Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2857(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0431/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/10/2022 - 5.3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0350

Hyväksytyt tekstit
PDF 142kWORD 47k
Torstai 6. lokakuuta 2022 - Strasbourg
Tiedotusvälineiden vapauden tukahduttaminen Myanmarissa ja erityisesti Htet Htet Khinen, Sithu Aung Myintin ja Nyein Nyein Ayen tapaukset
P9_TA(2022)0350RC-B9-0431/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2022 tiedotusvälineiden vapauden tukahduttamisesta Myanmarissa ja erityisesti Htet Htet Khinen, Sithu Aung Myintin ja Nyein Nyein Ayen tapauksista (2022/2857(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Myanmarista/Burmasta,

–  ottaa huomioon Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/184/YUTP muuttamisesta 21. helmikuuta 2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/243, jolla otetaan käyttöön neljäs pakotekierros Myanmarin/Burman jatkuvan vakavan tilanteen ja ihmisoikeusloukkausten voimistumisen vuoksi(1),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 10 artiklan, johon on kirjattu oikeus sanan- ja tiedonvälityksen vapauteen,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 26. syyskuuta 2022 YK:n ihmisoikeusneuvostolle antaman suullisen katsauksen Myanmarin ihmisoikeustilanteeseen,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 29. syyskuuta 2022 antaman julkilausuman valtiollisen neuvonantajan Aung San Suu Kyin viimeisimmästä tuomiosta,

–  ottaa huomioon Myanmarin rikoslain 505 §:n a momentin,

–  ottaa huomioon Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) 24. huhtikuuta 2021 hyväksymät sovitut viisi asiakohtaa,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mielipiteen- ja sananvapaudesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että 1. helmikuuta 2021 Myanmarin sotilasjuntta, joka tunnetaan nimellä Tatmadaw, kaappasi vallan laittomasti ja siirsi lailliset viranomaiset syrjään voimatoimin;

B.   ottaa huomioon, että elokuussa 2021 sotilasjuntan johtaja Min Aung Hlaing ilmoitti nimittäneensä itsensä pääministeriksi ja jatkavansa poikkeustilaa elokuuhun 2023 asti;

C.  ottaa huomioon, että laillinen presidentti Win Myint ja valtiollinen neuvonantaja Aung San Suu Kyi ovat olleet sotilasvallankaappauksesta lähtien pidätettyinä useiden perusteettomien ja poliittisesti motivoitujen syytteiden perusteella ja että heidät on jo tuomittu useiksi vuosiksi vankeuteen ja työleireille; ottaa huomioon, että jos valtiollinen neuvonantaja Aung San Suu Kyi todettaisiin syylliseksi kaikkiin häntä vastaan nostettuihin 11 syytteeseen, hän voisi saada enintään 102 vuoden vankeusrangaistuksen;

D.  ottaa huomioon, että 1. helmikuuta 2021 tapahtuneen vallankaappauksen jälkeen juntta on pidättänyt yli 15 500 ihmistä ja tappanut yli 2 300, mukaan lukien ainakin 188 lasta;

E.  ottaa huomioon, että sotilasvallankaappauksen jälkeen sotilashallinto on jatkuvasti heikentänyt tiedotusvälineiden vapautta ja loukannut toimittajien ihmisoikeuksia maassa; ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2022 World Press Freedom Index -lehdistönvapausindeksissä Myanmar oli sijalla 176 yhteensä 180 maasta; ottaa huomioon, että Myanmarin sotilasviranomaiset rajoittavat pääsyä sosiaaliseen mediaan, internetiin ja muihin riippumattomiin tietolähteisiin;

F.  ottaa huomioon, että Tatmadaw teki 14. helmikuuta 2021 rikoslakiin ja rikosprosessilakiin muutoksia, joista on tullut ensisijaisia säännöksiä, joita käytetään toimittajien, opiskelijajohtajien, virkamiesten ja muiden sotilashallintoa vastustavien henkilöiden syyttämiseen; ottaa huomioon, että armeija käyttää rikossyytteiden nostamiseen muun muassa toimittajia vastaan äskettäin käyttöön otettua rikoslain 505 §:n a momenttia, jossa kielletään pelon aiheuttaminen, valeuutisten levittäminen ja yllyttäminen rikoksiin hallituksen työntekijöitä vastaan, joista kaikista voidaan määrätä enintään kolme vuotta vankeutta; ottaa huomioon, että Myanmarin sotilastuomioistuimet käyvät oikeudenkäyntejä suljettujen ovien takana;

G.  ottaa huomioon, että vuoden 2021 vallankaappauksen jälkeen juntta on kieltänyt tiedotusvälineiden toiminnan tai pakottanut ne lähtemään Myanmarista, koska ne raportoivat armeijan toimista; ottaa huomioon, että monilla kielletyistä tiedotusvälineistä oli keskeinen rooli Myanmarin tilannetta koskevassa raportoinnissa; ottaa huomioon, että Myanmarin kansa ja ulkomailla asuvat ovat vahvasti riippuvaisia näistä tiedotusvälineistä;

H.  ottaa huomioon, että ainakin neljä toimittajaa on surmattu, mukaan lukien valokuvaajat Soe Naing ja Aye Kyaw, jotka molemmat kuolivat vankeudessa sen jälkeen, kun heitä oletetusti oli kidutettu, ja paikallinen päätoimittaja Pu Tuidim, jonka kerrotaan joutuneen armeijan mielivaltaisesti teloittamaksi sen jälkeen, kun häntä oli käytetty ihmiskilpenä; ottaa huomioon, että kidutuksesta ja väärinkäytöksistä on raportoitu useaan otteeseen;

I.  ottaa huomioon, että helmikuussa 2021 tehtyä vallankaappausta seurasi toimittajien pidätysaalto; ottaa huomioon, että ainakin 140 toimittajaa on pidätetty, Myanmarin vankiloissa on tällä hetkellä 53 mediatyöntekijää ja sotilasvallankaappauksen jälkeen lähes 25 toimittajaa on tuomittu; ottaa huomioon, että Myanmarissa on maailman toiseksi eniten toimittajia vankilassa;

J.  ottaa huomioon, että toimittajat Htet Htet Khine ja Sithu Aung Myint pidätettiin elokuussa 2021, kuusi kuukautta vallankaappauksen jälkeen;

K.  ottaa huomioon, että BBC Media Action -freelancetoimittaja Htet Htet Khine tuomittiin 27. syyskuuta 2022 kolmeksi vuodeksi vankeuteen työleirille; ottaa huomioon, että Htet Htet Khine oli saanut jo 15. syyskuuta 2022 ensimmäisen kolmen vuoden tuomion työleirille 505 §:n a momentin väitetystä rikkomisesta, jossa kriminalisoidaan yllytys ja valeuutisten levittäminen;

L.  ottaa huomioon, että Sithu Aung Myint odottaa edelleen oikeudenkäyntiä, jossa häntä syytetään ”yllyttämisestä ja kansankiihotuksesta” Myanmarin armeijaa vastustavissa kirjoituksissa, ja mahdollisesti yhteensä 23 vuoden vankilatuomio; ottaa huomioon, että Sithu Aung Myintin terveys on heikentynyt ja että vankilaviranomaiset epäävät häneltä lääketieteellisen hoidon;

M.  ottaa huomioon, että Nyein Nyein Ayein Aye, joka tunnetaan myös salanimellä Mabel, tuomittiin 14. heinäkuuta 2022 sotilastuomioistuimessa Yangonin Inseinin vankilassa; ottaa huomioon, että Nyein Nyein Aye tuomittiin rikoslain 505 §:n a momentin nojalla kolmen vuoden vankeusrangaistukseen ”pelon aiheuttamisesta, valeuutisten levittämisestä ja yllyttämisestä rikokseen hallituksen viranomaista vastaan”; ottaa huomioon, että Nyein Nyein Aye on 24. toimittaja, joka on saanut vankeusrangaistuksen vuoden 2021 vallankaappauksen jälkeen;

N.  ottaa huomioon, että 1. elokuuta 2022 freelancer-toimittaja Maung Maung Myo tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankeuteen syytettynä terrorismista, koska hänen väitetään pitäneen hallussaan kuvia ja haastatteluja, jotka koskivat kansan puolustusjoukkoja, joka on joukko Myanmarin sotilashallitusta vastaan taistelevia kapinallisryhmiä;

O.  ottaa huomioon, että 7. heinäkuuta 2022 tuomioistuin tuomitsi Democratic Voice of Burma -tiedotustoimiston toimittajan Aung San Linin kuudeksi vuodeksi vankeuteen työleirille yllyttämisestä ja ”valeuutisten” levittämisestä sen jälkeen, kun hän oli julkaissut raportin, jossa väitetään, että asevoimat olivat syyllistyneet tuhopolttohyökkäyksiin vallankaappauksen yhteydessä hajotetun Kansallisen demokratialiiton kolmen jäsenen koteihin Wetletin kaupungissa;

P.  ottaa huomioon, että heinäkuussa Myanmarin sotilashallinto aktivoi uudelleen kuolemanrangaistuksen teloittaakseen parlamentin entisen jäsenen Phyo Zeya Thawin, merkittävän aktivistin Kyaw Min Yun, joka tunnetaan yleisesti nimellä Ko Jimmy, sekä Aung Thura Zaw’n ja Hla Myo Aungin; ottaa huomioon, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on tuominnut jyrkästi nämä poliittisesti motivoidut teloitukset, jotka ovat jälleen yksi askel kohti oikeusvaltion täydellistä purkamista ja osoitus räikeistä ihmisoikeusloukkauksista Myanmarissa;

Q.  ottaa huomioon, että vankilaolot, joissa on dokumentoitu pahoinpitelyjä ja sukupuolistunutta väkivaltaa, ovat vakava huolenaihe pidätettyjen turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta;

R.  ottaa huomioon, että armeija käy väkivaltaista sotaa etnisiä vähemmistöjä vastaan, tappaa lukuisia siviilejä ja pakottaa miljoonat ihmiset pakenemaan turvaa etsien; ottaa huomioon, että sotilashelikopterit tulittivat hiljattain Sagaingin alueella sijaitsevaa peruskoulua tappaen ainakin kuusi aikuista ja seitsemän lasta; ottaa huomioon, että YK:n nimittämän riippumattoman ihmisoikeusasiantuntijan Tom Andrewsin äskettäisen lausunnon mukaan olosuhteet ovat huonontuneet entisestään niin, että lukemattomien Myanmarissa elävien viattomien ihmisten elämä on muuttunut hirvittäväksi;

S.  ottaa huomioon, että Myanmarin juntta kieltäytyy tutkimasta vakavissaan rohingya‑väestöön kohdistettuja ihmisoikeusloukkauksia ja saattamasta niihin syyllistyneitä vastuuseen; ottaa huomioon, että maan korkeimmat sotilashenkilöt, joiden alaisuudessa rohingya-väestöön kohdistuvat hyökkäykset tehtiin, ovat edelleen virassaan; toteaa, että viranomaiset kieltäytyvät yhteistyöstä YK:n mekanismien kanssa; ottaa huomioon, että rankaisemattomuus on juurtunut syvälle Myanmarin poliittiseen ja oikeusjärjestelmään;

T.  toteaa, että Venäjä ja Kiina ovat pyrkineet legitimoimaan sotilashallinnon monenlaisin poliittisin, sotilaallisin ja taloudellisin toimin; ottaa huomioon, että Venäjä ja Myanmarin sotilasjuntta ovat äskettäin allekirjoittaneet ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösuunnitelman vuosiksi 2022–2023; toteaa, että Venäjällä ja Kiinalla on siteitä Myanmarin asevoimiin, sillä ne ovat maan suurimpia asetoimittajia; toteaa, että molemmat maat ovat toistuvasti estäneet pyrkimykset sopia Myanmarin tilannetta käsittelevistä YK:n turvallisuusneuvoston julkilausumista;

U.  ottaa huomioon, että sotilasjuntta sopi 24. huhtikuuta 2021 Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) johtajien kanssa viiden kohdan konsensuksesta, jonka ensimmäisenä askeleena oli väkivaltaisuuksien välitön lopettaminen maassa;

1.  tuomitsee jyrkästi sotilasjuntan väkivaltaisen ja laittoman hallinnon Myanmarissa ja sen pyrkimykset heikentää Myanmarin kansan vahvaa sitoutumista demokratiaan, koska hallinto perustuu siviilihallituksen syrjäyttämiseen laittomalla vallankaappauksella ja on johtanut erityisen hälyttävään humanitaariseen tilanteeseen ja ihmisoikeuskriisiin maassa, jolle on ominaista laajalle levinnyt rankaisemattomuus; tuomitsee jyrkästi kaikentyyppisen riippumattomien toimittajien vainon;

2.  kehottaa lopettamaan välittömästi maassa vallitsevan laittoman poikkeustilan, palauttamaan siviilihallituksen, palaamaan tielle kohti demokratiaa ja avaamaan nopeasti parlamentin, johon kaikki sen vaaleilla valitut edustajat osallistuvat; tukee kansallisen yhtenäisyyden hallituksen pyrkimyksiä siirtyä kohti rauhanomaista ja demokraattista tulevaisuutta;

3.  kehottaa sotilasjunttaa vapauttamaan ehdoitta presidentti Win Myintin, valtiollisen neuvonantajan Aung San Suu Kyin ja kaikki muut, jotka on pidätetty perusteettomien syytösten perusteella, luovuttamaan vallan laillisille viranomaisille, kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta ja tiedotusvälineiden vapautta sekä lopettamaan välittömästi Myanmarin väestöön kohdistuneet sotilaalliset hyökkäykset, ilmaiskut ja väkivallan;

4.  kehottaa sotilasjunttaa luopumaan kaikista poliittisesti perustelluista syytteistä lehdistön ja tiedotusvälineiden työntekijöitä vastaan ja vapauttamaan ehdoitta kaikki perusteettomasti pidätetyt toimittajat, mukaan lukien Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint, Nyein Nyein Aye, Maung Maung Myo, Thurin Kyaw, Hanthar Nyein, Than Htike Aung, Ye Yint Tun, Tu Tu Tha, Soe Yarzar Tun ja Aung San Lin; kehottaa junttaa tarjoamaan tarvittavaa sairaanhoitoa Sithu Aung Myintille, jonka terveydentila on erittäin huolestuttava;

5.  tuomitsee työntekijöihin kohdistetut tukahduttamistoimet ja lakko-oikeuden epäämisen; tuomitsee kaikki yritykset ja tuotemerkit, jotka ovat suoraan tai välillisesti tukeneet armeijan ja poliisin sortoa tai tukevat niitä ja pidätysmääräysten antamista ammattiyhdistysten johtajille;

6.  kehottaa sotilasjunttaa lopettamaan välittömästi väärinkäytöksensä, kuten mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset, kidutuksen, seksuaalisen väkivallan ja muun huonon kohtelun sekä epäoikeudenmukaiset oikeudenkäynnit toimittajia ja media-alan työntekijöitä vastaan; korostaa, että asianajajille, ihmisoikeuksien puolustajille ja perheenjäsenille olisi annettava tosiasiallinen pääsy vierailemaan pidätettyinä olevien henkilöiden luona; korostaa, että kuolemantapauksista pidätyksen aikana olisi ilmoitettava välittömästi vainajan perheelle, toimitettava asianmukaiset asiakirjat, palautettava ruumis ja saatettava väärinkäytöksistä vastuussa olevat vastuuseen; kehottaa tekemään riippumattomia kansainvälisiä tutkimuksia kaikista kidutusta ja pahoinpitelyä koskevista väitteistä ja saattamaan syylliset vastuuseen; korostaa, ettei mitään väitetysti kidutuksen tai huonon kohtelun avulla saatua tietoa saa koskaan hyväksyä todisteeksi oikeudenkäynneissä;

7.  korostaa, että tiedotusvälineiden vapaus on olennaisen tärkeää vapaiden ja demokraattisten yhteiskuntien tehokkaan toiminnan kannalta ja olennaisen tärkeää kaikkien muiden ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemiseksi; ottaa huomioon, että toimittajat tarvitsevat turvallisen ympäristön, jossa he voivat tehdä itsenäistä työtään;

8.  kehottaa kansallista yhtenäisyyden hallitusta ilmaisemaan selkeästi kantansa rohingya-väestön asemaan ja erityisesti heidän oikeuteensa kansalaisuuteen ja yhdenvertaiseen tunnustamiseen Myanmarin etniseksi ryhmäksi sekä oikeuteen palata maahan;

9.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan edelleen ihmisoikeuksien puolustajien työtä Myanmarissa; kehottaa EU:n Myanmarin-edustustoa ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjä seuraamaan tiiviisti tällä hetkellä pidätettyjen ja vangittujen toimittajien sekä poliittisten johtajien ja muiden tapauksia; kannustaa EU:n edustuston ja jäsenvaltioiden edustajia Myanmarissa osallistumaan toimittajien, media-alan työntekijöiden, bloggaajien ja ihmisoikeuksien puolustajien oikeudenkäynteihin maassa aina, kun pääsy on sallittua; pyytää diplomaattisia edustustoja ja kansainvälisiä avunantajia tarjoamaan tukea ja mahdollista suojelua ihmisoikeuksien puolustajille ja media-alan työntekijöille, jotka ovat vaarassa joutua vainotuksi, muun muassa tarjoamalla turvasatamia suurlähetystöissä ja myöntämällä hätäviisumeja suojelun tarpeessa oleville;

10.  kehottaa komissiota osoittamaan, että ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmä ei hyödytä millään tavalla junttaa, tai muutoin vetäytymään väliaikaisesti tästä mekanismista;

11.  pyytää EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään Myanmarille/Burmalle annettavaa kansainvälistä apua, kehityshankkeita tai rahoitusapua ja varmistamaan, että tämä ei hyödytä armeijaa eikä lisää ihmisoikeusloukkauksia; kehottaa antamaan rajat ylittävää humanitaarista apua ja suoraa tukea paikallisille kansalaisyhteiskunnan järjestöille, erityisesti etnisille järjestöille;

12.  pitää myönteisinä pakotteita, joita neuvosto on määrännyt Tatmadawin jäsenille ja heidän yrityksilleen; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan käyttöön kohdennettuja lisäpakotteita niille, jotka ovat vastuussa vakavimmista ihmisoikeusloukkauksista maassa; kehottaa neuvostoa lisäämään asekauppiaat Naing Htut Aung, Aung Hlaing Oo ja Sit Taing Aung pakoteluetteloon, koska he toimittavat aseita ja varusteita sotilashallinnolle; kehottaa komissiota harkitsemaan kaikkia tarvittavia pakotteita Myanmarin hallintoa vastaan; kehottaa ryhtymään tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että nämä pakotteet eivät vaikuta kielteisesti työntekijöihin ja koko väestöön;

13.  on huolissaan pakotteita koskevista poikkeuksista, joiden nojalla toimijat voivat toteuttaa rahoitustoimia Myanma Oil and Gas Enterprisen kanssa; kehottaa parantamaan pakotteiden kansainvälistä koordinointia, mukaan lukien koordinointi alueellisten kumppanien kanssa;

14.  kehottaa neuvostoa sisällyttämään Myanmarin valtion hallintoneuvoston sen yksittäisten jäsenten lisäksi luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa, että kaikki valtion hallintoneuvoston määräysvallassa olevat yhteisöt sisällytetään tähän luetteloon ja että niitä hyödyttävät Euroopan unionista tulevat rahavirrat kielletään;

15.  korostaa, että Myanmarissa/Burmassa toimivien paikallisten ja monikansallisten yritysten on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja lopetettava rikoksentekijöiden toiminnan mahdollistaminen; kehottaa painokkaasti EU:hun sijoittautuneita yrityksiä varmistamaan, ettei niillä ole yhteyksiä Myanmarin/Burman turvallisuusjoukkoihin, turvallisuusjoukkojen yksittäisiin jäseniin tai näiden omistamiin tai määräysvallassa oleviin yhteisöihin ja etteivät ne suoraan tai välillisesti edistä tukahduttamistoimia, joita armeija kohdistaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia vastaan; kehottaa EU:hun sijoittautuneita yrityksiä, emoyhtiöt ja tytäryhtiöt mukaan lukien, keskeyttämään kiireesti kaikki yhteydet Myanmarin armeijaan kytköksissä oleviin yrityksiin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan ja toteuttamaan nykytilanne huomioon ottaen asianmukaisia toimenpiteitä, joilla tunnistetaan, ehkäistään ja lopetetaan kaikki mahdolliset tai todelliset ihmisoikeusloukkaukset, joita Euroopan unionissa toimivat yritykset saattavat Myanmarissa aiheuttaa tai joihin ne saattavat myötävaikuttaa tai olla suoraan kytköksissä, sekä lievennetään ja korjataan niitä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehostettuja ja erityisiä huolellisuusvelvoitteita yrityksille, jotka toimivat yritysten kestävyysseikkoihin liittyvää due diligence -prosessia koskevassa direktiiviehdotuksessa määritellyillä korkean riskin aloilla, mukaan lukien konfliktialueet ja ympäristön kannalta herkät alueet;

16.  kehottaa jäsenvaltioita ja assosioituneita maita ylläpitämään kaikkien aseiden, ammusten ja muiden sotilaallisten, turvallisuus- ja valvontalaitteiden ja -järjestelmien suoraa ja välillistä toimitusta, myyntiä ja siirtoa, kauttakulku, kuljetus ja välitys mukaan lukien, koskevaa kieltoa, joka koskee myös koulutusta, huoltoa ja muuta sotilaallista ja turvallisuusalan apua; korostaa, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen on tutkittava tilanne tarkemmin;

17.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään painostusta YK:n turvallisuusneuvostoa kohtaan, jotta se neuvottelisi vahvan päätöslauselmaluonnoksen Myanmaria koskevasta kattavasta maailmanlaajuisesta asevientikiellosta;

18.  kannustaa Myanmarin ihmisoikeuksia käsittelevää YK:n erityisraportoijaa puuttumaan edelleen toimittajien vainoon ja ryhtymään toimiin tämän hälyttävän suuntauksen lopettamiseksi; kehottaa YK:ta sisällyttämään tiedotusvälineiden vapauden loukkaukset Myanmaria koskevan riippumattoman tutkintamekanisminsa soveltamisalaan ja edistämään mahdollisia aloitteita sotilashallinnon rankaisemiseksi ja maassa tällä hetkellä tapahtuvista järkyttävistä ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevien saattamiseksi vastuuseen;

19.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tutkimaan kaikkia oikeus- ja vastuukeinoja turvallisuusjoukkojen tekemien vakavien kansainvälisten rikosten osalta, mukaan lukien vallankaappauksen seurauksena tehdyt rikokset ihmisyyttä vastaan sekä rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja kansanmurhat Rakhinessa ja muilla etnisillä alueilla vuosikymmenten ajan, ja tukemaan sitä, että turvallisuusneuvosto saattaa tilanteen Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi;

20.  pitää valitettavina opposition jäsenten teloituksia ja toistaa tuomitsevansa jyrkästi kuolemanrangaistuksen;

21.  kehottaa painokkaasti sotilasjunttaa kumoamaan kaiken lainsäädännön, joka voisi vaarantaa tiedotusvälineiden vapauden, ja lopettamaan Myanmarin kansan sananvapauden rajoittamisen sekä verkossa että sen ulkopuolella, mihin sisältyy vapaus hakea, vastaanottaa ja jakaa tietoa;

22.  panee merkille, että viiden kohdan konsensus ei ole johtanut tuloksiin, ja kehottaa ASEANia tunnustamaan, että Min Aung Hlaingin juntta ei ole luotettava kumppani; kehottaa ASEANia ja sen jäseniä neuvottelemaan uuden sopimuksen Myanmarin kriisistä kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kanssa ja huolehtimaan, että uuteen sopimukseen sisältyy täytäntöönpanomekanismeja, jotta kriisi voidaan ratkaista kestävällä ja demokraattisella tavalla tulevaisuudessa;

23.  tuomitsee Venäjän ja Kiinan poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen tuen antamisesta Myanmarin juntalle;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Myanmarin presidenttinä toimivalle Duwa Lashi Lalle ja Myanmarin kansallisen yhtenäisyyden hallitukselle, Pyidaungsu Hluttawia edustavalle komitealle, Myanmarin valtiolliselle neuvonantajalle, Tatmadawille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, neuvostolle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kaakkois-Aasian maiden liiton jäsenvaltioille, Kaakkois-Aasian maiden liiton pääsihteerille, Kaakkois-Aasian maiden liiton hallitustenväliselle ihmisoikeustoimikunnalle ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1) EUVL L 40, 21.2.2022, s. 28.

Päivitetty viimeksi: 26. tammikuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö