Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2716(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0331/2022

Разисквания :

PV 22/06/2022 - 15
CRE 22/06/2022 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2022 - 8.1
CRE 23/06/2022 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0249

Приети текстове
PDF 136kWORD 48k
Четвъртък, 23 юни 2022 г. - Брюксел
Статута на страна кандидатка на Украйна, Република Молдова и Грузия
P9_TA(2022)0249RC-B9-0331/2022

Резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2022 г. относно статута на страна кандидатка на Украйна, Република Молдова и Грузия (2022/2716(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Украйна, Република Молдова и Грузия,

–  като взе предвид член 49 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид кандидатурите за членство в ЕС, представени от Украйна, Република Молдова и Грузия,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 30 май 2022 г. относно Украйна,

–  като взе предвид Версайската декларация от 10 и 11 март 2022 г.,

–  като взе предвид становищата на Комисията от 17 юни 2022 г. относно кандидатурите за членство в ЕС на Украйна (COM(2022)0407), Република Молдова (COM(2022)0406) и Грузия (COM(2022)0405),

–  като взе предвид съвместното изявление на ръководителите на политическите групи в ЕП, адресирано до държавните и правителствените ръководители с оглед на заседанието на Европейския съвет на 23 и 24 юни 2022 г.,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че от 24 февруари 2022 г. насам Руската федерация води непровокирана, неоправдана и незаконна агресивна война срещу Украйна; като има предвид, че Украйна подаде кандидатурата си за членство в Европейския съюз на 28 февруари 2022 г., а Република Молдова и Грузия направиха това на 3 март 2022 г.;

Б.  като има предвид, че кандидатурите са подадени на фона на руската военна агресия срещу Украйна, която се води в мащаб, безпрецедентен в съвременната европейска история, и в която се наблюдава извършването на военни престъпления, които могат да са равнозначни на геноцид срещу украинското население, както и продължаващата окупация на части от териториите на Грузия и Молдова; като има предвид, че Украйна защитава европейската система за сигурност и принципите, на които тази система е изградена, например Заключителния акт от Хелзинки и Парижката харта за нова Европа;

В.  като има предвид, че съгласно член 49 от ДЕС „всяка европейска държава, която зачита ценностите, посочени в член 2, и се ангажира да ги насърчава, може да поиска да членува в Съюза“;

Г.  като има предвид, че не съществува „ускорена процедура“ за членство в ЕС и че присъединяването продължава да бъде сложен, основан на заслугите и структуриран процес, който изисква изпълнение на критериите за членство в ЕС и зависи от ефективното прилагане на реформите и транспонирането на достиженията на правото на ЕС;

Д.  като има предвид, че Съветът поиска изключително бързо от Комисията да представи своите становища относно кандидатурите за членство в ЕС на Украйна, Република Молдова и Грузия;

Е.  като има предвид, че във Версайската декларация от 10 и 11 март 2022 г. се посочва, че Европейският съвет признава европейските стремежи и европейския избор на Украйна;

Ж.  като има предвид, че народите на Украйна, Република Молдова и Грузия от години насам последователно изразяват непоколебима подкрепа за европейския курс на своите държави, като възприемат с готовност европейските принципи и ценности; като има предвид, че подобни стремежи за живот в свободна, суверенна и демократична държава са изразени от мнозинството от народа на Беларус, който се противопоставя на подкрепяния от Русия режим на Лукашенко;

З.  като има предвид, че събитията в миналото показаха, че неразширяването има висока цена от стратегическа гледа точка и може да подкопае сигурността и стабилността на континента;

И.  като има предвид, че отношенията на ЕС с Украйна, Република Молдова и Грузия се основават на амбициозни споразумения за асоцииране и задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, които създават благоприятна среда за политическо асоцииране, сближаване на законодателството и икономическа интеграция, които са ключови елементи на един бъдещ процес на присъединяване; като има предвид, че все още е необходимо да бъде постигнато пълно прилагане на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия;

Й.  като има предвид, че Украйна, Република Молдова и Грузия представиха и двата въпросника за присъединяване към ЕС в рекордно кратък срок, което показва не само тяхната голяма ангажираност с ценностите на ЕС, но и голямата им способност и воля да постигнат тези цели;

К.  като има предвид, че на 17 юни 2022 г. Комисията публикува становища относно трите заявления, в които препоръчва на Съвета да потвърди перспективите на Украйна, Република Молдова и Грузия да станат държави – членки на ЕС;

Л.  като има предвид, че в своите становища Комисията препоръча на Украйна и Република Молдова да се предостави статут на страна кандидатка с уговорката, че се предприемат определени мерки за реформи, например в областта на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията; като има предвид, че що се отнася до Грузия, Комисията препоръча да ѝ се предостави статут на страна кандидатка едва след като бъдат предприети мерки във връзка с посочените приоритети;

М.  като има предвид, че предоставянето на статут на страна кандидатка ще изпрати силно послание на надежда и солидарност към гражданите на трите държави и ще покаже, че Европейският съюз е решен да отговори достойно на настоящите предизвикателства и да следва визията си за бъдещето;

1.  приветства кандидатурите за членство на Украйна, Република Молдова и Грузия като израз на европейските стремежи на хората и желанието им да живеят мирно и безопасно в свободни, демократични и проспериращи държави, които поддържат добросъседски отношения с всички европейски държави и участват във все по-тясно сътрудничество с държавите – членки на ЕС;

2.  приветства официалната препоръка на Комисията за предоставяне на статут на страна кандидатка на Украйна и Република Молдова и на европейска перспектива на Грузия;

3.  призовава държавните и правителствените ръководители, които ще заседават в рамките на Европейския съвет на 23 и 24 юни 2022 г., незабавно да предоставят на Украйна и Република Молдова статут на страна кандидатка за членство в ЕС и да предоставят същия статут на Грузия, след като правителството ѝ постигне необходимите резултати по посочените в становището на Комисията приоритети; подчертава, че държавните и правителствените ръководители трябва да бъдат на висотата на отговорността, която историята им отрежда, и да дадат ясни политически сигнали;

4.  подчертава, че предоставянето на статут на страна кандидатка от Европейския съюз ще се равнява на демонстриране на лидерство, решителност и визия в днешния контекст на бруталната руска агресивна война срещу Украйна и опит за преосмисляне на геополитическата среда, и изпраща ясно политическо послание, че въпросните държави са избрали необратимо европейски път, който е приет от техните европейски партньори, и следва да не бъдат обект на намеса от страна на трети страни; отново подчертава, че ЕС трябва да продължи да бъде надежден партньор и вдъхващ доверие геополитически участник, който действа в съответствие със своите принципи и ценности, като проявява солидарност с хората, които отстояват същите идеали;

5.  призовава държавите членки да обединят политическата воля, за да дадат нов тласък на процеса на разширяване и да изпълнят обещанията си чрез конкретни положителни стъпки в процеса на присъединяване на държавите, които се стремят да станат членки на Съюза и заслужават да бъдат част от европейското семейство; поради това настоятелно призовава държавните и правителствените ръководители на ЕС, които ще заседават на 23 и 24 юни 2022 г., да дадат зелена светлина за процеса на разширяване към Западните Балкани, който понастоящем е блокиран;

6.  припомня, че за да се запази доверието към процеса на разширяване на ЕС и да бъде отключена неговата преобразяваща сила, трябва да бъде запазен отдавна поетият ангажимент към страните от Западните Балкани че паралелно протичащият процес на преговори с тях трябва да продължи незасегнат още по-динамично въз основа на заслуги, привеждане в съответствие на политиките, солидарност по международни въпроси и съгласувани ангажименти;

7.  подчертава, че присъединяването към ЕС трябва да се осъществи в съответствие с член 49 от ДЕС, въз основа на спазването на съответните процедури и при условие че са изпълнени установените критерии, по-специално т.нар. критерии от Копенхаген за членство в ЕС, и че то продължава да бъде процес, основан на заслугите, който изисква приемането и изпълнението на съответните реформи, по-специално в областта на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека, пазарната икономика и прилагането на достиженията на правото на ЕС;

8.  приканва органите на Украйна, Република Молдова и Грузия недвусмислено да демонстрират политическата си решимост да изпълнят европейските амбиции на своя народ, като значително ускорят напредъка си чрез съществени реформи, за да изпълнят ефективно критериите за членство в ЕС възможно най-скоро;

9.  подчертава, че опитът, който Украйна, Република Молдова и Грузия са натрупали при прилагането на съответните си споразумения за асоцииране и задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, трябва да се използва като основа за предстоящия процес на присъединяване, като по този начин се даде възможност на трите държави да се интегрират постепенно в рамките на единния пазар на ЕС и да задълбочат секторното сътрудничество; призовава Комисията и държавите членки да подготвят вътрешни структури и да предоставят допълнителни ресурси, както и по-голяма техническа помощ и политическа подкрепа;

10.  отчита, че украинците, молдовците и грузинците последователно подкрепят ориентацията на своите държави към Европа и че те заслужават да живеят в свободни, демократични и проспериращи държави, които са горди и ангажирани членове на европейското семейство; заключава, че предстоящият Европейски съвет може да направи важна първа стъпка към осъществяването на основателните стремежи на народите на тези три държави;

11.  отново заявява ангажимента на ЕС по отношение на суверенитета, териториалната цялост и политическата независимост на Украйна, Република Молдова и Грузия в рамките на техните международно признати граници и подкрепя усилията им за пълно прилагане на тези принципи; подчертава значението на единството и солидарността на държавите членки в това отношение;

12.  призовава Комисията, държавите членки и заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да актуализират политиката за Източното партньорство, за да може тя да продължи да бъде преобразяващ и значим инструмент в настоящия контекст на руската агресивна война срещу Украйна, която също така застрашава сигурността на съседните на Украйна държави и засяга неблагоприятно стабилността в региона като цяло; отново изтъква необходимостта от регионално сътрудничество между държавите от Източното партньорство;

13.  призовава Комисията и Съвета да установят засилен и структуриран политически диалог със страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки с цел постигане на по-нататъшен напредък по отношение на икономическата интеграция и хармонизирането на законодателството, както и с оглед на постепенното им включване в работата и процедурите на институциите на ЕС, когато е целесъобразно;

14.  отново призовава институциите на ЕС да ускорят необходимите стъпки, за да направят процеса на вземане на решения в ЕС по-ефективен;

15.  потвърждава отново ангажимента си за разширяване — процес, който няма алтернатива и повече от всякога е геостратегическа инвестиция в стабилен, силен и обединен ЕС; изразява твърдо убеждение, че перспективата за пълноправно членство в ЕС за държавите, които се стремят да станат държави — членки на ЕС, е в интерес на самия Съюз от политическа и икономическа гледна точка и от гледна точка на сигурността;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на президентите, правителствата и парламентите на Украйна, Република Молдова и Грузия и на държавите от Западните Балкани.

Последно осъвременяване: 30 септември 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност