albekezdése
"„E határozatokat az Európai Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés 238. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott minősített többséggel, az Európai Parlamentnek a tagjai többségével elfogadott egyetértését követően fogadja el.”"

7.  felhívja a Tanácsot, hogy ezeket a javaslatokat közvetlenül az Európai Tanács elé terjessze vizsgálatra egy, a nemzeti parlamentek képviselőiből, a tagállamok állam-, illetve kormányfőiből, a Parlamentből és a Bizottságból álló konvent összehívása céljából;

8.  úgy véli, hogy az EU szociális partnereinek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Európai Bizottságának, az EU civil társadalmának és a tagjelölt országoknak a képviselőit megfigyelőként meg kell hívni a konventbe;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) Elfogadott szövegek, P9_TA(2022)0141.
(2) HL C 252., 2018.7.18., 201. o.
(3) HL C 449., 2020.12.23., 90. o.

Utolsó frissítés: 2022. szeptember 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat