Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0266(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0341/2021

Pateikti tekstai :

A9-0341/2021

Debatai :

PV 09/11/2022 - 17
CRE 09/11/2022 - 17

Balsavimas :

PV 10/11/2022 - 5.6
CRE 10/11/2022 - 5.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0381

Priimti tekstai
PDF 128kWORD 53k
Ketvirtadienis, 2022 m. lapkričio 10 d. - Briuselis
Skaitmeniniai finansai: Skaitmeninės veiklos atsparumo aktas (DORA)
P9_TA(2022)0381A9-0341/2021
Rezoliucija
 Tekstas

2022 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014 (COM(2020)0595 – C9-0304/2020 – 2020/0266(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0595),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0304/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 4 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2022 m. birželio 29 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0341/2021),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 343, 2021 8 26, p. 1.
(2) OL C 155, 2021 4 30, p. 38.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2022 m. lapkričio 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2022/... dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011
P9_TC1-COD(2020)0266

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2022/2554.)

Atnaujinta: 2023 m. kovo 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika