Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/2851(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0430/2022

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/10/2022 - 5.6
CRE 06/10/2022 - 5.6

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0353

Vastuvõetud tekstid
PDF 135kWORD 52k
Neljapäev, 6. oktoober 2022 - Strasbourg
Ukraina‑vastase agressioonisõja eskaleerimine Venemaa poolt
P9_TA(2022)0353RC-B9-0430/2022

Euroopa Parlamendi 6. oktoobri 2022. aasta resolutsioon Ukraina-vastase agressioonisõja eskaleerimise kohta Venemaa poolt (2022/2851(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina ja Venemaa kohta,

–  võttes arvesse ÜRO põhikirja,

–  võttes arvesse Helsingi 1975. aasta lõppakti,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu liikmete ja G7 välisministrite 30. septembri 2022. aasta avaldusi Ukraina kohta,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 28. septembril 2022. aastal Euroopa Liidu nimel tehtud avaldust Venemaa poolt Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja oblastis korraldatud ebaseaduslike libareferendumite kohta,

–  võttes arvesse komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni 28. septembri 2022. aasta pressiavaldust Venemaa vastu suunatud uue piiravate meetmete paketi kohta ning Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli 30. septembri 2022. aasta sõnumit Ukraina piirkondade ebaseadusliku annekteerimise kohta Venemaa poolt,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 22. septembril 2022. aastal Euroopa Liidu nimel tehtud avaldust Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja kohta ja 28. septembri 2022. aasta avaldust lekete kohta Nord Streami gaasijuhtmetes,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete kohaselt on kõik riigid võrdselt suveräänsed ja peavad oma rahvusvahelistes suhetes hoiduma jõuga ähvardamisest või jõu kasutamisest teiste riikide territoriaalse terviklikkuse või poliitilise sõltumatuse vastu; arvestades, et ühe riigi territooriumi annekteerimine teise riigi poolt jõuga ähvardamise või jõu kasutamise tulemusena on ÜRO harta põhimõtete ja rahvusvahelise õiguse rikkumine; arvestades, et seda põhimõtet kinnitas hiljuti ÜRO peasekretär António Guterres;

B.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon kui ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige kannab erilist poliitilist vastutust rahu ja julgeoleku säilitamise eest maailmas, kuid on pidevalt rikkunud ÜRO põhikirja põhimõtteid oma agressiivse käitumisega Ukraina suveräänsuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu ning on avalikult eiranud rahvusvahelist üldsust, andes teada oma ebaseaduslikest ÜRO põhikirjaga vastuolus olevatest tegudest samal ajal, mil toimus ÜRO Peaassamblee istungjärk;

C.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon on viimastel kuudel jätkanud ebaseaduslikku, provotseerimata ja põhjendamatut agressioonisõda Ukraina vastu; arvestades, et Venemaa kaotas 2022. aasta septembri algul alustatud Ukraina eduka vastupealetungi tulemusel olulise osa territooriumist, mis ta oli okupeerinud Ukraina Harkivi oblastis ning muudes Ida- ja Lõuna‑Ukraina piirkondades; arvestades, et nende alade vabastamise järel on leitud uusi tõendeid Venemaa vägede ja käsilasvägede toime pandud raskete inimõiguste rikkumiste ja sõjakuritegude kohta, näiteks Izjumi massihauad rohkem kui 440 inimese surnukehaga;

D.  arvestades, et juba on mõrvatud tuhandeid tsiviilisikuid ja veel rohkem on neid, keda on piinatud, ahistatud, seksuaalselt rünnatud või kes on röövitud või sunniviisiliselt ümber asustatud; arvestades, et Venemaa vägede ja käsilasvägede ebainimlik käitumine on täielikult vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega;

E.  arvestades, et alates sissetungi algusest on kümned tuhanded Vene vägedesse kuuluvad sõdurid kas lahingus langenud või kadunud ja hävitatud Vene vägede sõjatehnika;

F.  arvestades, et rahvusvaheline üldsus toetab jätkuvalt Ukrainat kaasaegse varustuse, laskemoona, väljaõppe ja luureandmete jagamisega, kõige uuem näide on hiljuti vastu võetud USA Kongressi seaduseelnõu, millega antakse abi rohkem kui 12,3 miljardi USA dollari ulatuses;

G.  arvestades, et Ukraina ametiisikute sõnul vajab Ukraina sõjavägi kaasaegseid lahingutanke, rohkem pind‑õhk- ja pind‑pind‑süsteeme, soomustransportööre ning rohkem väljaõppekeskusi ja rohkem laskemoona;

H.  arvestades, et 9.–11. septembril 2022 toimusid Venemaal ning ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina Autonoomses Vabariigis Krimmis ja Sevastopoli linnas piirkondlikud ja kohalikud valimised, mida EL ei tunnusta;

I.  arvestades, et kiiruga korraldatud libareferendumid toimusid 23.–27. septembril 2022 Ukraina osaliselt Venemaa poolt okupeeritud piirkondades, Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja oblastites ja sunniviisiliselt Venemaale väljasaadetud ukrainlaste hulgas, ning Venemaa ametivõimud on teatanud ettemääratud ja ebarealistlikult kõrgest valimisaktiivsusest ja Venemaa anneksiooni heakskiitmise protsendist; arvestades, et hääletusprotsessi käigus toimus inimõiguste süstemaatiline rikkumine ja hirmutamine, eelkõige relvastatud vene sõdurite juuresolekul; arvestades, et need libareferendumid on koopia referendumist, mille Venemaa korraldas Krimmis pärast Krimmi poolsaare okupeerimist 2014. aasta algul; arvestades, et Venemaa teatas 30. septembril 2022 nende territooriumide ametlikust ebaseaduslikust annekteerimisest ning Riigiduuma ja Föderatsiooninõukogu kiitsid annekteerimise seejärel ühehäälselt heaks;

J.  arvestades, et 21. septembril 2022 kuulutas Vladimir Putin välja Venemaa esimese mobilisatsiooni pärast teist maailmasõda; arvestades, et meediateadete kohaselt suunatakse mobilisatsiooniga relvajõududesse teenima 300 000 kuni 1,2 miljonit reservväelast; arvestades, et vastupidiselt ametlikule teatele, et ametivõimud värbavad hiljuti sõjaväes teeninud ja lahingukogemusega kodanikke, viitavad aruanded sellele, et värvatakse ka mõned ilma igasuguse sõjalise kogemuseta inimesed, eelkõige vaesematest ja äärepoolsematest piirkondadest ja etniliste vähemuste hulgast, ning et värbamist kasutatakse repressiivse vahendina, nagu okupeeritud Krimmis, kus on välja kutsutud enam kui 1 500 krimmitatarlast; arvestades, et teateid sunniviisilisest mobiliseerimisest on ka Ukraina uutest ebaseaduslikult annekteeritud oblastitest; arvestades, et on teateid, et äsja värvatud sõdurid on peaaegu kohe rindele saadetud;

K.  arvestades, et Venemaa mobilisatsiooni väljakuulutamine tõi kaasa protestid ja Venemaa ametivõimud on seni vahistanud üle 2 400 meeleavaldaja; arvestades, et mobilisatsiooni väljakuulutamisest saadik on Venemaalt lahkunud sadu tuhandeid venelasi, et mobiliseerimisest pääseda; arvestades, et Venemaa ametivõimud on loonud mitmes piiripunktis värbamiskeskused, et anda mobilisatsioonikutse kohapeal üle ja takistada kodanikke riigist lahkumast;

L.  arvestades, et Venemaa relvajõud okupeerivad endiselt Zaporižžja tuumaelektrijaama; arvestades, et Venemaa väed röövisid 30. septembril 2022 Zaporižžja tuumaelektrijaama peadirektori Ihor Murašovi ja lasid ta hiljem vabaks; arvestades, et Zaporižžja tuumaelektrijaam on Euroopa suurim ja selle viimane reaktor suleti tuumajaamas ja selle ümbruses toimunud lahingute tõttu 2022. aasta septembri alguses; arvestades, et tuumakatastroofi oht siiski püsib;

M.  arvestades, et Vladimir Putin hoiatas 21. septembri 2022. aasta telepöördumises, et kui Venemaa territoriaalne terviklikkus, pidades silmas ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina territooriume, peaks ohtu sattuma, „kasutame kindlasti kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid Venemaa ja meie rahva kaitsmiseks“; arvestades, et sõnad „kõik meie käsutuses olevad vahendid“ on halvasti peidetud väljapressimine tuumarelvaga ähvardades;

N.  arvestades, et 26. ja 27. septembril 2022 täheldati gaasijuhtmetes Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 lekete tõttu tõsist rõhulangust, kusjuures lekete põhjusena kahtlustati tahtlikke veealuseid plahvatusi, mille taga oli tõenäoliselt valitsusüksus; arvestades, et ehkki atmosfääri eralduva metaani täpset kogust on raske mõõta, on see kogus tõenäoliselt märkimisväärne ja avaldab kahjulikku mõju keskkonnale;

O.  arvestades, et 30. septembril 2022 teatas president Volodõmõr Zelenskõi, et Ukraina on ametlikult taotlenud Põhja‑Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) liikmeks saamist;

1.  tuletab meelde ELi kindlat toetust Ukrainale, tema suveräänsusele, sõltumatusele ja territoriaalsele terviklikkusele rahvusvaheliselt tunnustatud piirides; mõistab Venemaa põhjendamatu, provotseerimata ja ebaseadusliku Ukraina-vastase agressioonisõja kõige karmimalt hukka; tuletab meelde, et Venemaa kannab sõja eest täielikku vastutust, et ta peab sõja viivitamata lõpetama ning viima kõik oma väed ja käsilasväed kõigilt rahvusvaheliselt tunnustatud Ukraina territooriumidelt välja;

2.  kiidab Ukraina rahva ääretut vaprust, sest just nemad kannavad tohutuid ohvreid, kaitstes oma riiki ja Euroopa väärtusi, nagu vabadus, väärikus ja demokraatia; tuletab meelde Ukraina seaduspärast õigust kaitsta end kooskõlas ÜRO põhikirja artikliga 51 Venemaa agressioonisõja eest, et taastada täielik kontroll kogu oma territooriumi üle selle rahvusvaheliselt tunnustatud piirides; tunnustab Ukraina relvajõudude vaprust ja nende väga tõhusat tegevust nii võitluses kui ka moraalsest vaatenurgast ning tunnustab nende märkimisväärset panust Euroopa julgeolekusse;

3.  kutsub kõiki riike ja rahvusvahelisi organisatsioone üles Venemaa agressioonisõda ja tema katseid territooriumi jõu ja libareferendumitega anastada selgesõnaliselt hukka mõistma; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid suhtleksid aktiivselt paljude valitsustega, kes on võtnud Venemaa Ukraina-vastase agressiooni suhtes neutraalse seisukoha, et luua tugev rahvusvaheline vastuseis Ukraina piiride mis tahes ulatuses jõuga muutmisele ja kaitsta rahvusvahelist õigust;

4.  mõistab teravalt hukka ulatuslikud ja rängad inimõiguste rikkumised ja sõjakuriteod, mille Venemaa relvajõud, käsilasväed ja Ukrainas Venemaa poolt ametisse pandud okupatsioonivõimud toime on pannud; nõuab kindlalt, et vastutavad valitsusametnikud ja sõjaväejuhid ning sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude, sealhulgas genotsiidi toimepanijad võetaks vastutusele;

5.  kutsub liikmesriike ja teisi Ukrainat toetavaid riike üles suurendama märkimisväärselt sõjalist abi, eelkõige valdkondades, kus Ukraina valitsus seda taotleb, et võimaldada Ukrainal taastada täielik kontroll kogu oma rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumi üle ja kaitsta end edukalt igasuguse edasise Venemaa agressiooni eest; nõuab, et kaalutaks Ukraina jaoks lend‑lease’i sõjalise abi süsteemi loomise võimalust; kutsub eeskätt kõhklevaid liikmesriike üles andma oma õiglast osa sõja lühendamiseks vajalikust sõjalisest abist; tuletab meelde, et kõhklus Ukraina toetajate leeris üksnes pikendab sõda ja läheb maksma süütute ukrainlaste elu; kutsub ELi juhte üles tagama liikmesriikide ja sarnaselt meelestatud riikide püsiva ühtsuse, et Ukrainat Venemaa vastases agressioonisõjas täielikult ja tingimusteta toetada;

6.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles koordineerima relvatarneid Euroopa välisteenistuse teabevõrgustiku, sealhulgas ELi algatuse kaudu, mis käsitleb kõrgtehnoloogiliste relvasüsteemide, näiteks Leopardi tankide tarnimist; kutsub liikmesriike üles asuma viivitamata Ukraina sõdureid sellise tehnika kasutamiseks välja õpetama;

7.  mõistab ühemõtteliselt hukka ebaseaduslikud ja õigusvastased libareferendumid, mis viidi relva ähvardusel läbi Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja oblasti annekteerimiseks; tuletab meelde, et referendumite läbiviimisega rikuti ÜRO põhikirja ja rahvusvahelist õigust; lükkab tagasi referendumite fabritseeritud tulemused ja nende territooriumide hilisema Venemaaga liitmise ega tunnusta kumbagi; peab referendumite tulemusi õigustühiseks; on seisukohal, et väljakuulutatud annekteerimine kujutab endast ohtlikku ja vastutustundetut eskalatsiooni ning rikub jõhkralt rahvusvahelist õigust ja ÜRO põhikirja, millega tagatakse rahvusvaheline rahu ja julgeolek ning kõikide riikide territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus, ning et rahvusvaheline üldsus ei saa jätta sellele vastamata, vaid vastab kindlasti;

8.  mõistab hukka Venemaa presidendi 29. septembri 2022. aasta dekreedi Ukraina Hersoni ja Zaporižžja oblastite iseseisvuse tunnustamise kohta ning 30. septembril 2022 allkirjastatud ebaseaduslikud lepingud nende piirkondade Venemaa Föderatsiooniga integreerimise kohta; väljendab vankumatut toetust ELi poliitikale mitte tunnustada Venemaa ebaseaduslikku Ukraina vastu suunatud tegevust, sealhulgas annekteerimist, kutsub seetõttu nõukogu üles kehtestama selliste tegude vastuseks täiendavad ulatuslikud sanktsioonid;

9.  peab kiiduväärseks komisjoni ettepanekuid Venemaale kaheksanda sanktsioonipaketi kehtestamise kohta; kutsub liikmesriike üles sanktsioonipaketti kiiresti heaks kiitma, vältima mis tahes omahuvidest lähtuvaid viivitusi, ja sanktsioone täielikult rakendama; nõuab sanktsioonide laiendamist uutele valdkondadele, sealhulgas selliste pankade nagu Gazprombank, Alfa Bank, Rosbank, Tinkoff Bank, Peterburi pank, Venemaa piirkondlik arengupank ja Far Eastern Bank äralõikamist SWIFT‑süsteemist ning sanktsioonide karmistamist krüptovarade ja krüptoraha vastu; kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles säilitama ELi ühtsust ja suurendama survet Kremlile, sealhulgas edasiste sanktsioonipakettide abil, mis hõlmavad kõrgtehnoloogiliste toodete ja strateegiliste kaupade ekspordikeeldu ning muid sanktsioone, mille eesmärk on Venemaa majandust ja tööstusbaasi, eelkõige sõjatööstuskompleksi strateegiliselt nõrgestada; nõuab eraldi sanktsioone nendele üksikisikutele ja üksustele, kes on otseselt seotud Ukraina laste sunniviisilise väljasaatmise ja adopteerimise ning ebaseaduslike referendumite korraldamise ja jälgimisega, samuti kõikidele riigiduuma erakondade liikmetele, kes töötavad valitud parlamentides mis tahes tasandil, sealhulgas piirkondlikul ja kohalikul tasandil; kutsub liikmesriike üles sanktsioonidest kõrvalehoidmist aktiivselt ennetama, uurima ja selle eest vastutusele võtma; kutsub komisjoni ja kaasseadusandjaid üles tegutsema viivitamata selle nimel, et lõpetada sanktsioonidega külmutatud varade konfiskeerimise õigusliku korra väljatöötamine;

10.  nõuab viivitamata täieliku embargo kehtestamist Venemaa fossiilkütuste ja uraani impordile ning Nord Stream 1 ja 2 torujuhtme täielikku kasutusest kõrvaldamist, et lõpetada Vladimir Putini sõjamasina rahastamine ELi rahaga; nõuab titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi, roodiumi ja teemantide ostmise, impordi ja transpordi täiendavat keelustamist Venemaalt või Venemaa kaudu ELi ning Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditavate raua- ja terasetoodete, sealhulgas rauamaagi ja pooltoodete impordi keelustamist, et vähendada Venemaa tulu; nõuab, et niipalju kui võimalik vähendataks Venemaa ligipääsu põhilistele tööstusressurssidele, tehnoloogiale ja teenustele, eriti nendele, mida vajab agressorriigi sõjatööstus;

11.  hoiatab Aljaksandr Lukašenka režiimi, et see ei toetaks Venemaa Ukraina-vastast agressiooni, sealhulgas mobiliseerimispüüdeid, ega võtaks kutsealuseid oma territooriumile; kutsub komisjoni ja nõukogu üles hõlmama Valgevenet Venemaa mobilisatsioonist ajendatud uude sanktsioonide lainesse;

12.  mõistab hukka Venemaal korraldatud mobilisatsiooni ja nõuab sunniviisilise sõjaväeteenistusse võtmise viivitamatut lõpetamist; mõistab hukka meetmed, mis sunnivad Ukraina ajutiselt okupeeritud alade elanikke teenima Venemaa relvajõududes või abivägedes, mis on neljanda Genfi konventsiooni kohaselt keelatud; kutsub kõiki Venemaa elanikke tungivalt üles mitte laskma end kiskuda sellesse sõtta, mis rikub rahvusvahelist õigust ja mille suur enamus riike on seetõttu hukka mõistnud, mille eesmärk on vaid mittedemokraatliku kleptokraatliku režiimi kindlustamine Venemaal ning mis hävitab lõpuks Venemaa majanduse ja Venemaa rahva väljavaated turvalisele ja jõukale tulevikule; nõuab tungivalt, et liikmesriigid väljastaksid humanitaarviisasid kaitset vajavatele Venemaa kodanikele, näiteks neile, keda ähvardab poliitiline tagakiusamine;

13.  kutsub liikmesriike üles täielikus kooskõlas ELi ja rahvusvahelise õigusega täies ulatuses järgima komisjoni suuniseid Venemaa viisataotlejatele viisade andmise ja Venemaa kodanike kontrollimise kohta välispiiridel ning tagama, et iga varjupaigataotlust, sealhulgas teisitimõtlejate, desertööride, väeteenistusest hoidujate ja aktivistide taotlusi, menetletaks eraldi ja ELi varjupaigaõigustiku kohaselt; kutsub nõukogu ja komisjoni üles tähelepanelikult jälgima Venemaa kodanikele viisade andmisega seotud olukorda;

14.  kutsub komisjoni, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles suurendama toetust Lõuna‑Kaukaasia ja Kesk‑Aasia riikidele, kuhu saabub märkimisväärsel hulgal Venemaa kodanikke, eelkõige Gruusiale, Kasahstanile, Usbekistanile, Armeeniale ja Kõrgõzstanile, et säilitada nendes piirkondades stabiilsus;

15.  mõistab hukka Venemaa presidendi 5. oktoobri 2022. aasta dekreedi, milles määratakse Zaporižžja tuumaelektrijaam „föderaalomandisse“ ja tehakse Venemaa valitsusele ülesandeks võtta see oma kontrolli alla; nõuab Venemaa sõjaväelaste viivitamatut väljaviimist Zaporižžja tuumaelektrijaamast ja selle ümbrusest ning demilitariseeritud tsooni loomist jaama ümber; tuletab meelde, et lahingutegevus tuumajaama ümbruses võib viia kujuteldamatute tagajärgedega katastroofini;

16.  mõistab hukka Venemaa hiljutised tuumarelvade kasutamise ähvardused, kuna need on vastutustundetud ja ohtlikud; kutsub liikmesriike ja rahvusvahelisi partnereid üles valmistuma kiirelt ja otsustavalt reageerima, kui Venemaa peaks Ukraina vastu tuumarünnaku korraldama; kutsub Venemaad üles viivitamata lõpetama olukorra teravdamine tuumaähvardustega, võttes arvesse, et tuumakatastroof põhjustaks inimeste elule ja keskkonnale aastakümneid kestvaid ülemaailmsed tagajärgi; tuletab meelde, et Venemaa mis tahes katsed esitada rünnakuid okupeeritud alade vastu rünnakuna Venemaa vastu ja seega tuumarünnaku põhjusena on ebaseaduslikud ja alusetud ega heiduta Euroopa Liitu andmast Ukrainale enesekaitseks edasist abi;

17.  kutsub komisjoni, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles suurendama Ukraina ja Venemaa kodanikuühiskonna ja vaba meedia toetamist ning koostööd nendega; rõhutab, et Ukraina vastupanuvõime ja suutlikkus seista vastu Venemaa agressioonisõjale nõuab suuremat tähelepanu ja toetust Ukrainas humanitaarabi andjatele, sealhulgas erilist tähelepanu neile, kes toetavad naisi; kutsub komisjoni, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles jätkama ELis ajutise varjupaiga pakkumist sõja eest põgenevatele inimestele ning aitama välja anda ajutisi reisidokumente, mis võimaldavad Venemaale lõksu jäänud Ukraina kodanikel, kellel ei ole isikut tõendavaid ega reisidokumente, riigist soovi korral lahkuda; mõistab hukka Venemaa süstemaatilised katsed aeglustada Eesti ja Läti piiril Ukraina põgenike sisenemist ELi, mis võib varsti põhjustada ulatusliku humanitaarkriisi; kutsub liikmesriike ja nende piirikontrolliasutusi üles mitte takistama selliste põgenike sisenemist ELi;

18.  palub, et komisjon töötaks Ukraina jaoks välja ulatusliku taastepaketi, mis peaks keskenduma sellele riigile kohe ning keskmise ja pikema ajavahemiku jooksul antavale abile, riigi ülesehitamisele ja taastamisele ning aitama tugevdada majanduskasvu, alustades vajaduse korral otsekohe; tuletab meelde, et taastepaketti peaksid ühiselt haldama EL, rahvusvahelised finantsasutused ja sarnaselt meelestatud partnerid; nõuab, et taastepaketti toetataks vajaliku ELi eelarvesuutlikkusega;

19.  avaldab tunnustust Venemaa kodanikele, kes sõja hukka mõistavad; mõistab hukka tuhandete rahumeelsete meeleavaldajate vahistamise Venemaa võimude poolt ja nõuab nende viivitamatut vabastamist;

20.  kutsub komisjoni, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles alustama arutelu selle üle, kuidas Venemaaga tulevikus koostööd teha ja kuidas aidata Venemaal edukalt üle minna autoritaarselt režiimilt demokraatlikule riigile, mis loobub revisionistlikust ja imperialistlikust poliitikast; on seisukohal, et esimene samm oleks see, kui ELi institutsioonid teeksid koostööd Venemaa demokraatlike juhtide ja kodanikuühiskonnaga ning mobiliseeriksid toetust nende tegevuskavale Venemaa demokratiseerimiseks; toetab Euroopa Parlamendi ruumides Venemaa demokraatiakeskuse loomist;

21.  tuletab meelde, et Nord Streami torujuhtmete veealused plahvatused toimusid siis, kui avati uus Läänemere torujuhe, mis ühendab Norrat Taani kaudu Poolaga; on veendunud, et Nord Streami torujuhtmete veealused plahvatused ei ole kokkusattumus, vaid üha enam oletatakse, et see oli kooskõlastatud ja tahtliku tegevuse tulemus; on veendunud, et Nord Streami torujuhtmete plahvatused näitavad, kui ohtlik oli Venemaa fossiilkütustest sõltuvuse suurendamise poliitika ning et energia kasutamine relvana on viidud uuele tasemele; kutsub liikmesriike üles suurendama ja esmatähtsana käsitama Euroopa elutähtsa taristu, sealhulgas avamere torujuhtmete ja kaablite kaitset, suurendama selle vastupanuvõimet välisrünnakutele ning veelgi toetama ELi partnerite vastupanuvõimet Ida‑Euroopas ja Lääne‑Balkanil; kutsub liikmesriike üles korraldama uurimist Nord Streami gaasijuhtmete saboteerimise asjus; on seisukohal, et sihilikud veealused plahvatused kujutavad endast keskkonnarünnakut ELi vastu;

22.  nõuab, et EL ja selle liikmesriigid teeksid rahvusvaheliste organitega koostööd, et koguda tõendeid ja toetada Rahvusvahelist Kriminaalkohut Ukraina territooriumil alates 20. veebruarist 2014 toime pandud sõjakuritegude uurimisel;

23.  nõuab Ukraina‑vastase agressioonikuriteo uurimiseks ajutise rahvusvahelise kohtu loomist, kus võetaks vastutusele Vladimir Putin ning kõik Venemaa tsiviil- ja sõjaväeametnikud ning nende käsilased, kes vastutavad Ukraina sõja kavandamise, alustamise ja pidamise eest;

24.  mõistab hukka Venemaa mitmekihilise strateegia luua, võimendada ja üle maailma levitada võltse ja moonutatud narratiive ning russki mir’i neoimperialistlikku ideoloogiat; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles kehtestama sanktsioone Venemaa üksustele, isikutele ja muudele käsilastele, kes levitavad Venemaa desinformatsiooni, ja võtma lisameetmeid, et võidelda teabe relvana kasutamise vastu Venemaa poolt;

25.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroole, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametile, Rahvusvahelisele Migratsiooniorganisatsioonile, Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele, Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule, Ukraina valitsusele ja parlamendile, Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile ning Valgevene ametivõimudele.

Viimane päevakajastamine: 26. jaanuar 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika