Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2865(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0464/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/10/2022 - 8.7
CRE 20/10/2022 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0375

Приети текстове
PDF 201kWORD 52k
Четвъртък, 20 октомври 2022 г. - Страсбург
Положението в Буркина Фасо след държавния преврат
P9_TA(2022)0375RC-B9-0464/2022

Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2022 г. относно положението в Буркина Фасо след държавния преврат (2022/2865(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции, и по-специално тези от 19 декември 2019 г. относно нарушенията на правата на човека, включително религиозните свободи в Буркина Фасо(1), от 16 септември 2020 г. относно сътрудничеството между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог(2) и от 17 февруари 2022 г. относно политическата криза в Буркина Фасо(3),

–  като взе предвид изявлението на Юта Урпилайнен, член на Комисията, отговарящ за международните партньорства, от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 4 октомври 2022 г. в Европейския парламент, Страсбург, и последвалия дебат,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 1 и 5 октомври 2022 г. относно държавния преврат в Буркина Фасо и положението в страната,

–  като взе предвид изявленията на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) от 30 септември, 1 октомври и 2 октомври 2022 г. относно положението в Буркина Фасо и мисията на ECOWAS в Буркина Фасо от 4 октомври 2022 г.,

–  като взе предвид изявлението от 30 септември 2022 г. на председателя на Комисията на Африканския съюз, в което се осъжда второто насилствено завземане на властта в Буркина Фасо,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на генералния секретар на ООН от 1 октомври 2022 г. относно положението в Буркина Фасо,

–  като взе предвид изявлението на Съвета за сигурност на ООН от 7 октомври 2022 г. относно положението в Буркина Фасо,

–  като взе предвид протокола на ECOWAS относно демокрацията и доброто управление,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 9 март 2020 г., озаглавено „Към цялостна стратегия с Африка“ (JOIN(2020)0004),

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и на ЕС от 11 март 2021 г. относно демокрацията и зачитането на конституциите в държавите от ЕС и АКТБ,

–  като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), и по-специално ЦУР 16 за насърчаване на справедливи, мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид Конституцията на Република Буркина Фасо,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(4) (Споразумението от Котону),

–  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид Конвенцията на Африканския съюз за закрила и помощ на вътрешно разселените лица в Африка,

–  като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за бежанците от 1951 г. и протокола от 1967 г. към нея,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 30 септември 2022 г. членове на военните сили на Буркина Фасо, ръководени от капитан Ибрахим Траоре, извършиха държавен преврат и свалиха от власт президента подполковник Пол-Анри Сандаого Дамиба; като има предвид, че бившият президент Дамиба беше завзел властта с преврат на 24 януари 2022 г., с който беше свален от власт президентът Рох Каборе, който беше демократично избран през ноември 2020 г.; като има предвид, че подобно на бившия президент Дамиба пред него, настоящият президент Ибрахим Траоре обоснова преврата, като посочи неспособността на органите да ограничат влошаването на положението в областта на сигурността;

Б.  като има предвид, че след преврата от януари 2022 г., с посредничеството на ECOWAS, военните се споразумяха за преходен период до юли 2024 г., когато предстои да се проведат демократични избори; като има предвид, че ЕС решително подкрепи ECOWAS в нейните усилия за посредничество и положи значителни усилия за засилване на сътрудничеството, включително в областите на отбраната и сигурността; като има предвид, че ECOWAS осъди преврата от септември 2022 г. в Буркина Фасо и го счита за неподходящ с оглед на постигнатия напредък в усилията за гарантиране на организирано възстановяване на конституционния ред до 1 юли 2024 г.; като има предвид, че преврата през септември 2022 г. беше осъден и от Африканския съюз, ЕС и ООН;

В.  като има предвид, че според кампания за дезинформация бившият президент Дамиба е приел подслон под френска закрила, което беше незабавно и категорично отречено от френските органи, както и от самия бивш президент Дамиба и от настоящия президент Ибрахим Траоре; като има предвид, че след преврата избухнаха демонстрации срещу Франция и в подкрепа на засилено военно сътрудничество с Русия; като има предвид, че посолството и консулството на Франция в Уагадугу станаха обект на вандализъм, наред с офисите на Institut Français в Уагадугу и Бобо Диуласо; като има предвид, че в страната са наблюдавани няколко други нападения срещу европейски институции и символи;

Г.  като има предвид, че на 2 октомври 2022 г. бившият президент Дамиба подаде оставка като президент след посредничество с традиционните водачи; като има предвид, че той обвърза оставката си със седем условия, сред които необходимостта да се спазва споразумението с ECOWAS в рамките на преходен период от 24 месеца; като има предвид, че настоящият президент Ибрахим Траоре прие всички тези условия;

Д.  като има предвид, че на 4 октомври 2022 г. ECOWAS изпрати мисия за установяване на фактите във връзка с преврата от септември 2022 г. и проведе разговори с новото ръководство; като има предвид, че след среща с делегацията на ECOWAS президентът Траоре заяви намерението си да спазва графика за преход, договорен между неговия предшественик и ECOWAS; като има предвид, че президентът Траоре се ангажира също да спазва и международните ангажименти на Буркина Фасо, и по-конкретно по отношение на защитата на правата на човека;

Е.  като има предвид, че на 15 октомври 2022 г. капитан Ибрахим Траоре беше единодушно назначен за президент от „Националната конференция“ и че беше приета преходната харта;

Ж.  като има предвид, че конституцията, чието действие беше спряно за първи път след 30 септември 2022 г., беше възстановена с Основния акт, приет от Патриотичното движение за опазване и възстановяване (MPSR) на 5 октомври 2022 г., който гарантира спазването на международните споразумения, по които Буркина Фасо е страна, и гарантира приемствеността на държавата до последващото приемане на преходната харта;

З.  като има предвид, че на 7 октомври 2022 г. президентът Траоре се срещна с всички дипломатически корпуси в Уагадугу, за да потвърди готовността си да си сътрудничи с всички партньори на Буркина Фасо; като има предвид, че президентът Траоре направи изявления, че Буркина Фасо счита ЕС само за „един от многото“ партньори;

И.  като има предвид, че Евгений Пригожин, ръководител на руското частно военно дружество „Вагнер“, приветства септемврийския преврат; като има предвид, че групата „Вагнер“ продължава да разширява дейността си в региона на Сахел и Западна Африка и е известно, че е извършила многобройни военни престъпления в региона;

Й.  като има предвид, че от 2015 г. насам Буркина Фасо е обект на ескалираща вълна от насилие, приписвана на бойци от групи като Групата за подкрепа на исляма и мюсюлманите (JNIM), която е свързана с Ал Кайда, и Ислямска държава в Голяма Сахара (ISGS), които са убили хиляди хора; като има предвид, че на 26 септември 2022 г. 37 души бяха убити при нападение срещу конвой за доставки близо до Гаскинде; като има предвид, че група, свързана с Ал Кайда, пое отговорност за нападението, което се счита за една от причините, довели до неотдавнашния преврат, и при което са изчезнали 70 водачи на камиони по данни на техния профсъюз; като има предвид, че приблизително 40% от територията на Буркина Фасо понастоящем е изложена на насилие, извършвано от въоръжени бунтовнически групи, и е засегната от липсата на храна, вода, електричество и основни здравни грижи в резултат на блокадата, наложена от тези групи; като има предвид, че част от населението и някои политически лидери поставиха под въпрос операция „Баркан“ в региона на Сахел;

К.  като има предвид, че 1,9 милиона души са разселени в резултат от влошаващото се положение във връзка със сигурността в страната, повече от половината от които са деца; като има предвид, че сред вътрешно разселените лица заплахите за жените и младите хора са особено тежки, включително сексуална и трудова експлоатация, основано на пола насилие, насилствено набиране и трафик; като има предвид, че присъствието на вътрешно разселени лица и бежанци може да доведе до конфликт с местното население във връзка с оскъдните природни ресурси, ако не бъдат взети подходящи мерки за осигуряване на жилищно настаняване, заетост и храна;

Л.  като има предвид, че в рамките на мисията на ЕС за обучение в Мали и мисията на ЕС за изграждане на капацитет в Сахел се провеждаше обучение на персонала на Буркина Фасо, но то беше преустановено след преврата от септември 2022 г. и не постигна основната си цел;

М.  като има предвид, че към октомври 2022 г. 4,9 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ в Буркина Фасо, включително 3,4 милиона души, които са изправени пред тежка продоволствена несигурност;

Н.  като има предвид, че се увеличават недоволството и критиките във връзка с липсата на капацитет на предишните правителства за справяне с огромните предизвикателства в областта на сигурността и социалните и икономическите предизвикателства в Буркина Фасо, причинени от разпространението на терористични нападения;

О.  като има предвид, че за периода 2014–2020 г. на Буркина Фасо са отпуснати над 1 милиард евро чрез всички инструменти на ЕС за финансиране; като има предвид, че в рамките на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) – Глобална Европа се предвижда подкрепата от ЕС за периода 2021–2024 г. да възлезе на 384 милиона евро;

П.  като има предвид, че случващото се в региона на Сахел е важно и има въздействие както за останалата част от Африка, така и за Европа; като има предвид, че Буркина Фасо е от ключово регионално значение, тъй като е стратегически разположена като мост между Сахел и крайбрежните държави в Западна Африка;

1.  осъжда военния преврат от 30 септември 2022 г. в Буркина Фасо; изразява съжаление, че това действие подкопава постигнатия неотдавна напредък към организирано възстановяване на конституционния ред;

2.  призовава следващото правителство да изпълни обещанието си да спазва международните ангажименти на страната, включително тези, свързани с насърчаването и защитата на правата на човека; настоятелно призовава следващото правителство да позволи на хората, включително всички малцинствени групи, да упражняват своите граждански и политически права, в т.ч. правото им на свобода на събранията, сдруженията и изразяването на мнение; изразява сериозната си тревога от докладваните твърдения за продължаващи нарушения на правата на човека;

3.  изисква спешното възстановяване на конституционния ред, в т.ч. незабавно завръщане към гражданско управление; призовава следващото правителство да изпълни ангажимента си да спази договорения график за бързо възстановяване на конституционния ред и приобщаващи и прозрачни избори до 1 юли 2024 г.; изразява пълната си подкрепа за ECOWAS и Африканския съюз в техните усилия за посредничество и заявява готовността си да подпомага тези усилия, когато това е възможно; призовава международната общност, включително ЕС, да подпомогне тези усилия и да предложи своята подкрепа, за да гарантира безопасен преход; изразява подкрепата си за присъствието на наблюдатели на изборите в Буркина Фасо и за мисията на ЕС за наблюдение на изборите;

4.  настоятелно призовава следващото правителство да действа за организирането на действителен, честен, прозрачен и приобщаващ национален диалог с активното и ефективно участие на всички сектори на гражданското общество, насочен към очертаване на ясна бъдеща визия за демокрацията в Буркина Фасо и към насърчаване на по-приобщаващо и сплотено общество; призовава за по-голямо приобщаване и активно участие на жените в процеса на вземане на решения и в усилията за изграждане на мир и за помирение;

5.  настоятелно призовава следващото правителство да преформулира реакцията си по отношение на сигурността, при пълно партньорство с международната общност, по начин, който зачита принципите на правовата държава, защитава правата на човека и възстановява общественото доверие; във връзка с това подчертава, че текущите консултации на национално равнище са възможност за осъществяване на значителни реформи в сектора на сигурността;

6.  изразява съчувствие и съболезнования към народа на Буркина Фасо, който е жертва на твърде много насилствени посегателства, често извършвани от джихадистки групи; подчертава, че ЕС подкрепя Буркина Фасо и нейния народ и е готов да засили ангажимента си; подчертава, че правителството на Буркина Фасо трябва да създаде условия, които да позволят подобно засилено партньорство;

7.  осъжда нападенията над френското посолство и консулство, Institut Français и други европейски институции и символи в Буркина Фасо по време на преврата и след него; настоятелно призовава следващото правителство да спазва международните правни задължения на страната за защита на дипломатическия персонал и на помещенията и да гарантират безопасността на чуждестранните граждани, живеещи в страната; изразява загриженост от увеличаването на руските кампании за дезинформация срещу мисии и операции на ЕС в Африка;

8.  настоятелно призовава всички заинтересовани страни да зачитат свободата на печата и медиите и да позволят на журналистите и медийните организации да извършват работата си свободно и безопасно, включително като документират положението на вътрешно разселените лица и операциите на силите за сигурност;

9.  настоятелно призовава органите да гарантират закрилата на защитниците на правата на човека и организациите на гражданското общество при упражняването на техния мандат; призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат закрилата и подкрепата си за защитниците на правата на човека в Буркина Фасо; осъжда използването на сексуално насилие и всички форми на сплашване в ситуации на конфликт;

10.  настоятелно призовава следващото правителство да проведе бързи, задълбочени и безпристрастни разследвания на всички смъртни случаи и наранявания, свързани с преврата, включително такива, настъпили по време на плячкосвания и демонстрации, и да гарантира независимо и безпристрастно правосъдие за жертвите и оцелелите и търсене на отговорност от извършителите;

11.  изразява дълбока загриженост от дейността на групата „Вагнер“ в региона; настоятелно съветва следващото правителство да не се стреми към каквото и да било партньорство с групата „Вагнер“; изразява твърдо убеждение, че участието на частни охранителни дружества, обвинени в груби нарушения на правата на човека, би било в противоречие с целта за осигуряване на мир, сигурност и стабилност в Буркина Фасо; посочва изключително негативните резултати от руското присъствие в Мали, където поради безнаказаност и неуспешни военни тактики населението понастоящем страда от нарастващи терористични заплахи, както и от нарушения на правата на човека от наемници; настоятелно призовава ЕС и държавите от Африка да гарантират действия на правосъдието, включително налагане на наказания за извършени престъпления, за да бъдат санкционирани нарушенията на правата на човека, произтичащи от дейностите на частни военни и охранителни дружества;

12.  призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат своята финансова и хуманитарна помощ, за да отговорят на неотложните нужди на населението на Буркина Фасо, и по-специално на потребностите на разселените лица и бежанците в съседни държави; призовава следващото правителство да подкрепи и улесни работата на хуманитарните организации в Буркина Фасо, като им гарантира безпрепятствен хуманитарен достъп; изразява загриженост от въздействието на заплахите за сигурността върху ефективността на хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие;

13.  призовава ЕС и неговите държави членки, когато формулират своите политики по отношение на Сахел, да вземат предвид съществената необходимост от подкрепа на доброто управление, гражданското общество, развитието и инвестициите за по-положително бъдеще за общностите в Сахел, както и да извършат оценка на въздействието на Г-5 от Сахел; призовава ЕС и неговите държави членки да работят с ECOWAS и с преходните органи и всички заинтересовани лица в Буркина Фасо за укрепване на сътрудничеството за сигурност, усилията за развитие, образование и адаптиране към изменението на климата с цел справяне с бедността и предотвратяване на по-нататъшната радикализация;

14.  призовава международната общност, в т.ч. ЕС, в координация със своите международни партньори и съответните международни институции, спешно да направят оценка на всички налични средства, за да се избегне неизпълнението на платежни задължения по дългове от страна на Буркина Фасо;

15.  отбелязва намаляване на подкрепата за дейностите на ЕС за укрепване на мира и сътрудничество за развитие в региона; призовава Комисията да засили ангажимента си в подкрепа на правата на човека, хуманитарното сътрудничество и сътрудничеството за развитие, както и да повиши видимостта на тези дейности;

16.  призовава държавите членки да изпълняват своите международни задължения и да приложат система за щателна проверка и проследяване при износа на оръжия от тяхна страна, за да се избегнат злоупотребата с тях и подклаждането на нарушения на правата на човека;

17.  настоятелно призовава ЕС да насърчи правото на продоволствена независимост на Буркина Фасо като средство за постигане на хранителна сигурност и намаляване на бедността, като отделя специално внимание на жените земеделски стопани и семейното селско стопанство, с цел да се гарантира снабдяването с достъпна храна на приемливи цени;

18.  изразява загриженост, че нарастващата политическа нестабилност и несигурност и бедственото социално-икономическо и хуманитарно положение в Буркина Фасо създават възможност за терористични групи да сеят хаос и задълбочават последиците в международен план; подчертава, че тероризмът и нестабилността в целия регион на Сахел представляват предизвикателство и подкопават консолидирането на демокрацията и принципите на правовата държава; припомня, че справянето със структурната динамика зад настоящите предизвикателства е от съществено значение за укрепване на обществената легитимност на демократично избраните правителства; призовава международната общност, включително ЕС, да засили сътрудничеството и подкрепата си за справяне с всички тези предизвикателства;

19.  признава и отдава почит на религиозните и традиционните лидери в Буркина Фасо, които изиграха изключително важна посредническа роля и участваха активно в отричането на актовете на насилие и омраза по време на различните кризи, през които държавата премина; призовава правителството на Буркина Фасо да увеличи защитата на малцинствата, включително религиозните малцинства;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на органите на Република Буркина Фасо, на секретариата на Г-5 от Сахел, на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС и на Панафриканския парламент, на Икономическата общност на западноафриканските държави, на генералния секретар на ООН, на Общото събрание на ООН, както и на Африканския съюз и неговите институции.

(1) ОВ C 255, 29.6.2021 г., стр. 45.
(2) ОВ C 385, 22.9.2021 г., стр. 24.
(3) ОВ C 342, 6.9.2022 г., стр. 290.
(4) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

Последно осъвременяване: 21 февруари 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност