Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0320(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0253/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0253/2021

Viták :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Szavazatok :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 04/10/2022 - 6.2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0376
P9_TA(2022)0332

Elfogadott szövegek
PDF 131kWORD 57k
2022. október 4., Kedd - Strasbourg
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ***I
P9_TA(2022)0332A9-0253/2021
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2022. október 4-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0726),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 168. cikkének (5) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0366/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a francia szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2021. május 7-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2021. december 8-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A9-0253/2021),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3);

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 286., 2021.7.16., 109. o.
(2) HL C 300., 2021.7.27., 76. o.
(3) Ez az álláspont lép a 2021. szeptember 14-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0376).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2022. október 4-én került elfogadásra az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2020)0320

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2022/2370 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2023. január 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat