Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 10. března 2022 - Štrasburk
 Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 ***I
 Nový strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období po roce 2020
 Zřízení zvláštního výboru pro pandemii COVID-19: získané zkušenosti a doporučení pro budoucnost
 Zřízení zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací
 Zřízení vyšetřovacího výboru pro prošetření používání špionážního softwaru Pegasus a ekvivalentního špionážního softwaru
 Genderový mainstreaming v Evropském parlamentu – výroční zpráva za rok 2020
 Akční plán EU pro rovnost žen a mužů III
 Právní stát a důsledky rozhodnutí Soudního dvora EU
 Rámec pro evropskou srážkovou daň
 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza udržitelného růstu 2022
 Baterie a odpadní baterie ***I
 Situace novinářů a obránců lidských práv v Mexiku
 Myanmar, rok po státním převratu
 Ničení kulturního dědictví v Náhorním Karabachu
 Zpráva o občanství EU pro rok 2020
 Spravedlivé a jednoduché zdanění podporující strategii oživení
Texty (1164 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí