Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2022/2716(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B9-0331/2022

Rasprave :

PV 22/06/2022 - 15
CRE 22/06/2022 - 15

Glasovanja :

PV 23/06/2022 - 8.1
CRE 23/06/2022 - 8.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2022)0249

Usvojeni tekstovi
PDF 128kWORD 46k
Četvrtak, 23. lipnja 2022. - Bruxelles
Status Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije kao zemalja kandidatkinja
P9_TA(2022)0249RC-B9-0331/2022

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o statusu Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije kao zemalja kandidatkinja (2022/2716(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Ukrajini, Republici Moldovi i Gruziji,

–  uzimajući u obzir članak 49. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir zahtjeve za članstvo u EU-u koje su podnijele Ukrajina, Republika Moldova i Gruzija,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 30. svibnja 2022. o Ukrajini,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju iz Versaillesa od 10. i 11. ožujka 2022.,

–  uzimajući u obzir mišljenja Komisije od 17. lipnja 2022. o zahtjevima za članstvo u EU-u koje su podnijele Ukrajina (COM(2022)0407), Republika Moldova (COM(2022)0406) i Gruzija (COM(2022)0405),

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu čelnika svojih političkih klubova upućenu šefovima država i vlada uoči sastanka Europskog vijeća 23. i 24. lipnja 2022.,

–  uzimajući u obzir članak 132. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da Ruska Federacija od 24. veljače 2022. provodi neizazvanu, neopravdanu i nezakonitu vojnu agresiju na Ukrajinu; budući da je Ukrajina podnijela zahtjev za pristupanje Europskoj uniji 28. veljače 2022., a Republika Moldova i Gruzija to su učinile 3. ožujka 2022.;

B.  budući da su zahtjevi podneseni u kontekstu ruske vojne agresije na Ukrajinu, koja se provodi u razmjerima dosad nezabilježenima u suvremenoj europskoj povijesti i u okviru koje su protiv ukrajinskog stanovništva počinjeni ratni zločini koji se mogu okarakterizirati kao genocid te su stalno okupirani dijelovi teritorija Gruzije i Moldove; budući da Ukrajina brani europski sigurnosni poredak i načela na kojima je izgrađen, kao što su Helsinški završni akt i Pariška povelja za novu Europu;

C.  budući da na temelju članka 49. UEU-a „svaka europska država koja poštuje vrijednosti iz članka 2. te se zalaže za njihovo promicanje može podnijeti zahtjev za članstvo u Uniji”;

D.  budući da ne postoji „ubrzani put” za članstvo u EU-u te da je pristupanje i dalje strukturiran proces utemeljen na zaslugama koji zahtijeva ispunjavanje kriterija za članstvo u EU-u te ovisi o učinkovitoj provedbi reformi i prenošenju pravne stečevine EU-a u nacionalno zakonodavstvo;

E.  budući da je Vijeće iznimno brzo zatražilo od Komisije da podnese mišljenja o zahtjevima Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije za članstvo u EU-u;

F.  budući da se u Deklaraciji iz Versaillesa od 10. i 11. ožujka 2022. navodi da je Europsko vijeće primilo na znanje europske težnje i europsko opredjeljenje Ukrajine;

G.  budući da narod Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije već godinama dosljedno nepokolebljivo podržava europski put svojih zemalja te prihvaća europska načela i vrijednosti; budući da slične težnje za životom u slobodnoj, suverenoj i demokratskoj zemlji izražava većina bjeloruskog naroda koja se protivi Lukašenkovu režimu koji uživa potporu Rusije;

H.  budući da je dosadašnji razvoj događaja pokazao da izostanak proširenja sa sobom nosi goleme strateške troškove te da može ugroziti sigurnost i stabilnost na našem kontinentu;

I.  budući da se odnosi EU-a s Ukrajinom, Republikom Moldovom i Gruzijom temelje na ambicioznim sporazumima o pridruživanju te područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine, čime se stvara povoljno okružje za političko udruživanje, usklađivanje zakonodavstva i gospodarsku integraciju, što su ključni elementi budućeg procesa pristupanja; budući da se sporazumi o pridruživanju i područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine tek trebaju provesti;

J.  budući da su Ukrajina, Republika Moldova i Gruzija dostavile oba upitnika o pristupanju EU-u u rekordnom roku, što ne pokazuje samo njihovu veliku predanost vrijednostima EU-a već i veliku sposobnost i volju za postizanje tih ciljeva;

K.  budući da je Komisija 17. lipnja 2022. objavila mišljenja o tim trima zahtjevima i preporučila Vijeću da potvrdi perspektivu Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije da postanu države članice EU-a;

L.  budući da je Komisija u svojim mišljenjima preporučila da se Ukrajini i Republici Moldovi dodijeli status zemalja kandidatkinja pod uvjetom da se poduzmu određene mjere s ciljem provedbe reformi, primjerice u područjima vladavine prava i borbe protiv korupcije; budući da je u slučaju Gruzije Komisija preporučila dodjelu statusa zemlje kandidatkinje tek nakon što ona reagira na navedena prioritetna pitanja;

M.  budući da bi dodjela statusa zemalja kandidatkinja građanima tih triju zemalja poslala snažnu poruku nade i solidarnosti te pokazala da je Europska unija odlučna u namjeri da odgovori na sadašnje izazove i ostvari svoju viziju budućnosti;

1.  pozdravlja zahtjeve za članstvo Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije kao izraz europskih težnji stanovništva i njihove želje za mirnim i sigurnim životom u slobodnim, demokratskim i prosperitetnim zemljama koje održavaju dobrosusjedske odnose sa svim europskim zemljama i sudjeluju u sve tješnjoj suradnji s državama članicama EU-a;

2.  pozdravlja službenu preporuku Komisije da se Ukrajini i Republici Moldovi dodijeli status zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u te da se Gruziji ponudi europska perspektiva;

3.  poziva čelnike država i vlada koji će se sastati na sastanku Europskog vijeća 23. i 24. lipnja 2022. da Ukrajini i Republici Moldovi bez odgode dodijele status zemalja kandidatkinja te da isti status dodijele i Gruziji kada se njezina vlada pozabavi prioritetnim pitanjima navedenima u mišljenju Komisije; naglašava da šefovi država i vlada moraju preuzeti svoju povijesnu odgovornost i odaslati jasne političke signale;

4.  ističe da će dodjela statusa zemlje kandidatkinje za pristupanje Europskoj uniji značiti da je EU pokazao vodstvo i odlučnost te da ima svoju viziju u aktualnom kontekstu brutalnog napadačkog rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine i pokušaja redefiniranja geopolitičkog okruženja te će ta dodjela, usto, biti i jasna politička poruka da su dotične zemlje nepovratno odabrale europski put, koji su prihvatili njihovi europski partneri, tj. da taj odabir ne bi trebao biti predmet uplitanja trećih strana; ponavlja da EU i dalje mora biti pouzdan partner i vjerodostojan geopolitički akter koji poštuje vlastita načela i vrijednosti iskazivanjem solidarnosti s onima koji se zalažu za iste ideale;

5.  poziva države članice da pokažu političku volju za revitalizacijom procesa proširenja i ispune svoja obećanja konkretnim pozitivnim koracima u procesu pristupanja zemalja koje se žele pridružiti Uniji i koje zaslužuju biti dio europske obitelji; stoga apelira na šefove država i vlada EU-a da na sastanku koji će se održati 23. i 24. lipnja 2022. daju zeleno svjetlo proširenju na zapadni Balkan, koje je trenutačno blokirano;

6.  podsjeća na to da se u cilju očuvanja vjerodostojnosti procesa proširenja EU-a i oslobađanja njegove transformativne snage mora očuvati dugogodišnja predanost zemljama zapadnog Balkana te da treba neometano nastaviti s njihovim paralelnim putem, uz veću dinamičnost na temelju zasluga, političke usklađenosti, solidarnosti u međunarodnim pitanjima i dogovorenih obveza;

7.  ističe da se pristupanje EU-u mora odvijati u skladu s člankom 49. UEU-a, na temelju poštovanja relevantnih postupaka i pod uvjetom da su ispunjeni utvrđeni kriteriji, posebno tzv. kriteriji iz Kopenhagena za članstvo u EU-u, te da se taj proces i dalje temelji na zaslugama i zahtijeva usvajanje i provedbu relevantnih reformi, posebno u području demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, tržišnoga gospodarstva i provedbe pravne stečevine EU-a;

8.  poziva vlasti Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije da nedvosmisleno pokažu svoju političku odlučnost u pogledu provedbe europskih ambicija svojeg stanovništva tako što će uvelike poboljšati napredak po pitanju konkretnih reformi kako bi se što prije učinkovito ispunili kriteriji za članstvo u EU-u;

9.  ističe potrebu da se iskoriste iskustva Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije u provedbi njihovih sporazuma o pridruživanju / detaljnih i sveobuhvatnih sporazuma o slobodnoj trgovini kao temelj za predstojeći proces pristupanja, čime bi se tim trima zemljama omogućila postupna integracija u jedinstveno tržište EU-a i poboljšanje sektorske suradnje; poziva Komisiju i države članice da pripreme unutarnje strukture i osiguraju dodatna sredstva kao i veću tehničku pomoć te snažniju političku potporu;

10.  potvrđuje da ukrajinski, moldavski i gruzijski građani kontinuirano podržavaju proeuropsku orijentaciju svojih zemalja te zaslužuju živjeti u slobodnim, demokratskim i prosperitetnim zemljama koje su ponosne i predane članice europske obitelji; zaključuje da se na predstojećem sastanku Europskog vijeća može poduzeti važan prvi korak prema ispunjavanju legitimnih težnji naroda tih triju zemalja;

11.  ponovo naglašava predanost EU-a suverenosti, teritorijalnoj cjelovitosti i političkoj neovisnosti Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije unutar njihovih međunarodno priznatih granica te podupire njihove napore kako bi u potpunosti provele ta načela; ističe važnost jedinstva i solidarnosti država članica u tom pogledu;

12.  poziva Komisiju, države članice i potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da ažuriraju politiku Istočnog partnerstva kako bi se omogućilo da ona ostane transformativan i smislen instrument unutar aktualnog konteksta ruskog napadačkog rata protiv Ukrajine, koji ugrožava i sigurnost zemalja susjednih Ukrajini te utječe na stabilnost cijele regije; ponovno ističe potrebu za regionalnom suradnjom među zemljama Istočnog partnerstva;

13.  poziva Komisiju i Vijeće da uspostave pojačan i strukturiran politički dijalog sa zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama kako bi se unaprijedila daljnja gospodarska integracija i usklađivanje zakonodavstva te, prema potrebi, postupno uključivanje u rad i postupke institucija EU-a;

14.  ponavlja svoj poziv institucijama EU-a da ubrzaju potrebne korake kako bi donošenje odluka u EU-u bilo učinkovitije;

15.  ponovno potvrđuje svoju predanost proširenju, kojemu nema alternative i koje više nego ikad prije predstavlja geostrateško ulaganje u stabilan, snažan i ujedinjen EU; izražava čvrsto uvjerenje u to da su izgledi za punopravno članstvo u Uniji zemlja koje žele postati njezine države članice u političkom, gospodarskom i sigurnosnom interesu EU-a;

16.  nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te predsjednicima, vladama i parlamentima Ukrajine, Republike Moldove, Gruzije i zemalja zapadnog Balkana.

Posljednje ažuriranje: 30. rujna 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti