Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 10 marca 2022 r. - Strasburg
 Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. ***I
 Nowe strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy po 2020 r.
 Utworzenie komisji specjalnej ds. pandemii COVID-19: wnioski i zalecenia na przyszłość
 Utworzenie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji
 Utworzenie komisji śledczej do zbadania zarzutów dotyczących wykorzystywania Pegasusa i innego podobnego oprogramowania szpiegującego do inwigilacji
 Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim – sprawozdanie roczne za 2020 r.
 Trzeci unijny plan działania w sprawie równości płci
 Praworządność i konsekwencje wyroku ETS
 Europejskie ramy podatku u źródła
 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2022
 Baterie i zużyte baterie ***I
 Sytuacja dziennikarzy i obrońców praw człowieka w Meksyku
 Mjanma/Birma - rok po zamachu stanu
 Zniszczenie dziedzictwa kulturowego w Górskim Karabachu
 Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2020 r.
 Sprawiedliwe i prostsze opodatkowanie wspierające strategię odbudowy gospodarczej
Teksty (1181 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności