Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/2865(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0464/2022

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/10/2022 - 8.7
CRE 20/10/2022 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0375

Vastuvõetud tekstid
PDF 163kWORD 51k
Neljapäev, 20. oktoober 2022 - Strasbourg
Riigipöörde järgne olukord Burkina Fasos
P9_TA(2022)0375RC-B9-0464/2022

Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2022. aasta resolutsioon riigipöörde järgse olukorra kohta Burkina Fasos (2022/2865(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 19. detsembri 2019. aasta resolutsiooni inimõiguste, sealhulgas usuvabaduse rikkumise kohta Burkina Fasos(1), 16. septembri 2020. aasta resolutsiooni ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö kohta Saheli piirkonnas, Lääne‑Aafrikas ja Aafrika Sarvel(2) ning 17. veebruari 2022. aasta resolutsiooni poliitilise kriisi kohta Burkina Fasos(3),

–  võttes arvesse rahvusvahelise partnerluse voliniku Jutta Urpilaineni 4. oktoobril 2022. aastal komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel Euroopa Parlamendis Strasbourgis tehtud avaldust ja järgnenud arutelu,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 1. ja 5. oktoobri 2022. aasta avaldusi Burkina Fasos toimunud riigipöörde ja olukorra kohta Burkina Fasos,

–  võttes arvesse Lääne‑Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECOWAS) 30. septembri, 1. oktoobri ja 2. oktoobri 2022. aasta avaldusi olukorra kohta Burkina Fasos ning ECOWASi 4. oktoobri 2022. aasta missiooni Burkina Fasosse,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu komisjoni esimehe 30. septembri 2022. aasta avaldust, milles mõistetakse hukka võimu teistkordne jõuga ülevõtmine Burkina Fasos,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindaja 1. oktoobri 2022. aasta avaldust olukorra kohta Burkina Fasos,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 7. oktoobri 2022. aasta avaldust olukorra kohta Burkina Fasos,

–  võttes arvesse ECOWASi protokolli demokraatia ja hea valitsemistava kohta,

–  võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 9. märtsi 2020. aasta ühisteatist „Tervikliku Aafrika strateegia suunas“ (JOIN(2020)0004),

–  võttes arvesse AKV‑ELi parlamentaarse ühisassamblee 11. märtsi 2021. aasta resolutsiooni demokraatia ja põhiseaduse austamise kohta ELi ja AKV riikides,

–  võttes arvesse ÜRO kestliku arengu eesmärke ja eeskätt eesmärki nr 16: kestliku arengu saavutamiseks toetada õiglaseid, rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse Burkina Faso Vabariigi põhiseadust,

–  võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000. aastal(4) (Cotonou leping),

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse Aafrikas riigisiseste põgenike kaitsmist ja abistamist käsitlevat Aafrika Liidu konventsiooni,

–  võttes arvesse 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–  võttes arvesse 1951. aasta ÜRO pagulasseisundi konventsiooni ja selle 1967. aasta lisaprotokolli,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et 30. septembril 2022. aastal korraldasid Burkina Faso sõjaväelased kapten Ibrahim Traoré juhtimisel riigipöörde, millega kukutati president kolonelleitnant Paul‑Henri Sandaogo Damiba; arvestades, et endine president Paul‑Henri Sandaogo Damiba haaras võimu 24. jaanuaril 2022 toimunud riigipöörde käigus, millega kukutati 2020. aasta novembris demokraatlikult valitud president Roch Kaboré; arvestades, et sarnaselt endise presidendi Paul‑Henri Sandaogo Damibaga põhjendas praegune president Ibrahim Traoré riigipööret ametivõimude suutmatusega ohjeldada julgeolekuolukorra halvenemist;

B.  arvestades, et pärast 2022. aasta jaanuari riigipööret leppis sõjavägi ECOWASi vahendusel kokku üleminekuperioodis, mis pidi kestma kuni 2024. aasta juulini, mil peetakse demokraatlikud valimised; arvestades, et EL toetas kindlalt ECOWASi vahenduspüüdlusi ja pingutas tõsiselt selle nimel, et edendada koostööd, sealhulgas kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas; arvestades, et ECOWAS on 2022. aasta septembris toimunud Burkina Faso riigipöörde hukka mõistnud ja peab seda ebakohaseks, pidades silmas edusamme, mida on tehtud selle nimel, et rahumeelselt taastada riigis 1. juuliks 2024 põhiseaduslik kord; arvestades, et 2022. aasta septembris toimunud riigipöörde on hukka mõistnud ka Aafrika Liit, EL ja ÜRO;

C.  arvestades, et desinformatsioonikampaania kohaselt viibis endine president Paul‑Henri Sandaogo Damiba Prantsusmaa kaitse all, mille Prantsusmaa ametivõimud, samuti endine president Paul‑Henri Sandaogo Damiba ise ja praegune president Ibrahim Traoré viivitamata ja kindlalt ümber lükkasid; arvestades, et riigipöörde järel puhkesid meeleavaldused Prantsusmaa vastu ja Venemaaga suurema sõjalise koostöö tegemise poolt; arvestades, et rüüstati Prantsusmaa saatkonda ja konsulaati Ouagadougous ning Prantsuse Instituudi (Institut Français) ruume Ouagadougous ja Bobo‑Dioulassos; arvestades, et riigis on toimunud mitu muud rünnakut Euroopa institutsioonide ja sümbolite vastu;

D.  arvestades, et endine president Paul‑Henri Sandaogo Damiba esitas 2. oktoobril 2022 pärast rahvajuhtide vahendustegevust avalduse presidendiametist tagasiastumiseks; arvestades, et ta seadis oma tagasiastumiseks seitse tingimust, sealhulgas ECOWASiga sõlmitud lepingust kinnipidamine 24‑kuulise üleminekuperioodi jooksul; arvestades, et praegune president Ibrahim Traoré nõustus kõigi nende tingimustega;

E.  arvestades, et 4. oktoobril 2022 saatis ECOWAS teabekogumismissiooni septembris 2022 toimunud riigipöörde asjaolude väljaselgitamiseks ja pidas läbirääkimisi uute juhtidega; arvestades, et pärast ECOWASi delegatsiooniga toimunud kohtumist teatas president Ibrahim Traoré kavatsusest järgida oma eelkäija ja ECOWASi vahel kokku lepitud ülemineku ajakava; arvestades, et president Traoré lubas ühtlasi täita Burkina Faso võetud rahvusvahelisi kohustusi, eelkõige inimõiguste kaitse valdkonnas;

F.  arvestades, et 15. oktoobril 2022 nimetas riiklik konverents kapten Ibrahim Traoré ühehäälselt presidendiks ja võeti vastu üleminekuharta;

G.  arvestades, et põhiseadus, mille kehtivus esmalt pärast 30. septembrit 2022 peatati, taastati alusaktiga, mille kaitse ja taastamise patriootlik liikumine (MPSR) võttis vastu 5. oktoobril 2022 ja millega tagatakse, et Burkina Faso peab kinni rahvusvahelistest lepingutest ja kokkulepetest, millega riik on ühinenud, samuti tagatakse riigi järjepidevus kuni üleminekuharta vastuvõtmiseni;

H.  arvestades, et 7. oktoobril 2022 kohtus president Ibrahim Traoré kõigi Ouagadougous asuvate diplomaatiliste korpustega, et kinnitada oma valmisolekut teha koostööd kõigi Burkina Faso partneritega; arvestades, et president Ibrahim Traoré on esinenud avaldustega, et Burkina Faso peab ELi vaid üheks paljudest partneritest;

I.  arvestades, et Venemaa sõjalise eraettevõtte Wagneri grupi juht Jevgeni Prigožin väljendas heameelt septembris toimunud riigipöörde üle; arvestades, et Wagneri grupp laiendab jätkuvalt oma tegevust Saheli piirkonnas ja Lääne‑Aafrikas ning on teadaolevalt pannud piirkonnas toime arvukalt sõjakuritegusid;

J.  arvestades, et alates 2015. aastast on Burkina Faso sattunud eskaleeruva vägivalla lainesse, mida seostatakse võitlejatega, kes kuuluvad sellistesse rühmitustesse nagu Al Qaedaga joondatud Jama'at Nasr al‑Islam wal Muslimin (JNIM) ja Suur‑Sahara Islamiriik (ISGS), kes on tapnud tuhandeid inimesi; arvestades, et 26. septembril 2022. aastal tapeti Gaskindé lähedal varustuskonvoi ründamise käigus 37 inimest; arvestades, et Al Qaedaga seotud rühmitus võttis vastutuse rünnaku eest, mida peetakse üheks hiljutise riigipöörde vallandajaks ja mille käigus jäi ametiühingu andmetel kadunuks 70 veoautojuhti; arvestades, et umbes 40 % Burkina Faso territooriumist puutub praegu kokku vägivallaga, mida panevad toime relvastatud mässuliste rühmitused, samuti on puudu toidust, veest, elektrist ja esmatasandi arstiabist, mis on kõnealuste rühmituste kehtestatud blokaadi tagajärg; arvestades, et osa elanikkonnast ja mõned poliitilised liidrid on seadnud kahtluse alla operatsiooni Barkhane Saheli piirkonnas;

K.  arvestades, et halveneva julgeolekuolukorra tõttu on riigis ümber asustatud 1,9 miljonit inimest, kellest üle poole on lapsed; arvestades, et riigisiseste põgenike puhul ähvardavad eriti suured ohud naisi ja noori, sealhulgas seksuaalne ja tööalane ärakasutamine, sooline vägivald, sunniviisiline sõjategevusse värbamine ja inimkaubandus; arvestades, et riigisiseste põgenike ja pagulaste olemasolu võib põhjustada konflikti kohalike elanikega nappide loodusvarade pärast, kui ei võeta piisavaid meetmeid eluaseme, töökohtade ja toiduga varustamiseks;

L.  arvestades, et Burkinabe isikkoosseisu koolitati ELi Mali väljaõppemissiooni ja Sahelis läbiviidava ELi suutlikkuse suurendamise missiooni raames, kuid see peatati pärast septembris 2022 toimunud riigipööret ja see ei ole saavutanud oma põhieesmärki;

M.  arvestades, et 2022. aasta oktoobri seisuga vajab Burkina Fasos humanitaarabi 4,9 miljonit inimest, sealhulgas 3,4 miljonit inimest, kes on tõsises toidupuuduses;

N.  arvestades, et rahulolematus ja kriitika on suurenenud varasemate valitsuste suutmatuse tõttu lahendada Burkina Fasos terrorirünnakute levikust tingitud väga suuri julgeoleku-, sotsiaal- ja majandusprobleeme;

O.  arvestades, et Burkina Fasole eraldati ajavahemikuks 2014–2020 kõigi ELi rahastamisvahendite kaudu üle miljardi euro; arvestades, et naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi raames annab EL ajavahemikul 2021–2024 toetust 384 miljonit eurot;

P.  arvestades, et Saheli piirkonnas toimuv on oluline ja sellel on tagajärjed nii ülejäänud Aafrika kui ka Euroopa jaoks; arvestades, et Burkina Faso on keskse piirkondliku tähtsusega, kuna ta moodustab Saheli ja Lääne‑Aafrika rannikuriikide vahel strateegilise silla;

1.  mõistab hukka 30. septembri 2022. aasta sõjalise riigipöörde Burkina Fasos; peab kahetsusväärseks, et see tegevus kahjustab hiljuti saavutatud edu põhiseadusliku korra korrapärasel taastamisel;

2.  kutsub järgmist valitsust üles täitma oma lubadust täita riigi rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas neid, mis on seotud inimõiguste edendamise ja kaitsmisega; nõuab tungivalt, et järgmine valitsus võimaldaks inimestel, sealhulgas kõigil vähemusrühmadel kasutada oma kodaniku- ja poliitilisi õigusi, sealhulgas õigust kogunemis-, ühinemis- ja väljendusvabadusele; on äärmiselt mures selle pärast, et jätkuvalt teatatakse väidetavatest inimõiguste rikkumistest;

3.  nõuab põhiseadusliku korra kiiret taastamist, sealhulgas tsiviilvalitsuse viivitamatut taastamist; kutsub järgmist valitsust üles täitma võetud kohustust järgida kokkulepitud ajakava, et taastada kiiresti põhiseaduslik kord ning korraldada kaasavad ja läbipaistvad valimised 1. juuliks 2024; väljendab oma täielikku toetust ECOWASile ja Aafrika Liidule seoses nende vahenduspüüdlustega Burkina Fasos ning kinnitab valmisolekut neid vahenduspüüdlusi võimaluse korral alati toetada; kutsub rahvusvahelist üldsust, sealhulgas ELi üles neid püüdlusi toetama ja pakkuma oma toetust ohutu ülemineku tagamiseks; avaldab toetust Burkina Fasos tegutsevatele valimisvaatlejatele ja ELi valimisvaatlusmissioonile;

4.  nõuab tungivalt, et järgmine valitsus edendaks riigis tõelist, ausat, läbipaistvat ja kaasavat dialoogi, milles osalevad aktiivselt ja mõjusalt kõik kodanikuühiskonna sektorid ning mille eesmärk on esitada selge tulevikukujutlus demokraatlikust Burkina Fasost ning edendada kaasavamat ja sidusamat ühiskonda; nõuab naiste suuremat kaasamist ja aktiivset osalemist otsustusprotsessis ning rahu kindlustamise ja lepitamise alastes jõupingutustes;

5.  nõuab tungivalt, et järgmine valitsus määraks kindlaks oma julgeolekumeetmed täielikus partnerluses rahvusvahelise üldsusega viisil, millega järgitakse õigusriiki, kaitstakse inimõigusi ja taastatakse üldsuse usaldus; rõhutab sellega seoses, et käimasolev riiklik konsulteerimine annab võimaluse viia ellu olulisi julgeolekusektori reforme;

6.  väljendab poolehoidu ja kaastunnet Burkina Faso rahvale, kes on kannatanud arvukate vägivaldsete rünnakute tõttu, mille on sageli toime pannud džihaadirühmitused; rõhutab, et EL toetab Burkina Fasot ja selle rahvast ning on valmis oma tegevust intensiivistama; rõhutab, et Burkina Faso juhid peavad looma tingimused, mis võimaldaksid sellist tõhustatud partnerlust;

7.  mõistab hukka rünnakud Prantsusmaa saatkonna ja konsulaadi, Prantsuse Instituudi ning muude Euroopa institutsioonide ja sümbolite vastu Burkina Fasos riigipöörde ajal ja pärast seda; nõuab tungivalt, et järgmine valitsus täidaks riigi rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi kaitsta diplomaatilisi töötajaid ja ruume ning tagada riigis elavate välismaalaste turvalisus; väljendab muret ELi missioonide ja operatsioonide vastu suunatud Venemaa desinformatsioonikampaaniate sagenemise pärast Aafrikas;

8.  nõuab tungivalt, et kõik asjaosalised austaksid ajakirjandus- ja meediavabadust ning võimaldaksid ajakirjanikel ja meediaorganisatsioonidel teha oma tööd vabalt ja turvaliselt, sealhulgas dokumenteerida riigisiseste põgenike olukorda ja julgeolekujõudude operatsioone;

9.  nõuab tungivalt, et ametivõimud tagaksid inimõiguste kaitsjate ja kodanikuühiskonna organisatsioonide kaitse, kui need täidavad oma ülesandeid; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid suurendaksid Burkina Faso inimõiguste kaitsjate kaitsmist ja toetamist; mõistab hukka seksuaalvägivalla kasutamise ja igasuguse hirmutamise konfliktiolukordades;

10.  nõuab tungivalt, et järgmine valitsus uuriks kiiresti, põhjalikult ja erapooletult kõiki riigipöördega seotud surma- ja vigastusjuhtumeid, sealhulgas neid, mis toimusid rüüstamiste ja meeleavalduste ajal, ning tagaks ohvritele ja ellujäänutele sõltumatu ja erapooletu õigusemõistmise ja toimepanijate vastutusele võtmise;

11.  on sügavalt mures Wagneri grupi tegevuse pärast piirkonnas; soovitab tungivalt järgmisel valitsusel mitte teha mis tahes koostööd Wagneri grupiga; on kindlalt veendunud, et selliste julgeolekuvaldkonna eraettevõtjate kaasamine, keda süüdistatakse inimõiguste rängas rikkumises, oleks vastuolus eesmärgiga tagada Burkina Fasos rahu, julgeolek ja stabiilsus; juhib tähelepanu ülimalt negatiivsetele tagajärgedele seoses Venemaa tegevusega Malis, kus karistamatuse ja läbikukkunud sõjalise taktika tõttu kannatab elanikkond nüüd järjest kasvava terrorismiohu ja palgasõdurite poolsete inimõiguste rikkumiste tõttu; nõuab tungivalt, et EL ning Aafrika riigid tagaksid kohtumõistmise, sealhulgas kriminaalkaristused sõjandus- ja julgeolekuvaldkonna eraettevõtjate tegevusest tulenevate inimõiguste rikkumiste eest;

12.  nõuab, et EL ja selle liikmesriigid suurendaksid rahalist toetust ja humanitaarabi, et rahuldada Burkina Faso elanike pakilisi vajadusi, eelkõige riigisiseste põgenike ja pagulaste vajadusi naaberriikides; kutsub järgmist valitsust üles toetama ja hõlbustama humanitaarorganisatsioonide tööd Burkina Fasos, tagades takistamatu juurdepääsu humanitaarabile; väljendab muret julgeolekuohtude mõju pärast humanitaarabi ja arengukoostöö tulemuslikkusele;

13.  palub ELil ja selle liikmesriikidel oma Saheli käsitleva poliitika kujundamisel võtta arvesse, et Saheli kogukondade parema tuleviku nimel on ilmtingimata vaja toetada head valitsemistava, kodanikuühiskonda, arengut ja investeeringuid, ning teha G5 Saheli mõjuhindamine; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid teeksid koostööd ECOWASi ning Burkina Faso üleminekuvõimude ja kõigi sidusrühmadega, et edendada julgeolekukoostöö, arengualaseid, haridusalaseid ja kliimamuutustega kohanemise püüdlusi ning seeläbi võidelda vaesuse vastu ja ennetada suuremat radikaliseerumist;

14.  kutsub rahvusvahelist üldsust, sealhulgas ELi üles hindama koostöös oma rahvusvaheliste partnerite ja asjaomaste rahvusvaheliste institutsioonidega kiiresti kõiki kättesaadavaid vahendeid Burkina Faso võlamaksete viivituste vältimiseks;

15.  täheldab ELi rahu kindlustamise ja arengukoostöö meetmete toetamise vähenemist piirkonnas; kutsub komisjoni üles edendama oma tegevust inimõiguste ning humanitaar- ja arengukoostöö toetamisel ja suurendama selle tegevuse nähtavust;

16.  kutsub liikmesriike üles täitma oma rahvusvahelisi kohustusi ja rakendama relvaekspordi suhtes põhjalikku kontrolli- ja jälgimissüsteemi, et vältida relvade väärkasutamist ja inimõiguste rikkumistele kaasaaitamist;

17.  nõuab tungivalt, et EL edendaks Burkina Faso õigust toidualasele sõltumatusele kui vahendile saavutada toitumisalane kindlustatus ja vaesuse vähenemine, pöörates eritähelepanu naistele ja põllumajanduslikule pereettevõtlusele eesmärgiga tagada taskukohase hinnaga ja kättesaadav toit;

18.  väljendab muret selle pärast, et ühe suurenev poliitiline ja julgeolekualane ebastabiilsus ning raske sotsiaal-majanduslik ja humanitaarolukord Burkina Fasos on andnud terrorirühmitustele kaose tekitamise võimaluse ning sellel on tõsised rahvusvahelised tagajärjed; rõhutab, et terrorism ja ebastabiilsus kogu Saheli piirkonnas tekitavad probleeme ning õõnestavad demokraatia tugevdamist ja õigusriiki; tuletab meelde, et praeguste probleemide põhjuseks oleva struktuurse dünaamikaga tegelemine on demokraatlikult valitud valitsuste rahva poolt tunnustatud õiguspärasuse tugevdamiseks hädavajalik; nõuab, et rahvusvaheline üldsus, sealhulgas EL, suurendaks koostööd ja toetust kõigi nende probleemide lahendamisel;

19.  tunnustab ja avaldab austust Burkina Faso usu- ja rahvajuhtidele, kes on riigi mitmesuguste kriiside ajal täitnud olulist vahendajarolli ja olnud aktiivsed vägivalla ja vihkamise hukkamõistmisel; kutsub Burkina Faso juhte üles suurendama vähemuste, sealhulgas usuvähemuste kaitset;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Burkina Faso Vabariigi ametivõimudele, G5 Saheli sekretariaadile, AKV‑ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeestele, Üleaafrikalisele Parlamendile, Lääne‑Aafrika riikide majandusühendusele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Peaassambleele ning Aafrika Liidule ja selle institutsioonidele.

(1) ELT C 255, 29.6.2021, lk 45.
(2) ELT C 385, 22.9.2021, lk 24.
(3) ELT C 342, 6.9.2022, lk 290.
(4) EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

Viimane päevakajastamine: 21. veebruar 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika