Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0361(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0356/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0356/2021

Viták :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Szavazatok :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Elfogadott szövegek
PDF 135kWORD 54k
2022. július 5., Kedd - Strasbourg
A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály ***I
P9_TA(2022)0269A9-0356/2021
HELYESBÍTÉSEK
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2022. július 5-i jogalkotási állásfoglalása a digitális szolgáltatások egységes piacáról (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0825),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0418/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2021. július 1-jei véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2022. június 15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményeire,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A9-0356/2021),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3);

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában tesznek majd közzé;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 286., 2021.7.16., 70. o.
(2) HL C 440., 2021.10.29., 67. o.
(3) Ez az álláspont lép a 2022. január 20-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek P9_TA(2022)0014).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2022. július 5-én került elfogadásra a digitális szolgáltatások egységes piacáról (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2020)0361

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2022/2065 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK, VALAMINT AZ INDULÓ VÁLLALKOZÁSOKNAK A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLLYAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRÓL

A Bizottság elismeri a versenyképesség, az innováció és a digitális szolgáltatásokba való beruházás fontosságát, különös tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokra és az induló vállalkozásokra. E célból a Bizottság elkötelezett amellett, hogy megkönnyítse a mikro-, kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások számára a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak való megfelelést, nevezetesen azáltal, hogy mozgósítja a releváns programokat az innováció, a digitális technológiák bevezetése és a szabványosítás érdekében.

Utolsó frissítés: 2022. december 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat