Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0359(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0313/2021

Předložené texty :

A9-0313/2021

Rozpravy :

PV 10/11/2022 - 3
CRE 10/11/2022 - 3

Hlasování :

PV 10/11/2022 - 5.8
CRE 10/11/2022 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0383

Přijaté texty
PDF 134kWORD 57k
Čtvrtek, 10. listopadu 2022 - Brusel
Vysoká společná úroveň kybernetické bezpečnosti v Unii
P9_TA(2022)0383A9-0313/2021
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. listopadu 2022 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0823),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0422/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 11. dubna 2022(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2021(2),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. června 2022 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanoviska Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A9-0313/2021),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 233, 16.6.2022, s. 22.
(2) Úř. věst. C 286, 16.7.2021, s. 170.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. listopadu 2022 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/... o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2)
P9_TC1-COD(2020)0359

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2022/2555.)

Poslední aktualizace: 13. března 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí