Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/0208(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0232/2022

Indgivne tekster :

A9-0232/2022

Forhandlinger :

PV 03/10/2022 - 15
CRE 03/10/2022 - 15

Afstemninger :

PV 04/10/2022 - 6.7

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0337

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 44k
Tirsdag den 4. oktober 2022 - Strasbourg
Fleksibel bistand til områder - (FAST-CARE) ***I
P9_TA(2022)0337A9-0232/2022
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. oktober 2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og forordning (EU) 2021/1060 for så vidt angår yderligere fleksibilitet til håndtering af konsekvenserne af Den Russiske Føderations militære aggression FAST (fleksibel bistand til områder) – CARE (COM(2022)0325 – C9-0218/2022 – 2022/0208(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2022)0325),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0218/2022),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. juli 2022 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A9-0232/2022),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2022 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/... om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) 2021/1060 for så vidt angår yderligere fleksibilitet til håndtering af konsekvenserne af Den Russiske Føderations militære aggression FAST (fleksibel bistand til områder) - CARE
P9_TC1-COD(2022)0208

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2022/2039.)

Seneste opdatering: 26. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik