Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 24. marca 2022 - Brusel
 Utečenci v Európe: CARE ***I
 Flexibilnejšie využívanie finančných prostriedkov podľa nariadení o AMIF vzhľadom na vojnu na Ukrajine ***I
 Dohoda o štatúte medzi EÚ a Moldavskom o operačných činnostiach agentúry Frontex***
 Žiadosť o zbavenie Włodzimierza Cimoszewicza imunity
 Žiadosť o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity
 Pilotný režim pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií ***I
 Nariadenie o roamingu (prepracované znenie) ***I
 Poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavskej republike ***I
 Počítačový systém na cezhraničnú elektronickú výmenu údajov v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach (systém e-CODEX) ***I
 Automatizovaná výmena údajov o DNA v Taliansku *
 Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Taliansku *
 Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Taliansku *
 Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Grécku *
 Dohoda medzi EÚ a Brazíliou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov bežných cestovných pasov ***
 Dohoda medzi EÚ a Brazíliou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov ***
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2021/007 FR/Selecta – Francúzsko
 Potreba naliehavého akčného plánu EÚ na zaistenie potravinovej bezpečnosti v EÚ aj mimo nej v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu
 VFR na roky 2021 – 2027: boj proti oligarchickým štruktúram, ochrana finančných prostriedkov EÚ pred podvodmi a konfliktom záujmov
Texty (188 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia