Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 10. marts 2022 - Strasbourg
 Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 ***I
 En ny EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efter 2020
 Nedsættelse af et særligt udvalg om covid-19-pandemien: erfaringer og anbefalinger for fremtiden
 Nedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding, herunder spredning af desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union
 Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til at efterforske brugen af Pegasus-spyware og lignende overvågningsspyware
 Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet – årlig betænkning 2020
 EU's kønshandlingsplan III
 Retsstatsprincippet og konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse
 En europæisk ramme for kildeskat
 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: den årlige vækstundersøgelse 2022
 Batterier og udtjente batterier ***I
 Situationen for journalister og menneskerettighedsforkæmpere i Mexico
 Myanmar: et år efter kuppet
 Ødelæggelse af kulturarv i Nagorno-Karabakh
 Rapport om unionsborgerskab 2020
 En retfærdig og enkel beskatning til støtte for genopretningsstrategien
Tekster (1086 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik