Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 119kWORD 43k
Štvrtok, 7. júla 2022 - Štrasburg
Určenie porušenia reštriktívnych opatrení Únie za trestnú činnosť podľa článku 83 ods. 1 ZFEÚ ***
P9_TA(2022)0295

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2022 o návrhu rozhodnutia Rady o určení porušenia reštriktívnych opatrení Únie za oblasť trestnej činnosti, ktorá spĺňa kritériá uvedené v článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (10287/1/2022 – C9‑0219/2022 – 2022/0176(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10287/1/2022),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 83 ods. 1 tretím pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0219/2022),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 163 rokovacieho poriadku,

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade a Komisii.

Posledná úprava: 7. júla 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia