Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0268(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0340/2021

Pateikti tekstai :

A9-0340/2021

Debatai :

PV 09/11/2022 - 17
CRE 09/11/2022 - 17

Balsavimas :

PV 10/11/2022 - 5.7

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0382

Priimti tekstai
PDF 128kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2022 m. lapkričio 10 d. - Briuselis
Skaitmeniniai finansai: iš dalies keičianti direktyva dėl skaitmeninės veiklos atsparumo reikalavimų
P9_TA(2022)0382A9-0340/2021
Rezoliucija
 Tekstas

2022 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341 (COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0596),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0303/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 4 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2022 m. birželio 29 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0340/2021),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  siūlo teisės aktą vadinti „DORA direktyva“;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)1 OL C 343, 2021 8 26, p. 1.
(2)2 OL C 155, 2021 4 30, p. 38.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2022 m. lapkričio 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2022/..., kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341 dėl finansų sektoriaus skaitmeninės veiklos atsparumo
P9_TC1-COD(2020)0268

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES)2022/2556.)

Atnaujinta: 2023 m. kovo 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika