Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/2716(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0331/2022

Dezbateri :

PV 22/06/2022 - 15
CRE 22/06/2022 - 15

Voturi :

PV 23/06/2022 - 8.1
CRE 23/06/2022 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0249

Texte adoptate
PDF 131kWORD 46k
Joi, 23 iunie 2022 - Bruxelles
Acordarea statutului de țară candidată la aderare pentru Ucraina, Republica Moldova și Georgia
P9_TA(2022)0249RC-B9-0331/2022

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la statutul de țară candidată al Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei (2022/2716(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Ucraina, Republica Moldova și Georgia,

–  având în vedere articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere cererile de aderare la UE depuse de Ucraina, Republica Moldova și Georgia,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 30 mai 2022 referitoare la Ucraina,

–  având în vedere Declarația de la Versailles din 10 și 11 martie 2022,

–  având în vedere avizele Comisiei din 17 iunie 2022 privind cererile de aderare la UE prezentate de Ucraina (COM(2022)0407), Republica Moldova (COM(2022)0406) și Georgia (COM(2022)0405),

–  având în vedere declarația comună a liderilor grupurilor sale politice adresată șefilor de stat și de guvern în contextul reuniunii Consiliului European din 23 și 24 iunie 2022,

–  având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Federația Rusă a desfășurat, începând cu 24 februarie 2022, un război neprovocat, nejustificat și ilegal de agresiune împotriva Ucrainei; întrucât Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 28 februarie 2022, iar Republica Moldova și Georgia au făcut acest lucru la 3 martie 2022;

B.  întrucât cererile au fost depuse în contextul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei, care se desfășoară la un nivel fără precedent în istoria modernă a Europei și în cadrul căreia au fost comise crime de război ce ar putea fi echivalate cu un genocid împotriva poporului ucrainean, precum și în contextul ocupării în continuare a unor părți din teritoriile Georgiei și Moldovei; întrucât Ucraina apără ordinea europeană de securitate și principiile pe care a fost construită, cum ar fi Actul final de la Helsinki și Carta de la Paris pentru o nouă Europă;

C.  întrucât, conform articolului 49 din TUE, „orice stat european care respectă valorile prevăzute la articolul 2 și care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii”;

D.  întrucât nu există o cale rapidă de aderare la UE și întrucât aderarea rămâne un proces bazat pe merite și structurat, care necesită îndeplinirea criteriilor de aderare la UE și depinde de punerea în aplicare efectivă a reformelor și de transpunerea acquis-ului Uniunii;

E.  întrucât Consiliul a transmis Comisiei, în mod excepțional, extrem de rapid solicitarea ca aceasta să își prezinte avizele cu privire la cererile de aderare la UE depuse de Ucraina, Republica Moldova și Georgia;

F.  întrucât Declarația de la Versailles din 10 și 11 martie 2022 a afirmat recunoașterea de către Consiliul European a aspirațiilor europene ale Ucrainei și a deciziei acestei țări de a urma o cale europeană;

G.  întrucât popoarele din Ucraina, Republica Moldova și Georgia au demonstrat în mod constant de ani întregi un sprijin ferm pentru parcursul european al țărilor lor, adoptând principiile și valorile europene; întrucât majoritatea cetățenilor Belarusului, care se opun regimului lui Lukașenko, susținut de Rusia, și-au exprimat aspirații similare de a trăi într-o țară liberă, suverană și democratică,

H.  întrucât evoluțiile din trecut au arătat că neextinderea UE are un cost strategic masiv și poate submina securitatea și stabilitatea pe continentul nostru;

I.  întrucât relațiile UE cu Ucraina, Republica Moldova și Georgia se bazează pe acorduri de asociere ambițioase și pe zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (AA/DCFTA), creând un mediu favorabil asocierii politice, apropierii reglementărilor și integrării economice, care constituie elemente esențiale ale unui viitor proces de aderare; întrucât este necesar în continuare să fie puse în aplicare pe deplin AA/DCFTA,

J.  întrucât Ucraina, Republica Moldova și Georgia au transmis ambele chestionare de aderare la UE în timp record, demonstrându-și nu numai angajamentul ferm față de valorile UE, ci și capacitatea deosebită și voința de a atinge aceste obiective;

K.  întrucât, la 17 iunie 2022, Comisia a publicat avize cu privire la cele trei cereri, recomandând Consiliului să confirme perspectivele Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei de a deveni state membre ale UE;

L.  întrucât, în avizele sale, Comisia a recomandat să se acorde Ucrainei și Republicii Moldova statutul de țări candidate, cu condiția ca acestea să adopte anumite măsuri de reformă, cum ar fi în domeniul statului de drept și al luptei împotriva corupției; întrucât, în cazul Georgiei, Comisia a recomandat acordarea statutului de țară candidată numai după abordarea priorităților indicate;

M.  întrucât acordarea statutului de țară candidată ar transmite un mesaj puternic de speranță și solidaritate cetățenilor acestor trei țări și ar arăta că Uniunea Europeană este hotărâtă să facă față dificultăților actuale și să se ridice la înălțimea viziunii sale de viitor,

1.  salută cererile de aderare depuse de Ucraina, Republica Moldova și Georgia ca expresie a aspirațiilor europene ale popoarelor lor și a dorinței lor de a trăi pașnic și în siguranță în țări libere, democratice și prospere, care mențin relații de bună vecinătate cu toate țările europene și se angajează într-o cooperare tot mai strânsă cu statele membre ale UE;

2.  salută recomandarea oficială a Comisiei de a acorda Ucrainei și Republicii Moldova statutul de țară candidată la UE și de a oferi Georgiei o perspectivă europeană;

3.  invită șefii de stat și de guvern care se vor reuni în cadrul Consiliului European din 23 și 24 iunie 2022 să acorde Ucrainei și Republicii Moldova statutul de țară candidată la aderarea la UE fără întârziere și să acorde Georgiei același statut, odată ce guvernul acesteia va fi abordat prioritățile indicate în avizul Comisiei; subliniază că șefii de stat și de guvern trebuie să se ridice la înălțimea responsabilității lor istorice și să transmită semnale politice clare;

4.  subliniază că acordarea statutului de țară candidată de către Uniunea Europeană va fi echivalentă cu demonstrarea rolului de lider, a hotărârii și a viziunii în contextul războiului brutal de agresiune rusesc împotriva Ucrainei și al unei tentative de redefinire a mediului geopolitic; consideră, totodată, că acordarea statutului de țară candidată transmite un mesaj politic clar că țările în cauză au ales în mod irevocabil o cale europeană, care a fost acceptată de partenerii lor europeni, și nu ar trebui să facă obiectul unor interferențe din partea niciunei părți terțe; reiterează faptul că UE trebuie să fie în continuare un partener de încredere și un actor geopolitic credibil, care să se ridice la înălțimea propriilor principii și valori, dând dovadă de solidaritate cu cei care susțin aceleași idealuri;

5.  invită statele membre să își exprime voința politică de a redinamiza procesul de extindere și să își îndeplinească promisiunile prin măsuri concrete pozitive în procesul de aderare a țărilor care doresc să se alăture Uniunii și care merită să facă parte din familia europeană; îndeamnă, prin urmare, șefii de stat și de guvern din UE, care se reunesc la 23 și 24 iunie 2022, să autorizeze procesul de extindere către Balcanii de Vest, care este în prezent blocat;

6.  reamintește că, pentru a păstra credibilitatea procesului de extindere a UE și pentru a debloca puterea sa transformatoare, angajamentul de lungă durată față de țările din Balcanii de Vest trebuie menținut, iar parcursul lor paralel trebuie să continue neîntrerupt și cu mai mult dinamism, pe baza meritelor, a alinierii politice, a solidarității în chestiuni internaționale și a angajamentelor convenite;

7.  subliniază că aderarea la UE trebuie să aibă loc în conformitate cu articolul 49 din TUE, fiind condiționată de respectarea procedurilor relevante și de îndeplinirea criteriilor stabilite, în special a așa-numitelor criterii de la Copenhaga pentru aderarea la UE, și rămâne un proces bazat pe merit, care necesită adoptarea și punerea în aplicare a reformelor relevante, în special în ceea ce privește respectarea democrației, a statului de drept, a drepturilor omului, a principiilor economiei de piață și punerea în aplicare a acquis-ului UE;

8.  invită autoritățile din Ucraina, Republica Moldova și Georgia să își demonstreze fără echivoc hotărârea politică de a da curs ambițiilor europene ale popoarelor lor prin sporirea semnificativă a progreselor în direcția realizării reformelor substanțiale, pentru a îndeplini în mod efectiv criteriile de aderare la UE cât mai curând posibil;

9.  subliniază necesitatea de a profita de experiența Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei în ceea ce privește punerea în aplicare a AA/DCFTA ca fundament pentru viitorul proces de aderare, oferindu-le astfel celor trei țări posibilitatea de a continua procesul de integrare în cadrul pieței unice a UE și de a consolida cooperarea sectorială; invită Comisia și statele membre să pregătească structurile interne necesare și să pună la dispoziție resurse suplimentare, precum și o asistență tehnică și un sprijin politic sporit;

10.  recunoaște că locuitorii Ucrainei, ai Republicii Moldova și ai Georgiei au sprijinit în permanență o orientare proeuropeană a țărilor lor și merită să trăiască în țări libere, democratice și prospere, care să fie membri mândri și dedicați ai familiei europene; conchide că viitorul Consiliu European poate face un prim pas important pentru a îndeplini aspirațiile legitime ale populației din cele trei țări;

11.  reiterează angajamentul UE față de suveranitatea, integritatea teritorială și independența politică a Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei în cadrul frontierelor lor recunoscute internațional și sprijină eforturile acestor țări de a asigura aplicarea deplină a acestor principii; subliniază importanța unității și solidarității statelor membre în această privință;

12.  invită Comisia, statele membre și Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să actualizeze politica privind Parteneriatul estic pentru a-i permite acestuia să rămână un instrument transformator și semnificativ în contextul actual al războiului de agresiune rusesc împotriva Ucrainei, care amenință, de asemenea, securitatea țărilor învecinate cu Ucraina și afectează stabilitatea regiunii în ansamblu; reiterează necesitatea unei cooperări regionale între țările Parteneriatului estic;

13.  invită Comisia și Consiliul să stabilească un dialog politic consolidat și structurat cu țările candidate și potențial candidate pentru a promova în continuare integrarea economică și armonizarea legislativă, precum și includerea treptată în activitatea și lucrările instituțiilor UE, după caz;

14.  își reiterează apelul adresat instituțiilor UE de a accelera măsurile necesare pentru a eficientiza procesul decizional al UE;

15.  își reafirmă angajamentul față de extindere, care este absolut necesară și care reprezintă, mai mult ca niciodată, o investiție geostrategică într-o UE stabilă, puternică și unită; este ferm convins că perspectiva aderării depline la UE pentru țările care se străduiesc să devină state membre ale UE servește propriilor interese politice, economice și de securitate ale Uniunii;

16.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și președinților, guvernelor și parlamentelor din Ucraina, Republica Moldova, Georgia și țările din Balcanii de Vest.

Ultima actualizare: 30 septembrie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate