Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/0210(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0233/2022

Podneseni tekstovi :

A9-0233/2022

Rasprave :

PV 17/10/2022 - 14
CRE 17/10/2022 - 14
PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Glasovanja :

PV 19/10/2022 - 7.4
CRE 19/10/2022 - 7.4
Objašnjenja glasovanja
PV 11/07/2023 - 8.13

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2022)0367
P9_TA(2023)0262

Usvojeni tekstovi
PDF 414kWORD 135k
Srijeda, 19. listopada 2022. - Strasbourg
Obnovljiva i niskougljična goriva u pomorskom prometu (inicijativa „FuelEU Maritime”) ***I
P9_TA(2022)0367A9-0233/2022

Amandmani koje je donio Europski parlament 19. listopada 2022. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi obnovljivih i niskougljičnih goriva u pomorskom prometu i izmjeni Direktive 2009/16/EZ (COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  Pomorski promet čini oko 75 % vanjske trgovine EU-a i 31 % unutarnje trgovine EU-a u smislu obujma. Istodobno, promet brodova prema lukama Europskog gospodarskog prostora ili iz njih uzrokuje oko 11 % svih emisija CO2 u EU-u iz prometa i od 3 do 4 % ukupnih emisija CO2 u EU-u. U lukama država članica godišnje se ukrcava ili iskrcava 400 milijuna putnika, uključujući oko 14 milijuna putnika na brodovima za kružna putovanja. Pomorski promet stoga je bitna sastavnica europskog prometnog sustava i ima ključnu ulogu za europsko gospodarstvo. Tržište pomorskog prometa obilježeno je snažnim tržišnim natjecanjem među gospodarskim subjektima u Uniji i izvan nje, za što su neophodni jednaki uvjeti. Stabilnost i prosperitet tržišta pomorskog prometa i njegovih gospodarskih subjekata ovise o jasnom i usklađenom okviru politike u kojem prijevoznici u pomorskom prometu, luke i drugi dionici u tom sektoru mogu djelovati na temelju jednakih mogućnosti. Ako dođe do narušavanja tržišta, postoji rizik da se brodari ili luke nađu u nepovoljnom položaju u odnosu na konkurente u sektoru pomorskog prometa ili u drugim prometnim sektorima. To pak može dovesti do smanjenja konkurentnosti sektora pomorskog prometa i slabije povezanosti građana i poduzeća.
(1)  Pomorski promet čini oko 75 % vanjske trgovine EU-a i 31 % unutarnje trgovine EU-a u smislu obujma. U lukama država članica godišnje se ukrcava ili iskrcava 400 milijuna putnika, uključujući oko 14 milijuna putnika na brodovima za kružna putovanja. Pomorski promet stoga je bitna sastavnica europskog prometnog sustava i ima ključnu ulogu za europsko gospodarstvo. Tržište pomorskog prometa obilježeno je snažnim tržišnim natjecanjem među gospodarskim subjektima u Uniji i izvan nje, za što su neophodni jednaki uvjeti na globalnoj razini. Stabilnost i prosperitet tržišta pomorskog prometa i njegovih gospodarskih subjekata ovise o jasnom i usklađenom okviru politike u kojem prijevoznici u pomorskom prometu, luke i drugi dionici u tom sektoru mogu djelovati na temelju jednakih mogućnosti. Ako dođe do narušavanja tržišta, postoji rizik da se brodari ili luke nađu u nepovoljnom položaju u odnosu na konkurente u sektoru pomorskog prometa ili u drugim prometnim sektorima. To pak može dovesti do smanjenja konkurentnosti sektora pomorskog prometa, smanjenja broja radnih mjesta i slabije povezanosti građana i poduzeća.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)  U pomorskom sektoru zaposleno je 2 milijuna Europljana, a njegov doprinos gospodarstvu iznosi 149 milijardi EUR. Za svaki milijun EUR ostvaren u brodarskoj industriji u drugim sektorima gospodarstva EU-a ostvaruje se 1,8 milijuna EUR.1a
__________________
1a Izvješće Udruženja brodovlasnika Europske zajednice pod naslovom „The Economic Value of the EU Shipping Industry” (Ekonomska vrijednost brodarske industrije EU-a), 2020.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.b (nova)
(1b)  Pomorski promet ekološki je najprihvatljiviji način prijevoza sa znatno nižim emisijama stakleničkih plinova po toni prevezene robe u usporedbi s drugim vrstama prijevoza1a. Istodobno, promet brodova prema lukama Europskog gospodarskog prostora ili iz njih uzrokuje oko 11 % svih emisija CO2 u EU-u iz prometa i od 3 do 4 % ukupnih emisija CO2 u EU-u. Očekuje se povećanje emisija CO2 iz pomorskog prometa ako se ne poduzmu dodatne mjere. Svi gospodarski sektori moraju doprinijeti brzom smanjenju emisija stakleničkih plinova prema nultoj neto stopi emisija stakleničkih plinova najkasnije do 2050., kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2021/1119. Stoga je od ključne važnosti za Uniju da uspostavi ambicioznu putanju za brzu ekološku tranziciju pomorskog sektora čime bi se doprinijelo održanju i nastavku promicanja njezina globalnog vodstva u zelenim tehnologijama, uslugama i rješenjima te dodatno poticalo otvaranje radnih mjesta u povezanim lancima vrijednosti uz istodobno održavanje konkurentnosti.
__________________
1a Studija Europske agencije za okoliš, 2020., https://www.eea.europa.eu/publications/rail-and-waterborne-transport
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Kako bi se povećala klimatska obveza Unije u skladu s Pariškim sporazumom i utvrdili koraci koje treba poduzeti za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. te kako bi se politička obveza pretvorila u zakonsku obvezu, Komisija je donijela (izmijenjeni) Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)19 te Komunikaciju „Povećanje klimatskih ambicija Europe za 2030.”20. Time je obuhvaćen i cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. U skladu s tim, potrebni su razni komplementarni instrumenti politike kako bi se potaknula uporaba obnovljivih i niskougljičnih goriva proizvedenih na održiv način i uključenih u sektor pomorskog prometa. Potreban razvoj i uvođenje tehnologije mora se dogoditi do 2030. u cilju pripreme za znatno bržu promjenu koja će uslijediti nakon toga.
(2)  Kako bi se povećala klimatska obveza Unije u skladu s Pariškim sporazumom i utvrdili koraci koje treba poduzeti za postizanje klimatske neutralnosti najkasnije do 2050. te kako bi se politička obveza pretvorila u zakonsku obvezu, Komisija je donijela (izmijenjeni) Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)[1] te Komunikaciju „Povećanje klimatskih ambicija Europe za 2030.[2]. Time je obuhvaćen i cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. U skladu s tim, potrebni su razni komplementarni instrumenti politike kako bi se potaknule i ubrzale proizvodnja i uporaba velikih količina obnovljivih i niskougljičnih goriva proizvedenih na održiv način i uključenih u sektor pomorskog prometa uz poštovanje načela tehnološke neutralnosti. Potreban razvoj i uvođenje tehnologije trebalo bi poduprijeti čim prije, a mora započeti do 2030. u cilju pripreme za znatno bržu promjenu koja će uslijediti nakon toga. Ključno je poticati inovacije i podupirati istraživanja za nove i buduće inovacije kao što su alternativna goriva u nastajanju, ekološki dizajn, materijali na biološkoj osnovi, pogon na vjetar i pogon uz pomoć vjetra.
__________________
__________________
19 COM(2020)0563
19 COM(2020)0563
20 COM(2020)0562
20 COM(2020)0562
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)  Ukapljeni prirodni plin vjerojatno će imati prijelaznu ulogu u pomorskom prometu, čime će se omogućiti postupan prijelaz na alternative bez emisija, posebno ako trenutačno ne postoji ekonomski održiva tehnologija pogonskih sklopova s nultim emisijama. U Komunikaciji o strategiji za pametnu i održivu mobilnost navodi se da će pomorski brodovi s nultim emisijama biti spremni za tržište do 2030. Preinaka flote trebala bi se odvijati postupno zbog dugog vijeka trajanja brodova. Pogonska goriva kao što je ukapljeni prirodni plin potrebno je sve više dekarbonizirati miješanjem s ukapljenim biometanom (bio-UPP) ili obnovljivim i niskougljičnim sintetičkim plinovitim e-gorivima (e-plinovima).
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  U kontekstu prelaska na obnovljiva i niskougljična goriva te zamjenske izvore energije, ključno je osigurati pravilno funkcioniranje i pošteno tržišno natjecanje na tržištu pomorskog prijevoza u EU-u za brodska goriva, koja čine znatan udio troškova brodara. Razlike u zahtjevima koji se odnose na gorivo u državama članicama Unije mogu znatno utjecati na gospodarske rezultate brodara i narušiti tržišno natjecanje. Zbog međunarodne prirode pomorskog prometa brodari lako mogu puniti gorivo u trećim zemljama i voziti velike količine goriva. Pritom može doći do istjecanja ugljika i narušavanja konkurentnosti sektora ako mogućnost uporabe obnovljivih i niskougljičnih goriva u morskim lukama u nadležnosti države članice ne bude popraćena zahtjevima za tu uporabu koji se odnose na sve brodare koji uplovljavaju u luke pod nadležnošću država članica i isplovljavaju iz njih. Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi mjere kojima bi se osiguralo da se uvođenje obnovljivih niskougljičnih goriva na tržište brodskih goriva odvija pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja na tržištu pomorskog prijevoza EU-a.
(3)  U kontekstu prelaska na obnovljiva i niskougljična goriva te zamjenske izvore energije, ključno je osigurati pravilno funkcioniranje i pošteno tržišno natjecanje na tržištu pomorskog prijevoza u EU-u za brodska goriva, koja čine znatan udio troškova brodara, i to tipično između 35 % i 53 % vozarine. Mjere politike stoga moraju biti troškovno učinkovite i usmjerene na postizanje najveće moguće dekarbonizacije uz najniže moguće troškove. Razlike u zahtjevima koji se odnose na gorivo u državama članicama Unije mogu znatno utjecati na gospodarske rezultate brodara i narušiti tržišno natjecanje. Zbog međunarodne prirode pomorskog prometa brodari lako mogu puniti gorivo u trećim zemljama i voziti velike količine goriva, što bi također moglo doprinijeti riziku od gubitka konkurentnosti luka u Uniji u odnosu na luke izvan Unije. Pritom može doći do istjecanja ugljika, premještanja poslovanja i narušavanja konkurentnosti sektora ako mogućnost uporabe obnovljivih i niskougljičnih goriva u morskim lukama u nadležnosti države članice ne bude popraćena zahtjevima za tu uporabu koji se odnose na sve brodare koji uplovljavaju u luke pod nadležnošću država članica i isplovljavaju iz njih. Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi mjere kojima bi se osiguralo da se uvođenje obnovljivih i niskougljičnih goriva na tržište brodskih goriva odvija pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja na tržištu pomorskog prijevoza EU-a, čime će se brodarima omogućiti niži troškovi smanjenja emisija. Dostupnost takve mogućnosti ključna je kako bi se zajamčila konkurentnost europskih brodarskih industrija i važnost logističkih ruta koje povezuju europske luke s globalnom trgovinom.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)  U pomorskom sektoru vlada žestoka međunarodna konkurencija. Zbog velikih razlika u regulatornom opterećenju među državama zastava došlo je do porasta nepoželjnih praksi poput prijenosa zastave plovila. Zbog globalnog karaktera svojstvenog tom sektoru naglašena je važnost neutralnog pristupa u pogledu zastave broda i povoljnog regulatornog okruženja, što je preduvjet za privlačenje novih ulaganja i zaštitu konkurentnosti europskih luka, brodovlasnika i brodara.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Kako bi se ostvario učinak na sve djelatnosti u sektoru pomorskog prometa, primjereno je da se ovom Uredbom obuhvaća dio putovanja između luke pod nadležnošću države članice i luke pod nadležnošću treće zemlje. Ova bi se Uredba stoga trebala primjenjivati na polovinu energije koju upotrebljava brod koji dolazi u luku pod nadležnošću države članice iz luke izvan nadležnosti države članice, polovinu energije koju upotrebljava brod koji odlazi iz luke pod nadležnošću države članice i dolazi u luku izvan nadležnosti države članice, svu energiju koju upotrebljava brod koji dolazi u luku pod nadležnošću države članice iz luke pod nadležnošću države članice te svu energiju koju upotrebljava brod na vezu u luci pod nadležnošću države članice. Takvom pokrivenošću udjela energije koju brod upotrebljava u dolaznim i odlaznim putovanjima između Unije i trećih zemalja osigurava se učinkovitost ove Uredbe, među ostalim povećanjem pozitivnog učinka takvog okvira na okoliš. Tim se okvirom istodobno ograničavaju rizik od izbjegavanja pristajanja u luke i rizik od premještanja aktivnosti prekrcaja izvan Unije. Kako bi se osiguralo neometano odvijanje pomorskog prometa, jednaki uvjeti među prijevoznicima u pomorskom prometu i među lukama te izbjegla narušavanja na unutarnjem tržištu, svi dolasci u luke pod nadležnošću država članica i odlasci iz njih te boravak brodova u tim lukama trebali bi biti obuhvaćeni jedinstvenim pravilima sadržanima u ovoj Uredbi.
(4)  Kako bi se ostvario učinak na sve djelatnosti u sektoru pomorskog prometa, primjereno je da se ovom Uredbom obuhvaća dio putovanja između luke pod nadležnošću države članice i luke pod nadležnošću treće zemlje. Ova bi se Uredba stoga trebala primjenjivati na polovinu energije koju upotrebljava brod koji dolazi u luku pod nadležnošću države članice iz luke izvan nadležnosti države članice, polovinu energije koju upotrebljava brod koji odlazi iz luke pod nadležnošću države članice i dolazi u luku izvan nadležnosti države članice, svu energiju koju upotrebljava brod koji dolazi u luku pod nadležnošću države članice iz luke pod nadležnošću države članice te svu energiju koju upotrebljava brod na vezu u luci pod nadležnošću države članice. Takvom pokrivenošću udjela energije koju brod upotrebljava u dolaznim i odlaznim putovanjima između Unije i trećih zemalja osigurava se učinkovitost ove Uredbe, među ostalim povećanjem pozitivnog učinka takvog okvira na okoliš. Tim bi se okvirom trebao ograničiti rizik od izbjegavanja pristajanja u luke i rizik od premještanja aktivnosti prekrcaja izvan Unije. Kako bi se osiguralo neometano odvijanje pomorskog prometa, jednaki uvjeti među prijevoznicima u pomorskom prometu i među lukama te izbjegla narušavanja na unutarnjem tržištu, svi dolasci u luke pod nadležnošću država članica i odlasci iz njih te boravak brodova u tim lukama trebali bi biti obuhvaćeni jedinstvenim pravilima sadržanima u ovoj Uredbi. Komisija bi trebala uspostaviti program praćenja kojim bi se posebno procijenili istjecanje ugljika i premještanja poslovanja te moguće prakse izbjegavanja i sastaviti popis potencijalnih poslovnih aktivnosti koje se ne smatraju značajnim poslovnim aktivnostima koje se obavljaju u lukama susjednih zemalja koje nisu članice EU-a. Pritom, ako dođe do znatnog istjecanja ugljika i premještanja poslovanja kao i praksi izbjegavanja, Komisija bi trebala predložiti mjere za rješavanje tih problema.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)  Budući da će se zbog ove Uredbe sektoru nametnuti dodatni troškovi usklađivanja, treba poduzeti kompenzacijske mjere kako bi se spriječilo povećanje ukupne razine regulatornog opterećenja. Komisija bi stoga trebala prije primjene ove Uredbe iznijeti prijedloge za nadoknadu regulatornih opterećenja uvedenih ovom Uredbom, kroz reviziju ili ukidanje odredbi u drugim zakonodavnim aktima Unije kojima se stvaraju regulatorna opterećenja u pomorskom sektoru.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.b (nova)
(4b)  Kako bi se osigurao potreban stupanj pravne i ulagačke sigurnosti, ova bi Uredba trebala biti detaljno usklađena s Uredbom XXXX-XXX (Uredba o infrastrukturi za alternativna goriva), Direktivom2003/87/EZ (EU ETS), Direktivom XXXX-XXX (Direktiva o energiji iz obnovljivih izvora) i Direktivom 2003/96/EZ (Direktiva o oporezivanju energije). Takvo usklađivanje trebalo bi rezultirati dosljednim zakonodavnim okvirom za sektor pomorskog prometa, kojim se doprinosi znatnom povećanju proizvodnje održivih alternativnih goriva, osigurava uvođenje potrebne infrastrukture i potiče upotreba tih goriva u stalnom porastu udjela plovila. Kako bi se osigurala opća dosljednost s ciljevima Unije u području klime, konkurentnosti i „održivog gospodarskog rasta”, trebalo bi sveobuhvatno i kontinuirano ocjenjivati sveukupne, kombinirane i kumulativne klimatske i gospodarske učinke tih zakonodavnih akata.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.c (nova)
(4c)  Obvezu luka da osiguraju opskrbu električnom energijom s kopna trebalo bi popratiti odgovarajućom obvezom brodova da se povežu s infrastrukturom za punjenje osmišljenom za takvu opskrbu energijom dok su na vezu, kako bi se osigurala djelotvornost te infrastrukture i izbjegao rizik od neupotrebljive imovine. Nadalje, potrebno je uložiti napore kako bi se smanjili troškovi povezani s naplaćivanjem pristojbi na kopnu tako da se izmjenama Direktive XXXX-XXXX (Direktiva o oporezivanju energije) električna energija koja se isporučuje plovilima u luci trajno izuzme od oporezivanja.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  Rizik od izbjegavanja i zaobilaženja odredaba ove Uredbe, posebno u pogledu segmenta trgovine kontejnerskih linijskih brodova trebalo bi riješiti povećanim troškovima pomorskog prijevoza za plovila koja nisu u skladu sa zahtjevima ove Uredbe. Pristajanje u luke u blizini Unije kako bi se ograničili troškovi usklađivanja s ovom Uredbom ne bi samo smanjilo očekivane koristi za okoliš i znatno ugrozilo ciljeve ove Uredbe, već bi zbog dodatne udaljenosti prijeđene radi izbjegavanja primjene ove Uredbe moglo dovesti do dodatnih emisija. Stoga je primjereno iz pojma „luke pristajanja” isključiti određena zaustavljanja u lukama izvan Unije. To bi isključenje trebalo biti usmjereno na luke u blizini Unije u kojima je rizik od izbjegavanja najveći. Ograničenje od 300 nautičkih milja predstavlja razmjeran odgovor na taj rizik, pri čemu se uravnotežuju dodatno opterećenje i rizik od izbjegavanja. Osim toga, isključivanje iz pojma „luke pristajanja” trebalo bi se odnositi samo na kontejnerske brodove i luke čija je glavna djelatnost prekrcaj kontejnera. Za takve se pošiljke rizik od izbjegavanja sastoji i od premještanja lučkog čvorišta u luke izvan Unije, čime se pogoršavaju učinci izbjegavanja. Zbog toga i s obzirom na nepostojanje obveznog sustava Međunarodne pomorske organizacije (IMO) za upotrebu obnovljivih i niskougljičnih goriva za međunarodna putovanja na globalnoj razini sa sličnom razinom ambicije u usporedbi sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, zaustavljanja kontejnerskih brodova u susjednoj luci za prekrcaj kontejnera ne bi se trebala smatrati zaustavljanjima u lukama pristajanja u smislu ove Uredbe. Kako bi se osiguralo da je mjera proporcionalna ciljevima koje se žele postići i da dovodi do jednakog postupanja, trebalo bi uzeti u obzir mjere u trećim zemljama koje imaju učinak istovjetan ovoj Uredbi.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.b (nova)
(5b)  Kako bi se u obzir uzela specifična situacija otočnih regija, kako je naglašeno u članku 174. Ugovora, i potreba za očuvanjem povezanosti otoka i perifernih regija sa središnjim regijama Unije, za putovanja putničkim brodovima koji nisu brodovi za kružna putovanja između luke pristajanja pod nadležnošću države članice i luke pristajanja pod nadležnošću iste države članice koja se nalazi na otoku s manje od 100 000 osoba sa stalnim boravištem trebalo bi dopustiti privremena izuzeća.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.c (nova)
(5c)  Uzimajući u obzir posebne značajke najudaljenijih regija Unije, posebno njihovu udaljenost i izoliranost te ograničenja kojima su izložene, posebnu pozornost trebalo bi posvetiti očuvanju njihove dostupnosti i sposobnosti njihova učinkovitog povezivanja pomorskim prijevozom. Stoga bi u područje primjene ove Uredbe trebalo uključiti samo polovinu energije koja se upotrebljava za putovanja od luke pristajanja ili do luke pristajanja smještene u najudaljenijoj regiji. Zbog toga bi trebalo dopustiti privremena izuzeća za putovanja između jedne luke pristajanja smještene u najudaljenijoj regiji i druge luke pristajanja smještene u najudaljenijoj regiji te za energiju upotrijebljenu tijekom njihova boravka u luci pristajanja odgovarajućih najudaljenijih regija.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.d (nova)
(5d)  Radi osiguravanja jednakih uvjeta za brodove, uključujući brodove namijenjene plovidbi vodama prekrivenima ledom koji su na putu u luke država članica, iz tih luka ili između njih, kod izračuna smanjenja emisija stakleničkih plinova po brodu trebalo bi u obzir uzeti posebne informacije povezane s klasom leda broda i njegovom plovidbom kroz led, a te bi se informacije trebale uključiti i u podatke koji se prate i o kojima se izvješćuje na temelju Uredbe (EU) 2015/757.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Osoba ili organizacija odgovorna za usklađenost s ovom Uredbom trebala bi biti brodarsko društvo, definirano kao brodovlasnik ili bilo koja druga organizacija ili osoba, na primjer upravitelj ili zakupnik praznog broda, koje je od brodovlasnika preuzelo odgovornost za rad broda te koje je nakon preuzimanja te odgovornosti pristalo preuzeti sve dužnosti i odgovornosti propisane Međunarodnim pravilnikom o sigurnom upravljanju brodovima i sprečavanju onečišćenja. Ta se definicija temelji na definiciji „društva” iz članka 3. točke (d) Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća21 te je u skladu s globalnim sustavom prikupljanja podataka koji je 2016. uspostavila Međunarodna pomorska organizacija (IMO). U skladu s načelom „onečišćivač plaća”, brodarska društva mogla bi, na temelju ugovora, smatrati subjekt koji donosi odluke koje utječu na intenzitet stakleničkih plinova energije koju upotrebljava brod izravno odgovornim za troškove usklađivanja u okviru ove Uredbe. Taj bi subjekt obično bio onaj koji je odgovoran za odabir goriva, rute i brzine broda.
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
__________________
21Uredba (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ (SL L 123, 19.5.2015., str. 55.).
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje, posebno manjih brodara, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na drvene brodove jednostavne gradnje i brodove koji nemaju mehanički pogon te bi se trebala usmjeriti na brodove teže od 5 000 bruto tona. Iako potonji brodovi čine otprilike samo 55 % svih brodova koji pristaju u lukama u skladu s Uredbom (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća, odgovorni su za 90 % emisija ugljikova dioksida (CO2) iz pomorskog sektora.
(7)  Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje, posebno manjih brodara, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na drvene brodove jednostavne gradnje te bi se trebala usmjeriti na brodove teže od 5 000 bruto tona. Iako potonji brodovi čine otprilike samo 55 % svih brodova koji pristaju u lukama u skladu s Uredbom (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća, odgovorni su za 90 % emisija ugljikova dioksida (CO2) iz pomorskog sektora.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7a)  Komisija bi trebala procjenama učinka u pogledu praga bruto tonaže i vrsta brodova obuhvaćenih ovom Uredbom pratiti provedbu ove Uredbe kako bi osigurala njezinu kontinuiranu učinkovitost. Komisija bi posebno trebala odlučiti postoje li važni razlozi za uključivanje manjih brodova i dodatnih vrsta brodova u područje primjene ove Uredbe. Komisija bi posebno trebala uzeti u obzir razmatranja kao što su dostupnost relevantnih podataka, moguće smanjenje emisija stakleničkih plinova i učinkovitost proširenja područja primjene u smislu učinka na klimu, razmjera administrativnog opterećenja te njegovih financijskih i socijalnih posljedica.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  Iako se instrumentima kao što su određivanje cijene ugljika ili ciljevima u pogledu intenziteta emisija određene aktivnosti promiču poboljšanja energetske učinkovitosti, nisu prikladni za ostvarivanje znatnog pomaka prema obnovljivim i niskougljičnim gorivima u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju. Stoga je nužan poseban regulatorni pristup namijenjen uporabi obnovljivih i niskougljičnih brodskih goriva i zamjenskih izvora energije, kao što su energija vjetra ili električna energija.
(9)  Iako se instrumentima kao što su određivanje cijene ugljika ili ciljevima u pogledu intenziteta emisija određene aktivnosti promiču poboljšanja energetske učinkovitosti, nisu prikladni za ostvarivanje znatnog pomaka prema obnovljivim i niskougljičnim gorivima u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju. Stoga je nužan poseban regulatorni pristup namijenjen uporabi obnovljivih i niskougljičnih brodskih goriva i zamjenskih izvora energije, kao što su energija vjetra ili električna energija. Taj bi se pristup trebao temeljiti na ciljevima i primjenjivati na tehnološki neutralan i troškovno učinkovit način.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Intervencije politike za poticanje potražnje za obnovljivim i niskougljičnim brodskim gorivima trebale bi se temeljiti na ciljevima i poštovati načelo tehnološke neutralnosti. U skladu s tim, trebalo bi utvrditi ograničenja intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodovima a da se ne propisuje uporaba nekog određenog goriva ili tehnologije.
(10)  Intervencije politike za poticanje potražnje za obnovljivim i niskougljičnim brodskim gorivima trebale bi se temeljiti na ciljevima i poštovati načelo tehnološke neutralnosti. U skladu s tim te u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma trebalo bi utvrditi ambiciozna ograničenja intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodovima, a da se ne propisuje uporaba nekog određenog goriva ili tehnologije.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10a)  Trebalo bi uspostaviti namjenski fond za oceane kako bi se prihodi ostvareni od prodaje pomorskih emisijskih jedinica na dražbi u okviru ETS-a preusmjerili natrag u pomorski sektor. Sredstva osigurana u okviru fonda za oceane trebala bi se upotrebljavati za potporu projektima i ulaganjima povezanima s poboljšanjem energetske učinkovitosti brodova i luka, inovativnim tehnologijama i infrastrukturom za dekarbonizaciju pomorskog prometa, proizvodnjom i uvođenjem održivih alternativnih goriva te razvojem pogonskih tehnologija s nultim emisijama.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Kako bi se zadovoljile buduće potrebe, trebalo bi promicati razvoj i uvođenje obnovljivih i niskougljičnih goriva s visokim potencijalom za održivost, komercijalnu zrelost te inovacije i rast. Time će se poduprijeti stvaranje inovativnih i konkurentnih tržišta goriva i osigurati dostatna opskrba održivim brodskim gorivima u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju kako bi se doprinijelo ambicijama Unije u pogledu dekarbonizacije prometa i pritom unaprijedio njezin rad na postizanju visoke razine zaštite okoliša. U tu bi svrhu trebala biti prihvatljiva održiva brodska goriva proizvedena iz sirovina navedenih u dijelovima A i B Priloga IX. Direktivi (EU) 2018/2001 te sintetička brodska goriva. Posebno su važna održiva brodska goriva proizvedena iz sirovina navedenih u dijelu B Priloga IX. Direktivi (EU) 2018/2001 jer je riječ o trenutačno komercijalno najzrelijoj tehnologiji za dekarbonizaciju pomorskog prijevoza već u kratkoročnom razdoblju.
(11)  Kako bi se zadovoljile buduće potrebe, trebalo bi promicati razvoj i uvođenje obnovljivih i niskougljičnih goriva te pogonskih tehnologija s visokim potencijalom za održivost, komercijalnu zrelost te inovacije i rast. Time će se poduprijeti stvaranje inovativnih i konkurentnih tržišta goriva i osigurati dostatna opskrba održivim brodskim gorivima u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju kako bi se doprinijelo ambicijama Unije u pogledu dekarbonizacije prometa i pritom unaprijedio njezin rad na postizanju visoke razine zaštite okoliša. U tu bi svrhu trebala biti prihvatljiva održiva brodska goriva proizvedena iz sirovina navedenih u dijelovima A i B Priloga IX. Direktivi (EU) 2018/2001 te sintetička brodska goriva. Posebno su važna održiva brodska goriva proizvedena iz sirovina navedenih u dijelu B Priloga IX. Direktivi (EU) 2018/2001 jer je riječ o trenutačno komercijalno najzrelijoj tehnologiji za dekarbonizaciju pomorskog prijevoza već u kratkoročnom razdoblju.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11a)  Kako bi se potaknuo rani razvoj tržišta i uvođenje najodrživijih i najinovativnijih tehnologija goriva s potencijalom rasta u cilju zadovoljenja budućih potreba, nužan je namjenski poticaj za obnovljiva goriva nebiološkog podrijetla. Ta skupina goriva ima velik potencijal za uvođenje obnovljive energije u kombinaciju brodskih pogonskih goriva. S obzirom na znatno veće troškove proizvodnje obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju, važno je osigurati određeni stupanj potražnje kojim se podupiru ulaganja u takvu skupinu goriva. Ovom se Uredbom uvodi kombinacija mjera kako bi se osigurala potpora prihvaćanju obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla. To uključuje (a) do 2035. multiplikator kako bi se nagradila poduzeća koja se odluče za ta goriva unatoč njihovoj relativno visokoj cijeni i (b) od 2030. fiksni minimalni udio obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla u kombinaciji izvora energije. Kako bi se olakšala usklađenost s minimalnim udjelom obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla, trebale bi se primjenjivati mjere fleksibilnosti u skladu s člancima 17. i 18. ove Uredbe. Na temelju ugovornih aranžmana poduzeća mogu opskrbljivače gorivom smatrati odgovornima za troškove usklađivanja na temelju ove Uredbe ako obnovljiva goriva nebiološkog podrijetla nisu isporučena u skladu s dogovorenim uvjetima.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Međutim, u pomorskom sektoru taj pristup mora biti stroži. Potražnja za biogorivima, tekućim biogorivima i gorivima iz biomase koja se temelje na kulturama za proizvodnju hrane i hrane za životinje u pomorskom sektoru trenutačno je neznatna jer je više od 99 % trenutačno korištenih brodskih goriva fosilnog podrijetla. Neprihvatljivost goriva koja se temelje na kulturama za proizvodnju hrane i hrane za životinje u skladu s ovom Uredbom smanjuje i rizik od usporavanja dekarbonizacije prometnog sektora, do kojeg bi inače moglo doći zbog prebacivanja biogoriva koja se temelje na kulturama iz cestovnog u pomorski sektor. Od ključne je važnosti to preusmjeravanje svesti na najmanju moguću mjeru s obzirom na to da je cestovni promet trenutačno prometni sektor koji najviše onečišćuje te da se u pomorskom prometu trenutačno upotrebljavaju pretežno fosilna goriva. Stoga bi stvaranje potencijalno velike potražnje za biogorivima, tekućim biogorivima i gorivima iz biomase koja se temelje na kulturama za proizvodnju hrane i hrane za životinje trebalo izbjeći promicanjem njihove uporabe u skladu s ovom Uredbom. U skladu s tim, zbog dodatnih emisija stakleničkih plinova i gubitka bioraznolikosti koje uzrokuju sve vrste goriva koje se temelje na kulturama za proizvodnju hrane i hrane za životinje, treba smatrati da ta goriva imaju jednake emisijske faktore kao i najnepovoljniji proces.
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Dugo prijelazno razdoblje povezano s razvojem i uvođenjem novih goriva i energetskih rješenja za pomorski promet zahtijeva brzo djelovanje i uspostavu jasnog i predvidljivog dugoročnog regulatornog okvira kojim će se olakšati planiranje i ulaganja svih uključenih dionika. Jasan i stabilan dugoročni regulatorni okvir olakšat će razvoj i uvođenje novih goriva i energetskih rješenja za pomorski promet te potaknuti ulaganja dionika. Takvim bi se okvirom trebala utvrditi ograničenja intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodovima do 2050. Ta bi ograničenja s vremenom trebala postati ambicioznija kako bi odražavala očekivani tehnološki razvoj i povećanu proizvodnju obnovljivih i niskougljičnih brodskih goriva.
(14)  Dugo prijelazno razdoblje povezano s razvojem i uvođenjem novih goriva i energetskih rješenja za pomorski promet, kao i dug prosječni životni vijek brodova koji uobičajeno iznosi između 25 i 30 godina, zahtijevaju brzo djelovanje i uspostavu jasnog i predvidljivog dugoročnog regulatornog okvira kojim će se olakšati planiranje i ulaganja svih uključenih dionika. Jasan i stabilan dugoročni regulatorni okvir olakšat će razvoj i uvođenje novih goriva i energetskih rješenja za pomorski promet te potaknuti ulaganja dionika. Takvim bi se okvirom trebala utvrditi ograničenja intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodovima, i tijekom plovidbe i na vezu, do 2050. Ta bi ograničenja s vremenom trebala postati ambicioznija kako bi odražavala očekivani tehnološki razvoj i povećanu proizvodnju obnovljivih i niskougljičnih brodskih goriva. Kako bi se zajamčila pravna sigurnost i osiguralo dovoljno vremena za dugoročno planiranje i pripremu sektora te da bi se izbjegao rizik od neupotrebljive imovine, svi budući prijedlozi za izmjenu ove Uredbe trebali bi biti ograničenog opsega te bi se u njima trebale izbjeći značajne izmjene zahtjeva.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Ovom bi Uredbom trebalo utvrditi metodologiju i formulu koje bi se trebale primjenjivati za izračun prosječnog godišnjeg intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodu. Ta bi se formula trebala temeljiti na potrošnji goriva koju prijavljuju brodovi i pritom bi se u obzir trebali uzeti relevantni emisijski faktori tih goriva. U metodologiji bi se trebala odražavati i uporaba zamjenskih izvora energije, kao što su energija vjetra ili električna energija.
(15)  Ovom bi Uredbom trebalo utvrditi metodologiju i formulu koje bi se trebale primjenjivati za izračun prosječnog godišnjeg intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodu. Ta bi se formula trebala temeljiti na potrošnji goriva koju prijavljuju brodovi i pritom bi se u obzir trebali uzeti relevantni emisijski faktori tih goriva. U metodologiji bi se trebala odražavati i uporaba zamjenskih izvora energije, kao što su energija vjetra ili solarna energija, proizvedena na brodu ili električna energija koja se isporučuje na vezu.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Kako bi se dobila potpunija slika o okolišnoj učinkovitosti različitih izvora energije, učinkovitost goriva u pogledu emisija stakleničkih plinova trebala bi se procjenjivati na temelju pristupa „od izvora do broda”, uzimajući u obzir učinke proizvodnje, prijevoza, distribucije i uporabe energije na brodu. Time se potiče razvoj tehnologija i proizvodni procesi koji imaju manje emisije stakleničkih plinova i donose stvarne koristi u usporedbi s postojećim konvencionalnim gorivima.
(16)  Kako bi se dobila potpunija slika o okolišnoj učinkovitosti različitih izvora energije, učinkovitost goriva u pogledu emisija stakleničkih plinova trebala bi se procjenjivati na temelju pristupa „od izvora do broda”, uzimajući u obzir učinke proizvodnje, prijevoza, distribucije i uporabe energije na brodu, pri čemu treba voditi računa o otisku različitih stadija životnog ciklusa goriva. Time se potiče razvoj tehnologija i proizvodni procesi koji imaju manje emisije stakleničkih plinova i donose stvarne koristi u usporedbi s postojećim konvencionalnim gorivima.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Učinkovitost obnovljivih i niskougljičnih brodskih goriva u ciklusu „od izvora do broda” trebala bi se utvrditi primjenom zadanih ili stvarnih i certificiranih emisijskih faktora koji obuhvaćaju emisije „od izvora do spremnika” i „od spremnika do broda”. Međutim, učinkovitost fosilnih goriva trebala bi se ocjenjivati samo primjenom zadanih emisijskih faktora kako je predviđeno ovom Uredbom.
(17)  Učinkovitost brodskih goriva u ciklusu „od izvora do broda” trebala bi se utvrditi primjenom zadanih ili stvarnih i certificiranih emisijskih faktora koji obuhvaćaju emisije „od izvora do spremnika” i „od spremnika do broda”.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)  Opskrbom električnom energijom s kopna smanjuje se onečišćenje zraka koje proizvode brodovi te se smanjuje količina emisija stakleničkih plinova koje stvara pomorski promet. Opskrba električnom energijom s kopna predstavlja opskrbu brodova na vezu energijom koja je sve čišća s obzirom na sve veći udio obnovljivih izvora energije u kombinaciji električne energije koja se upotrebljava u EU-u. Budući da je Direktivom 2014/94/EU (Direktiva o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva) obuhvaćeno samo osiguravanje mjesta priključenja na opskrbu električnom energijom s kopna, potražnja za tom tehnologijom i, posljedično, njezino uvođenje i dalje su ograničeni. Stoga bi trebalo utvrditi posebna pravila kojima se propisuje upotreba mjesta za opskrbu električnom energijom s kopna za brodove koji najviše onečišćuju.
(21)  Opskrbom električnom energijom s kopna smanjuje se onečišćenje zraka koje proizvode brodovi na vezu te se smanjuje količina emisija stakleničkih plinova koje stvara pomorski promet na vezu. Opskrba električnom energijom s kopna predstavlja opskrbu brodova na vezu energijom koja je sve čišća s obzirom na sve veći udio obnovljivih i nefosilnih izvora energije u kombinaciji električne energije koja se upotrebljava u EU-u. Budući da je Direktivom 2014/94/EU (Direktiva o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva) obuhvaćeno samo osiguravanje mjesta priključenja na opskrbu električnom energijom s kopna, potražnja za tom tehnologijom i, posljedično, njezino uvođenje i dalje su ograničeni. Kako bi se osiguralo smanjenje onečišćenja zraka na vezu i gospodarska održivost infrastrukture za opskrbu električnom energijom s kopna te kako bi se zajamčilo da se njome ostvaruje povrat ulaganja, trebalo bi utvrditi posebna pravila kojima se propisuje uporaba opskrbe električnom energijom s kopna za brodove koji najviše onečišćuju u situacijama u kojima bi se tom uporabom učinkovito smanjile emisije uz razumne troškove.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  Osim opskrbe električnom energijom s kopna, i druge bi tehnologije u lukama mogle ponuditi jednake koristi za okoliš. Ako se pokaže da je uporaba alternativne tehnologije istovjetna opskrbi električnom energijom s kopna, brod bi trebao biti izuzet od obveze te opskrbe.
(22)  Osim opskrbe električnom energijom s kopna, i druge bi tehnologije s nultim emisijama u lukama mogle ponuditi jednake koristi za okoliš. Ako se pokaže da je uporaba alternativne tehnologije istovjetna opskrbi električnom energijom s kopna, u smislu smanjenja zagađenja zraka i emisija stakleničkih plinova, brod bi trebao biti izuzet od obveze te opskrbe.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.
(23)  Iz više objektivnih razloga trebalo bi isto tako predvidjeti iznimke od opskrbe električnom energijom s kopna koje je potvrdilo upravljačko tijelo luke pristajanja i koje su ograničene na neplanirana pristajanja u luke zbog sigurnosti ili spašavanja života na moru, na kratkotrajne boravke brodova na vezu koji traju manje od dva sata jer je to najkraće vrijeme potrebno za priključenje te na proizvodnju energije na brodu u izvanrednim situacijama.
(23)  Iz više objektivnih razloga trebalo bi isto tako predvidjeti iznimke od opskrbe električnom energijom s kopna koje je potvrdilo upravljačko tijelo luke pristajanja, upravitelj terminala ili nadležno tijelo, ovisno o modelima upravljanja za luke u različitim državama članicama. Te bi iznimke trebale biti ograničene na neplanirana pristajanja u luke zbog sigurnosti ili spašavanja života na moru, na kratkotrajne boravke brodova na vezu koji traju manje od dva sata jer je to najkraće vrijeme potrebno za priključenje te na proizvodnju energije na brodu u izvanrednim situacijama. Nemogućnost opskrbe dovoljnom količinom električne energije s kopna zbog slabog kapaciteta lokalne mreže povezane s lukom ne bi trebala dovesti do toga da se smatra da luka, brodovlasnik ili brodar ne poštuju zahtjeve iz ove Uredbe, pod uvjetom da je upravitelj mreže verifikatorima propisno potvrdio nedostatnost kapaciteta lokalne mreže.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)  Iznimke bi u slučaju nedostupnosti ili nekompatibilnosti sustava za opskrbu električnom energijom s kopna trebale biti ograničene ako je brodarima i upraviteljima luka dano dovoljno vremena za potrebna ulaganja, kako bi se osigurali potrebni poticaji za ta ulaganja i izbjeglo nepošteno tržišno natjecanje. Brodari bi od 2035. trebali pažljivo planirati pristajanje u luku kako bi bili sigurni da mogu obavljati svoje aktivnosti a da ne stvaraju emisije onečišćujućih tvari i stakleničkih plinova na vezu te da ne ugrožavaju okoliš u obalnim područjima i lučkim gradovima. Trebalo bi zadržati ograničen broj iznimaka u slučaju nedostupnosti ili nekompatibilnosti sustava za opskrbu električnom energijom s kopna kako bi se omogućila povremena promjena rasporeda pristajanja u lukama u zadnji čas i pristajanja u lukama s nekompatibilnom opremom.
(24)  Iznimke bi u slučaju nedostupnosti ili nekompatibilnosti sustava za opskrbu električnom energijom s kopna trebale biti ograničene ako je brodarima i upraviteljima luka dano dovoljno vremena za potrebna ulaganja, kako bi se osigurali potrebni poticaji za ta ulaganja i izbjeglo nepošteno tržišno natjecanje. Kako bi se osigurala potpuna interoperabilnost, luke bi trebale opremiti svoje vezove, a brodovlasnici svoja plovila postrojenjima za napajanje koja su u skladu s primjenjivim normama. Brodari bi od 2035. trebali pažljivo planirati pristajanje u luke koje su dio transeuropske prometne mreže TEN-T i koje su obuhvaćene Uredbom XXXX-XXX (Uredba o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva) kako bi bili sigurni da mogu obavljati svoje aktivnosti, a da ne stvaraju emisije onečišćujućih tvari i stakleničkih plinova na vezu te da ne ugrožavaju okoliš u obalnim područjima i lučkim gradovima. Trebalo bi zadržati ograničen broj iznimaka u slučaju nedostupnosti ili nekompatibilnosti sustava za opskrbu električnom energijom s kopna kako bi se omogućila povremena promjena rasporeda pristajanja u lukama u zadnji čas i pristajanja u lukama s nekompatibilnom opremom. Kako bi se ublažio rizik od neupotrebljive imovine, nekompatibilnost infrastrukture za opskrbu električnom energijom s kopna na brodu i na vezu, kao i neravnoteže u potražnji i ponudi alternativnih goriva, trebalo bi organizirati česte savjetodavne sastanke među relevantnim dionicima kako bi se raspravljalo o zahtjevima i budućim planovima te donosilo odluke o njima.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.a (nova)
(24a)  Kod ciljnih vrijednosti za opskrbu električnom energijom s kopna, utvrđenih Uredbom XXXX-XXX (Uredba o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva), uzete su u obzir vrste plovila koja se opskrbljuju i količine prometa koje ostvaruju predmetne luke. Zahtjevi da se brodovi povežu s opskrbom električnom energijom s kopna dok su na vezu ne bi se trebali primjenjivati na plovila koja pristaju u lukama koja nisu obuhvaćena područjem primjene zahtjeva za opskrbu električnom energijom s kopna na temelju te uredbe osim ako luka nema ugrađenu i dostupnu opskrbu električnom energijom s kopna na posjećenom vezu. Ako brod pristane u luci izvan mreže TEN-T u kojoj je dostupna opskrba električnom energijom s kopna, brod bi se trebao povezati s opskrbom električnom energijom s kopna.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.b (nova)
(24b)  Čak i ako je opskrba električnom energijom s kopna važno sredstvo za smanjenje lokalnih emisija onečišćivača zraka, njezin potencijal za smanjenje emisija stakleničkih plinova u potpunosti ovisi o kombinaciji izvora energije kojom se napaja s pomoću kabela. Kako bi ostvarile potpuni klimatski i okolišni potencijal opskrbe električnom energijom s kopna, države članice trebale bi povećati kapacitet i povezivost elektroenergetskih mreža te nastaviti smanjivati intenzitet stakleničkih plinova svojih kombinacija izvora energije kako bi se lukama pružila povoljna, planska i nefosilna električna energija.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.c (nova)
(24c)  U provedbi ove Uredbe trebale bi se propisno uzeti u obzir različitosti modela upravljanja lukama diljem Unije, posebno u odnosu na odgovornost za izdavanje potvrde o oslobađanju plovila obveze povezivanja s opskrbom električnom energijom s kopna.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.d (nova)
(24d)  Koordinacija između luka i brodara ključna je kako bi se osigurali neometani postupci priključivanja na električnu energiju s kopna u lukama. Brodari bi trebali informirati luke u kojima pristaju o svojim namjerama da se priključe na električnu energiju s kopna te o količini energije koja im je potrebna tijekom predmetnog pristajanja, posebno ako je veća od procijenjenih potreba za tu kategoriju broda.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.
(25)  Ovom Uredbom trebalo bi uspostaviti pouzdan sustav praćenja, izvješćivanja i verifikacije kako bi se pratila usklađenost s njezinim odredbama. Kako bi se osigurala točnost podataka dostavljenih u okviru tog sustava, sustav bi se trebao na nediskriminirajući način primjenjivati na sve brodove i zahtijevati verifikaciju koju obavlja treća strana. Radi lakšeg ostvarivanja cilja ove Uredbe te kako bi se ograničilo administrativno opterećenje za društva, verifikatore i pomorska tijela, svi podaci koji su već dostavljeni za potrebe Uredbe (EU) 2015/757 trebali bi se prema potrebi upotrebljavati za provjeru usklađenosti s ovom Uredbom.
(25)  Ovom Uredbom trebalo bi uspostaviti pouzdan i transparentan sustav praćenja, izvješćivanja i verifikacije kako bi se pratila usklađenost s njezinim odredbama. Kako bi se osigurala točnost podataka dostavljenih u okviru tog sustava, sustav bi se trebao na nediskriminirajući način primjenjivati na sve brodove i zahtijevati verifikaciju koju obavlja treća strana. Radi lakšeg ostvarivanja cilja ove Uredbe te kako bi se ograničilo administrativno opterećenje za društva, verifikatore i pomorska tijela, svi podaci koji su već dostavljeni za potrebe Uredbe (EU) 2015/757 trebali bi se prema potrebi upotrebljavati za provjeru usklađenosti s ovom Uredbom.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.
(26)  Društva bi trebala biti odgovorna za praćenje i izvješćivanje o količini i vrsti energije koja se upotrebljava na brodovima u plovidbi i brodovima na vezu te za izvješćivanje o drugim relevantnim informacijama, kao što su informacije o vrsti brodskog motora ili o prisutnosti tehnologija za vjetrom potpomognutu propulziju, kako bi se dokazala usklađenost s ograničenjem intenziteta stakleničkih plinova za energiju koja se upotrebljava na brodu, kako je utvrđeno ovom Uredbom. Kako bi se verifikatorima olakšalo ispunjavanje tih obveza praćenja i izvješćivanja te postupka verifikacije, slično kao u Uredbi (EU) 2015/757, društva bi trebala dokumentirati predviđenu metodu praćenja i u planu praćenja navesti dodatne pojedinosti o primjeni pravila ove Uredbe. Plan praćenja te prema potrebi njegove naknadne izmjene trebalo bi dostaviti verifikatoru.
(26)  Društva bi trebala biti odgovorna za praćenje i izvješćivanje o količini i vrsti energije koja se upotrebljava na brodovima u plovidbi i brodovima na vezu te za izvješćivanje o drugim relevantnim informacijama, kao što su informacije o vrsti brodskog motora i tehničke specifikacije tehnologija za vjetrom potpomognutu propulziju ili bilo koji drugi alternativni izvor energije koji se nalazi na brodu kako bi se dokazala usklađenost s ograničenjem intenziteta stakleničkih plinova za energiju koja se upotrebljava na brodu, kako je utvrđeno ovom Uredbom. Kako bi se verifikatorima olakšalo ispunjavanje tih obveza praćenja i izvješćivanja te postupka verifikacije, slično kao u Uredbi (EU) 2015/757, društva bi trebala dokumentirati predviđenu metodu praćenja i u planu praćenja navesti dodatne pojedinosti o primjeni pravila ove Uredbe. Plan praćenja te prema potrebi njegove naknadne izmjene trebalo bi dostaviti verifikatoru.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.
(27)  Certificiranje goriva ključno je za postizanje ciljeva ove Uredbe i jamčenje okolišnog integriteta obnovljivih i niskougljičnih goriva za koja se očekuje da će se upotrebljavati u pomorskom sektoru. Takvo bi se certificiranje trebalo provoditi u okviru transparentnog i nediskriminirajućeg postupka. Kako bi se olakšalo certificiranje i ograničilo administrativno opterećenje, certificiranje biogoriva, bioplina, obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla i goriva iz recikliranog ugljika trebalo bi se oslanjati na pravila utvrđena Direktivom (EU) 2018/2001. Taj bi se pristup certificiranju trebao primjenjivati i na goriva koja se pune izvan Unije, a koja bi se trebala smatrati uvezenim gorivima, slično kao Direktiva (EU) 2018/2001. Ako društva namjeravaju odstupiti od zadanih vrijednosti predviđenih tom direktivom ili ovim novim okvirom, to bi trebalo učiniti samo kad se vrijednosti mogu certificirati u okviru jednog od dobrovoljnih sustava priznatih u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001 (za vrijednosti „od izvora do spremnika”) ili s pomoću laboratorijskih ispitivanja ili mjerenja izravnih emisija („od spremnika do broda”).
(27)  Pouzdano certificiranje i praćenje goriva ključno je za postizanje ciljeva ove Uredbe i jamčenje okolišnog integriteta obnovljivih i niskougljičnih goriva za koja se očekuje da će se upotrebljavati u pomorskom sektoru. Takvo bi se certificiranje trebalo provoditi u okviru transparentnog i nediskriminirajućeg postupka. Kako bi se olakšalo certificiranje i ograničilo administrativno opterećenje, certificiranje biogoriva, bioplina, obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla i goriva iz recikliranog ugljika trebalo bi se oslanjati na pravila utvrđena Direktivom (EU) 2018/2001. Taj bi se pristup certificiranju trebao primjenjivati i na goriva koja se pune izvan Unije, a koja bi se trebala smatrati uvezenim gorivima, slično kao Direktiva (EU) 2018/2001. Ako društva namjeravaju odstupiti od zadanih vrijednosti predviđenih tom direktivom ili ovim novim okvirom, to bi trebalo učiniti samo kad se vrijednosti mogu certificirati u okviru jednog od dobrovoljnih sustava priznatih u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001 (za vrijednosti „od izvora do spremnika”) ili s pomoću mjerenja izravnih emisija („od spremnika do broda”).
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.a (nova)
(27a)  Za provedbu ove Uredbe ključne su pouzdanost i točnost informacija o svojstvima goriva. Opskrbljivači gorivom za koje je dokazano da su dostavili obmanjujuće ili netočne informacije o intenzitetu stakleničkih plinova goriva koja isporučuju trebali bi podlijegati kazni. Opskrbljivači gorivom koji su opetovano dostavljali lažne ili obmanjujuće informacije trebali bi biti na crnoj listi programa certificiranja utvrđenih u Direktivi (EU) 2018/2001 (Direktiva o obnovljivim izvorima energije). U takvim slučajevima za sva goriva uskladištena iz njihovih postrojenja trebalo bi se smatrati da imaju isti emisijski faktor kao i najnepovoljnije fosilno gorivo.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.
(28)  Verifikacijom koju provode akreditirani verifikatori trebala bi se osigurati točnost i potpunost praćenja i izvješćivanja koje provode društva te usklađenost s ovom Uredbom. Kako bi se osigurala nepristranost, verifikatori bi trebali biti neovisni i stručni pravni subjekti kojima akreditaciju dodjeljuju nacionalna akreditacijska tijela koja djeluju u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća24.
(28)  Verifikacijom koju provode akreditirani verifikatori trebala bi se osigurati točnost i potpunost praćenja i izvješćivanja koje provode društva te usklađenost s ovom Uredbom. Kako bi se osigurala nepristranost i djelotvornost, verifikatori bi trebali biti neovisni i stručni pravni subjekti kojima akreditaciju dodjeljuju i koja nadziru nacionalna akreditacijska tijela koja djeluju u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća24.
__________________
__________________
24 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008. str. 30.).
24 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008. str. 30.).
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.a (nova)
(31a)  Poduzeća i opskrbljivači gorivom mogli bi se preko ugovornih odredbi dogovoriti o uzajamnim obvezama u pogledu proizvodnje, opskrbe i kupnje unaprijed utvrđenih količina određenih goriva. Takvim ugovornim odredbama također bi trebalo obuhvatiti odgovornost i utvrditi uvjete za financijsku naknadu u slučajevima kada goriva nisu stavljena na raspolaganje u skladu s ugovorom.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 36.
(36)  Kazna koja se izriče za svako neusklađeno pristajanje u luku trebala bi biti razmjerna trošku uporabe električne energije te na razini kojom će se osigurati odvraćajući učinak od uporabe izvora energije koji više onečišćuju okoliš. Kazna bi se trebala temeljiti na električnoj energiji na plovilu, izraženoj u megavatima, pomnoženoj s fiksnom kaznom izraženom u eurima po satu boravka na vezu. Zbog nedostatka točnih podataka o troškovima osiguravanja opskrbe električnom energijom s kopna u Uniji, taj bi se iznos trebao temeljiti na prosječnoj cijeni električne energije u EU-u za potrošače koji nisu kućanstva pomnoženoj s faktorom dva kako bi se uzele u obzir druge naknade povezane s pružanjem usluge, uključujući, među ostalim, troškove priključenja i elemente povrata ulaganja.
(36)  Kazna koja se izriče za svako neusklađeno pristajanje u luku trebala bi biti razmjerna trošku uporabe električne energije te na razini kojom će se osigurati odvraćajući učinak od uporabe izvora energije koji više onečišćuju okoliš. Kazna bi se trebala temeljiti na električnoj energiji na plovilu, izraženoj u megavatima, pomnoženoj s fiksnom kaznom izraženom u eurima po satu boravka na vezu. Zbog nedostatka točnih podataka o troškovima osiguravanja opskrbe električnom energijom s kopna u Uniji, taj bi se iznos trebao temeljiti na najnovijoj prosječnoj cijeni električne energije u EU-u za potrošače koji nisu kućanstva pomnoženoj s faktorom dva kako bi se uzele u obzir druge naknade povezane s pružanjem usluge, uključujući, među ostalim, troškove priključenja i elemente povrata ulaganja.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 37.
(37)  Prihodi ostvareni plaćanjem kazni trebali bi se upotrebljavati za promicanje distribucije i uporabe obnovljivih i niskougljičnih goriva u pomorskom sektoru te za pomoć brodarima u ostvarivanju njihovih klimatskih i okolišnih ciljeva. U tu svrhu ti bi se prihodi trebali dodjeljivati Inovacijskom fondu iz članka 10.a stavka 8. Direktive 2003/87/EZ.
(37)  Prihodi ostvareni plaćanjem kazni trebali bi biti namijenjeni pomorskom sektoru i upotrijebljeni za promicanje njegove dekarbonizacije, uključujući potporu za razvoj, proizvodnju i uvođenje alternativnih goriva, infrastrukturu za alternativna goriva i infrastrukturu za opskrbu električnom energijom s kopna, kao i nove inovativne tehnologije. U tu bi svrhu ti prihodi trebali biti dodijeljeni Fondu za oceane iz članka 3.gab Direktive 2003/87/EZ.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 39.
(39)  S obzirom na važnost posljedica koje mjere koje verifikatori poduzimaju u skladu s ovom Uredbom mogu imati za predmetna društva, osobito u pogledu utvrđivanja neusklađenih pristajanja u luke, izračuna iznosa kazni i odbijanja izdavanja potvrde o usklađenosti u okviru sustava FuelEU, ta bi društva trebala imati pravo podnijeti zahtjev za preispitivanje takvih mjera nadležnom tijelu u državi članici u kojoj je verifikator akreditiran. Uzimajući u obzir temeljno pravo na djelotvoran pravni lijek, sadržano u članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, odluke koje donose nadležna tijela i upravljačka tijela luke u skladu s ovom Uredbom trebale bi podlijegati sudskom preispitivanju koje se provodi u skladu s nacionalnim pravom predmetne države članice.
(39)  S obzirom na važnost posljedica koje mjere koje verifikatori poduzimaju u skladu s ovom Uredbom mogu imati za predmetna društva, osobito u pogledu utvrđivanja neusklađenih pristajanja u luke, prikupljanja informacija za izračun iznosa kazni i odbijanja izdavanja potvrde o usklađenosti u okviru sustava FuelEU, ta bi društva trebala imati pravo podnijeti zahtjev za preispitivanje takvih mjera nadležnom tijelu u državi članici u kojoj je verifikator akreditiran. Uzimajući u obzir temeljno pravo na djelotvoran pravni lijek, sadržano u članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, odluke koje donose nadležna tijela i upravljačka tijela luke u skladu s ovom Uredbom trebale bi podlijegati sudskom preispitivanju koje se provodi u skladu s nacionalnim pravom predmetne države članice.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 40.
(40)  Kako bi se učinkovitim funkcioniranjem ove Uredbe održali jednaki uvjeti, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu izmjene popisa emisijskih faktora „od izvora do broda”, izmjene popisa primjenjivih tehnologija s nultom stopom emisija ili kriterija za njihovu uporabu, utvrđivanja pravila za provođenje laboratorijskog ispitivanja i mjerenja izravnih emisija, akreditiranja verifikatora, prilagodbe faktora kazni i načina njihova plaćanja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
(40)  Kako bi se učinkovitim funkcioniranjem ove Uredbe održali jednaki uvjeti, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu izmjene popisa emisijskih faktora „od izvora do broda”, izmjene popisa primjenjivih tehnologija s nultom stopom emisija ili kriterija za njihovu uporabu, utvrđivanja pravila za certifikaciju stvarnih emisija „od izvora do spremnika”, pravila za provođenje laboratorijskog ispitivanja i mjerenja izravnih emisija, akreditiranja verifikatora, prilagodbe faktora kazni i načina njihova plaćanja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 42.
(42)  S obzirom na međunarodnu dimenziju pomorskog sektora, poželjniji je globalni pristup ograničavanju intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodovima jer bi se zbog svojeg šireg područja primjene mogao smatrati djelotvornijim. U tom kontekstu i u cilju olakšavanja razvoja međunarodnih pravila u okviru IMO-a, Komisija bi trebala razmjenjivati relevantne informacije o provedbi ove Uredbe s IMO-om i drugim relevantnim međunarodnim tijelima, dok bi IMO-u trebalo dostaviti relevantne podneske. Ako se postigne dogovor o globalnom pristupu pitanjima koja su relevantna za ovu Uredbu, Komisija bi je trebala preispitati kako bi je, prema potrebi, uskladila s međunarodnim pravilima.
(42)  S obzirom na međunarodnu dimenziju pomorskog sektora, poželjniji je globalni pristup ograničavanju intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodovima jer bi zbog svojeg šireg područja primjene bio znatno djelotvorniji. U tom kontekstu i u cilju olakšavanja razvoja međunarodnih pravila u okviru IMO-a, Komisija bi trebala razmjenjivati relevantne informacije o provedbi ove Uredbe s IMO-om i drugim relevantnim međunarodnim tijelima, dok bi IMO-u trebalo dostaviti relevantne podneske, čime će se nastaviti napori EU-a za promicanje ambicioznih ciljeva pomorske dekarbonizacije na međunarodnoj razini. Ako se postigne dogovor o globalnom pristupu pitanjima koja su relevantna za ovu Uredbu, Komisija bi je trebala preispitati kako bi je uskladila s međunarodnim pravilima.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 42.a (nova)
(42a)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti na međunarodnoj razini i maksimalno povećao učinak zakonodavstva o obnovljivim i niskougljičnim gorivima na okoliš, Europska komisija i države članice trebale bi u okviru IMO-a i drugih međunarodnih organizacija promicati pouzdane sustave certifikacije i praćenja obnovljivih goriva.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 42.b (nova)
(42b)  Komisija bi trebala osigurati provedbu i dostupnost alata za suradnju i razmjenu najboljih praksi u sektoru pomorskog prometa, kako je definirano u „Smjernicama za bolju regulativu”1a.
__________________
1a Europska komisija, Bruxelles, Radni dokument službi Komisije, Smjernice za bolju regulativu, 3.11.2021. SWD(2021) 305 final.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 43.
(43)  Uvođenje obnovljivih i niskougljičnih goriva te zamjenskih izvora energije na brodovima koji dolaze u luke pod nadležnošću države članice EU-a, nalaze se u njima ili odlaze iz njih diljem Unije, nije cilj koji države članice mogu u potpunosti ostvariti bez rizika od uvođenja prepreka unutarnjem tržištu i narušavanja tržišnog natjecanja među lukama i među brodarima. Taj se cilj može bolje postići uvođenjem jedinstvenih pravila na razini Unije kojima se stvaraju gospodarski poticaji za brodare kako bi neometano nastavili s radom i tako ispunili obveze u pogledu uporabe obnovljivih i niskougljičnih goriva. Stoga Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,
(43)  Razvoj i široko prihvaćanje obnovljivih i niskougljičnih goriva te zamjenskih izvora energije na brodovima koji dolaze u luke pod nadležnošću države članice EU-a, nalaze se u njima ili odlaze iz njih diljem Unije, nije cilj koji države članice mogu u potpunosti ostvariti bez rizika od uvođenja prepreka unutarnjem tržištu i narušavanja tržišnog natjecanja među lukama i među brodarima. Taj se cilj može bolje postići uvođenjem jedinstvenih pravila na razini Unije kojima se stvaraju gospodarski poticaji za brodare kako bi neometano nastavili s radom i tako ispunili obveze u pogledu uporabe obnovljivih i niskougljičnih goriva. Stoga Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka a
(a)  ograničenju intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodu koji dolazi u luke pod nadležnošću države članice, ostaje u njima ili odlazi iz njih; i
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka b
(b)  obvezi opskrbe električnom energijom s kopna ili uporabe tehnologije s nultom stopom emisija u lukama pod nadležnošću države članice,
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – završni dio
kako bi se povećala dosljedna uporaba obnovljivih i niskougljičnih goriva te zamjenskih izvora energije u cijeloj Uniji, uz istodobno osiguranje neometanog funkcioniranja pomorskog prometa i izbjegavanje narušavanja na unutarnjem tržištu.
Svrha Uredbe je povećati dosljednu uporabu obnovljivih i niskougljičnih goriva te zamjenskih izvora energije u pomorskom prijevozu u cijeloj Uniji, u skladu s njezinim ciljem postizanja klimatske neutralnosti najkasnije do 2050. i ciljevima iz Pariškog sporazuma, uz istodobno osiguranje neometanog funkcioniranja pomorskog prometa, stvaranje razvojnih prilika za pomorsku industriju i izbjegavanje narušavanja na unutarnjem tržištu.
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio
Ova se Uredba primjenjuje na sve brodove teže od 5 000 bruto tona bez obzira na njihovu zastavu u odnosu na:
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka b
(b)  ukupnu energiju koja se upotrebljava za putovanja iz luke pristajanja pod nadležnošću države članice do luke pristajanja pod nadležnošću države članice; i
(b)  ukupnu energiju koja se upotrebljava za putovanja iz luke pristajanja pod nadležnošću države članice do luke pristajanja pod nadležnošću države članice;
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  polovinu energije koja se upotrebljava za putovanja od luke pristajanja ili do luke pristajanja koja se nalazi u najudaljenijoj regiji pod nadležnošću države članice; i
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka c
(c)  polovinu energije koja se upotrebljava za putovanja od luke pristajanja ili do luke pristajanja pod nadležnošću države članice, ako je posljednja ili sljedeća luka pristajanja pod nadležnošću treće zemlje.
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.
Ova Uredba ne primjenjuje se na ratne brodove, vojne pomoćne brodove, brodove za izlov ili preradu ribe, drvene brodove jednostavne gradnje, brodove koji nemaju mehanički pogon ni javne brodove koji se upotrebljavaju u nekomercijalne svrhe.
Ova Uredba ne primjenjuje se na ratne brodove, vojne pomoćne brodove, brodove za izlov ili preradu ribe, drvene brodove jednostavne gradnje ni javne brodove koji se upotrebljavaju u nekomercijalne svrhe.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.a (novi)
Komisija do 31. prosinca 2025. donosi provedbeni akt kojim se utvrđuje popis susjednih kontejnerskih pretovarnih luka isključenih iz definicije luka pristajanja za kontejnerske brodove utvrđene u ovoj Uredbi.
Najmanje svake dvije godine nakon toga Komisija donosi provedbene akte kojima se ažurira taj popis susjednih kontejnerskih pretovarnih luka isključenih iz definicije luka pristajanja za kontejnerske brodove utvrđene u ovoj Uredbi.
U tim provedbenim aktima navode se susjedne luke za prekrcaj kontejnera koje se nalaze izvan Unije, ali su od područja Unije udaljene manje od 300 nautičkih milja, a u kojima udio prekrcaja kontejnerâ, izmjeren u dvadesetstopnim ekvivalentnim jedinicama, premašuje 65 % ukupnog kontejnerskog prometa te luke tijekom posljednjeg dvanaestomjesečnog razdoblja za koje su dostupni relevantni podaci.
Za potrebe tog popisa smatra se da su kontejneri prekrcani ako su istovareni iz broda u luku isključivo u svrhu njihova utovara na drugi brod. Na popis se ne uvrštavaju luke smještene u trećoj zemlji koja učinkovito primjenjuje mjere koje su jednako ambiciozne kao zahtjevi utvrđeni u ovoj Uredbi.
Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 27. stavka 3.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.b (novi)
Države članice mogu, u pogledu energije koja se upotrebljava tijekom putovanja putničkih brodova koji nisu putnički brodovi za kružna putovanja između luke pristajanja pod nadležnošću države članice i luke pristajanja pod nadležnošću iste države članice, a koji se nalaze na otoku s manje od 100 000 osoba sa stalnim boravištem, te u pogledu energije upotrijebljene tijekom njihova boravka unutar luke pristajanja odgovarajućeg otoka, izuzeti određene rute i luke od primjene stavka 1. točaka (a) i (b). Države članice o tim izuzećima, prije njihova stupanja na snagu, obavješćuju Komisiju koja ih objavljuje u Službenom listu Europske unije. Nijedno takvo izuzeće ne primjenjuje se nakon 31. prosinca 2029.
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.c (novi)
Države članice mogu, u pogledu energije koja se upotrebljava na putovanjima između luke pristajanja smještene u najudaljenijoj regiji i druge luke pristajanja koja se nalazi u najudaljenijoj regiji, te u pogledu energije koja se upotrebljava tijekom njihova boravka u lukama pristajanja odgovarajućih najudaljenijih regija, izuzeti određene rute i luke od primjene stavka 1. točaka (a) i (ba). Države članice o tim izuzećima prije njihova stupanja na snagu obavješćuju Komisiju koja ih objavljuje u Službenom listu Europske unije. Nijedno takvo izuzeće ne primjenjuje se nakon 31. prosinca 2029. Ništa ne sprečava države članice, njihove regije i područja da odluče ne primjenjivati to izuzeće ili da ukinu bilo koje izuzeće koje su odobrile prije 31. prosinca 2029.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.d (novi)
Države članice mogu, u pogledu energije koja se upotrebljava na putovanjima koja se obavljaju u okviru ugovora o javnim uslugama ili na putovanjima koja obavljaju plovila koja podliježu obvezi pružanja javne usluge u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3577/92, određene linije izuzeti od primjene stavka 1. Države članice o tim izuzećima prije njihova stupanja na snagu obavješćuju Komisiju koja ih objavljuje u Službenom listu Europske unije. Nijedno takvo izuzeće ne primjenjuje se nakon 31. prosinca 2029.
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.e (novi)
Komisija kontinuirano prati učinak ove Uredbe na preusmjeravanje tereta, posebno preko pretovarnih luka u susjednim zemljama. Ako Komisija utvrdi znatne negativne učinke na luke Unije, podnosi zakonodavne prijedloge Europskom parlamentu i Vijeću radi izmjene ove Uredbe. Komisija posebno analizira učinak ove Uredbe na najudaljenije regije i otoke te, prema potrebi, predlaže izmjene područja primjene ove Uredbe.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka h
(h)  „zamjenski izvori energije” znači obnovljiva energija vjetra ili sunca proizvedena na brodu ili opskrba električnom energijom s kopna;
(h)  „zamjenski izvori energije” znači obnovljiva energija proizvedena na brodu ili opskrba električnom energijom s kopna;
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka ha (nova)
(ha)  „pogon na vjetar” ili „pogon uz pomoć vjetra” označuje pogonsku tehniku koja primarno ili pomoćno doprinosi pogonu bilo koje vrste plovila energijom vjetra koja se hvata dok brod plovi;
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka i
(i)  „luka pristajanja” znači luka pristajanja kako je definirana u članku 3. točki (b) Uredbe (EU) 2015/757;
(i)  „luka pristajanja” znači luka u kojoj se brod zaustavlja radi utovara ili istovara značajnog dijela svojeg tereta ili kako bi ukrcao ili iskrcao putnike; iz toga proizlazi da su izuzeta zaustavljanja isključivo u svrhu punjenja gorivom, uzimanja namirnica, zamjene posade, smještaja u suhom doku ili popravaka broda ili njegove opreme, zaustavljanja u luci zbog toga što brod treba pomoć ili je u nevolji, radi prijenosa s broda na brod koji se obavljaju izvan luke, zaustavljanja samo radi zaklona od nepovoljnih vremenskih uvjeta ili uslijed aktivnosti potrage i spašavanja te zaustavljanja kontejnerskih brodova u susjednim lukama za pretovar kontejnera;
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka m
(m)  „brod na vezu” znači brod na vezu kako je definiran u članku 3. točki (n) Uredbe (EU) 2015/757;
(m)  „brod na vezu” znači brod koji je sigurno privezan u pristaništu u luci pod nadležnošću neke države članice pri utovaru, istovaru, ukrcaju ili iskrcaju putnika ili mirovanju, uključujući vrijeme tijekom kojega brod ne obavlja aktivnosti prijevoza putnika ili tereta;
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka n
(n)  „uporaba energije na brodu” znači količina energije, izražena u megadžulima (MJ), koja se upotrebljava za pogon broda i rad bilo koje brodske opreme, na moru ili na vezu;
(n)  „uporaba energije na brodu” znači količina energije, izražena u megadžulima (MJ), koja se upotrebljava za pogon broda i rad bilo koje brodske opreme, na moru ili na vezu bez dodatne energije koja se upotrebljava zbog tehničkih svojstava broda s klasom leda IA ili IA Super ili istovjetnom klasom leda i bez dodatne energije koju upotrebljavaju brodovi s klasom leda IC, IB, IA ili IA Super ili istovjetnom klasom leda zbog plovidbe kroz led;
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka qa (nova)
(qa)  „klasa leda” znači oznaka koju su brodu dodijelila nadležna nacionalna tijela države zastave ili organizacija koju ta država priznaje, a koja označava da je brod namijenjen za navigaciju u uvjetima zaleđenog mora.
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka qb (nova)
(qb)  „plovidba u uvjetima leda” znači plovidba broda klase leda u morskom području unutar ledenog ruba;
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka qc (nova)
(qc)  „ledeni rub” znači razgraničenje, u predmetno vrijeme, između otvorenog mora i morskog leda bilo koje vrste, koji se brzo kreće ili pluta;
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka r
(r)  „opskrba električnom energijom s kopna” znači sustav koji obuhvaća postrojenja na brodu i kopnu namijenjen za opskrbu brodova na vezu električnom energijom niskog ili visokog napona izmjenične ili istosmjerne struje i koji izravno napaja glavnu rasklopnu ploču broda radi napajanja pri hladnom pogonu i radu ili radi punjenja sekundarnih baterija;
(r)  „opskrba električnom energijom s kopna” znači sustav koji obuhvaća fiksna, plutajuća i pokretna postrojenja na brodu i kopnu namijenjen za opskrbu brodova na vezu električnom energijom niskog ili visokog napona izmjenične ili istosmjerne struje i koji napaja glavnu rasklopnu ploču broda radi napajanja pri hladnom pogonu i radu ili radi punjenja sekundarnih baterija;
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – alineja 3.
—  13 % od 1. siječnja 2035.,
—  20 % od 1. siječnja 2035.,
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – alineja 4.
—  - 26 % od 1. siječnja 2040.,
—  - 38 % od 1. siječnja 2040.,
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – alineja 5.
—  - 59 % od 1. siječnja 2045.,
—  - 64 % od 1. siječnja 2045.,
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – alineja 6.
—  - 75 % od 1. siječnja 2050.
—  - 80 % od 1. siječnja 2050.
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1.
[Zvjezdica: referentna vrijednost koja će se izračunati u kasnijoj fazi zakonodavnog postupka primjenom metodologije i zadanih vrijednosti utvrđenih u Prilogu I. Uredbi (EU) 2015/757 odgovara prosječnom intenzitetu stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodovima flote 2020. utvrđenom na temelju podataka koji se prate i o kojima se izvješćuje u okviru te uredbe.]
[Zvjezdica: referentna vrijednost koja će se izračunati u kasnijoj fazi zakonodavnog postupka primjenom metodologije i zadanih vrijednosti utvrđenih u Prilogu I. Uredbi (EU) 2015/757 odgovara prosječnom intenzitetu stakleničkih plinova energije u Uniji koja se upotrebljavala na brodovima flote 2020. utvrđenom na temelju podataka koji se prate i o kojima se izvješćuje u okviru te uredbe.]
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3.
3.  Intenzitet stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodu izračunava se kao količina emisija stakleničkih plinova po jedinici energije u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu I.
3.  Intenzitet stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodu izračunava se kao količina emisija stakleničkih plinova po jedinici energije u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu I. Za brodove kategorizirane za klase leda primjenjuje se korekcijski faktor kojim se oduzima veća potrošnja goriva povezana s plovidbom kroz led.
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3.a (novi)
3a.  Zadane vrijednosti utvrđene su u Prilogu II. ovoj Uredbi kao osnova za izračun emisijskih faktora. Ako postoje stvarne vrijednosti verificirane certifikacijom ili izravnim mjerenjem emisija, umjesto toga mogu se upotrijebiti te stvarne vrijednosti.
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.
4.  U skladu s člankom 26. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi izmjene Priloga II. kako bi se uključili emisijski faktori „od izvora do broda” povezani sa svim novim izvorima energije ili radi prilagodbe postojećih emisijskih faktora kako bi se osigurala dosljednost s budućim međunarodnim normama ili zakonodavstvom Unije u području energetike.
4.  U skladu s člankom 26. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi izmjene Priloga II. kako bi se uključili emisijski faktori „od izvora do broda” povezani sa svim novim izvorima energije, radi prilagodbe postojećih emisijskih faktora kako bi se osigurala dosljednost s budućim međunarodnim normama ili zakonodavstvom Unije u području energetike ili kako bi se osiguralo da predstavljaju stvarne emisije u svim stadijima životnog ciklusa goriva u skladu s najboljim znanstvenim i tehničkim saznanjima.
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.a (novi)
4a.  Organiziraju se savjetovanja između upravljačkih tijela luka, operatora terminala, vlasnika brodova, brodara, opskrbljivača gorivom i drugih relevantnih dionika kako bi se osigurala suradnja u pogledu planirane i raspoređene opskrbe alternativnim gorivom u pojedinim lukama, kao i u pogledu očekivane potražnje plovila koja pristaju u tim lukama.
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 4.a (novi)
Članak 4.a
Obnovljiva goriva nebiološkog podrijetla
1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere, prema potrebi oslanjajući se na mehanizam razmjene kredita uspostavljen Direktivom XXXX [Direktiva o obnovljivim izvorima energije], kako bi osigurale da obnovljiva goriva nebiološkog podrijetla budu dostupna u lukama na njihovu državnom području.
2.  Od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2034. u nazivniku jednadžbe 1. Priloga I. upotrebljava se multiplikator „2” za izračun intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava u vozilu kako bi se nagradila poduzeća za upotrebu obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla.
3.  Od 1. siječnja 2030. najmanje 2 % godišnje prosječne energije koja se upotrebljava na brodu mora biti dobiveno obnovljivim gorivima nebiološkog podrijetla koja su u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b).
4.  Do 31. prosinca 2034. stavak 3. ne primjenjuje se na trgovačka društva i njihova društva kćeri koja upravljaju trima ili manjim brojem brodova obuhvaćenih područjem primjene utvrđenim u članku 2. stavku 1.
5.  Komisija najkasnije do 2028. ocjenjuje obvezu utvrđenu u stavku 3. kako bi je prilagodila ako:
—   postoji ozbiljna zabrinutost u pogledu proizvodnog kapaciteta, dostupnosti ili cijene obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla ili
—   postoji znatno smanjenje troškova i zemljopisno sveobuhvatna dostupnost obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla te potreba za povećanjem razine potkvote kako bi se ispunili klimatski ciljevi Unije.
6.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. kako bi utvrdila kriterije za tu ocjenu i prilagodila obveze iz članka 4.a stavka 3. i Priloga V. ako se to smatra potrebnim na temelju ocjene provedene u skladu sa stavkom 5.
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1.
1.  Od 1. siječnja 2030. brod na vezu u luci pristajanja pod nadležnošću države članice priključuje se na opskrbu električnom energijom s kopna i upotrebljava je za sve potrebe za energijom dok je na vezu.
1.  Od 1. siječnja 2030. brod na vezu u luci pristajanja obuhvaćenoj člankom 9. Uredbe XXXX-XXX (Uredba o infrastrukturi za alternativna goriva) priključuje se na opskrbu električnom energijom s kopna i upotrebljava je za sve svoje potrebe za električnom energijom dok je na vezu. U slučaju da je luka izvan transeuropske prometne mreže (TEN-T) dobrovoljno uspostavila opskrbu električnom energijom s kopna, brodovi koji pristaju u tu luku koji imaju kompatibilnu opremu za opskrbu s električnom energijom s kopna povezuju se na tu opskrbu kada je dostupna na posjećenom vezu.
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 3. – točka b
(b)  na kojima se upotrebljavaju tehnologije s nultom stopom emisija, kako je navedeno u Prilogu III.;
(b)  na kojima se upotrebljavaju tehnologije s nultom stopom emisija, kako je navedeno u Prilogu III., pod uvjetom da kontinuirano postižu emisije jednake smanjenju emisija koje bi se postiglo opskrbom električnom energijom s kopna;
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 3. – točka d
(d)  koji se ne mogu priključiti na opskrbu električnom energijom s kopna zbog nedostupnosti mjestâ priključenja u luci;
(d)  koji se ne mogu priključiti na opskrbu električnom energijom s kopna zbog nedostupnosti mjestâ priključenja u luci, među ostalim zbog (privremenog) nedostatka kapaciteta mreže, uključujući tijekom (sezonske) vršne potražnje za energijom od strane plovila na vezu;
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 3. – točka e
(e)  koji se ne mogu priključiti na opskrbu električnom energijom s kopna jer postrojenje u luci nije kompatibilno s brodskom opremom za opskrbu električnom energijom s kopna;
(e)  koji se ne mogu priključiti na opskrbu električnom energijom s kopna jer postrojenje u luci nije kompatibilno s brodskom opremom za opskrbu električnom energijom s kopna, pod uvjetom da je postrojenje za priključivanje s kopna na brodu certificirano u skladu sa normama utvrđenima u Prilogu II. Uredbi XXXX-XXX (Uredba o infrastrukturi za alternativna goriva) za sustave za priključivanje pomorskih brodova na obalu;
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 3.a (novi)
3a.  Brodari unaprijed obavješćuju luke o svojoj namjeri priključenja na opskrbu električnom energijom s kopna ili o svojoj namjeri da upotrebljavaju tehnologiju s nultom stopom emisija kako je definirana u Prilogu III. ovoj Uredbi. Brodari također navode, ako je primjenjivo, količinu energije za koju očekuju da će biti potrebna tijekom tog pristajanja i obavješćuju o raspoloživoj električnoj opremi na brodu.
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 4.
4.  U skladu s člankom 26. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi izmjene Priloga III. kako bi se, s obzirom na znanstveni i tehnički napredak, u popis primjenjivih tehnologija s nultom stopom emisija ili kriterije za njihovu uporabu uvrstila upućivanja na nove tehnologije ako se te nove tehnologije smatraju istovrijednima tehnologijama navedenima u tom prilogu.
4.  U skladu s člankom 26. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi izmjene Priloga III. kako bi se, s obzirom na znanstveni i tehnički napredak, u popis primjenjivih tehnologija s nultom stopom emisija uvrstila upućivanja na nove tehnologije ili izmijenili kriteriji za njihovu uporabu ako se te nove tehnologije ili kriteriji za uporabu smatraju istovrijednima tehnologijama navedenima u tom prilogu ili boljima od njih.
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 5.
5.  Upravljačko tijelo luke pristajanja utvrđuje primjenjuju li se iznimke iz stavka 3. te izdaje ili odbija izdati potvrdu u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu IV.
5.  Upravljačko tijelo luke pristajanja ili, ondje gdje je primjenjivo, upravitelj terminala ili nadležno tijelo, utvrđuje primjenjuju li se iznimke iz stavka 3. te izdaje ili odbija izdati potvrdu u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu IV.
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 6.
6.  Od 1. siječnja 2035. iznimke navedene u stavku 3. točkama (d) i (e) ne mogu se primjenjivati na određeni brod više od ukupno pet puta tijekom jedne godine izvješćivanja. Ako društvo dokaže da objektivno nije moglo znati da se brod neće moći priključiti iz razloga navedenih u stavku 3. točkama (d) i (e), pristajanje u luku ne uzima se u obzir pri utvrđivanju usklađenosti s ovom odredbom.
Briše se.
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 7.a (novi)
7a.  Organiziraju se savjetovanja između upravljačkih tijela luka, operatora terminala, vlasnika brodova, brodara, opskrbljivača električnom energijom s kopna, upravitelja mrežom i drugih relevantnih dionika kako bi se osigurala suradnja u pogledu planirane i raspoređene opskrbe električnom energijom s kopna u pojedinim lukama, kao i u pogledu očekivane potražnje plovila koja pristaju u tim lukama.
Amandman 92
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.
4.  Društva pribavljaju, bilježe, sastavljaju, analiziraju i dokumentiraju podatke o praćenju, uključujući pretpostavke, poveznice, emisijske faktore i podatke o aktivnosti, na transparentan i točan način koji verifikatoru omogućuje određivanje intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodovima.
4.  Društva pribavljaju, bilježe, sastavljaju, analiziraju i dokumentiraju podatke o praćenju, uključujući pretpostavke, poveznice, emisijske faktore i podatke o aktivnosti te sve ostale informacije potrebne za postupanje u skladu s ovom Uredbom, na transparentan i točan način koji verifikatoru omogućuje određivanje intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodovima.
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3. – točka e
(e)  opis predviđenih izvora energije koji će se upotrebljavati na brodu tijekom plovidbe i na vezu kako bi se ispunili zahtjevi iz članaka 4. i 5.;
(e)  opis predviđenih izvora energije koji će se upotrebljavati na brodu tijekom plovidbe i na vezu kako bi se ispunili zahtjevi iz članaka 4. i 5. i Priloga I. i III.;
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3. – točka k
(k)  opis metode koja se upotrebljava za utvrđivanje zamjenskih podataka za ispravljanje propusta u podacima;
(k)  opis metode koja se upotrebljava za utvrđivanje zamjenskih podataka za ispravljanje propusta u podacima ili utvrđivanje i ispravljanje pogrešaka u podacima;
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3.a (novi)
3a.  Ako se dodatna energija potrebna zbog klase leda broda isključuje iz izračuna energije koja se upotrebljava na brodu, plan praćenja obuhvaća i:
(a)  informacije o klasi leda broda;
(b)  opis postupka za praćenje prijeđene udaljenosti tijekom cijelog putovanja; i
(c)  pri plovidbi u uvjetima leda, datum i vrijeme plovidbe u uvjetima leda, potrošnju goriva i energiju iz zamjenskih izvora energije ili tehnologije s nultim emisijama kako je navedena u Prilogu III. pri plovidbi u uvjetima leda.
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
1.  Društva redovito, a najmanje jedanput na godinu, provjeravaju odražava li plan praćenja broda narav i funkcioniranje broda i mogu li se neki od podataka koje sadržava poboljšati.
1.  Društva redovito, a najmanje jedanput na godinu, provjeravaju odražava li plan praćenja broda narav i funkcioniranje broda i mogu li se neki od podataka koje sadržava poboljšati, ispraviti ili ažurirati.
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Društva izmjenjuju plan praćenja u svakoj od sljedećih situacija:
2.  Društva bez nepotrebnog odgađanja izmjenjuju plan praćenja u svakoj od sljedećih situacija:
Amandman 98
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2. – točka ea (nova)
(ea)  u slučajevima kada je utvrđeno da metode za sprečavanje propusta u podacima i otkrivanje pogrešaka u podacima nisu primjerene za osiguravanje pouzdanosti i transparentnosti podataka.
Amandman 99
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.
2.  Društva dostavljaju točne i pouzdane podatke o intenzitetu emisija stakleničkih plinova i svojstvima održivosti biogoriva, bioplina, obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla i goriva iz recikliranog ugljika, koji se provjeravaju u okviru programa koji priznaje Komisija u skladu s člankom 30. stavcima 5. i 6. Direktive (EU) 2018/2001.
2.  Društva dostavljaju točne, potpune i pouzdane podatke o intenzitetu emisija stakleničkih plinova i svojstvima održivosti biogoriva, bioplina, obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla i goriva iz recikliranog ugljika, koji se provjeravaju u okviru programa koji priznaje Komisija u skladu s člankom 30. stavcima 5. i 6. Direktive (EU) 2018/2001.
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3.
3.  Društva imaju pravo odstupiti od utvrđenih zadanih vrijednosti za emisijske faktore „od spremnika do broda” pod uvjetom da su stvarne vrijednosti potvrđene laboratorijskim ispitivanjem ili mjerenjima izravnih emisija. U skladu s člankom 26. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem pravila za provođenje laboratorijskog ispitivanja i mjerenja izravnih emisija.
3.  Društva imaju pravo odstupiti od utvrđenih zadanih vrijednosti za emisijske faktore „od spremnika do broda” pod uvjetom da su stvarne vrijednosti potvrđene mjerenjima izravnih emisija u skladu s postojećim sustavima certificiranja i provjere utvrđenima u Direktivi (EU) 2018/2001 i Direktivi (EU) XXXX/XXXX (Direktiva o plinu). U skladu s člankom 26. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem pravila za provođenje mjerenja izravnih emisija.
Amandman 101
Prijedlog uredbe
Članak 9.a (novi)
Članak 9.a
Certificiranje goriva iz obnovljivih izvora
1.  Društva imaju pravo odstupiti od utvrđenih zadanih vrijednosti za emisijske faktore „od izvora do spremnika” u odnosu na sva ostala goriva, pod uvjetom da su stvarne vrijednosti potvrđene certifikacijom ili mjerenjima izravnih emisija.
2.  Društva imaju pravo odstupiti od utvrđenih zadanih vrijednosti za emisijske faktore „od spremnika do broda” u odnosu na sva ostala goriva, pod uvjetom da su stvarne vrijednosti potvrđene mjerenjima izravnih emisija.
3.  U skladu s člankom 26. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem pravila o certificiranju stvarnih emisija „od izvora do spremnika” te za pravila o provođenju mjerenja izravnih emisija.
Amandman 102
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.
1.  Verifikator ocjenjuje usklađenost plana praćenja sa zahtjevima utvrđenima u člancima od 6. do 9. Ako se ocjenom verifikatora utvrde neusklađenosti s tim zahtjevima, predmetno društvo revidira plan praćenja na odgovarajući način i revidirani plan dostavlja verifikatoru na završno ocjenjivanje prije početka razdoblja izvješćivanja. Predmetno društvo dogovara se s verifikatorom o vremenskom okviru koji je potreban za provođenje tih revizija. Taj vremenski okvir ni u kojem slučaju ne smije premašivati početak razdoblja izvješćivanja.
1.  Verifikator ocjenjuje usklađenost plana praćenja sa zahtjevima utvrđenima u člancima od 6. do 9. Ako se ocjenom verifikatora utvrde neusklađenosti s tim zahtjevima, predmetno društvo revidira plan praćenja na odgovarajući način bez nepotrebne odgode i revidirani plan dostavlja verifikatoru na završno ocjenjivanje prije početka razdoblja izvješćivanja. Predmetno društvo dogovara se s verifikatorom o vremenskom okviru koji je potreban za provođenje tih revizija. Taj vremenski okvir ni u kojem slučaju ne smije premašivati početak razdoblja izvješćivanja.
Amandman 103
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 3.
3.  Ako se u ocjenjivanju u okviru verifikacije utvrde netočnosti ili neusuklađenosti s ovom Uredbom, verifikator o tome pravodobno obavješćuje predmetno društvo. To društvo zatim ispravlja netočnosti ili neusklađenosti kako bi se postupak verifikacije mogao dovršiti na vrijeme.
3.  Ako se u ocjenjivanju u okviru verifikacije utvrde netočnosti ili neusuklađenosti s ovom Uredbom, verifikator o tome pravodobno obavješćuje predmetno društvo. To društvo zatim bez odgađanja ispravlja netočnosti ili neusklađenosti kako bi se postupak verifikacije mogao dovršiti na vrijeme.
Amandman 104
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2. – točka d
(d)  opskrbu električnom energijom s kopna ili postojanje iznimaka potvrđenih u skladu s člankom 5. stavkom 5.
(d)  opskrbu električnom energijom s kopna ili postojanje iznimaka navedenih u članku 5. stavku 3. i potvrđenih u skladu s člankom 5. stavkom 5.
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 3. – točka d
(d)  odgovarajući podaci o brodu potpuni su i dosljedni.
(d)  odgovarajući podaci o brodu potpuni su, transparentni i dosljedni.
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.
1.  Verifikator utvrđuje moguće rizike povezane s postupkom praćenja i izvješćivanja uspoređivanjem prijavljene količine, vrste i emisijskog faktora energije koja se upotrebljava na brodu s podacima procijenjenima na temelju podataka o praćenju broda i značajkama kao što je ugrađena snaga motora. U slučaju otkrivanja znatnih odstupanja verifikator provodi daljnje analize.
1.  Verifikator utvrđuje moguće rizike povezane s postupkom praćenja i izvješćivanja uspoređivanjem prijavljene količine, vrste i emisijskog faktora energije koja se upotrebljava na brodu s podacima procijenjenima na temelju podataka o praćenju broda i značajkama kao što je ugrađena snaga motora. U slučaju otkrivanja znatnih odstupanja koja bi ugrozila postizanje ciljeva ove Uredbe verifikator provodi daljnje analize.
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.
1.  Za aktivnosti u području primjene ove Uredbe verifikatore akreditira nacionalno akreditacijsko tijelo na temelju Uredbe (EZ) br. 765/2008.
1.  Za aktivnosti u području primjene ove Uredbe verifikatore akreditira nacionalno akreditacijsko tijelo na temelju Uredbe (EZ) br. 765/2008. Nacionalno akreditacijsko tijelo Komisiji redovito dostavlja popis akreditiranih verifikatora, zajedno sa svim relevantnim podacima za kontakt.
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.a (novi)
1a.  Nacionalna akreditacijska tijela osiguravaju da verifikator:
(a)  ima znanje u području pomorskog prometa;
(b)  u svakom trenutku ima znatno tehničko i pomoćno osoblje razmjerno količini plovila koju provjerava;
(c)  može svakom mjestu rada, prema potrebi, dodijeliti sredstva i osoblje koji odgovaraju zadaćama koje treba izvršiti u skladu s različitim zadaćama navedenima u Poglavlju V. ove Uredbe.
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.b (novi)
1b.  Kako bi se isključili mogući sukobi interesa, verifikator ne smije u znatnoj mjeri ovisiti o jednom društvu u pogledu svojih prihoda.
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3.
3.  U skladu s člankom 26. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem dodatnih metoda i kriterija za akreditaciju verifikatora. Metode navedene u tim delegiranim aktima temelje se na načelima verifikacije iz članaka 10. i 11. i odgovarajućim međunarodno prihvaćenim standardima.
3.  U skladu s člankom 26. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem dodatnih metoda i kriterija za akreditaciju verifikatora te ostalih pravila kojima se osigurava neovisnost i nepristranost verifikatora. Metode navedene u tim delegiranim aktima temelje se na načelima verifikacije iz članaka 10. i 11. i odgovarajućim međunarodno prihvaćenim standardima.
Amandman 111
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1. – točka c
(c)  količinu svake vrste goriva potrošenog na vezu i na moru;
(c)  količinu svake vrste goriva potrošenog na vezu i na moru, uključujući količinu električne energije uzete na vezu za potrebe plovidbe;
Amandman 112
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1. – točka d
(d)  emisijske faktore „od izvora do broda” za svaku vrstu goriva potrošenog na vezu i na moru, raščlanjene prema emisijama „od izvora do spremnika”, emisijama „od spremnika do broda” i fugitivnim emisijama, koji obuhvaćaju sve relevantne stakleničke plinove;
(d)  emisijske faktore „od izvora do broda” za svaku vrstu goriva potrošenog na vezu i na moru, uključujući električnu energiju iz opskrbe električnom energijom s kopna, raščlanjene prema emisijama „od izvora do spremnika”, emisijama „od spremnika do broda” i fugitivnim emisijama, koji obuhvaćaju sve relevantne stakleničke plinove;
Amandman 113
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1. – točka e
(e)  količinu svake vrste energije iz zamjenskih izvora potrošene na vezu i na moru.
(e)  količinu svake vrste energije iz zamjenskih izvora potrošene na vezu i na moru, uključujući goriva, električnu energiju, energiju vjetra ili sunca.
Amandman 114
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1.a (novi)
1a.  Ako se dodatna energija potrebna zbog klase leda broda isključuje iz energije koja se upotrebljava na brodu, plan praćenja obuhvaća i:
(a)  klasu leda broda;
(b)  datum i vrijeme plovidbe u uvjetima leda;
(c)  količinu svake vrste goriva potrošenog tijekom plovidbe u uvjetima leda;
(d)  količinu svake vrste energije iz zamjenskih izvora potrošene tijekom plovidbe u uvjetima leda;
(e)  prijeđenu udaljenost plovidbe u uvjetima leda;
(f)  prijeđenu udaljenost tijekom putovanja;
(g)  količinu svake vrste goriva potrošenog na moru; i
(h)  količinu svake vrste energije iz zamjenskih izvora potrošene na moru.
Amandman 115
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2.
2.  Društva svake godine bilježe informacije i podatke navedene u stavku 1. na transparentan način koji verifikatoru omogućuje provjeru usklađenosti s ovom Uredbom.
2.  Društva bilježe informacije i podatke navedene u stavku 1. na vrijeme i na transparentan način te ih prikupljaju na godišnjoj razini, kako bi se verifikatoru omogućila provjera usklađenosti s ovom Uredbom.
Amandman 116
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2. – točka ca (nova)
(ca)  prikuplja informacije dobivene u skladu s člankom 14. stavkom 3. i dostavlja ih nadležnom tijelu države članice.
Amandman 117
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2. – točka d
(d)  izračunava iznos kazni iz članka 20. stavaka 1. i 2.
Briše se.
Amandman 118
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3.a (novi)
3a.  Na temelju informacija koje je dostavio verifikator nadležno tijelo države članice izračunava iznos kazni iz članka 20. stavka 1. i članka 20. stavka 2. i o tome obavješćuje društvo.
Amandman 119
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 4.a (novi)
4a.  Upravljačko tijelo za brodarsko društvo jest:
(a)  ako je brodarsko društvo registrirano u državi članici, država članica u kojoj je brodarsko društvo registrirano;
(b)  ako brodarsko društvo nije registrirano u državi članici, država članica u čije je luke brodarsko društvo, prema procjenama, u posljednje dvije promatrane godine najviše pristajalo u okviru putovanja obuhvaćenih područjem primjene utvrđenim u članku 2.;
(c)  ako brodarsko društvo nije registrirano u državi članici i u prethodne dvije promatrane godine nije obavilo nijedno putovanje obuhvaćeno područjem primjene utvrđenim u članku 2., država članica iz koje je brodarsko društvo započelo svoje prvo putovanje obuhvaćeno područjem primjene utvrđenim u članku 2.
Amandman 120
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1.
1.  Komisija uspostavlja elektroničku bazu podataka o usklađenosti za praćenje usklađenosti s člancima 4. i 5., osigurava njezino funkcioniranje i ažurira je. Baza podataka o usklađenosti upotrebljava se za bilježenje bilanci usklađenosti brodova i uporabe mehanizama fleksibilnosti iz članaka 17. i 18. Dostupna je društvima, verifikatorima, nadležnim tijelima i Komisiji.
1.  Komisija uspostavlja elektroničku bazu podataka o usklađenosti , u okviru sustava THETIS-MRV uspostavljenog Uredbom (EU) 2015/757, za praćenje usklađenosti s člancima 4. i 5., osigurava njezino funkcioniranje i ažurira je. Baza podataka o usklađenosti upotrebljava se za vođenje evidencije o bilanci usklađenosti brodova, primjeni izuzeća iz članka 5. stavka 3. i primjeni mehanizama fleksibilnosti iz članaka 17. i 18. te kazni izrečenih na temelju članka 20. Dostupna je društvima, verifikatorima, nadležnim tijelima i Komisiji.
Amandman 121
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1.a (novi)
1a.  Društvima se dopušta da akumuliraju višak usklađenosti s brodova koji ne podliježu tom pravilu i koji u potpunosti koriste obnovljivu energiju, kao što su vjetar ili solarna energija, sve dok se ti brodovi ne upotrebljavaju samo u svrhu razonode.
Amandman 122
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 3.
3.  Društvo do 30. travnja svake godine u bazu podataka o usklađenosti za svaki od svojih brodova bilježi informacije iz članka 15. stavka 2. kako ih je utvrdio verifikator te informacije koje omogućuju identifikaciju broda, društva i verifikatora koji je proveo ocjenjivanje.
3.  Društvo do 30. travnja svake godine u bazu podataka o usklađenosti za svaki od svojih brodova bilježi informacije iz članka 15. stavka 2. kako ih je utvrdio i izračunao verifikator, upotrebu mehanizama fleksibilnosti utvrđenih u člancima 17. i 18., godišnje iznimke primijenjene na temelju članka 5. stavka 3., ako ih ima, te informacije koje omogućuju identifikaciju broda, društva i verifikatora koji je proveo ocjenjivanje.
Amandman 123
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1.
1.  Ako brod ima višak usklađenosti u razdoblju izvješćivanja, društvo ga može akumulirati u bilancu usklađenosti tog broda za sljedeće razdoblje izvješćivanja. Društvo bilježi akumuliranje viška usklađenosti za sljedeće razdoblje izvješćivanja u bazu podataka o usklađenosti, što mora odobriti njegov verifikator. Nakon izdavanja potvrde o usklađenosti u okviru sustava FuelEU, društvo više ne smije akumulirati višak usklađenosti.
1.  Na temelju informacija iz članka 15. stavka 2., ako brod u razdoblju izvješćivanja ima višak usklađenosti u pogledu intenziteta stakleničkih plinova ili kvote obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla kako je navedeno u članku 4. stavku 2. odnosno članku 4.a stavku 3., društvo ga može akumulirati u bilancu usklađenosti tog broda za sljedeće razdoblje izvješćivanja. Društvo bilježi akumuliranje viška usklađenosti za sljedeće razdoblje izvješćivanja u bazu podataka o usklađenosti, što mora odobriti njegov verifikator. Nakon izdavanja potvrde o usklađenosti u okviru sustava FuelEU, društvo više ne smije akumulirati višak usklađenosti. Neiskorišteni višak usklađenosti za sljedeće izvještajno razdoblje vrijedi tri godine.
Amandman 124
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1.
1.  Bilance usklađenosti dvaju ili više brodova koje verificira isti verifikator mogu se objediniti u svrhu ispunjavanja zahtjevâ iz članka 4. Bilanca usklađenosti broda ne smije biti uključena u više od jedne cjeline u istom razdoblju izvješćivanja.
1.  Bilance usklađenosti za intenzitet stakleničkih plinova i kvotu obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla iz članka 4. stavka 2. odnosno članka 4.a stavka 3. dvaju ili više brodova koje verificira isti verifikator mogu se objediniti za potrebe ispunjavanja zahtjevâ iz članka 4. i članka 4.a. Bilanca usklađenosti broda ne smije biti uključena u više od jedne cjeline u istom razdoblju izvješćivanja.
Amandman 125
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1.
1.  Ako 1. svibnja godine koja slijedi nakon razdoblja izvješćivanja brod ima manjak usklađenosti, društvo plaća kaznu. Verifikator izračunava iznos kazne na temelju formule navedene u Prilogu V.
1.  Ako 1. svibnja godine koja slijedi nakon razdoblja izvješćivanja brod ima manjak usklađenosti, društvo plaća korektivnu kaznu. Nadležno tijelo države članice, na temelju informacija koje je dostavio verifikator, izračunava iznos kazne na temelju formula navedenih u Prilogu V. za granice intenziteta stakleničkih plinova i, prema potrebi, kvotu obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla, kako je navedeno u članku 4. stavku 2. i članku 4.a stavku 3.
Amandman 126
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 2.
2.  Društvo plaća kaznu za svako neusklađeno pristajanje u luku. Verifikator izračunava iznos kazne množenjem iznosa od 250 EUR s megavatima snage motora ugrađenog na brodu i brojem sati provedenih na vezu.
2.  Društvo plaća kaznu za svako neusklađeno pristajanje u luku. Nadležno tijelo države članice, na temelju informacija koje je dostavio verifikator, izračunava iznos kazne množenjem iznosa od 250 EUR, prema cijenama iz 2022., s megavatima snage motora ugrađenog na brodu i brojem sati provedenih na vezu. Za potrebe ovog izračuna smatra se da vrijeme potrebno za priključenje na opskrbu električnom energijom s kopna iznosi dva sata, a to se vrijeme automatski oduzima od izračuna punih sati provedenih na vezu kako bi se uzelo u obzir vrijeme potrebno za priključenje na opskrbu električnom energijom s kopna.
Amandman 127
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 3.a (novi)
3a.  Država koja je izrekla kaznu društvu osigurava da društvo do 30. lipnja godine izvješćivanja plati iznos jednak kazni koja proizlazi iz primjene formula navedenih u Prilogu V. dijelu B za svaki njezin brod koji 1. lipnja izvještajne godine ima manjak usklađenosti, nakon što ga eventualno potvrdi njihovo nadležno tijelo.
Amandman 128
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 3.b (novi)
3b.  Ako društvo sklopi ugovor s komercijalnim brodarom u kojem se navodi da je taj brodar odgovoran za kupnju goriva i upravljanje brodom, društvo i taj komercijalni brodar na temelju ugovornog aranžmana određuju da je brodar odgovoran za plaćanje troškova kazni iz ovog članka. Za potrebe ovoga članka odgovornost za upravljanje brodom znači određivanje tereta koji se prevozi, plana puta, rute i/ili brzine broda.
Amandman 129
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 3.c (novi)
3c.  Ako poduzeće ili komercijalni operator sklopi ugovor s opskrbljivačem goriva, čime je potonji odgovoran za isporuku određenih goriva, taj ugovor uključuje odredbe kojima se utvrđuje odgovornost opskrbljivača gorivom da poduzeću ili komercijalnom operatoru naknadi isplatu kazni iz ovog članka ako goriva nisu isporučena u skladu s dogovorenim uvjetima. Za potrebe ovog stavka goriva isporučena na temelju navedenih ugovora moraju biti u skladu s odredbama članka 9. stavka 1. točke (b).
Amandman 130
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 4.
4.  U skladu s člankom 26. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi izmjene Priloga V. u cilju prilagodbe formule iz stavka 1. ovog članka i izmjene iznosa fiksne kazne utvrđene u stavku 2. ovog članka, uzimajući u obzir kretanja troškova energije.
4.  U skladu s člankom 26. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi izmjene Priloga V. u cilju prilagodbe formule iz stavka 1. ovog članka i izmjene iznosa fiksne kazne utvrđene u stavku 2. ovog članka, čim se kretanjima troškova energije naruši odvraćajući učinak postojećih kazni. U pogledu formule iz stavka 1. ovog članka, kazna koja iz toga proizlazi trebala bi biti veća od količine i troška obnovljivih i niskougljičnih goriva koja bi brodovi upotrijebili da su ispunili zahtjeve Uredbe.
Amandman 131
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 1.
1.  Kazne iz članka 20. stavka 1. i članka 20. stavka 2. dodjeljuju se kako bi se poduprli zajednički projekti čiji je cilj brzo uvođenje obnovljivih i niskougljičnih goriva u pomorskom sektoru. Projektima koji se financiraju iz sredstava prikupljenih od kazni potiče se proizvodnja većih količina obnovljivih i niskougljičnih goriva za pomorski sektor, olakšava se izgradnja odgovarajućih postrojenja za punjenje goriva ili priključaka za opskrbu električnom energijom u lukama te se podupire razvoj, ispitivanje i uvođenje najinovativnijih europskih tehnologija u flotu kako bi se postiglo znatno smanjenje emisija.
1.  Kazne iz članka 20. stavka 1. i članka 20. stavka 2. dodjeljuju se kako bi se poduprli zajednički projekti čiji je cilj brzo uvođenje obnovljivih i niskougljičnih goriva u pomorskom sektoru. Projektima koji se financiraju iz sredstava prikupljenih od kazni potiče se proizvodnja većih količina obnovljivih i niskougljičnih goriva za pomorski sektor, olakšava se izgradnja odgovarajućih postrojenja za punjenje goriva ili priključaka za opskrbu električnom energijom u lukama ili prilagodbe noseće konstrukcije, prema potrebi, te se podupire razvoj, ispitivanje i uvođenje najinovativnijih europskih tehnologija u flotu kako bi se postiglo znatno smanjenje emisija.
Amandman 132
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 2.
2.  Prihodi ostvareni od sankcija iz stavka 1. dodjeljuju se Inovacijskom fondu iz članka 10.a stavka 8. Direktive 2003/87/EZ. Ti prihodi čine vanjske namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 5. Financijske uredbe i izvršavaju se u skladu s pravilima koja se primjenjuju na Inovacijski fond.
2.  Prihodi ostvareni od kazni iz stavka 1. dodjeljuju se Fondu za ocean iz članka 3.gab Direktive 2003/87/EZ. Ti prihodi namjenjuju se pomorskom sektoru i doprinose njegovoj dekarbonizaciji. Ti prihodi čine vanjske namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 5. Financijske uredbe i izvršavaju se u skladu s pravilima koja se primjenjuju na Fond za oceane.
Amandman 133
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 1.
1.  Društva imaju pravo zatražiti preispitivanje izračuna i mjera koje im je izrekao verifikator u skladu s ovom Uredbom, uključujući odbijanje izdavanja potvrde o usklađenosti u okviru sustava FuelEU u skladu s člankom 19. stavkom 1.
1.  Društva imaju pravo zatražiti preispitivanje izračuna i mjera koje im je izreklo nadležno tijelo države članice ili verifikator u skladu s ovom Uredbom, uključujući odbijanje izdavanja potvrde o usklađenosti u okviru sustava FuelEU u skladu s člankom 19. stavkom 1.
Amandman 134
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 2.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 6., članka 5. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 13. stavka 3., članka 20. stavka 4. i članka 21. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datum stupanja ove Uredbe na snagu].
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 4., članka 4.a stavka 6., članka 5. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 9.a stavka 3., članka 13. stavka 3., članka 20. stavka 4. i članka 21. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datum stupanja ove Uredbe na snagu].
Amandman 135
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 3.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 7., članka 5. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 13. stavka 3., članka 20. stavka 4. i članka 21. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 4., članka 4.a stavka 6., članka 5. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 9.a stavka 3., članka 13. stavka 3., članka 20. stavka 4. i članka 21. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
Amandman 136
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 6.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 7., članka 5. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 13. stavka 3., članka 20. stavka 4. i članka 21. stavka 3. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 4., članka 4.a stavka 6., članka 5. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 9.a stavka 3., članka 13. stavka 3., članka 20. stavka 4. i članka 21. stavka 3. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 137
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak -1. (novi)
-1.  Komisija objavljuje izvješće o socijalnom učinku ove Uredbe do 1. siječnja 2024. To izvješće uključuje projekciju učinka ove Uredbe na potrebe za zapošljavanjem i osposobljavanjem do 2030. i do 2050.
Amandman 138
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Komisija do 1. siječnja 2030. izvješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima evaluacije funkcioniranja ove Uredbe, razvoju tehnologija i tržišta za obnovljiva i niskougljična goriva u pomorskom prometu i njezinu učinku na pomorski sektor Unije. Komisija će razmotriti moguće izmjene:
1.  Komisija do 1. siječnja 2027. i zatim svakih pet godina izvješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima evaluacije funkcioniranja ove Uredbe, razvoju tehnologija i tržišta za obnovljiva i niskougljična goriva u pomorskom prometu i njezinu učinku na pomorski sektor Unije. U tom se izvješću posebna pozornost posvećuje doprinosu ove Uredbe postizanju općih i sektorskih klimatskih ciljeva Unije, kako su definirani u europskom zakonu o klimi, ciljevima Unije u pogledu energije iz obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti. U tom se izvješću također ocjenjuje utjecaj ove Uredbe na funkcioniranje jedinstvenog tržišta, konkurentnost pomorskog sektora, vozarine prijevoza tereta i razmjer istjecanja ugljika te premještanja poslovanja. Komisija istodobno ocjenjuje i učinak ove Uredbe na globalno smanjenje emisija stakleničkih plinova u prometnom sektoru, kao i na razvoj globalnih i regionalnih trgovinskih tokova. Komisija će razmotriti moguće izmjene:
Amandman 139
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1. – točka aa (nova)
(aa)  područje primjene ove Uredbe u odnosu na:
—  smanjenje granične vrijednosti bruto tonaže iz članka 2. stvaka 1. na 400 bruto tona;
—  povećanje udjela energije koju su brodovi potrošili tijekom putovanja u treće zemlje i iz njih, kako je navedeno u članku 2. točki (c);
Amandman 140
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1. – točka ab (nova)
(ab)  zadane vrijednosti iz Priloga II. koje se temelje na najtočnijim dostupnim znanstvenim spoznajama i dokazima;
Amandman 141
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1. – točka ac (nova)
(ac)  popis onečišćujućih tvari obuhvaćenih ovom Uredbom, posebno mogućnost uključivanja emisija crnog ugljika;
Amandman 142
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1. – točka b
(b)  vrsta brodova na koje se primjenjuje članak 5. stavak 1.;
(b)  proširenje vrsta brodova na koje se primjenjuje članak 5. stavak 1.;
Amandman 143
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1. – točka ca (nova)
(ca)  metodologiju navedenu u Prilogu I.;
Amandman 144
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1.a (novi)
1a.   Kako bi se osigurao tehnološki neutralan pristup utemeljen na ciljevima, Uredbu bi trebalo preispitati i prema potrebi izmijeniti kako nove tehnologije za smanjenje emisija stakleničkih plinova, kao što su hvatanje ugljika na plovilima, nova goriva iz obnovljivih izvora i niskougljična goriva te nove pogonske metode, primjerice pogon na vjetar, postanu tehnički i gospodarski dovoljno razvijene. Komisija kontinuirano ocjenjuje razvijenost različitih tehnologija za smanjenje emisija stakleničkih plinova i predstavlja prvo preispitivanje u tom pogledu Europskom parlamentu i Vijeću do 1. siječnja 2027.
Amandman 145
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1.b (novi)
1b.   Komisija kontinuirano prati količinu alternativnih goriva koja je brodarskim društvima stavljena na raspolaganje u Uniji i o rezultatima izvješćuje Europski parlament i Vijeće do 1. siječnja 2027. i svakih pet godina do 2050. Ako opskrba tim gorivima ne zadovolji potražnju brodarskih društava koja su potrebna za ispunjavanje obveza utvrđenih u ovoj Uredbi, Komisija bi trebala predložiti mjere kojima bi se osiguralo da opskrbljivači brodskim gorivom u Uniji stave na raspolaganje odgovarajuće količine alternativnih goriva brodarskim društvima koja pristaju u lukama Unije.
Amandman 146
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1.c (novi)
1c.   Komisija predlaže izmjene ove Uredbe u slučaju da Međunarodna pomorska organizacija donese globalne granične vrijednosti za intenzitet plinova koje su na razini ekvivalentnoj onoj iz ove Uredbe, kako bi osigurala potpunu usklađenost s međunarodnim sporazumom.
Amandman 147
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1.d (novi)
1d.  Komisija do 1. siječnja 2027. i svake pete godine do 2050. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima sveobuhvatne evaluacije ukupnog makroekonomskog učinka zakonodavnog paketa „Spremni za 55 %”1a. U tom se izvješću posebna pozornost pridaje učincima na konkurentnost Unije, otvaranje radnih mjesta, vozarine, kupovnu moć kućanstava i razmjere istjecanja ugljika.
__________________
1a Komunikacija Komisije (COM(2021)0550), 14. srpnja 2021.
Amandman 148
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1.e (novi)
1e.  Komisija razmatra moguće izmjene ove Uredbe radi regulatornog pojednostavnjenja. Komisija i nadležna tijela kontinuirano se prilagođavaju administrativnim postupcima koji su se pokazali kao primjeri najbolje prakse i poduzimaju sve mjere kako bi pojednostavnili provedbu ove Uredbe, uz što manja administrativna opterećenja za brodovlasnike, brodare, luke i verifikatore.
Amandman 149
Prijedlog uredbe
Članak 28.a (novi)
Članak 28.a
Kompenzacijsko regulatorno smanjenje
Komisija bi stoga, u skladu sa svojom Komunikacijom o načelu „jedan za jedan”, trebala do 1. siječnja 2024. iznijeti prijedloge za nadoknadu regulatornih opterećenja uvedenih ovom Uredbom, kroz izmjenu ili ukidanje odredbi u drugim zakonodavnim aktima Unije kojima se stvaraju regulatorna opterećenja u pomorskom sektoru.
Amandman 150
Prijedlog uredbe
Prilog I. – tablica 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Indeks intenziteta stakleničkih plinova

Od izvora do spremnika (WtT)

Od spremnika do broda (TtW)

Intenzitet stakleničkih plinova

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000002.png

=

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000003.png

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000004.png

Izmjena

Indeks intenziteta stakleničkih plinova

Od izvora do spremnika (WtT)

Od spremnika do broda (TtW)

Intenzitet stakleničkih plinova

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000005.png

=

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000006.png

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000007.png

Amandman 151
Prijedlog uredbe
Prilog I. – tablica 1. – red 6. a (new)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

n gorivo

broj goriva isporučenih brodu u referentnom razdoblju

Amandman 152
Prijedlog uredbe
Prilog I. – tablica 1. – red 12. a (new)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

MULTi

Multiplikator koji se primjenjuje na obnovljiva goriva nebiološkog podrijetla

Amandman 153
Prijedlog uredbe
Prilog I. – tablica 1. – red 19. a (new)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mi,j A

Prilagođena masa određenog goriva i oksidiranog u trošilu j [g goriva] zbog plovidbe u uvjetima leda u slučaju broda s oznakom klase leda IC, IB, IA ili IA Super ili ekvivalentnom oznakom klase leda1a i zbog tehničkih karakteristika broda s oznakom klase leda IA ili IA Super ili ekvivalentnom oznakom klase leda. Ovisno o potrebi, prilagođena masa Mi,j A upotrebljava se u jednadžbi (1) umjesto mase Mi,j.

 

_______________

 

1a Za dodatne informacije o podudaranju između klasa leda vidi Preporuku 25/7 HELCOM-a na http://www.helcom.fi.

Amandman 154
Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 4. – uvodni dio
U slučaju fosilnih goriva upotrebljavaju se zadane vrijednosti iz Priloga II.
U slučaju fosilnih goriva primjenjuju se zadane vrijednosti iz Priloga II. osim ako se certifikacijom ili mjerenjima izravnih emisija mogu dobiti stvarne vrijednosti.
Amandman 155
Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 4. – podstavak 1. – uvodni dio
Za potrebe ove Uredbe izraz 20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000008.png, u brojniku jednadžbe (1) postavlja se na nulu.
Za potrebe ove Uredbe izraz 20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000009.png, u brojniku jednadžbe (1) postavlja se na nulu.
Oznaka MULT u nazivniku jednadžbe (1) postavlja se na vrijednost multiplikatora za gorivo iz skupine obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla iz članka 4.a stavka 2. u skladu s člankom 9. stavkom 1.b. Za sva ostala goriva množitelj se postavlja na jedan.
Amandman 156
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 5.
Masa goriva [Mi] određuje se na temelju količine prijavljene u skladu s okvirom izvješćivanja iz Uredbe (EU) 2015/757 za putovanja obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe na temelju metodologije praćenja koju je odabralo društvo.
Masa goriva [Mi] određuje se na temelju količine prijavljene u skladu s okvirom izvješćivanja iz Uredbe (EU) 2015/757 za putovanja obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe na temelju metodologije praćenja koju je odabralo društvo. Prilagođena masa goriva [Mi A] može se upotrijebiti umjesto mase goriva [Mi] za brod s oznakom klase leda IC, IB, IA ili IA Super ili ekvivalentnom oznakom klase leda. Prilagođena masa [Mi A] definirana je u Prilogu V.a.
Amandman 157
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 12.
U skladu s planom usklađenosti iz članka 6. i nakon ocjenjivanja koje provodi verifikator, mogu se primijeniti druge metode, kao što su izravno mjerenje ekvivalenta CO2 i laboratorijsko ispitivanje, ako se njima povećava ukupna točnost izračuna.
U skladu s planom usklađenosti iz članka 6. i nakon ocjenjivanja koje provodi verifikator, mogu se primijeniti druge metode, kao što je izravno mjerenje ekvivalenta CO2, ako se njima povećava ukupna točnost izračuna.
Amandman 158
Prijedlog uredbe
Prilog I. – tablica

Tekst koji je predložila Komisija

Klasa goriva

Od izvora do spremnika (WtT)

Od spremnika do broda (TtW)

Fosilno

Upotrebljavaju se zadane vrijednosti kako su navedene u tablici 1 ove Uredbe.

Faktori ugljika iz Uredbe o praćenju emisija CO2, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji (Uredba MRV) upotrebljavaju se za goriva za koja je takav faktor dostupan.

Za sve druge emisijske faktore mogu se upotrijebiti zadane vrijednosti kako su navedene u tablici 1. ove Uredbe ili

certificirane vrijednosti dobivene laboratorijskim ispitivanjem ili mjerenjima izravnih emisija.

Održiva obnovljiva goriva

(tekuća biogoriva, bioplinovi, e-goriva)

Vrijednosti ekvivalenta CO2 kako su navedene u Direktivi RED II (bez izgaranja) mogu se upotrijebiti za sva goriva čiji su procesi dobivanja navedeni u toj direktivi ili

se može primijeniti odobreni program certificiranja.

Mogu se upotrijebiti zadane vrijednosti emisijskih faktora kako su navedene u tablici 1. ove Uredbe ili

certificirane vrijednosti dobivene laboratorijskim ispitivanjem ili mjerenjima izravnih emisija.

Ostalo (uključujući električnu energiju)

Vrijednosti ekvivalenta CO2 kako su navedene u Direktivi RED II (bez izgaranja) mogu se upotrijebiti za sva goriva čiji su procesi dobivanja navedeni u toj direktivi ili

se može primijeniti odobreni program certificiranja.

Mogu se upotrijebiti zadane vrijednosti emisijskih faktora kako su navedene u tablici 1. ove Uredbe ili

certificirane vrijednosti dobivene laboratorijskim ispitivanjem ili mjerenjima izravnih emisija.

Izmjena

Klasa goriva

Od izvora do spremnika (WtT)

Od spremnika do broda (TtW)

Fosilno

Upotrebljavaju se zadane vrijednosti kako su navedene u tablici 1 ove Uredbe osim ako se certifikacijom ili mjerenjima izravnih emisija mogu dobiti stvarne vrijednosti.

Faktori ugljika iz Uredbe o praćenju emisija CO2, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji (Uredba MRV) upotrebljavaju se za goriva za koja je takav faktor dostupan.

Za sve druge emisijske faktore mogu se upotrijebiti zadane vrijednosti kako su navedene u tablici 1. ove Uredbe ili

certificirane vrijednosti dobivene mjerenjima izravnih emisija.

Održiva obnovljiva goriva

(tekuća biogoriva, bioplinovi, e-goriva)

Vrijednosti ekvivalenta CO2 kako su navedene u Direktivi RED II (bez izgaranja) mogu se upotrijebiti za sva goriva čiji su procesi dobivanja navedeni u toj direktivi ili

se može primijeniti odobreni program certificiranja ili mjerenja izravnih emisija.

Mogu se upotrijebiti zadane vrijednosti emisijskih faktora kako su navedene u tablici 1. ove Uredbe ili

certificirane vrijednosti dobivene mjerenjima izravnih emisija.

Ostalo (uključujući električnu energiju)

Vrijednosti ekvivalenta CO2 kako su navedene u Direktivi RED II (bez izgaranja) mogu se upotrijebiti za sva goriva čiji su procesi dobivanja navedeni u toj direktivi ili

se može primijeniti odobreni program certificiranja ili mjerenja izravnih emisija.

Mogu se upotrijebiti zadane vrijednosti emisijskih faktora kako su navedene u tablici 1. ove Uredbe ili

certificirane vrijednosti dobivene mjerenjima izravnih emisija.

Amandman 159
Prijedlog uredbe
Prilog II. – stavak 2.
Emisijski faktori biogoriva, bioplina, obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla i goriva iz recikliranog ugljika određuju se u skladu s metodologijama utvrđenima u dijelu C Priloga 5. Direktivi (EU) 2018/2001.
Emisijski faktori biogoriva, bioplina, obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla i goriva iz recikliranog ugljika određuju se u skladu s metodologijama utvrđenima u dijelu C Priloga 5. Direktivi (EU) 2018/2001.
Emisijski faktori za sva goriva mogu se alternativno odrediti na temelju stvarnih certificiranih vrijednosti ili vrijednosti utvrđenih mjerenjima izravnih emisija.
Amandman 160
Prijedlog uredbe
Prilog II. – tablica

Tekst koji je predložila Komisija

ukapljeni prirodni bioplin

glavni proizvodi/otpad/mješavina sirovina

0,05

upućivanje na Direktivu (EU) 2018/2001

UPP Otto (dvojno gorivo, srednja brzina)

2,755

MEPC.245(66),

Uredba (EU) 2015/757

0,00005

0,00018

3,1

UPP Otto (dvojna goriva, niska brzina)

1,7

UPP dizel (dvojna goriva)

0.2

motori sa siromašnom gorivom smjesom s paljenjem s pomoću svjećica (LBSI)

N/A

Izmjena

ukapljeni prirodni bioplin

glavni proizvodi/otpad/mješavina sirovina

0,05

upućivanje na Direktivu (EU) 2018/2001

UPP Otto (dvojno gorivo, srednja brzina)

2,755

MEPC.245(66),

Uredba (EU) 2015/757

0

0,00011

3,1

UPP Otto (dvojna goriva, niska brzina)

1,7

UPP dizel (dvojna goriva)

0.2

motori sa siromašnom gorivom smjesom s paljenjem s pomoću svjećica (LBSI)

N/A

Amandman 161
Prijedlog uredbe
Prilog II. – stavak 8.
U stupcu 4 navedene su emisijske vrijednosti ekvivalenta CO2 u [g ekvivalenta CO2/MJ]. Za fosilna goriva upotrebljavaju se samo zadane vrijednosti iz tablice. Za sva ostala goriva (osim ako nije izričito navedeno) vrijednosti se izračunavaju primjenom metodologije ili zadanih vrijednosti iz Direktive (EU) 2018/2001 nakon oduzimanja emisija zbog izgaranja i uzimajući u obzir potpunu oksidaciju goriva33.
U stupcu 4 navedene su emisijske vrijednosti ekvivalenta CO2 u [g ekvivalenta CO2/MJ]. Za fosilna goriva upotrebljavaju se zadane vrijednosti iz tablice osim ako se certifikacijom ili mjerenjima izravnih emisija mogu dobiti stvarne vrijednosti. Za sva ostala goriva (osim ako nije izričito navedeno) vrijednosti se izračunavaju primjenom metodologije ili zadanih vrijednosti iz Direktive (EU) 2018/2001 nakon oduzimanja emisija zbog izgaranja i uzimajući u obzir potpunu oksidaciju goriva33.
__________________
__________________
33 Upućuje se na Direktivu (EU) 2018/2001, dio C točku 1. podtočku (a) Priloga V., na oznaku eu „emisije koje nastaju pri uporabi goriva”.
33 Upućuje se na Direktivu (EU) 2018/2001, dio C točku 1. podtočku (a) Priloga V., na oznaku eu „emisije koje nastaju pri uporabi goriva”.
Amandman 162
Prijedlog uredbe
Prilog III. – tablica – red 4. a (new)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Bilo koji drugi izvor energije s nultim emisijama

Bilo koja tehnologija kojom se postižu smanjenja emisija jednaka ili veća nego što bi se postiglo korištenjem napajanja električnom energijom s kopna.

Amandman 163
Prijedlog uredbe
Prilog V.

Tekst koji je predložila Komisija

PRILOG V.

FORMULE ZA IZRAČUNAVANJE BILANCE USKLAĐENOSTI I KAZNE utvrđene u članku 20. stavku 1.

Formula za izračunavanje bilance usklađenosti broda

Za potrebe izračunavanja bilance usklađenosti broda primjenjuje se sljedeća formula:

bilanca usklađenosti [gCO2eq/MJ] =

(GHGIEtarget - GHGIEactual) x [20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000010.png]

gdje je:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000011.png

grama ekvivalenta CO2

GHGIEtarget

ograničenje intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodu u skladu s člankom 4. stavkom 2. ove Uredbe

GHGIEactual

godišnji prosjek intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodu izračunan za odgovarajuće razdoblje izvješćivanja

Formula za izračunavanje kazne utvrđene u članku 20. stavku 1.

Iznos kazne utvrđen u članku 20. stavku 1. izračunava se na sljedeći način:

kazna: =

(bilanca usklađenosti / GHGIEactual) x faktor konverzije iz MJ u tone loživog ulja s vrlo niskim udjelom sumpora (41,0 MJ/kg) x 2 400 EUR

Izmjena

PRILOG V.

FORMULE ZA IZRAČUNAVANJE BILANCE USKLAĐENOSTI I KOREKTIVNE KAZNE utvrđene u članku 20. stavku 1.a

A.   Formula za izračunavanje bilance usklađenosti broda

a)  bilanca usklađenosti s obzirom na intenzitet stakleničkih plinova broda s obzirom na članak 4.2.

Za potrebe izračunavanja bilance usklađenosti broda primjenjuje se sljedeća formula:

bilanca usklađenosti [gCO2eq/MJ] =

(GHGIEtarget - GHGIEactual) x [20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000012.png]

gdje je:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000013.png

grama ekvivalenta CO2

GHGIEtarget

ograničenje intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodu u skladu s člankom 4. stavkom 2. ove Uredbe

GHGIEactual

godišnji prosjek intenziteta stakleničkih plinova energije koja se upotrebljava na brodu izračunan za odgovarajuće razdoblje izvješćivanja

b)  bilanca usklađenosti s obzirom na kvotu obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla u odnosu na članak 4.a stavak 3.

BU_RFNBO [% RFNBO] =

(% RFNBOkvota - % RFNBOstvaran)

pri čemu je:

 

BU_RFNBO

bilanca usklađenosti s obzirom na kvotu obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla u odnosu na članak 4.a stavak 3.

% RFNBOkvota

kvota obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla u prosječnoj energiji koja se upotrebljava na brodu u skladu s člankom 4.a stavkom 3. ove Uredbe

% RFNBOstvaran

Postotak prosječne godišnje energije potrošene na brodu koji je prijavio brod i koji je stvarno ostvaren obnovljivim gorivima nebiološkog podrijetla u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b)

B.   Formula za izračunavanje kazne utvrđene u članku 20. stavku 1.

a)  korektivna kazna u vezi s bilancom usklađenosti za intenzitet stakleničkih plinova broda s obzirom na članak 4.2.

Iznos kazne utvrđen u članku 20. stavku 1. izračunava se na sljedeći način:

kazna: =

(bilanca usklađenosti / GHGIEactual) x faktor konverzije iz MJ u tone loživog ulja s vrlo niskim udjelom sumpora (41,0 MJ/kg) x 2 400 EUR

b)  korektivna kazna s obzirom na kvotu obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla u odnosu na članak 4.a stavak 3.

Iznos korektivne kazne utvrđene u članku 20. stavku 1.a izračunava se na sljedeći način:

Korektivna kazna (RFNBO) =

abs(BU_RFNBO) x Pd x 3

pri čemu je:

 

Korektivna kazna

u EUR

abs(BU_RFNBO)

jest apsolutna vrijednost bilance usklađenosti za obnovljiva goriva nebiološkog podrijetla

Pd

Razlika u cijeni obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla i fosilnih goriva kompatibilnih s brodskim instalacijama

Amandman 164
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava V. a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

PRILOG V.a

IZRAČUN PRILAGOĐENE MASE GORIVA I DODATNE ENERGIJE

Kao prvo, u ovom se Prilogu opisuje način na koji se izračunava prilagođena masa goriva s pomoću dodatne energije zbog tehničkih karakteristika broda s oznakom klase leda IA ili IA Super ili ekvivalentnom oznakom klase leda(2) i dodatne energije koju upotrebljava brod s oznakom klase leda IC, IB, IA ili IA Super ili ekvivalentnom oznakom klase leda zbog plovidbe u uvjetima leda. Drugo, opisuje se način na koji se izračunavaju dodatne energije.

Prilagođena masa [Mj A]

Prilagođena masa goriva [Mi A] izračunava se na temelju dodatne energije koja se upotrebljava za plovidbu u uvjetima leda i dodatne energije koja se upotrebljava zbog tehničkih karakteristika broda s oznakom klase leda IA ili IA Super ili ekvivalentnom oznakom klase leda. Društvo može odabrati kojem se gorivu i dodjeljuje dodatna energija. Odabrano gorivo i mora biti jedno od goriva koje je brod trošio tijekom razdoblja izvješćivanja. Količina energije koja odgovara potrošenoj masi goriva i može biti manja od količine dodatne energije.

Prilagođena masa goriva i [Mi A] izračunava se na sljedeći način:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000014.png

, (Ax.1)

pri čemu Mi ukupno označava ukupnu masu goriva i, Mi dodatak zbog klase leda masu goriva zbog dodatne potrošnje energije broda s oznakom klase leda IA ili IA Super ili ekvivalentnom oznakom klase leda, a Mi dodatak zbog plovidbe u uvjetima leda masu goriva zbog dodatne potrošnje energije zbog plovidbe u uvjetima leda.

Masa goriva i koja predstavlja dodatnu potrošnju energije zbog tehničkih karakteristika broda s oznakom klase leda IA ili IA Super ili ekvivalentnom oznakom klase leda izračunava se na sljedeći način:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000015.png

, (Ax.2)

pri čemu je Edodatak zbog klase leda dodatna potrošnja energije zbog tehničkih karakteristika broda s oznakom klase leda IA ili IA Super ili ekvivalentnom oznakom klase leda, a LCVi donja ogrjevna vrijednost goriva i.

Slično tome, masa goriva zbog dodatne potrošnje energije zbog plovidbe u uvjetima leda izračunava se na sljedeći način:

, (Ax.3)

pri čemu je Edodatak zbog plovidbe u uvjetima leda dodatna potrošnja energije zbog plovidbe u uvjetima leda.

Dodatna energija zbog klase leda i zbog plovidbe u uvjetima leda

Dodatna potrošnja energije zbog tehničkih karakteristika broda s oznakom klase leda IA ili IA Super ili ekvivalentnom oznakom klase leda izračunava se na sljedeći način:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000016.png

, (Ax.4)

pri čemu ukupni Eputovanja ukupno označava ukupnu potrošenu energiju za sva putovanja, a Edodatak zbog plovidbe u uvjetima leda dodatnu potrošnju energije zbog plovidbe u uvjetima leda.

Ukupna energija potrošena za sva putovanja izračunava se na sljedeći način:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000017.png

, (Ax.5)

pri čemu je Mi, putovanja ukupno masa goriva i potrošenog za sva putovanja obuhvaćena područjem primjene Uredbe, LCVi donja ogrjevna vrijednost goriva i, a E elekt., putovanja ukupno količina električne energije koja je isporučena brodu i potrošena za sva putovanja.

Masa goriva i Mi, putovanja ukupno potrošena za sva putovanja obuhvaćena područjem primjene Uredbe izračunava se na sljedeći način:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000018.png

, (Ax.6)

pri čemu je Mi, putovanja između DČ ukupna masa goriva potrošena tijekom svih putovanja između luka pod nadležnošću države članice, Mi, putovanja iz DČ ukupna masa goriva potrošena tijekom svih putovanja iz luka pod nadležnošću države članice, a Mi, putovanja u DČ ukupna masa goriva potrošena tijekom putovanja u luke pod nadležnošću države članice. Potrošena količina električne energije isporučene brodu E elekt., putovanja ukupno može se izračunati na isti način.

Dodatna potrošnja energije zbog plovidbe u uvjetima leda izračunava se na sljedeći način:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000019.png

, (Ax.7)

pri čemu E putovanja, otvoreno more označava energiju potrošenu na putovanjima otvorenim morem, a Eputovanja, uvjeti leda, prilagođeno prilagođenu energiju potrošenu u uvjetima leda.

Energija potrošena za putovanja koja uključuju samo plovidbu otvorenim morem izračunava se na sljedeći način:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000020.png

(Ax.8)

pri čemu je Eputovanja, uvjeti leda energija potrošena za plovidbu u uvjetima leda, koja se izračunava na sljedeći način:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000021.png

, (Ax.9)

pri čemu je Mi, putovanja, uvjeti leda masa goriva i potrošena za plovidbu u uvjetima leda, a E elekt., putovanja, ukupno količina električne energije isporučene brodu potrošene pri plovidbi u uvjetima leda.

Masa goriva i potrošena za plovidbu u uvjetima leda definira se na sljedeći način:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000022.png

, (Ax.10)

pri čemu je Mi, putovanja između DČ, uvjeti leda ukupna masa goriva koju je potrošio brod s oznakom klase leda pri plovidbi u uvjetima leda između luka pod nadležnošću države članice, Mi, putovanja iz DČ ukupna masa goriva koju je potrošio brod s oznakom klase leda pri plovidbi u uvjetima leda tijekom svih putovanja iz luka pod nadležnošću države članice, a Mi, putovanja u DČ ukupna masa goriva koju je potrošio brod s oznakom klase leda pri plovidbi u uvjetima leda tijekom putovanja u luke pod nadležnošću države članice. Potrošena količina električne energije isporučene brodu E ice može se izračunati na isti način.

Prilagođena energija potrošena u uvjetima leda izračunava se na sljedeći način:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000023.png

(Ax.11)

s pomoću udaljenosti prijeđene pri plovidbi u uvjetima leda Duvjeti leda i potrošnje energije po udaljenosti prijeđenoj u otvorenoj vodi. 20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000024.png

Prijeđena udaljenost pri plovidbi u uvjetima leda Duvjeti leda izračunava se na sljedeći način:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000025.png

, (Ax.12)

pri čemu je Dputovanja između DČ, uvjeti leda ukupna prijeđena udaljenost pri plovidbi u uvjetima leda između luka pod nadležnošću države članice, Dputovanja iz DČ ukupna udaljenost pri plovidbi u uvjetima leda tijekom svih putovanja iz luka pod nadležnošću države članice, a Dputovanja u DČ ukupna udaljenost pri plovidbi u uvjetima leda tijekom putovanja u luke pod nadležnošću države članice.

Ovo posljednje izračunava se na sljedeći način:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000026.png, (Ax.13)

pri čemu je E putovanja, uvjeti leda potrošnja energije pri plovidbi u uvjetima leda, a Dukupno ukupna udaljenost prijeđena godišnje.

Ukupna udaljenost prijeđena godišnje izračunava se na sljedeći način:

20221019-P9_TA(2022)0367_HR-p0000027.png

, (Ax.14)

pri čemu je Dputovanja između DČ ukupna prijeđena udaljenost između luka pod nadležnošću države članice, Dputovanja iz DČ ukupna prijeđena udaljenost tijekom svih putovanja iz luka pod nadležnošću države članice, a Dputovanja u DČ ukupna prijeđena udaljenost tijekom putovanja u luke pod nadležnošću države članice.

______________

1a Za više informacija o podudaranju klasa leda, vidi Preporuku 25/7 HELCOM-a na http://www.helcom.fi.

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A9-0233/2022).
(2) Za dodatne informacije o podudaranju između klasa leda vidi Preporuku 25/7 HELCOM-a na http://www.helcom.fi.

Posljednje ažuriranje: 21. veljače 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti