Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/0291(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0129/2022

Indgivne tekster :

A9-0129/2022

Forhandlinger :

PV 04/10/2022 - 3
CRE 04/10/2022 - 3

Afstemninger :

PV 04/10/2022 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0338

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 58k
Tirsdag den 4. oktober 2022 - Strasbourg
Radioudstyrsdirektivet: en universaloplader til elektronisk udstyr ***I
P9_TA(2022)0338A9-0129/2022
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. oktober 2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/53/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet (COM(2021)0547 – C9-0366/2021 – 2021/0291(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0547),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9‑0366/2021),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 8. december 2021 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. juni 2022 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A9‑0129/2022),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 152 af 6.4.2022, s. 82.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2022 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/... om ændring af direktiv 2014/53/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet
P9_TC1-COD(2021)0291

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2022/2380.)

Seneste opdatering: 26. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik