Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2865(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0464/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/10/2022 - 8.7
CRE 20/10/2022 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0375

Hyväksytyt tekstit
PDF 130kWORD 46k
Torstai 20. lokakuuta 2022 - Strasbourg
Tilanne Burkina Fasossa vallankaappauksen jälkeen
P9_TA(2022)0375RC-B9-0464/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. lokakuuta 2022 tilanteesta Burkina Fasossa vallankaappauksen jälkeen (2022/2865(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja erityisesti 19. joulukuuta 2019 Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan(1), 16. syyskuuta 2020 EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyöstä Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa(2) ja 17. helmikuuta 2022 Burkina Fason poliittisesta kriisistä(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komission jäsenen Jutta Urpilaisen komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta 4. lokakuuta 2022 Euroopan parlamentissa Strasbourgissa antaman julkilausuman ja sitä seuranneen keskustelun,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 1. ja 5. lokakuuta 2022 antamat julkilausumat Burkina Fason vallankaappauksesta ja maan tilanteesta,

–  ottaa huomioon Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) 30. syyskuuta, 1. lokakuuta ja 2. lokakuuta 2022 antamat julkilausumat Burkina Fason tilanteesta ja ECOWASin edustajan vierailun Burkina Fasossa 4. lokakuuta 2022,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin komission puheenjohtajan 30. syyskuuta 2022 antaman julkilausuman, jossa tuomitaan Burkina Fason toinen väkivaltainen vallankaappaus,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 1. lokakuuta 2022 antaman julkilausuman Burkina Fason tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 7. lokakuuta 2022 antaman julkilausuman Burkina Fason tilanteesta,

–  ottaa huomioon ECOWASin hyväksymän pöytäkirjan demokratiasta ja hyvästä hallinnosta,

–  ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2020 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Tavoitteena kokonaisvaltainen EU–Afrikka-strategia” (JOIN(2020)0004),

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 11. maaliskuuta 2021 antaman päätöslauselman demokratiasta ja perustuslakien kunnioittamisesta EU:ssa ja AKT-maissa,

–  ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja erityisesti tavoitteen nro 16, jolla pyritään edistämään oikeudenmukaisia, rauhanomaisia ja osallistavia yhteiskuntia kestävän kehityksen hyväksi,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Afrikan peruskirjan ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista,

–  ottaa huomioon Burkina Fason tasavallan perustuslain,

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen(4) (Cotonoun sopimus),

–  ottaa huomioon Afrikan peruskirjan demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta,

–  ottaa huomioon maan sisäisten pakolaisten suojelua koskevan Afrikan unionin yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1979 tehdyn yleissopimuksen kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn YK:n pakolaissopimuksen ja siihen liitetyn vuoden 1967 pöytäkirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 30. syyskuuta 2022 Burkina Fason armeijan jäsenet tekivät kapteeni Ibrahim Traorén johdolla vallankaappauksen ja suistivat vallasta presidentin, everstiluutnantti Paul-Henri Sandaogo Damiban; ottaa huomioon, että presidentti Damiba oli tehnyt 24. tammikuuta 2022 vallankaappauksen, jolla oli syrjäytetty demokraattisesti vaaleilla marraskuussa 2020 valittu presidentti Roch Kaboré; ottaa huomioon, että edellisen presidentin Damiban tavoin nykyinen presidentti Ibrahim Traoré perusteli vallankaappausta sillä, että viranomaiset eivät kykene hillitsemään turvallisuusolosuhteiden heikkenemistä;

B.  ottaa huomioon, että tammikuun 2022 vallankaappauksen jälkeen armeija suostui ECOWASin välityksellä siirtymäkauteen, joka kestää heinäkuuhun 2024 saakka, jolloin on määrä järjestää demokraattiset vaalit; ottaa huomioon, että EU tuki voimakkaasti ECOWASia sen välityspyrkimyksissä ja toteutti merkittäviä toimia yhteistyön tehostamiseksi muun muassa puolustuksen ja turvallisuuden alalla; ottaa huomioon, että ECOWAS on tuominnut syyskuun 2022 vallankaappauksen Burkina Fasossa ja pitää sitä epäasianmukaisena, kun otetaan huomioon edistyminen, jota oli saavutettu pyrkimyksissä varmistaa hallittu paluu perustuslailliseen järjestykseen 1. heinäkuuta 2024 mennessä; ottaa huomioon, että myös Afrikan unioni, EU ja YK ovat tuominneet syyskuun 2022 vallankaappauksen;

C.  ottaa huomioon, että disinformaatiokampanjan mukaan entinen presidentti Damiba oli hakenut suojelua Ranskalta mutta Ranskan viranomaiset samoin kuin entinen presidentti Damiba itse ja nykyinen presidentti Ibrahim Traoré kiistivät tämän välittömästi ja voimakkaasti; ottaa huomioon, että vallankumouksen jälkeen puhkesi mielenosoituksia, joissa vastustettiin Ranskaa ja kannatettiin Venäjän kanssa tehtävän sotilaallisen yhteistyön lisäämistä; ottaa huomioon, että Ouagadougoussa sijaitseva Ranskan suurlähetystö ja konsulaatti sekä Ouagadougoussa ja Bobo Dioulassossa sijaitsevat Ranskan instituutin toimistot ovat joutuneet vandalismin kohteiksi; ottaa huomioon, että useita muita hyökkäyksiä on kohdistunut maassa muihin eurooppalaisiin instituutioihin ja symboleihin;

D.  ottaa huomioon, että 2. lokakuuta 2022 entinen presidentti Damiba ilmoitti eroavansa presidentin virasta perinteisten päälliköiden kanssa käydyn sovittelun jälkeen; ottaa huomioon, että hän asetti eroamiselleen seitsemän ehtoa, muun muassa tarpeen pitää kiinni ECOWASin kanssa tehdystä sopimuksesta 24 kuukauden siirtymäkauden aikana; ottaa huomioon, että nykyinen presidentti Ibrahim Traoré hyväksyi kaikki nämä ehdot;

E.  ottaa huomioon, että 4. lokakuuta 2022 ECOWAS lähetti valtuuskunnan hankkimaan tietoa syyskuun 2022 vallankaappauksesta ja käymään keskusteluja uuden johdon kanssa; ottaa huomioon, että ECOWASin valtuuskunnan kanssa pitämänsä kokouksen jälkeen presidentti Traoré ilmoitti aikovansa kunnioittaa edeltäjänsä ja ECOWASin sopimaa siirtymäaikataulua; ottaa huomioon, että presidentti Traoré sitoutui myös kunnioittamaan Burkina Fason kansainvälisiä sitoumuksia erityisesti ihmisoikeuksien suojelun alalla;

F.  ottaa huomioon, että 15. lokakuuta 2022 kapteeni Ibrahim Traoré nimitettiin yksimielisesti presidentiksi ”kansallisessa kokouksessa” ja että siirtymäkauden peruskirja hyväksyttiin;

G.  ottaa huomioon, että perustuslaki, jonka soveltaminen keskeytettiin ensin 30. syyskuuta 2022 jälkeen, palautettiin uudelleen voimaan MPSR-ryhmittymän (Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration) 5. lokakuuta 2022 hyväksymällä perussäädöksellä, jolla varmistetaan niiden kansainvälisten sopimusten noudattaminen, joiden osapuoli Burkina Faso on, ja taataan valtion jatkuvuus odotettaessa siirtymäkauden peruskirjan myöhempää hyväksymistä;

H.  ottaa huomioon, että 7. lokakuuta 2022 presidentti Traoré tapasi koko Ouagadougoun diplomaattikunnan ja vahvisti halukkuutensa tehdä yhteistyötä kaikkien Burkina Fason kumppaneiden kanssa; ottaa huomioon, että presidentti Traoré on antanut lausuntoja, joiden mukaan Burkina Faso pitää EU:ta vain yhtenä monista kumppaneista;

I.  ottaa huomioon, että yksityisen venäläisen sotilasyhtiön Wagner Groupin johtaja Jevgeni Prigožin suhtautui syyskuun vallankaappaukseen myönteisesti; ottaa huomioon, että Wagner Group laajentaa edelleen toimintaansa Sahelin alueella ja Länsi-Afrikassa ja sen tiedetään tehneen lukuisia sotarikoksia alueella;

J.  ottaa huomioon, että Burkina Fasoa on koetellut vuodesta 2015 lähtien laajeneva väkivallan aalto, josta ovat vastuussa eri ryhmiin, kuten al-Qaidaan yhteydessä olevaan JNIM:ään (Jama’at Nosrat al Islam wal Muslimin) ja ISGS:ään (Islamic State in the Greater Sahara), kuuluvat taistelijat ja jossa on kuollut tuhansia ihmisiä; ottaa huomioon, että 26. syyskuuta 2022 37 ihmistä sai surmansa huoltosaattueeseen kohdistetussa iskussa Gaskindén lähellä; ottaa huomioon, että al-Qaidaan sidoksissa oleva ryhmä ilmoitti olevansa vastuussa iskusta, jota pidetään yhtenä äskettäiseen vallankaappaukseen johtaneista syistä, ja että ammattiyhdistyksen antamien tietojen mukaan 70 kuorma-autonkuljettajaa on kateissa iskun jäljiltä; ottaa huomioon, että tällä hetkellä noin 40 prosentilla Burkina Fason alueesta esiintyy aseellisten kapinallisryhmien väkivaltaisuuksia ja kärsitään elintarvikkeiden, veden ja sähkön puutteesta sekä puutteellisesta perusterveydenhuollosta tällaisten ryhmien määräämän saarron vuoksi; ottaa huomioon, että osa väestöstä ja eräät poliittiset johtajat ovat kyseenalaistaneet Sahelin alueella toteutettavan Barkhane-operaation;

K.  ottaa huomioon, että 1,9 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään asuinseuduiltaan maan huonontuvan turvallisuustilanteen vuoksi ja yli puolet heistä on lapsia; toteaa, että maan sisäisesti siirtymään joutuneista henkilöistä naisiin ja nuoriin kohdistuu erityisen vakavia uhkia, joita ovat muun muassa seksuaalinen hyväksikäyttö ja työvoiman hyväksikäyttö, sukupuolistunut väkivalta, pakkovärväys ja ihmiskauppa; ottaa huomioon, että maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten läsnäolo voi johtaa konfliktiin paikallisen väestön kanssa niukoista luonnonvaroista, jos asianmukaisiin toimenpiteisiin asuntojen, työpaikkojen ja elintarvikkeiden tarjoamiseksi ei ryhdytä;

L.  ottaa huomioon, että burkinafasolaista henkilöstöä koulutettiin Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevan EU:n sotilasoperaation ja valmiuksien kehittämistä Sahelissa koskevan EU:n operaation yhteydessä, mutta koulutus keskeytettiin syyskuun 2022 vallankaappauksen jälkeen eikä sen ensisijaista tavoitetta ole saavutettu;

M.  ottaa huomioon, että lokakuuhun 2022 mennessä 4,9 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua Burkina Fasossa, mukaan lukien 3,4 miljoonaa ihmistä, jotka kärsivät vakavasta puutteellisesta elintarviketurvasta;

N.  ottaa huomioon, että tyytymättömyys ja kritiikki ovat lisääntyneet siitä, että aiemmilla hallituksilla ei ollut valmiuksia vastata Burkina Fason valtaviin turvallisuuteen liittyviin, sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin, jotka johtuvat terrori-iskujen leviämisestä;

O.  ottaa huomioon, että Burkina Fasolle osoitettiin kaudella 2014–2020 yli miljardi euroa kaikkien EU:n rahoitusvälineiden kautta; ottaa huomioon, että naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä (NDICI) EU:n tuen on määrä olla 384 miljoonaa euroa kaudella 2021–2024;

P.  toteaa, että Sahelin alueen tapahtumilla on merkitystä ja seurauksia sekä muulle Afrikalle että Euroopalle; toteaa, että Burkina Fasolla on keskeinen alueellinen merkitys, koska se sijaitsee strategisesti siltana Sahelin alueen ja Länsi-Afrikan rannikkovaltioiden välillä;

1.  tuomitsee Burkina Fasossa 30. syyskuuta 2022 tehdyn sotilasvallankaappauksen; pitää valitettavana, että nämä toimet heikentävät viimeaikaista edistystä kohti hallittua paluuta perustuslailliseen järjestykseen;

2.  vaatii seuraavaa hallitusta pitämään kiinni lupauksistaan kunnioittaa maan kansainvälisiä sitoumuksia, mukaan lukien ihmisoikeuksien edistämistä ja suojelua koskevat sitoumukset; kehottaa seuraavaa hallitusta sallimaan ihmisten, myös kaikkien vähemmistöryhmien, käyttää kansalaisoikeuksiaan ja poliittisia oikeuksiaan, mukaan lukien heidän oikeutensa kokoontumis-, yhdistymis- ja sananvapauteen; on äärimmäisen huolissaan väitetyistä ihmisoikeusloukkauksista, joista raportoidaan jatkuvasti;

3.  vaatii kiireellistä paluuta perustuslailliseen järjestykseen, mikä tarkoittaa myös välitöntä paluuta siviilihallintoon; kehottaa seuraavaa hallitusta pitämään kiinni sitoumuksestaan kunnioittaa sovittua aikataulua, jotta voidaan palata nopeasti perustuslailliseen järjestykseen ja järjestää osallistavat ja avoimet vaalit 1. heinäkuuta 2024 mennessä; ilmaisee täyden tukensa ECOWASin ja Afrikan unionin välityspyrkimyksille ja ilmoittaa olevansa valmis tukemaan näitä pyrkimyksiä aina kun se on mahdollista; kehottaa kansainvälistä yhteisöä, EU mukaan lukien, tukemaan näitä toimia ja tarjoamaan tukeaan turvallisen siirtymän varmistamiseksi; ilmaisee tukensa vaalitarkkailijoille Burkina Fasossa ja EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnalle;

4.  kehottaa seuraavaa hallitusta edistämään aitoa, rehellistä, avointa ja osallistavaa kansallista vuoropuhelua, johon kaikki kansalaisyhteiskunnan alat osallistuvat aktiivisesti ja tehokkaasti ja jonka tavoitteena on hahmotella selkeä tulevaisuuden visio Burkina Fason demokratialle ja edistää osallistavampaa ja yhtenäisempää yhteiskuntaa; kehottaa lisäämään naisten osallisuutta ja aktiivista osallistumista päätöksentekoon sekä rauhanrakennus- ja sovintotoimiin;

5.  kehottaa seuraavaa hallitusta määrittelemään uudelleen turvallisuustoimensa täydessä kumppanuudessa kansainvälisen yhteisön kanssa siten, että kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta, suojellaan ihmisoikeuksia ja palautetaan kansalaisten luottamus; korostaa tässä yhteydessä, että meneillään oleva kansallinen kuuleminen tarjoaa tilaisuuden toteuttaa merkittäviä turvallisuusalan uudistuksia;

6.  ilmaisee myötätuntonsa ja osanottonsa Burkina Fason kansalle, joka on kärsinyt liian monista väkivaltaisista iskuista, joista useisiin jihadistiryhmät ovat syyllistyneet; korostaa, että EU tukee Burkina Fasoa ja sen kansaa ja on valmis tehostamaan toimiaan; korostaa, että Burkina Fason johdon on luotava olosuhteet, jotka mahdollistavat tällaisen tehostetun kumppanuuden;

7.  tuomitsee Ranskan suurlähetystöä ja konsulaattia, Ranskan instituuttia ja muita eurooppalaisia instituutioita ja symboleja vastaan tehdyt iskut eri puolilla Burkina Fasoa vallankaappauksen aikana ja sen jälkeen; kehottaa seuraavaa hallitusta kunnioittamaan maan kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteita suojella diplomaattihenkilöstöä ja -tiloja ja varmistaa maassa asuvien ulkomaalaisten turvallisuus; on huolissaan EU:n operaatioihin Afrikassa kohdistuvien Venäjän disinformaatiokampanjoiden lisääntymisestä;

8.  kehottaa kaikkia asiaankuuluvia osapuolia kunnioittamaan lehdistön ja tiedotusvälineiden vapautta ja sallimaan toimittajien ja mediaorganisaatioiden tehdä työtään vapaasti ja turvallisesti, mukaan lukien maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden tilanteen ja turvallisuusjoukkojen operaatioiden dokumentointi;

9.  kehottaa viranomaisia varmistamaan ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisjärjestöjen suojelun heidän hoitaessaan tehtäväänsä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään ympäristön ja ihmisoikeuksien puolustajien suojelua ja tukea Burkina Fasossa; tuomitsee seksuaalisen väkivallan ja kaikenlaisen pelottelun käytön konfliktitilanteissa;

10.  kehottaa seuraavaa hallitusta tutkimaan nopeasti, perusteellisesti ja riippumattomasti kaikki vallankaappaukseen liittyvät kuolemantapaukset ja loukkaantumiset, mukaan lukien ryöstelyn ja mielenosoitusten aikana tapahtuneet kuolemat ja loukkaantumiset, ja varmistamaan uhreille ja eloon jääneille oikeuden ja vastuuvelvollisuuden riippumattoman ja puolueettoman toteutumisen;

11.  on syvästi huolissaan Wagner Groupin toiminnasta alueella; kehottaa painokkaasti seuraavaa hallitusta olemaan jatkamatta minkäänlaista kumppanuutta Wagner Groupin kanssa; uskoo vakaasti, että räikeistä ihmisoikeusloukkauksista syytettyjen yksityisten turvallisuusalan yritysten käyttö olisi vastoin tavoitetta tuoda rauhaa, turvallisuutta ja vakautta Burkina Fasoon; panee merkille Venäjän toiminnan erittäin kielteiset tulokset Malissa, jossa rankaisemattomuuden ja epäonnistuneiden sotilastaktiikoiden seurauksena väestö kärsii nyt lisääntyneistä terroriuhista sekä palkkasotilaiden tekemistä ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa EU:ta ja Afrikan maita varmistamaan, että yksityisten sotilas- ja turvallisuusalan yritysten toiminnasta aiheutuvat ihmisoikeusloukkaukset johtavat oikeudellisiin toimiin, myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin;

12.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään taloudellista tukea ja humanitaarista apua Burkina Fason väestön ja erityisesti asuinseuduiltaan siirtymään joutuneiden henkilöiden ja naapurimaissa olevien pakolaisten kiireellisiin tarpeisiin vastaamiseksi; kehottaa seuraavaa hallitusta tukemaan ja edistämään humanitaaristen järjestöjen työtä Burkina Fasossa varmistamalla humanitaarinen avun esteetön perille pääsy; on huolissaan turvallisuusuhkien vaikutuksesta humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön tehokkuuteen;

13.  pyytää EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan Sahelia koskevia politiikkoja laatiessaan huomioon keskeisen tarpeen tukea hyvää hallintotapaa, kansalaisyhteiskuntaa, kehitystä ja investointeja Sahelin yhteisöjen myönteisemmän tulevaisuuden varmistamiseksi ja tekemään vaikutustenarvioinnin G5 Sahel -ryhmästä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä ECOWASin sekä Burkina Fason siirtymäkauden viranomaisten ja kaikkien sidosryhmien kanssa turvallisuusyhteistyötä, kehitystä, koulutusta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien toimien tehostamiseksi, jotta voidaan torjua köyhyyttä ja estää radikalisoitumisen lisääntyminen;

14.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä, EU mukaan lukien, arvioimaan kiireellisesti kansainvälisten kumppaneidensa ja asiaankuuluvien kansainvälisten instituutioiden kanssa koordinoiden kaikkia käytettävissä olevia keinoja, joilla voidaan välttää se, että Burkina Faso ei pysty maksamaan velkojaan;

15.  panee merkille, että tuki EU:n rauhanrakentamis- ja kehitysyhteistyötoimille alueella on vähentynyt; kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan ihmisoikeuksien sekä humanitaarisen ja kehitysyhteistyön tukemiseksi ja lisäämään näiden toimien näkyvyyttä;

16.  kehottaa jäsenvaltioita täyttämään kansainväliset velvoitteensa ja soveltamaan perinpohjaista tarkastus- ja jäljitysjärjestelmää asevientiinsä, jotta vältetään aseiden väärinkäyttö ja ihmisoikeusloukkausten lietsominen;

17.  kehottaa EU:ta edistämään Burkina Fason oikeutta elintarvikeomavaraisuuteen keinona saavuttaa ravitsemusturva ja vähentää köyhyyttä siten, että kiinnitetään erityistä huomiota naisiin ja perheviljelmiin, jotta voidaan turvata kohtuuhintaisten ja helposti saatavilla olevien elintarvikkeiden tarjonta;

18.  on syvästi huolissaan siitä, että Burkina Fason kasvava poliittinen ja turvallisuuteen liittyvä epävakaus ja erittäin vaikea sosioekonominen ja humanitaarinen tilanne ovat antaneet terroristiryhmille tilaisuuden aiheuttaa sekasortoa ja että tällä on laajakantoisia kansainvälisiä vaikutuksia; korostaa, että terrorismi ja epävakaus koko Sahelin alueella asettavat kyseenalaiseksi demokratian lujittamisen ja oikeusvaltioperiaatteen ja heikentävät niitä; muistuttaa, että nykyisten haasteiden taustalla olevaan rakenteelliseen dynamiikkaan puuttuminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan vahvistaa demokraattisesti valittujen hallitusten legitimiteettiä kansalaisten keskuudessa; kehottaa kansainvälistä yhteisöä, EU mukaan lukien, lisäämään yhteistyötä ja tukea kaikkien näiden haasteiden ratkaisemiseksi;

19.  panee merkille Burkina Fason uskonnollisten ja perinteisten johtajien keskeisen aseman välittäjinä ja aktiivisina toimijoina väkivallan ja vihan torjumisessa maan eri kriisien aikana ja antaa tunnustusta näille johtajille; kehottaa Burkina Fason johtoa parantamaan uskonnollisten vähemmistöjen, myös kristittyjen, suojelua;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Burkina Fason tasavallan viranomaisille, G5 Sahel -ryhmän sihteeristölle, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille ja yleisafrikkalaiselle parlamentille, Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisölle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokoukselle sekä Afrikan unionille ja sen toimielimille.

(1) EUVL C 255, 29.6.2021, s. 45.
(2) EUVL C 385, 22.9.2021, s. 24.
(3) EUVL C 342, 6.9.2022, s. 290.
(4) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 21. helmikuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö