Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2673(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0461/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0461/2022

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2022 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0373

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 304kWORD 95k
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 - Στρασβούργο
Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή 2022 (COP27) στο Σαρμ ελ Σέιχ (Αίγυπτος)
P9_TA(2022)0373B9-0461/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2022 σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2022 στο Σαρμ ελ Σέιχ, Αίγυπτος (COP27) (2022/2673(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το πρωτόκολλο του Κιότο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που εγκρίθηκε κατά την 21η διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP21) στο Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

–  έχοντας υπόψη την 26η διάσκεψη των μερών της UNFCCC (CΟΡ26), τη 16η σύνοδο της συνεδρίασης των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP16), και την τρίτη σύνοδο της διάσκεψης των μερών που λογίζεται ως συνεδρίαση των μερών της συμφωνίας του Παρισιού (CMA3) και διεξήχθη στη Γλασκόβη, Ηνωμένο Βασίλειο, από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2021, καθώς και το σύμφωνο της Γλασκόβης για το κλίμα που εγκρίθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2021,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί το 2021 στη Γλασκόβη του Ηνωμένου Βασιλείου (COP26)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης(2),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5 °C», την ειδική έκθεσή της για την κλιματική αλλαγή και τη χρήση της γης, την ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, και την 6η έκθεση αξιολόγησής της (AR6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή(3),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2022/591 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2022, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος 2022 για πιο πράσινες πόλεις(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»)(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη(8),

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της UNFCCC, της 17ης Σεπτεμβρίου 2021, σχετικά με τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), της 26ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με το χάσμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη», την έκθεση της 1ης Νοεμβρίου 2021 σχετικά με το χάσμα προσαρμογής με τίτλο «The Gathering Storm» (Η επερχόμενη καταιγίδα) και την έκθεση της 20ής Οκτωβρίου 2021 σχετικά με το χάσμα της παραγωγής,

–  έχοντας υπόψη την εμβληματική έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), του Μαρτίου του 2022, με τίτλο «Global Energy Review: CO2 Emissions in 2021» (Έκθεση σχετικά με την ενέργεια σε παγκόσμια κλίμακα: Εκπομπές CO2 το 2021),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του ΔΟΕ, του Μαΐου 2021, με τίτλο «Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector» (Μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το2050 – Ένας χάρτης πορείας για τον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα) και την έκθεσή του για τις προοπτικές ενεργειακής τεχνολογίας για το 2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για τους παγκόσμιους δασικούς στόχους του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση, του 2021,

–  έχοντας υπόψη το δίκτυο του Σαντιάγο για τις απώλειες και τις ζημίες,

–   έχοντας υπόψη το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), του Απριλίου του 2021, σχετικά με την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος το 2020, καθώς και την έκθεση του Μαΐου 2022, σχετικά με την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος το 2021,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση συνολικής αξιολόγησης (GAR2022) για το 2022, που συνέταξε το Γραφείο του ΟΗΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (UNDRR), σχετικά με τη μείωση του κινδύνου καταστροφών,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση (NDR) της μόνιμης επιτροπής οικονομικών της UNFCCC του 2021, για τον προσδιορισμό των αναγκών που συνεπάγεται η εφαρμογή της UNFCCC και της συμφωνίας του Παρισιού για τις συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES), της 31ης Μαΐου 2019, καθώς και την έκθεσή της του εργαστηρίου σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις πανδημίες, της 29ης Οκτωβρίου 2020,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2022, με θέμα «EU climate diplomacy: accelerating the implementation of Glasgow outcomes» (Η κλιματική διπλωματία της ΕΕ: επιταχύνοντας την υλοποίηση των αποτελεσμάτων της διάσκεψης της Γλασκόβης),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2021 σχετικά με την προστασία του εδάφους(9),

–   έχοντας υπόψη τα συμφωνηθέντα συμπεράσματα της 66ης συνόδου της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των γυναικών (CSW) του 2022 με τίτλο «Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes 2022» (Επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών στο πλαίσιο πολιτικών και προγραμμάτων για το 2022 για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία – Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» (COM(2020)0098),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής ενόψει της 27ης διάσκεψης των μερών της UNFCCC (COP 27) στο Σαρμ Ελ Σέιχ στις 6-18 Νοεμβρίου 2022,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2021, για το νερό στην εξωτερική δράση της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο «Διαμορφώνοντας μια Ευρώπη ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή – η νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (COM(2021)0082),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του προγράμματος του ΟΗΕ για το περιβάλλον, της 18ης Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο «Making Peace with Nature: ένα επιστημονικό σχέδιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αφορούν το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τη ρύπανση»,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του προγράμματος του ΟΗΕ για το περιβάλλον, της 6ης Μαΐου 2021, με τίτλο «Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions» (Παγκόσμια αξιολόγηση του μεθανίου: οφέλη και δαπάνες που προκύπτουν από τον μετριασμό των εκπομπών μεθανίου),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2022 σχετικά με την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)(10),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2021, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: επαναφορά της φύσης στη ζωή μας(11),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου (COM(2020)0663),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του εργαστηρίου που συγχρηματοδοτήθηκε από την IPBES και την IPCC σχετικά με τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή, της 10ης Ιουνίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τη Διάσκεψη του 2022 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην Αίγυπτο (COP27) (O-000041/2022 – B9-0027/2022 και O-000042/2022 – B9-0028/2022),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σεπτέμβριο του 2022, 193 από τα 197 συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC είχαν καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη τις πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κηρύξει κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν επειγόντως τις συγκεκριμένες δράσεις που είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση και τον περιορισμό αυτής της απειλής πριν να είναι πολύ αργά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας και η κλιματική αλλαγή είναι αλληλένδετες και αλληλοενισχυόμενες και συνιστούν εξίσου απειλή για τη ζωή στον πλανήτη μας και, επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως από κοινού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Δεκεμβρίου 2020, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπέβαλαν στην UNFCCC την επικαιροποιημένη εθνικά καθορισμένη συνεισφορά τους (ΕΚΣ), με την οποία αναλαμβάνει η ΕΕ να θέσει έναν δεσμευτικό στόχο για συνολική καθαρή εγχώρια μείωση κατά τουλάχιστον 55 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, χωρίς συνεισφορά από διεθνείς πιστώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω στόχος κατοχυρώθηκε στο ενωσιακό δίκαιο μέσω του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) του 2021 σχετικά με το χάσμα εκπομπών, οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού δεν επαρκούν για να επιτευχθεί ο κοινός της στόχος και θα οδηγήσουν σε αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 2,7 °C μέχρι το τέλος του αιώνα, γεγονός που καταδεικνύει, επίσης, ότι ο κόσμος απέχει ακόμα επικίνδυνα πολύ από την εκπλήρωση των φιλοδοξιών της Συμφωνίας του Παρισιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικοί κύκλοι ανάδρασης θα μπορούσαν να επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο την πλανητική υπερθέρμανση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συχνότεροι καύσωνες, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες υπερβαίνουν ήδη τα όρια ανοχής για τα φυτά και τα ζώα, προκαλώντας μαζική θνησιμότητα, π.χ. δένδρων και κοραλλιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν ταυτόχρονα, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις που είναι όλο και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά εθνικά σχέδια για το κλίμα καθυστερούν να υλοποιηθούν έως και μετά το 2030 και ότι πολλά συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC δεν έχουν ακόμη λάβει επαρκή μέτρα ώστε να είναι τουλάχιστον σε θέση να επιτύχουν τις ΕΚΣ τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκτη αξιολόγηση της Διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC), ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας σε περίπου 1,5 °C, χωρίς υπέρβαση, απαιτεί οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να κορυφωθούν το αργότερο έως το 2025 και να μειωθούν κατά 43 % (σε σχέση με τα επίπεδα του 2019) έως το 2030, ενώ ταυτόχρονα το μεθάνιο θα πρέπει επίσης να μειωθεί κατά το ένα τρίτο περίπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και το αισιόδοξο σενάριο περιορισμού της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,5 °C θα είχε μη αναστρέψιμες δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα συστήματα και στα οικοσυστήματα και θα ξεπερνούσε και θα μείωνε σημαντικά τις προσαρμοστικές ικανότητές τους, οδηγώντας έτσι σε απώλειες και ζημίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, υπάρχει πλέον σχεδόν 50 % κίνδυνος το όριο των 1,5 °C να ξεπεραστεί προσωρινά εντός της περιόδου 2022-2026· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας από την κρίση COVID-19 δεν οδήγησε στην προσδοκώμενη βιώσιμη ανάκαμψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών CO2 κατά πάνω από 2 δισεκατομμύρια τόνους το 2021 ήταν σε απόλυτες τιμές η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην ιστορία, υπεραντισταθμίζοντας τη μείωση που προκάλεσε η πανδημία του προηγούμενου έτους σε εκπομπές που προκαλούνται από τη μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 40 % της συνολικής αύξησης των παγκόσμιων εκπομπών CO2 το 2021 οφείλεται στον άνθρακα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες εκπομπές από συνθετικά αζωτούχα λιπάσματα εκλύονται αφού αυτά χρησιμοποιηθούν στο έδαφος, και εισέρχονται στην ατμόσφαιρα ως οξείδιο του αζώτου (N2O) – ένα ανθεκτικό αέριο του θερμοκηπίου με 265 φορές μεγαλύτερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή συνθετικών αζωτούχων λιπασμάτων αντιστοιχεί στο 35,2 % των συνολικών εκπομπών που σχετίζονται με συνθετικά αζωτούχα λιπάσματα, ενώ οι εκπομπές πεδίου αντιπροσωπεύουν το 62,4 % και οι εκπομπές του τομέα των μεταφορών το υπόλοιπο 2,4 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις τέσσερις κορυφαίες παραγωγούς ρύπων (Κίνα, Ινδία, ΗΠΑ και ΕΕ) αντιστοιχεί από κοινού το 63 % των συνολικών παραγόμενων εκπομπών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) σχετικά με τις προοπτικές ενεργειακής τεχνολογίας, για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών απαιτείται σημαντική επιτάχυνση στην ανάπτυξη και εκτεταμένη εγκατάσταση καθαρών τεχνολογιών (cleantech)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές που απαιτείται για να επιτευχθούν καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050, θα προέλθει από τεχνολογίες που βρίσκονται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη στη φάση εργαστηρίου ή επίδειξης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή κρίση έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και την ανάγκη για μείωση της ενεργειακής ζήτησης και για ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό σύστημα, δημιουργώντας μεγαλύτερη ζήτηση για υπάρχουσες και για σύντομα διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λύσεις ενεργειακής απόδοσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία και οι επακόλουθες επιπτώσεις έχουν αυξήσει ακόμη περισσότερο τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάγκης για ταχύ μετασχηματισμό του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας υπογραμμίζουν την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, στην ενεργειακή απόδοση και επάρκεια, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την αποθήκευση ενέργειας μακράς διάρκειας, την ανάπτυξη καινοτόμων καθαρών τεχνολογιών, την ανανεώσιμη ενέργεια, τις λύσεις έξυπνων δικτύων και τις βιώσιμες τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών, καθώς και να αναπτυχθεί ένα κοινωνικοοικονομικό μοντέλο συμβατό με ένα υγιές περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές και εντός των ορίων του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα για τη στήριξη της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων, πράσινων τεχνολογιών θα έπρεπε να υποστηρίζεται, καθώς αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήριες δυνάμεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η IPCC ώθησε την παγκόσμια κοινότητα να διατηρήσει την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από το όριο των 1,5 ºC, ωστόσο το 2020 η θέρμανση ήταν ήδη περίπου 1,2 ºC πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την IPCC, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ανθρώπινη επιρροή προκάλεσε υπερθέρμανση στην ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς και τα εδάφη και ότι οι επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής είναι εμφανείς καθώς αυξήθηκε η συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων όπως καύσωνες, ξηρασίες, πλημμύρες, χειμερινές καταιγίδες, τυφώνες και εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2000 και 2019, μόνο οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι καταιγίδες έπληξαν σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως, κοστίζοντας πάνω από 300 000 ζωές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση αυτών των ακραίων φαινομένων αντιπροσωπεύει ραγδαία αλλαγή με αφετηρία την περίοδο 1980-1999, με τη συχνότητα των πλημμυρών να αυξάνεται κατά 134 %, των καταιγίδων κατά 40 % και των ξηρασιών κατά 29 %(13)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επιστημονικώς αποδεδειγμένη διασύνδεση μεταξύ των κρίσεων στην υγεία, των περιβαλλοντικών και των κλιματικών κρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η απώλεια βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση του εδάφους και η λειψυδρία αναγκάζουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν και έχουν δραματικές επιπτώσεις στην υγεία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κλιματική αλλαγή είναι η μόνη μείζων απειλή για την υγεία που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, και θα προκαλέσει περίπου 250 000 επιπλέον θανάτους ετησίως από το 2030 έως το 2050(14), λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 7 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι παγκοσμίως προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και ότι το κόστος των άμεσων ζημιών στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 2 έως 4 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως έως το 2030·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη το αποκαλυπτικό στοιχείο που περιέχεται στην έκθεση συνολικής αξιολόγησης (GAR 2022) του Γραφείου του ΟΗΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών: τις τελευταίες δύο δεκαετίες καταγράφηκαν 350 έως 500 φυσικές καταστροφές ετησίως, μέσης έως μεγάλης κλίμακας, αριθμός που αναμένεται έως το 2030 να φτάσει τις 560 τον χρόνο, δηλαδή 1,5 φυσική καταστροφή την ημέρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί βασικό παράγοντα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, με αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των υδάτων, την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους και βλάβες στην ανθρώπινη υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειψυδρία, οι πλημμύρες και οι ξηρασίες αποτελούν βασικούς κινδύνους στην Ευρώπη και ότι η λειψυδρία επηρεάζει διάφορους τομείς σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω αλυσιδωτών και δευτερογενών επιπτώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βελτιώσεις της αποδοτικότητας των υδάτων αποτελούν βασικές επιλογές προσαρμογής· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ψηφιακές λύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί μια ανθεκτική και πράσινη κοινωνία στην Ευρώπη και πέραν αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τομείς θα πρέπει να κινητοποιηθούν για την επίτευξη της «κοινωνίας με έξυπνη χρήση των υδάτων» με το να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια και η ασφάλεια παροχής ύδατος, η προστασία της βιοποικιλότητας και μια οικονομία ανταγωνιστική και με αποδοτική χρήση των πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν αυτήν την προσέγγιση ιδιαιτέρως μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ και των θεματολογίων του ΟΗΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με το κλίμα στους τομείς της υγείας, των μέσων διαβίωσης, της επισιτιστικής ασφάλειας, της παροχής νερού και της οικονομικής ανάπτυξης προβλέπονται να είναι πολύ μεγαλύτεροι εάν η υπερθέρμανση του πλανήτη φθάσει τους 2 °C· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5 °C σε σχέση με τον περιορισμό κατά 2 °C προβλέπεται να μειώσει τις επιπτώσεις στα χερσαία οικοσυστήματα, τα οικοσυστήματα γλυκέων υδάτων και τα παράκτια οικοσυστήματα και να διατηρήσει περισσότερες από τις υπηρεσίες τους προς τον άνθρωπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προοίμιο της Συμφωνίας του Παρισιού αναγνωρίζει τη «σημασία της διασφάλισης της ακεραιότητας όλων των οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ωκεανών», και ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της UNFCCC τονίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση, τη διατήρηση και την ενίσχυση των καταβοθρών και των ταμιευτήρων όλων των αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων της βιομάζας, των δασών και των ωκεανών, καθώς και άλλων χερσαίων, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση συνολικής αξιολόγησης της IPBES σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων τονίζεται ότι η βιώσιμη χρήση της φύσης θα έχει ζωτική σημασία για την προσαρμογή στην επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα και τον μετριασμό αυτής·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των ωκεανών είναι ζωτικής σημασίας λόγω του ρόλου τους στο κλιματικό σύστημα, όπως είναι η πρόσληψη και η ανακατανομή φυσικών και ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και θερμότητας, καθώς και η υποστήριξη των οικοσυστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση της IPCC του 2019 για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, από το 1970 οι ωκεανοί θερμαίνονται σταδιακά και έχουν απορροφήσει περισσότερο από το 90 % της πλεονάζουσας θερμότητας στο κλιματικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέρμανση των ωκεανών επηρεάζει τα παράκτια οικοσυστήματα, οδηγώντας σε έντονους θαλάσσιους καύσωνες, οξίνιση, απώλεια οξυγόνου, παρείσδυση αλμυρού νερού και άνοδο της στάθμης της θάλασσας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σύμφωνο της Γλασκόβης για το κλίμα αναγνωρίζεται ότι οι μη συμβαλλόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των πολιτών, των αυτοχθόνων πληθυσμών, των τοπικών κοινοτήτων, των νέων, των παιδιών, των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, συμβάλλουν σημαντικά στην προοδευτική επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ τονίζεται επίσης η επείγουσα ανάγκη πολυεπίπεδης και συνεργατικής δράσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή απειλεί, άμεσα ή έμμεσα, την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή, στην ύδρευση και την αποχέτευση, στα τρόφιμα, στην υγεία και στη στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των ανθρώπων να προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόσβασή τους σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και με την υγεία των οικοσυστημάτων, από τα οποία εξαρτώνται για τη διαβίωση και την ευημερία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να αναγκαστούν να μεταναστεύσουν λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλίμακα της εσωτερικής κλιματικής μετανάστευσης θα είναι μεγαλύτερη στις φτωχότερες και πιο ευάλωτες κλιματικά περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσε να επιβραδύνει σημαντικά την αύξηση των εσωτερικών κλιματικών μεταναστών έως και 80 % έως το 2050(15)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία επτά χρόνια, μεταξύ 2015 και 2021, ήταν τα θερμότερα χρόνια που έχουν καταγραφεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 η στάθμη της θάλασσας έφτασε επίσης σε νέο υψηλό ρεκόρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ 2013 και 2021, η στάθμη της θάλασσας ανέβαινε κατά 4,5 χιλιοστά ετησίως, κατά μέσο όρο, και σε αρκετές περιοχές ανεβαίνει σημαντικά ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 καταγράφηκε για πρώτη φορά βροχόπτωση στο υψηλότερο σημείο του στρώματος πάγου της Γροιλανδίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στους ανθρώπους που ανήκουν στο πλουσιότερο 1 % του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται το 2030 να αντιστοιχούν κατά κεφαλήν εκπομπές που οφείλονται στην κατανάλωση οι οποίες θα εξακολουθούν να είναι 30 φορές υψηλότερες από το παγκόσμιο κατά κεφαλήν επίπεδο, ενώ το αποτύπωμα του φτωχότερου μισού του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να παραμείνει πολύ χαμηλότερα από αυτό το επίπεδο(16)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες συμβάλλουν ελάχιστα στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι που μπορούν να κινητοποιήσουν για δράσεις προσαρμογής με σκοπό την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και βιώσιμης ανάπτυξης είναι σαφώς ανεπαρκείς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρώτη έκθεση της UNFCCC σχετικά με τον προσδιορισμό των αναγκών των συμβαλλόμενων αναπτυσσόμενων χωρών αναφέρεται ότι οι κοστολογημένες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών κατά την εφαρμογή των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών (ΕΚΣ) ανέρχονται μεταξύ 5,8 και 5,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, εκ των οποίων 502 δισεκατομμύρια διαπιστώνεται ότι αντιστοιχούν σε ανάγκες για τις οποίες απαιτούνται διεθνείς πηγές χρηματοδότησης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 η ΜΚΟ Global Witness κατέγραψε 227 δολοφονίες υπερασπιστών της γης και του περιβάλλοντος, εκ των οποίων το 71 % εργαζόταν για την προστασία των δασών σε όλο τον κόσμο από την αποψίλωση και τη βιομηχανική ανάπτυξη, ενώ άλλοι πέθαναν για το έργο τους, δηλαδή την προστασία και μέριμνα για ποτάμια, παράκτιες περιοχές και ωκεανούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 η βία κατά των υπερασπιστών της γης και του περιβάλλοντος συγκεντρώθηκε, με συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, σε χώρες του νότιου ημισφαιρίου, ενώ λιγότερο από 1 % όλων των καταγεγραμμένων θανατηφόρων επιθέσεων καταγράφηκαν στο βόρειο ημισφαίριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο 2015-2019 πάνω από το ένα τρίτο των θανατηφόρων επιθέσεων είχαν ως στόχο αυτόχθονες πληθυσμούς, παρόλο που οι κοινότητες αυτοχθόνων πληθυσμών αποτελούν μόνο το 5 % του παγκόσμιου πληθυσμού(17)·

1.  υπενθυμίζει ότι η κλιματική κρίση και η κρίση της βιοποικιλότητας συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο σημαντικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα και, συνεπώς, όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι φορείς παγκοσμίως πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τις ξεπεράσουν κατεπειγόντως, αντιμετωπίζοντας τις δύο κρίσεις ως στενά συνυφασμένες· υπογραμμίζει ότι η διεθνής συνεργασία, η συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, καθώς και άλλων μη κρατικών φορέων, η αλληλεγγύη, η δίκαιη μετάβαση και η συνεκτική δράση που υποστηρίζεται από την επιστήμη καθώς και η αταλάντευτη προσήλωση στην κλιμάκωση της φιλοδοξίας και την ευθυγράμμιση των πολιτικών με την εν λόγω φιλοδοξία είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της συλλογικής μας ευθύνης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την πρόληψη της απώλειας βιοποικιλότητας και, ως εκ τούτου, για τη διαφύλαξη ολόκληρου του πλανήτη και της ευημερίας των τωρινών και των μελλοντικών γενεών·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τα πορίσματα της έκθεσης του UNEP για το 2021 σχετικά με το χάσμα εκπομπών, καθώς και της προσθήκης της που δημοσιεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2021, και ειδικότερα για το γεγονός ότι ο κόσμος, παρά τις πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για το κλίμα που ανακοινώθηκαν πριν από αλλά και κατά τη διάρκεια της COP26, βρίσκεται με βάση τις προβλεπόμενες εκπομπές σε πορεία αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2,7°C, εφόσον οι ανακοινωθέντες εθνικοί στόχοι για το κλίμα για το 2030 σε συνδυασμό με άλλα μέτρα μετριασμού υλοποιηθούν πλήρως, υπολειπόμενα δηλαδή κατά πολύ των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη πολύ πιο κάτω από τους 2 °C και την επίτευξη των 1,5 °C· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εκπομπές εξακολουθούν να αυξάνονται και το χάσμα εκπομπών διευρύνεται· τονίζει ότι ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 °C απαιτεί ταχεία, βαθιά και διαρκή μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 43 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019· υπενθυμίζει ότι με την έγκριση του Συμφώνου της Γλασκόβης για το κλίμα όλα τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνώρισαν ότι ο περιορισμός της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα θα μείωνε σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

3.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του UNEP του 2021 για το χάσμα εκπομπών, η μείωση των εκπομπών μεθανίου από τους τομείς των ορυκτών καυσίμων, των αποβλήτων και της γεωργίας θα μπορούσε να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος εκπομπών και στη μείωση της αύξησης της θερμοκρασίας βραχυπρόθεσμα, αλλά τονίζει ότι για να συμβεί αυτό υπάρχει επείγουσα ανάγκη για κανόνες που θα είναι σαφώς καθορισμένοι και θα αποσκοπούν στην επίτευξη πραγματικών μειώσεων των εκπομπών, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζονται από ρυθμίσεις για την παρακολούθηση της προόδου και την παροχή διαφάνειας·

4.  επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό χωρών που δεσμεύονται να επιτύχουν στόχους καθαρών μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα, αλλά υπογραμμίζει ότι οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να μετουσιωθούν επειγόντως σε ισχυρούς βραχυπρόθεσμους στόχους, πολιτικές και δράσεις, που να υποστηρίζονται από οικονομικούς πόρους και να αποτυπώνονται στις ΕΚΣ με τη μορφή αυξημένων κλιματικών στόχων για το 2030, προκειμένου οι παγκόσμιες εκπομπές να κορυφωθούν το συντομότερο δυνατόν· συμφωνεί με την εκτίμηση του UNEP ότι πολλά εθνικά σχέδια για το κλίμα καθυστερούν την ανάληψη δράσης έως και μετά το 2030 και ότι πολλές από τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για καθαρές μηδενικές εκπομπές περιέχουν σημαντικές ασάφειες και έλλειψη διαφάνειας·

5.  σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι στην τελευταία έκθεση του WMO για την κατάσταση του κλίματος καταδεικνύεται ότι τέσσερις βασικοί κλιματικοί δείκτες —άνοδος της στάθμης της θάλασσας, θερμοκρασία των ωκεανών, οξίνιση των ωκεανών και συγκεντρώσεις αερίων θερμοκηπίου— έφτασαν σε νέα επίπεδα-ρεκόρ το 2021·

Το Σύμφωνο της Γλασκόβης για το κλίμα και η COP27 στο Σαρμ ελ Σέιχ

6.  διαπιστώνει την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της COP26 και του Συμφώνου της Γλασκόβης για το κλίμα· τονίζει, ωστόσο, ότι ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 °C θα επιτευχθεί μόνο εάν αναληφθεί επείγουσα δράση σε αυτή την κρίσιμη δεκαετία πριν από το 2030· υπογραμμίζει ότι στην COP26 ζητήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη να επανεξετάσουν και να ενισχύσουν τους στόχους για το 2030 στις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους ως απαραίτητη προϋπόθεση για να εναρμονιστούν με τον στόχο θερμοκρασίας της συμφωνίας του Παρισιού έως το τέλος του 2022, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές συνθήκες· παροτρύνει σθεναρά όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC να αυξήσουν τις ΕΚΣ τους έως την COP27, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα φιλοδοξίας, και να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τους με μια πορεία συμβατή με αυτή τη φιλοδοξία· καλεί την ΕΕ και όλες τις χώρες της G20 να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο αυτό·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της COP26 να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας που θα έχει ως στόχο την επείγουσα αύξηση της φιλοδοξίας για μετριασμό και εφαρμογή κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης δεκαετίας, με τέτοιον τρόπο ώστε να συμπληρώνει τον παγκόσμιο απολογισμό, την επικαιροποίηση των συγκεφαλαιωτικών εκθέσεων για τις ΕΚΣ σε ετήσια βάση πριν από κάθε διάσκεψη των μερών, και τη σύγκληση ετήσιας υπουργικής στρογγυλής τράπεζας υψηλού επιπέδου σχετικά με τους φιλόδοξους στόχους που επιδιώκεται να υλοποιηθούν πριν από το 2030· παροτρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη της COP27 να εγκρίνουν το εν λόγω πρόγραμμα εργασίας και να εξασφαλίσουν ότι θα διενεργείται ετήσια επανεξέταση της φιλοδοξίας που θα αποτυπώνει τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά πορίσματα και το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φιλοδοξίας των μερών· τονίζει ότι τα μέρη θα πρέπει να αναθεωρήσουν και να αυξήσουν τις ΕΚΣ τους έως ότου ευθυγραμμιστούν με μια πορεία συμβατή με τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 °C·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του εγχειριδίου κανόνων της Συμφωνίας του Παρισιού στη Γλασκόβη, ενώ υπογραμμίζει ότι με την εφαρμογή του εγχειριδίου πρέπει να διασφαλιστεί ισχυρή περιβαλλοντική ακεραιότητα και να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φιλοδοξίας·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο σύμφωνο της Γλασκόβης για το κλίμα υπογραμμίζεται η σημασία της προσαρμογής και η ανάγκη να ενταθεί η δράση ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα προσαρμογής, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να ελαχιστοποιηθεί η τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή· σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι 47 χώρες υπέβαλαν ανακοινώσεις προσαρμογής ή εθνικά σχέδια προσαρμογής κατά το προηγούμενο έτος, και αναμένει και άλλες χώρες να υποβάλουν τις ανακοινώσεις τους, σε εναρμόνιση με τη συμφωνία του Παρισιού· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση του νέου διαλόγου της Γλασκόβης για τις απώλειες και τις ζημίες που θα πρέπει να εστιάσει στη διερεύνηση ρυθμίσεων χρηματοδότησης προκειμένου να αποτραπούν, να ελαχιστοποιηθούν και να αντιμετωπιστούν οι απώλειες και οι ζημίες που σχετίζονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

10.  διαπιστώνει τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις για το κλίμα που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της COP26, αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι το σχέδιο υλοποίησης χρηματοδότησης για το κλίμα του 2021 κατέδειξε ότι ο τρέχων παγκόσμιος στόχος των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ δεν υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί πριν από το 2023, δηλαδή 3 έτη μετά την αρχική προθεσμία· επισημαίνει το αυξανόμενο χρηματοδοτικό κενό, ιδίως όσον αφορά την προσαρμογή· παροτρύνει τις ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να διασφαλίσουν ότι ο στόχος της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μπορεί να επιτευχθεί και να εκταμιευθεί ήδη από το 2022 και κατά μέσο όρο κατά την περίοδο 2020-2025, και να διευκρινίσουν περαιτέρω τη μελλοντική πορεία για τον νέο στόχο χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μετά το 2025· τονίζει ότι η χρηματοδότηση από τις ανεπτυγμένες χώρες εκείνες που είναι ιστορικά υπεύθυνες για μεγάλο μέρος των εκπομπών, θα έχει καίρια σημασία ως προς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης για έναν πιο φιλόδοξο διάλογο σχετικά με τους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής·

11.  τονίζει ότι η χώρα που διοργανώνει την COP27 ανήκει στις περιοχές του κόσμου που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή· σημειώνει ότι η λεκάνη της Μεσογείου θερμαίνεται 20 % ταχύτερα σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο και ότι η περιοχή αποτελεί ένα από τα κύρια κομβικά σημεία της κλιματικής αλλαγής στον κόσμο, όπου 250 εκατομμύρια άνθρωποι προβλέπεται να είναι «φτωχοί σε νερό» εντός 20 ετών(18)· υπογραμμίζει ότι η Μεσόγειος μετατρέπεται στην ταχύτερα θερμαινόμενη θάλασσα στον κόσμο(19), γεγονός που ενέχει συνέπειες για σημαντικούς οικονομικούς τομείς και ολόκληρο το θαλάσσιο οικοσύστημα και πλήττεται από μη αναστρέψιμες μεταβολές στο οικοσύστημα και τα είδη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν επειγόντως δράση και να συνεργαστούν με τους εταίρους τους στην Μεσόγειο, ώστε να εργαστούν για φιλόδοξα μέτρα προσαρμογής και να ηγηθούν στις δράσεις μετριασμού·

12.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της ουκρανικής κυβέρνησης σχετικά με τη δημιουργία παγκόσμιας πλατφόρμας για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλείται κατά τις ένοπλες συγκρούσεις·

13.  υπενθυμίζει τη σημασία της πλήρους συμμετοχής όλων των συμβαλλόμενων μερών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της UNFCCC· τονίζει ότι η υφιστάμενη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της UNFCCC, θα μπορούσε να βελτιωθεί, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής σε αντιπροσώπους των αναπτυσσόμενων χωρών και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί απαραίτητο να ακουστούν και να ληφθούν υπόψη οι προοπτικές των χωρών που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή· καλεί, ως εκ τούτου, την προεδρία της COP27 και τις μελλοντικές προεδρίες να διερευνήσουν πρόσθετους τρόπους για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ουσιαστικής συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών και να διαθέσουν πρόσθετους πόρους για τον σκοπό αυτό· υπενθυμίζει τις προηγούμενες θέσεις του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο· επισημαίνει ότι αρκετές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την περιθοριοποίηση της διάσκεψης των μερών στην Αίγυπτο και σχετικά με τους φραγμούς που έχουν τεθεί όσον αφορά τις διαδηλώσεις και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC και τις αιγυπτιακές αρχές να εξασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση και πλήρη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην COP27·

14.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την απελευθέρωση όλων των ανθρώπων που κρατούνται αυθαίρετα στην Αίγυπτο και τονίζει την ιδιαίτερα επείγουσα περίπτωση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Alaa Abd El-Fattah· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να αξιοποιήσουν τη δυναμική της COP27 για να βελτιώσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και να διαφυλάξουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες καθ’ όλη τη διάρκεια της COP27 και πέραν αυτής, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης· υποστηρίζει σθεναρά την έκκληση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προς τη Γραμματεία της UNFCCC να θεσπίσει κριτήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία οι χώρες που θα φιλοξενήσουν μελλοντικές COP θα πρέπει να δεσμεύονται να τηρούν ως μέρος της συμφωνίας φιλοξενίας·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο Σύμφωνο της Γλασκόβης για το κλίμα αναγνωρίζεται ότι τα μη συμβαλλόμενα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων πληθυσμών, των τοπικών κοινοτήτων, της κοινωνίας των πολιτών, των νέων, των παιδιών, των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, συμβάλλουν σημαντικά στην προοδευτική επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα συμβαλλόμενα και τα ενδιαφερόμενα μέρη να διασφαλίσουν ουσιαστική συμμετοχή και αντιπροσώπευση των νέων στις πολυμερείς, εθνικές και τοπικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων· υπενθυμίζει ειδικότερα τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και εκφράζει την ικανοποίησή του για τον αυξανόμενο αριθμό πόλεων και περιφερειών σε ολόκληρο τον κόσμο που δεσμεύονται να επιτύχουν στόχους καθαρών μηδενικών εκπομπών, με ειδικότερη αναφορά στις δεσμεύσεις των 100 ευρωπαϊκών πόλεων που συμμετέχουν στην αποστολή της ΕΕ για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις να γίνουν κλιματικά ουδέτερες έως το 2030 και να καταστούν κόμβοι καινοτομίας, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε όλες τις πόλεις της ΕΕ καθώς και στις ομότιμές τους πόλεις της γειτονίας να πράξουν το ίδιο έως το 2050·

16.  τονίζει ότι απαιτείται η αποτελεσματική συμμετοχή όλων των συμβαλλόμενων μερών για να επιτευχθεί ο στόχος για περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5 °C, για τον οποίο απαιτείται να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των κατεστημένων ή αντικρουόμενων συμφερόντων· εκφράζει την ανησυχία του ιδίως για το γεγονός ότι ορισμένοι μεγάλοι ρυπαίνοντες έχουν χρησιμοποιήσει την παρουσία τους στις διασκέψεις των μερών για να υπονομεύσουν τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την έλλειψη δράσης από την UNFCCC όσον αφορά την τελική αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών που δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διαδικασία αυτή για την προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της UNFCCC από συμφέροντα που αντιβαίνουν στους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του αφενός σχετικά με τη βελτίωση της εταιρικής σχέσης του Μαρακές που εστιάζεται στην παγκόσμια δράση για το κλίμα, διότι δημιουργείται ένας χώρος στον οποίο οι μη κρατικοί φορείς και οι υποεθνικές αρχές ενθαρρύνονται να αναλάβουν άμεση δράση για το κλίμα, και αφετέρου για την έγκριση του προγράμματος εργασίας του για το 2022· αναγνωρίζει τις πρωτοβουλίες Race to Zero και Race to Resilience ως βασικές πλατφόρμες που υποστηρίζουν τη διακυβέρνηση από τη βάση προς την κορυφή, οι οποίες διευκολύνουν την υποβολή εκθέσεων και τον απολογισμό σε υποεθνικό επίπεδο·

Μια φιλόδοξη πολιτική της ΕΕ για το κλίμα

18.  αναμένει η νομοθετική δέσμη προσαρμογής στον στόχο του 55 % και οι πολιτικές που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να συμπεριλάβουν τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2030 και να θέσουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της σε πορεία προς την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο και υπογραμμίζει τις θέσεις του Κοινοβουλίου στα εν λόγω θέματα· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το ενωσιακό νομοθέτημα για το κλίμα και τη συμφωνία του Παρισιού, καθώς και τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τη δράση της για το κλίμα όσον αφορά τόσο τον μετριασμό, ώστε να συγκρατηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε 1,5 °C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, όσο και την προσαρμογή για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας· καλεί την ΕΕ να επικαιροποιήσει την εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της της και να αυξήσει τον στόχο της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως την COP27 με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία· ζητά το υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας στη δέσμη προσαρμογής στον στόχο του 55 %, ώστε να σταλεί ένα σαφές μήνυμα σε όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος που απαιτείται για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 °C, με ισότιμο, κοινωνικά ισορροπημένο, δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη πτυχές της παγκόσμιας δικαιοσύνης και ισότητας και την ιστορική και τρέχουσα ευθύνη της ΕΕ για τις εκπομπές που προκαλούν την κλιματική κρίση·

19.  επισημαίνει το γεγονός ότι ο συνολικός στόχος της ΕΕ για τις εκπομπές έως το 2030 που ορίζεται στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και στις νομοθετικές προτάσεις της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 % θα μειώσει τις εκπομπές της ΕΕ κατά περισσότερο από ό,τι η τρέχουσα εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της για μείωση των καθαρών εκπομπών κατά 55 %· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι οι θέσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τις εν λόγω προτάσεις και τους στόχους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο REPowerEU θα αυξήσουν περαιτέρω τη φιλοδοξία της ΕΕ για το κλίμα πέραν αυτού του επιπέδου, και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τις θέσεις του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο αυτό· καλεί την ΕΕ να επικαιροποιήσει αναλόγως τις δεσμεύσεις της για τις εκπομπές ώστε να αντικατοπτρίζουν το γεγονός αυτό, σε συνέχεια της απόφασης που περιλαμβάνεται στο σύμφωνο της Γλασκόβης για το κλίμα όσον αφορά την επανεξέταση των στόχων του 2030·

20.  τονίζει ότι η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση επισημαίνει την ανάγκη να μειωθεί επειγόντως η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να τονωθεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, σε αυτό το πλαίσιο, προσφέρει την ευκαιρία για ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ·

21.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενσωματωθούν φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα σε όλες τις ενωσιακές πολιτικές και τα μέτρα για τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο και υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα, η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να αξιολογεί τη συνέπεια κάθε σχεδίου μέτρου και κάθε νομοθετικής πρότασης, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών προτάσεων, με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως την εν λόγω διάταξη με τον τρόπο με τον οποίο διενεργεί εκτιμήσεις επιπτώσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ· τονίζει επίσης την ανάγκη για επαναξιολόγηση και εναρμόνιση των ισχυουσών πολιτικών της Ένωσης και των κρατών μελών της με τους στόχους αυτούς και αναμένει από τη νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή να συνεισφέρει σε αυτή την αξιολόγηση· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό των 15 μελών της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή· καλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή να δημοσιεύσει την εκτίμησή της σχετικά με έναν προϋπολογισμό της ΕΕ για τα αέρια θερμοκηπίου που θα είναι συμβατός με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο από 1,5 °C το συντομότερο δυνατό και αναμένει από την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την κατάρτιση του ενδεικτικού ενωσιακού προϋπολογισμού για τα αέρια θερμοκηπίου και τον καθορισμό των κλιματικών στόχων της Ένωσης για το διάστημα μετά το 2030·

22.  υπενθυμίζει την πρόσφατη απόφαση συνταγματικού δικαστηρίου ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με την οποία η προστασία του κλίματος δεν αποτελεί διακριτική ευχέρεια πολιτικής φύσεως και η συνταγματική πρόβλεψη της προστασίας του περιβάλλοντος επιβάλλει συνταγματικό καθήκον στο κράτος να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα·

23.  τονίζει την ένθερμη υποστήριξη των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την ενίσχυση της δράσης για το κλίμα, αφού σχεδόν ο ένας στους δύο Ευρωπαίους (49 %) θεωρεί την κλιματική αλλαγή την κύρια παγκόσμια πρόκληση για το μέλλον της ΕΕ, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου·

24.  τονίζει ότι όλες οι πολιτικές για το κλίμα θα πρέπει να επιδιώκονται σύμφωνα με την αρχή της δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα και σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η αύξηση της διαφάνειας, η ενίσχυση των κοινωνικών εταιρικών σχέσεων και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, με τρόπο δίκαιο, κοινωνικά βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς·

Προσαρμογή και απώλειες και ζημίες

25.  εκφράζει ικανοποίηση για τις νέες οικονομικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Γλασκόβη για το Ταμείο Προσαρμογής και το Ταμείο για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες· σημειώνει, ωστόσο, ότι η στήριξη για τον μετριασμό παραμένει μεγαλύτερη από τη στήριξη για την προσαρμογή, και υποστηρίζει σθεναρά την έκκληση προς τις ανεπτυγμένες χώρες να διπλασιάσουν τουλάχιστον τη συλλογική παροχή χρηματοδότησης για την προσαρμογή από τα επίπεδα του 2019 έως το 2025, σύμφωνα με το σύμφωνο της Γλασκόβης για το κλίμα, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι επτά έτη μετά την συμφωνία του Παρισιού ο παγκόσμιος στόχος για την προσαρμογή παραμένει απροσδιόριστος· εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα εργασίας του Σαρμ ελ Σέιχ σχετικά με τον παγκόσμιο στόχο για την προσαρμογή, το οποίο εγκρίθηκε και δρομολογήθηκε στην COP26· υπογραμμίζει τη σημασία της χρηματοδότησης της προσαρμογής βάσει επιχορηγήσεων· παροτρύνει την ΕΕ να αυξήσει το ποσοστό χρηματοδότησης για την προσαρμογή που παρέχει μέσω του Μηχανισμού Παγκόσμια Ευρώπη σταδιακά ανά έτος από το 2021 έως το 2027· τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση των προσπαθειών ώστε να μετουσιωθεί ο παγκόσμιος στόχος για προσαρμογή σε μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία θα έπρεπε, μεταξύ άλλων, να παρέχουν τη δυνατότητα για συνολική κατανόηση των κινδύνων που αφορούν το κλίμα και τις καταστροφές, καθώς και των σχετικών αναγκών και κόστους προσαρμογής σε πολλαπλά επίπεδα, να συμβάλλουν στη αύξηση της διαθεσιμότητας συνεκτικών και συγκρίσιμων δεδομένων, να καθορίζουν και να ενισχύουν την παροχή μέσων εφαρμογής και την προσβασιμότητα στα μέσα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών χρηματοδότησης και τεχνολογικής υποστήριξης, και να καταρτιστεί μια κοινή δέσμη ποσοτικών και ποιοτικών συστημάτων μέτρησης, μεθοδολογιών και προσεγγίσεων για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη του στόχου με την πάροδο του χρόνου· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και το σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων·

26.  επαναλαμβάνει ότι η δράση για την προσαρμογή βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελεί αναπόφευκτη αναγκαιότητα για όλες τις χώρες που επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης του κλίματος και της βιοποικιλότητας και να επιτύχουν ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, καθώς και βιώσιμη ανάπτυξη, σημειώνοντας την ιδιαίτερη τρωτότητα των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ειδικότερα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και των αναπτυσσόμενων μικρών νησιωτικών κρατών· επισημαίνει ότι η δράση για την προσαρμογή μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, της καινοτομίας, της υγείας και της ευημερίας, της επισιτιστικής ασφάλειας, των βιοτικών πόρων και της διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και μείωση κινδύνων και ζημιών· ζητά η ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη δράση για την προσαρμογή μέσω υποχρεωτικών σχεδίων προσαρμογής, εκτιμήσεων τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή και προσομοιώσεων ακραίων κλιματικών καταστάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και στήριξης τοπικών προσεγγίσεων και συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να υπάρξει πλήρης προσήλωση στον στόχο προσαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού και να διασφαλιστεί ότι οι ενωσιακές πολιτικές για την προσαρμογή παρέχουν επαρκή προστασία έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις κοινότητες και τα οικοσυστήματα της ΕΕ· ζητά περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τη νέα στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ και τονίζει τη σημασία των διασυνδέσεών της με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την προσαρμογή που απορρέει από τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις για τη φιλόδοξη εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συνιστωσών τους·

27.  υπογραμμίζει ότι, παρόλο που η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, κάθε περιοχή ήδη επηρεάζεται διαφορετικά και ότι οι τοπικές κυβερνήσεις, δεδομένου ότι βρίσκονται εγγύτερα στον πληθυσμό, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διευκόλυνση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει ότι απαιτείται καλύτερη διοχέτευση των χρηματοδοτικών πόρων σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να υπάρξουν αποτελεσματικές, στοχευμένες λύσεις και, υπό αυτή την έννοια, εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή η οποία θα στηρίξει τουλάχιστον 150 ευρωπαϊκές περιφέρειες και κοινότητες στην επίτευξη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέχρι το 2030· ζητά να υποστηριχθεί μια περιφερειακή και αποκεντρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να δοθεί στις τοπικές αρχές, στις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στους υπερασπιστές του περιβάλλοντος μεγαλύτερος ρόλος στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην προσέγγιση των πλέον ευάλωτων·

28.  τονίζει ότι στην στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 24 Φεβρουαρίου 2021, εκφράζεται ο στόχος της Επιτροπής να αυξήσει τους πόρους και να κινητοποιήσει περαιτέρω χρηματοδότηση μεγαλύτερης κλίμακας για την προσαρμογή, καθώς και ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι φθάνουν στις πλέον ευάλωτες κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες·

29.  τονίζει ότι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική προσαρμογή, τα οποία, όμως, είναι διαθέσιμα μόνο σε λιγότερα από τα μισά μέλη του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού· υποστηρίζει να εγκριθεί η πρόταση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού στην COP27, ώστε τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης να φτάσουν σε όλους τα επόμενα πέντε χρόνια· ελπίζει ότι αυτή η πρωτοβουλία για τις υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης θα εφαρμοστεί ταχέως, ιδίως με στόχο τη διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ζωών·

30.  επισημαίνει ότι οι πράσινες υποδομές συμβάλλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών μέσω της προστασίας της φύσης και των οικοσυστημάτων, της διατήρησης και αποκατάστασης των φυσικών οικοτόπων και των ειδών, της καλής οικολογικής κατάστασης, της διαχείρισης των υδάτων και της επισιτιστικής ασφάλειας· σημειώνει ότι η ανάπτυξη πράσινων υποδομών είναι μεταξύ των αποτελεσματικότερων μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που μπορούν να εφαρμοστούν στις πόλεις, καθώς περιορίζει τον αρνητικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και των όλο και συχνότερων ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως τα κύματα καύσωνα, οι δασικές πυρκαγιές, οι καταρρακτώδεις βροχές, οι πλημμύρες και οι ξηρασίες, εξισορροπεί τις ακραίες θερμοκρασίες, και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων που ζουν σε αστικές περιοχές·

31.  επισημαίνει τον καταστροφικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της απερήμωσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, που πυροδοτεί την μείωση του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές, και την ανάγκη για κοινές προσεγγίσεις, ώστε να αποτρέψουμε και να προσαρμοστούμε καταλλήλως στο φαινόμενο αυτό και να το ξεπεράσουμε· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, την καίρια σημασία της διαχείρισης των υδάτων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, αλλά και για την προστασία των υδάτων και της επισιτιστικής ασφάλειας, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη στήριξη υγιών εδαφών· τονίζει, επομένως, την ανάγκη για ταχεία και πλήρη εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της και να βελτιωθεί η διαχείριση των υδάτινων πόρων της Ευρώπης· τονίζει ότι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και η αποτελεσματικότητα αυτών μέσω κυκλικών διεργασιών πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία, προκειμένου να αξιοποιείται η αξία του νερού και να διασφαλιστεί η ασφάλεια παροχής ύδατος από άποψη ποσότητας και ποιότητας· τονίζει ότι οι ψηφιακές λύσεις μπορούν να συμβάλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή βελτιώνοντας την ικανότητα πρόβλεψης της λειψυδρίας, των πλημμυρών και της ρύπανσης των υδάτων και υποστηρίζει την ανάπτυξη αυτών των εργαλείων·

32.  τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση ανήκουν στις κύριες αιτίες εκτοπισμού των ανθρώπων και αποτελούν πολλαπλασιαστές απειλών με επιπτώσεις στην ασφάλεια των ανθρώπων και την κοινωνικοπολιτική σταθερότητα· τονίζει ότι ο ανεπαρκής μετριασμός και οι ανεπαρκείς ικανότητες προσαρμογής μπορούν να οδηγήσουν σε ένοπλες συγκρούσεις, ελλείψεις τροφίμων, φυσικές καταστροφές και εκτοπισμούς πληθυσμών λόγω κλίματος· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις ανάγκες και την ευπάθεια των ανθρώπων που πλήττονται από τον εκτοπισμό λόγω κλιματικής αλλαγής και ζητεί την ενίσχυση της αναπτυξιακής συνεργασίας και των ανθρωπιστικών πολιτικών της ΕΕ και των αντίστοιχων χρηματοδοτικών μέσων τους για τη στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις αναπτυσσόμενες χώρες, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, την ενίσχυση της μείωσης του κινδύνου καταστροφών και την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περιόδους αυξανόμενων αναγκών·

33.  σημειώνει ότι το άρθρο 8 της Συμφωνίας του Παρισιού (σχετικά με τις απώλειες και τις ζημίες) ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να υιοθετήσουν μια συνεργατική προσέγγιση όσον αφορά τις απώλειες και τις ζημίες που σχετίζονται με τις δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής· τονίζει, επομένως, τη σημασία της συνολικής υποστηρικτικής δράσης σε τομείς που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, όπως τις παράκτιες περιοχές και τα νησιά, και όπου η ικανότητα προσαρμογής είναι περιορισμένη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενεργούν ως γέφυρα μεταξύ των ανεπτυγμένων, των αναπτυσσόμενων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και στοχεύει στην εντατικοποίηση των εργασιών του Συνασπισμού υψηλών φιλοδοξιών σε σχέση τόσο με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την χρηματοδότηση για την προσαρμογή όσο και με τις απώλειες και τις ζημίες· αναγνωρίζει ότι πρόκειται για βασικές συνιστώσες της παγκόσμιας κλιματικής δικαιοσύνης·

34.  εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και επικροτεί ανεπιφύλακτα τη δουλειά που επιτελέστηκε στο πλαίσιο της 6ης έκθεσης αξιολόγησής της· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στιβαρή αξιολόγηση απωλειών και ζημιών που περιλαμβάνει η πρόσφατη έκθεση της ομάδας εργασίας ΙΙ της IPCC και επισημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίζει απώλειες και ζημίες αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία τόσο σε επίπεδο χάραξης διεθνούς πολιτικής για το κλίμα, όσο και σε επίπεδο κλιματολογίας· καλεί την IPCC να στηριχθεί πάνω σε αυτή τη δουλειά και να εκπονήσει ειδική έκθεση που θα αφορά ειδικά τις απώλειες και τις ζημίες·

35.  επαναλαμβάνει ότι οι διεθνείς θεσμοί χρειάζεται να ενισχύσουν τους οργανισμούς τους, τη συνεργασία τους και τη διαχείριση κρίσεων, ως επόμενο βήμα προς την θεσμική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την κλιματική αλλαγή τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Η κλιματική κρίση και η κρίση βιοποικιλότητας

36.  τονίζει τη σημασία της προστασίας, της διατήρησης και της αποκατάστασης της φύσης και των οικοσυστημάτων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού· υπενθυμίζει επίσης τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η βιοποικιλότητα, καθώς βοηθά τον άνθρωπο να καταπολεμήσει την υπερθέρμανση του πλανήτη και να προσαρμοστεί σε αυτήν, ενώ αυξάνει και το επίπεδο ανθεκτικότητάς του· πιστεύει ότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση και οι προσεγγίσεις που βασίζονται στα οικοσυστήματα αποτελούν βασικά εργαλεία για την υποστήριξη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή, καθώς και για την προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των δασών και την ελάττωση του κινδύνου καταστροφών· τονίζει ότι με την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων όσο το δυνατόν συντομότερα και την αποτελεσματική και δίκαιη διατήρηση του 30 έως 50 % των ενδιαιτημάτων της γης, των γλυκών υδάτων και των ωκεανών, με παράλληλη διασφάλιση και ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, η κοινωνία μπορεί να επωφεληθεί από την ικανότητα της φύσης να απορροφά και να αποθηκεύει άνθρακα· τονίζει την ανάγκη να επιταχύνουμε την πρόοδο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά ότι για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η επαρκής χρηματοδότηση και πολιτική στήριξη·

37.  επισημαίνει τους κρίσιμους και ανεξάρτητους ρόλους που διαδραματίζουν τα δάση, η βιοποικιλότητα και η βιώσιμη χρήσης γης στην παροχή δυνατότητας για επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στον πλανήτη· τονίζει, επομένως, την επείγουσα ανάγκη για ανάσχεση και αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών και της υποβάθμισης του εδάφους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση των καθαρών ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

38.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση των κυβερνήσεων 141 χωρών με περισσότερα από 3,6 δισεκατομμύρια εκτάρια δασών να τερματίσουν και να αντιστρέψουν την αποψίλωση των δασών έως το 2030·

39.  επαναλαμβάνει ότι η αυστηρή διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα αποτελεί επιλογή απόκρισης με άμεσο αντίκτυπο και ευρύ φάσμα οφελών μετριασμού και προσαρμογής· αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των δασών στην προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας· επισημαίνει ότι τα δάση συμβάλλουν στις προσπάθειες μετριασμού και προσαρμογής στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

40.  τονίζει ότι οι τομεακές πολιτικές και η πολιτική για το κλίμα για τον τομέα χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής της γεωργίας και της δασοκομίας, θα πρέπει να συνάδουν με τις δυνατότητες φυσικής προσαρμογής των φυσικών και ημιφυσικών οικοσυστημάτων και κατά το δυνατό να βελτιώνουν τη δυνατότητα προσαρμογής του κυρίαρχου πολιτιστικού τοπίου· επισημαίνει την πρόσφατη δικαστική απόφαση στην οποία οι ενάγοντες ήταν δασοκόμοι, οι οποίοι άσκησαν αγωγή κατά του κράτους σχετικά με την εθνική δασική πολιτική, γεγονός που δεν τους επιτρέπει να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των διαχειριζόμενων δασών, συμπεριλαμβανομένων αντικινήτρων για τη φυσική αναγέννηση(20)·

41.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της IPCC, οι αυτόχθονες, τοπικές και παραδοσιακές μορφές γνώσης αποτελούν σημαντικό πόρο για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα κοινοτικά τους δικαιώματα στη γη και τους πόρους προκειμένου να μετριαστεί η κλιματική αλλαγή, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και στη Σύμβαση 169 της ΔΟΕ, και να τηρηθεί η αρχή της ελεύθερης, προγενέστερης και ενημερωμένης συναίνεσης·

42.  επισημαίνει, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ανάγκη να προστατευτούν οι υπερασπιστές της γης και του περιβάλλοντος, με την εξασφάλιση αποτελεσματικής και ισχυρής κανονιστικής προστασίας του περιβάλλοντος, των εργασιακών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων, των βιοτικών πόρων και του πολιτισμού των αυτοχθόνων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ελεύθερης, προγενέστερης και ενημερωμένης συναίνεσης· εκφράζει την ικανοποίησή του, ως προς αυτό, για τις πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα και για τον προτεινόμενο κανονισμό για τη διαθεσιμότητα στην αγορά της Ένωσης και την εξαγωγή από την Ένωση ορισμένων βασικών και παράγωγων προϊόντων που συνδέονται με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να διασφαλίσουν ότι οι δεσμεύσεις που θα αναληφθούν στην COP27 για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού θα εναρμονίζονται με τις υφιστάμενες διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ισχύοντα πρότυπα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες·

43.  υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένας από τους κύριους άμεσους παράγοντες της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης του εδάφους· υπογραμμίζει ότι, τις επόμενες δεκαετίες, προβλέπεται να καταστούν κρίσιμες οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη φύση και τη βιοποικιλότητα, στα οικοσυστήματα, στους ωκεανούς, στην υγεία και στην επισιτιστική ασφάλεια· επισημαίνει ότι απαιτείται ένα ισχυρότερο, δεσμευτικό και περισσότερο φιλόδοξο διεθνές πλαίσιο προκειμένου να προστατευτεί η βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, να ανασχεθεί η υφιστάμενη υποβάθμισή της και να αποκατασταθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό· αναγνωρίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της διάσκεψης για τη βιοποικιλότητα που θα πραγματοποιηθεί στο Μόντρεαλ του Καναδά, τον Δεκέμβριο του 2022· ζητά από την IPCC και την IPBES να διατηρήσουν και να ενδυναμώσουν την συνεργασία τους και την κοινή εργασία προκειμένου να παρέχουν στους φορείς χάραξης πολιτικής τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τις δίδυμες κρίσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών· ζητά, επίσης, από τη UNFCCC να συνεργαστεί με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (UNCBD) και το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) για την υλοποίηση ενός σταθερού πλαισίου για κλιματική ουδετερότητα και ανθεκτικότητα, προστασία της βιοποικιλότητας και βιώσιμη ανάπτυξη·

44.  ενθαρρύνει τα μέρη, σύμφωνα με το σύμφωνο της Γλασκόβης για το κλίμα, να υιοθετήσουν ενοποιημένη προσέγγιση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη βιοποικιλότητα με πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και με σχεδιασμό αποφάσεων· ζητά, στο πλαίσιο αυτό, από τη UNFCCC να συνεργαστεί με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (UNCBD) και το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) για την υλοποίηση ενός σταθερού πλαισίου για κλιματική ουδετερότητα και ανθεκτικότητα, προστασία της βιοποικιλότητας και βιώσιμη ανάπτυξη· εκφράζει ικανοποίηση για τη δήλωση του Εδιμβούργου σχετικά με το παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020, η οποία παρέχει παράδειγμα αποκλειστικής προσέγγισης για το «σύνολο της διακυβέρνησης»·

45.  ζητά από τα μέρη να συνεχίσουν να εργάζονται στο πλαίσιο του διάλογου για τους ωκεανούς και την κλιματική αλλαγή ορίζοντας στόχους συγκεκριμένους και προσανατολισμένους στη δράση, οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν τα περισσότερο σχετικά και πιεστικά ζητήματα της σχέσης ωκεανού-κλίματος και ενθαρρύνοντας χώρες, ιδιαίτερα τις παράκτιες, να συμπεριλάβουν αντίστοιχες δεσμεύσεις κατά την υποβολή επικαιροποιημένων ΕΚΣ, εθνικών σχεδίων προσαρμογής, εθνικών μακροπρόθεσμων στρατηγικών και παγκόσμιου απολογισμού, μεταξύ άλλων δράσεων·

Βιώσιμη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

46.  επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεχίζουν να είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί δημόσιας χρηματοδότησης για το κλίμα· αναγνωρίζει τη σημασία της χρηματοδότησης δράσεων για επιτυχή καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου, ιδιαίτερα, ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ΕΚΣ υπό όρους, η εκπλήρωση των οποίων εξαρτάται από επαρκή χρηματοδοτική στήριξη· εκφράζει ικανοποίηση, ως εκ τούτου, για το γεγονός ότι έως το 2025 θα τεθεί ένας νέος συλλογικός ποσοτικοποιημένος στόχος για τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, που θα πρέπει να ξεπεράσει κατά πολύ τον ετήσιο στόχο του 2020 των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των αναπτυσσόμενων χωρών για συμπληρωματική και επαρκή χρηματοδότηση για το κλίμα· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να διερευνηθούν αυτόνομοι στόχοι για τον μετριασμό, την προσαρμογή, τις απώλειες και τις ζημίες στο πλαίσιο αυτού του νέου συλλογικού ποσοτικού στόχου για τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι οι μελλοντικοί χρηματοδοτικοί στόχοι για το κλίμα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και την αρχή της συμφωνίας του Παρισιού για την ισοτιμία, κατά τον καθορισμό των συνεισφορών των μερών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να δοθεί σαφής προτεραιότητα στη χρηματοδότηση με βάση επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ώστε να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση για το κλίμα δεν συμβάλλει σε μη βιώσιμα επίπεδα χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες· επαναλαμβάνει την έκκληση για έναν αποκλειστικό δημόσιο χρηματοδοτικό μηχανισμό της ΕΕ που παρέχει συμπληρωματική και επαρκή στήριξη στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για δίκαιο διαμοιρασμό της παγκόσμιας χρηματοδότησης για το κλίμα· υπενθυμίζει, επίσης, τη θέση της, της 22ας Ιουνίου 2022, σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα(21), με βάση τον οποίο απαιτείται η Ένωση να χρηματοδοτήσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, να εντείνει τις προσπάθειές της για την απαλλαγή των μεταποιητικών βιομηχανιών τους από τις ανθρακούχες εκπομπές, κατά ένα ετήσιο ποσό που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στα έσοδα από την πώληση των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ·

47.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί σε εφαρμογή ο παγκόσμιος στόχος για την προσαρμογή και να κινητοποιηθούν σημαντικά νέα κονδύλια για την προσαρμογή στις αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει με ανησυχία ότι το κόστος και οι ανάγκες προσαρμογής αυξάνονται και ότι υπερβαίνουν πέντε έως δέκα φορές τις τρέχουσες διεθνείς ροές δημόσιας χρηματοδότησης για την προσαρμογή, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του χρηματοδοτικού κενού για την προσαρμογή· σημειώνει την ύπαρξη εγγενών δυσκολιών στη διαδικασία κατεύθυνσης της ιδιωτικής χρηματοδότησης προς την προσαρμογή· τονίζει ότι οι τρέχουσες παγκόσμιες χρηματοδοτικές ροές είναι ανεπαρκείς για την εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών για την προσαρμογή, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης για την προσαρμογή παρέχεται με τη μορφή δανείων· σημειώνει ότι το 50 % της συνολικής χρηματοδότησης για το κλίμα το 2020 δόθηκε με τη μορφή επιχορηγήσεων και παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη στο σύνολό τους να αυξήσουν τη χρηματοδότηση με τη μορφή επιχορηγήσεων, ιδιαίτερα για την προσαρμογή και ειδικότερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμευτούν ότι θα αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση την οποία παρέχουν για σκοπούς προσαρμογής και να αναπτύξουν στην COP27 ένα καθαρό σχέδιο σχετικά με τους τρόπους επίτευξης του στόχου που συμφωνήθηκε με το σύμφωνο της Γλασκόβης για το κλίμα για διπλασιασμό της χρηματοδότησης για την προσαρμογή μέχρι το 2025 συγκριτικά με τα επίπεδα του 2019·

48.  αναγνωρίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος στο ζήτημα της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των απωλειών και των ζημιών· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να συμφωνήσουν σε νέες, επαρκείς και πρόσθετες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στις επιχορηγήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απώλειες και οι ζημίες που συνδέονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· σημειώνει την ύπαρξη εγγενών δυσκολιών στη διαδικασία καθοδήγησης της ιδιωτικής χρηματοδότησης με στόχο τις απώλειες και τις ζημίες· παροτρύνει την ΕΕ να συμμετάσχει εποικοδομητικά πριν από την COP27, μεταξύ άλλων εξετάζοντας τις λεπτομέρειες για μια τέτοια διευκόλυνση, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες θεσμικές ρυθμίσεις στις προτάσεις των αναπτυσσόμενων χωρών για τη δημιουργία χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για απώλειες και ζημίες στην COP27· ζητά οι απώλειες και οι ζημίες να αποτελέσουν μόνιμο σημείο της ημερήσιας διάταξης των μελλοντικών διασκέψεων των μερών, ώστε να υπάρχει σαφής χώρος διαπραγμάτευσης για την παρακολούθηση και την επίτευξη προόδου στο θέμα αυτό, και να τεθεί πλήρως σε λειτουργία το δίκτυο του Σαντιάγο, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως καταλύτης για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την επαρκή αντιμετώπιση των απωλειών και των ζημιών·

49.  υπενθυμίζει ότι απαιτείται από όλα τα μέρη να δημιουργήσουν χρηματοδοτικές ροές – δημόσιες και ιδιωτικές, εγχώριες και διεθνείς – συμβατές με την πορεία προς τον στόχο του 1,5 °C όπως προβλέπεται στη συμφωνία του Παρισιού· επαναλαμβάνει την ανάγκη να καταργηθούν επειγόντως οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα και άλλες βλαβερές για το περιβάλλον επιδοτήσεις στην ΕΕ και παγκοσμίως· τονίζει τη δέσμευση του συμφώνου της Γλασκόβης για το κλίμα σχετικά με επιτάχυνση των προσπαθειών για σταδιακή κατάργηση της αμείωτης παραγωγής ενέργειας από άνθρακα και των ανεπαρκών επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη ορισμού της «αναποτελεσματικής επιδότησης ορυκτών καυσίμων» και για το γεγονός ότι θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την αξιοπιστία των εν λόγω δεσμεύσεων· σημειώνει ότι οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ εξακολουθούν να ανέρχονται σε περίπου 55-58 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη τις υποχρεώσεις τους, με βάση το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, να ορίσουν προθεσμία για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα η οποία θα είναι συνεπής με τον στόχο περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5 °C, καθώς και να αναπτύξουν δεσμευτικό ενωσιακό πλαίσιο για την παρακολούθηση και υποβολή αναφοράς σχετικά με την πρόοδο των κρατών μελών προς της σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα, βάσει συμφωνημένης μεθοδολογίας· καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συγκεκριμένες πολιτικές, χρονοδιαγράμματα και μέτρα ώστε να καταργηθούν σταδιακά όλες οι άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως το 2025· ενθαρρύνει τα άλλα μέρη να λάβουν παρόμοια μέτρα και να εργαστούν για την ανάπτυξη μιας συνθήκης για τη μη διάδοση των ορυκτών καυσίμων· χαιρετίζει τη δέσμευση της G7 να σταματήσει τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ορυκτών καυσίμων στο εξωτερικό έως το τέλος του 2022, τονίζοντας παράλληλα ότι η δέσμευση αυτή θα πρέπει να ισχύει και σε εγχώριο επίπεδο· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο τιμολόγησης του άνθρακα της ΕΕ δεν παρέχει κίνητρα για τη βιομηχανική ρύπανση· επισημαίνει τον ρόλο του Ταμείου Καινοτομίας·

50.  θεωρεί απαραίτητο τα μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εγκρίνουν και να αναπτύξουν ταχέως την πράσινη χρηματοδότηση προκειμένου να απαλλαγεί επιτυχώς η παγκόσμια οικονομία από τις ανθρακούχες εκπομπές· υπενθυμίζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ως κλιματικής τράπεζας της ΕΕ και τον πρόσφατα εγκριθέντα χάρτη πορείας της για την κλιματική τραπεζική και την επικαιροποιημένη δανειοδοτική πολιτική της ΕΤΕπ στον τομέα της ενέργειας και τις πρόσθετες προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) να ηγηθεί στις επενδύσεις για το κλίμα· εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συμπεριλάβει παρατηρήσεις για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της· παροτρύνει τις πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ, και τα ιδρύματα αναπτυξιακής χρηματοδότησης, τα οποία τυπικά παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη με τη μορφή εργαλείων δημιουργίας χρέους, να εφαρμόσουν αρχές υπεύθυνης δανειοδότησης και υπεύθυνου δανεισμού, να ευθυγραμμίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους με τη συμφωνία του Παρισιού·να συγκεντρώσουν και να κάνουν χρήση υψηλής ποιότητας δεδομένων σχετικά με τον κίνδυνο για το κλίμα, την τρωτότητα και τις επιπτώσεις προκειμένου να καθοδηγήσουν τις επενδύσεις προς την κατεύθυνση ευθυγράμμισης με τον στόχο του 1,5 °C· αναγνωρίζει τη σημασία της θέσπισης της οικονομικής συμμαχίας της Γλασκόβης για μηδενικές καθαρές εκπομπές και τη δέσμευσή της για τη στήριξη της μετάβασης των αναδυόμενων οικονομιών προς μηδενικό ισοζύγιο εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, ικανοποίηση για τη συμφωνία της ΕΕ για τις αναφορές σχετικά με την εταιρική βιωσιμότητα, που είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη χρηματοδοτικής στήριξης·

51.  υποστηρίζει το έργο του συνασπισμού των Υπουργών Οικονομικών υπέρ της δράσης για το κλίμα και ενθαρρύνει όλες τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν τις δεσμεύσεις του συνασπισμού να ευθυγραμμίσουν όλες τις πολιτικές και τις πρακτικές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπουργείων οικονομικών με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και να υιοθετήσουν μια αποτελεσματική τιμολόγηση του άνθρακα, όπως ορίζεται στις «αρχές του Ελσίνκι»·

52.  εκφράζει ικανοποίηση για το έργο του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Βιωσιμότητας όσον αφορά την ανάπτυξη παγκόσμιας βάσης αναφοράς γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας για τις αγορές κεφαλαίου, προκειμένου να κατευθύνονται περισσότερα κεφάλαια προς καθαρές τεχνολογίες και επενδύσεις για το κλίμα·

Διατομεακές προσπάθειες

53.  υπενθυμίζει ότι στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα περιλαμβάνεται δέσμευση για τη διευκόλυνση διαλόγων και εταιρικών σχέσεων για το κλίμα σε τομεακό επίπεδο, φέρνοντας σε επαφή τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό και χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να ενθαρρυνθούν οι ίδιοι οι τομείς να καταρτίσουν εθελοντικούς ενδεικτικούς χάρτες πορείας και να προγραμματίσουν τη μετάβασή τους προς επίτευξη του στόχου της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· τονίζει ότι οι εν λόγω χάρτες πορείας θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην υποστήριξη των τομέων όσον αφορά τον σχεδιασμό των αναγκαίων επενδύσεων για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην ενίσχυση της δέσμευσης των τομέων να επιδιώξουν κλιματικά ουδέτερες λύσεις·

54.  καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν επειγόντως μέτρα κατά των εκπομπών μεθανίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παγκόσμια δέσμευση για το μεθάνιο που υπέγραψαν η ΕΕ, οι ΗΠΑ και ορισμένες άλλες χώρες στην COP26, η οποία αποσκοπεί στη μείωση όλων των ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου κατά 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020, ο οποίος στόχος αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη μείωση κατά 45 % που προτείνει το UNEP(22)· παροτρύνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να διασφαλίσουν ότι μειώνουν τις εκπομπές μεθανίου στην επικράτειά τους κατά τουλάχιστον 30 % έως το 2030 και να εγκρίνουν εθνικά μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου· επισημαίνει ότι το 60 % περίπου των εκπομπών μεθανίου παγκοσμίως οφείλεται σε πηγές όπως η γεωργία, οι χώροι υγειονομικής ταφής, οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, και η παραγωγή ορυκτών καυσίμων και η μεταφορά τους μέσω αγωγών· υπενθυμίζει ότι το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου και είναι 28 φορές ισχυρότερο από το CO2 όσον αφορά τις επιπτώσεις του στο κλίμα εντός ενός χρονικού πλαισίου 100 ετών και 80 φορές πιο ισχυρό σε ένα χρονικό πλαίσιο 20 ετών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η λήψη δυναμικότερης δράσης για την περικοπή των εκπομπών μεθανίου αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου βραχυπρόθεσμα· σημειώνει ότι πολλές τεχνολογίες και πρακτικές είναι ήδη διαθέσιμες για τον μετριασμό των εκπομπών μεθανίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, με χαμηλό ή μηδενικό κόστος· τονίζει ότι οι εκπομπές μεθανίου στη γεωργία οφείλονται κυρίως στην αύξηση του αριθμού των ζώων και ότι οι εκπομπές στην κτηνοτροφία που προέρχονται από κοπριά και εντερική ζύμωση αντιστοιχούν περίπου στο 32 % των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου· λαμβάνει υπό σημείωση, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση για μείωση των εκπομπών μεθανίου στον τομέα της ενέργειας που υπέβαλε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2021· ζητά την έγκριση πρόσθετων δεσμευτικών νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εκπομπών σε άλλους τομείς εκπομπών, τη θέσπιση δεσμευτικών ενωσιακών στόχων μείωσης των εκπομπών μεθανίου, καθώς και τη συμπερίληψη του μεθανίου στους ρυθμιζόμενους ρύπους στην οδηγία για τις εθνικές δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την αντιμετώπιση της πυκνότητας του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστούν φιλόδοξες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον εν λόγω τομέα· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι απαιτείται στροφή των καταναλωτικών προτύπων προς πιο υγιεινά τρόφιμα, διατροφή και τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης κατανάλωσης φυτών και τροφίμων φυτικής προέλευσης που παράγονται με βιώσιμο και περιφερειακό τρόπο, και ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η υπερκατανάλωση κρέατος και εξαιρετικά επεξεργασμένων προϊόντων·

55.  θεωρεί ότι τα μοντέλα βιώσιμης αγροτικής παραγωγής απαιτούν τη θέσπιση παγκόσμιων προτύπων με βάση τη διατομεακή, διεπιστημονική, προσέγγιση «Μία υγεία»(23) προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάβαση προς βιώσιμα συστήματα τροφίμων καθώς και η ικανοποίηση των δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού και του συμφώνου της Γλασκόβης για το κλίμα·

56.  αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή θα συντελέσει στην αυξημένη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και καλεί, επομένως, τα μέρη να καταλήξουν σε παγκόσμια συμφωνία για τη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών και την καταπολέμηση του κινδύνου ανθεκτικότητας στα μικρόβια·

57.  τονίζει ότι ο τομέας των μεταφορών είναι ο μόνος τομέας όπου οι εκπομπές σε επίπεδο ΕΕ έχουν αυξηθεί από το 1990, κάτι που αντιστρατεύεται τους στόχους της ΕΕ, οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερες και ταχύτερες μειώσεις των εκπομπών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της αεροπορίας και της ναυτιλίας· θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια των ΕΚΣ με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού για το σύνολο της οικονομίας, θα πρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να ενθαρρυνθούν ισχυρά να συνυπολογίζουν στις οικείες τους ΕΚΣ τις εκπομπές από τις διεθνείς θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μη CO2 εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές, καθώς και να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ώστε να μειωθούν οι εκπομπές από τους τομείς αυτούς· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι, σύμφωνα με τον ΔΟΕ, όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα που διατίθενται στην αγορά παγκοσμίως πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές έως το 2035,·προκειμένου να επιτευχθούν καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050·

58.  υπογραμμίζει την προσθήκη των εκπομπών από τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, το οποίο θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως υπόδειγμα σε άλλες χώρες και θα υποστηρίξει υψηλότερη φιλοδοξία σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) και του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ)· εκφράζει ανησυχία σχετικά με την αργή πρόοδο που έχουν σημειώσει ο ΔΝΟ και ο ΔΟΠΑ όσον αφορά την αντιμετώπιση των εκπομπών από τις διεθνείς θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση του συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αερομεταφορές (CORSIA), διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομοθετική αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για το ΣΕΔΕ· εκφράζει ικανοποίηση για τη συνεχιζόμενη εργασία από τον ΔΝΟ σχετικά με την επικαιροποίηση της στρατηγικής του για τον αέρια του θερμοκηπίου και τον στόχο μείωσης της εκπομπής αυτών και την έγκριση συγκεκριμένων μέτρων· παροτρύνει, ωστόσο, τον ΔΝΟ να προχωρήσει τάχιστα στην έγκριση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων και μέτρων, τα οποία ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού·

59.  επισημαίνει τις τεράστιες κλιματικές επιπτώσεις που έχει η χρήση ιδιωτικών αεριωθούμενων αεροσκαφών, αφού ένα μόνο ιδιωτικό αεριωθούμενο μπορεί να εκπέμπει δύο μετρικούς τόνους CO2 σε μία μόνο ώρα πτήσης(24)· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να δίνουν οι ηγέτες το παράδειγμα και εκφράζει συνεπώς τη λύπη του διότι ορισμένοι ηγέτες και αντιπρόσωποι από ολόκληρο τον κόσμο ταξίδεψαν στην COP26 με ιδιωτικά αεροσκάφη· προτρέπει όλους τους συμμετέχοντες στη COP27 να επιλέγουν τον λιγότερο ρυπογόνο τρόπο μεταφοράς για να φτάνουν στον προορισμό τους· σημειώνει με ανησυχία ότι η χρήση ιδιωτικών αεριωθουμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί κατά 30 % σε σύγκριση με τα προ της πανδημίας επίπεδα(25) και ζητεί συνεπώς από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης ιδιωτικών αεριωθουμένων στην επικράτειά τους και τούτο χωρίς χρονοτριβή·

60.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση της «Συμμαχίας πέρα από το πετρέλαιο και το αέριο» (BOGA) στην COP26 και τονίζει πόσο επιτακτικός είναι ο στόχος της για περιορισμό της προμήθειας ορυκτών καυσίμων και τερματισμό της παραγωγής πετρελαίου και αερίου· υπενθυμίζει ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή, καθώς ευθύνονται για πάνω από το 75 % του συνόλου των αερίων του θερμοκηπίου και ότι τα τρέχοντα σχέδια θα οδηγήσουν στην παραγωγή περίπου 240 % περισσότερου άνθρακα, 57 % περισσότερου πετρελαίου και 71 % περισσότερου φυσικού αερίου από ό, τι θα ήταν συνεπές με τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 °C· υποστηρίζει την κοινωνικά δίκαιη και ισότιμη παγκόσμια μετάβαση προς την εναρμόνιση της παραγωγής πετρελαίου και αερίου με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού· καλεί όλα τα κράτη μέλη και τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή·

61.  εκφράζει την ανησυχία του για τις αγωγές που ασκούν επενδυτές ορυκτών καυσίμων κατά κυβερνήσεων ενώπιον επενδυτικών δικαστηρίων, στο πλαίσιο επενδυτικών συμφωνιών, σε σχέση με την εφαρμογή πολιτικών για το κλίμα, τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων ή τη δίκαιη μετάβαση· ζητεί να υπάρχει συνοχή μεταξύ διμερών και πολυμερών επενδυτικών συμφωνιών και διεθνώς συμφωνημένων στόχων για το κλίμα με το να αποκλείεται κάθε προστασία επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα·

62.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την 6η έκθεση αξιολόγησης (AR6) της IPCC, οι επιλογές μετριασμού με κόστος 100 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα ή λιγότερο, θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον πλανήτη μέχρι το 2030 κατά τουλάχιστον το ήμισυ των επιπέδων του 2019· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η θέσπιση αποτελεσματικής τιμής ανθρακούχων εκπομπών, ως μέρος ενός ευρύτερου μείγματος πολιτικών, μπορεί να συμβάλει στη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην τόνωση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας· ενθαρρύνει την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της τιμολόγησης του άνθρακα σε συνδυασμό με την αποτελεσματική, χωρίς αποκλεισμούς, χρήση των εσόδων, ώστε να προωθήσει μια πιο γρήγορη και δίκαιη μετάβαση· ενθαρρύνει, επίσης, την ΕΕ να διευρύνει συνδέσεις και άλλες μορφές συνεργασίας με υφιστάμενους μηχανισμούς τιμολόγησης του άνθρακα σε τρίτες χώρες και περιφέρειες, να επιταχύνει οικονομικά αποδοτικές και κοινωνικά δίκαιες μειώσεις των εκπομπών παγκοσμίως και να μειώσει ταυτόχρονα τον κίνδυνο εκτροπής εκπομπών CO2, συμβάλλοντας στην δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κάθε σύνδεση με το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει στον πρόσθετο και μόνιμο μετριασμό και δεν θα υπονομεύει τις ενωσιακές δεσμεύσεις όσον αφορά τις εγχώριες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

63.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με άλλες χώρες και φορείς που αποτελούν σημαντικές πηγές ανθρακούχων εκπομπών, για να δημιουργήσουν μια διεθνή ομάδα για το κλίμα, ανοιχτή σε όλες τις χώρες που δεσμεύονται να ηγηθούν στην πορεία προς υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας για το κλίμα και αποτελεσματική τιμολόγηση του άνθρακα, με κοινούς στόχους σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο·

Κλιματική αλλαγή και θέματα φύλου

64.  προειδοποιεί ότι οι άνθρωποι επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή με διάφορους τρόπους, ανάλογα με παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η αναπηρία, η εθνοτική καταγωγή και η φτώχεια· πιστεύει ότι η μετάβαση προς μια βιώσιμη κοινωνία πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς, με δίκαιο και ισότιμο τρόπο, και ότι η ισότητα των φύλων συμβάλλει καθοριστικά στην εν λόγω μετάβαση· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για την έγκριση στην COP26 της απόφασης που συνέστησε το επικουρικό όργανο για την εφαρμογή σχετικά με το φύλο και την κλιματική αλλαγή για την καλύτερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις ΕΚΣ και ότι η χρηματοδότηση για το κλίμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι περίπου τα μισά συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν ακόμη ορίσει και παράσχει στήριξη για εθνικό σημείο αναφοράς για θέματα φύλου και κλιματικής αλλαγής, το οποίο θα αφορά τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, την υλοποίηση και την παρακολούθηση σχετικών δράσεων·

65.  επισημαίνει το ενισχυμένο πρόγραμμα εργασίας της Λίμα για το φύλο και το σχέδιο δράσης της για θέματα φύλου της UNFCCC, το οποίο αναγνωρίζει τη συνεχιζόμενη ανάγκη προώθησης και προώθησης της ισότητας των φύλων ως οριζόντιας προτεραιότητας στην κλιματική αλλαγή· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να καθορίσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του ανανεωμένου σχεδίου δράσης για θέματα φύλου και να δημιουργήσει ένα μόνιμο σημείο επαφής της ΕΕ για θέματα φύλου και κλιματικής αλλαγής, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, για την υλοποίηση και παρακολούθηση της υπεύθυνης όσον αφορά τη διάσταση του φύλου κλιματικής δράσης στην ΕΕ και παγκοσμίως(26)· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές για το κλίμα και το περιβάλλον· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν δίκαια ως προς το φύλο εθνικά σχέδια δράσης για το κλίμα και την ουσιαστική συμμετοχή όλων των φύλων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους, καθώς και να ενισχύσουν τον ρόλο των γυναικών και των γυναικείων οργανώσεων στη διακυβέρνηση και τη λήψη αποφάσεων, την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και σε προγράμματα που στηρίζουν τον ρόλο των γυναικών στη διακυβέρνηση του κλίματος·

66.  τονίζει ότι σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού αναμένεται από τις ανεπτυγμένες χώρες να υποβάλλουν αναφορά σχετικά με την ικανότητα ανταπόκρισης της χρηματοδότησης σε θέματα φύλου και κατά πόσον η παρεχόμενη χρηματοδότηση λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η σήμανση των έργων με βάση το φύλο εξακολουθεί να είναι σαφώς ανεπαρκής και καλεί την ΕΕ να εντείνει τις σχετικές προσπάθειες· συνιστά τη χρήση αναλύσεων ως προς το φύλο για τον προσδιορισμό των διαφορετικών αναγκών και συμφερόντων στην κοινωνία, καθώς και των διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς εντός των κοινωνιών· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να καθορίσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του ανανεωμένου σχεδίου δράσης για θέματα φύλου που συμφωνήθηκε στην COP25, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, για την υλοποίηση και παρακολούθηση της υπεύθυνης όσον αφορά τη διάσταση του φύλου κλιματικής δράσης στην ΕΕ και παγκοσμίως· πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς άλλα μέρη να εγκρίνουν παρόμοια μέτρα·

Βιομηχανία, ΜΜΕ και ανταγωνιστικότητα

67.  θεωρεί ότι η COP27 αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα από την υπογραφή της συμφωνίας του Παρισιού το 2015, καθώς η Ένωση έχει δρομολογήσει τη δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 %, τη δέσμη μέτρων RePowerEU και άλλα μέτρα, προκειμένου όχι μόνο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα το αργότερο έως το 2050, αλλά και να μετασχηματιστεί το ενεργειακό της σύστημα· πιστεύει ότι η οικονομική ευημερία, η κοινωνική συνοχή, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη και η πολιτική για το κλίμα θα πρέπει να αλληλοενισχύονται· επισημαίνει ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας, στην αύξηση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας, και να παρέχει ευκαιρίες για τη βιομηχανία της ΕΕ και τις ΜΜΕ, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν εάν οι νομοθέτες δεσμευτούν για έγκαιρη, εξατομικευμένη, αλληλέγγυα και κατάλληλη πολιτική απάντηση· θεωρεί υψίστης σημασίας για την Ένωση να διασφαλίσει ότι θα αποκτήσει πλεονέκτημα πρωτοπόρου και να δώσει το παράδειγμα προστατεύοντας παράλληλα την εσωτερική αγορά από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες και εξασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο·

68.  τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει την ηγετική θέση των βιομηχανιών και των ΜΜΕ της και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της στη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· επισημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαθέσιμα και καινοτόμα εργαλεία πολιτικής για τη διατήρηση και την επέκταση των τομέων ηγετικής θέσης της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να απαλλαγεί ταχέως η ευρωπαϊκή βιομηχανία από τις ανθρακούχες εκπομπές και να συνεχιστεί η στήριξη της Ένωσης σε αυτό το εγχείρημα, ιδίως όσον αφορά αναλογικές λύσεις για την υιοθέτηση από τις ΜΜΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας· αναγνωρίζει τις θετικές επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, που προκύπτουν από την έγκριση πρόωρων στρατηγικών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και από το γεγονός ότι η ΕΕ αποτελεί παράδειγμα για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, η οποία ανοίγει τον δρόμο για λιγότερο προηγμένες ή λιγότερο φιλόδοξες χώρες και θα μπορούσε να διασφαλίσει ένα εξαιρετικά επωφελές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις βιομηχανίες και τις MME της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη σύναψης εκτελεστών πολυμερών και διμερών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της με στόχο την εξαγωγή των περιβαλλοντικών προτύπων της Ένωσης και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο εμπόριο και τις επενδύσεις· τονίζει την ανάγκη να αποτραπεί η μετεγκατάσταση της παραγωγής και των επενδύσεων στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και ΜΜΕ λόγω λιγότερο φιλόδοξων μέτρων για το κλίμα εκτός της Ένωσης και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει τους διεθνείς εταίρους να ευθυγραμμίσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· θεωρεί, από την άλλη πλευρά, ότι η παραγωγή και οι επενδύσεις στην Ευρώπη θα ενισχύσουν τη βιομηχανική αλυσίδα αξίας και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ σε ένα ασταθές παγκόσμιο πλαίσιο·

69.  αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των ΜΜΕ, ιδίως των πολύ μικρών και των νεοφυών επιχειρήσεων, στην προώθηση και την επίτευξη απασχόλησης και ανάπτυξης, καθώς και στην καθοδήγηση της πορείας προς την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιαστικό μέρος του ευρωπαϊκού οικονομικού και κοινωνικού ιστού και πρέπει να υποστηριχθούν και να ενθαρρυνθούν κατά τη μετάβαση αυτή από τους νομοθέτες, ιδίως με τη διασφάλιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για βιώσιμες τεχνολογίες, υπηρεσίες και διεργασίες και με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ευκαιρίες και τα τρωτά σημεία των ΜΜΕ δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ που σχετίζονται με την ενιαία αγορά, μεταξύ άλλων στην προσπάθεια προώθησης της ψηφιοποίησης και της πράσινης μετάβασης·

70.  επικροτεί τη δέσμευση, τις προσπάθειες και την πρόοδο που έχουν σημειώσει μέχρι στιγμής οι ευρωπαίοι πολίτες, οι κοινότητες, οι δήμοι, οι πόλεις, οι περιφέρειες, οι βιομηχανίες και τα θεσμικά όργανα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού·

71.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αρκετοί εμπορικοί εταίροι της ΕΕ έχουν θεσπίσει μηχανισμούς εμπορίας άνθρακα ή άλλους μηχανισμούς τιμολόγησης του άνθρακα και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω αυτήν και παρόμοιες πολιτικές σε παγκόσμια κλίμακα· προσβλέπει σε ταχεία συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση για έναν κοινωνικά δίκαιο μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της ΕΕ που θα περιλαμβάνει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό διαρροής άνθρακα και για τον αντίκτυπό της στην προώθηση μιας παγκόσμιας τιμής ανθρακούχων εκπομπών, η οποία θα συμβάλει στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού·

72.  θεωρεί ότι η μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία πρέπει να συνδυαστεί με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας να παραμείνει η ενιαία αγορά οικονομικά αποδοτική κατά την προσαρμογή σε ένα νέο ρυθμιστικό περιβάλλον.

73.  τονίζει την ανάγκη προώθησης ανταγωνιστικών αγορών για τα βασικά προϊόντα και τα σπάνια μέταλλα που είναι απαραίτητα για την πράσινη μετάβαση, δεδομένου ότι οι πόροι πρώτων υλών παγκοσμίως ανήκουν σε πολύ λίγες χώρες· επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη εξάρτηση από λίγους προμηθευτές θα αντισταθμίσει ορισμένα τρέχοντα μέτρα πολιτικής, όπως το σχέδιο RePowerEU, και θυσίες των πολιτών της Ένωσης·

74.  τονίζει την ανάγκη προγραμμάτων επαγγελματικών προσόντων για την επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού ώστε να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση εργασίας σε λύσεις ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πράσινης τεχνολογίας· καλεί όλα τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το σημερινό και το μελλοντικό ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διαχείριση, την υλοποίηση και την καινοτομία της πράσινης μετάβασης·

Ενεργειακή πολιτική

75.  χαιρετίζει όλες τις πρωτοβουλίες για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης και, τελικά, της εξάλειψης της εξάρτησης από όλα τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και τα συναφή προϊόντα, καθώς η Ρωσία χρησιμοποιεί τους φυσικούς της πόρους ως όπλο και λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν ένα επενδυτικό σχέδιο για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή αυτονομία· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι απαιτούνται 300 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σταδιακή κατάργηση της ενεργειακής μας εξάρτησης από τη Ρωσία έως το 2030· σημειώνει το συνεχιζόμενο έργο της ΕΕ με διεθνείς εταίρους για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού· σημειώνει ότι η ανάλυση της Επιτροπής που υποστηρίζει τις προβλέψεις του RePowerEU ότι, λόγω των νέων συνθηκών, ορισμένες εγκαταστάσεις που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα θα μπορούσαν δυστυχώς να χρησιμοποιηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι αναμενόταν αρχικά·

76.  υπογραμμίζει την εν εξελίξει αναθεώρηση της ενεργειακής νομοθεσίας στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Προσαρμογή στον στόχο του 55 %», προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τον αυξημένο στόχο της Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 το αργότερο· ζητά, ωστόσο, να συνεχιστούν οι εργασίες για τον καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων, π.χ. για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, ιδίως δεδομένου ότι η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει το παράδειγμα·

77.  υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας· υπενθυμίζει ότι η πιο πράσινη ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν χρησιμοποιούμε, και ιδίως ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα εργαλεία ενεργειακής απόδοσης στην προώθηση αυτού του στόχου· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη δημιουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητά ταυτόχρονα την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων ενεργειακής απόδοσης, όπως η ενοποίηση τομέων και η επαναχρησιμοποίηση της πλεονάζουσας θερμότητας· επισημαίνει ότι η θέρμανση αντιπροσώπευε το 50 % της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας το 2018(27) και ότι, σύμφωνα με την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να επανενταχθεί επωφελώς ως βιώσιμη πηγή θέρμανσης προς όφελος όλων των χωρών, καθώς η πλεονάζουσα θερμότητα παράγεται σε όλες τις χώρες· αναγνωρίζει, ωστόσο, τη σημασία της ευθυγράμμισης των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050 και τη συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού, καθώς και με τους στόχους της RepowerEU, αξιοποιώντας την ευκαιρία της τρέχουσας μείωσης του κόστους των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας και αποθήκευσης· αναγνωρίζει ότι η αυξημένη φιλοδοξία του στόχου για την ενεργειακή απόδοση της Ένωσης για το 2030 θα πρέπει να είναι συμβατή με την αύξηση και υιοθέτηση του εξηλεκτρισμού, του υδρογόνου, των συνθετικών καυσίμων και άλλων καθαρών τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την πράσινη μετάβαση·

78.  υπενθυμίζει την ανάγκη για μαζική κλιμάκωση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση, μεταξύ άλλων για τη βιοποικιλότητα, και με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία χαρτογράφησης και σχεδιασμού·

79.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της Ένωσης στην αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, η οποία λαμβάνει υπόψη την οικονομική αποδοτικότητα, την αποδοτικότητα του συστήματος, τη δυναμικότητα αποθήκευσης, την ευελιξία από την πλευρά της ζήτησης και την ασφάλεια του εφοδιασμού· υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης και της εφαρμογής της αρχής σε όλες τις σχετικές νομοθετικές πράξεις και πρωτοβουλίες και σε όλους τους τομείς, κατά περίπτωση· επισημαίνει το αναξιοποίητο δυναμικό της ενεργειακής απόδοσης σε τομείς όπως η βιομηχανία(28), η τεχνολογία των πληροφοριών, οι μεταφορές και τα κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης και της ψύξης· επικροτεί τη στρατηγική «κύμα ανακαινίσεων» και τα συναφή και συγκεκριμένα ρυθμιστικά, χρηματοδοτικά και υποστηρικτικά μέτρα με στόχο τουλάχιστον τον διπλασιασμό του ετήσιου ποσοστού ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων έως το 2030, την προώθηση των ριζικών ανακαινίσεων και τη διευκόλυνση της ηλεκτροκίνησης, στο πλαίσιο της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 %, προκειμένου να μετριαστεί η ενεργειακή φτώχεια· υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ΜΜΕ στον τομέα των κατασκευών και των ανακαινίσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύματος ανακαινίσεων, γεγονός που θα επιτρέψει τη μείωση των ενεργειακών και κλιματικών επιπτώσεων των κτιρίων·

80.  χαιρετίζει τη στρατηγική RePowerEU και καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν το σχέδιο 10 σημείων του ΔΟΕ, το οποίο, εάν εφαρμοστεί σωστά, έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία κατά πολύ περισσότερο από το ήμισυ, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση της Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο·

81.  τονίζει τη σημασία της σταδιακής κατάργησης όλων των ορυκτών καυσίμων το συντομότερο δυνατόν· σημειώνει ότι ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί με παράλληλη μεγιστοποίηση του θετικού αντικτύπου του στην ενεργειακή ασφάλεια, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την ευημερία των πολιτών της Ένωσης· καλεί τις χώρες της G7 να δώσουν το παράδειγμα στην ενεργειακή μετάβαση και να σταματήσουν όλες τις νέες επενδύσεις στην εξόρυξη ορυκτών καυσίμων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση των χωρών της G7 να απαλλάξουν τους ενεργειακούς τομείς τους από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2035 και να τερματίσουν τη χρηματοδότηση των περισσότερων υπερπόντιων έργων ορυκτών καυσίμων έως το τέλος του τρέχοντος έτους· τονίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, όπως η BOGA και η Συμμαχία για τον Ενοποιημένο Άνθρακα (Powering Past Coal Alliance)·

82.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι επιδοτήσεις ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στην Ένωση έχουν παραμείνει σταθερές από το 2008 και ανέρχονται συνολικά σε περίπου 55-58 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο περίπου του συνόλου των επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας στην Ένωση, και ότι επί του παρόντος 15 κράτη μέλη επιδοτούν τα ορυκτά καύσιμα περισσότερο από ό, τι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· πιστεύει ότι οι επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων υπονομεύουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις υποχρεώσεις της συμφωνίας του Παρισιού· πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να παρέχονται πιο συνεκτικά μηνύματα ως προς τις τιμές στους τομείς της ενέργειας και στα κράτη μέλη, καθώς και να μην εσωτερικευθεί το εξωτερικό κόστος· σημειώνει την πρόσφατη έγκριση από ορισμένα κράτη μέλη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών από τον άμεσο αντίκτυπο της αύξησης των τιμών της ενέργειας, ιδίως στα νοικοκυριά, και επιμένει ότι οι πρακτικές αυτές πρέπει να παραμείνουν έκτακτες και προσωρινές· καλεί τα κράτη μέλη και τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της COP26 να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια και στις πράσινες υποδομές και να καταργήσουν σταδιακά τις άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα·

83.  πιστεύει ότι, για να επιτύχει η Ένωση κλιματική ουδετερότητα, το ενεργειακό της σύστημα θα πρέπει να ενσωματωθεί και να βασίζεται σε ένα κλιμακωτό σύστημα προτεραιότητας ξεκινώντας από την εφαρμογή της αρχής της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, με βάση την οικονομική αποδοτικότητα, την αποδοτικότητα του συστήματος, τη δυναμικότητα αποθήκευσης, την ασφάλεια της προσφοράς και της ζήτησης που υποστηρίζεται από έξυπνα δίκτυα, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας, ακολουθούμενη από τον άμεσο εξηλεκτρισμό των τομέων τελικής χρήσης από ανανεώσιμες πηγές, τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, για εφαρμογές τελικής χρήσης και, κατά τη διάρκεια μεταβατικής φάσης, βιώσιμα και ασφαλή καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών για εφαρμογές που δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση, διατηρώντας παράλληλα την ενεργειακή προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης ενός κυκλικού, εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικού, ενοποιημένου, διασυνδεδεμένου, ανθεκτικού και πολυτροπικού ενεργειακού συστήματος·

84.  υπενθυμίζει τη σημασία της συνεκτίμησης της ποικιλομορφίας και των προκλήσεων των εθνικών ενεργειακών συστημάτων· τονίζει την ανάγκη για δίκαιη μετάβαση και επαναλαμβάνει την υπόσχεση που διατυπώνεται στη νέα Πράσινη Συμφωνία ότι κανείς δεν θα πρέπει να μείνει πίσω· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι περίπου 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ένωση εξακολουθούν να ζουν υπό συνθήκες ενεργειακής φτώχειας και πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση αυτού του φαινομένου· τονίζει τη σημασία της κοινωνικής διάστασης μιας μεγαλύτερης φιλοδοξίας για το κλίμα· υπογραμμίζει ότι οι ανακαινίσεις κτιρίων είναι καίριας σημασίας για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, τη μείωση των εκπομπών και τη μείωση των αυξανόμενων λογαριασμών ενέργειας. τονίζει ότι όλες οι ενεργειακές πολιτικές θα πρέπει να ακολουθούνται σύμφωνα με την αρχή της δίκαιης μετάβασης, καθώς και σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους· θεωρεί, επομένως, ότι οι δημόσιες πολιτικές, η ενίσχυση των κοινωνικών εταιρικών σχέσεων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, με δίκαιο και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς·

85.  χαιρετίζει την έγκριση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο, η οποία απαιτεί την εγκατάσταση τουλάχιστον 6 GW ηλεκτρολυτών ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ένωση έως το 2024 και 40 GW ηλεκτρολυτών ανανεώσιμου υδρογόνου έως το 2030· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Ένωση και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ενσωμάτωση του υδρογόνου σε τομείς που είναι δύσκολο να μειωθούν·

86.  χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τις υπεράκτιες δραστηριότητες και τη φιλοδοξία της για τουλάχιστον 60 GW έως το 2030 και 340 GW έως το 2050, την οποία το Κοινοβούλιο ζήτησε να αυξηθεί σε δυναμικότητα έως 450 GW(29), καθώς και τη στρατηγική ηλιακής ενέργειας που αποσκοπεί στην εγκατάσταση ηλιακών φωτοβολταϊκών 320 GW έως το 2025 και 600 GW έως το 2030· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή της στρατηγικής θα ωφελήσει ολόκληρη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των περίκλειστων κρατών μελών· επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες κατέχουν ηγετική θέση παγκοσμίως και είναι πρωτοπόρες στη βιομηχανία στον τομέα των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ότι ο τομέας διαθέτει αναξιοποίητο δυναμικό για περαιτέρω δημιουργία θέσεων εργασίας (τόσο άμεσα όσο και έμμεσα), ανάπτυξη και εξαγωγές· καλεί την ευρωπαϊκή ηγεσία στη βιομηχανία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού της να αποτελέσουν μέρος της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ· σημειώνει με μεγάλη ικανοποίηση την κοινή δήλωση που υπεγράφη τον Μάιο του 2022 από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες στη σύνοδο κορυφής της Βόρειας Θάλασσας στο Esbjerg (Δανία), η οποία θα καταστήσει τη Βόρεια Θάλασσα μια πράσινη δύναμη για την Ευρώπη·

87.  πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι καταναλωτές να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και να έχουν περισσότερα κίνητρα για να επιλέγουν πιο βιώσιμες μορφές ενέργειας και να είναι πιο ενεργοί· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυναμικότητα του δικτύου που απαιτείται για την ενσωμάτωση λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας και ηλεκτρικής θέρμανσης και να προσδιορίσει τα εναπομένοντα εμπόδια για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της αυτοκατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ή τα ευάλωτα νοικοκυριά·

88.  ενθαρρύνει τις εν εξελίξει εργασίες για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας με στόχο την ευθυγράμμιση των φορολογικών πολιτικών με τους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 και το 2050, αξιολογώντας παράλληλα τον αντίκτυπό της, μεταξύ άλλων στους καταναλωτές, την ενεργειακή φτώχεια και τη φτώχεια στον τομέα των μεταφορών·

89.  τονίζει ότι, παρόλο που η Ευρώπη εργάζεται για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της, η επίτευξη παγκόσμιων καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050 το αργότερο θα απαιτήσει συντονισμένη παγκόσμια δράση· τονίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα χρειαστούν διεθνή βοήθεια προκειμένου να επιτύχουν την πράσινη μετάβασή τους· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της στενής διασυνοριακής συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με διεθνείς εταίρους στους τομείς της χάραξης πολιτικής και της επιστήμης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνολογίας, προκειμένου να προωθηθούν η ενεργειακή απόδοση και οι επενδύσεις σε βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες και υποδομές· σημειώνει την πρόσφατη έγκριση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εξωτερική δέσμευση της ΕΕ για την ενέργεια, η οποία περιλαμβάνει την αποφασιστικότητά της να συνεργαστεί με τρίτες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και «να ενθαρρύνει τις χώρες εταίρους να ενισχύσουν τις φιλοδοξίες τους για το κλίμα και να καθορίσουν τις οδούς τους προς την κλιματική ουδετερότητα, αλλά και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες σχέσεις που είναι αμοιβαία επωφελείς, ιδίως στον τομέα της ενέργειας»·

90.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εγκρίνει το 2022 σχέδιο δράσης για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα, προκειμένου να καταστεί η ΕΕ πρωτοπόρος στον τομέα της τεχνολογίας και να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος με έξυπνες λύσεις σε συγκεκριμένους τομείς και με βελτιωμένη χρηματοδότηση για την περίοδο 2021-2027· υπενθυμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των κινδύνων κυβερνοασφάλειας στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των ενεργειακών συστημάτων·

Έρευνα, καινοτομία, ψηφιακές τεχνολογίες και διαστημική πολιτική

91.  επιδοκιμάζει τον ρόλο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και τη συμβολή του στην κλιματική ουδετερότητα· πιστεύει ότι οι εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων, θα προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με στόχο να συμβάλουν στην επίτευξη της πράσινης μετάβασης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι καινοτομίες είναι βιώσιμες, διαθέσιμες, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές· υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης της πρόσβασης και της συμμετοχής των ΜΜΕ στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και της καλύτερης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών σχετικά με τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών έργων έρευνας και ανάπτυξης και των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των εμβληματικών έργων, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοχή από το κοινό και να καταστεί ο ρόλος της Ένωσης πιο ορατός στους πολίτες της·

92.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο του προγράμματος Copernicus και του νέου Κέντρου Γνώσης της ΕΕ για την παρακολούθηση της γης, της ατμόσφαιρας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος· υπογραμμίζει τη σημασία των ικανοτήτων δορυφορικής παρατήρησης για την παρακολούθηση, τη μοντελοποίηση, την πρόβλεψη και τη στήριξη της χάραξης πολιτικής για την κλιματική αλλαγή·

93.  τονίζει την ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων επενδύσεων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων βιώσιμων τεχνολογιών, μεταξύ άλλων σε βιομηχανίες υψηλής εργατικής έντασης, σε απαραίτητα νέα δίκτυα υποδομών και έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει ότι η μελλοντική έρευνα και τεχνολογία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα· τονίζει ταυτόχρονα τη σημασία της βασικής έρευνας, καθώς και των συνεργατικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων στην έρευνα και την καινοτομία για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων· επισημαίνει, επιπλέον της ανάγκης στήριξης της κοινωνικής καινοτομίας που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των εκκρεμών κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολιτών κατά τη διάρκεια της πράσινης μετάβασης·

94.  υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης συνοχής και συνέπειας στα κίνητρα για την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για την επίτευξη των στόχων του 2030 και του 2050, εξετάζοντας την ανάπτυξη ήδη ώριμων τεχνολογιών, καθώς και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες που πρέπει να αναπτυχθούν για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 το αργότερο·

95.  τονίζει την ανάγκη για μια διττή μετάβαση, όπου η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση συμβαδίζουν· υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην πράσινη μετάβαση της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η ανάκαμψη της Ένωσης απαιτεί τη δημιουργία ενός σταθερού κανονιστικού πλαισίου που να ευνοεί την πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της προόδου με γνώμονα την αγορά, στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών, καθώς και τις κατάλληλες συνθήκες για τη χρηματοδότησή τους·

96.  υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος, καθώς μπορεί να καταστήσει δυνατές τις δυναμικές και διασυνδεδεμένες ροές των φορέων ενέργειας, να καταστήσει δυνατή τη διασύνδεση πιο διαφοροποιημένων αγορών και να παράσχει τα απαραίτητα δεδομένα για την αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης· επισημαίνει τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και, ως εκ τούτου, να μειώσουν τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ένα ασφαλές κανονιστικό πλαίσιο με διαφανείς διαδικασίες χωρίς διακρίσεις για την πρόσβαση και τη διαβίβαση ενεργειακών δεδομένων· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ΤΠΕ αντιπροσωπεύει ποσοστό μεταξύ 5 % και 9 % της παγκόσμιας χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας και άνω του 2 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· τονίζει ότι, σύμφωνα με μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, του 2018, τα κέντρα δεδομένων και η μεταφορά δεδομένων θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 3 % και 4 % της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης· επισημαίνει ότι η Επιτροπή αναμένει αύξηση 28 % στην κατανάλωση των κέντρων δεδομένων από το 2018 έως το 2030· υπογραμμίζει ότι ήδη το 47 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από ψηφιακές εφαρμογές οφείλονται σε εξοπλισμό των καταναλωτών, όπως υπολογιστές, smartphone, tablet και άλλα συνδεδεμένα αντικείμενα· ζητά, επομένως, να ληφθούν μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα των ΤΠΕ, διασφαλίζοντας την αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων σε επίπεδο δικτύου, κέντρου δεδομένων και καταναλωτικών συσκευών, και επαναλαμβάνει τον στόχο να καταστούν τα κέντρα δεδομένων κλιματικά ουδέτερα και υψηλής ενεργειακής απόδοσης το αργότερο έως το 2030, όπως αναφέρεται στην ψηφιακή στρατηγική·

97.  υπενθυμίζει τη σημασία της συμβολής της Ε&Κ στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία και τη συνολική αύξηση των ενωσιακών και εθνικών προϋπολογισμών που προορίζονται για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των βιώσιμων και ασφαλών τεχνολογιών ενέργειας και της καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω στήριξης τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων που θα συμβάλουν σε ένα κλιματικά ανθεκτικό και ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα, μεταξύ άλλων εκεί όπου η Ευρώπη διατηρεί παγκόσμια ηγετική θέση και εγχώριες αλυσίδες αξίας· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν βασικά τμήματα των αλυσίδων αξίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ένωση, προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι και να παρασχεθούν σημαντικά οικονομικά οφέλη στους Ευρωπαίους, και ζητεί κατάλληλα μέτρα για την υποστήριξη του ρόλου του ευρωπαϊκού περιεχομένου στην αλυσίδα εφοδιασμού και τη νομοθεσία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

Κλιματική αλλαγή και ανάπτυξη

98.  επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για την εφαρμογή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, ιδίως στις βιομηχανικές, γεωργικές, αλιευτικές, εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές· επιμένει σε μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές·

99.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις άλλες χώρες της G7 να καταρτίσουν και να θεσπίσουν εταιρικές σχέσεις δίκαιης ενεργειακής μετάβασης με τις αναπτυσσόμενες χώρες και να υλοποιήσουν νέες και πρόσθετες επενδύσεις για να εξασφαλιστεί δίκαιη μετάβαση στη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί ότι οι εταιρικές αυτές σχέσεις βασίζονται κυρίως σε χρηματοδοτικά μέσα που δεν δημιουργούν χρέη·

100.  τονίζει τη σημασία μιας προσέγγισης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της δράσης για το κλίμα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέτρα σέβονται και υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων· παροτρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC να ενσωματώσουν τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ΕΚΣ τους, στην ανακοίνωσή τους για την προσαρμογή και στα εθνικά σχέδια δράσης τους·

101.  ζητά η αναπτυξιακή και η κλιματική πολιτική να αντιμετωπίσουν την ανισότητα, τις προϋπάρχουσες προκλήσεις όσον αφορά το χρέος και τη φτώχεια, οι οποίες επιδεινώνονται από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

102.  φρονεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αντιπροσωπείας της ΕΕ, δεδομένου πρέπει να δίνει την έγκρισή του σε διεθνείς συμφωνίες και διαδραματίζει ως συννομοθέτης κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού στην ΕΕ· προσδοκά, ως εκ τούτου, να του επιτραπεί να συμμετάσχει στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ στην COP27 στο Σαρμ ελ Σέιχ και να έχει πάντα, από την αρχή των διαπραγματεύσεων, πρόσβαση σε όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα·

o
o   o

103.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στη Γραμματεία της UNFCCC, με αίτημα να διανεμηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω σύμβασης που δεν αποτελούν κράτη μέλη της ΕΕ.

(1) ΕΕ C 184 της 5.5.2022, σ. 118.
(2) ΕΕ C 232 της 16.6.2021, σ. 28.
(3) ΕΕ C 445 της 29.10.2021, σ. 156.
(4) ΕΕ L 114 της 12.4.2022, σ. 22.
(5) ΕΕ C 385 της 22.9.2021, σ. 167.
(6) ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1.
(7) ΕΕ C 270 της 7.7.2021, σ. 2.
(8) ΕΕ C 385 της 22.9.2021, σ. 10.
(9) ΕΕ C 506 της 15.12.2021, σ. 38.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0263.
(11) ΕΕ C 67 της 8.2.2022, σ. 25.
(12) Έκθεση προσαρμογής της IPCC, 2022.
(13) Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, «The human cost of disasters: an overview of the last 20 years 2000–2019»(Το κόστος των καταστροφών σε ανθρώπινες ζωές: συνολική αποτίμηση των τελευταίων 20 ετών 2000–2019), https://www.undrr.org/media/48008/download
(14) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health#:~:text=Climate%20change%20affects%20the%20social,malaria%2C%20diarrhoea%20and%20heat%20stress
(15) Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Παγκόσμια Τράπεζα, «Groundswell, Acting on Internal Climate Migration, Part II», 2021 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248
(16) Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Περιβάλλοντος και Oxfam, «Carbon Inequality in 2030» (Ανισότητα άνθρακα το 2030), Νοέμβριος 2021 https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621305/bn-carbon-inequality-2030-051121-en.pdf
(17) Global Witness, «Last Line of Defence, The industries causing the climate crisis and attacks against land and environmental defenders» (Τελευταία γραμμή άμυνας, Οι βιομηχανίες που προκαλούν την κλιματική κρίση και οι επιθέσεις κατά των υπερασπιστών της γης και του περιβάλλοντος), Σεπτέμβριος 2021 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/
(18) Εμπειρογνώμονες της Μεσογείου για την κλιματική και περιβαλλοντική αλλαγή, «Risks associated to climate and environmental changes in the Mediterranean region» (Κίνδυνοι που συνδέονται με τις κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές στην περιοχή της Μεσογείου), 2019, https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2019/10/MedECC-Booklet_EN_WEB.pdf
(19) Θαλάσσια Μεσογειακή Πρωτοβουλία της WWF, «The Climate Change Effect in the Mediterranean - Six stories from an Overheating Sea» (Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο: έξι ιστορίες από μια θάλασσα που υπερθερμαίνεται), Ρώμη, Ιταλία, 2021.
(20) https://www.klimazaloba.cz/wp-content/uploads/2021/04/Klimaticka%CC%81-z%CC%8Caloba.pdf
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0248.
(22) Παγκόσμια αξιολόγηση μεθανίου του UNEP για το 2021.
(23) https://www.who.int/health-topics/one-health#tab=tab_1
(24) Transport & Environment, Private jets: can the super rich supercharge zero‑emission aviation?, Απρίλιος 2021.
(25) ό.π.
(26) Ψήφισμα της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (ΕΕ C 456 της 10.11.2021, σ. 208).
(27) ΔΟΕ, «Market analysis and projections from 2019 to 2024» (Ανάλυση της αγοράς και προβλέψεις από το 2019 έως το 2024), https://www.iea.org/reports/renewables-2019/power
(28) υπενθυμίζει ότι το οικονομικό δυναμικό της μείωσης της κατανάλωσης τελικής ενέργειας για τη βιομηχανία έως το 2030, σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση, εκτιμάται ότι είναι 23,5 %.
(29) Ψήφισμα της 16ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ C 342 της 6.9.2022, σ. 66).

Τελευταία ενημέρωση: 10 Αυγούστου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου