Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2022/2865(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0464/2022

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/10/2022 - 8.7
CRE 20/10/2022 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0375

Priimti tekstai
PDF 178kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2022 m. spalio 20 d. - Strasbūras
Padėtis Burkina Fase po valstybės perversmo
P9_TA(2022)0375RC-B9-0464/2022

2022 m. spalio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Burkina Fase po valstybės perversmo (2022/2865(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2019 m. gruodžio 19 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių, įskaitant religijos laisvę, pažeidimų Burkina Fase(1), 2020 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją dėl ES ir Afrikos bendradarbiavimo saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje(2) ir 2022 m. vasario 17 d. rezoliuciją dėl politinės krizės Burkina Fase(3),

–  atsižvelgdamas į už tarptautinę partnerystę atsakingos Komisijos narės Juttos Urpilainen 2022 m. spalio 4 d. pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu Europos Parlamente Strasbūre ir į po to vykusią diskusiją,

–  atsižvelgdamas į 2022 m. spalio 1 d. ir spalio 5 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl valstybės perversmo Burkina Fase ir padėties šalyje,

–  atsižvelgdamas į 2022 m. rugsėjo 30 d., spalio 1 d. ir spalio 2 d. Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (ECOWAS) pareiškimus dėl padėties Burkina Fase ir į 2022 m. spalio 4 d. ECOWAS misiją Burkina Fase,

–  atsižvelgdamas į 2022 m. rugsėjo 30 d. Afrikos Sąjungos komisijos pirmininko pareiškimą, kuriame pasmerktas antrasis valdžios perėmimas jėga Burkina Fase,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus 2022 m. spalio 1 d. pareiškimą dėl padėties Burkina Fase,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 2022 m. spalio 7 d. pareiškimą dėl padėties Burkina Fase,

–  atsižvelgdamas į ECOWAS protokolą dėl demokratijos ir gero valdymo,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 9 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Visapusiškos strategijos su Afrika kūrimas“ (JOIN(2020)0004),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 11 d. Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės (AKR) ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos ir ES rezoliuciją dėl demokratijos ir konstitucijų laikymosi ES ir AKR šalyse,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT), visų pirma 16-ą tikslą, susijusį su sąžiningų, taikių ir įtraukių visuomenių skatinimu siekiant darnaus vystymosi,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Burkina Faso Respublikos Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių(4) (Kotonu susitarimas),

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos konvenciją dėl šalies viduje priverstinai migravusių asmenų apsaugos ir pagalbos jiems Afrikoje,

–  atsižvelgdamas į 1979 m. Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. JT Pabėgėlių konvenciją ir jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2022 m. rugsėjo 30 d. Burkina Faso karinių pajėgų nariai, vadovaujami kapitono Ibrahimo Traorė, įvykdė valstybės perversmą ir nuvertė prezidentą pulkininką leitenantą Paulą-Henrį Sandaogo Damibą; kadangi buvęs prezidentas P.-H. S. Damiba užgrobė valdžią per 2022 m. sausio 24 d. perversmą, kai buvo nušalintas 2020 m. lapkričio mėn. demokratiškai išrinktas prezidentas Roch‘as Kaborė; kadangi dabartinis prezidentas Ibrahimas Traorė, kaip ir prieš tai buvęs prezidentas P.-H. S. Damiba, pateisino perversmą, nurodydamas valdžios institucijų nesugebėjimą pažaboti saugumo padėties blogėjimą;

B.  kadangi po 2022 m. sausio mėn. perversmo, tarpininkaujant ECOWAS, karinė vadovybė susitarė dėl pereinamojo laikotarpio iki 2024 m. liepos mėn., kai turi vykti demokratiniai rinkimai; kadangi ES labai palaikė ECOWAS tarpininkavimo pastangas ir dėjo nemažai pastangų sustiprinti bendradarbiavimą, be kita ko, gynybos ir saugumo klausimais; kadangi ECOWAS pasmerkė 2022 m. rugsėjo mėn. Burkina Fase įvykdytą valstybės perversmą ir mano, kad jis nėra priimtinas, atsižvelgiant į pažangą, padarytą stengiantis užtikrinti, kad iki 2024 m. liepos 1 d. būtų tvarkingai grąžinta konstitucinė santvarka; kadangi Afrikos Sąjunga, ES ir JT taip pat pasmerkė 2022 m. rugsėjo mėn. įvykdytą perversmą;

C.  kadangi, remiantis dezinformacijos kampanija, buvęs prezidentas P.-H. S. Damiba gavo prieglobstį Prancūzijoje, ką nedelsiant ir griežtai paneigė Prancūzijos valdžios institucijos, o taip pat pats buvęs prezidentas P.-H. S. Damiba ir dabartinis prezidentas Ibrahimas Traorė; kadangi po perversmo prasidėjo demonstracijos prieš Prancūziją ir už glaudesnį karinį bendradarbiavimą su Rusija; kadangi buvo įvykdyti vandalizmo išpuoliai prieš Prancūzijos ambasadą ir konsulatą Uagadugu bei Prancūzų instituto (Institut Français) patalpas Uagadugu ir Bobo Diulase; kadangi šalyje buvo ir kitų išpuolių prieš ES institucijas ir simbolius;

D.  kadangi 2022 m. spalio 2 d. po tradicinių genčių vadų tarpininkavimo pastangų buvęs prezidentas P.-H. S. Damiba atsistatydino iš prezidento pareigų; kadangi jis iškėlė septynias savo atsistatydinimo sąlygas, įskaitant tai, kad reikia pereinamuoju 24 mėnesių laikotarpiu laikytis susitarimo su ECOWAS; kadangi dabartinis prezidentas Ibrahimas Traorė sutiko su visomis šiomis sąlygomis;

E.  kadangi 2022 m. spalio 4 d. ECOWAS parengė faktų nustatymo misiją dėl 2022 m. rugsėjo mėn. įvykdyto perversmo ir surengė derybas su naująja vadovybe; kadangi po susitikimo su ECOWAS delegacija prezidentas Ibrahimas Traorė pareiškė ketinantis laikytis pereinamojo laikotarpio tvarkaraščio, dėl kurio susitarė jo pirmtakas ir ECOWAS; kadangi prezidentas Ibrahimas Traorė taip pat įsipareigojo laikytis tarptautinių Burkina Faso įsipareigojimų, ypač susijusių su žmogaus teisių apsauga;

F.  kadangi 2022 m. spalio 15 d. kapitonas Ibrahimas Traorė nacionalinių atstovų buvo vienbalsiai paskirtas prezidentu, o taip pat buvo priimta pereinamojo laikotarpio chartija;

G.  kadangi konstitucija, kurios galiojimas pirmą kartą buvo sustabdytas po 2022 m. rugsėjo 30 d., buvo atkurta Pagrindų įstatymu, kurį 2022 m. spalio 5 d. priėmė Patriotinis judėjimas už išsaugojimą ir atkūrimą (MSPR) ir kuriuo užtikrinama, kad Burkina Fasas laikysis tarptautinių sutarčių ir susitarimų, kurių šalis jis yra, taip pat užtikrinamas valstybės tęstinumas, kol bus priimta pereinamojo laikotarpio chartija;

H.  kadangi 2022 m. spalio 7 d. prezidentas I. Traoré susitikime su visu diplomatiniu korpusu Uagadugu dar kartą patvirtino savo norą bendradarbiauti su visais Burkina Faso partneriais; kadangi prezidentas I. Traoré yra pareiškęs, kad Burkina Fasas laiko ES tik „viena iš daugelio“ partnerių;

I.  kadangi Rusijos privačios karinės bendrovės „Vagnerio grupė“ vadovas Jevgenijus Prigožinas pasveikino rugsėjo mėn. perversmą; kadangi „Vagnerio grupė“ ir toliau plečia savo veiklą Sahelio regione ir Vakarų Afrikoje ir yra žinoma, kad regione ji įvykdė daug karo nusikaltimų;

J.  kadangi nuo 2015 m. Burkina Fasą užliejo stiprėjanti tokių grupuočių kaip Judėjimas islamui ir musulmonams remti (JNIM), kuris siejamas su „Al-Qaida“, ir Islamo valstybė Didžiojoje Sacharoje (ISGS) kovotojų smurto banga, per kurią nužudyta tūkstančiai žmonių; kadangi 2022 m. rugsėjo 26 d. per išpuolį prieš tiekimo vilkstinę netoli Gaskindé kaimo žuvo 37 žmonės; kadangi su „Al-Qaida“ susijusi grupuotė prisiėmė atsakomybę už šį išpuolį, kuris laikomas viena priežasčių, dėl kurių neseniai įvyko perversmas, ir per kurį, pasak sunkvežimių vairuotojų profesinės sąjungos, dingo 70 sunkvežimių vairuotojų; kadangi apie 40 proc. Burkina Faso teritorijos šiuo metu susiduria su ginkluotų sukilėlių grupuočių smurtu ir maisto, vandens, elektros ir pagrindinių sveikatos priežiūros paslaugų stygiumi dėl tokių grupuočių vykdomos blokados; kadangi daliai gyventojų ir kai kuriems politiniams lyderiams Sahelio regione vykdoma operacija „Barkhane“ kelia abejonių;

K.  kadangi dėl blogėjančios saugumo padėties šalyje buvo perkelta 1,9 mln. žmonių, iš kurių daugiau kaip pusė yra vaikai; kadangi tarp šalies viduje perkeltų asmenų ypač didelė grėsmė, įskaitant seksualinį išnaudojimą ir išnaudojimą darbe, smurtą dėl lyties, priverstinį verbavimą ir prekybą žmonėmis, kyla moterims ir jaunimui; kadangi to, kad esama šalies viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių, gali kilti konfliktų su vietos gyventojais dėl ribotų gamtos išteklių, jei nebus imtasi priemonių suteikti būstą, darbo vietų ir aprūpinti maistu;

L.  kadangi vykdant ES mokymo misiją Malyje ir ES pajėgumų stiprinimo Sahelyje misiją buvo rengiami Burkina Faso karių mokymai, tačiau po 2022 m. rugsėjo mėn. perversmo jie buvo sustabdyti ir nepasiekė savo pagrindinio tikslo;

M.  kadangi, 2022 m. spalio mėn. duomenimis, humanitarinės pagalbos Burkina Fase reikia 4,9 mln. žmonių, įskaitant 3,4 mln. žmonių, susiduriančių su dideliu maisto stygiumi;

N.  kadangi didėja nepasitenkinimas ir kritika dėl to, kad ankstesnės vyriausybės nesugebėjo įveikti didžiulių saugumo, socialinių ir ekonominių problemų Burkina Fase, kurias sukėlė vis labiau plintantys teroristiniai išpuoliai;

O.  kadangi pasitelkiant visas ES finansavimo priemones 2014–2020 m. Burkina Fasui buvo skirta daugiau nei 1 mlrd. EUR;‑ kadangi pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę 2021–2024 m. laikotarpiu šiai šaliai numatoma skirti parama sudaro 384 mlrd. EUR;

P.  kadangi tai, kas vyksta Sahelio regione, yra svarbu ir turi pasekmių ir likusiai Afrikos daliai, ir Europai; kadangi Burkina Faso regioninė reikšmė yra didelė dėl to, kad jis yra strategiškai svarbioje vietoje tarsi tiltas tarp Sahelio ir Vakarų Afrikos pakrantės valstybių;

1.  smerkia 2022 m. rugsėjo 30 d. įvykdytą karinį perversmą Burkina Fase; apgailestauja, kad šie veiksmai kenkia neseniai padarytai pažangai siekiant tvarkingai atkurti konstitucinę tvarką;

2.  ragina būsimąją vyriausybę įvykdyti savo įsipareigojimą laikytis šalies tarptautinių įsipareigojimų, įskaitant įsipareigojimus, susijusius su žmogaus teisių skatinimu ir apsauga; primygtinai ragina būsimąją vyriausybę leisti žmonėms, įskaitant visas mažumų grupes, naudotis savo pilietinėmis ir politinėmis teisėmis, įskaitant teisę į susirinkimų, asociacijų ir saviraiškos laisvę; yra labai susirūpinęs, kad ir toliau gaunama pranešimų apie įtarimus dėl žmogaus teisių pažeidimų;

3.  ragina skubiai atkurti konstitucinę tvarką, ir, be kita ko, nedelsiant sugrąžinti civilinę vyriausybę; ragina būsimąją vyriausybę įvykdyti savo įsipareigojimą laikytis sutarto grafiko dėl greito konstitucinės tvarkos grąžinimo ir įtraukių bei skaidrių rinkimų surengimo iki 2024 m. liepos 1 d.; visapusiškai remia ECOWAS ir Afrikos Sąjungos tarpininkavimo Burkina Fase pastangas ir pareiškia, kad yra pasirengęs, kai tik įmanoma, remti šias pastangas; ragina tarptautinę bendruomenę, įskaitant ES, remti šias pastangas ir siūlyti savo paramą saugiam perėjimui užtikrinti; išreiškia paramą rinkimų stebėtojams Burkina Fase ir ES rinkimų stebėjimo misijai;

4.  primygtinai ragina būsimąją vyriausybę vykdyti tikrą, sąžiningą, skaidrų ir įtraukų nacionalinį dialogą, kuriame aktyviai ir veiksmingai dalyvautų visi pilietinės visuomenės sektoriai ir kuriuo būtų siekiama apibrėžti aiškią Burkina Faso demokratijos ateities viziją ir ugdyti įtraukesnę ir darnesnę visuomenę; ragina didinti moterų įtrauktį ir aktyvų dalyvavimą sprendimų priėmimo procese ir taikos kūrimo bei susitaikymo veikloje;

5.  primygtinai ragina būsimąją vyriausybę, visapusiškai bendradarbiaujant su tarptautine bendruomene iš naujo apibrėžti savo atsaką saugumo srityje, kuriuo būtų laikomasi teisinės valstybės principo, saugomos žmogaus teisės ir atkuriamas visuomenės pasitikėjimas; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad šiuo metu vykstančios nacionalinės konsultacijos suteikia galimybę įgyvendinti esmines saugumo sektoriaus reformas;

6.  reiškia užuojautą Burkina Faso žmonėms, nukentėjusiems nuo daugybės smurtinių išpuolių, kurios dažnai vykdo džihadistų grupuotės; pabrėžia, kad ES palaiko Burkina Fasą ir jo žmones ir yra pasirengusi stiprinti savo ryšius su jais; pabrėžia, kad Burkina Faso vadovai turi sudaryti sąlygas, kad tokia sustiprinta partnerystė būtų įmanoma;

7.  smerkia išpuolius prieš Prancūzijos ambasadą ir konsulatą, „Institut Français“, ir kitas Europos institucijas bei simbolius visame Burkina Fase perversmo metu ir po jo; primygtinai ragina būsimą vyriausybę gerbti šalies tarptautinius teisinius įsipareigojimus apsaugoti diplomatinį personalą ir patalpas bei užtikrinti šalyje gyvenančių užsienio piliečių saugumą; reiškia susirūpinimą dėl to, kad daugėja Rusijos dezinformacijos kampanijų prieš ES misijas ir operacijas Afrikoje;

8.  primygtinai ragina visas susijusias šalis gerbti spaudos ir žiniasklaidos laisvę bei leisti žurnalistams ir žiniasklaidos organizacijoms laisvai ir saugiai atlikti savo darbą, be kita ko, dokumentuojant šalies viduje perkeltų asmenų padėtį ir saugumo pajėgų operacijas;

9.  ragina valdžios institucijas užtikrinti žmogaus teisių gynėjų ir pilietinės visuomenės organizacijų apsaugą vykdant savo įgaliojimus; ragina ES ir jos valstybes nares didinti savo apsaugą ir paramą žmogaus teisių gynėjams Burkina Fase; smerkia seksualinio smurto ir visų formų bauginimo naudojimą konfliktinėse situacijose;

10.  primygtinai ragina būsimą vyriausybę atlikti greitus, išsamius ir nešališkus visų su perversmu susijusių mirčių ir sužalojimų, be kita ko, įvykusių per plėšimus ir demonstracijas, tyrimus ir užtikrinti nepriklausomą ir nešališką teisingumą ir atskaitomybę aukoms ir išgyvenusiems asmenims;

11.  yra labai susirūpinęs dėl „Vagnerio“ grupės veiklos regione; primygtinai rekomenduoja kitai vyriausybei atsisakyti bet kokios partnerystės su „Vagnerio“ grupe; yra tvirtai įsitikinęs, kad privačių apsaugos bendrovių, kaltinamų šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais, dalyvavimas prieštarautų tikslui Burkina Fase užtikrinti taiką, saugumą ir stabilumą; atkreipia dėmesį į labai neigiamus Rusijos veiklos Malyje rezultatus, kur dėl nebaudžiamumo ir nesėkmingos karinės taktikos gyventojai šiuo metu kenčia nuo didėjančios terorizmo grėsmės ir samdinių vykdomų žmogaus teisių pažeidimų; primygtinai ragina ES ir Afrikos šalis užtikrinti, kad dėl žmogaus teisių pažeidimų, siejamų su privačių karinių ir saugumo bendrovių veikla, būtų imamasi teisminių veiksmų, įskaitant baudžiamąsias sankcijas;

12.  ragina ES ir jos valstybes nares padidinti savo finansinę paramą ir humanitarinę pagalbą, kad būtų patenkinti neatidėliotini Burkina Faso žmonių, ypač perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių kaimyninėse šalyse, poreikiai; ragina būsim vyriausybę paremti ir palengvinti humanitarinių organizacijų darbą Burkina Fase, užtikrinant nekliudomą humanitarinės pagalbos teikimą; reiškia susirūpinimą dėl poveikio humanitarinės pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumui, kurį daro grėsmė saugumui;

13.  ragina ES ir jos valstybes nares, rengiant savo Sahelio politiką, atsižvelgti į esminį poreikį remti gerą valdymą, pilietinę visuomenę, vystymąsi ir investicijas, kad Sahelio regiono bendruomenėms būtų užtikrinta šviesesnė ateitis ir atlikti Sahelio penketuko poveikio vertinimą; ragina ES ir jos valstybes nares bendradarbiauti su ECOWAS ir Burkina Faso pereinamojo laikotarpio valdžios institucijomis bei visais suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų stiprinamos saugumo bendradarbiavimo, vystymosi, švietimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos pastangos siekiant panaikinti skurdą ir sustabdyti tolesnį radikalėjimą;

14.  ragina tarptautinę bendruomenę, įskaitant ES, koordinuojant veiksmus su tarptautiniais partneriais ir atitinkamomis tarptautinėmis institucijomis, skubiai įvertinti visas turimas priemones, kad būtų išvengta bet kokio Burkina Faso skolų grąžinimo įsipareigojimų nevykdymo;

15.  pastebi, kad sumažėjo parama ES taikos kūrimo ir vystomojo bendradarbiavimo veiklai regione; ragina Komisiją sustiprinti savo dalyvavimą remiant žmogaus teises ir humanitarinį bei vystomąjį bendradarbiavimą šiame regione ir didinti tokios veiklos matomumą;

16.  ragina valstybes nares laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų eksportuojant ginklus į ES nepriklausančias šalis ir įgyvendinti ginklų eksporto kruopštaus tikrinimo ir sekimo sistemą, kad būtų išvengta netinkamo jų naudojimo ir žmogaus teisių pažeidimų didinimo;

17.  ragina ES stiprinti Burkina Faso teisę į apsirūpinimo maistu savarankiškumą, nes tai yra vienas iš būdų užtikrinti mitybos saugumą ir mažinti skurdą, ypatingą dėmesį skiriant moterų ir šeimos ūkininkavimui, kad būtų užtikrintas įperkamo ir prieinamo maisto tiekimas;

18.  išreiškia susirūpinimą dėl didėjančio politinio ir saugumo nestabilumo bei pasibaisėtinos socialinės, ekonominės ir humanitarinės padėties Burkina Fase, kas suteikė teroristinėms grupėms galimybę kelti chaosą ir turi dideles tarptautinio masto pasekmes; pabrėžia, kad terorizmas ir nestabilumas Sahelio regione prieštarauja ir kenkia demokratijos įtvirtinimui ir teisinės valstybės principui; primena, kad būtina kovoti su struktūrine dinamika, dėl kurios kyla dabartiniai iššūkiai, siekiant sustiprinti demokratiškai išrinktų vyriausybių visuomenės teisėtumą; ragina tarptautinę bendruomenę, įskaitant ES, stiprinti bendradarbiavimą ir paramą sprendžiant visas šias problemas;

19.  pripažįsta ir giria Burkina Faso religinių ir tradicinių bendruomenės lyderių atliekamą svarbų tarpininkų vaidmenį ir tai, kad jie aktyviai prisidėjo prie smurto ir neapykantos mažinimo per įvairias krizes šalyje; ragina Burkina Faso vadovybę didinti mažumų, įskaitant religines mažumas, apsaugą;

20.  paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Burkina Faso Respublikos valdžios institucijoms, Sahelio G 5 šalių grupės sekretoriatui, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos ir Panafrikos Parlamento pirmininkams, Vakarų Afrikos valstybių ekonominei bendrijai, JT generaliniam sekretoriui, JT Generalinei Asamblėjai ir Afrikos Sąjungai bei jos institucijoms.

(1) OL C 255, 2021 6 29, p. 45.
(2) OL C 385, 2021 9 22, p. 24.
(3) OL C 342, 2022 9 6, p. 290.
(4) OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

Atnaujinta: 2023 m. vasario 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika