Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 10. marca 2022 - Štrasburg
 Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030 ***I
 Nový strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci po roku 2020
 Zriadenie osobitného výboru pre pandémiu ochorenia COVID-19: získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti
 Zriadenie osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií
 Zriadenie vyšetrovacieho výboru na vyšetrenie používania programu Pegasus a rovnocenného sledovacieho špionážneho softvéru
 Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente – výročná správa za rok 2020
 Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III
 Právny štát a dôsledky rozsudku Súdneho dvora
 Európsky rámec pre zrážkovú daň
 Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum udržateľného rastu na rok 2022
 Batérie a použité batérie ***I
 Situácia novinárov a obhajcov ľudských práv v Mexiku
 Mjanmarsko, rok po štátnom prevrate
 Ničenie kultúrneho dedičstva v Náhornom Karabachu
 Správa o občianstve EÚ za rok 2020
 Spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na podporu stratégie obnovy
Texty (1134 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia