Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/2851(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0430/2022

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/10/2022 - 5.6
CRE 06/10/2022 - 5.6

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0353

Vedtagne tekster
PDF 137kWORD 52k
Torsdag den 6. oktober 2022 - Strasbourg
Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod Ukraine
P9_TA(2022)0353RC-B9-0430/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 6. oktober 2022 om Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod Ukraine (2022/2851(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine og Rusland,

–  der henviser til FN-pagten,

–  der henviser til Helsingforsslutakten fra 1975,

–  der henviser til erklæringerne fra medlemmerne af Det Europæiske Råd og G7-udenrigsministrene af 30. september 2022 om Ukraine,

–  der henviser til erklæring af 28. september 2022 fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om Ruslands ulovlige proformafolkeafstemninger i regionerne Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporіzjzja,

–  der henviser til pressemeddelelsen fra Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, af 28. september 2022 om en ny pakke af restriktive foranstaltninger over for Rusland og budskabet fra formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, af 30. september 2022 om Ruslands ulovlige annektering af ukrainske regioner,

–  der henviser til erklæring af 22. september 2022 fra den højtstående repræsentant på vegne af Den Europæiske Union om Ruslands angrebskrig mod Ukraine og af 28. september 2022 om lækager i Nord Stream-gasrørledningerne,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at alle stater ifølge FN-pagten og folkerettens principper har samme suverænitet og i deres mellemfolkelige forhold skal afholde sig fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt, det være sig mod nogen stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed; der henviser til, at enhver annektering af en anden stats territorium som følge af trussel om magtanvendelse eller brug af magt udgør en overtrædelse af FN-pagten og folkerettens principper; der henviser til, at dette princip for nylig blev bekræftet af FN's generalsekretær, António Guterres;

B.  der henviser til, at Den Russiske Føderation som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd har et særligt politisk ansvar for at opretholde fred og sikkerhed i verden, men vedvarende har tilsidesat FN-pagtens principper gennem sine angreb på Ukraines suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet og åbent har trodset det internationale samfund ved at bebude sine ulovlige handlinger, som er i strid med FN-pagten, under FN's Generalforsamlings samlinger;

C.  der henviser til, at Den Russiske Føderation har fortsat sin ulovlige, uprovokerede og uberettigede angrebskrig mod Ukraine i de seneste måneder; der henviser til, at en vellykket ukrainsk modoffensiv, der blev iværksat i begyndelsen af september 2022, førte til, at Rusland mistede en betydelig del af de områder, landet havde besat i Ukraines Kharkiv-region og andre regioner i det østlige og sydlige Ukraine; der henviser til, at denne befrielse har ført til afsløring af nye beviser på de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og krigsforbrydelser, som er begået af russiske styrker og deres stedfortrædere, såsom massegrave med mere end 440 lig i Izjum;

D.  der henviser til, at tusindvis af civile allerede er blevet myrdet og mange flere torteret, chikaneret, udsat for seksuelle overgreb, kidnappet eller tvangsfordrevet; der henviser til, at denne umenneskelige adfærd fra de russiske styrkers og deres stedfortræderes side fuldstændig tilsidesætter den humanitære folkeret;

E.  der henviser til, at de russiske styrker har mistet titusindvis soldater, som enten er blevet dræbt i kamp eller meldt savnet, siden invasionen begyndte, og at deres militære hardware er blevet ødelagt;

F.  der henviser til, at det internationale samfund fortsat støtter Ukraine med moderne udstyr, ammunition, uddannelse og udveksling af efterretninger, og at den amerikanske Kongres for nylig har vedtaget et lovforslag, der vil yde mere end 12,3 mia. USD i bistand;

G.  der henviser til, at den ukrainske hær ifølge ukrainske embedsmænd har brug for moderne kampvogne, flere jord-til-luft-systemer og jord-til-jord-systemer, pansrede mandskabsvogne samt yderligere uddannelsescentre og yderligere bidrag i form af ammunition;

H.  der henviser til, at der fra den 9. til den 11. september 2022 blev afholdt regionale og lokale valg i Rusland og også i den ulovligt annekterede ukrainske Autonome Republik Krim og byen Sevastopol, som EU ikke anerkender;

I.  der henviser til, at hastigt organiserede proformafolkeafstemninger fandt sted mellem den 23. og 27. september 2022 i de delvis russiskbesatte områder i Ukraine i regionerne Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporіzjzja og blandt tvangsdeporterede ukrainere i Rusland, og at de russiske myndigheder bebudede forud fastsatte og urealistisk høje procentsatser for valgdeltagelse og vælgertilslutning for Ruslands annektering; der henviser til, at afstemningsprocessen omfattede systemiske krænkelser af menneskerettighederne og intimidering, navnlig tilstedeværelsen af væbnede russiske soldater; der henviser til, at proformafolkeafstemningerne mindede om den folkeafstemning, som Rusland afholdt på Krim, efter at landet havde besat halvøen i begyndelsen af 2014; der henviser til, at Rusland den 30. september 2022 bekendtgjorde den formelle ulovlige annektering af disse territorier, som blev efterfulgt af Statsdumaens og Føderationsrådets enstemmige godkendelse;

J.  der henviser til, at Vladimir Putin den 21. september 2022 bebudede Ruslands første mobilisering siden Anden Verdenskrig; der henviser til, at mobiliseringen ifølge medierne omfatter mellem 300 000 og 1,2 millioner reservister, der indkaldes til de væbnede styrker; der henviser til, at der rapporteres om, at der – i modstrid med den officielle meddelelse om, at myndighederne ville indkalde borgere, der for nylig havde gjort tjeneste i hæren og havde kamperfaring – også indkaldes folk uden nogen militær erfaring, navnlig fra fattigere og mere fjerntliggende regioner og etniske minoriteter, og at folk indkaldes som en undertrykkende foranstaltning, som f.eks. på det besatte Krim, hvor over 1 500 krimtatarer er blevet indkaldt; der henviser til, at der også rapporteres om tvungen mobilisering fra de nyligt annekterede regioner i Ukraine; der henviser til, at der er forlydender om, at nye rekrutter næsten øjeblikkeligt sendes til frontlinjen;

K.  der henviser til, at meddelelsen om Ruslands mobilisering indtil videre har ført til protester, hvor de russiske myndigheder har anholdt mere end 2 400 demonstranter; der henviser til, at flere hundrede tusinde russere er flygtet fra Rusland efter meddelelsen om mobilisering for at undgå at blive indkaldt; der henviser til, at de russiske myndigheder har oprettet værnepligtscentre ved flere grænseovergangssteder med henblik på at forkynde indkaldelser på stedet og afskrække borgere fra at forlade landet;

L.  der henviser til, at russiske styrker fortsat besætter Zaporizjzja-kernekraftværket (ZNPP); der henviser til, at Ihor Murasjov, generaldirektør for ZNPP, blev bortført af russiske styrker den 30. september 2022 og senere løsladt; der henviser til, at ZNPP er det største kernekraftværk i Europa, og at dets sidste reaktor blev lukket ned i begyndelsen af september 2022 på grund af kampe i og omkring kraftværket; der henviser til, at der imidlertid stadig er risiko for en nuklear katastrofe;

M.  der henviser til, at Vladimir Putin i en TV-tale den 21. september 2022 advarede om, at hvis Ruslands territoriale integritet blev truet – hvormed han mente de ulovligt annekterede ukrainske områder – ville landet "uden tvivl gøre brug af alle de midler, vi har til rådighed, for at beskytte Rusland og vores befolkning"; der henviser til, at ordene "alle de midler, vi har til rådighed" er slet skjult nuklear afpresning;

N.  der henviser til, at der den 26. og 27. september 2022 blev konstateret et dramatisk fald i trykket i Nord Stream 1- og 2-rørledningerne på grund af lækager, der mistænkes for at være resultatet af forsætlige undersøiske eksplosioner, der sandsynligvis er fremkaldt af en statslig aktør; der henviser til, at det er vanskeligt at måle den nøjagtige mængde metan, der slipper ud i atmosfæren, men at mængden sandsynligvis være betydelig og have en skadelig indvirkning på miljøet;

O.  der henviser til, at præsident Volodymyr Zelenskyj den 30. september 2022 meddelte, at Ukraine officielt havde ansøgt om medlemskab af Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO);

1.  minder om Den Europæiske Unions urokkelige støtte til Ukraine og dets suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet inden for internationalt anerkendte grænser; fordømmer på det kraftigste Ruslands uberettigede, uprovokerede og ulovlige angrebskrig mod Ukraine; minder om, at Rusland bærer det fulde ansvar for krigen, at krigen omgående skal standses, og at alle styrker og stedfortræderstyrker skal trækkes tilbage fra alle internationalt anerkendte territorier, der tilhører Ukraine;

2.  roser det store mod, som det ukrainske folk har udvist ved at bringe enorme ofre for at forsvare deres land og europæiske værdier som frihed, værdighed og demokrati; minder om Ukraines legitime ret til i overensstemmelse med artikel 51 i FN-pagten at forsvare sig mod Ruslands angrebskrig med henblik på at genvinde fuld kontrol over hele sit territorium inden for dets internationalt anerkendte grænser; roser de ukrainske væbnede styrkers mod og deres meget effektive handlinger både i kamp og ud fra et moralsk synspunkt og anerkender det betydelige bidrag, de yder til europæisk sikkerhed;

3.  opfordrer alle lande og internationale organisationer til utvetydigt at fordømme Ruslands angrebskrig og dets forsøg på at erhverve territorium med magt og gennem dets proformafolkeafstemninger; opfordrer EU og dets medlemsstater til aktivt at samarbejde med de mange regeringer, der har indtaget en neutral holdning til Ruslands aggression mod Ukraine, med henblik på at opbygge en stærk international modstand mod enhver ændring af Ukraines grænser med magt og forsvare folkeretten;

4.  fordømmer på det kraftigste de massive og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og de krigsforbrydelser, der er begået af de russiske væbnede styrker, deres stedfortrædere og besættelsesmyndighederne, som Rusland har indsat i Ukraine; insisterer på, at de ansvarlige regeringsembedsmænd og militære ledere og gerningsmændene til krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab, drages til ansvar;

5.  opfordrer medlemsstaterne og andre lande, der støtter Ukraine, til massivt at øge deres militære bistand, navnlig i de områder, hvor den ukrainske regering har anmodet om den, for at give Ukraine mulighed for at genvinde fuld kontrol over hele sit internationalt anerkendte territorium og med succes forsvare sig mod enhver yderligere aggression fra Ruslands side; opfordrer til, at muligheden for en militær lånefacilitet for Ukraine overvejes; opfordrer navnlig de tøvende medlemsstater til at yde deres rimelige andel af den militære bistand, der er nødvendig for at afkorte krigen; minder om, at tøven blandt dem, der støtter Ukraine, kun forlænger krigen og koster uskyldige ukrainere livet; opfordrer EU's ledere til at opbygge et varigt sammenhold mellem medlemsstaterne og ligesindede lande til fuldt ud og betingelsesløst at støtte Ukraine mod den russiske angrebskrig;

6.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at koordinere våbenleverancer gennem EU-Udenrigstjenestens clearingmekanisme, herunder et EU-initiativ til levering af avancerede våbensystemer såsom Leopard-kampvogne; opfordrer medlemsstaterne til straks at begynde at uddanne ukrainske soldater i den henseende;

7.  fordømmer utvetydigt som ulovlige og illegitime de proformafolkeafstemninger, der blev afholdt med en pistol for panden for at annektere regionerne Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporіzjzja; minder om, at folkeafstemningerne blev afholdt i strid med FN-pagten og folkeretten; afviser og anerkender ikke de forfalskede resultater af folkeafstemningerne og den efterfølgende indlemmelse af disse områder i Rusland; anser resultaterne for ugyldige; mener, at den bebudede annektering udgør en farlig og uansvarlig eskalering og en åbenlys krænkelse af folkeretten og FN-Pagten, der garanterer international fred, sikkerhed, territorial integritet og alle staters suverænitet, og som hverken kan eller vil forblive ubesvaret af det internationale samfund;

8.  fordømmer det russiske præsidentielle dekret af 29. september 2022 om anerkendelsen af de ukrainske regioner Khersons og Zaporizjzjas "uafhængighed" samt de ulovlige traktater om indlemmelse i Den Russiske Føderation, der blev undertegnet den 30. september 2022; udtrykker sin urokkelige støtte til EU's politik om ikkeanerkendelse af Ruslands ulovlige handlinger mod Ukraine, herunder annektering, og opfordrer derfor Rådet til at vedtage yderligere strenge sanktioner som reaktion på disse handlinger;

9.  hilser Kommissionens forslag til en ottende sanktionspakke mod Rusland velkommen; opfordrer alle medlemsstaterne til hurtigt at godkende sanktionspakken, undgå eventuelle forsinkelser som følge af egne interesser og gennemføre sanktionerne grundigt; opfordrer til, at sanktionerne udvides til at omfatte nye områder, herunder at fratage Gazprombank, Alfa Bank, Rosbank, Tinkoff Bank, Sankt Petersborg Bank, Ruslands regionale udviklingsbank og Far Eastern Bank adgangen til SWIFT, samtidig med at sanktionerne mod kryptoaktiver og kryptovalutaer styrkes yderligere; opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at opretholde EU's enhed og øge presset på Kreml, blandt andet gennem yderligere sanktionspakker, herunder et forbud mod eksport af alle højteknologiske produkter og strategiske varer og andre sanktioner, der har til formål strategisk at svække den russiske økonomi og det russiske industrigrundlag, navnlig det militær-industrielle kompleks; støtter vedtagelsen af individuelle sanktioner mod personer og enheder, der er direkte involveret i tvungen udvisning og adoption af ukrainske børn og i tilrettelæggelsen og overvågningen af de ulovlige proformafolkeafstemninger, samt alle medlemmer af de Dumapartier, der beklæder embeder i valgte parlamenter på alle niveauer, herunder på regionalt og kommunalt plan; opfordrer medlemsstaterne til aktivt at forebygge, efterforske og retsforfølge enhver omgåelse af sanktionerne; opfordrer Kommissionen og medlovgiverne til at arbejde hurtigt for at færdiggøre retsgrundlaget for konfiskation af aktiver, der er indefrosset som følge af sanktionerne;

10.  opfordrer på ny til en øjeblikkelig og fuldstændig embargo mod russisk import af fossile brændstoffer og uran og til, at rørledningerne Nord Stream 1 og 2 helt opgives med henblik på at standse finansieringen af Putins krigsmaskine med EU-midler; opfordrer til et yderligere forbud mod køb, import og transport af titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium, rhodium samt både slebne og uslebne diamanter fra Rusland eller gennem Rusland til EU og mod import af jern- og stålprodukter med oprindelse i Rusland eller eksporteret fra Rusland, herunder jernmalm og halvfabrikata, med henblik på at minimere Ruslands indtægter; opfordrer til, at Ruslands adgang til grundlæggende industrielle ressourcer, teknologier og tjenester minimeres, navnlig dem, som aggressorstatens militære industri har brug for;

11.  advarer Aljaksandr Lukasjenkas regime mod at medvirke i Ruslands angrebskrig mod Ukraine, herunder Ruslands mobiliseringsbestræbelser og i forbindelse med at huse værnepligtige på belarusisk jord; opfordrer Kommissionen og Rådet til at inddrage Belarus i den nye bølge af sanktioner, der er knyttet til mobiliseringen;

12.  fordømmer mobiliseringen i Rusland og opfordrer til et øjeblikkeligt ophør med ufrivillig værnepligt; fordømmer de foranstaltninger, der tvinger indbyggere i de midlertidigt besatte områder i Ukraine til at gøre tjeneste i Ruslands væbnede styrker eller hjælpestyrker, hvilket er forbudt i henhold til den fjerde Genèvekonvention; appellerer kraftigt til alle russere om at undgå at lade sig trække ind i denne krig, som er i strid med folkeretten, og som et stort flertal af lande derfor har fordømt, som alene er blevet indledt for at befæste et ikke-demokratisk kleptokratisk regime i Rusland, og som vil ende med at ødelægge den russiske økonomi og det russiske folks udsigter til en fremtid med sikkerhed og velstand; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udstede humanitære visa til russiske borgere, der har behov for beskyttelse, såsom dem, der er udsat for politisk forfølgelse;

13.  opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre Kommissionens retningslinjer for generel visumudstedelse med hensyn til russiske ansøgere og kontrol af russiske statsborgere ved de ydre grænser i fuld overensstemmelse med EU-retten og folkeretten og til at sikre, at alle asylansøgninger fra bl.a. systemkritikere, desertører, militærnægtere og aktivister behandles individuelt under hensyntagen til værtsmedlemsstatens sikkerhedsmæssige betænkeligheder og i overensstemmelse med EU's asylregler; opfordrer Rådet og Kommissionen til nøje at overvåge situationen med hensyn til russiske visa;

14.  opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at øge støtten til lande i Sydkaukasus og Centralasien, som modtager et betydeligt antal russiske borgere, navnlig Georgien, Kasakhstan, Usbekistan, Armenien og Kirgisistan, for at opretholde stabiliteten i disse regioner;

15.  fordømmer det russiske præsidentielle dekret af 5. oktober 2022, der betegner Zaporizhzhia NPP som "føderal ejendom" og pålægger den russiske regering at overtage kontrollen med det; kræver øjeblikkelig tilbagetrækning af russisk militærpersonel fra og omkring ZNPP og oprettelse af en demilitariseret zone omkring det; minder om, at kampene omkring anlægget kan føre til en betydelig katastrofe med uoverskuelige konsekvenser;

16.  fordømmer de nylige russiske trusler om at anvende kernevåben mod Ukraine som uansvarlige og farlige; opfordrer medlemsstaterne og internationale partnere til at forberede en hurtig og beslutsom reaktion, hvis Rusland gennemfører et atomangreb mod Ukraine; opfordrer Rusland til øjeblikkeligt at indstille sine trusler om en nuklear eskalering i betragtning af de globale konsekvenser af enhver nuklear katastrofe for menneskeliv og miljøet i de kommende årtier; minder om, at ethvert forsøg fra Ruslands side på at fremstille angreb på besatte områder som et angreb på Rusland og dermed som begrundelse for et atomangreb er ulovligt og grundløst og ikke vil afskrække Den Europæiske Union fra yderligere bistand til Ukraine i dets selvforsvar;

17.  opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at øge støtten til og samarbejdet med civilsamfundet og de frie medier i Ukraine og Rusland; understreger, at Ukraines modstandsdygtighed og kapacitet til at modstå den russiske angrebskrig kræver øget fokus og støtte til humanitære aktører i Ukraine, herunder et særligt fokus på dem, der støtter kvinder; opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at fortsætte med at yde midlertidig husly i EU til personer, der flygter fra krigen, og til at hjælpe med udstedelsen af midlertidige rejsedokumenter, der gør det muligt for ukrainske borgere, der er fanget i Rusland uden deres identitets- eller rejsedokumenter, at forlade landet, hvis de ønsker det; fordømmer systematiske forsøg fra russisk side på at bremse ukrainske flygtninges indrejse i EU ved de estiske og lettiske grænser, hvilket snart kan føre til en alvorlig humanitær krise; opfordrer medlemsstaterne og deres grænsekontrol til ikke at hindre sådanne flygtninge i at rejse ind i EU;

18.  opfordrer Kommissionen til at arbejde på en omfattende genopretningspakke for Ukraine, som bør fokusere på landets umiddelbare, mellem- og langsigtede bistand, genopbygning og genopretning, samt yderligere bidrage til at styrke væksten i økonomien, så vidt muligt med det samme; minder om, at genopretningspakken bør forvaltes i fællesskab af EU, internationale finansielle institutioner og ligesindede partnere; opfordrer til, at genopretningspakken understøttes af den nødvendige EU-budgetkapacitet;

19.  udtrykker sin påskønnelse af de russiske borgere, der fordømmer krigen; fordømmer de russiske myndigheders anholdelse af tusindvis af fredelige demonstranter og opfordrer til, at de løslades omgående;

20.  opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at begynde at overveje, hvordan man kan samarbejde med Rusland i fremtiden, og hvordan landet kan hjælpes med en vellykket overgang fra et autoritært regime til et demokratisk land, der giver afkald på revisionistiske og imperialistiske politikker; mener, at et første skridt vil være, at EU-institutionerne samarbejder med russiske demokratiske ledere og civilsamfundet og mobiliserer støtte til deres dagsorden for et demokratisk Rusland; støtter oprettelsen af et demokratisk knudepunkt for Rusland, som Europa-Parlamentet skal være vært for;

21.  minder om, at undervandseksplosionerne ved Nord Stream-rørledningerne fandt sted, samtidig med at den nye rørledning Baltic Pipe, der forbinder Norge med Polen via Danmark, blev indviet; mener, at undervandseksplosionerne ved Nord Stream-rørledningerne ikke er et sammenfald, og at der er voksende spekulationer om, at de var resultatet af en koordineret og bevidst handling af en statslig aktør; mener, at eksplosionerne ved Nord Stream-rørledningerne viser, hvor farlig politikken med stigende afhængighed af russiske fossile brændstoffer var, og at anvendelsen af energi som et våben er blevet bragt op på et nyt niveau; opfordrer medlemsstaterne til at intensivere og prioritere beskyttelsen af kritisk europæisk infrastruktur, herunder offshore-rørledninger og ‑kabler, og til at øge dens modstandsdygtighed over for eksterne angreb og yderligere støtte modstandsdygtigheden hos EU's partnere i Østeuropa og Vestbalkan; opfordrer medlemsstaterne til at foretage en undersøgelse af sabotagen af Nord Stream-gasrørledningerne; anser de bevidste undersøiske eksplosioner for at udgøre et miljøangreb på EU;

22.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at samarbejde med internationale organer om at indsamle bevismateriale og støtte Den Internationale Straffedomstols efterforskning af krigsforbrydelser begået på Ukraines område fra den 20. februar 2014 og fremefter;

23.  opfordrer til, at der oprettes en international ad hoc-domstol for aggressionsforbrydelsen mod Ukraine, hvor Putin og alle russiske civile og militære embedsmænd og deres stedfortrædere med ansvar for planlægning, indledning og gennemførelse af krigen i Ukraine skal retsforfølges;

24.  fordømmer Ruslands flerstrengede strategi for at indføre, forstærke og sprede falske og fordrejede fortællinger og den nyimperialistiske Russkij Mir-ideologi rundt om i verden; opfordrer EU og dets medlemsstater til at sanktionere russiske enheder, enkeltpersoner og andre stedfortrædere, der spreder russisk desinformation, og til at træffe yderligere foranstaltninger til at håndtere Ruslands brug af information som våben;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, FN's Højkommissariat for Flygtninge, Den Internationale Organisation for Migration, Den Internationale Røde Kors Komité, Den Internationale Straffedomstol, Ukraines præsident, regering og parlament og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament samt de belarusiske myndigheder.

Seneste opdatering: 26. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik