Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 10 март 2022 г. - Страсбург
 Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г. ***I
 Нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд след 2020 г.
 Създаване на специална комисия относно пандемията от COVID-19: извлечени поуки и препоръки за бъдещето
 Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз
 Създаване на анкетна комисия за разследване на използването на Pegasus и еквивалентен шпионски софтуер за наблюдение
 Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент – годишен доклад за 2020 г.
 Трети план за действие на ЕС относно равенството между половете
 Принципите на правовата държава и последиците от решението на Съда на ЕС
 Европейска рамка за данъка, удържан при източника
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на устойчивия растеж за 2022 г.
 Батериите и отпадъчните батерии ***I
 Положението на журналистите и защитниците на правата на човека в Мексико
 Мианмар - една година от преврата
 Унищожаване на културно наследство в Нагорни Карабах
 Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г.
 Справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за възстановяване
Текстове (1870 kb)
Правна информация - Политика за поверителност