Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2022/2716(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B9-0331/2022

Viták :

PV 22/06/2022 - 15
CRE 22/06/2022 - 15

Szavazatok :

PV 23/06/2022 - 8.1
CRE 23/06/2022 - 8.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2022)0249

Elfogadott szövegek
PDF 133kWORD 47k
2022. június 23., Csütörtök - Brüsszel
Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia tagjelölti státusza
P9_TA(2022)0249RC-B9-0331/2022

Az Európai Parlament 2022. június 23-i állásfoglalása Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia uniós tagjelölt státuszáról (2022/2716(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Ukrajnáról, a Moldovai Köztársaságról és Grúziáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 49. cikkére,

–  tekintettel az Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia által benyújtott uniós tagság iránti kérelemre,

–  tekintettel az Európai Tanács Ukrajnára vonatkozó, 2022. május 30-i következtetéseire,

–  tekintettel a 2022. március 10-i és 11-i Versailles-i Nyilatkozatra,

–  tekintettel a Bizottságnak az Ukrajna (COM(2022)0407), a Moldovai Köztársaság (COM(2022)0406) és Grúzia (COM(2022)0405) által benyújtott uniós tagság iránti kérelmekről szóló, 2022. június 17-i véleményeire,

–  tekintettel képviselőcsoportjai vezetőinek az Európai Tanács 2022. június 23–24-i ülésére tekintettel az állam- és kormányfőknek címzett közös nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel az Oroszországi Föderáció 2022. február 24. óta illegális, provokáció nélkül indított és indokolatlan agresszív háborút folytat Ukrajna ellen; mivel Ukrajna 2022. február 28-án, a Moldovai Köztársaság és Grúzia pedig 2022. március 3-án benyújtotta az európai uniós tagság iránti kérelmét;

B.  mivel a kérelmek hátterében egyrészt a modern európai történelemben példa nélküli és az ukrán lakosság ellen elkövetett, népirtásnak minősülő háborús bűncselekményeket eredményező, Ukrajna elleni orosz katonai agresszió, másrészt Grúzia és Moldova egyes területeinek folyamatos megszállása áll; mivel Ukrajna az európai biztonsági rendet és az annak alapjául szolgáló elveket, például a Helsinki Záróokmányt és az új Európáért létrejött párizsi chartát védelmezi;

C.  mivel az EUSZ 49. cikke szerint „bármely olyan európai állam kérheti felvételét az Unióba, amely tiszteletben tartja a 2. cikkben megállapított alapelveket, és elkötelezett azok érvényesítése mellett”;

D.  mivel nincs „gyorsított út” az uniós tagsághoz, és a csatlakozás továbbra is összetett, érdemeken alapuló és strukturált folyamat, amely megköveteli az uniós tagság kritériumainak teljesítését és reformok hatékony végrehajtásától és az uniós vívmányok átvételétől függ;

E.  mivel a Tanács kivételes gyorsasággal felkérte a Bizottságot, hogy nyújtsa be Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia uniós tagság iránti kérelméről szóló véleményeit;

F.  mivel a 2022. március 10-i és 11-i versailles-i nyilatkozat kinyilvánította, hogy az Európai Tanács elismeri Ukrajna európai törekvéseit és az Európai Unió melletti döntését;

G.  mivel Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia népe éveken keresztül folyamatosan bizonyította, hogy országaik eltökéltek az európai irányvonal, valamint az európai elvek és értékek mellett; mivel a belarusz népnek az Oroszország által támogatott Lukasenka-rezsimet ellenző többsége hasonló törekvéseknek ad hangot, vagyis egy szabad, szuverén és demokratikus országban kíván élni;

H.  mivel a múltbeli fejlemények megmutatták, hogy a bővítés elmaradása jelentős stratégiai költségekkel jár, és veszélyeztetheti kontinensünk biztonságát és stabilitását;

I.  mivel az EU Ukrajnával, a Moldovai Köztársasággal és Grúziával fenntartott kapcsolatai ambiciózus társulási megállapodásokon és mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokon alapulnak, amelyek kedvező környezetet teremtenek a jogszabályok közelítéséhez és a gazdasági integrációhoz, amelyek a jövőbeli csatlakozási folyamat kulcsfontosságú elemei; mivel a társulási, valamint a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások teljes körű végrehajtása még várat magára;

J.  mivel Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia rekordidő alatt benyújtották mindkét uniós csatlakozási kérdőívet, ami nemcsak az EU értékei iránti nagyfokú elkötelezettségüket, hanem az e célok elérésére való nagyfokú képességüket és akaratukat is bizonyítja;

K.  mivel 2022. június 17-én a Bizottság véleményeket tett közzé a három kérelemről, amelyekben azt javasolta a Tanácsnak, hogy erősítse meg Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia uniós tagállammá válásának kilátásait;

L.  mivel a Bizottság véleményében azt javasolta, hogy Ukrajna és a Moldovai Köztársaság kapjon tagjelölti státuszt azzal a feltétellel, hogy bizonyos reformintézkedéseket tesznek, például a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem területén; mivel Grúzia esetében a Bizottság azt ajánlotta, hogy a tagjelölt státuszt csak azt követően adják meg, hogy megtörtént a jelzett prioritásos kérdések rendezése;

M.  mivel a tagjelölti státusz megadása a remény és a szolidaritás erős üzenetét küldené e három ország polgárai számára, és megmutatná, hogy az Európai Unió eltökélt szándéka, hogy megfeleljen a jelenlegi kihívásoknak és jövőképének;

1.  üdvözli Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia csatlakozási kérelmét, amely a nép európai törekvéseinek kifejeződése, és azon óhaja, hogy békében és biztonságban éljenek olyan szabad, demokratikus és virágzó országokban, amelyek jószomszédi kapcsolatokat tartanak fenn valamennyi európai országgal, és egyre szorosabb együttműködést folytatnak az uniós tagállamokkal;

2.  üdvözli a Bizottság hivatalos ajánlását, hogy Ukrajna és a Moldovai Köztársaság kapjon tagjelölt státuszt, Grúzia pedig kapjon „európai perspektívát”;

3.  felhívja az Európai Tanács 2022. június 23–24-i ülésén találkozó állam- és kormányfőket, hogy haladéktalanul adják meg az EU-tagjelölti státuszt Ukrajnának és a Moldovai Köztársaságnak, valamint ugyanezt a státuszt Grúziának is, amint kormánya teljesíti a Bizottság véleményében megjelölt prioritásokat; hangsúlyozza, hogy az állam- és kormányfőknek eleget kell tenniük történelmi felelősségüknek és világos politikai üzenetet kell megfogalmazniuk;

4.  aláhúzza, hogy az Európai Unió tagjelölti státuszának megadása egyenlő lesz a vezető szerep, az elszántság és a jövőkép felmutatásával az Ukrajna elleni brutális orosz agresszív háború és a geopolitikai környezet újradefiniálására tett kísérlet jelenlegi kontextusában, és egyértelmű politikai üzenetet küld arról, hogy a szóban forgó országok visszafordíthatatlanul az európai utat választották, amit európai partnereik elfogadtak, és amibe egyetlen harmadik félnek sem szabad beavatkoznia; megismétli, hogy az EU-nak megbízható partnernek és hiteles geopolitikai szereplőnek kell lennie, amely tiszteletben tartja elveit és értékeit azáltal, hogy szolidaritást mutat azok felé, akik azonos eszmények mellett szállnak síkra;

5.  felhívja a tagállamokat, hogy találják meg ismét a politikai akaratot a bővítési folyamat újraindítására és ígéreteik teljesítésére azáltal, hogy konkrét pozitív lépéseket tesznek az Unióhoz csatlakozni kívánó és az európai családhoz tartozást megérdemlő országok csatlakozási folyamatai keretében; sürgeti ezért a 2022. június 23–24-én ülésező uniós állam- és kormányfőket, hogy adjanak zöld utat a nyugat-balkáni bővítési folyamatnak, amely jelenleg elakadt;

6.  emlékeztet arra, hogy az EU bővítési folyamata hitelességének megőrzése és átalakító erejének felszabadítása érdekében fenn kell tartani a nyugat-balkáni országok iránti régóta fennálló elkötelezettséget, és párhuzamos útjuknak dinamikusabban, az érdemek, a politikai igazodás, a nemzetközi ügyekben való szolidaritás és elfogadott kötelezettségvállalások alapján változatlanul folytatódnia kell;;

7.  hangsúlyozza, hogy az EU-hoz való csatlakozásnak az EUSZ 49. cikkével összhangban kell történnie, a vonatkozó eljárások tiszteletben tartása alapján és a megállapított kritériumok, különösen az uniós tagságra vonatkozó úgynevezett koppenhágai kritériumok teljesítésétől függően, és továbbra is érdemeken alapuló folyamat marad, amely megfelelő reformok elfogadását és végrehajtását teszi szükségessé, különösen a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok, a piacgazdaság és az uniós vívmányok végrehajtása terén;

8.  felkéri Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia hatóságait, hogy egyértelműen bizonyítsák politikai elhatározásukat népük európai törekvéseinek megvalósítására azáltal, hogy jelentősen fokozzák a jelentős reformok terén elért előrehaladást annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb ténylegesen teljesítsék az uniós tagság kritériumait;

9.  hangsúlyozza, hogy a közelgő csatlakozási folyamat alapjaként hasznosítani kell Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia tapasztalatait a társulási megállapodásaik végrehajtásával, valamint a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban, lehetővé téve ezáltal a három ország számára az EU egységes piacába való fokozatos integrálódást és az ágazati együttműködés fokozását; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy készítsék elő a belső struktúrákat és biztosítsanak további forrásokat, valamint fokozott technikai segítséget és politikai támogatást;

10.  elismeri, hogy az ukránok, a moldovaiak és a grúzok folyamatosan támogatták országuk Európa-párti orientációját, és megérdemlik, hogy szabad, demokratikus és virágzó országokban éljenek, amelyek büszkék és elkötelezett tagjai az európai családnak; arra a következtetésre jut, hogy a következő Európai Tanács fontos első lépést tehet e három ország népe legitim törekvéseinek megvalósítása felé;

11.  megismétli, hogy az EU elkötelezett Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia szuverenitása, területi integritása és politikai függetlensége mellett nemzetközileg elismert határaikon belül, és támogatja az ezen elvek teljes körű érvényesítésére irányuló erőfeszítéseiket; hangsúlyozza a tagállamok ezzel kapcsolatos egységének és szolidaritásának fontosságát;

12.  felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és a főképviselőt/alelnököt, hogy aktualizálják a keleti partnerség politikáját annak érdekében, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszív háború jelenlegi kontextusában, amely Ukrajna szomszédos országainak biztonságát is veszélyezteti, és a régió egészének stabilitását érinti, az továbbra is átalakító és célszerű eszköz maradhasson; megismétli, hogy regionális együttműködésre van szükség a keleti partnerség országai között;

13.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy alakítsanak ki megerősített és strukturált politikai párbeszédet a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal a további gazdasági integráció és a jogszabályok harmonizációjának előmozdítása, valamint adott esetben az uniós intézmények munkájába és eljárásaiba való fokozatos bevonás érdekében;

14.  megismétli az uniós intézményekhez intézett felhívásait, hogy gyorsítsák fel az uniós döntéshozatal hatékonyabbá tétele érdekében szükséges lépéseket;

15.  megerősíti elkötelezettségét a bővítés mellett, amely minden eddiginél nagyobb geostratégiai beruházás egy stabil, erős és egységes EU-ba; határozott véleménye, hogy az EU-tagságra törekvő országok teljes jogú uniós tagságának kilátásba helyezése az Unió saját politikai, gazdasági és biztonsági érdeke;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia, valamint a nyugat-balkáni országok elnökeinek, kormányainak és parlamentjeinek.

Utolsó frissítés: 2022. szeptember 30.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat