Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2022/2742(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0365/2022

Előterjesztett szövegek :

B9-0365/2022

Viták :

Szavazatok :

PV 07/07/2022 - 9.12
CRE 07/07/2022 - 9.12

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2022)0302

Elfogadott szövegek
PDF 163kWORD 53k
2022. július 7., Csütörtök - Strasbourg
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának határozata az abortuszhoz való jog eltörléséről az Egyesült Államokban, valamint az abortuszhoz való jog és a nők egészsége védelmének fontossága az EU-ban
P9_TA(2022)0302B9-0365/2022

Az Európai Parlament 2022. július 7-i állásfoglalása az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának azon döntéséről, amely megsemmisíti az abortuszhoz való jogot az Egyesült Államokban, valamint az abortuszhoz való jog és a nők egészsége védelmének szükségességéről az EU-ban (2022/2742(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az 1950. évi emberi jogok európai egyezményére,

–  tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló, 1979. évi egyezményre,

–  tekintettel az Európai Unió 2000. évi Alapjogi Chartájára (a Charta),

–  tekintettel „A szexuális és reprodukciós egészség és jogok helyzetéről az EU-ban a nők egészségével összefüggésben” című, 2021. június 24-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel „Az abortuszhoz való jogot fenyegető globális veszélyek: az abortuszhoz való jognak az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága általi esetleges megsemmisítése” című, 2022. június 9-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának a Roe kontra Wade ügyben hozott ítéletet öt szavazattal, négy ellenszavazattal megsemmisítő, 2022. június 24-i döntésére, amely véget vet az abortuszhoz való szövetségi alkotmányos jognak,

–  tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága precedenst teremtett a mérföldkőnek számító Roe kontra Wade ügyben (1973), amelyet később a Planned Parenthood kontra Casey (1992) és a Whole Woman’s Health kontra Hellerstedt ügyben (2016) megerősített, garantálva az Egyesült Államokban a magzat életképességét megelőző időszakban a törvényes terhességmegszakításhoz való alkotmányos jogot; mivel a Legfelsőbb Bíróság 2022. június 24-én úgy döntött, hogy öt támogató szavazattal és négy ellenszavazattal megsemmisíti a Roe kontra Wade ítéletet, véget vetve az abortuszhoz való szövetségi alkotmányos jognak, lehetővé téve az államok számára, hogy hogy a terhesség bármely pontjától megtiltsák az abortuszt, és megnyitva az abortusz teljes betiltásának lehetőségét;

B.  mivel e döntés Bíróság általi elfogadását követően nyolc állam már betiltotta az abortuszt; mivel 26 állam várhatóan végül olyan jogszabályokat fogadhat majd el, amelyek szinte teljes mértékben tiltják az abortuszt; mivel 13 állam rendelkezik úgynevezett feltételesen hatályba lépő törvényekkel (trigger law), amelyek azonnal hatályba léptek a Roe kontra Wade ügyben hozott ítélet megsemmisítését követően; mivel azóta egyre több tüntetés zajlik az Egyesült Államokban és világszerte az abortuszhoz való jog védelmében; mivel időközben nőtt a Bíróság döntésével szembeni ellenállás, nevezetesen a 2022. június 24-én Kalifornia, Oregon és Washington kormányzói által közzétett „több állam közötti kötelezettségvállalással”, amelyben kijelentik, hogy „megvédjük a reproduktív egészségügyi ellátáshoz, többek között az abortuszhoz és a fogamzásgátláshoz való hozzáférést, és elkötelezzük magunkat a betegek és az orvosok védelme mellett más államok azon törekvéseivel szemben, hogy abortusztilalmaikat a mi államainkba exportálják”(3);

C.  mivel a nők és lányok életét az Egyesült Államok egészében érintené a Legfelsőbb Bíróság döntése, és a kiszolgáltatott helyzetben lévők tapasztalnák meg a legégetőbben ennek káros következményeit; mivel ez negatív hatással lehet más szexuális és reproduktív egészségre és jogokra is; mivel az abortuszhoz való jog korlátozása vagy tilalma az Egyesült Államokban, az EU-ban és világszerte aránytalan hatást gyakorolna a szegénységben élő nőkre, különösen a faji alapon megítélt nőkre, köztük a fekete nőkre, a spanyol ajkú és az őslakos nőkre, valamint a vidéki térségekben élő nőkre, az LMBTIQ-személyekre, a fogyatékossággal élő nőkre, a serdülőkre, a migráns nőkre, beleértve az irreguláris migránsokat, valamint a nők által vezetett egyszülős háztartásokra; mivel az állami terhességmegszakítási szolgáltatások egyetemes hozzáférést biztosíthatnak a biztonságos és legális abortuszhoz minden nő számára, beleértve a kiszolgáltatott társadalmi-gazdasági helyzetben lévő nőket is;

D.  mivel a szexuális és reproduktív egészség és jogok, köztük a biztonságos és legális abortusz alapvető jog; mivel a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való hozzáférés bűncselekménnyé nyilvánítása, késleltetése és megtagadása a nők és lányok elleni erőszak egyik formája; mivel ezek a korlátozások és tilalmak nem csökkentik az abortuszok számát, hanem csak arra kényszerítik az embereket, hogy nagy távolságokat tegyenek, vagy nem biztonságos abortuszhoz folyamodjanak, kiszolgáltatottá téve őket a bűnügyi nyomozásnak és büntetőeljárásnak, és azokat sújtja, akik a leginkább nélkülözik az erőforrásokat és az információkat; mivel szinte minden, nem biztonságos abortuszból eredő haláleset olyan országokban fordul elő, ahol az abortuszt szigorúan korlátozzák; mivel a becslések szerint az Egyesült Államokban a nem biztonságos abortuszok miatti gyermekágyi halálesetek éves száma a tilalom hatálybalépését követő második évben 21%-kal nőne(4); mivel az ilyen halálesetek teljes mértékben megelőzhetők; mivel az abortusz tilalma a kényszerterhességgel összefüggő halálesetek számának növekedéséhez is vezet;

E.  mivel a 15–19 éves korú serdülő lányok körében világszerte a terhességi és a szülési komplikációk jelentik a legfőbb halálokot; mivel a tizenéves anyák lényegesen nagyobb valószínűséggel hagyják abba tanulmányaikat és szembesülnek munkanélküliséggel, ezáltal súlyosbítva a szegénység ördögi körét;

F.  mivel a Roe kontra Wade ügyben hozott ítélet megsemmisítésével összefüggésben egyre nagyobb az aggodalom az adatvédelemmel kapcsolatban; mivel menstruációs nyomkövető alkalmazásokon vagy földrajzi helymeghatározási eszközökön és keresőmotorokon keresztül adatokat lehet gyűjteni azokról, akik művi terhességmegszakítási klinikát kerestek meg, terhességmegszakító tablettát vásároltak vagy információt kerestek; mivel előfordulhat, hogy a nőket ezért megjelölik vagy felhasználják ellenük a gyűjtött információkat; mivel azokban az államokban, amelyek megtiltották vagy meg fogják tiltani az abortuszt, az igazságügyi hatóságok felhasználhatják az abortuszt kereső, azt biztosító vagy elősegítő személyekre vonatkozó digitális adatokat;

G.  mivel a szexuális és reproduktív egészség és jogok védelme terén világszerte, többek között Európában elért általános előrelépés ellenére a biztonságos és legális abortuszhoz való hozzáférés jogával kapcsolatos visszalépés komoly aggodalomra ad okot; mivel a Roe kontra Wade ügyben hozott ítélet megsemmisítése felerősítheti az abortuszellenes mozgalmat az Európai Unióban; mivel Lengyelország az egyetlen olyan uniós tagállam, amely törölte jogszabályaiból az abortusz indokait, amikor az illegitim alkotmánybíróság 2020. október 22-én úgy határozott, hogy visszafordítja a lengyel nők régóta fennálló jogait, amelyek az abortusz de facto tilalmával járnak; mivel Máltán tilos az abortusz; mivel a korai terhesség alatti gyógyszeres terhességmegszakítás Szlovákiában nem legális, Magyarországon pedig nem elérhető; mivel az abortuszhoz való hozzáférés Olaszországban is erodálódik(5); mivel más uniós tagállamokban, például Horvátországban megtagadják az abortuszhoz való hozzáférést(6);;; mivel az EU-nak és tagállamainak meg kell védeniük a szexuális és reproduktív egészséget és jogokat, és hangsúlyozniuk kell, hogy a nők jogai elidegeníthetetlenek, és azokat nem lehet elvenni vagy gyengíteni; mivel döntő fontosságú, hogy az EU és tagállamai továbbra is előrelépést érjenek el a biztonságos, legális és időben történő abortuszhoz való hozzáférés biztosítása terén, az Egészségügyi Világszervezet ajánlásaival és bizonyítékaival összhangban;

H.  mivel Európában a nők még mindig akadályokba ütköznek, amelyek gátolják őket jogaik és szabadságaik gyakorlásában, mivel a jogi korlátozások figyelmen kívül hagyják a nők jogait, és szükségtelenül veszélyeztetik az életüket; mivel egy nemrégiben történt esetben Andrea Prudentének, egy amerikai turistának megtiltották az abortuszt Máltán, annak ellenére, hogy az élete veszélyben volt; mivel a nők emberi jogainak védelmezőjét, Justyna Wydrzyńskát Lengyelország drákói abortuszellenes törvénye alapján vád alá helyezték, mert orvosi abortusztablettákat adott egy másik nőnek;

I.  mivel a Charta rögzíti az EU-ban élő személyek fő alapvető jogait és szabadságait; mivel a biztonságos és legális abortusz védelme közvetlen hatással van a Chartában elismert jogok – például az emberi méltóság, a személyes autonómia, az egyenlőség és a testi épség – tényleges gyakorlására;

J.  mivel 2022. június 9-én a Parlament határozott állásfoglalást fogadott el „Az abortuszhoz való jogot fenyegető globális veszélyek: az abortuszhoz való jognak az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága általi esetleges megsemmisítése” címmel; mivel ezen állásfoglalás(7) ajánlásai továbbra is relevánsak és alkalmazandók;

1.  ismételten határozottan elítéli a nők jogai és a szexuális és reproduktív egészség és jogok terén világszerte, többek között az Egyesült Államokban és néhány uniós tagállamban tapasztalható visszaesést; emlékeztet arra, hogy a szexuális és reproduktív egészség és jogok alapvető emberi jogok, amelyeket meg kell védeni és erősíteni, és azokat semmilyen módon nem lehet meggyengíteni vagy visszavonni; felszólítja a törvényeket és egyéb, az abortusz betiltására és korlátozására vonatkozó intézkedéseket elfogadó államok kormányait, hogy helyezzék hatályon kívül azokat, és biztosítsák, hogy jogszabályaik összhangban legyenek a nők nemzetközileg védett emberi jogaival és a nemzetközi emberi jogi normákkal;

2.  javasolja, hogy foglalják bele az abortuszhoz való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartájába; úgy véli, hogy javaslatot kell benyújtani a Tanácsnak az Alapjogi Charta alábbiak szerinti módosítására;

7a. cikk (új):"„7a. cikkAbortuszhoz való jogMindenkinek joga van a biztonságos és legális abortuszhoz.”;"

3.  emlékeztet e tekintetben a Szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent létrehozására irányuló felhívásról szóló, 2022. június 9-i állásfoglalására; elvárja, hogy az Európai Tanács e célból összeüljön; javasolja, hogy e folyamat keretében foglalják bele a Chartába a biztonságos és legális abortuszhoz való jogot; kéri, hogy az Európai Parlamentet vonják be a folyamat minden lépésébe;

4.  szilárd szolidaritását és támogatását fejezi ki az Egyesült Államokban élő nők és lányok, valamint a legális és biztonságos abortuszhoz való jog és hozzáférés biztosításában részt vevők iránt ilyen nehéz körülmények között; hasonlóképpen támogatja az Egyesült Államok Kongresszusához intézett felhívásokat, hogy fogadjon el egy olyan törvényt, amely szövetségi szinten védi az abortuszt;

5.  mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az abortuszra vonatkozó tilalmak és egyéb korlátozások aránytalanul sújtják a szegénységben élő nőket, különösen a faji alapon megítélt nőket, köztük a fekete nőket, a spanyol ajkú és őslakos nőket, valamint a vidéki térségekben élő nőket, az LMBTIQ-személyeket, a fogyatékossággal élő nőket, a serdülőket, a migráns nőket, köztük az irreguláris migránsokat, valamint a nők által vezetett egyszülős háztartásokat; hangsúlyozza, hogy azok a nők, akik pénzügyi vagy logisztikai akadályok miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy a szomszédos államokba vagy országokba reproduktív egészségügyi klinikákra utazzanak, jobban ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy nem biztonságos és életveszélyes eljárásokon mennek keresztül, és arra kényszerülnek, hogy terhességüket akaratuk ellenére kihordják, ami az emberi jogok megsértését és a nemi alapú erőszak egy formáját jelenti(8);

6.  felszólítja az Egyesült Államok kormányát, hogy biztosítsa az adatvédelmet mindenki számára, különösen az abortuszt keresők, azt biztosítók vagy elősegítők számára, lehetővé téve a privát és biztonságos hozzáférést, megszüntetve a viselkedésalapú nyomon követést, megerősítve az adatok törlésére vonatkozó politikákat, titkosítva az adatokat az adatátvitel során, alapértelmezésben lehetővé téve az üzenetek végponttól végpontig tartó titkosítását, megakadályozva a helymeghatározást és biztosítva, hogy a felhasználókat értesítsék, ha az adataikat lekérdezik(9);

7.  hangsúlyozza a fogamzásgátláshoz való hozzáférés hiányát és a meglévő kielégítetlen szükségleteket(10); hangsúlyozza, hogy prioritást kell biztosítani a szexuális erőszak elleni küzdelemnek, az átfogó, életkornak megfelelő és tényeken alapuló, mindenki számára elérhető szexuális és párkapcsolati nevelésnek, a magas színvonalú, hozzáférhető, biztonságos, megfizethető és adott esetben ingyenes fogamzásgátló módszerek és eszközök, valamint a családtervezési tanácsadás és az egészségügyi szolgáltatások körének; elismeri a nem kormányzati szervezetek mint szolgáltatók és a szexuális és reproduktív egészség és jogok védelmezői által betöltött szerepet, és arra ösztönzi őket, hogy folytassák munkájukat;

8.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák politikai támogatásukat a szexuális és reproduktív egészség és jogok előmozdításán dolgozó emberijog-védők és egészségügyi szolgáltatók, valamint a nők jogai és a szexuális és reproduktív egészség és jogok civil társadalma és az alulról szerveződő szervezetek számára, amelyek a nemek közötti egyenlőségen alapuló társadalmak kulcsfontosságú szereplői, valamint a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos szolgáltatások és információk kulcsfontosságú szolgáltatói, különösen azok, amelyek kihívásokkal teli környezetben dolgoznak Európában; sürgeti a Bizottságot, hogy védje meg és támogassa ezeket a védőket az esetleges üldöztetéstől;

9.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a világban, többek között Európában is megugorhat a nemek közötti egyenlőséget és az abortuszt ellenző csoportokat finanszírozó pénzek áramlása;

10.  felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy jogilag ismerjék el az abortuszt, és védjék meg a biztonságos és legális abortuszhoz való jog és más szexuális és reproduktív egészség és jogok tiszteletben tartását; felhívja továbbá az EU-t, hogy a nemzetközi intézményeken és más többoldalú fórumokon – például az Európa Tanácsban – folytatott tárgyalások során lépjen fel szószólóként, és tegye e jog elismerését kulcsfontosságú prioritássá, valamint támogassa annak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatába való felvételét;

11.  elítéli, hogy az EU-ban sok nő még mindig nem fér hozzá az abortuszhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz az egyes tagállamokban még mindig fennálló jogi, pénzügyi, szociális és gyakorlati korlátozások miatt;

12.  sürgeti a tagállamokat, hogy dekriminalizálják az abortuszt, és számolják fel a biztonságos és legális abortuszhoz, valamint a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való hozzáférés akadályait; felszólítja a tagállamokat, hogy megkülönböztetés nélkül biztosítsák a biztonságos, legális és ingyenes abortuszszolgáltatásokhoz, a szülés előtti és anyai egészségügyi szolgáltatásokhoz és ellátáshoz, az önkéntes családtervezéshez, a fogamzásgátláshoz, a fiatalokat segítő szolgáltatásokhoz, valamint a HIV megelőzéséhez, kezeléséhez, az azzal kapcsolatos ellátáshoz és a támogatáshoz való hozzáférést;

13.  javasolja, hogy a lehető leghamarabb szervezzenek küldöttséget az Egyesült Államokba, hogy értékeljék a Legfelsőbb Bíróság döntésének hatását, és támogassák a nőjogi nem kormányzati szervezeteket és az abortuszhoz való jogot támogató mozgalmakat az országban; kéri, hogy az Európai Parlament Washingtonba utazó küldöttségei következetesen vessék fel az abortuszhoz való jog kérdését, és találkozzanak nőjogi szervezetekkel;

14.  felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot, az Egyesült Államokba delegált uniós küldöttséget, a Bizottságot és az összes uniós tagállamot, hogy használjanak fel minden rendelkezésükre álló eszközt a nők jogai és a szexuális és reproduktív egészség és jogok terén tapasztalható visszaesés elleni fellépésük megerősítésére, többek között a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos amerikai finanszírozás esetleges globális csökkentésének ellensúlyozása, valamint a biztonságos és legális abortuszhoz és más szexuális és reproduktív egészséghez és joghoz való egyetemes hozzáférés külkapcsolatokban való határozott támogatása és prioritásként kezelése révén;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjének, az Amerikai Egyesült Államok elnökének és kormányának, az Egyesült Államok Kongresszusának és az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának.

(1) HL C 81., 2022.2.18., 43. o.
(2) Elfogadott szövegek, P9_TA(2022)0243.
(3) https://www.gov.ca.gov/2022/06/24/west-coast-states-launch-new-multi-state-commitment-to-reproductive-freedom-standing-united-on-protecting-abortion-access/
(4) https://ncpolicywatch.com/2022/05/05/study-shows-an-abortion-ban-may-lead-to-a-21-increase-in-pregnancy-related-deaths/
(5) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680687bdc; http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608853/IPOL_BRI(2018)608853_EN.pdf
(6) https://www.roda.hr/en/news/support-for-accessible-safe-and-legal-termination-of-pregnancy-in-croatia.html
(7) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0243_HU.html
(8) https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf
(9) https://www.eff.org/deeplinks/2022/06/effs-statement-dobbs-abortion-ruling
(10) Az UNFPA jelentése a világ népességéről, „Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy” (Meglátni a láthatatlant: Érvek a fellépés mellett a nem kívánt terhességekhez kötődő, kevés figyelmet kapó válsághelyzetekkel kapcsolatban), 2022. március 30.

Utolsó frissítés: 2022. november 30.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat