Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/0223(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0234/2022

Podneseni tekstovi :

A9-0234/2022

Rasprave :

PV 17/10/2022 - 14
CRE 17/10/2022 - 14
PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Glasovanja :

PV 19/10/2022 - 7.5
CRE 19/10/2022 - 7.5
Objašnjenja glasovanja
PV 11/07/2023 - 8.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2022)0368
P9_TA(2023)0261

Usvojeni tekstovi
PDF 400kWORD 117k
Srijeda, 19. listopada 2022. - Strasbourg
Uvođenje infrastrukture za alternativna goriva ***I
P9_TA(2022)0368A9-0234/2022

Amandmani koje je donio Europski parlament 19. listopada 2022. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2021)0559 – C9-0331/2021 – 2021/0223(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  Direktivom 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća43 utvrđen je okvir za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva. U Komunikaciji Komisije o primjeni te direktive44 ukazuje se na neujednačen razvoj infrastrukture za punjenje i opskrbu u cijeloj Europskoj uniji te na nedostatak interoperabilnosti i prilagođenosti korisnicima. Napominje se da je nedostatak jasne zajedničke metodologije za određivanje ciljeva i donošenje mjera na temelju nacionalnih okvira politike koji se propisuju Direktivom 2014/94/EU doveo do situacije u kojoj se razina ambicija u utvrđivanju ciljeva i povezanim politikama uvelike razlikuje među državama članicama.
(1)  Direktivom 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća43 utvrđen je okvir za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva. U Komunikaciji Komisije o primjeni te direktive44 ukazuje se na neujednačen razvoj infrastrukture za punjenje i opskrbu u cijeloj Europskoj uniji te na nedostatak interoperabilnosti i prilagođenosti korisnicima. Napominje se da je nedostatak jasne zajedničke metodologije za određivanje ciljeva i donošenje mjera na temelju nacionalnih okvira politike koji se propisuju Direktivom 2014/94/EU doveo do situacije u kojoj se razina ambicija u utvrđivanju ciljeva i povezanim politikama uvelike razlikuje među državama članicama. Zbog toga nije izrađena sveobuhvatna i cjelovita mreža infrastrukture alternativnih goriva u cijeloj Uniji.
__________________
__________________
43 Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (SL L 307, 28.10.2014., str. 1.).
43 Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (SL L 307, 28.10.2014., str. 1.).
44 COM(2020)0789.
44 COM(2020)0789.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Uredbom (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća46 i Uredbom (EU) 2019/1242 Europskog parlamenta i Vijeća47 već su utvrđene standardne vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i nova laka gospodarska vozila te za određena teška vozila. Ti bi instrumenti posebno trebali ubrzati širu upotrebu vozila s nultim emisijama i time stvoriti potražnju za infrastrukturom za punjenje i opskrbu.
(3)  Uredbom (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća46 i Uredbom (EU) 2019/1242 Europskog parlamenta i Vijeća47 već su utvrđene standardne vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i nova laka gospodarska vozila te za određena teška vozila. Revizija tih instrumenata trebala bi se uskladiti s revizijom postojeće Uredbe kako bi se osigurao dosljedan okvir za upotrebu i uvođenje alternativnih goriva u cestovnom prijevozu te kako bi se ubrzala šira upotreba vozila s nultim emisijama i alternativnih goriva i time stvorila potražnja za infrastrukturom za punjenje i opskrbu.
__________________
__________________
46 Uredba (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011 (SL L 111, 25.4.2019., str. 13.).
46 Uredba (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011 (SL L 111, 25.4.2019., str. 13.).
47 Uredba (EU) 2019/1242 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila i izmjeni uredbi (EZ) br. 595/2009 i (EU) 2018/956 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Vijeća 96/53/EZ (SL L 198, 25.7.2019., str. 202.).
47 Uredba (EU) 2019/1242 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila i izmjeni uredbi (EZ) br. 595/2009 i (EU) 2018/956 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Vijeća 96/53/EZ (SL L 198, 25.7.2019., str. 202.).
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Inicijative u području zrakoplovstva „ReFuelEU Aviation”48 i u području pomorstva „FuelEU Maritime”49 trebale bi potaknuti proizvodnju i uvođenje održivih alternativnih goriva u zračnom i pomorskom prometu. Iako se zahtjevi za uporabu goriva za održiva zrakoplovna goriva u velikoj mjeri mogu oslanjati na postojeću infrastrukturu za opskrbu, potrebna su ulaganja za opskrbu električnom energijom aviona u mirovanju. Inicijativom u području pomorstva „FuelEU Maritime” utvrđuju se zahtjevi posebno za upotrebu energije na kopnu koji se mogu ispuniti samo ako je u lukama mreže TEN-T uspostavljena odgovarajuća razina opskrbe električnom energijom s kopna. Međutim, te inicijative ne sadržavaju odredbe o potrebnoj infrastrukturi za goriva koje su preduvjet za ostvarivanje tih ciljeva.
(4)  Inicijative u području zrakoplovstva „ReFuelEU Aviation”48 i u području pomorstva „FuelEU Maritime”49 trebale bi potaknuti proizvodnju i uvođenje održivih alternativnih goriva u zračnom i pomorskom prometu. Iako se zahtjevi za uporabu goriva za održiva zrakoplovna goriva u velikoj mjeri mogu oslanjati na postojeću infrastrukturu za opskrbu, potrebna su ulaganja za opskrbu električnom energijom aviona u mirovanju. Nadalje, države članice i Komisija trebale bi ocijeniti trenutačnu situaciju i budući razvoj tržišta vodika za područje zrakoplovstva te izraditi studiju izvedivosti o uvođenju odgovarajuće infrastrukture za pogon zrakoplova, uključujući prema potrebi plan uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u zračnim lukama, posebno za punjenje zrakoplova vodikom i električnom energijom. Inicijativom u području pomorstva „FuelEU Maritime” utvrđuju se zahtjevi posebno za upotrebu energije na kopnu koji se mogu ispuniti samo ako je u lukama mreže TEN-T uspostavljena odgovarajuća razina opskrbe električnom energijom s kopna. Međutim, te inicijative ne sadržavaju odredbe o potrebnoj infrastrukturi za goriva koje su preduvjet za ostvarivanje tih ciljeva.
__________________
__________________
48 COM(2021)0561.
48 COM(2021)0561.
49 COM(2021)0562.
49 COM(2021)0562.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Stoga bi sve vrste prijevoza trebale biti obuhvaćene jednim instrumentom koji bi trebao uzeti u obzir niz alternativnih goriva. Primjena tehnologija pogonskih sustava s nultim emisijama različito napreduje u različitim vrstama prijevoza. Osobito u sektoru cestovnog prometa broj električnih vozila na baterije i hibridnih vozila na punjenje ubrzano raste. Na tržištu su dostupna i cestovna vozila s pogonom na vodikove gorive ćelije. Osim toga, u različitim projektima i u prvim komercijalnim operacijama trenutačno se upotrebljavaju manja električna plovila na vodik i baterije te vlakovi s pogonom na vodikove gorive ćelije, a u narednim godinama očekuje se potpuno komercijalno uvođenje. Nasuprot tome, sektori zrakoplovnog i vodnog prometa i dalje ovise o tekućim i plinovitim gorivima jer se očekuje da će rješenja pogonskog sustava s nultim i niskim emisijama doći na tržište tek oko 2030., a za zrakoplovni sektor i kasnije, pri čemu bi potpuna komercijalizacija mogla potrajati. Uporaba fosilnih plinovitih ili tekućih goriva moguća je samo ako je jasno ugrađena u put dekarbonizacije koji je u skladu s dugoročnim ciljem klimatske neutralnosti u Europskoj uniji i zahtijeva veće miješanje ili zamjenu s obnovljivim gorivima kao što su bio-metan, napredna biogoriva ili obnovljiva sintetička plinovita i tekuća goriva s niskim udjelom ugljika.
(5)  Stoga bi sve vrste prijevoza trebale biti obuhvaćene jednim instrumentom koji bi trebao uzeti u obzir niz alternativnih goriva. Primjena tehnologija pogonskih sustava s nultim emisijama različito napreduje u različitim vrstama prijevoza te u različitim državama članicama i regijama. Osobito u sektoru cestovnog prometa broj električnih vozila na baterije i hibridnih vozila na punjenje ubrzano raste te su stoga potrebni ambiciozniji ciljevi za takvu razvijenu tehnologiju. Na tržištu su dostupna i cestovna vozila s pogonom na vodikove gorive ćelije, no u manjoj mjeri. Osim toga, u različitim projektima i u prvim komercijalnim operacijama trenutačno se upotrebljavaju manja električna plovila na vodik i baterije te vlakovi s pogonom na vodikove gorive ćelije, a u narednim godinama očekuje se potpuno komercijalno uvođenje. Nasuprot tome, sektori zrakoplovnog i vodnog prometa i dalje ovise o tekućim i plinovitim gorivima jer se očekuje da će rješenja pogonskog sustava s nultim i niskim emisijama doći na tržište tek oko 2030., a za zrakoplovni sektor i kasnije, pri čemu bi potpuna komercijalizacija mogla potrajati. Unija bi trebala intenzivirati svoja nastojanja u pogledu postupnog ukidanja fosilnih plinovitih ili tekućih goriva te poticati obnovljive alternative, a uporaba fosilnih goriva trebala bi biti moguća samo ako je jasno ugrađena u put dekarbonizacije koji je u skladu s dugoročnim ciljem klimatske neutralnosti u Europskoj uniji i zahtijeva veće miješanje ili zamjenu s obnovljivim gorivima kao što su bio-metan, napredna biogoriva ili obnovljiva sintetička plinovita i tekuća goriva s niskim udjelom ugljika.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Ta biogoriva i sintetička goriva, koja zamjenjuju dizel, benzin i mlazno gorivo, mogu se proizvoditi iz različitih sirovina te se mogu miješati u fosilna goriva u vrlo visokim omjerima miješanja. Mogu se tehnički upotrebljavati s trenutačnom tehnologijom vozila uz manje prilagodbe. Obnovljivi metanol moguće je upotrebljavati za plovidbu unutarnjim vodama i u pomorskom prometu na kratkim udaljenostima. Sintetičkim i parafinskim gorivima moguće je smanjiti uporabu izvora fosilnih goriva u opskrbi prometa energijom. Sva se ta goriva mogu distribuirati, skladištiti i upotrebljavati s postojećom infrastrukturom ili po potrebi s infrastrukturom iste vrste.
(6)  Kako bi se povećao potencijal smanjenja emisija stakleničkih plinova, takva biogoriva, uključujući bioplin, i sintetička goriva, koja zamjenjuju dizel, benzin i mlazno gorivo, mogu se proizvoditi iz različitih sirovina te se mogu miješati u fosilna goriva u vrlo visokim omjerima miješanja. To je osobito važno za smanjenje emisija stakleničkih plinova u sektorima zračnog i pomorskog prometa za koje će elektrifikacija biti sporija. Ta se goriva mogu tehnički upotrebljavati s trenutačnom tehnologijom vozila uz manje prilagodbe. Obnovljivi metanol moguće je upotrebljavati za plovidbu unutarnjim vodama i u pomorskom prometu na kratkim udaljenostima. Sintetičkim i parafinskim gorivima moguće je smanjiti uporabu izvora fosilnih goriva u opskrbi prometa energijom. Sva se ta goriva mogu distribuirati, skladištiti i upotrebljavati s postojećom infrastrukturom ili po potrebi s infrastrukturom iste vrste.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6 a)  Važno je poštovati opća načela tehnološke neutralnosti i energetske učinkovitosti na prvome mjestu među tehnologijama koje su potrebne za postizanje klimatske neutralnosti jer neke od tehnologija koje će biti potrebne u doglednoj budućnosti i dalje iziskuju ulaganja u istraživanje i razvoj, uz istodobno održavanje tržišnog natjecanja među različitim alternativnim tehnologijama, uzimajući u obzir cjenovnu pristupačnost i različita polazišta država članica.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Ukapljeni prirodni plin vjerojatno će igrati kontinuiranu ulogu u pomorskom prometu, gdje trenutačno ne postoji ekonomski isplativa tehnologija pogonskih sustava s nultim emisijama. Komunikacija o strategiji za održivu i pametnu mobilnost ukazuje na to da brodovi za plovidbu morem s nultim emisijama postaju spremni za tržište do 2030. Preinaka flote trebala bi se odvijati postupno zbog dugog vijeka trajanja brodova. Za razliku od pomorskog prometa, za unutarnje vodne putove, s obično manjim plovilima i kraćim udaljenostima, tehnologije pogonskih sustava s nultim emisijama poput vodika i električne energije trebale bi brže ući na tržišta. Očekuje se da ukapljeni prirodni plin više neće imati važnu ulogu u tom sektoru. Pogonska goriva kao što je ukapljeni prirodni plin potrebno je sve više dekarbonizirati miješanjem/zamjenom s ukapljenim biometanom (bio-UPP) ili obnovljivim i niskougljičnim sintetičkim plinovitim e-gorivima (e-plinovima). Ta se dekarbonizirana goriva mogu upotrebljavati u istoj infrastrukturi kao plinovita fosilna goriva, čime se omogućuje postupan pomak prema dekarboniziranim gorivima.
(7)  Kontinuirana uporaba ukapljenog prirodnog plina (UPP) nije kompatibilna s ciljem klimatske neutralnosti Unije. Stoga treba što je prije moguće postupno ukinuti UPP u pomorskom prometu i zamijeniti ga održivijim alternativama. Međutim, kratkoročno gledano, ukapljeni prirodni plin vjerojatno će igrati prijelaznu ulogu u pomorskom prometu, gdje trenutačno ne postoji ekonomski isplativa tehnologija pogonskih sustava s nultim emisijama. Komunikacija o strategiji za održivu i pametnu mobilnost ukazuje na to da brodovi za plovidbu morem s nultim emisijama postaju spremni za tržište do 2030., a takvi su projekti već u tijeku. Daljnji razvoj u tom pogledu trebalo bi promicati, propisno pratiti i o njemu izvješćivati. Preinaka flote trebala bi se odvijati postupno zbog dugog vijeka trajanja brodova. S obzirom na prijelaznu ulogu ukapljenog prirodnog plina, dostupnost infrastrukture za njegovo skladištenje u lukama trebala bi ovisiti o potražnji, posebno kad je riječ o novim javnim ulaganjima. Za razliku od pomorskog prometa, za unutarnje vodne putove, s obično manjim plovilima i kraćim udaljenostima, tehnologije pogonskih sustava s nultim emisijama poput vodika i električne energije postaju razvijene tehnologije i trebale bi brže ući na tržišta te bi mogle imati važnu ulogu za pomorski promet u smislu utvrđivanja mjerila u pogledu pogonskih rješenja s nultom stopom emisija. Očekuje se da ukapljeni prirodni plin više neće imati važnu ulogu u tom sektoru. Pogonska goriva kao što je ukapljeni prirodni plin potrebno je sve više dekarbonizirati miješanjem/zamjenom s ukapljenim biometanom (bio-UPP) ili obnovljivim i niskougljičnim sintetičkim plinovitim e-gorivima (e-plinovima). Ta se dekarbonizirana goriva mogu upotrebljavati u istoj infrastrukturi kao plinovita fosilna goriva, čime se omogućuje postupan pomak prema dekarboniziranim gorivima.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  U cijeloj Europskoj uniji nejednako se uvodi javno dostupna infrastruktura za punjenje lakih električnih vozila. Kontinuirana nejednakost distribucije ugrozila bi širu upotrebu tih vozila i tako ograničila povezanost u Europskoj uniji. Stalna divergencija ambicija politike i pristupa na nacionalnoj razini neće stvoriti dugoročnu sigurnost potrebnu za materijalna ulaganja na tržištu. Stoga bi obvezujući minimalni ciljevi za države članice na nacionalnoj razini trebali pružiti smjernice politike i dopuniti nacionalne okvire politike. Tim bi se pristupom nacionalni ciljevi koji se temelje na voznom parku trebali kombinirati s ciljevima koji se temelje na udaljenosti za transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T). Nacionalnim ciljevima koji se temelje na voznom parku trebalo bi osigurati da je šira upotreba vozila u svakoj državi članici popraćena uvođenjem dostatne javno dostupne infrastrukture za punjenje. Ciljevi koji se temelje na udaljenosti za mrežu TEN-T trebali bi osigurati punu pokrivenost mjesta za punjenje električnom energijom duž glavnih cestovnih mreža Europske unije i time osigurati jednostavno i neometano putovanje u cijeloj Uniji.
(9)  U cijeloj Europskoj uniji i regijama nejednako se uvodi javno dostupna infrastruktura za punjenje lakih električnih vozila. Kontinuirana nejednakost distribucije ugrozila bi širu upotrebu tih vozila i tako ograničila povezanost u Europskoj uniji. Stalna divergencija ambicija politike i pristupa na nacionalnoj razini otežat će prijeko potreban prelazak na održiva goriva u sektoru prometa i neće doprinijeti stvaranju dugoročne sigurnosti potrebne za materijalna ulaganja na tržištu. Stoga bi obvezujući minimalni ciljevi za države članice na nacionalnoj razini trebali pružiti smjernice politike i dopuniti nacionalne okvire politike. Tim bi se pristupom nacionalni ciljevi koji se temelje na voznom parku trebali kombinirati s ciljevima koji se temelje na udaljenosti za transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T). Nacionalnim ciljevima koji se temelje na voznom parku trebalo bi osigurati da je šira upotreba vozila u svakoj državi članici popraćena uvođenjem dostatne javno dostupne infrastrukture za punjenje, posebno u geografskim područjima u kojima je manja vjerojatnost da će vlasnici lakih vozila posjedovati privatna parkirališta. Posebna pozornost i više stope uvođenja na nacionalnoj razini potrebni su i u središtima s relativno visokom gustoćom naseljenosti te većim tržišnim udjelom električnih vozila. Nakon što se u određenoj državi članici dosegne određeni udio električnih vozila, tržište bi se trebalo samoregulirati. Ciljevi koji se temelje na udaljenosti za mrežu TEN-T trebali bi osigurati punu pokrivenost mjesta za punjenje električnom energijom duž glavnih cestovnih mreža Europske unije i time osigurati jednostavno i neometano putovanje u cijeloj Uniji, među ostalim unutar najudaljenijih regija i otoka Unije i prema njima, osim ako su povezani troškovi nerazmjerni koristi, u kojem slučaju države članice mogu uvesti izuzeća ili razmotriti razvoj infrastrukture izvan mreže. Razvoj takve mreže infrastrukture omogućio bi pristupačnost i povezivost svih regija u Uniji, uključujući najudaljenije regije te druga udaljena ili ruralna područja, čime bi se ojačala socijalna, gospodarska i teritorijalna kohezija među njima.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Nacionalne ciljeve koji se temelje na voznom parku trebalo bi utvrditi na osnovi ukupnog broja registriranih električnih vozila u toj državi članici na temelju zajedničke metodologije koja uzima u obzir tehnološki razvoj kao što je povećanje dometa vožnje električnih vozila ili tržišnog prodora mjesta za brzo punjenje na kojima se može napuniti veći broj vozila po mjestu punjenja nego na uobičajenom mjestu punjenja. U metodologiji se u obzir moraju uzeti i različiti obrasci punjenja električnih vozila na baterije i hibridnih vozila na punjenje. Metodologijom kojom se normiraju nacionalni ciljevi koji se temelje na voznom parku prema ukupnoj najvećoj izlaznoj snazi javno dostupne infrastrukture za punjenje trebala bi se omogućiti fleksibilnost u primjeni različitih tehnologija punjenja u državama članicama.
(10)  Nacionalne ciljeve koji se temelje na voznom parku trebalo bi utvrditi na osnovi udjela registriranih električnih vozila u cjelokupnom voznom parku te države članice na temelju zajedničke metodologije koja uzima u obzir tehnološki razvoj kao što je povećanje dometa vožnje električnih vozila ili tržišnog prodora mjesta za brzo punjenje na kojima se može napuniti veći broj vozila po mjestu punjenja nego na uobičajenom mjestu punjenja. U metodologiji se u obzir moraju uzeti i različiti obrasci punjenja električnih vozila na baterije i hibridnih vozila na punjenje, kao i udio električnih vozila među stanovništvom i na tržištu. Metodologijom kojom se normiraju nacionalni ciljevi koji se temelje na voznom parku prema ukupnoj najvećoj izlaznoj snazi javno dostupne infrastrukture za punjenje trebala bi se omogućiti fleksibilnost u primjeni različitih tehnologija punjenja u državama članicama. Nadalje, Komisija bi trebala procijeniti kako vozila s integriranim solarnim pločama mogu utjecati na uvođenje javno dostupne infrastrukture za punjenje i, prema potrebi, svaku posljedičnu prilagodbu ciljeva uvođenja infrastrukture za punjenje iz ove Uredbe.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Provedbom u državama članicama trebalo bi osigurati postavljanje dovoljnog broja javno dostupnih mjesta za punjenje, posebno na postajama javnog prijevoza, kao što su lučki putnički terminali, zračne luke ili željezničke postaje. Trebalo bi uvesti i dovoljan broj javno dostupnih mjesta za brzo punjenje namijenjenih lakim vozilima kako bi se poboljšale pogodnosti za potrošače, posebno u cijeloj mreži TEN-T u svrhu osiguravanja potpune prekogranične povezanosti i omogućivanja prometovanja električnih vozila u cijeloj Europskoj uniji.
(11)  Provedbom u državama članicama trebalo bi osigurati postavljanje dovoljnog broja javno dostupnih fiksnih, izvanmrežnih ili mobilnih mjesta za punjenje na način kojim se podupiru teritorijalna ravnoteža i multimodalno putovanje, izbjegavaju regionalne nejednakosti i osigurava da nijedno područje ne bude zapostavljeno. Uvođenje je posebno važno u stambenim područjima s nedostatkom parkirališnih mjesta izvan ulice i u kojima su vozila obično parkirana dulje vrijeme, uključujući parkirališta za taksije, i na postajama javnog prijevoza, kao što su lučki putnički terminali, zračne luke ili željezničke postaje. Trebalo bi uvesti i dovoljan broj javno dostupnih mjesta za brzo punjenje namijenjenih lakim vozilima kako bi se poboljšale pogodnosti za potrošače, posebno u cijeloj mreži TEN-T u svrhu osiguravanja potpune prekogranične povezanosti i omogućivanja prometovanja električnih vozila u cijeloj Europskoj uniji.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11 a)  Uvođenje javno dostupne infrastrukture za punjenje trebalo bi prvenstveno biti rezultat privatnih tržišnih ulaganja. Međutim, dok se ne uspostavi konkurentno tržište, države članice trebale bi podupirati uvođenje infrastrukture u slučajevima kada tržišni uvjeti iziskuju javnu potporu pod uvjetom da se tom javnom potporom u potpunosti poštuju pravila o državnim potporama. Države članice trebale bi, kada je to relevantno, uzeti u obzir da bi potražnja za odgovarajućim brojem mjesta za punjenje u određenim dijelovima njihova državnog područja mogla varirati tijekom godine, kao što je to slučaj u mnogim turističkim odredištima. U takvim bi slučajevima mogućnost uvođenja privremene pokretne infrastrukture za punjenje izvan mreže mogla ponuditi dodatnu fleksibilnost i olakšati zadovoljavanje sezonske potražnje bez potrebe za postavljanjem fiksne infrastrukture.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.b (nova)
(11 b)  Komisija bi po potrebi trebala preispitati ciljeve utvrđene u ovoj Uredbi za infrastrukturu za punjenje električnom energijom namijenjenu i za laka i za teška vozila kako bi se osigurala njihova usklađenost sa zahtjevima utvrđenima u uredbama Unije o emisijskim normama CO2 za laka i za teška vozila.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.c (nova)
(11 c)  Komisija bi trebala preispitati potrebu za uključivanjem zahtjeva za infrastrukturu za punjenje koja bi služila biciklima s pomoćnim električnim pogonom i vozilima kategorije L, kao što su električni bicikli i e-mopedi, a osobito mogućnost opremanja infrastrukture za punjenje električnom energijom utičnicom uobičajenom u kućanstvima koja omogućuje lako punjenje takvih vozila jer ona predstavljaju način prijevoza koji može pomoći u daljnjem smanjenju emisija CO2 i onečišćenja zraka.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Teška električna vozila trebaju infrastrukturu za punjenje vrlo različitu od one za punjenje lakih vozila. Međutim, javno dostupna infrastruktura za teška električna vozila trenutačno gotovo da i nije dostupna u Europskoj uniji. Uvođenje dostatne javno dostupne infrastrukture za teška električna vozila u cijeloj Europskoj uniji trebalo bi se osigurati kombiniranim pristupom ciljevima koji se temelje na udaljenosti duž mreže TEN-T, ciljevima infrastrukture za punjenje preko noći i ciljevima u gradskim čvorovima kako bi se poduprlo očekivano uvođenje teških električnih vozila na baterije na tržište.
(13)  Teška električna vozila trebaju infrastrukturu za punjenje vrlo različitu od one za punjenje lakih vozila. Međutim, javno dostupna infrastruktura za teška električna vozila trenutačno gotovo da i nije dostupna u Europskoj uniji te je stoga potrebno ubrzati uvođenje infrastrukture. Uvođenje dostatne javno dostupne infrastrukture za teška električna vozila u cijeloj Europskoj uniji trebalo bi se osigurati kombiniranim pristupom ciljevima koji se temelje na udaljenosti duž mreže TEN-T, ciljevima infrastrukture za punjenje preko noći i ciljevima u gradskim čvorovima kako bi se pružila proaktivna podrška povećanju tržišnog udjela teških električnih vozila na baterije.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13 a)  Stoga je potrebno početno javno ulaganje u infrastrukturu za teška električna vozila, dok bi svaki daljnji razvoj infrastrukture izvan okvira iz ove Uredbe trebao ovisiti o razvoju njihova tržišnog udjela i relevantnim podacima o prometu na razini cijele Unije te na nacionalnoj i regionalnoj razini.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.a (nova)
(14 a)  U tijeku je razvijanje novih standarda za infrastrukturu za punjenje za teška vozila. Tehnički je izvedivo osigurati mogućnost nadogradnje fizičkih priključaka i protokola za razmjenu komunikacije kako bi se pojedinačne postaje za punjenje i mjesta za punjenje mogli naknadno nadograditi na novi standard. Stoga bi Komisija trebala razmotriti povećanje pojedinačne izlazne snage postaja za punjenje na skupnim mjestima za punjenje čim budu dostupne nove zajedničke tehničke specifikacije.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Javno dostupna mjesta za punjenje ili opskrbu uključuju, na primjer, mjesta za punjenje ili opskrbu u privatnom vlasništvu koja su dostupna javnosti i koja se nalaze na javnim ili privatnim objektima, kao što su javna parkirališta ili parkirališta supermarketa. Mjesto za punjenje ili opskrbu koje se nalazi na privatnoj imovini dostupnoj široj javnosti trebalo bi se smatrati javno dostupnim mjestom i ako je pristup ograničen na određenu opću skupinu korisnika, na primjer na klijente. Mjesta za punjenje ili opskrbu za programe zajedničke uporabe automobila trebala bi se smatrati dostupnima javnosti samo ako izričito omogućuju pristup korisnicima koji su treće strane. Mjesta za punjenje ili opskrbu koja se nalaze na privatnim posjedima kojima je pristup ograničen na poseban, određen krug osoba, kao što su parkirališta u uredskim zgradama kojima mogu pristupiti samo zaposlenici ili ovlaštene osobe, ne bi se trebala smatrati javno dostupnim mjestima za punjenje ili opskrbu.
(17)  Javno dostupna mjesta za punjenje ili opskrbu uključuju, na primjer, mjesta za punjenje ili opskrbu u privatnom vlasništvu koja su dostupna javnosti i koja se nalaze na javnim ili privatnim objektima, kao što su javna parkirališta ili parkirališta supermarketa. Na takvim lokacijama, na kojima parkirališta imaju više od 30 parkirnih mjesta, države članice trebale bi osigurati dovoljan broj javno dostupnih mjesta za punjenje ili opskrbu. Mjesto za punjenje ili opskrbu koje se nalazi na privatnoj imovini dostupnoj široj javnosti trebalo bi se smatrati javno dostupnim mjestom i ako je pristup ograničen na određenu opću skupinu korisnika, na primjer na klijente. Mjesta za punjenje ili opskrbu za programe zajedničke uporabe automobila trebala bi se smatrati dostupnima javnosti samo ako izričito omogućuju pristup korisnicima koji su treće strane. Mjesta za punjenje ili opskrbu koja se nalaze na privatnim posjedima kojima je pristup ograničen na poseban, određen krug osoba, kao što su parkirališta u uredskim zgradama kojima mogu pristupiti samo zaposlenici ili ovlaštene osobe, ne bi se trebala smatrati javno dostupnim mjestima za punjenje ili opskrbu.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17 a)  Kako bi se izbjegle neželjene posljedice ove Uredbe u odvraćanju od uvođenja infrastrukture za punjenje za vlastite vozne parkove, kao što je javni prijevoz, javno dostupne postaje za punjenje koje su djelomično namijenjene voznom parku javnog prijevoza mogu se smatrati dijelom relevantnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Mjesta za punjenje za programe zajedničke uporabe automobila trebala bi se smatrati dostupnima javnosti samo ako izričito omogućuju pristup korisnicima koji su treće strane.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.b (nova)
(17 b)  Kako bi se povećala pogodnost za potrošače, države članice trebale bi poticati operatore javno dostupnih mjesta za punjenje ili opskrbu da osiguraju da radno vrijeme i vrijeme dostupnosti njihovih usluga u potpunosti odgovaraju potrebama krajnjih korisnika.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  Pametni sustavi mjerenja kako su utvrđeni u Direktivi (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća52 omogućuju dobivanje podataka u stvarnom vremenu, što je potrebno za osiguravanje stabilnosti elektroenergetske mreže i poticanje racionalne uporabe usluga punjenja. Mjerenjem potrošnje energije u stvarnom vremenu i pružanjem točnih i transparentnih informacija o troškovima, oni u kombinaciji s pametnim mjestima za punjenje potiču punjenje u vrijeme niske opće potražnje za električnom energijom i niskih cijena energije. Upotreba pametnih sustava mjerenja u kombinaciji s pametnim mjestima za punjenje može optimizirati punjenje, uz pogodnosti za elektroenergetski sustav i za krajnjeg korisnika. Države članice trebale bi poticati upotrebu pametnih sustava mjerenja za punjenje električnih vozila na javno dostupnim postajama za punjenje ako je to tehnički izvedivo i ekonomski opravdano te osigurati da ti sustavi ispunjavaju zahtjeve iz članka 20. Direktive (EU) 2019/944.
(20)  Pametni sustavi mjerenja kako su utvrđeni u Direktivi (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća52 omogućuju dobivanje podataka u stvarnom vremenu, što je potrebno za osiguravanje stabilnosti elektroenergetske mreže i poticanje racionalne uporabe usluga punjenja. Mjerenjem potrošnje energije u stvarnom vremenu i pružanjem točnih i transparentnih informacija o troškovima, oni u kombinaciji s pametnim mjestima za punjenje potiču punjenje u vrijeme niske opće potražnje za električnom energijom i niskih cijena energije. Upotreba pametnih sustava mjerenja u kombinaciji s pametnim mjestima za punjenje može optimizirati punjenje, uz pogodnosti za elektroenergetski sustav i za krajnjeg korisnika. Države članice trebale bi poticati upotrebu pametnih sustava mjerenja za punjenje električnih vozila na javno dostupnim postajama za punjenje ako je to tehnički izvedivo te osigurati da ti sustavi ispunjavaju zahtjeve iz članka 20. Direktive (EU) 2019/944.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)  Sve veći broj električnih vozila u cestovnom, željezničkom, pomorskom i drugom prijevozu zahtijevat će optimizaciju i upravljanje postupcima punjenja na način koji ne uzrokuje zagušenja i u potpunosti iskorištava dostupnost obnovljive električne energije i niske cijene električne energije u sustavu. Posebno pametno punjenje može dodatno olakšati integraciju električnih vozila u elektroenergetski sustav jer omogućuje reguliranje potražnje agregiranjem i reguliranjem potražnje na temelju cijena. Integracija sustava može se dodatno olakšati dvosmjernim punjenjem (vozilo-mreža). Stoga bi sva uobičajena mjesta za punjenje na kojima su vozila obično parkirana dulje vrijeme trebala podržavati pametno punjenje.
(21)  Sve veći broj električnih vozila u cestovnom, željezničkom, pomorskom i drugom prijevozu zahtijevat će optimizaciju i upravljanje postupcima punjenja na način koji ne uzrokuje zagušenja i u potpunosti iskorištava dostupnost obnovljive električne energije i niske cijene električne energije u sustavu. Posebno mjesta za pametno punjenje i izvanmrežna mjesta za punjenje mogu olakšati integraciju električnih vozila u elektroenergetski sustav i smanjiti učinak električnih vozila na distribucijsku mrežu električne energije jer omogućuju reguliranje potražnje agregiranjem i reguliranjem potražnje na temelju cijena. Integracija sustava može se dodatno olakšati dvosmjernim punjenjem (vozilo-mreža). Stoga bi sva mjesta za punjenje trebala podržavati pametno punjenje.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.a (nova)
(21 a)   Dvosmjerno punjenje na privatnoj i javno dostupnoj infrastrukturi moglo bi potaknuti ljude da kupuju električna vozila jer ih mogu upotrebljavati za potrebe mobilnosti, ali i za skladištenje energije. Stoga bi trebalo spriječiti zakonodavne prepreke kao što je dvostruko oporezivanje kako bi se dodatno razvio poslovni model dvosmjernog punjenja te bi za pametno dvosmjerno punjenje na raspolaganje trebalo staviti dovoljan broj privatnih i javno dostupnih postaja za punjenje.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.b (nova)
(21 b)  Kako bi se osigurala održiva brza transformacija prema e-mobilnosti, Unija bi trebala preuzeti ulogu svjetskog predvodnika u području održivih proizvoda, tehnologija, usluga i inovacija, posebno u pogledu kružnog, socijalno pravednog, okolišno odgovornog i održivog lanca vrijednosti baterija, uključujući sigurnost radnih mjesta i održivost u prelasku na sektore cestovnog, pomorskog i zračnog prijevoza s niskim i nultim emisijama.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  Razvoj infrastrukture za električna vozila, interakcija te infrastrukture s elektroenergetskim sustavom te prava i odgovornosti dodijeljeni različitim sudionicima na tržištu električne mobilnosti moraju biti u skladu s načelima iz Direktive (EU) 2019/944. U tom bi smislu operatori distribucijskih sustava trebali na nediskriminirajućoj osnovi surađivati sa svakom osobom koja uspostavlja javno dostupna mjesta za punjenje ili upravlja njima te bi države članice trebale osigurati da opskrba električnom energijom za mjesto za punjenje može biti predmet ugovora s dobavljačem koji nije subjekt koji opskrbljuje kućanstvo električnom energijom ili prostorije u kojima se nalazi to mjesto za punjenje. Pristup opskrbljivača električnom energijom iz Unije mjestima za punjenje ne bi smio dovoditi u pitanje odstupanja u skladu s člankom 66. Direktive (EU) 2019/944.
(22)  Razvoj mrežne i izvanmrežne infrastrukture za električna vozila, interakcija te infrastrukture s elektroenergetskim sustavom te prava i odgovornosti dodijeljeni različitim sudionicima na tržištu električne mobilnosti moraju biti u skladu s načelima iz Direktive (EU) 2019/944. U tom bi smislu operatori distribucijskih sustava trebali na nediskriminirajućoj osnovi surađivati sa svakom osobom koja uspostavlja javno dostupna mjesta za punjenje ili upravlja njima te bi države članice trebale osigurati da opskrba električnom energijom za mjesto za punjenje može biti predmet ugovora s dobavljačem koji nije subjekt koji opskrbljuje kućanstvo električnom energijom ili prostorije u kojima se nalazi to mjesto za punjenje. Pristup opskrbljivača električnom energijom iz Unije mjestima za punjenje ne bi smio dovoditi u pitanje odstupanja u skladu s člankom 66. Direktive (EU) 2019/944.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.
(23)  Postavljanje i uporaba mjesta za punjenje električnih vozila trebalo bi razviti kao konkurentno tržište otvoreno za pristup svim stranama zainteresiranima za uvođenje ili upravljanje infrastrukturama za punjenje. S obzirom na ograničene alternativne lokacije na autocestama, postojeće koncesije za autoceste, kao što su konvencionalne postaje za opskrbu gorivom ili odmarališta, poseban su razlog za zabrinutost jer mogu trajati tijekom vrlo dugih razdoblja i ponekad čak nemaju točan datum isteka. Države članice trebale bi nastojati, u mjeri u kojoj je to moguće i u skladu s Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća53, kompetitivno dodijeliti nove koncesije posebno za postaje za punjenje na postojećim odmorištima na autocestama ili u njihovoj blizini kako bi se ograničili troškovi uvođenja i omogućio ulazak novih sudionika na tržište.
(23)  Postavljanje i uporaba mjesta za punjenje električnih vozila trebalo bi razviti kao konkurentno tržište otvoreno za pristup svim stranama zainteresiranima za uvođenje ili upravljanje infrastrukturama za punjenje. Stoga bi države članice trebale spriječiti pojavu dominantnih operatora infrastrukture za punjenje tijekom faze razvoja infrastrukture. Regionalne i lokalne vlasti podržavaju taj cilj određivanjem područja za konkurentske operatore. S obzirom na ograničene alternativne lokacije za operatore mjesta za punjenje na autocestama, postojeće koncesije za autoceste, kao što su konvencionalne postaje za opskrbu gorivom ili odmarališta, poseban su razlog za zabrinutost jer mogu trajati tijekom vrlo dugih razdoblja i ponekad čak nemaju točan datum isteka. Države članice trebale bi nastojati, u mjeri u kojoj je to moguće i u skladu s Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća, kompetitivno dodijeliti nove koncesije posebno za postaje za punjenje na postojećim odmorištima na autocestama ili u njihovoj blizini kako bi se spriječilo zadiranje u zelene površine te ograničili troškovi uvođenja i omogućio ulazak novih sudionika na tržište. Može se razmotriti i mogućnost da konkurentski operatori postave mjesta za punjenje na mjestima za odmor na autocestama.
__________________
__________________
53 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).
53 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.a (nova)
(23 a)  Državama članicama dostupan je širok raspon izvora financiranja za potporu uvođenju infrastrukture za alternativna goriva, konkretno Mehanizam za oporavak i otpornost uspostavljen Uredbom (EU) 2021/2411a, Instrument za tehničku potporu Komisije uspostavljen Uredbom (EU) 2021/2401b, Instrument za povezivanje Europe uspostavljen Uredbom (EU) 2021/11531c te partnerstva i misije Obzora Europa, osobito predložena misija o klimatski neutralnim i pametnim gradovima, čiji je cilj do 2030. preobraziti 100 gradova u klimatski neutralne gradove. Osim toga, Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond uspostavljeni Uredbom (EU) 2021/10581d dostupni su za potporu ulaganjima u istraživanje, inovacije i uvođenje, osobito u manje razvijenim državama članicama i regijama, a program InvestEU preko svojeg okvira programskog dijela namijenjenog održivoj infrastrukturi može poduprijeti ulaganja otporna na budućnost diljem Europske unije, pomoći u mobilizaciji privatnih ulaganja i pružiti savjetodavne usluge promicateljima i voditeljima projekata koji rade u području održive infrastrukture i mobilne imovine. Posljednjih godina Grupa EIB-a pojačala je svoju potporu ubrzavanju novijih tehnologija, kao što su e-mobilnost i digitalizacija u okviru Instrumenta za čišći promet te se od EIB-a očekuje da nastavi pružati niz financijskih struktura za pomoć ubrzavanju uvođenja. Države članice trebale bi iskoristiti te mogućnosti financiranja, osobito za potporu javnom prijevozu i rješenjima aktivnog prijevoza te za financiranje mjera namijenjenih potpori građanima koji žive u energetskom siromaštvu i siromaštvu u pogledu mobilnosti.
__________________
1a Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (SL L 57, 18.2.2021., str. 17.).
1b Uredba (EU) 2021/240 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. veljače 2021. o uspostavi Instrumenta za tehničku potporu (SL L 57, 18.2.2021., str. 1.).
1c Uredba (EU) 2021/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 (SL L 249, 14.7.2021., str. 38.).
1d Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (SL L 231, 30.6.2021., str. 60.).
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)  Transparentnost cijena ključna je za osiguranje nesmetanog i jednostavnog punjenja i opskrbe. Korisnicima vozila na alternativna goriva trebalo bi dati točne informacije o cijenama prije početka usluge punjenja ili opskrbe. Cijenu treba priopćiti na jasno strukturiran način kako bi se krajnjim korisnicima omogućilo utvrđivanje različitih komponenti troškova.
(24)  Transparentnost cijena i cjenovna pristupačnost ključne su za osiguranje nesmetanog i jednostavnog punjenja i opskrbe. Korisnicima vozila na alternativna goriva trebalo bi dati točne informacije o cijenama prije početka usluge punjenja ili opskrbe. Cijenu treba priopćiti na jasno strukturiran način, navodeći po potrebi trošak po kWh ili po kilogramu kako bi se krajnjim korisnicima omogućilo da utvrde i predvide ukupni trošak postupka punjenja ili opskrbe.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.a (nova)
(24 a)  Uvođenje električnih vozila na baterije i vozila na vodik dovest će do znatne promjene u obrascima punjenja, zbog čega su informacije o dostupnosti mjesta za punjenje električnom energijom i postaja za opskrbu od ključne važnosti za neometano putovanje unutar EU-a. Kako bi se optimizirala učinkovitost i planiranja putovanja i punjenja ili opskrbe, vozačima bi trebalo pružiti sveobuhvatne informacije o dostupnosti posebnih mjesta za punjenje i opskrbu te o očekivanom vremenu čekanja. Stoga bi države članice trebale poticati operatere da nude informacijske sustave za krajnje korisnike. Ti bi sustavi trebali biti precizni, jednostavni za korištenje i uporabljivi na službenom jeziku (službenim jezicima) države članice i na engleskom jeziku.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.
(25)  Pojavljuju se nove usluge, posebice kao potpora uporabi električnih vozila. Subjekti koji nude te usluge, kao što su pružatelji usluga mobilnosti, trebali bi moći poslovati pod poštenim tržišnim uvjetima. Operatori mjesta za punjenje posebno ne bi smjeli davati neopravdano povlašten tretman nijednom od tih pružatelja usluga, na primjer neopravdanim razlikovanjem cijena koje može ograničiti tržišno natjecanje i u konačnici dovesti do viših cijena za potrošače. Komisija mora pratiti razvoj tržišta za punjenje. Pri preispitivanju Uredbe Komisija će poduzeti mjere kad to zahtijevaju tržišni trendovi, kao što su ograničenja usluga za krajnje korisnike ili poslovne prakse kojima se može ograničiti tržišno natjecanje.
(25)  Pojavljuju se nove usluge, posebice kao potpora uporabi električnih vozila. Subjekti koji nude te usluge, kao što su pružatelji usluga mobilnosti, trebali bi moći poslovati pod poštenim tržišnim uvjetima. Operatori mjesta za punjenje posebno ne bi smjeli davati neopravdano povlašten tretman nijednom od tih pružatelja usluga, na primjer neopravdanim razlikovanjem cijena koje može ograničiti tržišno natjecanje i u konačnici dovesti do viših cijena za potrošače. Nacionalna regulatorna tijela i Komisija moraju pratiti razvoj tržišta za punjenje. Najkasnije pri preispitivanju Uredbe Komisija će poduzeti mjere kad to zahtijevaju tržišni trendovi, kao što su ograničenja usluga za krajnje korisnike ili poslovne prakse kojima se može ograničiti tržišno natjecanje.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.
(26)  Motorna vozila na vodik trenutačno imaju vrlo niske stope prodora na tržište. Međutim, izgradnja dostatne infrastrukture za opskrbu vodikom nužna je kako bi se omogućila šira upotreba velikih motornih vozila na vodik, kako je predviđeno strategijom Komisije za vodik za klimatski neutralnu Europu54. Mjesta za opskrbu vodikom trenutačno se nalaze samo u nekoliko država članica i uglavnom nisu prikladna za teška vozila, što ne omogućuje promet vozilima na vodik u cijeloj Europskoj uniji. Obvezujući ciljevi uvođenja javno dostupnih mjesta za opskrbu vodikom trebali bi osigurati uvođenje dovoljno guste mreže mjesta za opskrbu vodikom u središnjoj mreži TEN-T radi omogućivanja neometanog prometovanja lakih i teških vozila na vodik u cijeloj Europskoj uniji.
(26)  Motorna vozila na vodik trenutačno imaju vrlo niske stope prodora na tržište. Međutim, izgradnja dostatne infrastrukture za opskrbu vodikom nužna je kako bi se omogućila šira upotreba velikih motornih vozila na vodik, kako je predviđeno strategijom Komisije za vodik za klimatski neutralnu Europu54. Mjesta za opskrbu vodikom trenutačno se nalaze samo u nekoliko država članica i uglavnom nisu prikladna za teška vozila, što ne omogućuje promet vozilima na vodik u cijeloj Europskoj uniji. Obvezujući ciljevi uvođenja javno dostupnih mjesta za opskrbu vodikom trebali bi osigurati uvođenje dovoljno guste mreže mjesta za opskrbu vodikom u središnjoj mreži TEN-T radi omogućivanja neometanog prometovanja lakih i teških vozila na vodik te kolektivnog putničkog prijevoza na velike udaljenosti u cijeloj Europskoj uniji.
__________________
__________________
54 COM(2020)0301.
54 COM(2020)0301.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.
(27)  Vozila na vodik trebala bi se moći puniti na odredištu ili u blizini njega, obično u urbanom području. Kako bi se osiguralo da je javno dostupno punjenje na odredištu moguće barem u glavnim urbanim područjima, u svim gradskim čvorovima kako su definirani u Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća55 trebale bi se nalaziti takve postaje za opskrbu. U gradskim bi čvorovima javna tijela trebala razmotriti uvođenje postaja unutar multimodalnih teretnih centara jer oni nisu samo tipično odredište za teška vozila, nego bi mogli opskrbljivati vodikom druge vrste prijevoza, kao što su željeznica i plovidba na unutarnjim vodnim putovima.
(27)  Vozila na vodik trebala bi se moći puniti na odredištu ili u blizini njega, obično u urbanom području. Kako bi se osiguralo da je javno dostupno punjenje na odredištu moguće barem u glavnim urbanim područjima, u svim gradskim čvorovima kako su definirani u Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća55 trebale bi se nalaziti takve postaje za opskrbu. U gradskim bi čvorovima javna tijela trebala razmotriti uvođenje postaja unutar multimodalnih teretnih centara jer oni nisu samo tipično odredište za teška vozila, nego bi mogli opskrbljivati vodikom druge vrste prijevoza, kao što su željeznica, plovidba na unutarnjim vodnim putovima i kolektivni putnički prijevoz na velike udaljenosti.
__________________
__________________
55 Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).
55 Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.
(28)  U ranoj fazi uvođenja na tržište još uvijek postoji određena nesigurnost u pogledu vrste vozila koja će doći na tržište i vrste tehnologija koje će se u velikoj mjeri upotrebljavati. Kako je navedeno u priopćenju Komisije „Strategija Komisije za vodik za klimatski neutralnu Europu”56, segment teških vozila utvrđen je kao najvjerojatniji segment za rano masovno uvođenje vozila na vodik. Stoga bi se infrastruktura za opskrbu vodikom trebala preliminarno usredotočiti na taj segment, istodobno omogućujući lakim vozilima da se opskrbljuju na javno dostupnim mjestima za punjenje vodikom. Kako bi se osigurala interoperabilnost, sva javno dostupna mjesta za punjenje trebala bi opskrbljivati barem plinovitim vodikom na 700 bara. Pri uvođenju infrastrukture trebalo bi uzeti u obzir i pojavu novih tehnologija, kao što je tekući vodik, koje omogućuju veći raspon za teška vozila i poželjan su odabir tehnologije nekih proizvođača vozila. U tu svrhu minimalni broj mjesta za punjenje vodikom mora osim plinovitim vodikom opskrbljivati i tekućim vodikom na 700 bara.
(28)  U ranoj fazi uvođenja na tržište još uvijek postoji nesigurnost u pogledu vrste vozila koja će doći na tržište i vrste tehnologija koje će se u velikoj mjeri upotrebljavati. Kako je navedeno u priopćenju Komisije „Strategija Komisije za vodik za klimatski neutralnu Europu”56, segment teških vozila utvrđen je kao najvjerojatniji segment za rano masovno uvođenje vozila na vodik. Stoga bi se infrastruktura za opskrbu vodikom trebala preliminarno usredotočiti na taj segment, istodobno omogućujući lakim vozilima da se opskrbljuju na javno dostupnim mjestima za punjenje vodikom. Kako bi se osigurala interoperabilnost, sva javno dostupna mjesta za punjenje trebala bi opskrbljivati barem plinovitim vodikom na 700 bara. Pri uvođenju infrastrukture trebalo bi uzeti u obzir i pojavu novih tehnologija, kao što je tekući vodik, koje omogućuju veći raspon za teška vozila i poželjan su odabir tehnologije nekih proizvođača vozila. U tu svrhu minimalni broj mjesta za punjenje vodikom mora osim plinovitim vodikom opskrbljivati i tekućim vodikom na 700 bara.
__________________
__________________
56 COM(2020)0301.
56 COM(2020)0301.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.a (nova)
(28 a)  Važno je podržati predviđeno učinkovito uvođenje infrastrukture za opskrbu vodikom u državama članicama. Za to će biti potrebna koordinacija među svim dionicima, uključujući europske, nacionalne i regionalne institucije, sindikate i industriju. Inicijative, kao što je Zajedničko poduzeće za čisti vodik, koje je uspostavljeno Uredbom Vijeća (EU) 2021/2085, također bi se trebale upotrijebiti s ciljem omogućavanja i korištenja privatnog financiranja radi postizanja odgovarajućih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.
(30)  Korisnici vozila na alternativna goriva trebali bi moći jednostavno i praktično plaćati na svim javno dostupnim mjestima za punjenje i opskrbu, bez potrebe sklapanja ugovora s operatorom mjesta za punjenje ili opskrbu ili pružateljem usluga mobilnosti. Stoga bi za punjenje ili opskrbu na ad hoc osnovi sva javno dostupna mjesta za punjenje i opskrbu trebala prihvaćati platne instrumente koji se često upotrebljavaju u Europskoj uniji, a posebno elektronička plaćanja putem terminala i uređaja koji se upotrebljavaju za platne usluge. Taj ad hoc način plaćanja uvijek bi trebao biti dostupan potrošačima, čak i kad se plaćanja na temelju ugovora nude na mjestu za punjenje ili opskrbu.
(30)  Korisnici vozila na alternativna goriva trebali bi moći jednostavno i praktično plaćati na svim javno dostupnim mjestima za punjenje i opskrbu, bez potrebe sklapanja ugovora s operatorom mjesta za punjenje ili opskrbu ili pružateljem usluga mobilnosti. Stoga bi za punjenje ili opskrbu na ad hoc osnovi sva javno dostupna mjesta za punjenje i opskrbu trebala prihvaćati elektroničko kartično plaćanje ili uređaje s beskontaktnom funkcijom koji barem mogu čitati platne kartice te, ako je moguće, i dodatne platne instrumente koji se često upotrebljavaju u Europskoj uniji. Taj ad hoc način plaćanja uvijek bi trebao biti dostupan potrošačima, čak i kad se plaćanja na temelju ugovora nude na mjestu za punjenje ili opskrbu. Kako bi se na postajama za punjenje i opskrbu zajamčila neometana plaćanja prilagođena potrošačima, Komisiju bi trebalo poticati da izmijeni Direktivu (EU) 2015/2366 kako bi se na postajama za punjenje i opskrbu osigurala mogućnost beskontaktnog kartičnog plaćanja.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.a (nova)
(30 a)  Kako bi se zajamčilo da se infrastruktura za punjenje upotrebljava učinkovito i da se poboljšava njezina pouzdanost te povjerenje potrošača u e-mobilnost, ključno je osigurati da je upotreba javno dostupnih postaja za punjenje omogućena svim korisnicima, neovisno o marki automobila, na korisniku prilagođen način i bez diskriminacije.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.
(31)  Prometna infrastruktura trebala bi svim korisnicima, uključujući osobe s invaliditetom i starije osobe, omogućiti neometanu mobilnost i dostupnost. U načelu, lokacija svih postaja za punjenje i opskrbu te samih postaja za punjenje i opskrbu trebala bi biti osmišljena tako da ih može upotrebljavati što više javnosti, posebno starije osobe, osobe smanjene pokretljivosti i osobe s invaliditetom. To bi trebalo uključivati, na primjer, osiguravanje dovoljnog prostora oko parkirališta, osiguravanje da se postaja za punjenje ne nalazi na nogostupu, osiguravanje da su gumbi ili zaslon postaje za punjenje na odgovarajućoj visini i da je težina kabela za punjenje i opskrbu takva da osobe s ograničenom snagom mogu lako njima baratati. Osim toga, korisničko sučelje povezanih postaja za punjenje trebalo bi biti dostupno. U tom smislu zahtjevi za pristupačnost iz priloga I. i III. Direktivi (EU) 2019/88257 trebali bi se primjenjivati na infrastrukturu za punjenje i opskrbu.
(31)  Prometna infrastruktura trebala bi svim korisnicima, uključujući osobe s invaliditetom i starije osobe, omogućiti neometanu mobilnost i dostupnost. Lokacija svih postaja za punjenje i opskrbu te same postaje za punjenje i opskrbu trebale bi biti osmišljene tako da budu pristupačne i jednostavne za korištenje cijeloj javnosti, posebno starijim osobama, osobama smanjene pokretljivosti i osobama s invaliditetom. To bi trebalo uključivati, na primjer, osiguravanje dovoljnog prostora oko parkirališta, osiguravanje da se postaja za punjenje ne nalazi na nogostupu, osiguravanje da su gumbi ili zaslon postaje za punjenje na odgovarajućoj visini i da je težina kabela za punjenje i opskrbu takva da osobe s ograničenom snagom mogu lako njima baratati. Osim toga, korisničko sučelje povezanih postaja za punjenje trebalo bi biti dostupno. U tom smislu zahtjevi za pristupačnost iz priloga I. i III. Direktivi (EU) 2019/88257 trebali bi se primjenjivati na infrastrukturu za punjenje i opskrbu.
__________________
__________________
57 Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (SL L 151, 7.6.2019., str. 70.).
57 Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (SL L 151, 7.6.2019., str. 70.).
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.
(32)  Elektroenergetska infrastruktura s kopna može služiti kao izvor čiste energije za pomorski promet i promet na unutarnjim vodnim putovima s obzirom na to da električna energija s kopna može pridonijeti smanjenju učinka brodova za plovidbu morem i plovilâ unutarnje plovidbe na okoliš. U okviru inicijative u području pomorstva „FuelEU Maritime” operateri kontejnerskih i putničkih brodova moraju biti u skladu s odredbama za smanjenje emisija dok se nalaze na vezu. Obvezujući ciljevi uvođenja trebali bi osigurati da se sektor može dostatno opskrbiti električnom energijom s kopna u pomorskim lukama osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T kako bi ispunio te zahtjeve. Primjena tih ciljeva na sve pomorske luke mreže TEN-T trebala bi osigurati jednake uvjete među lukama.
(32)  Fiksna ili mobilna elektroenergetska infrastruktura s kopna može služiti kao izvor čiste energije za pomorski promet i promet na unutarnjim vodnim putovima s obzirom na to da električna energija s kopna može pridonijeti smanjenju učinka brodova za plovidbu morem i plovilâ unutarnje plovidbe na okoliš. Javnozdravstvene i klimatske koristi od opskrbe električnom energijom s kopna u odnosu na druge mogućnosti znatne su u pogledu kvalitete zraka u gradskim područjima koja okružuju luke. U okviru inicijative u području pomorstva „FuelEU Maritime” operateri kontejnerskih i putničkih brodova moraju biti u skladu s odredbama za smanjenje emisija dok se nalaze na vezu. Obvezujući ciljevi uvođenja trebali bi osigurati da se sektor može dostatno opskrbiti električnom energijom s kopna u pomorskim lukama osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T kako bi ispunio te zahtjeve. Budući da u Uniji postoje različiti okviri upravljanja kojima se uređuju pomorske luke, države članice mogu odlučiti da se infrastruktura uvodi na relevantnim terminalima s najvećim brojem pristajanja u luku za svaku pojedinu vrstu broda kako bi se postigli ti ciljevi. Primjena tih ciljeva na sve pomorske luke mreže TEN-T trebala bi osigurati jednake uvjete među lukama. Imajući na umu troškove i složenost uvođenja opskrbe električnom energijom s kopna u pomorskim lukama, ključno je dati prednost ulaganjima unutar luka i po potrebi među terminalima, na mjestima gdje to ima najviše smisla s obzirom na upotrebu, ekonomsku održivost, smanjenja emisija stakleničkih plinova i onečišćenja zraka te kapacitet mreže.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.a (nova)
(32 a)  Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurale dostatnu konverziju frekvencije, zalihu električne energije i dostatno proširenje elektroenergetske mreže u pogledu povezanosti i kapaciteta s ciljem osiguravanja dostatne opskrbe električnom energijom s kopna kako bi se zadovoljila potražnja za električnom energijom koja proizlazi iz opskrbe električnom energijom s kopna u lukama, kako se zahtijeva ovom Uredbom. S ciljem osiguravanja kontinuiteta, države članice trebale bi nadograditi i održavati mrežu kako bi mogla odgovoriti na sadašnju i buduću povećanu potražnju za uslugama opskrbe električnom energijom s kopna u lukama. Ako opskrba dostatnom količinom električne energije s kopna nije moguća zbog slabog kapaciteta lokalne mreže povezane s lukom, to bi trebala ispraviti država članica te se ne bi trebalo smatrati da luka, brodovlasnik ili brodar ne poštuju zahtjeve iz ove Uredbe, pod uvjetom da je upravitelj mreže propisno potvrdio nedostatnost kapaciteta lokalne mreže.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.b (nova)
(32 b)  Za razvoj i uvođenje alternativnih goriva u pomorskom sektoru potreban je koordinirani pristup kako bi se opskrba uskladila s potražnjom te kako bi se spriječilo stvaranje neupotrebljive imovine. Stoga bi svi relevantni javni i privatni akteri trebali biti uključeni u uvođenje alternativnih goriva, a posebno električne energije s kopna, uključujući, ali ne ograničavajući se na relevantna tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, lučke vlasti, operatore terminala, mrežne operatore, operatore opskrbe električnom energijom s kopna, brodovlasnike i druge relevantne aktere na pomorskom tržištu.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.c (nova)
(32 c)  Kako bi se osigurao dosljedan zakonodavni okvir za upotrebu i uvođenje alternativnih goriva, ovu bi Uredbu trebalo uskladiti s Uredbom XXXX-XXX [FuelEU Maritime] i Direktivom 2003/96/EZ [Direktiva o oporezivanju energije]. Tim bi se usklađivanjem trebalo osigurati da odredbe o opskrbi električnom energijom s kopna u lukama budu popraćene pravilima kojima se propisuje da brodovi koriste električnu energiju s kopna i pravilima kojima se njezina upotreba potiče putem oslobođenja od poreza.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.d (nova)
(32 d)  Davanje prednosti određenim segmentima pomorskog prometa za opskrbu električnom energijom s kopna i njezinu upotrebu s ciljem smanjenja emisija na vezu ne bi trebalo značiti da drugi segmenti ne trebaju doprinositi ciljevima koji se odnose na klimu i nultu stopu onečišćenja. Stoga bi Komisija u okviru preispitivanja ove Uredbe trebala ocijeniti proširenje odredbi koje se odnose na minimalnu opskrbu električnom energijom s kopna u pomorskim lukama osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T kako bi se obuhvatili i manji brodovi i dodatne vrste brodova. Komisija bi posebno trebala razmotriti dostupnost relevantnih podataka, moguće smanjenje emisija stakleničkih plinova i onečišćenja zraka, tehnološki razvoj i učinkovitost proširenja područja primjene u smislu koristi za klimu i zdravlje, opseg administrativnog opterećenja te njegove financijske i socijalne posljedice. Osim toga, Komisija bi trebala ocijeniti proširenje odredbi kako bi se omogućila infrastruktura kojom bi se plovila na sidrištu unutar lučkog područja opskrbljivala električnom energijom s kopna;
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.e (nova)
(32 e)  Važno je izbjeći neupotrebljivu imovinu i osigurati da javna i privatna ulaganja koja se danas provode budu održiva u budućnosti i da doprinose klimatski neutralnom putu utvrđenom u europskom zelenom planu. Uvođenje električne energije s kopna u pomorskim lukama mora se promatrati zajedno s trenutačnim i budućim uvođenjem odgovarajućih alternativnih tehnologija s nultom stopom emisija stakleničkih plinova i nultom stopom onečišćenja, posebno onih tehnologija koje omogućuju smanjenje emisija i onečišćenja na vezu i tijekom plovidbe.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 34.
(34)  Tim bi se ciljevima trebale uzeti u obzir vrste plovila koja se opskrbljuju i gustoća njihova prometa. Pomorske luke s malom gustoćom prometa određenih kategorija brodova trebalo bi izuzeti od obvezujućih zahtjeva za odgovarajuće kategorije brodova na temelju minimalne razine gustoće prometa kako bi se izbjeglo postavljanje neiskorištenog kapaciteta. Isto tako, obvezujući ciljevi ne bi trebali biti usmjereni na najveću potražnju, nego na odgovarajuću ponudu kako bi se izbjegao nedovoljno iskorišteni kapacitet i uzele u obzir operativne značajke luke. Pomorski promet važna je poveznica za koheziju i gospodarski razvoj otoka u Europskoj uniji. Kapacitet proizvodnje energije na tim otocima možda nije uvijek dovoljan kako bi se zadovoljila potražnja za energijom potrebnom za opskrbu električnom energijom s kopna. U tom bi slučaju otoci trebali biti izuzeti od tog zahtjeva, osim ako i dok se ta električna veza s kopnom ne završi ili ako postoji dostatan lokalni kapacitet iz čistih izvora energije.
(34)  Tim bi se ciljevima trebale uzeti u obzir vrste plovila koja se opskrbljuju i gustoća njihova prometa. Pomorske luke s malom gustoćom prometa određenih kategorija brodova trebalo bi izuzeti od obvezujućih zahtjeva za odgovarajuće kategorije brodova na temelju minimalne razine gustoće prometa kako bi se izbjeglo postavljanje neiskorištenog kapaciteta. Isto tako, obvezujući ciljevi ne bi trebali biti usmjereni na najveću potražnju, nego na odgovarajuću ponudu kako bi se izbjegao nedovoljno iskorišteni kapacitet i uzele u obzir operativne značajke luke. Pomorski promet važna je poveznica za koheziju i gospodarski razvoj otoka u Uniji, kao i udaljenih regija, u kojima se pomorski promet koristi za potrebe turističkih aktivnosti. Njihov kapacitet proizvodnje energije možda nije uvijek dovoljan kako bi se zadovoljila potražnja za energijom potrebnom za opskrbu električnom energijom s kopna. U tom bi slučaju ti teritoriji trebali biti izuzeti od tog zahtjeva, osim ako i dok se ta električna veza s kopnom ne završi ili ako postoji dostatan lokalni kapacitet iz čistih izvora energije.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 35.
(35)  Osnovna mreža mjesta za opskrbu UPP-om u morskim lukama trebala bi biti raspoloživa najkasnije do 2025. Mjesta za opskrbu UPP-om uključuju, među ostalim, terminale za UPP, rezervoare, pokretne spremnike, skladišna plovila i teretne čamce.
(35)  Osnovna mreža mjesta za opskrbu UPP-om, vodikom i amonijakom u morskim lukama trebala bi biti raspoloživa najkasnije do 2025. Zbog prijelazne uloge goriva uvođenje infrastrukture za UPP trebalo bi se temeljiti na tržišnoj potražnji kako bi se izbjegla neupotrebljiva imovina i nedovoljno iskorišteni kapacitet. Mjesta za opskrbu UPP-om uključuju, među ostalim, terminale za UPP, rezervoare, pokretne spremnike, skladišna plovila i teretne čamce.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 36.
(36)  Opskrba električnom energijom aviona u mirovanju u zračnim lukama trebala bi zamijeniti potrošnju tekućeg goriva čistim izvorom električne energije za avione (korištenje pomoćne jedinice za napajanje) ili zemaljskim izvorima napajanja (GPU-ovi). To bi trebalo smanjiti emisije onečišćujućih tvari i buke, poboljšati kvalitetu zraka i smanjiti utjecaj na klimatske promjene. Stoga bi svi komercijalni prijevoznici trebali moći koristiti vanjsku opskrbu električnom energijom dok su parkirani na izlazima ili na položajima udaljenima od terminala u zračnim lukama mreže TEN-T.
(36)  Opskrba električnom energijom aviona u mirovanju u zračnim lukama trebala bi zamijeniti potrošnju tekućeg goriva čistim izvorom električne energije za avione (korištenje pomoćne jedinice za napajanje) ili zemaljskim izvorima napajanja (GPU-ovi). Stoga bi svi komercijalni prijevoznici obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe trebali moći upotrebljavati vanjsku opskrbu električnom energijom dok su parkirani na izlazima ili na položajima udaljenima od terminala u zračnim lukama. Osim toga, kako bi komercijalni putnički zrakoplovi mogli potpuno isključiti svoje motore dok su parkirani, u zračnim lukama osnovne mreže TEN-T trebalo bi uzeti u obzir sustave pretkondicioniranog zraka. To bi smanjilo emisije onečišćujućih tvari i buke, poboljšalo kvalitetu zraka i smanjilo utjecaj na klimatske promjene. Stoga bi svi komercijalni prijevoznici trebali moći koristiti vanjsku opskrbu električnom energijom i sustave pretkondicioniranog zraka dok su parkirani na izlazima ili na položajima udaljenima od terminala u zračnim lukama mreže TEN-T.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 37.
(37)  U skladu s člankom 3. Direktive 2014/94/EU države članice uspostavile su nacionalne okvire politike u kojima su navedeni njihovi planovi i ciljevi kako bi se osiguralo ispunjenje tih ciljeva. Procjena nacionalnog okvira politike i evaluacija Direktive 2014/94/EU naglasile su potrebu za višim ambicijama i usklađenijim pristupom među državama članicama s obzirom na očekivani ubrzani porast broja vozila na alternativna goriva u upotrebi, posebno električnih vozila. Nadalje, u svim vrstama prijevoza bit će potrebne alternative fosilnim gorivima kako bi se ispunile ambicije europskog zelenog plana. Postojeće nacionalne okvire politike trebalo bi revidirati kako bi se jasno opisalo na koji će način države članice ispuniti znatno veću potrebu za javno dostupnom infrastrukturom za punjenje i opskrbu, kako je izražena u obvezujućim ciljevima. Revidirani okviri trebali bi jednako tako obuhvatiti sve vrste prijevoza, uključujući one za koje ne postoje obvezujući ciljevi uvođenja.
(37)  U skladu s člankom 3. Direktive 2014/94/EU države članice uspostavile su nacionalne okvire politike u kojima su navedeni njihovi planovi i ciljevi kako bi se osiguralo ispunjenje tih ciljeva. Procjena nacionalnog okvira politike i evaluacija Direktive 2014/94/EU naglasile su potrebu za višim ambicijama i usklađenijim pristupom među državama članicama s obzirom na očekivani ubrzani porast broja vozila na alternativna goriva u upotrebi, posebno električnih vozila. Nadalje, trebalo bi postupno ukinuti fosilna goriva, a u svim vrstama prijevoza bit će potrebne održive alternative kako bi se ispunile ambicije europskog zelenog plana i ostvarili klimatski ciljevi Unije. Postojeće nacionalne okvire politike trebalo bi revidirati kako bi se jasno opisalo na koji će način države članice ispuniti znatno veću potrebu za javno dostupnom infrastrukturom za punjenje i opskrbu, kako je izražena u obvezujućim ciljevima. Nacionalni okviri politike trebali bi se temeljiti na teritorijalnoj analizi, uz utvrđivanje različitih potreba i, ako je primjenjivo, uzimajući u obzir postojeće regionalne i lokalne planove uvođenja infrastrukture za punjenje i opskrbu. Potrebno je obratiti pozornost na ruralna područja kako bi se osigurala potpuna dostupnost takve infrastrukture. Nadalje, revidirani okviri trebali bi jednako tako obuhvatiti sve vrste prijevoza, uključujući one za koje ne postoje obvezujući ciljevi uvođenja.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.
(38)  Revidirani nacionalni okviri politike trebaju obuhvaćati djelovanja potpore za razvoj tržišta u pogledu alternativnih goriva, uključujući uvođenje potrebne infrastrukture koju treba izgraditi, u bliskoj suradnji s regionalnim i lokalnim tijelima vlastima te industrijom na koju se to odnosi, istodobno uzimajući u obzir potrebe malih i srednjih poduzeća. Osim toga, revidirani okviri trebali bi opisati cjelokupni nacionalni okvir za planiranje, izdavanje dozvola i nabavu te infrastrukture, uključujući utvrđene prepreke i mjere za njihovo uklanjanje kako bi se moglo postići brže uvođenje infrastrukture.
(38)  Revidirani nacionalni okviri politike trebali bi biti u skladu s klimatskim ciljevima Unije i obuhvaćati detaljne udjele na tržištu i u prometu, posebno za tranzitni promet, praćenje podataka i učestalu evaluaciju, čime se omogućuju tržišna predviđanja i djelovanja potpore za razvoj tržišta u pogledu alternativnih goriva, uključujući uvođenje potrebne infrastrukture koju treba izgraditi, u bliskoj suradnji s regionalnim i lokalnim tijelima vlastima te industrijom na koju se to odnosi, istodobno uzimajući u obzir potrebe osiguravanja socijalno pravedne tranzicije, kao i malih i srednjih poduzeća. Osim toga, revidirani okviri trebali bi opisati cjelokupni nacionalni okvir za planiranje, izdavanje dozvola i nabavu te infrastrukture, uključujući utvrđene prepreke i mjere za njihovo uklanjanje kako bi se moglo postići brže uvođenje infrastrukture. U revidiranim nacionalnim okvirima politika trebalo bi se u najvećoj mjeri uzeti u obzir načelo „energetska učinkovitost na prvome mjestu”. Države članice trebale bi razmotriti nedavno objavljenu preporuku i smjernice o provedbi tog načela, u kojima se objašnjava kako se odlukama o planiranju, politici i ulaganju može smanjiti potrošnja energije u brojnim ključnim sektorima, uključujući promet.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 39.
(39)  Komisija bi putem razmjena informacija i najbolje prakse između država članica trebala olakšavati razvoj i provedbu revidiranih nacionalnih okvira politike država članica.
(39)  Komisija bi putem razmjena informacija i najbolje prakse između država članica trebala olakšavati razvoj i provedbu revidiranih nacionalnih okvira politike država članica te regionalnih i lokalnih tijela.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 40.
(40)  Kako bi se promicala alternativna goriva i razvila odgovarajuća infrastruktura, nacionalni okviri politike trebaju se sastojati od detaljnih strategija za promicanje alternativnih goriva u sektorima koje je teško dekarbonizirati, kao što su zrakoplovstvo, pomorski promet, promet unutarnjim vodnim putovima te željeznički promet na dijelovima mreže koji se ne mogu elektrificirati. Države članice posebno bi trebale razviti jasne strategije za dekarbonizaciju prometa unutarnjim vodnim putovima duž mreže TEN-T u uskoj suradnji s predmetnim državama članicama. Dugoročne strategije dekarbonizacije trebaju biti razvijene za luke mreže TEN-T i zračne luke mreže TEN-T, pri čemu će u prvom planu posebno biti uvođenje infrastrukture za plovila i zrakoplove s niskim i nultim emisijama, kao i za željezničke pruge koje neće biti elektrificirane. Na temelju tih strategija Komisija treba preispitati ovu Uredbu kako bi postavila više obvezujuće ciljeve za te sektore.
(40)  Kako bi se promicala alternativna goriva i razvila odgovarajuća infrastruktura, nacionalni okviri politike trebaju se sastojati od detaljnih strategija za promicanje alternativnih goriva u sektorima koje je teško dekarbonizirati, kao što su zrakoplovstvo, pomorski promet, promet unutarnjim vodnim putovima te željeznički promet na dijelovima mreže koji se ne mogu elektrificirati. Države članice posebno bi trebale razviti jasne strategije za dekarbonizaciju prometa unutarnjim vodnim putovima duž mreže TEN-T u uskoj suradnji s predmetnim državama članicama. Dugoročne strategije dekarbonizacije trebaju biti razvijene za luke mreže TEN-T i zračne luke mreže TEN-T, pri čemu će u prvom planu posebno biti uvođenje infrastrukture za plovila i zrakoplove s niskim i nultim emisijama, kao i za željezničke pruge koje neće biti elektrificirane. Na temelju tih strategija i uzimajući u obzir nacionalne podatke o udjelu na tržištu i u prometu te tržišna predviđanja, Komisija treba preispitati ovu Uredbu kako bi postavila više obvezujuće ciljeve za te sektore.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 40.a (nova)
(40.a)  Samo je oko 56 % postojeće europske željezničke mreže elektrificirano, ali vlakovi na električni pogon prelaze više od 80 % ukupnih prijeđenih vlak-kilometara. Međutim, procjenjuje se da je danas u prometu i dalje 6 000 dizelskih vlakova. S obzirom na to da oni ovise o fosilnim gorivima, stvaraju emisije stakleničkih plinova i onečišćuju zrak. Stoga je potrebno hitno daljnje uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u željezničkom sektoru radi smanjenja upotrebe vlakova s pogonom na fosilna goriva kako bi se na taj način osiguralo da svi prometni sektori imaju ulogu u prelasku na klimatski neutralno gospodarstvo. Zbog toga je primjereno da se ovom Uredbom utvrde konkretni ciljevi. Željezničkom sektoru dostupne su razne tehnologije za smanjenje upotrebe dizelskih vlakova, uključujući izravnu elektrifikaciju, vlakove na baterijski pogon i primjene vodika, pri čemu izravna elektrifikacija jednog segmenta nije moguća zbog troškovne učinkovitosti usluge. Razvoj tih tehnologija podrazumijeva uvođenje odgovarajuće infrastrukture za punjenje i opskrbu u državama članicama. Prije njihova uvođenja države članice trebale bi pažljivo procijeniti najbolje lokacije za takvu infrastrukturu, a posebno bi trebale razmotriti uvođenje u multimodalnim i gradskim čvorištima. Načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu” trebalo bi se u potpunosti uzeti u obzir pri donošenju odluka o planiranju i ulaganju.
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 41.
(41)  Države članice trebale bi koristiti širok raspon regulatornih i neregulatornih poticaja i mjera za postizanje obvezujućih ciljeva i provedbu svojih nacionalnih okvira politike, u uskoj suradnji sa subjektima iz privatnog sektora, koji bi trebali igrati ključnu ulogu u podupiranju razvoja infrastrukture za alternativna goriva.
(41)  Države članice trebale bi koristiti širok raspon tržišno utemeljenih i regulatornih poticaja i mjera za postizanje obvezujućih ciljeva i provedbu svojih nacionalnih okvira politike, u uskoj suradnji s regionalnim i lokalnim tijelima te sa subjektima iz privatnog sektora, koji bi trebali igrati ključnu ulogu u podupiranju i financiranju razvoja infrastrukture za alternativna goriva.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 41.b (nova)
(41.b)  Države članice trebale bi uvesti programe poticaja i poduzeti sve potrebne mjere u nastojanjima da promiču održive vrste prijevoza. Poseban naglasak treba staviti na ulogu lokalnih ili regionalnih vlasti koje mogu omogućiti intenzivniju uporabu vozila na alternativna goriva namjenskim poreznim poticajima, javnom nabavom ili lokalnim prometnim propisima.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 42.
(42)  U skladu s Direktivom 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća58 najmanji nacionalni udjeli javne nabave rezervirani su za čiste autobuse i autobuse s nultim emisijama ako čisti autobus upotrebljava alternativna goriva kako je definirano u članku 2. točki 3. ove Uredbe. Države članice trebale bi u svrhu postizanja tih ciljeva uključiti ciljanu promidžbu i razvoj potrebne autobusne infrastrukture kao ključnog elementa u svoje nacionalne okvire politike, s obzirom na sve veći broj tijela nadležnih za javni prijevoz i operatora koji prelaze na čiste autobuse i autobuse s nultim emisijama. Države članice trebaju na lokalnoj razini uspostaviti i održavati odgovarajuće instrumente za promicanje uvođenja infrastrukture za punjenje i opskrbu i za vlastite vozne parkove, posebno za čiste autobuse i autobuse s nultim emisijama.
(42)  U skladu s Direktivom 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća58 najmanji nacionalni udjeli javne nabave rezervirani su za čiste autobuse i autobuse s nultim emisijama ako čisti autobus upotrebljava alternativna goriva kako je definirano u članku 2. točki 3. ove Uredbe. Države članice trebale bi u svrhu postizanja tih ciljeva uključiti ciljanu promidžbu i razvoj potrebne autobusne infrastrukture kao ključnog elementa u svoje nacionalne okvire politike, s obzirom na sve veći broj tijela nadležnih za javni prijevoz i operatora koji prelaze na čiste autobuse i autobuse s nultim emisijama. Države članice trebaju uspostaviti i održavati odgovarajuće instrumente za promicanje uvođenja infrastrukture za punjenje i opskrbu i za vlastite vozne parkove, posebno za autobuse s nultim emisijama te za zajedničko korištenje automobila duž cesta te bi trebale moći uračunati takvo uvođenje u ispunjenje ciljeva utvrđenih ovom Uredbom.
__________________
__________________
58 Direktiva 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 120, 15.5.2009., str. 5.).
58 Direktiva 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 120, 15.5.2009., str. 5.).
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 43.
(43)  S obzirom na rastuću raznolikost vrsta goriva za motorizirana vozila i istodobni stalni rast cestovne mobilnosti građana u cijeloj Uniji, korisnicima vozila potrebno je pružiti jasne i lako razumljive informacije o gorivima na postajama za punjenje te o sukladnosti njihova vozila s različitim gorivima ili mjestima za punjenje na tržištu Unije. Države članice trebale bi imati mogućnost odlučiti provoditi te mjere informiranja i u pogledu vozila puštenih u promet prije 18. studenoga 2016.
(43)  S obzirom na sve veću raznolikost vrsta goriva za motorizirana vozila i istodobni stalni rast cestovne mobilnosti građana u cijeloj Uniji, korisnicima vozila potrebno je pružiti jasne i lako razumljive informacije o gorivima na postajama za punjenje te o sukladnosti njihova vozila s različitim gorivima ili mjestima za punjenje na tržištu Unije. Države članice trebale bi imati mogućnost odlučiti provoditi te mjere informiranja i u pogledu vozila koja su prethodno puštena u promet.
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 44.
(44)  Jednostavne i lako usporedive informacije o cijenama različitih goriva mogle bi imati važnu ulogu pri omogućivanju korisnicima vozila da lakše procijene relativni trošak pojedinačnih goriva dostupnih na tržištu. Stoga bi usporedba jediničnih cijena određenih alternativnih goriva i konvencionalnih goriva, izražena kao „cijena goriva na 100 km”, trebala biti prikazana u informativne svrhe na svim relevantnim postajama za opskrbu gorivom.
(44)  Jednostavne i lako usporedive informacije o cijenama različitih goriva mogle bi imati važnu ulogu pri omogućivanju korisnicima vozila da lakše procijene relativni trošak pojedinačnih goriva dostupnih na tržištu. Stoga bi usporedba jediničnih cijena određenih alternativnih goriva i konvencionalnih goriva, izražena kao „cijena goriva na 100 km”, trebala biti prikazana u informativne svrhe na svim relevantnim postajama za opskrbu gorivom. Potrošačima bi trebalo objasniti da se ta usporedba cijena odnosi na prosječne cijene goriva u državi članici, koje se mogu razlikovati od stvarnih cijena koje se naplaćuju na predmetnoj postaji za opskrbu gorivom. Povrh toga, za ad hoc punjenje električne energije i opskrbu vodikom trebala bi se navesti i cijena koja se naplaćuje na odgovarajućoj postaji, po kWh odnosno po kilogramu.
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 46.
(46)  Podaci bi trebali imati ključnu ulogu u odgovarajućem funkcioniranju infrastrukture za punjenje i opskrbu. Format, učestalost i kvaliteta u kojoj bi ti podaci trebali biti dostupni i raspoloživi trebali bi odrediti ukupnu kvalitetu infrastrukturnog ekosustava alternativnih goriva koji zadovoljava potrebe korisnika. Osim toga, ti bi podaci trebali biti dostupni na dosljedan način u svim državama članicama. Stoga bi podatke za nacionalne pristupne točke trebalo dostaviti u skladu sa zahtjevima iz Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća59.
(46)  Podaci bi trebali imati ključnu ulogu u odgovarajućem funkcioniranju infrastrukture za punjenje i opskrbu. Format, učestalost i kvaliteta u kojoj bi ti podaci trebali biti dostupni i raspoloživi trebali bi odrediti ukupnu kvalitetu infrastrukturnog ekosustava alternativnih goriva koji zadovoljava potrebe korisnika. Osim toga, ti bi podaci trebali biti dostupni na dosljedan način u svim državama članicama. Stoga bi podatke za nacionalne pristupne točke trebalo dostaviti kao otvorene podatke u skladu sa zahtjevima iz Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća59. Za usluge koje omogućuju neometano putovanje diljem Unije trebalo bi također uspostaviti sustav na razini Unije u koji bi se uvezle standardizirane informacije iz nacionalnih sustava. Stoga bi Komisija trebala uspostaviti zajedničku europsku pristupnu točku na razini Unije koja bi trebala funkcionirati kao portal preko kojeg krajnji korisnici i pružatelji usluga mobilnosti mogu jednostavno pristupiti odgovarajućim podacima u nacionalnim pristupnim točkama. Kad je to moguće, trebala bi biti kompatibilna i interoperabilna s postojećim informacijskim i rezervacijskim sustavima koje su razvile države članice. Europska pristupna točka mogla bi potrošačima pomoći u pogledu bolje usporedbe cijena među javno dostupnim operatorima za punjenje i opskrbu na unutarnjem tržištu te korisnicima pružiti informacije o pristupačnosti i dostupnosti, vremenu čekanja i preostalom kapacitetu alternativnih goriva na mjestima za opskrbu i punjenje. To bi moglo pomoći u sprečavanju poremećaja u prometu i pogodovati sigurnosti na cestama. Te bi informacije trebale biti dostupne preko javnog, ažuriranog, korisnicima prilagođenog, pristupačnog i višejezičnog sučelja na razini EU-a.
__________________
__________________
59 Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (SL L 207, 6.8.2010., str. 1.).
59 Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (SL L 207, 6.8.2010., str. 1.).
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 52.
(52)  U primjeni ove Uredbe Komisija bi se trebala savjetovati s relevantnim stručnim skupinama, a posebno s Forumom za održivi promet i Europskim forumom za održivu plovidbu. To stručno savjetovanje posebno je važno kad Komisija namjerava donijeti delegirane ili provedbene akte na temelju ove Uredbe.
(52)  U primjeni ove Uredbe Komisija bi se trebala savjetovati s nizom raznih organizacija i dionika, uključujući, ali ne ograničavajući se na skupine potrošača, općine, gradove i regije, kao i s relevantnim stručnim skupinama, a posebno s Forumom za održivi promet i Europskim forumom za održivu plovidbu. To stručno savjetovanje posebno je važno kad Komisija namjerava donijeti delegirane ili provedbene akte na temelju ove Uredbe.
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 53.
(53)  Infrastruktura za alternativna goriva područje je koje se brzo razvija. Nedostatak zajedničke tehničke specifikacije predstavlja prepreku stvaranju jedinstvenog tržišta infrastrukture za alternativna goriva. Stoga bi Komisiji trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a kako bi se normirale tehničke specifikacije za područja u kojima su zajedničke tehničke specifikacije iznimne, ali su potrebne. To bi posebno trebalo uključivati komunikaciju između električnog vozila i mjesta za punjenje, komunikaciju između mjesta za punjenje i sustava za upravljanje softverom za punjenje (pozadinska komunikacija); komunikaciju povezanu s uslugom roaminga za električna vozila i komunikaciju s električnom mrežom. Potrebno je definirati odgovarajući upravljački okvir i uloge različitih sudionika uključenih u komunikacijski ekosustav vozilo-mreža. Nadalje, treba uzeti u obzir nova tehnološka kretanja, kao što su električni cestovni sustavi. Kad je riječ o pružanju podataka, potrebno je predvidjeti dodatne vrste podataka i tehničke specifikacije povezane s formatom, učestalošću i kvalitetom u kojoj bi ti podaci trebali biti dostupni i raspoloživi.
(53)  Infrastruktura za alternativna goriva područje je koje se brzo razvija. Nedostatak zajedničke tehničke specifikacije predstavlja prepreku stvaranju jedinstvenog tržišta infrastrukture za alternativna goriva. Stoga bi Komisiji trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a kako bi se normirale tehničke specifikacije za područja u kojima su zajedničke tehničke specifikacije iznimne, ali su potrebne. To bi posebno trebalo uključivati komunikaciju između električnog vozila i mjesta za punjenje, komunikaciju između mjesta za punjenje i sustava za upravljanje softverom za punjenje (pozadinska komunikacija); komunikaciju povezanu s uslugom roaminga za električna vozila i komunikaciju s električnom mrežom, uz osiguravanje visoke razine kibersigurnosti i zaštite podataka potrošača. Potrebno je brzo definirati odgovarajući upravljački okvir i uloge različitih sudionika uključenih u komunikacijski ekosustav vozilo-mreža, uzimajući u obzir i podržavajući nova tehnološka kretanja s visokim potencijalom za smanjenje emisija stakleničkih plinova, kao što su električni cestovni sustavi, osobito rješenja za induktivno punjenje i napajanje iz nadzemne infrastrukture. Kad je riječ o pružanju podataka, potrebno je predvidjeti dodatne vrste podataka i tehničke specifikacije povezane s formatom, učestalošću i kvalitetom u kojoj bi ti podaci trebali biti dostupni i raspoloživi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, u cilju osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 54.a (nova)
(54.a)   Budući da će se ovom Uredbom stvoriti dodatni troškovi usklađivanja u zahvaćenim sektorima, potrebno je poduzeti kompenzacijske mjere kako bi se spriječilo povećanje ukupne razine regulatornog opterećenja. Stoga bi Komisija trebala biti obvezna prije stupanja na snagu ove Uredbe iznijeti prijedloge za neutralizaciju regulatornog opterećenja nastalog zbog Uredbe, i to revidiranjem ili ukidanjem odredbi iz drugih uredbi EU-a kojima se stvaraju nepotrebni troškovi usklađivanja u zahvaćenim sektorima.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
1.  Ovom se Uredbom utvrđuju obvezujući nacionalni ciljevi uvođenja dostatne infrastrukture za alternativna goriva u Uniji za cestovna vozila, plovila i avione u mirovanju. Njome se utvrđuju zajedničke tehničke specifikacije i zahtjevi za informacije za korisnike, pružanje podataka i plaćanje povezani s infrastrukturom za alternativna goriva.
1.  Ovom se Uredbom utvrđuju minimalni nacionalni ciljevi uvođenja dostatne infrastrukture za alternativna goriva u Uniji za cestovna vozila, plovila, vlakove i avione u mirovanju. Njome se utvrđuju zajedničke tehničke specifikacije i zahtjevi za informacije za korisnike, pružanje podataka i plaćanje povezani s infrastrukturom za alternativna goriva.
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 3.
3.  Ovom se Uredbom uspostavlja mehanizam izvješćivanja kako bi se potaknula suradnja i osiguralo dobro praćenje napretka. Mehanizam se sastoji od strukturiranog, transparentnog, iterativnog postupka između Komisije i država članica u svrhu finalizacije nacionalnih okvira politike i njihove naknadne provedbe te odgovarajućeg djelovanja Komisije.
3.  Ovom se Uredbom uspostavlja mehanizam izvješćivanja kako bi se potaknula suradnja i osiguralo dobro praćenje napretka. Mehanizam se sastoji od strukturiranog, transparentnog, iterativnog i višerazinskog procesa upravljanja između Komisije i država članica te regionalnih i lokalnih vlasti u svrhu finalizacije nacionalnih okvira politike, uzimajući u obzir postojeće lokalne i regionalne strategije za uvođenje infrastrukture za alternativna goriva, i njihove naknadne provedbe te odgovarajućeg djelovanja Komisije.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
(2.a)  „duž osnovne mreže TEN-T” znači, kad se upotrebljavaju za stanice za punjenje električnom energijom i stanice za opskrbu vodikom, da su smještene unutar mreže TEN-T ili u krugu od 1,5 km cestovne udaljenosti od najbližeg izlaza TEN-T ceste;
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a – uvodni dio
(a)  „alternativna goriva za vozila s nultim emisijama”:
(a)  „alternativna goriva za vozila, plovila i zrakoplove s nultim emisijama”:
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b – alineja 1.
–  goriva iz biomase i biogoriva kako su definirana u članku 2. točkama 27. i 33. Direktive (EU) 2018/2001.;
–  goriva iz biomase, uključujući bioplin, i biogoriva kako su definirana u članku 2. točkama 27., 28. i 33. Direktive (EU) 2018/2001;
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – podtočka c – uvodni dio
(c)  „alternativna fosilna goriva” za prijelaznu fazu:
(c)  „alternativna fosilna goriva” za ograničenu prijelaznu fazu:
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 9.a (nova)
(9.a)   „energetska zajednica građana” znači zajednica kako je definirana u članku 2. točki 11. Direktive (EU) 2019/944;
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 17.
(17)  „električni cestovni sustav” znači fizička instalacija uz cestu koja omogućuje prijenos električne energije na električno vozilo dok je vozilo u pokretu;
(17)  „električni cestovni sustav” znači fizička instalacija uz cestu koja omogućuje prijenos električne energije na električno vozilo kako bi se osigurala energija potrebna za njegov pogon ili dinamično punjenje;
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 17.a (nova)
(17.a)  „dinamično punjenje” znači punjenje baterije električnog vozila dok je vozilo u pokretu;
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 19.a (nova)
(19.a)  „energetska učinkovitost na prvom mjestu” znači „energetska učinkovitost na prvom mjestu” kako je definirana u članku 2. točki 18. Uredbe (EU) 2018/1999;
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 19.b (nova)
(19.b)  „tehnološka neutralnost” znači „tehnološka neutralnost” kako je utvrđena u uvodnoj izjavi 25. Direktive (EU) 2018/1972;
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 35.a (nova)
(35.a)  „platna kartica” znači platna usluga koja funkcionira na temelju fizičke i digitalne debitne ili kreditne kartice te uključuje platne kartice ugrađene u aplikaciju za pametni telefon;
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 35.b (nova)
(35.b)  „platna usluga” znači „platna usluga” kako je definirana u članku 4. točki 3. Direktive (EU) 2015/2366;
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 37.a (nova)
(37.a)  „sustav pretkondicioniranog zraka” znači fiksni ili mobilni sustav u zračnim lukama koji pruža vanjsku opskrbu kondicioniranim zrakom za hlađenje, ventilaciju ili grijanje kabina aviona u mirovanju;
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 38.
(38)  „javno dostupna” infrastruktura za alternativna goriva znači infrastruktura za alternativna goriva koja se nalazi na lokaciji ili u prostoru koji su otvoreni široj javnosti, bez obzira na to nalazi li se infrastruktura za alternativna goriva na javnoj ili privatnoj imovini, primjenjuju li se ograničenja ili uvjeti u pogledu pristupa lokaciji ili prostoru i bez obzira na primjenjive uvjete uporabe infrastrukture za alternativna goriva;
(38)  „javno dostupna” infrastruktura za alternativna goriva znači infrastruktura za alternativna goriva koja se nalazi na lokaciji ili u prostoru koji su otvoreni široj javnosti, uključujući osobe smanjene pokretljivosti, bez obzira na to nalazi li se infrastruktura za alternativna goriva na javnoj ili privatnoj imovini, primjenjuju li se ograničenja ili uvjeti u pogledu pristupa lokaciji ili prostoru i bez obzira na primjenjive uvjete uporabe infrastrukture za alternativna goriva;
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 40.
(40)  „ponovno punjenje na ad hoc osnovi” znači usluga punjenja koju je kupio krajnji korisnik bez potrebe da se taj krajnji korisnik registrira, sklopi pisani sporazum ili sklopi dulji trgovački odnos s operatorom tog mjesta za punjenje nakon same kupnje usluge;
(40)  „ponovno punjenje na ad hoc osnovi” znači usluga punjenja koju je kupio krajnji korisnik bez potrebe da se taj krajnji korisnik registrira, sklopi pisani sporazum ili sklopi dulji trgovački odnos s operatorom tog mjesta za punjenje ili da se elektronički prijavi ili upiše na usluge internetskog posredovanja, nakon same kupnje usluge;
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 41.
(41)  „mjesto za punjenje” znači fiksno ili mobilno sučelje koje omogućuje prijenos električne energije na električno vozilo, koje, iako može imati jedan ili više priključaka za različite vrste priključaka, može puniti samo jedno električno vozilo istodobno i isključuje uređaje izlazne snage manje od ili jednake 3,7 kW čija primarna svrha nije punjenje električnih vozila;
(41)  „mjesto za punjenje” znači mrežno ili izvanmrežno fiksno ili mobilno sučelje koje omogućuje prijenos električne energije na električno vozilo, koje, iako može imati jedan ili više priključaka za različite vrste priključaka, može puniti samo jedno električno vozilo istodobno i isključuje uređaje izlazne snage manje od ili jednake 3,7 kW čija primarna svrha nije punjenje električnih vozila;
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 49.
(49)  „mjesto za opskrbu” znači postrojenje za opskrbu bilo kojim tekućim ili plinovitim alternativnim gorivom, s pomoću fiksne ili pokretne instalacije, koje može napajati samo jedno vozilo istodobno;
(49)  „mjesto za opskrbu” znači postrojenje za opskrbu bilo kojim tekućim ili plinovitim alternativnim gorivom, s pomoću fiksne ili pokretne instalacije, koje može napajati samo jedno vozilo ili jedno plovilo istodobno;
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 54.a (nova)
(54.a)   „zajednica obnovljive energije” znači zajednica kako je definirana u članku 2. točki 16. Direktive (EU) 2018/2001;
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 56.
(56)  „sigurno i zaštićeno parkirališno mjesto” znači prostor za parkiranje i odmor kako je navedeno u članku 17. točki 1. podtočki (b) koje je namijenjeno teškim vozilima za parkiranje tijekom noći;
(56)  „sigurno i zaštićeno parkirališno mjesto” znači prostor za parkiranje i odmor kako je predviđeno u članku 17. točki 1. podtočki (b) Uredbe (EU) br. 1315/2013, koje je namijenjeno teškim vozilima za parkiranje tijekom noći i koje je certificirano u skladu s odredbama članka 8.a Uredbe (EZ) br. 561/2006;
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 57.
(57)  „brod na vezu” znači brod na vezu kako je definiran u članku 3. točki (n) Uredbe (EU) 2015/757;
(57)  „brod na vezu” znači brod koji je sigurno privezan u pristaništu u luci pod nadležnošću neke države članice pri utovaru, istovaru, ukrcaju ili iskrcaju putnika ili mirovanju, uključujući vrijeme tijekom kojega brod ne obavlja aktivnosti prijevoza putnika ili tereta;
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 58.
(58)  „opskrba električnom energijom s kopna” znači opskrba električnom energijom s kopna, putem standardiziranog sučelja, plovila za plovidbu morem ili plovilâ unutarnje plovidbe na vezu;
(58)  „opskrba električnom energijom s kopna” znači opskrba električnom energijom s kopna, putem standardizirane fiksne, plutajuće ili pokretne instalacije, plovila za plovidbu morem ili plovilâ unutarnje plovidbe na vezu;
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 66.a (nova)
(66.a)  „multimodalno čvorište” znači infrastruktura za usluge mobilnosti, kao što su postaje i terminali za željeznički, cestovni, zračni i pomorski promet te promet unutarnjim vodnim putovima, koja omogućuje odvijanje „multimodalnog prijevoza” kako je utvrđen člankom 3. točkom (n) Uredbe (EU) br. 1315/2013;
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 66.b (nova)
(66.b)  „vozila kategorije L” znači motorna vozila s dva, tri i četiri kotača kako su kategorizirana u Uredbi (EU) br. 168/2013 i Prilogu I., uključujući bicikle s pomoćnim motorom, mopede s dva i tri kotača, motocikle s dva i tri kotača, motocikle s bočnom prikolicom, lake i teške cestovne četverocikle (quad) i lake i teške poluzatvorene četverocikle.
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − podstavak 1. − alineja 2.
–  na svojem državnom području uvode javno dostupne postaje za punjenje namijenjene lakim vozilima koje osiguravaju dostatnu izlaznu snagu tih vozila.
–  na svojem državnom području na način kojim se podupire teritorijalna ravnoteža i multimodalno putovanje uvode javno dostupne postaje za punjenje namijenjene lakim vozilima koje osiguravaju dostatnu izlaznu snagu tih vozila.
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − podstavak 1. − alineja 2.a (nova)
–  dostatan broj javno dostupnih postaja za punjenje lakih vozila uveden je na javnim cestama u rezidencijalnim područjima u kojima su vozila obično parkirana na dulje vrijeme;
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − podstavak 1. − alineja 2.b (nova)
–  osiguran je dostatan broj javno dostupnih postaja za pametno i dvosmjerno punjenje lakih vozila;
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − podstavak 1. − alineja 2.c (nova)
–  osigurani su priključenja na mrežu i kapacitet mreže.
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − podstavak 2. − točka a
(a)  za svako lako električno vozilo na baterije registrirano na njihovu državnom području, ukupna izlazna snaga od najmanje 1 kW osigurava se s pomoću javno dostupnih postaja za punjenje; i
(a)  za svako lako električno vozilo na baterije registrirano na njihovu državnom području, ukupna izlazna snaga od najmanje 3 kW osigurava se s pomoću javno dostupnih postaja za punjenje, ako je udio lakih baterijskih električnih vozila u ukupnom procijenjenom voznom parku lakih vozila te države članice manji od 1 %;
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − podstavak 2. − točka aa (nova)
(aa)  za svako lako baterijsko električno vozilo registrirano na njihovu državnom području osigurava se ukupna izlazna snaga od 2,5 kW s pomoću javno dostupnih postaja za punjenje ako je udio lakih baterijskih električnih vozila u ukupnom procijenjenom voznom parku lakih vozila u toj državi članici 1 % ili veći od 1 %, ali manji od 2,5 %;
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − podstavak 2. − točka ab (nova)
(ab)  za svako lako baterijsko električno vozilo registrirano na njihovu državnom području osigurava se ukupna izlazna snaga od najmanje 2 kW s pomoću javno dostupnih postaja za punjenje ako je udio lakih baterijskih električnih vozila u ukupnom procijenjenom voznom parku lakih vozila u toj državi članici 2,5 % ili veći od 2,5 %, ali manji od 5 %;
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − podstavak 2. − točka ac (nova)
(ac)  za svako lako baterijsko električno vozilo registrirano na njihovu državnom području osigurava se ukupna izlazna snaga od najmanje 1,5 kW s pomoću javno dostupnih postaja za punjenje ako je udio lakih baterijskih električnih vozila u ukupnom procijenjenom voznom parku lakih vozila u toj državi članici 5 % ili veći od 5 %, ali manji od 7,5 %; i
Amandman 92
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − podstavak 2. − točka ad (nova)
(ad)  za svako lako baterijsko električno vozilo registrirano na njihovu državnom području osigurava se ukupna izlazna snaga od najmanje 1 kW s pomoću javno dostupnih postaja za punjenje ako je udio lakih baterijskih električnih vozila u ukupnom procijenjenom voznom parku lakih vozila u toj državi članici 7,5 % ili veći;
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − podstavak 2. − točka b
(b)  za svako lako hibridno vozilo na punjenje registrirano na njihovu državnom području, ukupna izlazna snaga od najmanje 0,66 kW osigurava se s pomoću javno dostupnih postaja za punjenje.
(b)  za svako lako hibridno vozilo na punjenje registrirano na njihovu državnom području, ukupna izlazna snaga od najmanje 2 kW osigurava se s pomoću javno dostupnih postaja za punjenje ako je udio električnih vozila u ukupnom procijenjenom voznom parku u toj državi članici manji od 1 %;
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − podstavak 2. − točka ba (nova)
(ba)  za svako lako hibridno vozilo na punjenje registrirano na njihovu državnom području ukupna izlazna snaga od najmanje 1,65 kW osigurava se s pomoću javno dostupnih postaja za punjenje ako je udio električnih vozila u ukupnom procijenjenom voznom parku u toj državi članici 1 % ili veći od 1 %, ali manji od 2,5 %;
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − podstavak 2. − točka bb (nova)
(bb)  za svako lako hibridno vozilo na punjenje registrirano na njihovu državnom području ukupna izlazna snaga od najmanje 1,33 kW osigurava se s pomoću javno dostupnih postaja za punjenje ako je udio električnih vozila u ukupnom procijenjenom voznom parku u toj državi članici 2,5 % ili veći od 2,5 %, ali manji od 5 %;
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – podstavak 2. − točka bc (nova)
(bc)  za svako lako hibridno vozilo na punjenje registrirano na njihovu državnom području ukupna izlazna snaga od najmanje 1 kW osigurava se s pomoću javno dostupnih postaja za punjenje ako je udio električnih vozila u ukupnom procijenjenom voznom parku u toj državi članici 5 % ili veći od 5 %, ali manji od 7,5 %; i
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – podstavak 2. – točka bd (nova)
(bd)  za svako lako hibridno vozilo na punjenje registrirano na njihovu državnom području, ukupna izlazna snaga od najmanje 0,66 kW osigurava se s pomoću javno dostupnih postaja za punjenje ako je udio električnih vozila u ukupnom procijenjenom voznom parku u toj državi članici 7,5 % ili veći.
Amandman 98
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.a (novi)
1.a  Ne dovodeći u pitanje stavak 1. podstavak 2. točku (a), države članice osiguravaju uvođenje minimalnih ciljeva u pogledu izlazne snage infrastrukture za punjenje na nacionalnoj razini koja je dostatna za:
–  3 % ukupnog procijenjenog voznog parka lakih vozila do 31. prosinca 2027.;
–  5 % ukupnog procijenjenog voznog parka lakih vozila do 31. prosinca 2030.;
Amandman 99
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka a – uvodni dio
(a)  duž osnovne mreže TEN-T, javno dostupna skupna mjesta za punjenje namijenjena lakim vozilima koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve uvode se u svakom smjeru putovanja s najvećom udaljenosti od 60 km između njih:
(a)  duž osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže, javno dostupna skupna mjesta za punjenje namijenjena lakim vozilima koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve uvode se u svakom smjeru putovanja s najvećom udaljenosti od 60 km između njih:
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka a – podtočka i.
i.  do 31. prosinca 2025. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 300 kW i uključivati najmanje jednu postaju za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 150 kW;
i.  do 31. prosinca 2025. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 600 kW i uključivati najmanje jednu postaju za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 300 kW;
Amandman 101
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka a – podtočka ii.
ii.  do 31. prosinca 2030. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 600 kW i uključivati najmanje dvije postaje za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 150 kW;
ii.  do 31. prosinca 2030. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 900 kW i uključivati najmanje dvije postaje za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 350 kW;
Amandman 102
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. − točka b
(b)  duž sveobuhvatne mreže TEN-T, javno dostupna skupna mjesta za punjenje namijenjena lakim vozilima koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve uvode se u svakom smjeru putovanja s najvećom udaljenosti od 60 km između njih:
Briše se.
i.  do 31. prosinca 2030. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 300 kW i uključivati najmanje jednu postaju za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 150 kW;
ii.  do 31. prosinca 2035. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 600 kW i uključivati najmanje dvije postaje za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 150 kW.
Amandman 103
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.a (novi)
2.a  U slučaju brzog uvođenja električnih vozila na tržište u bilo kojem relevantnom izvještajnom razdoblju države članice trebale bi na odgovarajući način skratiti rokove navedene u stavku 2. i povećati ciljeve za skupna mjesta za punjenje.
Amandman 104
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.b (novi)
2.b  Ako su troškovi nerazmjerni koristima, uključujući koristi za okoliš, države članice mogu odlučiti da neće primjenjivati stavke 1. i 2. ovoga članka na:
(a)  najudaljenije regije Unije iz članka 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili
(b)  otoke koji nisu povezani s kopnenim energetskim mrežama, koji su obuhvaćeni definicijom malih povezanih sustava ili izoliranih sustava u skladu s Direktivom (EU) 2019/944.
U takvim slučajevima država članica obrazlaže svoje odluke Komisiji i stavlja na raspolaganje sve relevantne informacije u svojim nacionalnim okvirima politike.
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.c (novi)
2.c  Na temelju obrazloženog zahtjeva države članice Komisija može odobriti izuzeće iz zahtjeva utvrđenog u stavku 2. za ceste mreže TEN-T s ukupnim godišnjim prosječnim dnevnim prometom manjim od 2000 lakih vozila, pod uvjetom da se infrastruktura ne može opravdati u smislu društveno-gospodarskih troškova i koristi. Kad je to odobreno, država članica može na takvim cestama uvesti jedinstveno javno dostupno skupno mjesto za punjenje koje služi za oba smjera vožnje, pri čemu ispunjava zahtjeve iz stavka 2. u pogledu udaljenosti, ukupne izlazne snage skupnoga mjesta, broja točaka i izlazne snage pojedinačnih točaka primjenjive za jedan smjer vožnje, pod uvjetom da je skupno mjesto za punjenje lako dostupno iz oba smjera putovanja. Komisija odobrava takva izuzeća u propisno opravdanim slučajevima, nakon procjene obrazloženog zahtjeva koji je podnijela država članica.
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.d (novi)
2.d  Na temelju obrazloženog zahtjeva države članice Komisija može odobriti izuzeće iz zahtjeva o najvećoj udaljenosti utvrđenog u stavku 2. ovoga članka za ceste mreže TEN-T s ukupnim godišnjim prosječnim dnevnim prometom manjim od 1500 lakih vozila, pod uvjetom da se infrastruktura ne može opravdati u smislu društveno-gospodarskih troškova i koristi. Ako se takvo izuzeće odobri, države članice mogu dopustiti veću najveću udaljenost od najviše 100 km između mjesta za punjenje. Komisija odobrava takva izuzeća u propisno opravdanim slučajevima, nakon procjene obrazloženog zahtjeva koji je podnijela država članica.
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.e (novi)
2.e  U gusto naseljenim područjima i regijama s nedostatkom dostupnih parkirališnih mjesta izvan ulice ili velikim brojem registriranih lakih električnih vozila, države članice osiguravaju odgovarajuće povećanje broja javno dostupnih postaja za punjenje kako bi se osigurala potrebna infrastruktura i podržao razvoj tržišta.
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 3.
3.  Susjedne države članice osiguravaju da najveće udaljenosti iz točaka (a) i (b) nisu prekoračene za prekogranične odjeljke osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T.
3.  Susjedne države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da najveće udaljenosti iz točaka (a) i (b) ne budu prekoračene za prekogranične odjeljke osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T.
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 3.a (novi)
3.a  Komisija poduzima potrebne mjere kako bi se osigurala suradnja s trećim zemljama, osobito zemljama kandidatkinjama i trećim zemljama u kojima se nalaze tranzitni koridori koji povezuju države članice.
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka i.
i.  do 31. prosinca 2025. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 1400 kW i uključivati najmanje jednu postaju za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 350 kW;
i.  do 31. prosinca 2025. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 2000 kW i uključivati najmanje dvije postaje za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 800 kW;
Amandman 111
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.
ii.  do 31. prosinca 2030. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 3 500 kW i uključivati najmanje dvije postaje za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 350 kW;
ii.  do 31. prosinca 2030. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 5 000 kW i uključivati najmanje četiri postaje za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 800 kW;
Amandman 112
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka i.
i.  do 31. prosinca 2030. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 1400 kW i uključivati najmanje jednu postaju za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 350 kW;
i.  do 31. prosinca 2030. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 2000 kW i uključivati najmanje jednu postaju za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 800 kW;
Amandman 113
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka ii.
ii.  do 31. prosinca 2035. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 3 500 kW i uključivati najmanje dvije postaje za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 350 kW;
ii.  do 31. prosinca 2035. svako skupno mjesto za punjenje mora imati izlaznu snagu od najmanje 5 000 kW i uključivati najmanje dvije postaje za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 800 kW;
Amandman 114
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  na temelju obrazloženog zahtjeva države članice Komisija može odobriti izuzeće iz zahtjeva utvrđenog u stavku 1. za ceste mreže TEN-T s ukupnim godišnjim prosječnim dnevnim prometom manjim od 800 teških vozila, pod uvjetom da se infrastruktura ne može opravdati u smislu društveno-gospodarskih troškova i koristi. Kada je to odobreno, država članica može na takvim cestama uvesti jedinstveno javno dostupno skupno mjesto za punjenje koje služi za oba smjera vožnje, pri čemu ispunjava zahtjeve iz stavka 1. u pogledu udaljenosti, ukupne izlazne snage skupnoga mjesta, broja točaka i izlazne snage pojedinačnih točaka primjenjive za jedan smjer vožnje, pod uvjetom da je skupno mjesto za punjenje lako dostupno iz oba smjera putovanja. Komisija odobrava takva izuzeća u propisno opravdanim slučajevima, nakon procjene obrazloženog zahtjeva koji je podnijela država članica;
Amandman 115
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka bb (nova)
(bb)  na temelju obrazloženog zahtjeva države članice Komisija može odobriti izuzeće iz zahtjeva o najvećoj udaljenosti utvrđenog u stavku 1. ovoga članka za ceste mreže TEN-T s ukupnim godišnjim prosječnim dnevnim prometom manjim od 600 teških vozila, pod uvjetom da se infrastruktura ne može opravdati u smislu društveno-gospodarskih troškova i koristi. Ako se takvo izuzeće odobri, države članice mogu dopustiti veću najveću udaljenost od najviše 100 km između mjesta za punjenje. Komisija odobrava takva izuzeća u propisno opravdanim slučajevima, nakon procjene obrazloženog zahtjeva koji je podnijela država članica;
Amandman 116
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. − točka c
(c)  do 31. prosinca 2030. na svakom sigurnom i zaštićenom parkiralištu mora biti ugrađena najmanje jedna postaja za punjenje namijenjena teškim vozilima izlazne snage od najmanje 100 kW;
(c)  do 31. prosinca 2027. na svakom sigurnom i zaštićenom parkiralištu moraju biti ugrađene najmanje dvije postaje za punjenje namijenjene teškim vozilima izlazne snage od najmanje 100 kW koje imaju mogućnost pametnog i dvosmjernog punjenja;
Amandman 117
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka ca (nova)
(ca)  do 31. prosinca 2030. na svakom sigurnom i zaštićenom parkiralištu ugrađene su najmanje četiri postaje za punjenje namijenjene teškim vozilima izlazne snage od najmanje 100 kW koje imaju mogućnost pametnog i dvosmjernog punjenja;
Amandman 118
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. − točka d
(d)  do 31. prosinca 2025. u svakom gradskom čvoru bit će uspostavljena javno dostupna mjesta za punjenje namijenjena teškim vozilima s ukupnom snagom od najmanje 600 kW koja pružaju postaje za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 150 kW;
(d)  do 31. prosinca 2025. u svakom gradskom čvoru bit će uspostavljena javno dostupna mjesta za punjenje namijenjena teškim vozilima s ukupnom snagom od najmanje 1 400 kW koja pružaju postaje za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 350 kW;
Amandman 119
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. − točka e
(e)  do 31. prosinca 2030. u svakom gradskom čvoru bit će uspostavljena javno dostupna mjesta za punjenje namijenjena teškim vozilima s ukupnom snagom od najmanje 1 200 kW koja pružaju postaje za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 150 kW.
(e)  do 31. prosinca 2030. u svakom gradskom čvoru bit će uspostavljena javno dostupna mjesta za punjenje namijenjena teškim vozilima s ukupnom snagom od najmanje 3 500 kW koja pružaju postaje za punjenje s pojedinačnom izlaznom snagom od najmanje 350 kW;
Amandman 120
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.a (novi)
1.a  zahtjevi navedeni u stavku 1. točkama (c), (ca), (d) i (e) primjenjuju se uz zahtjeve navedene u stavku 1. točkama (a) i (b).
Amandman 121
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.b (novi)
1.b  Komisija razmatra hoće li povećati pojedinačnu izlaznu snagu iz stavka 1. točaka (a), (b), (d) i (e) nakon što zajedničke tehničke specifikacije budu dostupne i dopunjene u skladu s Prilogom II. u okviru preispitivanja ove Uredbe u skladu s člankom 22.
Amandman 122
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.c (novi)
1.c  Države članice moraju se pobrinuti za to da je osigurano potrebno priključenje na elektroenergetsku mrežu i potreban kapacitet mreže. Stoga bi države članice u suradnji s relevantnim dionicima trebale provesti analizu prije 2025. kako bi ocijenile i planirale potrebna povećanja elektroenergetskih mreža.
Amandman 123
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.
2.  Susjedne države članice osiguravaju da najveće udaljenosti iz točaka (a) i (b) nisu prekoračene za prekogranične odjeljke osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T.
2.  Susjedne države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da najveće udaljenosti iz točaka (a) i (b) ne budu prekoračene za prekogranične odjeljke osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T.
Amandman 124
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.a (novi)
2.a  Komisija poduzima potrebne mjere kako bi se osigurala suradnja s trećim zemljama, osobito zemljama kandidatkinjama i trećim zemljama u kojima se nalaze tranzitni koridori koji povezuju države članice.
Amandman 125
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.b (novi)
2.b  Ako su troškovi nerazmjerni koristima, uključujući koristi za okoliš, država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavke 1. i 2. ovoga članka na:
(a)  najudaljenije regije Unije iz članka 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili
(b)  otoke koji nisu povezani s kopnenim energetskim mrežama, koji su obuhvaćeni definicijom malih povezanih sustava ili izoliranih sustava u skladu s Direktivom (EU) 2019/944.
U takvim slučajevima države članice obrazlažu svoje odluke Komisiji i stavljaju na raspolaganje sve relevantne informacije u svojim nacionalnim okvirima politike.
Amandman 126
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. – točka a – uvodni dio
(a)   operatori mjesta za punjenje na javno dostupnim postajama za punjenje izlazne snage manje od 50 kW, koje se uvode od datuma iz članka 24., prihvaćaju elektronička plaćanja putem terminala i uređaja koji se upotrebljavaju za platne usluge, uključujući najmanje jedno od sljedećeg:
U tu svrhu operatori mjesta za punjenje na javno dostupnim postajama za punjenje koje se uvode od [datum stupanja na snagu ove Uredbe] prihvaćaju elektronička plaćanja putem terminala i uređaja koji se upotrebljavaju za platne usluge, uključujući najmanje čitače platnih kartica i uređaje s beskontaktnom funkcionalnošću koji barem mogu čitati platne kartice. Nadalje, ako je to moguće, mogu se pružiti uređaji koji koriste internetsku vezu s kojom se, na primjer, može izričito generirati kôd za brzi odgovor i upotrebljavati za platnu transakciju.
Amandman 127
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. – točka a – podtočka i.
i.  čitače platnih kartica;
Briše se.
Amandman 128
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2. − podstavak 1. − točka a – podtočka ii.
ii.  uređaje s beskontaktnom funkcionalnošću koji mogu čitati barem platne kartice;
Briše se.
Amandman 129
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. – točka a – podtočka iii.
iii.  uređaje koji koriste internetsku vezu s kojom se, na primjer, može izričito generirati kôd za brzi odgovor i upotrebljavati za platnu transakciju;
Briše se.
Amandman 130
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2. − podstavak 1. − točka b
(b)  operatori mjesta za punjenje na javno dostupnim postajama za punjenje izlazne snage jednake 50 kW ili veće, koje se uvode od datuma iz članka 24., prihvaćaju elektronička plaćanja putem terminala i uređaja koji se upotrebljavaju za platne usluge, uključujući najmanje jedno od sljedećeg:
Briše se.
i.  čitače platnih kartica;
ii.  uređaje s beskontaktnom funkcionalnošću koji mogu čitati barem platne kartice.
Amandman 131
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.
Od 1. siječnja 2027. nadalje operatori mjesta za punjenje osiguravaju da sve javno dostupne postaje za punjenje kojima upravljaju i koje imaju izlaznu snagu jednaku 50 kW ili veću ispunjavaju zahtjev iz točke (b).
Od 1. siječnja 2027. nadalje operatori mjesta za punjenje osiguravaju da sve javno dostupne postaje za punjenje kojima upravljaju ispunjavaju zahtjeve navedene u ovom stavku.
Amandman 132
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2. – podstavak 3.
Zahtjevi utvrđeni u točkama (a) i (b) ne primjenjuju se na javno dostupna mjesta za punjenje koja ne zahtijevaju plaćanje za uslugu punjenja.
Zahtjevi utvrđeni u ovom stavku ne primjenjuju se na javno dostupna mjesta za punjenje koja ne zahtijevaju plaćanje za uslugu punjenja.
Amandman 133
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 3.
3.  Operatori mjesta za punjenje, kad nude automatsku autentifikaciju na javno dostupnom mjestu za punjenje kojim upravljaju, osiguravaju da krajnji korisnici uvijek imaju pravo ne koristiti automatsku autentifikaciju i da mogu ili puniti svoje vozilo na ad hoc osnovi, kako je predviđeno u stavku 3., ili koristiti drugo rješenje za punjenje na temelju ugovora koje se nudi na tom mjestu za punjenje. Operatori mjesta za punjenje transparentno izlažu tu mogućnost i nude je na praktičan način krajnjem korisniku, na svakom javno dostupnom mjestu za punjenje kojim upravljaju i kad stavljaju na raspolaganje automatsku autentifikaciju.
3.  Operatori mjesta za punjenje, kad nude automatsku autentifikaciju na javno dostupnom mjestu za punjenje kojim upravljaju, osiguravaju da krajnji korisnici uvijek imaju pravo ne koristiti automatsku autentifikaciju i da mogu ili puniti svoje vozilo na ad hoc osnovi, kako je predviđeno u stavku 3., ili koristiti drugo rješenje za punjenje na temelju ugovora koje se nudi na tom mjestu za punjenje. Operatori mjesta za punjenje transparentno izlažu tu mogućnost i nude je na praktičan način krajnjem korisniku te osiguravaju dostupnost e-roaminga, na svakom javno dostupnom mjestu za punjenje kojim upravljaju i kad stavljaju na raspolaganje automatsku autentifikaciju.
Amandman 134
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 4.
4.  Cijene koje zaračunavaju operatori javno dostupnih mjesta za punjenje moraju biti razumne, lako i jasno usporedive, transparentne i nediskriminirajuće. Operatori javno dostupnih mjesta za punjenje ne smiju diskriminirati među cijenama koje se naplaćuju krajnjim korisnicima i cijenama koje se naplaćuju pružateljima usluga mobilnosti, kao ni cijenama koje se naplaćuju različitim pružateljima usluga mobilnosti. Prema potrebi, razina cijena može se diferencirati samo na proporcionalan način, u skladu s objektivnim obrazloženjem.
4.  Operatori javno dostupnih mjesta za punjenje na nediskriminirajući način osiguravaju da svi pružatelji usluga mobilnosti imaju pristup postajama za punjenje kojima upravljaju. Cijene koje zaračunavaju operatori javno dostupnih mjesta za punjenje moraju biti razumne i cjenovno pristupačne, lako i jasno usporedive, transparentne i nediskriminirajuće. Operatori javno dostupnih mjesta za punjenje ne smiju diskriminirati među cijenama koje se naplaćuju krajnjim korisnicima i cijenama koje se naplaćuju pružateljima usluga mobilnosti, kao ni cijenama koje se naplaćuju različitim pružateljima usluga mobilnosti. Prema potrebi, razina cijena može se diferencirati samo na proporcionalan način, u skladu s objektivnim obrazloženjem ili na temelju ugovornih uvjeta.
Amandman 135
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 4.a (novi)
4.a  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere za sprečavanje nepoštenih praksi usmjerenih na potrošače, među ostalim u vezi s cijenama utvrđenima za korištenje javno dostupnih mjesta za punjenje, kao što je „napuhavanje” cijena, s općim ciljem zaštite tržišnog natjecanja i prava potrošača. Donošenje takvih mjera temelji se na redovitom praćenju određivanja cijena i praksi proizvođača vozila i operatora mjesta za punjenje. Države članice obavješćuju Komisiju o donošenju takvih mjera od strane odgovarajućeg regulatornog tijela.
Amandman 136
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 5. – uvodni dio
5.  Operatori mjesta za punjenje moraju jasno prikazati ad hoc cijenu i sve njezine komponente na svim javno dostupnim postajama za punjenje kojima upravljaju kako bi one bile poznate krajnjim korisnicima prije započinjanja sesije punjenja. Na postaji za punjenje moraju biti jasno prikazane barem sljedeće komponente cijene:
5.  Operatori mjesta za punjenje moraju jasno prikazati ad hoc cijenu po kWh i sve njezine komponente na svim javno dostupnim postajama za punjenje kojima upravljaju kako bi te informacije bile poznate krajnjim korisnicima prije započinjanja sesije punjenja.
Amandman 137
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 5. – alineja 1.
–  cijena po sesiji;
Briše se.
Amandman 138
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 5. – alineja 2.
–  cijena po minuti;
Briše se.
Amandman 139
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 5. – alineja 3.
–  cijena po kWh.
Briše se.
Amandman 140
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 6.
6.  Cijene koje pružatelji usluga mobilnosti naplaćuju krajnjim korisnicima razumne su, transparentne i nediskriminirajuće. Pružatelji usluga mobilnosti krajnjim korisnicima stavljaju na raspolaganje sve primjenjive informacije o cijenama prije početka sesije punjenja, koje su specifične za njihovu predviđenu sesiju punjenja, s pomoću slobodno dostupnih elektroničkih sredstava s opširnom podrškom, jasno razlikujući cjenovne komponente koje naplaćuje operator mjesta za punjenje, primjenjive troškove e-roaminga i druge naknade ili naknade koje primjenjuje pružatelj usluga mobilnosti. Naknade su razumne, transparentne i nediskriminirajuće. Ne primjenjuju se dodatne naknade za prekogranični e-roaming.
6.  Cijene koje pružatelji usluga mobilnosti naplaćuju krajnjim korisnicima razumne su i cjenovno pristupačne, transparentne i nediskriminirajuće. Pružatelji usluga mobilnosti krajnjim korisnicima stavljaju na raspolaganje sve primjenjive informacije o cijenama prije početka sesije punjenja, koje su specifične za njihovu predviđenu sesiju punjenja, s pomoću slobodno dostupnih elektroničkih sredstava s opširnom podrškom, jasno prikazujući cijenu po kWh koju naplaćuje operator mjesta za punjenje, primjenjive troškove e-roaminga i druge naknade ili naknade koje primjenjuje pružatelj usluga mobilnosti. Naknade su razumne i cjenovno pristupačne, transparentne i nediskriminirajuće. Ne primjenjuju se dodatne naknade za prekogranični e-roaming.
Amandman 141
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 6.a (novi)
6.a  Operatori mjesta za pametno ili dvosmjerno punjenje stavljaju na raspolaganje informacije koje primaju od operatora prijenosnih sustava, opskrbljivača električnom energijom ili putem vlastite proizvodnje električne energije o udjelu električne energije iz obnovljivih izvora u prijenosnom sustavu i povezanim emisijama stakleničkih plinova. Te se informacije stavljaju na raspolaganje u redovitim intervalima u stvarnom vremenu zajedno s predviđanjem, ako je dostupno, te se po potrebi primjenjuju uvjeti ugovora s opskrbljivačem električne energije.
Amandman 142
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 7.
7.  Od datuma iz članka 24. operatori mjesta za punjenje osiguravaju da su sva javno dostupna mjesta za punjenje kojima upravljaju digitalno povezana mjesta za punjenje.
7.  Od [datum stupanja na snagu ove Uredbe] operatori mjesta za punjenje osiguravaju da su sva novoizgrađena ili obnovljena javno dostupna mjesta za punjenje kojima upravljaju digitalno povezana, da uključuju e-roaming funkcionalnost te da se podaci o njihovoj lokaciji i statusu mogu jednostavno pronaći na internetu.
Amandman 143
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 8.
8.  Od datuma iz članka 24. operatori mjesta za punjenje osiguravaju da su sva javno dostupna mjesta za punjenje male snage kojima upravljaju sposobna za pametno punjenje.
8.  Od [datum stupanja na snagu ove Uredbe] operatori mjesta za punjenje osiguravaju da su sva novoizgrađena ili obnovljena javno dostupna mjesta za punjenje kojima upravljaju sposobna za pametno punjenje.
Amandman 144
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 8.a (novi)
8.a  Operatori javno dostupnih mjesta za punjenje osiguravaju:
(a)  da stanice za punjenje rade u ispravnom stanju tijekom svojeg komercijalnog vijeka trajanja i da su funkcionalnosti utvrđene u stavcima od 2. do 5. uvijek dostupne krajnjim korisnicima, pri čemu se redovite operacije održavanja i popravka izvode čim se otkrije svaka neispravnost;
(b)  da su sva javno dostupna mjesta za punjenje kojima upravljaju u skladu s odredbama Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije.
Amandman 145
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 9.
9.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se odgovarajuća signalizacija uvede u područjima za parkiranje i odmor u okviru cestovne mreže TEN-T u kojoj je postavljena infrastruktura za alternativna goriva, kako bi se omogućila jednostavna identifikacija točne lokacije infrastrukture za alternativna goriva.
9.  Od [datum stupanja na snagu ove Uredbe] države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se odgovarajuća signalizacija uvede u područjima za parkiranje i odmor u okviru cestovne mreže TEN-T u kojoj je postavljena infrastruktura za alternativna goriva, kako bi se omogućila jednostavna identifikacija točne lokacije infrastrukture za alternativna goriva. Na cestovnoj mreži TEN-T uvodi se i signalizacija na odgovarajućoj udaljenosti od parkirališta i odmorišta na kojima je postavljena takva infrastruktura za alternativna goriva.
Amandman 146
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 9.a (novi)
9.a  Države članice potiču operatore da poduzmu potrebne mjere kako bi ponudili standardizirane i potpuno interoperabilne informacijske sustave koji pružaju informacije o dostupnosti mjesta za punjenje. Ti sustavi moraju biti precizni, jednostavni za korištenje i uporabljivi na službenom jeziku (službenim jezicima) države članice i na engleskom jeziku.
Amandman 147
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 11.a (novi)
11.a  Operatori javno dostupnih mjesta za punjenje osiguravaju da su potrebne kontaktne informacije za lokalne hitne službe jasno prikazane na postajama za punjenje.
Amandman 148
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 11.b (novi)
11.b  Na postajama za punjenje bez nadzora države članice olakšavaju ugradnju sustava za nadzor s kamerama i gumba za hitne pozive radi neposrednog kontakta s lokalnim hitnim službama.
Amandman 149
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – podstavak 1.
Države članice osiguravaju da se na njihovu državnom području do 31. prosinca 2030. uspostavi najmanji broj javno dostupnih postaja za opskrbu vodikom.
Države članice osiguravaju da se na njihovu državnom području do 31. prosinca 2027. uspostavi najmanji broj javno dostupnih postaja za opskrbu vodikom.
Amandman 150
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2.
U tu svrhu države članice osiguravaju da do 31. prosinca 2030. javno dostupne postaje za opskrbu vodikom s najmanjim kapacitetom od 2 t/dan i opremljene s crpkom od najmanje 700 bara budu uvedene duž osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T s najvećom udaljenosti od 150 km između njih. Tekući vodik mora biti dostupan na javno dostupnim postajama za opskrbu s najvećom udaljenosti od 450 km između njih.
U tu svrhu države članice osiguravaju da do 31. prosinca 2027. javno dostupne postaje za opskrbu vodikom s najmanjim kapacitetom od 2 t/dan i opremljene s crpkom od najmanje 700 bara budu uvedene duž osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T s najvećom udaljenosti od 100 km između njih. Tekući vodik mora biti dostupan na javno dostupnim postajama za opskrbu s najvećom udaljenosti od 400 km između njih.
Amandman 151
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – podstavak 3.
Oni osiguravaju da do 31. prosinca 2030. u svakom gradskom čvoru bude uvedena najmanje jedna javno dostupna postaja za opskrbu vodikom. Analiza najbolje lokacije provodi se za one postaje za opskrbu koje posebno uzimaju u obzir uvođenje tih postaja u multimodalnim čvorištima u kojima se mogu opskrbiti i druge vrste prijevoza.
Oni osiguravaju da do 31. prosinca 2027. u svakom gradskom čvoru bude uvedena najmanje jedna javno dostupna postaja za opskrbu vodikom. Analiza najbolje lokacije provodi se za one postaje za opskrbu koje posebno uzimaju u obzir uvođenje tih postaja u multimodalnim čvorištima u kojima se mogu opskrbiti i druge vrste prijevoza.
Amandman 152
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.a (novi)
1.a  Države članice do 31. prosinca 2024. objavljuju detaljan popis multimodalnih prometnih čvorišta, industrijskih klastera i luka primjerenih za uvođenje postaja za opskrbu vodikom.
Amandman 153
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2.
2.  Susjedne države članice osiguravaju da najveće udaljenosti iz stavka 1. nisu prekoračene za prekogranične odjeljke osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T.
2.  Susjedne države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da najveće udaljenosti iz stavka 1. nisu prekoračene za prekogranične odjeljke osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T.
Amandman 154
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.a (novi)
3.a  Ako su troškovi nerazmjerni koristima, uključujući koristi za okoliš, države članice mogu odlučiti da neće primjenjivati stavak 1. ovoga članka na: (a) najudaljenije regije Unije iz članka 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili (b) otoke koji nisu povezani s kopnenim energetskim mrežama, a obuhvaćeni su definicijom malih povezanih sustava ili izoliranih sustava u skladu s Direktivom (EU) 2019/944. U takvim slučajevima države članice obrazlažu svoje odluke Komisiji i stavljaju na raspolaganje sve relevantne informacije u svojim nacionalnim okvirima politike.
Amandman 155
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.b (novi)
3.b  Komisija poduzima potrebne mjere kako bi se osigurala suradnja s trećim zemljama, osobito zemljama kandidatkinjama i trećim zemljama u kojima se nalaze tranzitni koridori koji povezuju države članice.
Amandman 156
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio
Od datuma iz članka 24. svi operatori javno dostupnih postaja za opskrbu vodikom kojima upravljaju osiguravaju krajnjim korisnicima mogućnost ad hoc punjenja s pomoću platnog instrumenta koji se u velikoj mjeri upotrebljava u Europsko uniji. U tu svrhu operatori postaja za opskrbu vodikom osiguravaju da sve postaje za opskrbu vodikom kojima upravljaju prihvaćaju elektronička plaćanja putem terminala i uređaja koji se upotrebljavaju za platne usluge, uključujući najmanje jedno od sljedećeg:
Od [datum stupanja na snagu ove Uredbe] svi operatori javno dostupnih postaja za opskrbu vodikom kojima upravljaju osiguravaju krajnjim korisnicima mogućnost ad hoc punjenja s pomoću platnog instrumenta koji se u velikoj mjeri upotrebljava u Europskoj uniji. U tu svrhu operatori postaja za opskrbu vodikom osiguravaju da sve postaje za opskrbu vodikom kojima upravljaju prihvaćaju elektronička plaćanja putem terminala i uređaja koji se upotrebljavaju za platne usluge, uključujući najmanje čitače platnih kartica ili uređaje s beskontaktnom funkcionalnošću koji mogu čitati platne kartice.
Amandman 157
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. − podstavak 1. − točka a
(a)  čitače platnih kartica;
Briše se.
Amandman 158
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. − podstavak 1. − točka b
(b)  uređaje s beskontaktnom funkcionalnošću koji mogu čitati barem platne kartice.
Briše se.
Amandman 159
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1.a (novi)
1.a  Države članice potiču operatore da nude standardizirane i potpuno interoperabilne informacijske sustave koji pružaju informacije o dostupnosti mjesta za opskrbu. Ti sustavi moraju biti precizni, jednostavni za korištenje i uporabljivi na službenom jeziku (službenim jezicima) države članice i na engleskom jeziku.
Amandman 160
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3.
3.  Operatori mjesta za opskrbu vodikom stavljaju na raspolaganje informacije o cijenama prije početka sesije opskrbe na postajama za opskrbu vodikom kojima upravljaju.
3.  Operatori mjesta za opskrbu vodikom stavljaju na raspolaganje informacije o cijenama prije početka sesije opskrbe na postajama za opskrbu vodikom kojima upravljaju. Moraju jasno prikazati ad hoc cijenu i sve njezine komponente na svim javno dostupnim postajama za opskrbu kojima upravljaju kako bi one bile poznate krajnjim korisnicima prije započinjanja postupka opskrbe. Cijena po kilogramu mora biti jasno prikazana.
Amandman 161
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 4.
4.  Operatori javno dostupnih postaja za opskrbu mogu pružati usluge opskrbe vodikom kupcima na ugovornoj osnovi, među ostalim u ime i za račun drugih pružatelja usluga mobilnosti. Pružatelji usluga mobilnosti naplaćuju cijene krajnjim korisnicima koje su razumne, transparentne i nediskriminirajuće. Pružatelji usluga mobilnosti krajnjim korisnicima stavljaju na raspolaganje sve primjenjive informacije o cijenama prije početka sesije punjenja, koje su specifične za njihovu predviđenu sesiju punjenja, s pomoću slobodno dostupnih elektroničkih sredstava s opširnom podrškom, jasno razlikujući cjenovne komponente koje naplaćuje operator mjesta za opskrbu vodikom, primjenjive troškove e-roaminga i druge naknade ili naknade koje primjenjuje pružatelj usluga mobilnosti.
4.  Operatori javno dostupnih postaja za opskrbu mogu pružati usluge opskrbe vodikom kupcima na ugovornoj osnovi, među ostalim u ime i za račun drugih pružatelja usluga mobilnosti. Pružatelji usluga mobilnosti naplaćuju cijene krajnjim korisnicima koje su razumne, transparentne i nediskriminirajuće. Pružatelji usluga mobilnosti krajnjim korisnicima stavljaju na raspolaganje sve primjenjive informacije o cijenama prije početka sesije opskrbe, koje su specifične za njihovu predviđenu sesiju opskrbe, s pomoću slobodno dostupnih elektroničkih sredstava s opširnom podrškom, jasno razlikujući cjenovne komponente koje naplaćuje operator mjesta za opskrbu vodikom, primjenjive troškove e-roaminga i druge naknade ili naknade koje primjenjuje pružatelj usluga mobilnosti.
Amandman 162
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Države članice osiguravaju da se u pomorskim lukama osigura najmanja opskrba električnom energijom s kopna za kontejnerske i putničke brodove za plovidbu morem. U tu svrhu države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da do 1. siječnja 2030.:
1.  Države članice osiguravaju da se u pomorskim lukama osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T osigura najmanja opskrba električnom energijom s kopna za kontejnerske i putničke brodove za plovidbu morem. U tu svrhu i u potpunosti u skladu s člankom 5., stavcima 1. i 2. Uredbe XXXX-XXX [FuelEU Maritime], države članice u suradnji s upravljačkim tijelom ili nadležnim tijelom poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da do 1. siječnja 2030.:
Amandman 163
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.a (novi)
1.a  Države članice osiguravaju da su dostupni dovoljna mrežna infrastruktura i kapacitet, rezervna snaga i frekvencijska pretvorba za ispunjenje uvjeta utvrđenih u stavku 1. točkama (a), (b) i (c).
Amandman 164
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Za određivanje broja pristajanja u luci ne uzimaju se u obzir sljedeća pristajanja u luci:
2.  Za određivanje broja pristajanja u luci i u potpunosti u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe XXXX-XXX [FuelEU Maritime] ne uzimaju se u obzir sljedeća pristajanja u luci:
Amandman 165
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – točka aa (nova)
(aa)  pristajanja u luke za koja je procijenjeno da su pristajanja na vez kraća od dva sata, a koja su bila spriječena u isplovljavanju unutar tog vremenskog okvira zbog događaja koje nije bilo moguće predvidjeti pri ulasku u luku i koji su očito bili izvan kontrole ili odgovornosti operatera;
Amandman 166
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – točka ca (nova)
(ca)  nekoliko kratkih pristajanja u luci za utovar i istovar na različitim vezovima u istoj luci, koja ne premašuju vremensko ograničenje iz točke (a);
Amandman 167
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3.
3.  Ako se pomorska luka osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T nalazi na otoku koji nije izravno povezan s električnom mrežom, stavak 1. ne primjenjuje se sve dok ta veza ne bude završena ili ako postoji dovoljan lokalni kapacitet iz čistih izvora energije.
3.  Ako se pomorska luka osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T nalazi na otoku ili u najudaljenijoj regiji Unije iz članka 349. UFEU-a koji nisu izravno povezani s električnom mrežom, stavak 1. ne primjenjuje se sve dok ta veza ne bude završena ili ako postoji dovoljan lokalni kapacitet iz čistih izvora energije.
Amandman 168
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3.a (novi)
3.a  Ne dovodeći u pitanje stavak 3., stavak 1. ne primjenjuje se na teritoriji Ceute i Melille dok ne bude uspostavljeno izravno povezivanje na električnu mrežu na kopnu ili električnu mrežu susjedne zemlje ili dok ne postoji dovoljan kapacitet proizveden lokalno iz čistih izvora energije.
Amandman 169
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  u lukama postoje dovoljan kapacitet mreže i priključenje na mrežu, rezerva električne energije i konverzija frekvencije.
Amandman 170
Prijedlog uredbe
Članak 11. – naslov
Ciljevi opskrbe UPP-om u morskim lukama
Ciljevi opskrbe UPP-om, amonijakom i vodikom u morskim lukama
Amandman 171
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1.
1.  Države članice osiguravaju uspostavljanje odgovarajućeg broja mjesta za opskrbu UPP-om u pomorskim lukama osnovne mreže TEN-T iz stavka 2. kako bi se do 1. siječnja 2025. omogućila plovidba brodovima za plovidbu morem u cijeloj osnovnoj mreži TEN-T. Države članice prema potrebi surađuju sa susjednim državama članicama kako bi osigurale odgovarajuću pokrivenost osnovne mreže TEN-T.
1.  Države članice osiguravaju uspostavljanje odgovarajućeg broja mjesta za opskrbu UPP-om, amonijakom i vodikom u pomorskim lukama osnovne mreže TEN-T iz stavka 2. kako bi se do 1. siječnja 2025. kratkoročno i dugoročno zadovoljila potražnja na tržištu za tim gorivima i omogućila plovidba brodovima za plovidbu morem u cijeloj osnovnoj mreži TEN-T. Države članice prema potrebi surađuju sa susjednim državama članicama kako bi osigurale odgovarajuću pokrivenost osnovne mreže TEN-T.
Amandman 172
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2.
2.  Države članice u svojim nacionalnim okvirima politike određuju morske luke osnovne mreže TEN-T koje trebaju osigurati pristup mjestima za opskrbu UPP-om iz stavka 1. pri čemu uzimaju u obzir i stvarne potrebe tržišta.
2.  Države članice u svojim nacionalnim okvirima politike određuju morske luke osnovne mreže TEN-T koje trebaju osigurati pristup mjestima za opskrbu iz stavka 1. pri čemu uzimaju u obzir razvoj luka, postojeća mjesta za opskrbu UPP-omi stvarne potrebe tržišta te svoje obveze u vezi s ciljem klimatske neutralnosti Unije.
Amandman 173
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Države članice osiguravaju da upravljačka tijela svih zračnih luka osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T osiguraju opskrbu električnom energijom aviona u mirovanju do:
1.  Države članice osiguravaju da upravljačka tijela svih zračnih luka i pružatelji zemaljskih usluga u svim zračnim lukama osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T osiguraju opskrbu električnom energijom aviona u mirovanju do:
Amandman 174
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Međutim, podstavak 1. točke (a) i (b) ne primjenjuju se na kratkoročna parkirna mjesta, za odmrzavanje aviona, parkirna mjesta u vojnim zonama i parkirna mjesta za opći zračni promet (najveća dopuštena uzletna masa manja od 5,7 t).
Amandman 175
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2.a (novi)
2.a  Odstupajući od stavka 1. točaka (a) i (b), ako se zračna luka osnovne mreže TEN-T ili sveobuhvatne mreže TEN-T nalazi na otoku koji nije izravno povezan s električnom mrežom ili u najudaljenijoj regiji, taj se stavak ne primjenjuje sve dok ta veza ne bude završena, ako postoji dovoljan lokalni kapacitet iz čistih izvora energije ili ako su troškovi nerazmjerni u odnosu na koristi, uključujući koristi za okoliš.
Amandman 176
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2.b (novi)
2.b  Države članice osiguravaju da upravljačka tijela ili pružatelji zemaljskih usluga svih zračnih luka osnovne mreže TEN-T stave na raspolaganje sustave pretkondicioniranog zraka.
Amandman 177
Prijedlog uredbe
Članak 12.a (novi)
Članak 12.a
Ciljevi u pogledu infrastrukture za željezničke pruge
1.  Države članice osiguravaju dostatnu infrastrukturu kako bi se omogućilo da željezničke pruge u cijeloj Uniji ispunjavaju ciljeve elektrifikacije iz Uredbe (EU) br. 1315/2013 [Uredba o TEN-T-u].
2.  Ako izravna elektrifikacija željezničkih pruga nije moguća, među ostalim zbog razloga povezanih s troškovnom učinkovitošću usluge, države članice osiguravaju uspostavu odgovarajućeg broja postaja za punjenje vlakova na baterijski pogon i stanica za opskrbu vodikom za željeznice. U tu svrhu države članice osiguravaju da se duž osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T uvedu postaje za punjenje vlakova na baterijski pogon i postaje za opskrbu za vlakove s pogonom na vodik u svakom smjeru putovanja na dionicama za koje elektrifikacija nije predviđena Uredbom (EU) br. 1315/2013 [Uredba o TEN-T-u].
3.  Države članice osiguravaju da se tijekom donošenja odluka o nužnoj infrastrukturi koja se uvodi radi postupanja u skladu sa stavkom 2. u potpunosti uzima u obzir načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu”.
4.  Prije uvođenja države članice provode analizu najbolje lokacije za takve postaje. Pritom države članice posebno razmatraju uvođenje postaja u gradskim čvorištima i multimodalnim čvorištima u kojima bi se mogli integrirati i drugi načini prijevoza.
Amandman 178
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. – podstavak 1.
Svaka država članica do 1. siječnja 2024. izrađuje i šalje Komisiji nacrt nacionalnog okvira politike za razvoj tržišta u pogledu alternativnih goriva u prometnom sektoru i za uvođenje odgovarajuće infrastrukture.
Svaka država članica u koordinaciji s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima do 1. siječnja 2024. izrađuje i šalje Komisiji nacrt nacionalnog okvira politike za razvoj tržišta u pogledu alternativnih goriva u prometnom sektoru i za uvođenje odgovarajuće infrastrukture.
Amandman 179
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka a
(a)  procjenu trenutačnog stanja i budućeg razvoja tržišta u pogledu alternativnih goriva u prometnom sektoru te razvoja infrastrukture za alternativna goriva, uzimajući u obzir intermodalni pristup infrastrukturi za alternativna goriva i, prema potrebi, prekogranični kontinuitet;
(a)  procjenu trenutačnog stanja i budućeg razvoja tržišta u pogledu alternativnih goriva u prometnom sektoru te razvoja infrastrukture za alternativna goriva, uzimajući u obzir intermodalni pristup infrastrukturi za alternativna goriva i, prema potrebi, prekogranični kontinuitet te mobilnost i dostupnost među otocima i najudaljenijim regijama te između njih i kopna;
Amandman 180
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka aa (nova)
(aa)  procjenu načina provedbe mjera u potpunosti u skladu s načelom energetske učinkovitosti na prvom mjestu; države članice izvještavaju o načinu na koji su primijenile načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu” pri planiranju i donošenju investicijskih odluka povezanih s uvođenjem infrastrukture za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima;
Amandman 181
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka ab (nova)
(ab)  procjenu trenutačnog stanja i budućeg razvoja priključaka i kapaciteta mreže, uključujući eventualna poboljšanja i potrebne mjere za otpornost te nužna financijska sredstva;
Amandman 182
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka ac (nova)
(ac)  procjenu izgleda za promjenu količine električne energije dostupne za prometni sektor i njezinih izvora;
Amandman 183
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka b
(b)  nacionalne ciljeve i ciljeve u skladu s člancima 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11. i 12. za koje su u ovoj Uredbi utvrđeni obvezujući nacionalni ciljevi;
(b)  nacionalne ciljeve i ciljeve u skladu s člancima 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12. i 12.a za koje su u ovoj Uredbi utvrđeni obvezujući nacionalni ciljevi;
Amandman 184
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka c
(c)  nacionalne ciljeve i ciljeve uvođenja infrastrukture za alternativna goriva povezane s točkama (l), (m), (n), (o) i (p) ovog stavka za koje u ovoj Uredbi nisu utvrđeni obvezujući ciljevi;
(c)  nacionalne ciljeve i ciljeve uvođenja infrastrukture za alternativna goriva povezane s točkama (l), (la), (m), (n), (o), (p), (pa) i (pb) ovog stavka za koje u ovoj Uredbi nisu utvrđeni obvezujući ciljevi;
Amandman 185
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka e
(e)  mjere za promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva za vlastite vozne parkove, posebno za postaje za punjenje električnom energijom i opskrbu vodikom za usluge javnog prijevoza i postaje za punjenje električnom energijom za zajedničku uporabu automobila;
(e)  mjere za promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva za vlastite vozne parkove, posebno za postaje za punjenje električnom energijom i opskrbu vodikom za usluge javnog prijevoza i postaje za punjenje električnom energijom za zajedničku uporabu automobila te za taksije;
Amandman 186
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka ga (nova)
(ga)  nacionalne ciljeve i mjere za promicanje infrastrukture za alternativna goriva duž cestovnih mreža koje nisu uključene u osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T, posebno u pogledu javno dostupnih mjesta za punjenje. Konkretno, države članice osiguravaju da su cestovne mreže visoke i srednje razine za laka i teška vozila na odgovarajući način obuhvaćene infrastrukturom za punjenje;
Amandman 187
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. – točka h
(h)  mjere za promicanje dovoljnog broja javno dostupnih mjesta za punjenje visoke snage;
(h)  mjere za promicanje dovoljnog broja javno dostupnih mjesta za punjenje visoke snage i dovoljne izlazne snage kako bi se poboljšale pogodnosti za potrošače i osigurao nesmetani promet električnih vozila na njezinu teritoriju i, prema potrebi, prekogranično;
Amandman 188
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka ia (nova)
(ia)  mjere kojima se jamči pristup svih područja infrastrukturi za punjenje i opskrbu, pri čemu se posebna pozornost posvećuje ruralnim područjima kako bi se osigurala njihova pristupačnost i teritorijalna kohezija; države članice trebale bi razmotriti i provesti ciljane politike i mjere za ta područja;
Amandman 189
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. – točka j
(j)  mjere kojima se osigurava da su javno dostupna mjesta za punjenje i opskrbu dostupna starijim osobama, osobama smanjene pokretljivosti i osobama s invaliditetom, koje moraju biti u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz Priloga I. i Priloga III. Direktivi (EU) 2019/882;
(j)  mjere kojima se osigurava da su sva javno dostupna mjesta za punjenje i opskrbu dostupna starijim osobama, osobama smanjene pokretljivosti i osobama s invaliditetom, koje moraju biti u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz Priloga I. i Priloga III. Direktivi (EU) 2019/882;
Amandman 190
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka ja (nova)
(ja)  mjere usmjerene na posebne potrebe najudaljenijih regija, gdje je primjenjivo;
Amandman 191
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. – točka k
(k)  mjere za uklanjanje mogućih prepreka u pogledu planiranja, izdavanja i nabave infrastrukture za alternativna goriva;
(k)  mjere za uklanjanje mogućih prepreka u pogledu planiranja, izdavanja i nabave infrastrukture za alternativna goriva i za ograničavanje razdoblja čekanja od početne prijave do stvarnog uvođenja na najduže šest mjeseci, uzimajući u obzir postupke savjetovanja s dionicima i postupke procjene utjecaja na okoliš. Postupak odobrenja mora biti u potpunosti digitaliziran;
Amandman 192
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka ka (nova)
(ka)  mjere kojima se osigurava da se gustoćom javno dostupne infrastrukture za alternativna goriva na nacionalnoj razini uzima u obzir gustoća naseljenosti i broj registracija vozila na alternativna goriva na lokalnom području na temelju razine NUTS 3, u skladu s najnovijom klasifikacijom prema NUTS-u;
Amandman 193
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka kb (nova)
(kb)  mjere za promicanje upotrebe bicikala s pomoćnim električnim pogonom i vozila kategorije L, kao što su bicikli na električni pogon i e-mopedi.
Amandman 194
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka kc (nova)
(kc)   mjere za potporu zajednicama obnovljive energije, energetskim zajednicama građana i nekomercijalnim operatorima pri uvođenju mjesta za punjenje, posebno u rijetko naseljenim područjima.
Amandman 195
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. – točka l
(l)  plan uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u zračnim lukama koje nisu namijenjene opskrbi aviona u mirovanju električnom energijom, posebno za opskrbu aviona vodikom i punjenje aviona električnom energijom;
(l)  ocjenu trenutačnog stanja i budućeg razvoja tržišta vodika i električnog pogona za područje zrakoplovstva te studiju izvedivosti uspostavljanja odgovarajuće infrastrukture, uključujući prema potrebi plan uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u zračnim lukama, posebno za opskrbu aviona vodikom i punjenje aviona električnom energijom;
Amandman 196
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka la (nova)
(la)  plan uvođenja uključujući ciljeve i financijska sredstva potrebna za sustave pretkondicioniranog zraka u zračnim lukama osnovne mreže TEN-T i studiju izvedivosti uvođenja odgovarajuće fiksne ili mobilne infrastrukture;
Amandman 197
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. – točka p
(p)  plan uvođenja koji uključuje ciljeve, ključne točke i potrebna financijska sredstva za električne vlakove na vodik ili baterije na segmentima mreže koji se neće elektrificirati.
(p)  plan uvođenja koji uključuje ciljeve, ključne točke i potrebna financijska sredstva za električne vlakove na vodik ili baterije na segmentima mreže koji se ne mogu elektrificirati, prema potrebi.
Amandman 198
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka pa (nova)
(pa)  sveobuhvatan plan ulaganja na temelju društveno-gospodarske i okolišne analize te analize troškova i koristi, kojim se utvrđuju ulaganja potrebna za postizanje ciljeva utvrđenih nacionalnim okvirom politike, koji uključuje i infrastrukture izvan mreže TEN-T;
Amandman 199
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − podstavak 2. − točka pb (nova)
(pb)  kartu odgovarajućih lokacija za razvoj mjesta za infrastrukturu za sva alternativna goriva, koja uključuje informacije o dovoljnom kapacitetu mreže na temelju potražnje i mora biti javno dostupna;
Amandman 200
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.a (novi)
1.a  Ne dovodeći u pitanje stavak 1. i prije roka navedenog u stavku 1., države članice pozivaju se da dostave preliminarne nacionalne okvire politike kako bi se osigurali neometan i brz razvoj i uvođenje infrastrukture. Kad država članica odluči dostaviti preliminarni nacionalni okvir politike, Komisija ga ocjenjuje i izdaje preporuke najkasnije šest mjeseci nakon podnošenja preliminarnih nacionalnih okvira politike.
Amandman 201
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.
2.  Države članice osiguravaju da se nacionalnim okvirima politike uzmu u obzir potrebe različitih vrsta prijevoza koje postoje na njihovu državnom području, uključujući one za koje postoji ograničena raspoloživost alternativa fosilnim gorivima.
2.  Države članice osiguravaju da se nacionalnim okvirima politike uzmu u obzir potrebe različitih regija i vrsta prijevoza koje postoje na njihovu državnom području, uključujući one za koje postoji ograničena raspoloživost alternativa fosilnim gorivima, te da se infrastrukturom za opskrbu i punjenje promiče promjena načina prijevoza i olakšava multimodalni prijevoz.
Amandman 202
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.a (novi)
2.a  Države članice procjenjuju kumulativni doprinos odredbi navedenih u stavku 1. klimatskom cilju Unije do 2030. i cilju postizanja klimatske neutralnosti do 2050. kako je navedeno u Uredbi (EU) 2021/1119.
Amandman 203
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.b (novi)
2.b  Države članice osiguravaju unapređenje vještina i prekvalifikaciju radnika koji rukuju alternativnim gorivima koja se uvode u skladu s ovom Uredbom te odgovarajuća ulaganja u zdravlje i sigurnost na radu kako bi se osigurala socijalno pravedna tranzicija.
Amandman 204
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3.
3.  Države članice osiguravaju da nacionalni okviri politike prema potrebi uzimaju u obzir interese regionalnih i lokalnih tijela, posebno u pogledu infrastrukture za punjenje i opskrbu za javni prijevoz, kao i interese predmetnih dionika.
3.  Države članice osiguravaju da nacionalni okviri politike uzimaju u obzir interese regionalnih i lokalnih tijela, posebno u pogledu infrastrukture za punjenje i opskrbu za javni prijevoz, kao i interese svih predmetnih dionika. Države članice redovito se savjetuju s regionalnim i lokalnim tijelima i potiču ih da uspostave odgovarajuće okvire politike, koji mogu uključivati akcijski plan, navodeći područja za uvođenje infrastrukture, mogućnosti brzog punjenja, relevantne financijske okvire i konkretne mjere za različite uključene dionike kako bi se olakšalo uvođenje infrastrukture za alternativna goriva.
Amandman 205
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3.a (novi)
3.a  Države članice u okviru svojih nacionalnih okvira politike procjenjuju i izvješćuju kako su operatori mjesta za punjenje i opskrbu proveli odredbe iz članaka 5. i 7. Na temelju rezultata procjene države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurale da operatori mjesta za punjenje i opskrbu postupaju u skladu s člancima 5. i 7.
Amandman 206
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3.b (novi)
3.b  Svaka država članica, po mogućnosti bez stvaranja novoga radnog mjesta, imenuje nacionalnog koordinatora infrastrukture za alternativna goriva, koji nadzire nacionalnu koordinaciju (među ministarstvima) i provedbu nacionalnog okvira politike. Nacionalni koordinator surađuje s Komisijom, nadležnim koordinatorom mreže TEN-T i prema potrebi s drugim nacionalnim koordinatorima te pomaže regionalnim i lokalnim tijelima, npr. svojim stručnim znanjem, alatima i smjernicama utemeljenima na standardima EU-a, i daje savjete o regionalnoj koordinaciji relevantnih lokalnih planova mobilnosti.
Amandman 207
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 4.
4.  Prema potrebi, države članice surađuju putem savjetovanja ili zajedničkih okvira politike kako bi osigurale da mjere potrebne za postizanje ciljeva ove Uredbe budu koherentne i koordinirane. Države članice posebno surađuju na strategijama za upotrebu alternativnih goriva i uvođenje odgovarajuće infrastrukture u vodnom prometu. Komisija pomaže državama članicama u postupku suradnje.
4.  Prema potrebi, države članice surađuju putem savjetovanja ili zajedničkih okvira politike kako bi osigurale da mjere potrebne za postizanje ciljeva ove Uredbe budu koherentne i koordinirane. Države članice posebno surađuju na strategijama za upotrebu alternativnih goriva i uvođenje odgovarajuće infrastrukture u vodnom prometu. Komisija pomaže državama članicama u postupku suradnje. Savjetovanje s europskim koordinatorima za koridore osnovne mreže transeuropske prometne mreže (TEN-T) provodi se u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 1315/2013.
Amandman 208
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 4.a (novi)
4.a  Prema potrebi države članice surađuju s trećim zemljama, osobito zemljama kandidatkinjama i trećim zemljama u kojima se nalaze tranzitni koridori koji povezuju države članice. Komisija pomaže državama članicama u tom postupku suradnje.
Amandman 209
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 5.
5.  Mjere potpore za infrastrukturu za alternativna goriva u skladu su s relevantnim pravilima o državnim potporama UFEU-a.
5.  Mjere potpore za infrastrukturu za alternativna goriva usklađuju se s klimatskim ciljevima kako bi se izbjeglo stvaranje neupotrebljive imovine i u skladu su s relevantnim pravilima o državnim potporama UFEU-a.
Amandman 210
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 6.
6.  Svaka država članica javnosti stavlja na raspolaganje svoj nacrt nacionalnog okvira politike i osigurava da se javnosti daju rane i učinkovite prilike za sudjelovanje u pripremi nacrta nacionalnog okvira politike.
6.  Svaka država članica javnosti stavlja na raspolaganje svoj nacrt nacionalnog okvira politike, uključujući sveobuhvatan plan ulaganja, i osigurava da se javnosti daju rane i učinkovite prilike za sudjelovanje u pripremi nacrta nacionalnog okvira politike.
Amandman 211
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 7. – uvodni dio
7.  Komisija ocjenjuje nacrte nacionalnih okvira politike i može izdati preporuke određenoj državi članici najkasnije šest mjeseci nakon podnošenja nacrta nacionalnih okvira politike iz stavka 1. U tim preporukama može se posebno navesti sljedeće:
7.  Komisija ocjenjuje nacrte nacionalnih okvira politike. Komisija može zatražiti mišljenje nadležnog europskog koordinatora mreže TEN-T pri ispitivanju okvira politike kako bi se osigurali dosljednost i napredak svakog koridora i može izdati preporuke određenoj državi članici najkasnije šest mjeseci nakon podnošenja nacrta nacionalnih okvira politike iz stavka 1. Te preporuke moraju biti javno dostupne u lako čitljivom i razumljivom obliku i u njima se može posebno navesti sljedeće:
Amandman 212
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 7. − točka a
(a)  razina ambicije ciljeva radi ispunjavanja obveza iz članaka 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11. i 12.;
(a)  razina ambicije ciljeva radi ispunjavanja obveza iz članaka 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12. i 12.a;
Amandman 213
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 7. – točka ba (nova)
(ba)  jesu li politike i mjere geografski raspoređene po regijama unutar države članice.
Amandman 214
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 9.
9.  Svaka država članica do 1. siječnja 2025. obavješćuje Komisiju o svojem konačnom nacionalnom okviru politike.
9.  Svaka država članica do 1. siječnja 2025. obavješćuje Komisiju o svojem konačnom nacionalnom okviru politike. Taj okvir mora biti javno dostupan u lako čitljivom i razumljivom obliku.
Amandman 215
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1.
1.  Svaka država članica podnosi Komisiji samostalno izvješće o napretku provedbe svojeg nacionalnog okvira politike prvi put do 1. siječnja 2027. i svake dvije godine nakon toga.
1.  Svaka država članica podnosi Komisiji samostalno izvješće o napretku provedbe svojeg nacionalnog okvira politike prvi put do 1. siječnja 2026. i svake godine nakon toga. To izvješće mora biti javno dostupno u lako čitljivom i razumljivom obliku i prikazano u Europskom informativnom portalu o alternativnim gorivima
Amandman 216
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 3.
3.  Regulatorno tijelo država članica najkasnije do 30. lipnja 2024. i periodički svake tri godine nakon toga ocjenjuje kako bi uvođenje i rad mjesta za punjenje omogućili električnim vozilima da dodatno pridonesu fleksibilnosti energetskog sustava, uključujući njihovo sudjelovanje na tržištu uravnoteženja, i daljnjoj apsorpciji električne energije iz obnovljivih izvora. U toj se procjeni uzimaju u obzir sve vrste mjesta za punjenje, javna ili privatna, te se daju preporuke u pogledu vrste, prateće tehnologije i geografske raspodjele kako bi se korisnicima olakšala integracija njihovih električnih vozila u sustav. Ta se procjena objavljuje. Na temelju rezultata procjene države članice prema potrebi poduzimaju odgovarajuće mjere za uvođenje dodatnih mjesta za punjenje i uključuju ih u svoje izvješće o napretku iz stavka 1. Operatori sustava u planovima razvoja mreže iz članka 32. stavka 3. i članka 51. Direktive (EU) 2019/944 uzimaju u obzir procjenu i mjere.
3.  Regulatorno tijelo država članica najkasnije do 30. lipnja 2024. i periodički svake godine nakon toga ocjenjuje kako bi uvođenje i rad mjesta za punjenje omogućili električnim vozilima da dodatno pridonesu fleksibilnosti energetskog sustava, uključujući njihovo sudjelovanje na tržištu uravnoteženja, i daljnjoj apsorpciji električne energije iz obnovljivih izvora. U toj se procjeni uzimaju u obzir sve vrste mjesta za punjenje, pametna, dvosmjerna i svih vrsta izlazne snage, i javna i privatna, te se daju preporuke u pogledu vrste, prateće tehnologije i geografske raspodjele kako bi se korisnicima olakšala integracija njihovih električnih vozila u sustav. U njoj se razmatraju doprinosi svih relevantnih dionika, uključujući operatore mjesta za punjenje, operatore prijenosnih i distribucijskih sustava, organizacije potrošača i pružatelje rješenja, te se ona objavljuje. Na temelju rezultata procjene države članice prema potrebi poduzimaju odgovarajuće mjere za uvođenje dodatnih mjesta za punjenje i uključuju ih u svoje izvješće o napretku iz stavka 1. Države članice poduzimaju i odgovarajuće mjere kako bi osigurale dosljednost između planiranja infrastrukture za punjenje i odgovarajućeg planiranja mreže. Operatori sustava u planovima razvoja mreže iz članka 32. stavka 3. i članka 51. Direktive (EU) 2019/944 uzimaju u obzir procjenu i mjere.
Amandman 217
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 4.
4.  Na temelju ulaznih podataka operatora prijenosnih sustava i operatora distribucijskih sustava regulatorno tijelo država članica najkasnije do 30. lipnja 2024. i periodički svake tri godine nakon toga procjenjuje potencijalni doprinos dvosmjernog punjenja prodiranju električne energije iz obnovljivih izvora u elektroenergetski sustav. Ta se procjena objavljuje. Na temelju rezultata procjene, države članice prema potrebi poduzimaju odgovarajuće mjere za prilagodbu dostupnosti i geografske raspodjele mjesta za dvosmjerno punjenje u javnim i privatnim područjima te ih uključuju u svoje izvješće o napretku iz stavka 1.
4.  Na temelju ulaznih podataka operatora prijenosnih sustava i operatora distribucijskih sustava regulatorno tijelo država članica najkasnije do 30. lipnja 2024. i periodički svake godine nakon toga procjenjuje potencijalni doprinos dvosmjernog punjenja ograničavanju tijekom vršne potražnje i prodiranju električne energije iz obnovljivih izvora u elektroenergetski sustav. Ta se procjena objavljuje. Na temelju rezultata procjene, države članice poduzimaju odgovarajuće mjere za prilagodbu dostupnosti i geografske raspodjele mjesta za dvosmjerno punjenje u javnim i privatnim područjima te ih uključuju u svoje izvješće o napretku iz stavka 1.
Amandman 218
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 5.
5.  Komisija donosi smjernice i predloške o sadržaju, strukturi i formatu nacionalnih okvira politike i sadržaju nacionalnih izvješća o napretku koje države članice dostavljaju u skladu s člankom 13. stavkom 1. i šest mjeseci nakon datuma iz članka 24. Komisija može donijeti smjernice i predloške kako bi se olakšala učinkovita primjena svih drugih odredaba ove Uredbe u cijeloj Europskoj uniji.
5.  Komisija nadležnim nacionalnim tijelima osigurava tehničku i savjetodavnu pomoć te donosi smjernice i predloške o sadržaju, strukturi i formatu nacionalnih okvira politike i sadržaju nacionalnih izvješća o napretku koje države članice dostavljaju u skladu s člankom 13. stavkom 1. i šest mjeseci nakon datuma iz članka 24. Komisija može donijeti smjernice i predloške kako bi se olakšala učinkovita primjena svih drugih odredaba ove Uredbe u cijeloj Europskoj uniji.
Amandman 219
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2.
2.  Komisija ocjenjuje izvješća o napretku koja države članice dostavljaju u skladu s člankom 14. stavkom 1. i prema potrebi izdaje preporuke državama članicama kako bi se osiguralo postizanje ciljeva i obveza utvrđenih ovom Uredbom. Nakon tih preporuka države članice u roku od šest mjeseci od preporuke Komisije objavljuju ažurirano izvješće o napretku.
2.  Komisija ocjenjuje izvješća o napretku koja države članice dostavljaju u skladu s člankom 14. stavkom 1. Komisija osigurava da su ta izvješća o napretku javno dostupna u lako čitljivom i razumljivom obliku i prikazana u Europskom informativnom portalu o alternativnim gorivima. Komisija prema potrebi izdaje preporuke državama članicama kako bi se osiguralo postizanje ciljeva i obveza utvrđenih ovom Uredbom. Nakon tih preporuka države članice u roku od šest mjeseci od preporuke Komisije objavljuju ažurirano izvješće o napretku.
Amandman 220
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2.a (novi)
2.a  Predmetna država članica obavještava Komisiju o načinu na koji namjerava provesti preporuke u roku od šest mjeseci od primitka preporuka.
Amandman 221
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2.b (novi)
2.b  Nakon podnošenja obavijesti iz stavka 2.a, predmetna država članica u svojem izvješću o praćenju napretka podnesenom u godini nakon godine izdavanja preporuka navodi na koji je način provela preporuke. Ako predmetna država članica odluči ne provesti preporuke ili znatan dio njih, Komisiju mora obavijestiti o razlozima za to.
Amandman 222
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3. – uvodni dio
3.  Komisija Europskom parlamentu i Vijeću godinu dana nakon što države članice podnesu nacionalna izvješća o napretku podnosi izvješće o svojoj ocjeni izvješća o napretku u skladu s člankom 14. stavkom 1. Ova procjena sadržava procjenu:
3.  Komisija Europskom parlamentu i Vijeću šest mjeseci nakon što države članice podnesu nacionalna izvješća o napretku podnosi izvješće o svojoj ocjeni izvješća o napretku u skladu s člankom 14. stavkom 1. Ova procjena sadržava procjenu:
Amandman 223
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 4. − točka d
(d)  infrastrukture za opskrbu električnom energijom aviona u mirovanju u zračnim lukama u okviru osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T;
(d)  infrastrukture za opskrbu električnom energijom aviona u mirovanju u zračnim lukama u okviru osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T, kao i, prema potrebi, mjesta za punjenje za pogon aviona na električni ili vodikov pogon;
Amandman 224
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 4. − točka e
(e)  broja mjesta za punjenje za UPP u morskim lukama i lukama unutarnjih voda u okviru osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T;
(e)  broja mjesta za punjenje za UPP, vodik i amonijak u morskim lukama i lukama unutarnjih voda u okviru osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T;
Amandman 225
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 4. – točka ja (nova)
(ja)  broja javno dostupnih mjesta za punjenje koja su djelomično namijenjena za vlastite vozne parkove, uključujući javni prijevoz i zajedničko korištenje automobila;
Amandman 226
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 4. – točka jb (nova)
(jb)  infrastrukture za alternativna goriva u najudaljenijim regijama i na otocima.
Amandman 227
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 4.a (novi)
4.a   Komisija do 1. siječnja 2030. i svake treće godine do 2050. izvješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima evaluacije funkcioniranja ove Uredbe, s naglaskom na učinke ove Uredbe na funkcioniranje jedinstvenog tržišta, konkurentnost pogođenih sektora i razmjer istjecanja ugljika.
Amandman 228
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 4.b (novi)
4.b   Komisija do 1. siječnja 2030. i svakih pet godina do 2050. izvješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima sveobuhvatne evaluacije ukupnog makroekonomskog učinka uredbi koje čine paket „Spremni za 55 %”1a s naglaskom na učincima na konkurentnost Unije, otvaranje radnih mjesta, stope prijevoza tereta, kupovnu moć kućanstava i razmjer istjecanja ugljika.
_________________
1a Komunikacija Komisije (COM(2021)0550), 14. srpnja 2021.
Amandman 229
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 4.c (novi)
4.c   Komisija razmatra moguće izmjene ove Uredbe radi regulatornog pojednostavnjenja. Komisija i nadležna tijela država članica stalno se prilagođavaju najboljoj praksi administrativnih postupaka i poduzimaju sve mjere za pojednostavnjenje provedbe ove Uredbe, uz održavanje administrativnog opterećenja na najmanjoj mogućoj razini.
Amandman 230
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2.
2.  Ako iz izvješća iz stavka 1. ovog članka ili bilo koje informacije dostupne Komisiji proizlazi da postoji rizik da određena država članica neće ispuniti svoje nacionalne ciljeve iz članka 3. stavka 1., Komisija može izdati nalaz u tu svrhu i zatražiti od predmetne države članice da poduzme korektivne mjere kako bi ispunila nacionalne ciljeve. Predmetna država članica u roku od tri mjeseca od primitka nalaza Komisije obavješćuje Komisiju o korektivnim mjerama koje planira provesti kako bi ispunila ciljeve utvrđene u članku 3. stavku 1. Korektivne mjere podrazumijevaju dodatne mjere koje država članica provodi kako bi ispunila ciljeve utvrđene u članku 3. stavku 1. i jasan raspored mjera koje omogućuju procjenu godišnjeg napretka u ispunjavanju tih ciljeva. Ako Komisija utvrdi da su korektivne mjere zadovoljavajuće, predmetna država članica ovim korektivnim mjerama ažurira svoje zadnje izvješće o napretku iz članka 14. i dostavlja ga Komisiji.
2.  Ako iz izvješća iz stavka 1. ovog članka ili bilo koje informacije dostupne Komisiji proizlazi da postoji rizik da određena država članica neće ispuniti svoje nacionalne ciljeve iz članka 3. stavka 1., Komisija izdaje nalaz u tu svrhu i traži od predmetne države članice da poduzme korektivne mjere kako bi ispunila nacionalne ciljeve. Predmetna država članica u roku od tri mjeseca od primitka nalaza Komisije obavješćuje Komisiju o korektivnim mjerama koje planira provesti kako bi ispunila ciljeve utvrđene u članku 3. stavku 1. Korektivne mjere podrazumijevaju dodatne mjere koje država članica provodi kako bi ispunila ciljeve utvrđene u članku 3. stavku 1. i jasan raspored mjera koje omogućuju procjenu godišnjeg napretka u ispunjavanju tih ciljeva. Ako Komisija utvrdi da su korektivne mjere zadovoljavajuće, predmetna država članica ovim korektivnim mjerama ažurira svoje zadnje izvješće o napretku iz članka 14. i dostavlja ga Komisiji. Ako Komisija utvrdi da korektivne mjere nisu zadovoljavajuće, ona razmatra poduzimanje neophodnih mjera u odnosu na tu državu članicu. Mjere moraju biti razmjerne, primjerene i u skladu s Ugovorima.
Amandman 231
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2.a (novi)
2.a  Komisija propisno obavješćuje Europski parlament i Vijeće o svim mjerama poduzetima u skladu sa stavkom 2. i objavljuje te odluke u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001.
Amandman 232
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1.
1.  Kad je riječ o motornim vozilima koja se mogu redovito puniti pojedinačnim gorivima stavljenima na tržište ili se mogu puniti na mjestima za punjenje, na raspolaganje se stavljaju relevantne, dosljedne i jasne informacije. Te informacije moraju biti dostupne u uputama za uporabu motornih vozila, na mjestima za opskrbu i punjenje, na motornim vozilima i u trgovinama motornim vozilima na njihovu državnom području. Navedeni se zahtjev primjenjuje na sva motorna vozila i njihove upute za uporabu ako su stavljena na tržište nakon 18. studenoga 2016.
1.  Kad je riječ o motornim vozilima koja se mogu redovito puniti pojedinačnim gorivima stavljenima na tržište ili se mogu puniti na mjestima za punjenje, na raspolaganje se stavljaju relevantne, dosljedne i jasne informacije. U tu svrhu države članice osiguravaju da su sve informacije o motornim vozilima u vezi s gorivima ili e-punjenjem predviđenima ovom Uredbom i drugim mjerodavnim zakonodavstvom Unije dostupne u uputama za uporabu motornih vozila, na mjestima za opskrbu i punjenje, na motornim vozilima i u trgovinama motornim vozilima na njihovu državnom području. Navedeni se zahtjev primjenjuje na sva motorna vozila i njihove upute za uporabu koja su stavljena na tržište.
U tu svrhu Komisija prema potrebi preispituje Direktivu 1999/94/EZ najkasnije jednu godinu nakon datuma iz članka 24. ove Uredbe.
Amandman 233
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Utvrđivanje kompatibilnosti vozila i infrastrukture te utvrđivanje kompatibilnosti goriva i vozila iz stavka 1. u skladu je s tehničkim specifikacijama iz točaka 9.1. i 9.2. Priloga II. Kad se te norme odnose na grafički prikaz, uključujući shemu kodiranja bojom, grafički prikaz je jednostavan, lako razumljiv i postavljen na jasno vidljiv način:
2.  Utvrđivanje kompatibilnosti vozila i infrastrukture te utvrđivanje kompatibilnosti goriva i vozila iz stavka 1. u skladu je s tehničkim specifikacijama iz točaka 9.1. i 9.2. Priloga II. Države članice osiguravaju da je, kad se te norme odnose na grafički prikaz, uključujući shemu kodiranja bojom, grafički prikaz jednostavan, lako razumljiv i postavljen na jasno vidljiv način:
Amandman 234
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2. − točka a
(a)  na odgovarajućim crpkama i njihovim mlaznicama na svim mjestima za opskrbu, od datuma uvođenja gorivâ na tržište; ili
(a)  na odgovarajućim crpkama i njihovim mlaznicama na svim mjestima za opskrbu, od datuma uvođenja gorivâ na tržište; i
Amandman 235
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2. − točka b
(b)  u neposrednoj blizini spremnika za gorivo motornih vozila za koja je određeno gorivo preporučeno i prikladno ili u neposrednoj blizini poklopaca spremnika za goriva te u uputama za uporabu motornih vozila, kad se ta motorna vozila uvode na tržište nakon 18. studenoga 2016.
(b)  u neposrednoj blizini spremnika za gorivo motornih vozila za koja je određeno gorivo preporučeno i prikladno ili u neposrednoj blizini poklopaca spremnika za goriva te u uputama za uporabu motornih vozila, kad se ta motorna vozila uvode na tržište.
Amandman 236
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 3.
3.  Kad se cijene goriva prikazuju na benzinskoj crpki, prema potrebi se prikazuje usporedba relevantnih jediničnih cijena, ponajprije za električnu energiju i vodik, u informativne svrhe u skladu sa zajedničkom metodologijom za usporedbu jediničnih cijena alternativnih goriva iz točke 9.3. Priloga II.
3.  Kad se cijene goriva prikazuju na benzinskoj crpki, države članice osiguravaju da se prema potrebi prikazuje usporedba relevantnih jediničnih cijena, ponajprije za električnu energiju i vodik, u informativne svrhe u skladu sa zajedničkom metodologijom za usporedbu jediničnih cijena alternativnih goriva iz točke 9.3. Priloga II. Za ad hoc punjenje električne energije i opskrbu vodikom navodi se i cijena po kWh odnosno po kilogramu.
Amandman 237
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Operatori javno dostupnih mjesta za punjenje i opskrbu ili, u skladu s dogovorom između njih, vlasnici tih mjesta osiguravaju dostupnost statičnih i dinamičnih podataka o infrastrukturi za alternativna goriva kojom upravljaju i omogućuju besplatnu dostupnost tih podataka putem nacionalnih pristupnih točaka. Na raspolaganje se stavljaju sljedeće vrste podataka:
2.  Operatori javno dostupnih mjesta za punjenje i opskrbu ili, u skladu s dogovorom između njih, vlasnici tih mjesta osiguravaju dostupnost statičnih i dinamičnih podataka o infrastrukturi za alternativna goriva kojom upravljaju i omogućuju besplatnu dostupnost tih podataka putem nacionalnih pristupnih točaka. Pritom ti operatori osiguravaju i najvišu moguću razinu kibersigurnosti, zaštite podataka i sigurnosti, posebno u postupcima autentifikacije, naplate i plaćanja. Ako je primjenjivo, ti operatori poštuju odredbe Direktive o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije (Direktiva NIS2). Na raspolaganje se stavljaju sljedeće vrste podataka:
Amandman 238
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka a – podtočka i.
i.  geografska lokacija mjesta za punjenje ili opskrbu;
i.  geografska lokacija mjesta za punjenje ili opskrbu i, ako je moguće, informacije o objektima za odmor i opskrbu hranom u blizini;
Amandman 239
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka a – podtočka i.a (nova)
i.a  objekti koji nude zaštitu od kiše ili drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta;
Amandman 240
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka a – podtočka i.b (nova)
i.b  osvjetljenje tijekom noćnog punjenja;
Amandman 241
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka b – podtočka ii.
ii.  vrsta priključka;
ii.  vrsta i dostupnost priključka;
Amandman 242
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka b – podtočka iv.
iv.  izlazna snaga (kW);
iv.  izlazna snaga (kW) u ukupnoj i maksimalnoj pojedinačnoj izlaznoj snazi;
Amandman 243
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka b – podtočka iv.a (nova)
iv.a  pristupačnost za teška vozila, uključujući ograničenja visine, duljine i širine mjesta za punjenje i opskrbu.
Amandman 244
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka c – podtočka ii.
ii.  dostupnost (u upotrebi/nije u upotrebi);
ii.  dostupnost (u upotrebi/nije u upotrebi), stopa dostupnosti prema relevantnom razdoblju (dan/sat);
Amandman 245
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka c – podtočka iii.a (nova)
iii.a  ako je dostupan, udio obnovljive električne energije i emisija stakleničkih plinova iz električne energije dobivene na mjestima za punjenje;
Amandman 246
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka c – podtočka iii.b (nova)
iii.b  mogućnost dvosmjernog punjenja (da/ne);
Amandman 247
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka c – podtočka iii.c (nova)
iii.c  sposobnost pametnog punjenja;
Amandman 248
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka c – podtočka iii.d (nova)
iii.d  prihvaćeni načini plaćanja;
Amandman 249
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka c – podtočka iii.e (nova)
iii.e  ako je primjenjivo, cijena i vremensko ograničenje za parkiranje;
Amandman 250
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka ca (nova)
(ca)  prikaz dostupnih jezika;
Amandman 251
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)
Operatori javno dostupnih mjesta za punjenje i opskrbu ili, u skladu s dogovorom između njih, vlasnici tih mjesta, postupajući u skladu s relevantnim pravom Unije, nisu obvezni otkrivati statične ili dinamične podatke koji bi doveli do otkrivanja povjerljivih podataka poduzeća, što bi moglo štetiti interesu poduzeća.
Amandman 252
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 3.
3.  Države članice osiguravaju dostupnost podataka na otvorenoj i nediskriminirajućoj osnovi svim dionicima putem svoje nacionalne pristupne točke u primjeni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća 67.
3.  Države članice, postupajući u skladu s relevantnim pravom Unije, osiguravaju dostupnost podataka, ne uključujući povjerljive podatke poduzećâ koji bi mogli štetiti interesu poduzeća, na otvorenoj i nediskriminirajućoj osnovi svim dionicima putem svoje nacionalne pristupne točke u primjeni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća 67.
__________________
__________________
67 Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (SL L 207, 6.8.2010., str. 1.).
67 Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (SL L 207, 6.8.2010., str. 1.).
Amandman 253
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 3.a (novi)
3.a  Do 31. prosinca 2026. Komisija uspostavlja zajedničku europsku pristupnu točku za podatke o alternativnim gorivima. Komisija pritom osigurava potpunu usklađenost s odredbama utvrđenima u Direktivi XX-XXX [Direktiva o ITS-u] i Uredbi XX-XXX o uslugama multimodalne digitalne mobilnosti. Zajednička europska pristupna točka temelji se u potpunosti na nacionalnim pristupnim točkama i međusobno ih povezuje. Nudi pristup svim podacima koji su stavljeni na raspolaganje nacionalnim akcijskim planovima, osiguravajući da su ti podaci, na nediskriminirajućoj osnovi, javno dostupni krajnjim korisnicima, drugim sudionicima na tržištu i pružateljima usluga za njihovu uporabu, podložno usklađenosti sa zahtjevima u pogledu zaštite podataka. Komisija osigurava da zajednička europska pristupna točka bude javno i lako dostupna, na primjer stvaranjem namjenskog mrežnog portala. Komisija osigurava da su podaci o dostupnosti i pristupačnosti mjesta za opskrbu i punjenje sadržani u europskoj pristupnoj točki, koji uključuju vremena čekanja i preostali kapacitet alternativnih goriva, dostupni na razini EU-a preko javno dostupnog, ažuriranog i višejezičnog sučelja prilagođenog korisnicima.
Amandman 254
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 3.b (novi)
3.b  Države članice osiguravaju da njihove nacionalne pristupne točke omogućuju automatiziranu i jedinstvenu razmjenu podataka sa zajedničkom europskom pristupnom točkom i operatorima javno dostupnih mjesta za punjenje i opskrbu gorivom u skladu s postupcima i tehničkim zahtjevima koje je potrebno uspostaviti u skladu sa stavkom 4.
Amandman 255
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4. – uvodni dio
4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 17. kako bi:
4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20. kako bi:
Amandman 256
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4. − točka c
(c)  utvrdila detaljne postupke koji omogućuju pružanje i razmjenu podataka koji su obvezni u skladu sa stavkom 2.
(c)  utvrdila detaljne postupke i tehničke zahtjeve koji omogućuju ujednačeno pružanje i razmjenu podataka koji su obvezni u skladu sa stavcima 2., 3.a i 3.b na razini Europe.
Amandman 257
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 3.a (novi)
3.a  Javno dostupna mjesta za opskrbu amonijakom, koja su uvedena ili obnovljena od [datum stupanja na snagu ove Uredbe], u skladu su s tehničkim specifikacijama iz točaka 7.1. i 7.2. Priloga II.
Amandman 258
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 7. – uvodni dio
7.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 17. kako bi:
7.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20. kako bi:
Amandman 259
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 7. − točka b
(b)  izmijenila Prilog II. ažuriranjem upućivanja na norme iz tehničkih specifikacija navedenih u tom prilogu.
(b)  izmijenila Prilog II. ažuriranjem upućivanja na norme iz tehničkih specifikacija navedenih u tom prilogu najkasnije šest mjeseci nakon njihova tehničkog donošenja.
Amandman 260
Prijedlog uredbe
Članak 21.a (novi)
Članak 21.a
Kompenzacijsko regulatorno smanjenje
Komisija najkasnije jednu godinu nakon stupanja na snagu ove Uredbe i u skladu sa svojom Komunikacijom o primjeni načela „jedan za jedan”1a predstavlja prijedloge za kompenzaciju regulatornih opterećenja uvedenih ovom Uredbom, i to revizijom ili ukidanjem odredbi iz drugih uredbi EU-a zbog kojih nastaju nepotrebni troškovi usklađivanja u pogođenim sektorima.
_________________
1a Priopćenje za medije Europske komisije o metodama rada Komisije Ursule von der Leyen, 4. prosinca 2019.
Amandman 261
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 1.
Komisija do 31. prosinca 2026. preispituje ovu Uredbu i, prema potrebi, podnosi prijedlog za njezinu izmjenu.
Komisija prati napredak prema postizanju provedbe ove Uredbe. Komisija do 31. prosinca 2026. preispituje ovu Uredbu i pritom posebnu pozornost posvećuje primjerenosti ciljeva i infrastrukturnim zahtjevima koji su utvrđeni ovom Uredbom. Ako utvrdi da jedna ili više odredbi više nisu primjerene ili ako su se pojavile nove tehnologije, Komisija podnosi prijedlog za izmjenu ove Uredbe. U okviru ovog preispitivanja Komisija posebno razmatra sljedeće:
–  smanjenje granične vrijednosti bruto tonaže iz članka 9. ove Uredbe na 400 te proširenje tih odredbi kako bi se primjenjivale i na sve preostale vrste brodova koji su obuhvaćeni područjem primjene Uredbe XXXX-XXX FuelEU Maritime;
–  uvođenje u ovu Uredbu odgovarajućih ciljeva za infrastrukturu potrebnu za pogon aviona na električni i vodikov pogon;
–  tehnološki napredak električnih cestovnih sustava, kao što su bežično induktivno punjenje ili tehnologija nadzemnih vodova, te može li uvođenje takve infrastrukture utjecati na uvođenje javno dostupne infrastrukture za punjenje i, prema potrebi, jesu li potrebne posljedične prilagodbe ciljeva uvođenja infrastrukture za punjenje iz ove Uredbe. U okviru te procjene Komisija posebno razmatra mogućnost da države članice uračunaju električne cestovne sustave u postizanje ciljeva ukupne izlazne snage za laka gospodarska vozila iz članka 3. i za teška gospodarska vozila iz članka 4.
Amandman 262
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – uvodni dio
(a)  projekcije porasta broja vozila u upotrebi do 31. prosinca 2025., 2030. i 2035. za:
(a)  projekcije porasta broja vozila u upotrebi do 31. prosinca 2025., 2027., 2030., 2032. i 2035. za:
Amandman 263
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b – uvodni dio
(b)  ciljeve za 31. prosinca 2025., 2030. i 2035. za:
(b)  ciljeve za 31. prosinca 2025., 2027., 2030., 2032. i 2035. za:
Amandman 264
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b – alineja 7.
–  mjesta za opskrbu UPP-om u morskim lukama osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T, uključujući lokaciju (luku) i kapacitet po luci,
–  mjesta za opskrbu UPP-om, vodikom i amonijakom u morskim lukama osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T, uključujući lokaciju (luku) i kapacitet po luci,
Amandman 265
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b – alineja 8.
–  opskrba električnom energijom s kopna u morskim lukama osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T, uključujući točnu lokaciju (luku) i kapacitet svake instalacije u luci,
–  opskrba električnom energijom s kopna u morskim lukama osnovne mreže TEN-T i sveobuhvatne mreže TEN-T, uključujući točnu lokaciju (luku), kapacitet mreže i kapacitet svake instalacije u luci,
Amandman 266
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b – alineja 11.a (nova)
–   infrastruktura za punjenje vozila kategorije L električnom energijom: broj postaja za punjenje i izlaznu snagu.
Amandman 267
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b – alineja 11.b (nova)
–  Podaci o postajama za punjenje iz alineja od 1. do 4. raščlanjeni su prema normalnoj, pametnoj i dvosmjernoj mogućnosti punjenja.
Amandman 268
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 2.
2.  stope iskorištenosti: izvješćivanje o korištenju te infrastrukture za kategorije iz točke 1. podtočke (b);
2.  stope iskorištenosti: izvješćivanje o korištenju te infrastrukture i očekivanoj budućoj potražnji za njom za kategorije iz točke 1. podtočke (b);
Amandman 269
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 3. – alineja 1.
–  razina ostvarenosti ciljeva uvođenja infrastrukture kako je navedeno u točki 1. podtočki (b) za sve vrste prijevoza, posebno za postaje za punjenje električnom energijom, električni cestovni sustav (ako je to primjenjivo), postaje za opskrbu vodikom, opskrbu električnom energijom s kopna u morskim lukama i lukama unutarnjih plovnih putova, opskrbu UPP-om u pomorskim lukama osnovne mreže TEN-T, ostalu infrastrukturu za alternativna goriva u lukama, opskrbu električnom energijom aviona u mirovanju te za mjesta za opskrbu vodikom i mjesta za punjenje vlakova električnom energijom,
–  razina ostvarenosti ciljeva uvođenja infrastrukture kako je navedeno u točki 1. podtočki (b) za sve vrste prijevoza, posebno za postaje za punjenje električnom energijom, električni cestovni sustav (ako je to primjenjivo), postaje za opskrbu vodikom, opskrbu električnom energijom s kopna u morskim lukama i lukama unutarnjih plovnih putova, opskrbu UPP-om, vodikom i amonijakom u pomorskim lukama osnovne mreže TEN-T, ostalu infrastrukturu za alternativna goriva u lukama, opskrbu električnom energijom aviona u mirovanju te za mjesta za opskrbu vodikom i mjesta za punjenje vlakova električnom energijom,
Amandman 270
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 3. – alineja 3.
–  uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u gradskim čvorovima;
–  uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u gradskim čvorovima i multimodalnim prometnim čvorištima;
Amandman 271
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 3. – alineja 3.a (nova)
—  mjere kojima se osigurava da su širenje javno dostupnih mjesta za punjenje i opskrbu te mogućnosti prijevoza na alternativna goriva, posebno javni prijevoz, cjenovno pristupačni i dostupni ugroženim potrošačima i osobama izloženima riziku od energetskog siromaštva te onima u energetskom siromaštvu;
Amandman 272
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 7.a (nova)
7.a   objašnjenje na koji se način načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu” uzima u obzir za projekcije porasta broja vozila u upotrebi, postavljanje ciljeva, procjenu stopa iskorištenosti, razvoj i provedbu mjera politike kojima se podupiru nacionalni okvir politike i povezana javna ulaganja.
Amandman 273
Prijedlog uredbe
Prilog III. – točka 3. – alineja 4.a (nova)
–  broj dvosmjernih mjesta za punjenje za svaku kategoriju iz točke 2.
Amandman 274
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio 9. – točka 9.3.a (nova)
9.3.a.  Tehnička specifikacija za stanice za punjenje električnom energijom i opskrbu vodikom za željeznički prijevoz.

(1)Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A9-0234/2022).

Posljednje ažuriranje: 13. ožujka 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti