Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2894(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0477/2022

Внесени текстове :

B9-0477/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/10/2022 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0372

Приети текстове
PDF 176kWORD 57k
Четвъртък, 20 октомври 2022 г. - Страсбург
Нарастване на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИК лицата в Европа в контекста на хомофобското убийство в Словакия
P9_TA(2022)0372B9-0477/2022

Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2022 г. относно нарастващите престъпления от омраза срещу ЛГБТИК+ в Европа в контекста на неотдавнашното хомофобско убийство в Словакия (2022/2894(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“),

–  като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека и свързаната с нея практика на Европейския съд по правата на човека,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР(1) („Директивата относно правата на жертвите“),

–  като взе предвид оценката на прилагането на Директивата за правата на жертвите в работния документ на службите на Комисията – Оценка (SWD(2022)0180)(2) и нейното резюме(3) от 28 юни 2022 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 12 ноември 2020 г., озаглавено „Съюз на равенство: Стратегия за равнопоставеност на ЛГБТИК за 2020 – 2025 г.)“ (COM(2020)0698),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 декември 2021 г., озаглавено: „По-приобщаваща и защитена Европа: разширяване на списъка на престъпленията в Европа, за да обхване речта на омразата и престъпленията от омраза“ и съответното приложение към него (COM(2021)0777),

–  като взе предвид резултатите от проучването сред ЛГБТ лицата в ЕС, инициирано през 2019 г. от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2020 г. относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2021 г. относно обявяването на ЕС за зона на свобода за ЛГБТИК лицата(5),

–  като взе предвид препоръката от 20 май 2022 г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки относно борбата с речта на омразата (CM/Rec(2022)16)(6),

–  като взе предвид препоръката от 31 март 2010 г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки относно мерки за борба с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация или половата идентичност (CM/Rec(2010)5)(7), и неговия доклад за изпълнението от 2020 г.(8),

–  като взе предвид Обща политическа препоръка № 15 на Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта (ЕКРН) относно борбата с речта на омразата(9),

–  като взе предвид доклада за наблюдение на държавите на ЕКРН относно Словашката република(10),

–  като взе предвид коментара на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека, озаглавен „Гордост срещу унижения – политическо манипулиране на хомофобията и трансфобията в Европа“(11),

–  като взе предвид доклада на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека след посещението му в Словашката република от 15 до 19 юни 2015 г.,

–  като взе предвид доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2022 г.,

–  като взе предвид проучването на Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС от 20 май 2022 г., озаглавено „Крайно десен екстремизъм в ЕС“(12),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че на 12 октомври 2022 г., сряда, в централната част на Братислава, Словакия, радикализиран въоръжен мъж с крайно десни политически възгледи, вдъхновен от терористи, изповядващи идеи за превъзходство на бялата раса, брутално уби двама млади хора, Матуш Хорват и Юрай Ванкулич, и рани още едно лице; като има предвид, че стрелбата е открита пред известния гей бар „Тепларен“, едно от малкото места в града, където се събират ЛГБТИК+ лица; като има предвид, че стрелбата е била умишлено и планирано нападение, насочено конкретно срещу ЛГБТИК+ общността, и че извършителят е възнамерявал да убие повече хора, включително високопоставени служители; като има предвид, че словашката полиция е класифицирала деянието като терористично нападение и разследванията все още продължават; като има предвид, че ако бъде потвърдено като терористично нападение, това би било първото терористично нападение срещу общността на ЛГБТИК+ лицата в ЕС;

Б.  като има предвид, че убиецът, радикализиран 19-годишен студент от Братислава, се е укривал няколко часа след нападението; като има предвид, че той активно е публикувал съобщения за инцидента преди, по време и след стрелбата чрез различни канали на социалните медии; като има предвид, че няколко часа преди стрелбата в профила му се е появил манифест срещу евреите и ЛГБТИК+ лицата; като има предвид, че на същия профил предполагаемият убиец е показан пред бар „Тепларен“ в средата на август 2022 г.; като има предвид, че половин час след убийствата собственикът на профила е написал в Twitter „престъпление от омраза“, „гей бар“ и „не съжалявам“; а малко преди полунощ в профила се е появило: „до нови срещи от другата страна“; като има предвид, че радикализираният 19-годишен студент е разпознат на снимки, свързващи го с международната антифеминистка и женомразка идеология и движение на „инселите“;

В.  като има предвид, че ЛГБТИК+ общността в Словакия е била подложена на основани на омраза изказвания и насилие, които се подклаждат също от много словашки политици; като има предвид, че словесните и физическите нападки срещу ЛГБТИК+ общността в Словакия са често и широко срещано явление, поради което тези лица не се чувстват в безопасност и приети от обществото; като има предвид, че след трагичното събитие в социалните медии се появиха насаждащи омраза коментари, които оправдаваха или се шегуваха с убийствата;

Г.  като има предвид, че настроенията на омраза, нетърпимост и сплашване срещу ЛГБТИК+ общността в Словакия се подхранват не само от крайно десни и екстремистки движения, но и от представителите на църквата и политическия елит, които в своите изявления често призовават за допълнителни ограничения по отношение на ЛГБТИК+ лицата; като има предвид, че през юни 2014 г. Националният съвет измени конституцията на страната, за да откаже изрично на еднополовите двойки правото на встъпване в брак и последваща правна защита; като има предвид, че през февруари 2015 г. се проведе референдум срещу ЛГБТИК+ лицата, след като подкрепяната от църквата консервативна организация „Алианс за семейството“ събра 400 000 подписа, призоваващи за гласуване на по-строго законодателство срещу ЛГБТИК+ лицата; като има предвид, че през май 2022 г. член на една от партиите в управляващата коалиция предложи закон за забрана на знамето с цветовете на дъгата върху държавни и обществени сгради; като има предвид, че през септември членовете на парламента представиха друго законодателно предложение, което има за цел да забрани всяко споменаване на общността на куиърите в училищата, рекламите и телевизията; като има предвид, че в словашките училища няма задължително, съобразено с възрастта и всеобхватно образование по въпросите на връзките и секса;

Д.  като има предвид, че на 14 октомври 2022 г., петък, голям брой хора, включително президентът и министър-председателят на Словакия, се събраха за шествието в Братислава, за да осъдят омразата срещу ЛГБТИК+ лицата; като има предвид, че подобни прояви се организираха в цялата страна и в няколко други държави членки като кампания за правата на ЛГБТИК+ общността в Словакия; като има предвид, че президентът на Словакия повтори отдавнашния си призив към политиците да не разпространяват омраза; като има предвид, че над президентския дворец до словашкото и европейското знаме за първи път се развя знамето с цветовете на дъгата, а кабинетът на Парламента освети замъка в Братислава, за да почете паметта на жертвите на убийството;

Е.  като има предвид, че престъпленията, мотивирани от предразсъдъци, известни като престъпления от омраза или мотивирани от пристрастия, засягат не само набелязаните лица, но и общностите и обществата като цяло; като има предвид, че държавите членки имат положително задължение да гарантират, че правото на човешко достойнство, на неприкосновеност, на забрана на изтезанията и нечовешко или унизително отнасяне или наказание са защитени и се прилагат на практика;

Ж.  като има предвид, че е налице нарастващо нормализиране на основаните на предразсъдъци изключващи и стигматизиращи изказвания срещу ЛГБТИК+ лицата, което води до допълнително насилие и дехуманизация и до това извършителите да се чувстват освободени от вина и невъзпрепятствани;

З.  като има предвид, че второто проучване сред ЛГБТИ лицата в ЕС от 2019 г. разкри мрачна картина в ЕС по отношение на дискриминацията на ЛГБТИК+ лицата, като напредъкът през годините след първото проучване сред ЛГБТИ лицата през 2012 г. е малък; като има предвид, че през 2019 г. вече е отбелязано намаляване спрямо 2012 г. на броя на хората, които съобщават в полицията за най-често срещаните престъпления от омраза – физическо или сексуално посегателство; като има предвид, че 1 на всеки 10 анкетирани в Словашката република заявява, че е преживявал нападение, мотивирано от омраза; като има предвид, че в своя доклад за наблюдение на държавите относно Словашката република от 2020 г. ЕКРН отбеляза, че според проучванията около 1 до 8 % от населението на Словашката република е ЛГБТИ; като има предвид, че ЕКРН призна ролята на политиката за укрепването на изказванията срещу ЛГБТИК+ лицата, по-специално чрез кампании срещу ЛГБТИК+, конституционна поправка, която забранява еднополовите бракове, и други политически инициативи, явно дискриминиращи ЛГБТИК+ лицата; като има предвид, че ЕКРН отбеляза със съжаление отрицателната динамика през последните години и ограничения напредък по отношение на равнопоставеността на ЛГБТИК+ лицата;

И.  като има предвид, че Европейският съд по правата на човека наскоро издаде редица решения по дела, свързани с престъпления от омраза срещу ЛГБТИК+ лица: по делото Стоянова срещу България, свързано с ужасяващото убийство на 26-годишен хомосексуалист в обществен парк, като изисква от България да реформира наказателния си кодекс, така че подобни престъпления с насилие (мотивирани от предполагаема или действителна сексуална ориентация) да се третират като престъпления с „утежняващо“ обстоятелство(13); по делото Сабалич срещу Хърватия във връзка с престъпление от омраза срещу лесбийка, като признава, че освен ако органите не заемат твърда позиция, инцидентите, мотивирани от предразсъдъци, ще бъдат посрещнати с безразличие, което е равнозначно на официално толериране или дори съгласие с престъпленията от омраза(14); и по делото Бейзарас и Левицкас срещу Литва, като признава, че държавата има позитивното задължение да разследва хомофобските коментари, публикувани онлайн, които представляват подбуждане към омраза и насилие(15);

Й.  като има предвид, че през 2022 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие препоръка относно борбата с речта на омразата и понастоящем подготвя препоръка относно борбата с престъпленията от омраза за 2023 г.; като има предвид, че през 2010 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие историческа препоръка към държавите членки относно мерки за борба с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация и половата идентичност;

К.  като има предвид, че през 2021 г. комисарят на Съвета на Европа за правата на човека предупреди за риска ЛГБТИК+ малцинствата да бъдат превърнати в изкупителна жертва като тактика, прилагана от ултраконсервативни и националистически политици, които се представят за защитници на т.нар. „традиционни ценности“, за да увеличат своята подкрепа и да спечелят или останат на власт; като има предвид, че това поражда сериозни опасения относно оправдаването на омразата от страна на политиците в замяна на евентуална политическа изгода; като има предвид, че според комисаря за правата на човека превръщането на ЛГБТИК+ лицата в изкупителна жертва е симптом на широко разпространената съпротива и атака срещу правата на човека и принципите на правовата държава, две основни ценности на ЕС;

Л.  като има предвид, че в доклада относно върховенството на закона за 2022 г., публикуван през юли 2022 г. от Европейската комисия, се изразява продължаваща загриженост относно финансирането на дейностите на организациите на гражданското общество по въпроси, свързани с равенството между половете и правата на ЛГБТИК+ лицата, и относно словесните атаки срещу защитници на правата на човека в тези области, както и относно отпускането на финансиране чрез схеми за обществено субсидиране, които продължават да изключват организациите, работещи по тези въпроси;

М.  като има предвид, че Директивата относно правата на жертвите изисква жертвите на престъпления от омраза да получават индивидуална оценка и да се определят специфичните нужди от защита и подкрепа, например във връзка с тяхната сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване на пола, и определя жертвите на престъпления от омраза като особено уязвими;

Н.  като има предвид, че през декември 2021 г. Комисията публикува предложение за решение на Съвета за добавяне на речта на омразата и престъпленията от омраза към списъка на престъпленията в ЕС, кодифициран в член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за което решение се изисква единодушие в Съвета; като има предвид, че Унгария, Полша и Чехия все още се въздържат да подкрепят това решение;

О.  като има предвид, че през 2020 г. независимият експерт на ООН по сексуалната ориентация и половата идентичност отбеляза в контекста на пандемията, че „речта на омразата, подбуждаща към насилие срещу ЛГБТ лица, се увеличава“, и настоятелно призова държавите да защитават ЛГБТИК+ лицата от насилие и дискриминация и да преследват извършителите(16); като има предвид, че през 2019 г. стратегията и планът за действие на Организацията на обединените нации за борба с езика на омразата определиха словото на омразата като „заплаха за демократичните ценности, социалната стабилност и мира“(17);

1.  осъжда най-категорично страхливия акт на терор срещу ЛГБТИК+ общността и убийството на Матуш Хорват и Юрай Ванкулич, извършени в Словакия; изразява съжаление относно това идеологически мотивирано крайно дясно нападение; изразява своето искрено съжаление пред семействата на жертвите;

2.  приветства незабавната, мащабна и положителна реакция на словашкото гражданско общество и на словашките граждани по отношение на убийствата, изразена чрез шествия в цялата страна и в чужбина, и изразява солидарност с общността на ЛГБТИК+ в страната;

3.  решително осъжда всички форми на омраза и насилие, както и всички физически или словесни нападения срещу лица въз основа на техния пол, сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване и полови белези както в Словакия, така и в ЕС; припомня, че в нашите общества няма място за омраза към ЛГБТИК+, за расизъм и дискриминация; призовава Комисията, Европейския съвет и Съвета да заемат твърда и решителна позиция срещу омразата, насилието и несправедливостта в Европа;

4.  призовава словашкото правителство и Националния съвет на Словашката република да демонстрират реален ангажимент за постигане на значим напредък в защитата на ЛГБТИК+ лицата от всяка форма на престъпления от омраза и хомофобия в тясно сътрудничество с общността на ЛГБТИК+ и да заемат силна обществена позиция срещу нарушенията на правата на човека на ЛГБТИК+ лицата;

5.  настоятелно призовава словашките органи да се борят ефективно с кампаниите за дезинформация срещу ЛГБТИК+ лицата, да насърчават фактологичното, обективното и професионалното отразяване в медиите относно ЛГБТИК+ лицата и въпросите, свързани със сексуалната ориентация, половата идентичност или изразяване и половите характеристики, и да разследват престъпленията от омраза и речта на омраза срещу членовете на общността на ЛГБТИК+, живеещи в Словакия;

6.  изразява дълбока загриженост относно честото използване на обиден, агресивен и хомофобски език спрямо ЛГБТИК+ общността в Словакия, включително от бивши и настоящи членове на правителството и на Националния съвет на Словашката република, както и от някои бивши министър-председатели; призовава за спиране на по-нататъшната поляризация на обществото в Словакия и за отхвърляне на всяка форма на сътрудничество с крайно десни екстремистки сили;

7.  призовава словашкото правителство и Националния съвет на Словашката република да гарантират равни права за ЛГБТИК+ лицата, живеещи в Словакия, въз основа на Хартата, като гарантират зачитането на всички права, по-специално на личния и семейния живот, включително правното признаване на еднополовите двойки; призовава за финализиране на текущите обсъждания за реформа на правното признаване на предпочитания джендър при спазване на международните и европейските стандарти и призовава за бързото му приемане;

8.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с дискриминацията, на която са подложени семействата на дъгата и особено техните деца в Словакия, лишени от основни права на човека на основание сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване, или полови характеристики на родителите или партньорите; призовава правителството да преодолее тази дискриминация и да премахне всички пречки, пред които са изправени ЛГБТИК+ лицата при упражняването на основното право на свобода на движение в рамките на ЕС; настоятелно призовава правителството да спазва задълженията си съгласно международното и европейското право и да гарантира основните права на всички лица;

9.  отбелязва мониторинговия доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) относно Словашката република; припомня, че ЕКРН отправи няколко препоръки към словашките органи, като разработване и прилагане на план за действие за ЛГБТИ лицата в тясно сътрудничество с гражданското общество, приемане на нов план за действие за предотвратяване и борба с расизма, хомофобията и трансфобията, особено под формата на реч на омразата, като се гарантира, че доставчиците на интернет услуги и операторите на социални мрежи бързо и систематично премахват изказвания, подбуждащи към омраза, от своите системи и предават доказателствата на съдебните органи, както и преразглеждане на Наказателния кодекс, за да се гарантира, че расистките, хомофобските или трансфобските мотиви са „утежняващи обстоятелства“ при всяко обикновено престъпление; напълно подкрепя препоръките на ЕКРН и призовава словашките органи незабавно да приложат мерките;

10.  изразява дълбока загриженост във връзка с безнаказаността, с която в някои държави членки действат анти-ЛГБТИК+ групи, по-специално крайно десни екстремистки групи, и подчертава, че това чувство на безнаказаност е сред причините за тревожното нарастване на актовете на насилие от страна на някои крайно десни организации и увеличаването на заплахите срещу малцинствата, включително общността на ЛГБТИК+:

11.  изразява дълбока загриженост, че по-младите поколения в Европа и на други места се чувстват все по-малко и по-малко заинтересовани от историята на фашизма, включително вкоренената омраза и дискриминация срещу ЛГБТИК+ лицата, етническите малцинства и еврейското население; подчертава, че познаването на историята е едно от предусловията за предотвратяването на такива престъпления в бъдеще и следва да бъде важен елемент от образованието на по-младите поколения; подчертава необходимостта да се отдели повече място в учебните програми по история за обективно и фактологично обучение относно различните идеологии, техните форми и произход, включително фашизма, както и последиците от тях и остатъците от тях в днешно време;

12.  подчертава, че речта на омразата и престъпленията от омраза са широко разпространени в цяла Европа и се увеличават през последните години; подчертава, че изказванията, подбуждащи към омраза, от страна на публични личности, по-специално политици, се възприемат като легитимиращи омразата от страна на тези, които я практикуват; счита, че e необходимо да се вземат мерки по отношение на тези форми на изразяване, които подбуждат, разпространяват или насърчават омраза и противоречат на принципите на демократичното и плуралистично общество; изразява загриженост във връзка с нарастващото разпространение на реторика, всяваща омраза срещу ЛГБТИК+ лицата, която произтича от крайно десни, алтернативно десни и крайно консервативни партии; призовава публичните органи, и по-специално местните органи, да помогнат за спиране на прилива на нетърпимост, който заобикаля тези и други видове нападения;

13.  счита, че ЕС следва да започне кампании срещу посланията, които са против ЛГБТИК+, включително десния екстремизъм на равнището на ЕС, и да разработи и финансира дългосрочни програми в подкрепа на местните базови организации и гражданските инициативи на местно равнище, за да спомогне за развитието на съпротивата на населението срещу десния екстремизъм; призовава Комисията също така да даде приоритет на последващите действия във връзка с посланията, които са против ЛГБТИК+, в своите усилия за борба с дезинформацията;

14.  призовава държавите членки да увеличат усилията си, за да гарантират, че образованието насърчава гражданските ценности на приемане, толерантност, многообразие, равенство и уважение по въпроси, свързани със сексуалната ориентация, половата идентичност и изразяване и половите характеристики, например чрез систематично образование в областта на правата на човека и кампании за повишаване на осведомеността; подчертава необходимостта от премахване на първопричините за екстремизма чрез специфични превантивни мерки в сътрудничество с училищата и семействата;

15.  решително осъжда правителствата в Европа, които разчитат на активна или пасивна подкрепа от крайно десни и други политически партии, изповядващи омраза към ЛГБТИК+, за да имат достъп и да останат на власт и които така легитимират техните послания;

16.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят гражданското общество на европейско, национално, регионално и местно равнище, за да се укрепи демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, тъй като те играят важна роля, особено в държавите членки, в които се наблюдава нарастване на крайно дясната идеология и словото на омразата;

17.  призовава Комисията да разшири обхвата на годишния доклад относно върховенството на закона, за да обхване систематично основните права, включително правата на ЛГБТИК+ лицата;

18.  подчертава необходимостта държавите членки да се борят с омразата срещу ЛГБТИК+ лицата с всички възможни средства, включително чрез прилагане на препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа, който призовава държавите – членки на Съвета на Европа да гарантират ефективни, бързи и безпристрастни разследвания, както и наказателното преследване на лицата, отговорни за такива престъпления, както и да признаят, че когато мотив са предразсъдъци, свързани със сексуалната ориентация или половата идентичност, това може да се счита за утежняващо обстоятелство, също така да гарантират, че жертвите и свидетелите се насърчават да съобщават за инциденти, мотивирани от омраза, и че правоприлагащите структури разполагат с необходимите знания и умения, за да им окажат помощ; освен това призовава държавите членки да предприемат подходящи мерки за борба с подбуждането към омраза онлайн;

19.  припомня, че неизпълнението на съдебните решения води до подкопаване на принципите на правовата държава;

20.  настоятелно призовава Съвета да приеме възможно най-скоро решението на Съвета за разширяване на списъка на престъпленията в ЕС с цел включване на речта на омразата и престъпленията от омраза в член 83, параграф 1 от ДФЕС и настоятелно призовава Унгария и Полша да спрат да блокират приемането му, и настоятелно призовава Чехия, в качеството ѝ на настоящ ротационен председател на Съвета, да предприеме по-нататъшни стъпки по този въпрос и да постигне споразумение по него във възможно най-кратък срок;

21.  подчертава индивидуалната отговорност на държавите членки в борбата с престъпленията от омраза срещу ЛГБТИК+ лица и поздравява тези, които едностранно са решили да подобрят равнището на защита, като изрично признават като „утежняващи обстоятелства“ основанията, свързани със сексуална ориентация, полова идентичност и изразяване и полови характеристики, както и като развиват подкрепа за жертвите, обучение или правни специалисти и специализирани правоприлагащи служби за справяне с такива престъпления; насърчава всички държави членки да обменят най-добри практики и да служат за пример по въпроса;

22.  подчертава, че Директивата относно правата на жертвите е полезен инструмент за предоставяне на помощ на хората, преживели омраза и насилие; отбелязва със загриженост, че ЛГБТИК+ жертвите често не съобщават за престъпления поради липса на гаранции или откритост от страна на правоприлагащите органи, липса на обучен персонал или страх от репресии, и признава, че може да се направи повече за изграждане на доверие в публичните органи;

23.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета, на Комисията, на Комитета на регионите, на Европейския икономически и социален комитет и на Съвета на Европа.

(1) ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
(2) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/law/swd_2022_179_evaluation_rep_en.pdf
(3)https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/law/swd_2022_180_resume_evaluation_rep_en.pdf
(4) ОВ C 395, 29.9.2021 г., стр. 2.
(5) ОВ C 474, 24.11.2021 г., стр. 140.
(6) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67955#_ftnref1
(7) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cf40a
(8) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809f9ba0#_Toc2764960
(9) https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech/16808b5b01
(10) https://rm.coe.int/ecri-6th-report-on-the-slovak-republic/1680a0a088
(11) https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/pride-vs-indignity-political-manipulation-of-homophobia-and-transphobia-in-europe?inheritRedirect=true
(12) Проучване – „Крайно десен екстремизъм в ЕС“, Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел В – Граждански права и конституционни въпроси, 20 май 2022 г.
(13) https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217701, 79.
(14) https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207360, 95.
(15) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200344, 129.
(16) https://www.ohchr.org/en/statements/2020/10/statement-victor-madrigal-borloz-un-independent-expert-protection-against
(17) https://www.un.org/en/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml

Последно осъвременяване: 21 февруари 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност