Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0399(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0237/2022

Předložené texty :

A9-0237/2022

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/10/2022 - 5.4

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0358

Přijaté texty
PDF 127kWORD 43k
Úterý, 18. října 2022 - Štrasburk
Přizpůsobení řady právních aktů v oblasti justice článku 290 Smlouvy o fungování EU (Akty Komise v přenesené pravomoci) ***II
P9_TA(2022)0358A9-0237/2022

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. října 2022 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/2004, pokud jde o použití regulativního postupu s kontrolou, za účelem jeho přizpůsobení článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (09279/1/2022 – C9-0282/2022 – 2016/0399(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (09279/1/2022 – C9‑0282/2022),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0798),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro právní záležitosti (A9‑0237/2022),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svou předsedkyni, aby společně s předsedou Rady podepsala akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 158, 30.4.2021, s. 832.

Poslední aktualizace: 21. února 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí