Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2866(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0470/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0470/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/10/2022 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0371

Hyväksytyt tekstit
PDF 141kWORD 50k
Torstai 20. lokakuuta 2022 - Strasbourg
Oikeusvaltioperiaate Maltassa viisi vuotta Daphne Caruana Galizian murhan jälkeen
P9_TA(2022)0371B9-0470/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. lokakuuta 2022 oikeusvaltioperiaatteesta Maltassa viisi vuotta Daphne Caruana Galizian murhan jälkeen (2022/2866(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 4, 5, 6, 7, 9 ja 10 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2017(1), 28. maaliskuuta 2019(2), 16. joulukuuta 2019(3) ja 29. huhtikuuta 2021(4) antamansa päätöslauselmat oikeusvaltioperiaatteesta Maltassa,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan perustaman demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia käsittelevän seurantaryhmän 15. marraskuuta 2017 lähtien järjestämät kuulemiset, keskustelut ja valtuuskuntien vierailut,

–  ottaa huomioon demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia käsittelevän seurantaryhmän puheenjohtajan ja Maltan pääministerin välisen kirjeenvaihdon,

–  ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 2293 (2019) Daphne Caruana Galizian murhasta ja oikeusvaltioperiaatteesta Maltassa ja muualla (”Daphne Caruana Galizia’s assassination and the rule of law in Malta and beyond: ensuring that the whole truth emerges”),

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen oikeudellisten ja ihmisoikeusasiain komitean 8. joulukuuta 2020 hyväksymän kertomuksen parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 2293 (2019) jatkotoimista,

–  ottaa huomioon 8. lokakuuta 2020 annetun Venetsian komission lausunnon nro 993/2020 kymmenestä säädöksestä ja lakiehdotuksesta, joilla pannaan täytäntöön lausunnon CDL-AD(2020)006 aiheena olevat lainsäädäntöehdotukset,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun antaman raportin vierailustaan Maltaan 11.–16. lokakuuta 2021,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 23. syyskuuta 2022 päivätyn kirjeen Maltan pääministerille ja Maltan pääministerin 4. lokakuuta 2022 päivätyn vastauksen,

–  ottaa huomioon komission oikeusvaltiokertomuksen 2022 (COM(2022)0500),

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) matkaraportin sen oikeusvaltioasioita käsittelevän valtuuskunnan matkasta Vallettaan, Maltaan 23.–25. toukokuuta 2022,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että unioni perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen2 artiklassa vahvistettuihin yhteisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ja toteaa, että nämä ovat EU:n jäsenvaltioille yhteisiä arvoja, joita ehdokasmaiden on noudatettava osana Kööpenhaminan kriteereitä voidakseen liittyä unioniin ja joita ei voida hylätä tai tulkita uudelleen liittymisen jälkeen; ottaa huomioon, että demokratia, oikeusvaltio ja perusoikeudet ovat toisiaan vahvistavia arvoja, ja katsoo, että niiden heikentäminen voi muodostaa järjestelmätason uhkan unionille ja sen kansalaisten oikeuksille ja vapauksille;

B.  toteaa, että oikeusvaltioperiaate, demokratian kunnioittaminen, ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä EU:n perussopimuksissa ja kansainvälisissä ihmisoikeusvälineissä vahvistetut arvot ja periaatteet ovat unionille ja sen jäsenvaltioille kuuluvia velvoitteita, joita on noudatettava;

C.  toteaa, että perusoikeuskirja on osa EU:n primaarioikeutta; toteaa, että sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus ja moniarvoisuus vahvistetaan perusoikeuskirjan 11 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa;

D.  ottaa huomioon, että oikeuslaitoksen riippumattomuus vahvistetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen19 artiklan 1 kohdassa, perusoikeuskirjan 47 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa ja että se on demokratiaan kuuluvan vallanjaon periaatteen välttämätön edellytys;

E.  toteaa, että toimittajia, kuten tutkivia toimittajia, vastaan nostetaan EU:ssa ja sen ulkopuolella yhä useammin niin kutsuttuja SLAPP-kanteita eli strategisia häirintätarkoituksessa nostettuja kanteita, joiden ainoana tarkoituksena on tehdä tyhjäksi heidän työnsä, välttää julkisyhteisön valvonta ja estää viranomaisten joutuminen vastuuseen; toteaa, että tällä on lamaannuttava vaikutus tiedotusvälineiden vapauteen;

F.  katsoo, että jäsenvaltioiden olisi edistettävä varhaisvaroitus- ja nopean toiminnan mekanismien perustamista sen varmistamiseksi, että toimittajien ja muiden media-alan toimijoiden suojelemiseksi toteutetaan välittömästi toimenpiteitä, kun heitä uhataan; katsoo, että kansalaisyhteiskunnan olisi voitava tarkoituksenmukaisesti valvoa tällaisia mekanismeja ja että niillä olisi taattava väärinkäytösten paljastajien ja sellaisten lähteiden suojelu, jotka haluavat pysyä nimettöminä;

G.  toteaa, että rankaisemattomuuden välttämiseksi jäsenvaltioilla on velvoite tehdä kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että toimittajiin ja muihin media-alan toimijoihin kohdistettuihin rikoksiin syyllistyneet saatetaan oikeuteen; toteaa, että tutkinta- ja syytetoimissa olisi otettava huomioon kaikki tosiasialliset ja mahdolliset roolit näissä rikoksissa, kuten rikoksensuunnittelijan, rikoksentekijän, siihen yllyttäjän ja rikoskumppanin roolit, ja kaikkiin niihin liittyvä rikosvastuu;

H.  toteaa, että korruptiota tutkinut toimittaja ja bloginpitäjä Daphne Caruana Galizia sai surmansa 16. lokakuuta 2017 autopommi-iskussa; toteaa, että häntä häirittiin ja hän sai useita uhkauksia uhkaussoittojen, -kirjeiden ja -tekstiviestien muodossa ja että hänen taloonsa tehtiin tuhopolttoisku; toteaa, että tunnustuksen tehnyt palkkamurhaaja antoi oikeudenkäynnissä 16. maaliskuuta 2021 todistajanlausunnon, jonka mukaan kaksi vuotta ennen Daphne Caruana Galizian murhaa oli olemassa erillinen suunnitelma murhata hänet AK-47-kiväärillä; ottaa huomioon, että oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä 14. lokakuuta 2022 kaksi muuta syytettynä ollutta palkkamurhaajaa tunnustivat oikeudenkäynnissä syyllisyytensä, ja heidät tuomittiin 40 vuoden vankeusrangaistukseen;

I.  ottaa huomioon, että Maltan viranomaisten Europolin avustuksella suorittamassa murhatutkinnassa on tunnistettu ja asetettu syytteeseen useita epäiltyjä ja yksi murhan mahdollinen toimeksiantaja, joka on Dubaihin sijoittautuneen 17 Black Ltd. -yhtiön omistaja ja Maltan sähköntuotannosta valtaosin vastaavan ElectroGas Malta Ltd:n entinen hallituksen jäsen, joka pidätettiin 20. marraskuuta 2019 hänen ilmeisesti yrittäessään paeta Maltalta, ja että näihin henkilöihin liittyvät oikeudenkäynnit ovat vireillä; ottaa huomioon, että tutkintaan osallistui myös Yhdysvaltain liittovaltion poliisi;

J.  toteaa, että Yhdistyneitä arabiemiirikuntia käytettiin salaamaan liiketoimia, jotka väitetysti liittyvät korruptioon, jota koskevia tietoja Daphne Caruana Galizia oli paljastamassa murhansa tapahtuma-aikaan;

K.  toteaa, että Dubaihin sijoittautuneen 17 Black Ltd:n on todettu toimineen yhtiönä, jonka kautta Maltan entisen pääministerin kansliapäällikön ja aiemmin energiaministerinä toimineen entisen matkailuministerin omistuksessa olleet Panamaan sijoittautuneet yhtiöt saivat varoja; toteaa, että edelleen paljastuu yhteyksiä 17 Black Ltd. -yhtiön ja lukuisten Maltan julkisten hankkeiden välillä;

L.  toteaa, että Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriö on nimennyt Maltan entisen pääministerin kansliapäällikön ja aiemmin energiaministerinä toimineen entisen matkailuministerin ja näiden perheet osallisiksi merkittävään korruptioon, ja että näin ollen heiltä kielletään pääsy Yhdysvaltoihin;

M.  toteaa, että Daphne Caruana Galizian paljastusten mukaan Pilatus Bank oli eniten käytetty pankki epäilyttävissä liiketoimissa, joihin osallistui maltalaisia ja azerbaidžanilaisia poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä; toteaa, että Maltan poliisikomentaja ilmoitti elokuussa 2020 julkisesti, että Pilatus Bank -pankissa rikollisiin toimiin osallistuneita vastaan oltiin tuolloin nostamassa välittömästi syytteitä; toteaa, että yli kaksi vuotta myöhemmin ainoastaan yksi henkilö on asetettu syytteeseen ja tutkinta vaikuttaa pysähtyneen; toteaa, että rikollisiin toimiin osallistuneiden on sallittu poistua maasta ja palata sinne vapaasti annetuista pidätysmääräyksistä huolimatta; toteaa, että Maltan pelitoiminnasta vastaavan viranomaisen entisen säännösten noudattamista valvoneen virkamiehen sallittiin poistua Maltasta hänen matkustaessaan lomallaan Maltan entisen pääministerin kanssa siitä huolimatta, että hänestä oli tehty eurooppalainen pidätysmääräys, ja että tämän jälkeen saapuessaan Italiaan hänet pidätettiin;

N.  ottaa huomioon, että kaksi Mossack Fonseca -yritykseen yhteyksissä olleen ja sittemmin lakkautetun Nexia BT -yrityksen osakasta, jotka Daphne Caruana Galizian ja Panaman papereiden tutkimusten mukaan suunnittelivat korruptiota helpottamaan tarkoitetut rahanpesurakenteet, on asetettu syytteeseen vain joistakin heitä vastaan esitetyistä syytöksistä, ElectroGas-skandaalia lukuun ottamatta;

O.  ottaa huomioon, että ElectroGas Malta Ltd:n ja Maltan hallituksen välinen nesteytetyn maakaasun toimitusvarmuutta koskeva sopimus, jonka allekirjoitti vuonna 2015 tuolloin energiaministerinä ollut entinen matkailuministeri, pidettiin salaisena vuosia ja että se paljastui vasta syyskuussa 2022 Daphne Caruana Galizia -säätiön ja erään mediakanavan julkistaessa tiedon; ottaa huomioon, että nykyistä yleistä syyttäjää on arvosteltu siitä, että apulaissyyttäjänä toimiessaan hän helpotti tämän sopimuksen allekirjoittamista ilman kanslian tai parlamentin hyväksyntää; ottaa huomioon, että murhan tapahtuma-aikaan Daphne Caruana Galizia tutki suurta määrää ElectroGas Malta Ltd:n sisäisiä asiakirjoja;

P.  ottaa huomioon, että yksi väitetyistä rikoskumppaneista on vihjannut ja tietyt oikeudenkäynnissä esitetyt tallenteet ovat osoittaneet Maltan entisen pääministerin kansliapäällikön olleen osallisena murhan suunnitteluun ja rahoittamiseen; ottaa huomioon, että hänet pidätettiin ja hän sai usean liikekumppaninsa kanssa syytteet rahanpesusta, petoksesta, korruptiosta ja väärennyksestä 20. maaliskuuta 2021 erillisessä tapauksessa, joka oli Daphne Caruana Galizian työn aiheena;

Q.  ottaa huomioon, että Daphne Caruana Galizian murhasta aloitettiin vuoden 2019 lopulla riippumaton julkinen tutkinta, joka saatiin päätökseen 29. heinäkuuta 2021; ottaa huomioon, että julkisen tutkinnan tehnyt lautakunta julkaisi raportin, joka sisälsi päätelmiä ja suosituksia oikeusvaltioperiaatteen, lehdistönvapauden kunnioittamisen, sananvapauden ja toimittajien suojelun vahvistamisesta, perustuslain tason lakiuudistuksesta ja tiedotusvälineiden vapautta koskevista lainsäädäntöehdotuksista; ottaa huomioon, että lautakunta totesi myös, että vaikka ei ollut näyttöä siitä, että valtio olisi ollut mitenkään osallisena Caruana Galizian murhassa, sen olisi kannettava vastuu siitä, koska se on luonut rankaisemattomuuden ilmapiirin, joka on levittäytynyt hallinnon ytimen korkeimmilta tasoilta Auberge de Castille’sta(5) muihin elimiin, kuten sääntelyelimiin ja poliisiviranomaisiin, mikä johti oikeusvaltion romahtamiseen;

R.  ottaa huomioon, että Maltan hallitus on ehdottanut useita uudistuksia joidenkin kyseisten suositusten huomioon ottamiseksi, mukaan lukien lainsäädäntöehdotus tiedotusvälineiden vapauden vahvistamiseksi ja ehdotus SLAPP-kanteiden vastaiseksi laiksi; ottaa huomioon, että vuonna 2020 aloitettujen Maltan oikeusjärjestelmän uudistusten täytäntöönpanoa on jatkettu;

S.  ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantavälineen viimeisimmän arvion mukaan Maltan tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen kohdistuu keskisuuri kokonaisriski, mutta toimitukselliseen vapauteen ja poliittiseen riippumattomuuteen puolestaan suuri riski;

T.  toteaa, että viranomaiset ovat tehneet 40 erillistä oikeudellista muutoksenhakua tiedonvälityksen vapauteen liittyvistä pyynnöistä, jotka maltalainen uutismedia The Shift News on tehnyt riippumattomiin tiedotusvälineisiin liittyvistä julkisista menoista;

U.  ottaa huomioon, että unionin tilaa koskevassa vuoden 2021 puheessa mainittiin Maltan viranomaisten käynnistämä oikeuslaitoksen uudistus;

V.  ottaa huomioon, että rahanpesun vastaisia toimenpiteitä arvioiva asiantuntijakomitea (Moneyval) on todennut Maltan edistyneen merkittävästi rahanpesunvastaisen toimintaryhmän normien noudattamisessa ja että se on katsonut Maltan noudattavan vaatimuksia ja poisti sen 12 kuukauden jälkeen harmaalta listalta;

W.  ottaa huomioon, että parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan oikeusvaltioasioita käsittelevä valtuuskunta teki vierailun Maltaan 23.‑25. toukokuuta 2022, minkä johdosta valiokunnan demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia käsittelevä seurantaryhmä laati matkaraportin, jossa se ilmaisi huolensa muun muassa Daphne Caruana Galizian murhan seurannan ja julkisessa tutkinnassa annettujen suositusten täytäntöönpanon hitaudesta ja totesi kuitenkin samalla, että oikeuskäsittelyt ovat edelleen käynnissä;

1.  ilmaisee kunnioituksensa Daphne Caruana Galizialle viisi vuotta tämän murhan jälkeen ja antaa tunnustusta hänen keskeiselle työlleen korruption, järjestäytyneen rikollisuuden, veropetosten ja rahanpesun paljastamiseksi sekä tällaiseen laittomaan toimintaan osallistuvien saattamiseksi vastuuseen; tuomitsee jyrkästi toimittajien kriminalisoinnin, surmat ja hyökkäykset heitä vastaan heidän tekemänsä työn johdosta, mukaan lukien Ján Kuciakin ja hänen kihlattunsa Martina Kušnírován surmat 21. helmikuuta 2018, Viktoria Marinovan surma 6. lokakuuta 2018, kreikkalaisen toimittajan George Karaivazin surma 9. huhtikuuta 2021 ja hollantilaisen toimittajan Peter R. de Vriesin surma 15. heinäkuuta 2021, ja korostaa heidän keskeistä rooliaan totuuden paljastamisessa, demokratian suojelemisessa ja rankaisemattomuuden kulttuurin lopettamisessa; antaa tunnustusta kaikille viime vuosina Euroopassa surmansa saaneille toimittajille; muistuttaa, että riippumattomilla tiedotusvälineillä ja aktiivisella kansalaisyhteiskunnalla on äärimmäisen tärkeä merkitys oikeuden, demokratian ja oikeusvaltion peruspilareina; toteaa, että toimittajien murhilla on vaikutusta paitsi yhteen jäsenvaltioon myös koko Euroopan unioniin; uskoo vakaasti, että demokraattisen oikeusvaltion suojelu on kaikkien yhteinen vastuu, joka ylittää kansalliset rajat ja puoluerajat;

2.  panee merkille edistyksen, joka on saavutettu Daphne Caruana Galizian murhaa koskevissa meneillään olevissa oikeudenkäynneissä, mutta pitää erittäin valitettavana, että ne ovat tähän mennessä johtaneet vain kolmeen tuomioon murhan toteuttamisesta sen jälkeen, kun palkkamurhaajat tunnustivat syyllisyytensä; toistaa siksi kehotuksensa saattaa murhan taustalla olevia perimmäisiä motiiveja koskeva tutkinta ja rikosoikeudelliset menettelyt päätökseen mahdollisimman pian, jotta murhaan millä tahansa tasolla osallistuneet saatetaan oikeuden eteen; toistaa pyyntönsä, että Europolin olisi osallistuttava täysimittaisesti ja jatkuvasti kaikkiin murhatutkinnan osa-alueisiin ja kaikkiin siihen liittyviin tutkimuksiin;

3.  panee merkille, että Maltan nykyinen pääministeri pyysi julkisesti anteeksi valtion puutteellista toimintaa, joka saattoi myötävaikuttaa Daphne Caruana Galizian murhaan;

4.  on huolissaan siitä, että vuosi julkista tutkintaa koskevan raportin julkaisemisen jälkeen sen suositusten täytäntöönpanoa koskeva prosessi on puutteellinen; panee merkille, että Maltan hallitus on esittänyt useita uudistuksia, muun muassa lainsäädäntöehdotuksia joidenkin näiden suositusten huomioon ottamiseksi; panee merkille Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun todenneen, että Maltan viranomaisten on varmistettava, että julkisen tutkintaraportin nojalla käynnistetyssä lainsäädäntötyössä noudatetaan kansainvälisiä normeja ja että se on täysin avoin julkiselle valvonnalle ja osallistumiselle; kehottaa Maltan hallitusta panemaan viipymättä täytäntöön kaikki julkisen tutkintaraportin suositukset;

5.  pitää myönteisenä Maltan rahanpesun selvittelykeskuksen toimia ja korostaa, että on olennaisen tärkeää, että korkean tason talousrikoksista, erityisesti korruptiosta ja rahanpesusta, nostetaan järjestelmällisesti syytteet; on kuitenkin tyrmistynyt siitä, että syytteiden nostamisessa ei ole edistytty niissä korruptio- ja rahanpesutapauksissa, joita Daphne Caruana Galizian tutki murhansa tapahtuma-aikaan ja joihin on osallistunut epäiltyjä korkeimmalta poliittiselta tasolta; on myös huolissaan Maltan lainvalvonnan ja oikeuslaitoksen institutionaalisesta epäonnistumisesta ja kehottaa painokkaasti asiasta vastaavia viranomaisia saattamaan oikeuden eteen kaikki henkilöt, jotka ovat osallisina jossakin parhaillaan tutkittavana olevassa tai raportoidussa asiassa; on erittäin huolissaan viimeaikaisista paljastuksista, joiden mukaan korkeisiin poliittisiin virkamiehiin yhteyksissä olevista henkilöistä annettuihin eurooppalaisiin pidätysmääräyksiin jätetään toistuvasti reagoimatta; kehottaa Maltan viranomaisia puuttumaan haasteisiin, jotka liittyvät korkean tason korruptiotapausten tutkinnan kestoon, muun muassa toimimalla tehokkaammin lopullisten tuomioiden antamiseksi; korostaa institutionaalisen riippumattomuuden merkitystä oikeusvaltioperiaatteen asianmukaisen toteutumisen kannalta; kehottaa Maltan viranomaisia edistymään sellaisten tapausten tutkinnassa, joissa on kyse aiemmin virkamiehinä toimineiden henkilöiden mahdollisista yrityksistä salata todisteita ja estää tutkintaa ja oikeuskäsittelyjä;

6.  on huolissaan siitä, että Pilatus Bank -pankin toimihenkilöihin kohdistuvat tutkinta- ja oikeudenkäyntimenettelyt etenevät hitaasti ja että Maltan viranomaiset ovat pyrkineet pysäyttämään menettelyt; panee merkille sijoituksia koskevien riitojen kansainvälisen ratkaisukeskuksen 14. syyskuuta 2022 toteuttamat välitoimet(6), jotka ovat viivästyttäneet Maltan viranomaisten tutkimuksia; kehottaa Maltan viranomaisia myöntämään lisäresursseja viivästyksen syiden tutkimiseksi ja oikeudenkäytön varmistamiseksi; kehottaa asiaankuuluvia EU:n elimiä seuraamaan tiiviisti edistymistä Pilatus Bank -pankin tapauksessa; on myös huolissaan siitä, että Nexia BT -yrityksen kahta osakasta koskevan tapauksen käsittelyssä ei ole edistytty, ja kehottaa komissiota ja rahanpesun vastaisia toimenpiteitä arvioivaa asiantuntijakomiteaa seuraamaan tapausta; ilmaisee lisäksi huolensa väitteistä, joiden mukaan ElectroGas-sopimukseen liittyy rahanpesua ja korruptiota, ja kehottaa komissiota käyttämään kaikkia käytettävissään olevia keinoja arvioidakseen, onko sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä noudatettu;

7.  pitää myönteisinä lisävalmiuksia, joita parhaillaan myönnetään yleisesti rikosten tutkintaan ja syytteeseenpanoon, tuomareiden uudistettua nimitysmenettelyä sekä yleisen syyttäjän toimiston ja tehtävien uudistamista; kehottaa Maltan parlamenttia pyrkimään sopimukseen korkeimman oikeuden presidentin nimittämisen epäpolitisoimisesta ja ottamaan oikeuslaitoksen mukaan menettelyyn ottaen huomioon oikeuslaitoksen nimityksiä koskevat eurooppalaiset normit ja Venetsian komission lausunnon;

8.  pitää valitettavana Maltan oikeusjärjestelmän tehokkuuden heikkenemistä ja kehottaa löytämään ratkaisuja oikeudenkäyntien keston lyhentämiseksi;

9.  panee merkille niiden tietojen merkityksen, jotka Yhdistyneillä arabiemiirikunnilla on hallussaan korruptioon liittyvien yritysten liiketoimista, ja niiden merkityksen meneillään oleville tutkinnoille; panee merkille, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat on sittemmin merkitty rahanpesunvastaisen toimintaryhmän harmaalle listalle; sitoutuu seuraamaan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Maltan välistä jatkuvaa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että syytetoimia varten tarvittavat tiedot pyydetään ja toimitetaan asianmukaisesti, ja toteaa, että tämän yhteistyön olisi vaikutettava Yhdistyneiden arabiemiirikuntien asemaan rahanpesun torjunnan sääntelyelimissä; kehottaa jälleen komissiota ja Maltan viranomaisia hyödyntämään kaikkia käytössään olevia välineitä, jotta varmistetaan yhteistyö ja asianmukainen oikeusapu kaikissa tutkinnoissa; kehottaa Yhdistyneitä arabiemiirikuntia ryhtymään pikaisesti yhteistyöhön Maltan viranomaisten kanssa tutkinnan helpottamiseksi ja yleisesti EU:n kanssa;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että Maltan hallitus on äskettäin siirtänyt asioita Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) käsiteltäväksi; katsoo kuitenkin, että tapausten kokonaismäärä on edelleen suhteellisen alhainen muihin jäsenvaltioihin verrattuna ja että Maltan järjestelmä rikosten havaitsemiseksi, tutkimiseksi ja syytteeseen asettamiseksi on edelleen epäselvä;

11.  ilmaisee vakavan huolensa siitä, että Maltan viranomaiset eivät ole tehneet EPPOn kanssa yhteistyötä vireillä olevissa tapauksissa; panee erityisesti merkille väitteet, jotka liittyvät meneillään olevaan tutkimukseen EU:n rahoittamasta hankkeesta, jossa on mukana Daphne Caruana Galizian murhan toimeksiantajaksi väitetty ja Dubaihin sijoittautuneen 17 Black Ltd. -yhtiön omistava henkilö;

12.  on huolissaan entisen pääministerin kanslian avainhenkilöiden, kuten itse pääministerin, hänen kansliapäällikkönsä ja aiemmin energiaministerinä toimineen entisen matkailuministerin, rankaisemattomuudesta;

13.  panee merkille Maltan hallituksen esittämät useat ehdotukset tiedotusvälineiden vapauden parantamiseksi; kehottaa Maltan viranomaisia varmistamaan, että ehdotetut uudistukset ovat toimittajien suojelua koskevien eurooppalaisten ja kansainvälisten normien mukaisia, erityisesti mitä tulee toimittajiin julkisesti ja verkossa kohdistettavien uhkausten ja häirinnän ehkäisemiseen ja niistä rankaisemiseen, ja panemaan ne nopeasti täytäntöön; kehottaa Maltan viranomaisia myös ottamaan käyttöön lisätoimenpiteitä ja muita suojatoimia kriittisen ja riippumattoman journalismin toimintaympäristön vahvistamiseksi Maltassa sekä poliitikkojen ja virkamiesten vastuuvelvollisuuden parantamiseksi;

14.  on huolissaan siitä, että tiedotusvälineiden vapaudelle ja moniarvoisuudelle on edelleen esteitä, jotka liittyvät esimerkiksi hallitukselle esitettyihin tiedonsaantipyyntöihin ja tiedotusvälineiden mahdollisesti syrjivään rahoitukseen; pitää valitettavana, että valtiolliset elimet ovat tehneet useita valituksia tietosuojavaltuutetun tekemistä 40 myönteisestä päätöksestä, jotka koskevat The Shift Newsin esittämiä tiedonvälityksen vapauteen liittyviä pyyntöjä, ja katsoo, että valituksilla voi olla lamaannuttava vaikutus media-alan toimijoihin ja kansalaisiin; kehottaa Maltan hallitusta peruuttamaan valitukset välittömästi;

15.  ilmaisee huolensa siitä, että tietojen mukaan tiedotusvälineitä käsittelevässä asiantuntijakomiteassa, jonka tehtävänä oli antaa media-alan muutoksia koskevia neuvoja, oli kyllä mukana joitakin tiedotusvälineiden edustajia, mutta Maltan hallitus ei järjestänyt asiasta julkista kuulemista; kehottaa Maltan viranomaisia varmistamaan, että media-alasta järjestetään laaja julkinen kuuleminen, kuten Maltan pääministeri sitoutui tekemään 13. lokakuuta 2022 kansainvälisten kansalaisjärjestöjen, Maltan mediayhteisön ja Euroopan neuvoston ryhdyttyä ajamaan asiaa, ja erityisesti että SLAPP-kanteiden käyttöä rajoitetaan; kehottaa Maltan parlamenttia hyväksymään ensisijaisesti asiaa koskevan lainsäädännön, myös perustuslakiin tehtävät muutokset;

16.  pitää valitettavana, että toimittajia ja Daphne Caruana Galizian perheenjäseniä vastaan on edelleen nostettu SLAPP-kanteita, ja kehottaa jälleen kerran tapaukset vireille panneita henkilöitä, myös entisiä hallituksen virkamiehiä, luopumaan kanteista kiireellisesti;

17.  pitää myönteisinä nykyisiä ehdotuksia, joiden mukaan kunnianloukkauskanteisiin liittyviä tuomioistuinmaksuja ei perittäisi, kun vastaajana olevan toimittaja esittää alustavan vastineen, sekä Maltan tuomioistuinten mahdollisuutta arvioida kunnianloukkauskanteet ilmeisen perusteettomiksi ja siten hylätä ne; kehottaa Maltan viranomaisia panemaan täytäntöön komission suosituksen ja toteuttamaan tehokkaita toimia toimittajien suojelemiseksi; pitää myönteisenä komission ehdotusta direktiiviksi SLAPP-kanteiden torjumisesta (COM(2022)0177);

18.  kehottaa Maltan hallitusta käsittelemään edelleen tämänhetkisiä huolenaiheita, jotka liittyvät tiedotusvälineiden vapauteen ja julkisten tiedotusvälineiden riippumattomuuteen poliittisesta sekaantumisesta, mukaan lukien puitteet, joilla varmistetaan valtion mainonnan avoimuus, ja lisääntyvään vihapuheeseen sosiaalisessa mediassa;

19.  pitää myönteisenä väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevan Maltan vuoden 2013 lain muuttamista vuonna 2021 ja Maltan sitoumusta perustaa vuoden 2024 loppuun mennessä tietokanta väärinkäytösten paljastamista koskevien tietojen keräämiseksi;

20.  ilmaisee huolensa siitä, että uuden oikeusasiamiehen nimittämiseen ei ole löydetty ratkaisua ja että hallinnollisista tutkimuksista vastaaviksi ei ole nimitetty yhtään naista; kehottaa Maltan viranomaisia luomaan mekanismin mahdollisen umpikujatilanteen ratkaisemiseksi parlamentin tekemissä nimityksissä ja hyväksymään ensisijaisena asiana ihmisoikeus- ja tasa-arvovaliokunnan perustamisen Pariisin periaatteiden ja tasa-arvoa koskevan EU:n säännöstön mukaisesti;

21.  toistaa Maltan viranomaisille esittämänsä kehotuksen panna täysimääräisesti täytäntöön kaikki jäljellä olevat Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen, Venetsian komission, lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän ja rahanpesun vastaisia toimenpiteitä arvioivan asiantuntijakomitean suositukset; kehottaa Maltan viranomaisia pyytämään Venetsian komissiolta lausuntoa sen suositusten noudattamisesta;

22.  korostaa, että sijoittajien kansalaisuusjärjestelyjä Maltassa koskeva ohjelma aiheuttaa edelleen suurta huolta; toistaa jälleen kantansa, jonka mukaan EU:n kansalaisuus ei ole myytävänä, ja kehottaa kieltämään ohjelman välittömästi Maltassa ja kaikkialla EU:ssa; pitää myönteisenä komission toimia rikkomusta koskevan asian viemiseksi EU:n tuomioistuimeen, ja odottaa tuomioistuimen lopullista päätöstä;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitukselle ja parlamentille sekä Maltan tasavallan presidentille.

(1) EUVL C 356, 4.10.2018, s. 29.
(2) EUVL C 108, 26.3.2021, s. 107.
(3) EUVL C 255, 29.6.2021, s. 22.
(4) EUVL C 506, 15.12.2021, s. 64.
(5) Auberge de Castille’ssa Vallettassa on ollut Maltan pääministerin kanslia maaliskuusta 1972 lähtien.
(6) https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/21/36

Päivitetty viimeksi: 21. helmikuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö