Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 10. ožujka 2022. - Strasbourg
 Opći program djelovanja Unije za okoliš do 2030. ***I
 Novi strateški okvir EU-a za zdravlje i sigurnost na radu nakon 2020.
 Osnivanje Posebnog odbora za pandemiju bolesti COVID-19: stečena iskustva i preporuke za budućnost
 Osnivanje Posebnog odbora za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje
 Osnivanje istražnog odbora za istraživanje uporabe Pegasusa i ekvivalentnog špijunskog softvera za nadzor
 Rodno osviještena politika u Europskom parlamentu - godišnje izvješće za 2020.
 Akcijski plan EU-a za rodnu ravnopravnosti III
 Vladavina prava i posljedice presude Suda Europske unije
 Europski okvir za porez po odbitku
 Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika: godišnji pregled održivog rasta za 2022.
 Baterije i otpadne baterije ***I
 Položaj novinara i boraca za ljudska prava u Meksiku
 Mjanmar, jednu godinu nakon državnog udara
 Uništavanje kulturne baštine u Gorskom Karabahu
 Izvješće o građanstvu EU-a za 2020.
 Pravedno i jednostavnije oporezivanje kojim se podupire strategija oporavka
Tekstovi (1057 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti